kernel: Update to 3.15.6.
[people/ms/ipfire-3.x.git] / kernel / config-armv5tel-default
2014-07-28  Michael Tremerkernel: Update to 3.15.6.
2014-04-28  Michael TremerMerge branch 'kernel-3.14'
2014-04-28  Michael Tremerkernel: Update to 3.14.2.
2014-04-20  Michael TremerMerge remote-tracking branch 'stevee/pcre'
2014-03-23  Michael Tremerkernel: Make configuration management more slink and...