langs: add polish translation for installer/setup.
[people/pmueller/ipfire-2.x.git] / langs / pl / install / lang_pl.c
1 /*
2 * English (en) Data File
3 *
4 * This file is part of the IPFire.
5 *
6 * IPCop is free software; you can redistribute it and/or modify
7 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9 * (at your option) any later version.
10 *
11 * IPCop is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
14 * GNU General Public License for more details.
15 *
16 * You should have received a copy of the GNU General Public License
17 * along with IPCop; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
19 *
20 * (c) IPFire Team <info@ipfire.org>
21 *
22 * based on work of SmoothWall and IPCop
23 *
24 * (c) The SmoothWall Team
25 *
26 */
27
28 #include "libsmooth.h"
29
30 char *pl_tr[] = {
31
32 /* TR_ISDN */
33 "ISDN",
34 /* TR_ERROR_PROBING_ISDN */
35 "Nie można przeprowadzić wyszukiwania urządzeń ISDN.",
36 /* TR_PROBING_ISDN */
37 "Wyszukiwanie i konfiguracja urządzeń ISDN.",
38 /* TR_MISSING_GREEN_IP */
39 "Brak adresu IP interfejsu Green!",
40 /* TR_CHOOSE_FILESYSTEM */
41 "Proszę wybrać system plików:",
42 /* TR_NOT_ENOUGH_INTERFACES */
43 "Brak wystarczającej liczby urządzeń sieciowych.\n\nPotrzebne: %d - Dostępne: %d\n",
44 /* TR_INTERFACE_CHANGE */
45 "Proszę wybrać interfejs dla którego chcesz wprowadzić zmiany.\n\n",
46 /* TR_NETCARD_COLOR */
47 "Przypisane karty",
48 /* TR_REMOVE */
49 "Usuń",
50 /* TR_MISSING_DNS */
51 "Brakujący DNS.\n",
52 /* TR_MISSING_DEFAULT */
53 "Brak bramy domyślnej.\n",
54 /* TR_JOURNAL_EXT3 */
55 "Tworzenie dziennika dla Ext3...",
56 /* TR_CHOOSE_NETCARD */
57 "Proszę wybrać urządzenie sieciowe dla interfejsu - %s.",
58 /* TR_NETCARDMENU2 */
59 "Rozszerzone menu sieci",
60 /* TR_ERROR_INTERFACES */
61 "W twoim systemie nie ma wolnych interfejsów.",
62 /* TR_REMOVE_CARD */
63 "Czy usunąć przydział dla tej karty sieciowej? - %s",
64 /* TR_JOURNAL_ERROR */
65 "Nie można utworzyć dziennika, nastąpi powrót do ext2.",
66 /* TR_FILESYSTEM */
67 "Wybierz system plików",
68 /* TR_ADDRESS_SETTINGS */
69 "Ustawienia adresów",
70 /* TR_ADMIN_PASSWORD */
71 "hasło 'admina' ",
72 /* TR_AGAIN_PROMPT */
73 "Powtórz:",
74 /* TR_ALL_CARDS_SUCCESSFULLY_ALLOCATED */
75 "Wszystkie karty przypisano poprawnie.",
76 /* TR_AUTODETECT */
77 "* AUTODETECT *",
78 /* TR_BUILDING_INITRD */
79 "Tworzenie ramdisk...",
80 /* TR_CANCEL */
81 "Anuluj",
82 /* TR_CARD_ASSIGNMENT */
83 "Przypisywanie kart",
84 /* TR_CHECKING */
85 "Sprawdzanie URL...",
86 /* TR_CHECKING_FOR */
87 "Sprawdzanie dla: %s",
88 /* TR_CHOOSE_THE_ISDN_CARD_INSTALLED */
89 "Wybierz kartę ISDN zainstalowaną w tym komputerze.",
90 /* TR_CHOOSE_THE_ISDN_PROTOCOL */
91 "Wybierz wymagany protokół ISDN.",
92 /* TR_CONFIGURE_DHCP */
93 "Skonfiguruj serwer DHCP wprowadzając odpowiednie ustawienia.",
94 /* TR_CONFIGURE_NETWORKING */
95 "Konfiguruj sieć",
96 /* TR_CONFIGURE_NETWORKING_LONG */
97 "Teraz powinieneś skonfigurować sieć poprzez załadowanie odpowiedniego sterownika dla interfejsu GREEN. Możesz skorzystać z automatycznego wykrywania kart sieciowych lub wybrać odpowiedni sterownik z listy. Pamiętaj - jeżeli posiadasz zainstalowaną więcej niż jedną kartę sieciową ich konfigurację będzie można przeprowadzić w dalszej części procesu instalacji. Pamiętaj także, że jeżeli posiadasz więcej niż jedną kartę sieciową takiego samego typu jak GREEN i każda z nich wymaga specjalnych parametrów modułu należy wprowadzić parametry dla wszystkich kart tego typu tak aby możliwe było aktywowanie interfejsu GREEN po jego konfiguracji.",
98 /* TR_CONFIGURE_NETWORK_DRIVERS */
99 "Konfiguracja sterowników oraz przydział kart sieciowych do interfejsów. Aktualna konfiguracja wygląda następująco:\n\n",
100 /* TR_CONFIGURE_THE_CDROM */
101 "Skonfiguruj CDROM wybierając odpowiedni adres IO i/lub IRQ.",
102 /* TR_CONGRATULATIONS */
103 "Gratulacje!",
104 /* TR_CONGRATULATIONS_LONG */
105 "%s został prawidłowo zainstalowany. Proszę usunąć płytę CD z komputera. Uruchomiony zostanie program konfiguracyjny umożliwiający ustawienie połączenia ISDN, kart sieciowych oraz haseł. Po wprowadzeniu ustawień powinieneś otworzyć w przeglądare adres https://%s:444 (lub wprowadzoną nazwę %s) aby przejść do panelu zarządzania systemem.",
106 /* TR_CONTINUE_NO_SWAP */
107 "Twój dysk twardy jest bardzo mały. Możesz kontynuować, ale utworzona zostanie bardzo mała przestrzeń swap. (Używaj ostrożnie).",
108 /* TR_CURRENT_CONFIG */
109 "Aktualna konfiguracja: %s%s",
110 /* TR_DEFAULT_GATEWAY */
111 "Brama domyślna:",
112 /* TR_DEFAULT_GATEWAY_CR */
113 "Brama domyślna\n",
114 /* TR_DEFAULT_LEASE */
115 "Domyślny czas dzierżawy (minut):",
116 /* TR_DEFAULT_LEASE_CR */
117 "Domyślny czas dzierżawy\n",
118 /* TR_DETECTED */
119 "Wykryto: %s",
120 /* TR_DHCP_HOSTNAME */
121 "Nazwa hosta DHCP:",
122 /* TR_DHCP_HOSTNAME_CR */
123 "Nazwa hosta DHCP\n",
124 /* TR_DHCP_SERVER_CONFIGURATION */
125 "Konfiguracja serwera DHCP",
126 /* TR_DISABLED */
127 "Wyłączone",
128 /* TR_DISABLE_ISDN */
129 "Wyłącz ISDN",
130 /* TR_DISK_TOO_SMALL */
131 "Twój dysk jest za mały.",
132 /* TR_DNS_AND_GATEWAY_SETTINGS */
133 "Ustawienia DNS i bramy",
134 /* TR_DNS_AND_GATEWAY_SETTINGS_LONG */
135 "Wprowadź informacje o DNS i bramie. Te ustawienie są używane tylko dla statycznego IP (i DHCP jeżeli ustawiono DNS) na interfejsie RED.",
136 /* TR_DNS_GATEWAY_WITH_GREEN */
137 "Twoja konfiguracja nie wykorzystuje karty ethernet jako interfejsu RED. Informacje o DNS i bramie są wprowadzane automatycznie dla połączeń typu dialup przy połączeniu.",
138 /* TR_DOMAINNAME */
139 "Nazwa domeny",
140 /* TR_DOMAINNAME_CANNOT_BE_EMPTY */
141 "Nazwa domeny nie może być pusta.",
142 /* TR_DOMAINNAME_CANNOT_CONTAIN_SPACES */
143 "Nazwa domeny nie może zawierać spacji.",
144 /* TR_DOMAINNAME_NOT_VALID_CHARS */
145 "Domain name may only contain letters, numbers, hyphens and periods.",
146 /* TR_DOMAIN_NAME_SUFFIX */
147 "Sufix nazwy domeny:",
148 /* TR_DOMAIN_NAME_SUFFIX_CR */
149 "Sufix nazwy domeny\n",
150 /* TR_DONE */
151 "Gotowe",
152 /* TR_DO_YOU_WISH_TO_CHANGE_THESE_SETTINGS */
153 "\nCzy chcesz zmienić te ustawienia?",
154 /* TR_DRIVERS_AND_CARD_ASSIGNMENTS */
155 "Przypisywanie sterowników i kart",
156 /* TR_ENABLED */
157 "Włączone",
158 /* TR_ENABLE_ISDN */
159 "Włącz ISDN",
160 /* TR_END_ADDRESS */
161 "Adres końcowy:",
162 /* TR_END_ADDRESS_CR */
163 "Adres końcowy\n",
164 /* TR_ENTER_ADDITIONAL_MODULE_PARAMS */
165 "Niektóre karty ISDN (w szczególności ISA) mogą wymagać dodatkowych parametrów modułu w celu ustawienia IRQ i adresu IO. Jeżeli posiadasz tego typu kartę wprowadź te dodatkowe parametry tutaj. Na przykład: \"io=0x280 irq=9\". Zostaną one użyte podczas wykrywania kart.",
166 /* TR_ENTER_ADMIN_PASSWORD */
167 "Podaj hasło użytkownika 'admin' dla %s . Jest to użytkownik na którego będziesz logował się do interfejsu WWW aby zarządzać %s .",
168 /* TR_ENTER_DOMAINNAME */
169 "Wprowadź nazwę domeny",
170 /* TR_ENTER_HOSTNAME */
171 "Podaj nazwę hosta dla maszyny.",
172 /* TR_ENTER_IP_ADDRESS_INFO */
173 "Wprowadź informacje o adresie IP",
174 /* TR_ENTER_NETWORK_DRIVER */
175 "Nie można wykryć kart sieciowych automatycznie. Wprowadź sterownik oraz dodatkowe parametry dla karty sieciowej.",
176 /* TR_ENTER_ROOT_PASSWORD */
177 "Podaj hasło użytkownika 'root' . Jest to użytkownik wykorzystywany do logowania do linii poleceń.",
178 /* TR_ENTER_SETUP_PASSWORD */
179 "TO BE REMOVED",
180 /* TR_ENTER_THE_IP_ADDRESS_INFORMATION */
181 "Wprowadź informacje o adresie IP dla interfejsu %s .",
182 /* TR_ENTER_THE_LOCAL_MSN */
183 "Wprowadź lokalny numer telefonu (MSN/EAZ).",
184 /* TR_ENTER_URL */
185 "Wprowadź adres URL do ipcop-<version>.tgz i plików images/scsidrv-<version>.img . UWAGA: DNS niedostępny! URL powinien wyglądać następująco http://X.X.X.X/<katalog>",
186 /* TR_ERROR */
187 "Błąd",
188 /* TR_ERROR_PROBING_CDROM */
189 "Nie znaleziono napędu CDROM.",
190 /* TR_ERROR_WRITING_CONFIG */
191 "Błąd zapisywania informacji o konfiguracji.",
192 /* TR_EURO_EDSS1 */
193 "Euro (EDSS1)",
194 /* TR_EXTRACTING_MODULES */
195 "Wypakowywanie modułów...",
196 /* TR_FAILED_TO_FIND */
197 "Nie można odnaleźć pliku URL.",
198 /* TR_FOUND_NIC */
199 "%s wykrył następujące urządzenia NIC w twojej maszynie: %s",
200 /* TR_GERMAN_1TR6 */
201 "German 1TR6",
202 /* TR_HELPLINE */
203 " <Tab>/<Alt-Tab> pomiędzy pozycjami | <Space> wybór",
204 /* TR_HOSTNAME */
205 "Nazwa hosta",
206 /* TR_HOSTNAME_CANNOT_BE_EMPTY */
207 "Nazwa hosta nie może być pusta.",
208 /* TR_HOSTNAME_CANNOT_CONTAIN_SPACES */
209 "Nazwa hosta nie może zawierać spacji.",
210 /* TR_HOSTNAME_NOT_VALID_CHARS */
211 "Nazwa hosta może zawierać tylko listery, cyfry i łączniki.",
212 /* TR_INITIALISING_ISDN */
213 "Inicjalizacja ISDN...",
214 /* TR_INSERT_CDROM */
215 "Proszę włożyć %s CD do napędu CDROM.",
216 /* TR_INSERT_FLOPPY */
217 "Proszę włożyć dyskietkę ze sterownikami %s do napędu.",
218 /* TR_INSTALLATION_CANCELED */
219 "Instalacja anulowana.",
220 /* TR_INSTALLING_FILES */
221 "Instalowanie plików...",
222 /* TR_INSTALLING_GRUB */
223 "Instalowanie GRUB...",
224 /* TR_INSTALLING_LANG_CACHE */
225 "Instalowanie plików językowych...",
226 /* TR_INTERFACE */
227 "Interfejs - %s",
228 /* TR_INTERFACE_FAILED_TO_COME_UP */
229 "Nie można uruchomić interfejsu.",
230 /* TR_INVALID_FIELDS */
231 "Poniższe pola są niepoprawne:\n\n",
232 /* TR_INVALID_IO */
233 "Szczegóły portu IO są nieprawidłowe. ",
234 /* TR_INVALID_IRQ */
235 "Wprowadzone dane IRQ są niepoprawne.",
236 /* TR_IP_ADDRESS_CR */
237 "Adres IP\n",
238 /* TR_IP_ADDRESS_PROMPT */
239 "Adres IP:",
240 /* TR_ISDN_CARD */
241 "Karta ISDN",
242 /* TR_ISDN_CARD_NOT_DETECTED */
243 "Nie wykryto karty ISDN. Możesz wprowadzić dodatkowe parametry modułu jeżeli posiadasz kartę ISA lub twoja karta ma specyficzne wymagania.",
244 /* TR_ISDN_CARD_SELECTION */
245 "Wybór karty ISDN",
246 /* TR_ISDN_CONFIGURATION */
247 "Konfiguracja ISDN",
248 /* TR_ISDN_CONFIGURATION_MENU */
249 "Menu konfiguracji ISDN",
250 /* TR_ISDN_NOT_SETUP */
251 "Nie skonfigurowano ISDN. Pewne pozycje nie zostały wybrane.",
252 /* TR_ISDN_NOT_YET_CONFIGURED */
253 "ISDN nie został jeszcze skonfigurowany. Wybierz tą pozycję aby skonfigurować.",
254 /* TR_ISDN_PROTOCOL_SELECTION */
255 "Wybór protokołu ISDN",
256 /* TR_ISDN_STATUS */
257 "ISDN jest obecnie %s.\n\n Protokół: %s\n Karta: %s\n Lokalny numer telefonu: %s\n\nWybierz pozycję którą chcesz zmienić lub pozostaw obecną konfigurację.",
258 /* TR_KEYBOARD_MAPPING */
259 "Układ klawiatury",
260 /* TR_KEYBOARD_MAPPING_LONG */
261 "Z poniższej listy wybierz układ klawiatury którego chcesz używać.",
262 /* TR_LEASED_LINE */
263 "Linia dzierżawiona",
264 /* TR_LOADING_MODULE */
265 "Ładowanie modułu...",
266 /* TR_LOADING_PCMCIA */
267 "Ładowanie modułów PCMCIA...",
268 /* TR_LOOKING_FOR_NIC */
269 "Wyszukiwanie: %s",
270 /* TR_MAKING_BOOT_FILESYSTEM */
271 "Tworzenie systemu plików boot...",
272 /* TR_MAKING_LOG_FILESYSTEM */
273 "Tworzenie systemu plików log...",
274 /* TR_MAKING_ROOT_FILESYSTEM */
275 "Tworzenie systemu plików root...",
276 /* TR_MAKING_SWAPSPACE */
277 "Tworzenie przestrzeni swap...",
278 /* TR_MANUAL */
279 "* RĘCZNIE *",
280 /* TR_MAX_LEASE */
281 "Maks czas dzierżawy (minut):",
282 /* TR_MAX_LEASE_CR */
283 "Maks czas dzierżawy\n",
284 /* TR_MISSING_BLUE_IP */
285 "Brak informacji o IP dla interfejsu BLUE.",
286 /* TR_MISSING_ORANGE_IP */
287 "Brak informacji o IP dla interfejsu ORANGE.",
288 /* TR_MISSING_RED_IP */
289 "Brak informacji o IP dla interfejsu RED.",
290 /* TR_MODULE_NAME_CANNOT_BE_BLANK */
291 "Nazwa modułu nie może być pusta.",
292 /* TR_MODULE_PARAMETERS */
293 "Wprowadź nazwę modułu i parametry dla sterownika.",
294 /* TR_MOUNTING_BOOT_FILESYSTEM */
295 "Montowanie systemu plików boot...",
296 /* TR_MOUNTING_LOG_FILESYSTEM */
297 "Montowanie systemu plików log...",
298 /* TR_MOUNTING_ROOT_FILESYSTEM */
299 "Montowanie systemu plików root...",
300 /* TR_MOUNTING_SWAP_PARTITION */
301 "Montowanie przestrzeni wymiany swap...",
302 /* TR_MSN_CONFIGURATION */
303 "Lokalny numer telefonu (MSN/EAZ)",
304 /* TR_NETMASK_PROMPT */
305 "Maska sieci:",
306 /* TR_NETWORKING */
307 "Sieć",
308 /* TR_NETWORK_ADDRESS_CR */
309 "Adres sieci\n",
310 /* TR_NETWORK_ADDRESS_PROMPT */
311 "Adres sieci:",
312 /* TR_NETWORK_CONFIGURATION_MENU */
313 "Menu konfiguracji sieci",
314 /* TR_NETWORK_CONFIGURATION_TYPE */
315 "Typ konfiguracji sieci",
316 /* TR_NETWORK_CONFIGURATION_TYPE_LONG */
317 "Wybierz typ konfiguracji sieci dla %s. Poniższe typy konfiguracji uwzględniają podłączone interfejsy typu ethernet. Jeżeli zmienisz te ustawienia sieć zostanie uruchomiona ponownie i koniecznie będzie ponowne przypisanie sterowników kart.",
318 /* TR_NETWORK_MASK_CR */
319 "Maska sieci\n",
320 /* TR_NETWORK_SETUP_FAILED */
321 "Błąd konfiguracji sieci.",
322 /* TR_NOT_ENOUGH_CARDS_WERE_ALLOCATED */
323 "Nie można przydzielić wymaganej liczby kart.",
324 /* TR_NO_BLUE_INTERFACE */
325 "Nie przypisano interfejsu BLUE.",
326 /* TR_NO_CDROM */
327 "Nie znaleziono CD-ROM'u.",
328 /* TR_NO_GREEN_INTERFACE */
329 "Nie przypisano interfejsu GREEN.",
330 /* TR_NO_HARDDISK */
331 "Nie znaleziono dysku twardego.",
332 /* TR_NO_IPCOP_TARBALL_FOUND */
333 "Nie znaleziono archiwum tar ipcop na serwerze Web.",
334 /* TR_NO_ORANGE_INTERFACE */
335 "Nie przypisano interfejsu ORANGE.",
336 /* TR_NO_RED_INTERFACE */
337 "Nie przypisano interfejsu RED.",
338 /* TR_NO_SCSI_IMAGE_FOUND */
339 "Nie znaleziono obrazu SCSI na serwerze Web.",
340 /* TR_NO_UNALLOCATED_CARDS */
341 "Nie pozostało więcej nieprzypisanych kart. Możesz wykorzystać automatyczne wykrywanie aby poszukać więcej kart, lub ręcznie wybrać sterownik z listy.",
342 /* TR_OK */
343 "Ok",
344 /* TR_PARTITIONING_DISK */
345 "Partycjonowanie dysku...",
346 /* TR_PASSWORDS_DO_NOT_MATCH */
347 "Hasła nie są identyczne.",
348 /* TR_PASSWORD_CANNOT_BE_BLANK */
349 "Hasło nie może być puste.",
350 /* TR_PASSWORD_CANNOT_CONTAIN_SPACES */
351 "Hasło nie może zawierać spacji.",
352 /* TR_PASSWORD_PROMPT */
353 "Hasło:",
354 /* TR_PHONENUMBER_CANNOT_BE_EMPTY */
355 "Numer telefonu nie może być pusty.",
356 /* TR_PREPARE_HARDDISK */
357 "Program instalacyjny przygotuje dysk na %s. Nastąpi partycjonowanie dysku, a następnie utworzone zostaną systemy plików na partycjach.",
358 /* TR_PRESS_OK_TO_REBOOT */
359 "Naciśnij OK aby uruchomić ponownie.",
360 /* TR_PRIMARY_DNS */
361 "Podstawowy DNS:",
362 /* TR_PRIMARY_DNS_CR */
363 "Podstawowy DNS\n",
364 /* TR_PROBE */
365 "Sprawdź",
366 /* TR_PROBE_FAILED */
367 "Błąd automatycznego wykrywania.",
368 /* TR_PROBING_HARDWARE */
369 "Sprawdzanie sprzętu...",
370 /* TR_PROBING_FOR_NICS */
371 "Sprawdzanie interfejsów NIC...",
372 /* TR_PROBLEM_SETTING_ADMIN_PASSWORD */
373 "Problem podczas ustawiania hasła dla użytkownika %s 'admin' .",
374 /* TR_PROBLEM_SETTING_ROOT_PASSWORD */
375 "Problem podczas ustawiania hasła dla użytkownika 'root' .",
376 /* TR_PROBLEM_SETTING_SETUP_PASSWORD */
377 "TO BE REMOVED",
378 /* TR_PROTOCOL_COUNTRY */
379 "Protokół/Kraj",
380 /* TR_PULLING_NETWORK_UP */
381 "Uruchamianie sieci...",
382 /* TR_PUSHING_NETWORK_DOWN */
383 "Wyłączanie sieci...",
384 /* TR_PUSHING_NON_LOCAL_NETWORK_DOWN */
385 "Wyłączanie sieci innych niż lokalna...",
386 /* TR_QUIT */
387 "Wyjście",
388 /* TR_RED_IN_USE */
389 "ISDN (lub inne zewnętrzne połączenie) jest aktualnie w użyciu. Nie możesz skonfigurować ISDN kiedy interfejs RED jest aktywny.",
390 /* TR_RESTART_REQUIRED */
391 "\n\nPo zakończeniu konfiguracji wymagane będzie ponowne uruchomienie sieci.",
392 /* TR_RESTORE */
393 "Przywróć",
394 /* TR_RESTORE_CONFIGURATION */
395 "Jeżeli posiadasz dyskietkę zawierającą konfigurację systemu %s , umieść ją w napędzie dyskietek i naciśnij przycisk Przywróć.",
396 /* TR_ROOT_PASSWORD */
397 "hasło 'root'",
398 /* TR_SECONDARY_DNS */
399 "Drugi DNS:",
400 /* TR_SECONDARY_DNS_CR */
401 "Drugi DNS\n",
402 /* TR_SECONDARY_WITHOUT_PRIMARY_DNS */
403 "Zdefiniowano drugi DNS bez podania podstawowego",
404 /* TR_SECTION_MENU */
405 "Section menu",
406 /* TR_SELECT */
407 "Wybierz",
408 /* TR_SELECT_CDROM_TYPE */
409 "Wybierz typ CDROM",
410 /* TR_SELECT_CDROM_TYPE_LONG */
411 "Nie wykryto CD-ROM'u w tym komputerze. Proszę wybrać sterowniki których chcesz użyć aby %s mógł uzyskać dostęp do CD-ROM.",
412 /* TR_SELECT_INSTALLATION_MEDIA */
413 "Wybierz nośnik instalacji",
414 /* TR_SELECT_INSTALLATION_MEDIA_LONG */
415 "%s może być zainstalowany z wielu źródeł. Najprostszym sposobem jest instalacja z napędu CDROM. Jeżeli ten komputer nie posiada takiego napędu możesz przeprowadzić instalację z innego komputera w sieci LAN udostępniającego pliki przez HTTP lub FTP.",
416 /* TR_SELECT_NETWORK_DRIVER */
417 "Wybierz sterownik karty sieciowej",
418 /* TR_SELECT_NETWORK_DRIVER_LONG */
419 "Wybierz sterownik dla karty sieciowej zainstalowanej w komputerze. Jeżeli wybierzesz ręczne przypisywanie sterowników będziesz miał możliwość wprowadzenie modułu sterownika i dodatkowych parametrów wymaganych przez niektóre karty (np. ISA).",
420 /* TR_SELECT_THE_INTERFACE_YOU_WISH_TO_RECONFIGURE */
421 "Wybierz interfejs którego konfigurację chcesz zmienić.",
422 /* TR_SELECT_THE_ITEM */
423 "Wybierz pozycję którą chcesz konfigurować.",
424 /* TR_SETTING_ADMIN_PASSWORD */
425 "Ustawianie hasła dla użytkownika 'admin' %s ...",
426 /* TR_SETTING_ROOT_PASSWORD */
427 "Ustawianie hasła użytkownika 'root' ....",
428 /* TR_SETTING_SETUP_PASSWORD */
429 "TO BE REMOVED",
430 /* TR_SETUP_FINISHED */
431 "Zakończono konfigurowanie. Naciśnij Ok.",
432 /* TR_SETUP_NOT_COMPLETE */
433 "Początkowo konfiguracja nie jest kompletna. Należy upewnić się, że ustawienia są poprawne przez uruchomienie programu konfiguracyjnego (polecenia setup z linii poleceń).",
434 /* TR_SETUP_PASSWORD */
435 "TO BE REMOVED",
436 /* TR_SET_ADDITIONAL_MODULE_PARAMETERS */
437 "Ustaw dodatkowe parametry modułu",
438 /* TR_SINGLE_GREEN */
439 "Twoja konfiguracja zezwala tylko na 1 interfejs GREEN.",
440 /* TR_SKIP */
441 "Pomiń",
442 /* TR_START_ADDRESS */
443 "Adres początkowy:",
444 /* TR_START_ADDRESS_CR */
445 "Adres początkowy\n",
446 /* TR_STATIC */
447 "Statycznie",
448 /* TR_SUGGEST_IO */
449 "(sugerowane %x)",
450 /* TR_SUGGEST_IRQ */
451 "(sugerowane %d)",
452 /* TR_THIS_DRIVER_MODULE_IS_ALREADY_LOADED */
453 "Moduł sterownika jest już załadowany.",
454 /* TR_TIMEZONE */
455 "Strefa czasowa",
456 /* TR_TIMEZONE_LONG */
457 "Wybierz strefę czasową z poniższej listy.",
458 /* TR_UNABLE_TO_EJECT_CDROM */
459 "Nie można wysunąć CDROM'u.",
460 /* TR_UNABLE_TO_EXTRACT_MODULES */
461 "Nie można wypakować modułów.",
462 /* TR_UNABLE_TO_FIND_ANY_ADDITIONAL_DRIVERS */
463 "Nie można odnaleźć dodatkowych sterowników.",
464 /* TR_UNABLE_TO_FIND_AN_ISDN_CARD */
465 "Nie można odnaleźć karty ISDN w tym komputerze. Może być konieczne zdefiniowanie dodatkowych parametrów modułu jeżeli karta jest typu ISA lub ma specyficzne wymagania.",
466 /* TR_UNABLE_TO_INITIALISE_ISDN */
467 "Nie można zainicjować ISDN.",
468 /* TR_UNABLE_TO_INSTALL_FILES */
469 "Nie można zainstalować plików.",
470 /* TR_UNABLE_TO_INSTALL_LANG_CACHE */
471 "Nie można zainstalować plików językowych.",
472 /* TR_UNABLE_TO_INSTALL_GRUB */
473 "Nie można zainstalować GRUB'a.",
474 /* TR_UNABLE_TO_LOAD_DRIVER_MODULE */
475 "Nie można zainstalować modułu sterownika.",
476 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_BOOT_FILESYSTEM */
477 "Nie można utowrzyć systemu plików boot.",
478 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_LOG_FILESYSTEM */
479 "Nie można utowrzyć systemu plików log.",
480 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_ROOT_FILESYSTEM */
481 "Nie można utowrzyć systemu plików root.",
482 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_SWAPSPACE */
483 "Nie można utworzyć przestrzeni swap.",
484 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK */
485 "Nie można utworzyć linku symbolicznego /dev/harddisk.",
486 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK1 */
487 "Nie można utworzyć linku symbolicznego /dev/harddisk1.",
488 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK2 */
489 "Nie można utworzyć linku symbolicznego /dev/harddisk2.",
490 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK3 */
491 "Nie można utworzyć linku symbolicznego /dev/harddisk3.",
492 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK4 */
493 "Nie można utworzyć linku symbolicznego /dev/harddisk4.",
494 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_ROOT */
495 "Nie można utworzyć linku symbolicznego /dev/root.",
496 /* TR_UNABLE_TO_MOUNT_BOOT_FILESYSTEM */
497 "Nie można zamontować systemu plików boot.",
498 /* TR_UNABLE_TO_MOUNT_LOG_FILESYSTEM */
499 "Nie można zamontować systemu plików log.",
500 /* TR_UNABLE_TO_MOUNT_PROC_FILESYSTEM */
501 "Nie można zamontować systemu plików proc.",
502 /* TR_UNABLE_TO_MOUNT_ROOT_FILESYSTEM */
503 "Nie można zamontować systemu plików root.",
504 /* TR_UNABLE_TO_MOUNT_SWAP_PARTITION */
505 "Nie można zamontować partycji swap.",
506 /* TR_UNABLE_TO_OPEN_HOSTS_FILE */
507 "Nie można otworzyć głównego plików z hostami.",
508 /* TR_UNABLE_TO_OPEN_SETTINGS_FILE */
509 "Nie można utworzyć pliku ustawień",
510 /* TR_UNABLE_TO_PARTITION */
511 "Nie można utworzyć partycji na dysku.",
512 /* TR_UNABLE_TO_REMOVE_TEMP_FILES */
513 "Nie można usunąć pobranych plików tymczasowych.",
514 /* TR_UNABLE_TO_SET_HOSTNAME */
515 "Nie można ustawić nazwy hosta.",
516 /* TR_UNABLE_TO_UNMOUNT_CDROM */
517 "Nie można odmontować CDROM'u lub dyskietki.",
518 /* TR_UNABLE_TO_UNMOUNT_HARDDISK */
519 "Nie można odmontować harddisk.",
520 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_FSTAB */
521 "Nie można zapisać /etc/fstab",
522 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTNAME */
523 "Nie można zapisać /etc/hostname",
524 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTS */
525 "Nie można zapisać /etc/hosts.",
526 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTS_ALLOW */
527 "Nie można zapisać /etc/hosts.allow.",
528 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTS_DENY */
529 "Nie można zapisać /etc/hosts.deny.",
530 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_VAR_SMOOTHWALL_ETHERNET_SETTINGS */
531 "Nie można zapisać %s/ethernet/settings.",
532 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_VAR_SMOOTHWALL_MAIN_HOSTNAMECONF */
533 "Nie można zapisać %s/main/hostname.conf",
534 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_VAR_SMOOTHWALL_MAIN_SETTINGS */
535 "Nie można zapisać %s/main/settings.",
536 /* TR_UNCLAIMED_DRIVER */
537 "Istnieje nieprzydzielona karta ethernet typu:\n%s\n\nMożesz ją przypisać do:",
538 /* TR_UNKNOWN */
539 "NIEZNANY",
540 /* TR_UNSET */
541 "UNSET",
542 /* TR_USB_KEY_VFAT_ERR */
543 "Ten nośnik USB jest nieprawidłowy (nie znaleziono partycji vfat).",
544 /* TR_US_NI1 */
545 "US NI1",
546 /* TR_WARNING */
547 "UWAGA",
548 /* TR_WARNING_LONG */
549 "Jeżeli zmienisz ten adres IP i jesteś zdalnie zalogowany twoje połączenie z %s zostnie przerwane i konieczne będzie ponowne zalogowanie na nowy adres IP. Jest to ryzykowna operacja i powinna być wykonywana tylko w sytuacji kiedy możliwy jest fizyczny dostęp do maszyny gdyby coś poszło nie tak.",
550 /* TR_WELCOME */
551 "Witaj w programie instalacyjnym %s . Wybranie przycisku Anuluj na kolejnych ekranach spowoduje ponowne uruchomienie komputera.",
552 /* TR_YOUR_CONFIGURATION_IS_SINGLE_GREEN_ALREADY_HAS_DRIVER */
553 "Twoja konfiguracja zezwala na jeden interfejs GREEN, który posiada już przypisany sterownik.",
554 /* TR_YES */
555 "Tak",
556 /* TR_NO */
557 "Nie",
558 /* TR_AS */
559 "jako",
560 /* TR_IGNORE */
561 "Ignoruj",
562 /* TR_PPP_DIALUP */
563 "PPP DIALUP (PPPoE, modem, ATM ...)",
564 /* TR_DHCP */
565 "DHCP",
566 /* TR_DHCP_STARTSERVER */
567 "Uruchamianie serwera DHCP ...",
568 /* TR_DHCP_STOPSERVER */
569 "Zatrzymywanie serwera DHCP ...",
570 /* TR_LICENSE_ACCEPT */
571 "Akceptuję licencję.",
572 /* TR_LICENSE_NOT_ACCEPTED */
573 "Nie zaakceptowano licencji.Wyjście!",
574 /* TR_EXT2FS_DESCR */
575 "Ext2 - System plików bez dziennika (zalecany dla napędów flash)",
576 /* TR_EXT3FS_DESCR */
577 "Ext3 - System plików z dziennikiem",
578 /* TR_EXT4FS_DESCR */
579 "Ext4 - System plików z dziennikiem",
580 /* TR_REISERFS_DESCR */
581 "ReiserFS - System plików z dziennikiem",
582 /* TR_NO_LOCAL_SOURCE */
583 "Brak lokalnego źródła. Rozpoczynanie pobierania.",
584 /* TR_DOWNLOADING_ISO */
585 "Pobieranie obrazu instalacyjnego ...",
586 /* TR_DOWNLOAD_ERROR */
587 "Błąd podczas pobierania!",
588 /* TR_DHCP_FORCE_MTU */
589 "Wymuś mtu DHCP:",
590 };