Update translations
[oddments/ddns.git] / po / da.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
5 # Translators:
6 # Henrik Simonsen <cybermaze@gmail.com>, 2014
7 # Henrik Simonsen <cybermaze@gmail.com>, 2014
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: IPFire Project\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2014-08-04 14:54+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2014-08-09 12:03+0000\n"
14 "Last-Translator: Henrik Simonsen <cybermaze@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/ipfire/language/da/)\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Language: da\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21
22 #: ../src/ddns/__init__.py:62
23 msgid "Debugging mode enabled"
24 msgstr "Fejlsøgning aktiveret"
25
26 #: ../src/ddns/__init__.py:86
27 #, python-format
28 msgid "Loading configuration file %s"
29 msgstr "Indlæser konfigurationsfil %s"
30
31 #: ../src/ddns/__init__.py:146
32 msgid "Found no entries in the configuration file. Exiting."
33 msgstr "Fandt ingen indgange i konfigurationsfilen. Afslutter."
34
35 #: ../src/ddns/__init__.py:157
36 #, python-format
37 msgid "Dynamic DNS update for %(hostname)s (%(provider)s) failed:"
38 msgstr "Dynamisk DNS opdatering af %(hostname)s (%(provider)s) fejlede:"
39
40 #: ../src/ddns/__init__.py:164
41 #, python-format
42 msgid ""
43 "Dynamic DNS update for %(hostname)s (%(provider)s) throwed an unhandled "
44 "exception:"
45 msgstr "Dynamisk DNS opdatering af %(hostname)s (%(provider)s) returnerede en ubehandlet undtagelse:"
46
47 #: ../src/ddns/errors.py:29
48 msgid "Error"
49 msgstr "Fejl"
50
51 #: ../src/ddns/errors.py:39
52 msgid "Network error"
53 msgstr "Netværksfejl"
54
55 #: ../src/ddns/errors.py:47
56 msgid ""
57 "The server denied processing the request because account abuse is suspected"
58 msgstr "Serveren nægtede at modtage forespørgslen på grund af mistanke om misbrug af brugerkontoen"
59
60 #: ../src/ddns/errors.py:55
61 msgid "Authentication against the server has failed"
62 msgstr "Serveren godtog ikke autentifikationen"
63
64 #: ../src/ddns/errors.py:64
65 msgid "The server denies any updates from this client"
66 msgstr "Serveren nægter alle opdateringer fra denne klient"
67
68 #: ../src/ddns/errors.py:72
69 msgid "The configuration file has errors"
70 msgstr "Konfigurationsfilen indeholder fejl"
71
72 #: ../src/ddns/errors.py:79
73 msgid "Connection refused"
74 msgstr "Forbindelse nægtet"
75
76 #: ../src/ddns/errors.py:86 ../src/ddns/system.py:212
77 msgid "Connection timeout"
78 msgstr "Forbindelsen udløb"
79
80 #: ../src/ddns/errors.py:94
81 msgid "The host could not be found in the configuration file"
82 msgstr "Værten kunne ikke findes i konfigurationsfilen"
83
84 #: ../src/ddns/errors.py:102
85 msgid "Internal server error"
86 msgstr "Intern server fejl"
87
88 #: ../src/ddns/errors.py:109
89 msgid "Network unreachable"
90 msgstr "Netværket kan ikke nås"
91
92 #: ../src/ddns/errors.py:117
93 msgid "Request error"
94 msgstr "Forespørgsel fejl"
95
96 #: ../src/ddns/errors.py:125
97 msgid "Could not resolve DNS entry"
98 msgstr "Kunne ikke løse DNS indgang"
99
100 #: ../src/ddns/errors.py:132
101 msgid "Service unavailable"
102 msgstr "Service ikke tilgængelig"
103
104 #: ../src/ddns/errors.py:140
105 msgid "The update could not be performed"
106 msgstr "Opdateringen kunne ikke udføres"
107
108 #: ../src/ddns/providers.py:71
109 msgid "Provider is not properly configured"
110 msgstr "Værten er ikke opsat korrekt"
111
112 #: ../src/ddns/providers.py:128
113 #, python-format
114 msgid "Updating %s forced"
115 msgstr "Opdaterer %s tvunget"
116
117 #: ../src/ddns/providers.py:132
118 #, python-format
119 msgid "The dynamic host %(hostname)s (%(provider)s) is already up to date"
120 msgstr "Den dynamiske vært %(hostname)s (%(provider)s) er allerede opdateret"
121
122 #: ../src/ddns/providers.py:139
123 #, python-format
124 msgid "Dynamic DNS update for %(hostname)s (%(provider)s) successful"
125 msgstr "Dynamisk DNS opdatering af %(hostname)s (%(provider)s) succesfuld"
126
127 #: ../src/ddns/providers.py:220 ../src/ddns/providers.py:424
128 #: ../src/ddns/providers.py:929 ../src/ddns/providers.py:1077
129 msgid "No valid FQDN was given."
130 msgstr "Ingen gyldig FQDN angivet."
131
132 #: ../src/ddns/providers.py:222
133 msgid "Specified host does not exist."
134 msgstr "Den angivne vært findes ikke."
135
136 #: ../src/ddns/providers.py:226
137 msgid "DNS error encountered."
138 msgstr "DNS fejl opstod."
139
140 #. If we got here, some other update error happened.
141 #: ../src/ddns/providers.py:229
142 #, python-format
143 msgid "Server response: %s"
144 msgstr "Server svar: %s"
145
146 #: ../src/ddns/providers.py:345
147 msgid "Scriptlet:"
148 msgstr "Scriptlet:"
149
150 #: ../src/ddns/providers.py:426 ../src/ddns/providers.py:472
151 msgid "Invalid hostname specified."
152 msgstr "Ugyldig værtsnavn angivet."
153
154 #: ../src/ddns/providers.py:428
155 msgid "Hostname not marked as a dynamic host."
156 msgstr "Værtsnavn er ikke angivet som dynamisk vært."
157
158 #: ../src/ddns/providers.py:430 ../src/ddns/providers.py:481
159 #: ../src/ddns/providers.py:658
160 msgid "Invalid IP address has been sent."
161 msgstr "Ugyldig IP adresse er sendt."
162
163 #: ../src/ddns/providers.py:469
164 msgid "No hostname specified."
165 msgstr "Intet værtsnavn angivet."
166
167 #: ../src/ddns/providers.py:478
168 msgid "Account has been disabled."
169 msgstr "Brugerkonto er deaktiveret."
170
171 #: ../src/ddns/providers.py:484
172 msgid "Too many failed requests."
173 msgstr "For mange fejlede forespørgsler."
174
175 #: ../src/ddns/providers.py:575 ../src/ddns/providers.py:746
176 msgid "Domain not found."
177 msgstr "Domæne ikke fundet."
178
179 #: ../src/ddns/providers.py:609
180 msgid "An invalid IP address was submitted"
181 msgstr "En ugyldig IP adresse var angivet"
182
183 #: ../src/ddns/providers.py:748
184 msgid "Domain not active."
185 msgstr "Domæne ikke aktivt."
186
187 #: ../src/ddns/providers.py:809
188 msgid "Invalid protocol has been given"
189 msgstr "Ugyldig protokol angivet"
190
191 #: ../src/ddns/providers.py:903
192 msgid "No Auth details specified."
193 msgstr "Ingen autentifikationsdetaljer angivet."
194
195 #: ../src/ddns/providers.py:925
196 msgid "Invalid IPv4 address has been sent."
197 msgstr "Ugyldig IPv4 adresse sendt."
198
199 #: ../src/ddns/providers.py:927
200 msgid "Invalid IPv6 address has been sent."
201 msgstr "Ugyldig IPv6 adresse sendt."
202
203 #: ../src/ddns/system.py:55
204 #, python-format
205 msgid "Running on distribution: %s"
206 msgstr "Kører distribution: %s"
207
208 #: ../src/ddns/system.py:153
209 msgid "Request header:"
210 msgstr "Forespørgsel header:"
211
212 #. Log response header.
213 #: ../src/ddns/system.py:161 ../src/ddns/system.py:170
214 #, python-format
215 msgid "Response header (Status Code %s):"
216 msgstr "Svar header (Status kode %s):"