langs: add polish languange file for webif.
authorJakub Ratajczak <j.ratajczak@eqba.pl>
Sun, 19 Jun 2011 11:06:25 +0000 (13:06 +0200)
committerArne Fitzenreiter <arne_f@ipfire.org>
Sun, 19 Jun 2011 11:06:25 +0000 (13:06 +0200)
langs/pl/cgi-bin/pl.pl [new file with mode: 0644]

diff --git a/langs/pl/cgi-bin/pl.pl b/langs/pl/cgi-bin/pl.pl
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a3a4b68
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,2181 @@
+%tr = ( 
+%tr,
+
+'Act as' => 'Act as:',
+'Add Level7 rule' => 'Dodaj regułę L7',
+'Add Port Rule' => 'Dodaj regułę portu',
+'Add Rule' => 'Dodaj regułę',
+'Async logging enabled' => 'Włącz asynchroniczny zapis do pliku syslog',
+'Choose Rule' => 'Wybierz <u>jedną</u> z poniższych reguł.',
+'Class' => 'Klasa',
+'Class was deleted' => 'wraz z ewentualnymi podklasami została usunięta',
+'Client status and controlc' => 'Client status and control:',
+'ConnSched action' => 'Zadanie:',
+'ConnSched add action' => 'Dodaj zadanie',
+'ConnSched change profile title' => 'Zmień na profil:',
+'ConnSched days' => 'Dni:',
+'ConnSched down' => 'Niżej',
+'ConnSched ipsecstart' => '(Re)start IPSec',
+'ConnSched ipsecstop' => 'Zatrzymanie IPSec',
+'cpu frequency per' => 'Czestotliwosc procesora na',
+'ConnSched reconnect' => 'Ponowne połączenie',
+'ConnSched scheduled actions' => 'Zaplanowane zadania',
+'ConnSched scheduler' => 'Harmonogram',
+'ConnSched select profile' => 'Wybierz profil',
+'ConnSched time' => 'Czas:',
+'ConnSched up' => 'Wyżej',
+'ConnSched weekdays' => 'Dni tygodnia:',
+'Enter TOS' => 'Aktywuj lub deaktywuj bity TOS <br /> a następnie kliknij <i>Zapisz</i>.',
+'Existing Files' => 'Plików w bazie',
+'HDD temperature' => 'Temperatura HDD',
+'Level7 Protocol' => 'Protokół-L7',
+'Level7 Rule' => 'Reguła-L7',
+'Level7 rule' => 'Reguła L7 ',
+'Local VPN IP' => 'Sieć wewnętrzna (GREEN):',
+'MTU' => 'Rozmiar MTU:',
+'Number of IPs for the pie chart' => 'Liczba numerów IP na wykresie kołowym',
+'Number of Ports for the pie chart' => 'Liczba portów na wykresie kołowym',
+'OVPN' => 'OpenVPN',
+'OpenVPN' => 'OpenVPN',
+'Pages' => 'Stron',
+'Ping' => 'Ping :',
+'Port Rule' => 'Reguła portu',
+'QoS not enabled' => 'QoS nie jest włączony!',
+'Queuelenght' => 'Długość kolejki',
+'Remote IP' => 'Zdalny IP / Nazwa hosta (DynDNS):',
+'Remote VPN IP' => 'Podsieć VPN (np. 10.0.10.0/255.255.255.0):',
+'Resolv' => 'Resolv-Retry:',
+'Scan for Files' => 'Scan for files',
+'Scan from Directory' => 'Scan from directory',
+'Set time on boot' => 'Wymuś ustawienie zegara systemowego przy uruchamianiu systemu',
+'Subclass' => 'Podklasa',
+'TOS Bits' => 'Bity-TOS',
+'TOS Rule' => 'Reguła-TOS',
+'TOS rule' => 'Reguła TOS',
+'The class number does not match the specified interface.' => 'Numer klasy nie pasuje do podanego interfejsu.',
+'The destination IP address is invalid.' => 'Docelowy adres IP jest nieprawidłowy.',
+'The source IP address is invalid.' => 'Źródłowy adres IP jest nieprawidłowy.',
+'Utilization on' => 'Utilization on',
+'Verbose' => 'Verbose:',
+'WakeOnLan' => 'Wake On Lan',
+'a ca certificate with this name already exists' => 'Certyfikat CA z tą nazwą już istnieje.',
+'a connection with this common name already exists' => 'Połączenie z tą nazwą pospolitą (common name) już istnieje.',
+'a connection with this name already exists' => 'Połączenie z tą nazwą już istnieje.',
+'abort' => 'przerwij',
+'access allowed' => 'Dostęp dozwolony z:',
+'access refused with this oinkcode' => 'Dostęp odrzucony dla tego Oink Code',
+'accounting' => 'Accounting',
+'accounting user nonpdc' => 'Accounting - none PDC Mode',
+'accounting user pdc' => 'Accounting - PDC Mode',
+'action' => 'Akcja',
+'activate' => 'Aktywuj',
+'activate user' => 'Aktywuj użytkownika',
+'active' => 'Aktywne',
+'add' => 'Dodaj',
+'add a host' => 'Dodaj hosta:',
+'add a new rule' => 'Dodaj nową regułę:',
+'add cron' => 'dodaj zadanie crona',
+'add device' => 'Dodaj urządzenie',
+'add network' => 'Dodaj sieć',
+'add new alias' => 'Dodaj nowy alias:',
+'add new lease' => 'Dodaj statyczne powiązanie DHCP',
+'add new ovpn' => 'Ustawienia OpenVPN:',
+'add printer' => 'Dodaj drukarkę',
+'add service' => 'Dodaj usługę',
+'add share' => 'Dodaj zasób',
+'add subclass' => 'Dodaj podklasę',
+'add user' => 'Dodaj użytkownika',
+'add xtaccess' => 'Dodaj dostęp z zewnątrz',
+'add-route' => 'Dodatkowe rutingi wypychane',
+'added from dhcp lease list' => 'Dodany z listy DHCP',
+'admin user password has been changed' => 'Hasło administratora zostało zmienione.',
+'admin users' => 'Użytkownik prawami superużytkownika',
+'administrator user password' => 'Hasło administratora:',
+'adsl settings' => 'Ustawienia ADSL',
+'advanced' => 'Zaawansowane',
+'advanced server' => 'Zaawansowane ustawienia serwera',
+'advproxy AUTH always required' => 'Wymagaj autoryzacji dla adresów źródłowych bez ograniczeń',
+'advproxy AUTH auth cache TTL' => 'TTL autoryzacji (w minutach)',
+'advproxy AUTH global settings' => 'Globalne ustawienia autoryzacji',
+'advproxy AUTH limit of IP addresses' => 'Limit adresów IP dla użytkownika',
+'advproxy AUTH method' => 'Metoda autoryzacji',
+'advproxy AUTH method ident' => 'identd',
+'advproxy AUTH method ldap' => 'LDAP',
+'advproxy AUTH method ncsa' => 'Local',
+'advproxy AUTH method none' => 'None',
+'advproxy AUTH method ntlm' => 'Windows',
+'advproxy AUTH method radius' => 'RADIUS',
+'advproxy AUTH no auth' => 'Domeny bez autoryzacji (jedna w linii)',
+'advproxy AUTH number of auth processes' => 'Liczba procesów autoryzujących',
+'advproxy AUTH realm' => 'Authentication realm prompt',
+'advproxy AUTH user IP cache TTL' => 'TTL użytkownika/IP (w minutach)',
+'advproxy IDENT authorized users' => 'Uprawnieni użytkownicy (jeden w linii)',
+'advproxy IDENT aware hosts' => 'Ident aware hosts (one per line)',
+'advproxy IDENT identd settings' => 'Podstawowe ustawienia identd',
+'advproxy IDENT required' => 'Wymagaj autoryzacji identd',
+'advproxy IDENT timeout' => 'Czas oczekiwania Ident (w sekundach)',
+'advproxy IDENT unauthorized users' => 'Unauthorized users (one per line)',
+'advproxy IDENT use negative access list' => 'Używaj negatywnej kontroli dostępu',
+'advproxy IDENT use positive access list' => 'Używaj pozytywnej kontroli dostępu',
+'advproxy IDENT user based access restrictions' => 'User based access restrictions',
+'advproxy LDAP ADS' => 'Active Directory',
+'advproxy LDAP NDS' => 'Novell eDirectory',
+'advproxy LDAP V2' => 'LDAP version 2',
+'advproxy LDAP V3' => 'LDAP version 3',
+'advproxy LDAP auth' => 'LDAP authentication',
+'advproxy LDAP basedn' => 'Base DN',
+'advproxy LDAP binddn password' => 'Hasło Bind DN',
+'advproxy LDAP binddn settings' => 'Ustawienia Bind DN',
+'advproxy LDAP binddn username' => 'Użytkownik Bind DN',
+'advproxy LDAP common settings' => 'Podstawowe ustawienia LDAP',
+'advproxy LDAP group access control' => 'Kontrola dostępu według grup',
+'advproxy LDAP group required' => 'Wymagana grupa',
+'advproxy LDAP port' => 'Port',
+'advproxy LDAP server' => 'Serwer LDAP',
+'advproxy LDAP type' => 'Typ LDAP',
+'advproxy MIME block types' => ' Zablokuj te typy MIME (jeden w linii)',
+'advproxy MIME filter' => 'Fitr typów MIME',
+'advproxy NCSA auth' => 'Local user authentication',
+'advproxy NCSA create user' => 'Utwórz użytkownika',
+'advproxy NCSA group' => 'Grupa',
+'advproxy NCSA group membership' => 'Członkowie grupy',
+'advproxy NCSA grp disabled' => 'Wyłączony',
+'advproxy NCSA grp extended' => 'Rozszerzony',
+'advproxy NCSA grp standard' => 'Podstawowy',
+'advproxy NCSA min password length' => 'Minimalna długość hasła',
+'advproxy NCSA no accounts' => 'Brak dostępnych kont użytkowników',
+'advproxy NCSA password' => 'Hasło',
+'advproxy NCSA password confirm' => 'Hasło (potwierdź)',
+'advproxy NCSA redirector bypass' => 'Bypass redirection for members of the group',
+'advproxy NCSA update user' => 'Aktualizuj użytkownika',
+'advproxy NCSA user accounts' => 'Konta użytkowników',
+'advproxy NCSA user management' => 'Zarządzanie użytkownikami',
+'advproxy NCSA username' => 'Nazwa użytkownika',
+'advproxy NTLM BDC hostname' => 'Host BDC',
+'advproxy NTLM PDC hostname' => 'Host PDC',
+'advproxy NTLM auth' => 'Autoryzacja Windows NT/2003',
+'advproxy NTLM auth mode' => 'Tryb autoryzacji',
+'advproxy NTLM authorized users' => 'Uprawnieni użytkownicy domeny (jeden w linii)',
+'advproxy NTLM domain' => 'Domena',
+'advproxy NTLM domain settings' => 'Podstawowe ustawienia domeny',
+'advproxy NTLM unauthorized users' => 'Nieuprawnieni użytkownicy domeny (jeden w linii)',
+'advproxy NTLM use integrated auth' => 'Włącz zintegrowaną autoryzację Windows',
+'advproxy NTLM use negative access list' => 'Używaj negatywnej kontroli dostępu',
+'advproxy NTLM use positive access list' => 'Używaj pozytywnej kontroli dostępu',
+'advproxy NTLM user based access restrictions' => 'Ograniczenia dostępu użytkowników',
+'advproxy RADIUS authorized users' => 'Uprawnieni użytkownicy (jeden w linii)',
+'advproxy RADIUS identifier' => 'Identyfikator',
+'advproxy RADIUS port' => 'Port',
+'advproxy RADIUS radius settings' => 'Podstawowe ustawienia RADIUS',
+'advproxy RADIUS secret' => 'Współdzielone hasło (secret)',
+'advproxy RADIUS server' => 'Serwer RADIUS',
+'advproxy RADIUS unauthorized users' => 'Nieuprawnieni użytkownicy (jeden w linii)',
+'advproxy RADIUS use negative access list' => 'Używaj negatywnej kontroli dostępu',
+'advproxy RADIUS use positive access list' => 'Używaj pozytywnej kontroli dostępu',
+'advproxy RADIUS user based access restrictions' => 'Ograniczenia dostępu użytkowników',
+'advproxy UA enable filter' => 'Włącz sprawdzanie przeglądarki',
+'advproxy access' => 'Dostęp',
+'advproxy admin mail' => 'E-Mail administratora serwera proxy',
+'advproxy advanced proxy' => 'Advanced Proxy',
+'advproxy advanced web proxy' => 'Advanced Web Proxy',
+'advproxy advanced web proxy configuration' => 'Zaawansowana konfiguracja Proxy',
+'advproxy allowed subnets' => 'Dozwolone podsieci (jedna w linii)',
+'advproxy allowed web browsers' => 'Allowed clients for web access',
+'advproxy back to main page' => 'Powrót do strony głównej',
+'advproxy banned ip clients' => 'Zablokowane adresy IP (jeden w linii)',
+'advproxy banned mac clients' => 'Zablokowane adresy MAC (jeden w linii)',
+'advproxy cache management' => 'Zarządzanie pamięcią Cache',
+'advproxy cache replacement policy' => 'Polityka zatępowania cache',
+'advproxy chgwebpwd ERROR' => 'B Ł Ą D :',
+'advproxy chgwebpwd SUCCESS' => 'S U K C E S :',
+'advproxy chgwebpwd change password' => 'Zmień hasło',
+'advproxy chgwebpwd change web password' => 'Z m i ń&nbsp; h a s ł o &nbsp; d o s t ę p u &nbsp; d o &nbsp; s i e c i &nbsp; w e b',
+'advproxy chgwebpwd new password' => 'Nowe hasło',
+'advproxy chgwebpwd new password confirm' => 'Nowe hasło (powtórz)',
+'advproxy chgwebpwd old password' => 'Aktualne hasło',
+'advproxy chgwebpwd username' => 'Użytkownik',
+'advproxy classroom extensions' => 'Classroom extensions',
+'advproxy clear cache' => 'Wyczyść Cache',
+'advproxy client IP forwarding' => 'Przekazywanie adresu IP klienta',
+'advproxy common settings' => 'Ustawienia podstawowe',
+'advproxy content based throttling' => 'Włącz ograniczenia przepustowość wg. zawartości',
+'advproxy cre disabled' => 'Interferjs zarządzający został wyłączony przez administratora',
+'advproxy cre group definitions' => 'Classroom group definitions',
+'advproxy cre supervisors' => 'Supervisor IP addresses (one per line)',
+'advproxy destination ports' => 'Porty docelowe',
+'advproxy download throttling' => 'Ograniczenia przepustowości',
+'advproxy enabled' => 'Włączone',
+'advproxy enabled on' => 'Włączone na',
+'advproxy errmsg acl cannot be empty' => 'Lista kontroli dostępu nie może być pusta',
+'advproxy errmsg auth cache ttl' => 'Nieprawidłowa wartość dla TTL autoryzacji',
+'advproxy errmsg auth children' => 'Nieprawidłowa liczba procesów autoryzacji',
+'advproxy errmsg auth ipcache may not be null' => 'TTL autoryzacji nie może wynosić 0 kiedy wykorzystaywane są ograniczenia IP',
+'advproxy errmsg auth ipcache ttl' => 'Nieprawidłowa watość TTL użytkownika/IP',
+'advproxy errmsg change fail' => 'Hasło nie może być zmienione',
+'advproxy errmsg change success' => 'Hasło dostępu do sieci web zostało zmienione',
+'advproxy errmsg hdd cache size' => 'Nieprawidłowa wartość rozmiaru cache na dysku (wymagane min 10 MB)',
+'advproxy errmsg ident timeout' => 'Nieprawidłowy czas oczekiwania ident',
+'advproxy errmsg invalid bdc' => 'Nieprawidłowa nazwa hosta dla zapasowego kontrolera domeny',
+'advproxy errmsg invalid destination port' => 'Nieprawodłowy port docelowy',
+'advproxy errmsg invalid ip or mask' => 'Nieprawidłowy adres IP lub maska sieci',
+'advproxy errmsg invalid mac' => 'Nieprawidłowy adres MAC',
+'advproxy errmsg invalid pdc' => 'Nieprawidłowa nazwa hosta dla podstawowego kontrolera domeny',
+'advproxy errmsg invalid proxy port' => 'Nieprawidłowy port proxy',
+'advproxy errmsg invalid upstream proxy username or password setting' => 'Invalid upstream proxy username or password setting',
+'advproxy errmsg invalid user' => 'Użytkownik nie istnieje',
+'advproxy errmsg ldap base dn' => 'LDAP base DN required',
+'advproxy errmsg ldap bind dn' => 'LDAP bind DN username and password required',
+'advproxy errmsg ldap port' => 'Nieprawidłowy numer portu LDAP',
+'advproxy errmsg ldap server' => 'Nieprawidłowy adres IP serwera LDAP',
+'advproxy errmsg max userip' => 'Nieprawidłowa liczba adresów IP na użytkownika',
+'advproxy errmsg mem cache size' => 'Invalid value for memory cache size',
+'advproxy errmsg no browser' => 'Conajmniej 1 przeglądarka lub klient musi mieć przyznany dostęp do sieci WEB',
+'advproxy errmsg no password' => 'Hasło nie może być puste',
+'advproxy errmsg no username' => 'Nazwa użytkownika nie może być pusta',
+'advproxy errmsg non-transparent proxy required' => 'Serwer proxy nie może być uruchomiony w trybie transparentym jeżeli chcesz używać autoryzacji',
+'advproxy errmsg ntlm domain' => 'Wymagana nazwa domeny Windows',
+'advproxy errmsg ntlm pdc' => 'Wymagana nazwa hosta podstawowego kontrolera domeny',
+'advproxy errmsg password incorrect' => 'Nieprawidłowe hasło',
+'advproxy errmsg password length' => 'Nieprawidłowa wartość długości hasła',
+'advproxy errmsg password length 1' => 'Hasło musi mieć conajmniej ',
+'advproxy errmsg password length 2' => ' znaków',
+'advproxy errmsg passwords different' => 'Hasła nie pasują do siebie',
+'advproxy errmsg radius port' => 'Nieprawidłowy numer portu RADIUS',
+'advproxy errmsg radius secret' => 'Wymagane współdzielone hasło RADIUS',
+'advproxy errmsg radius server' => 'Nieprawidłowy adres IP serwera RADIUS',
+'advproxy errmsg time restriction' => 'Niepoprawne ograniczenia czase',
+'advproxy error design' => 'Styl komunikatów o błędach',
+'advproxy error language' => 'Język komunikatów o błędach',
+'advproxy fake referer' => 'Fake referer submitted to external sites',
+'advproxy fake useragent' => 'Fake useragent submitted to external sites',
+'advproxy friday' => 'Pią',
+'advproxy from' => 'Od',
+'advproxy hdd cache size' => 'Rozmiar cache na dysku (MB)',
+'advproxy invalid num of children' => 'Niepoprawna liczba procesów filtrujących',
+'advproxy log enabled' => 'Logi włączone',
+'advproxy log query' => 'Log query terms',
+'advproxy log settings' => 'Ustawienia logowania',
+'advproxy log useragent' => 'Log useragents',
+'advproxy max download size' => 'Maks rozmiar pobierania (KB)',
+'advproxy max size' => 'Maks rozmiar obiektu (KB)',
+'advproxy max upload size' => 'Maks rozmiar wysyłania (KB)',
+'advproxy memory replacement policy' => 'Memory replacement policy',
+'advproxy min size' => 'Min rozmiar obiektu (KB)',
+'advproxy mode allow' => 'zezwól',
+'advproxy mode deny' => 'odmów',
+'advproxy monday' => 'Pon',
+'advproxy network based access' => 'Kontrola dostępu oparta na sieciach',
+'advproxy no cache sites' => 'Wyłącz buforowanie dla tych domen (jedna w linii)',
+'advproxy no clients defined' => 'Nie zdefiniowano klientów',
+'advproxy no connection auth' => 'No connection oriented authentication forwarding',
+'advproxy no cre groups' => 'Brak dostępnych grup dostępu',
+'advproxy no internal proxy on blue' => 'Wyłącz wewnętrzny dostęp z sieci BLUE do pozostałych podsieci',
+'advproxy no internal proxy on green' => 'Wyłącz wewnętrzny dostęp do sieci GREEN z innych podsieci',
+'advproxy number of L1 dirs' => 'Liczba podkatalogów pierwszego poziomu',
+'advproxy off' => 'Proxy wyłączone',
+'advproxy offline mode' => 'Włącz tryb offline',
+'advproxy on' => 'Proxy wł',
+'advproxy privacy' => 'Prywatność',
+'advproxy proxy port' => 'Port proxy',
+'advproxy ram cache size' => 'Rozmiar RAM cache (MB)',
+'advproxy redirector children' => 'Liczba procesów filtrujących',
+'advproxy reset' => 'Reset',
+'advproxy saturday' => 'Sob',
+'advproxy save and restart' => 'Zapis i restart',
+'advproxy squid version' => 'Wersja Squid\'a ',
+'advproxy squidclamav' => 'SquidClamav',
+'advproxy ssadvanced proxy' => 'advanced proxy',
+'advproxy ssl ports' => 'Dozwolone porty SSL (jeden w linii)',
+'advproxy standard' => 'Standard',
+'advproxy standard ports' => 'Dozwolone porty standardowe (jeden w linii)',
+'advproxy sunday' => 'Nie',
+'advproxy supervisor password' => 'Supervisor password',
+'advproxy suppress version' => 'Ukrywaj informacje o wersji',
+'advproxy throttle binary' => 'Pliki binarne',
+'advproxy throttle dskimg' => 'Obrazy CD',
+'advproxy throttle mmedia' => 'Multimedia',
+'advproxy throttling per host on' => 'Limit dla komputera na:',
+'advproxy throttling total on' => 'Całkowity limit na:',
+'advproxy throttling unlimited' => 'bez limitu',
+'advproxy thursday' => 'Czw',
+'advproxy time restrictions' => 'Ograniczenia czasowe',
+'advproxy to' => 'Do',
+'advproxy transfer limits' => 'Limity tranferu',
+'advproxy transparent on' => 'Przezroczysty na',
+'advproxy tuesday' => 'Wto',
+'advproxy unknown' => 'Nieznany',
+'advproxy unrestricted ip clients' => 'Adresy IP bez ograniczeń (jeden w linii)',
+'advproxy unrestricted mac clients' => 'Adresy MAC bez ograniczeń (jeden w linii)',
+'advproxy update accelerator' => 'Update accelerator',
+'advproxy update information' => 'Dostępna jest nowsza wersja do pobrania. Odwiedź <a href="http://www.advproxy.net" target="_blank">http://www.advproxy.net</a> aby uzyskać dodatkowe informacje.',
+'advproxy update notification' => 'Aktualizacja dostępna!',
+'advproxy upstream password' => 'Upstream password',
+'advproxy upstream proxy' => 'Upstream proxy',
+'advproxy upstream proxy host:port' => 'Upstream proxy (host:port)',
+'advproxy upstream username' => 'Upstream username',
+'advproxy url filter' => 'Filtr URL',
+'advproxy username forwarding' => 'Username forwarding',
+'advproxy via forwarding' => 'Proxy address forwarding',
+'advproxy visible hostname' => 'Widoczna nazwa hosta',
+'advproxy web browser' => 'Przeglądarka WWW',
+'advproxy wednesday' => 'Śr',
+'again' => 'Ponownie:',
+'aktiv' => 'Aktywny',
+'album' => 'Album',
+'alcatelusb help' => 'Aby używać modemu Speedtouch 330 lub Speedtouch USB należy wgrać na do systemu IPFire odpowiedni firmware. Pobierz pakiet <b>Embedded Firmware</b> dla SpeedTouch 330 ze strony speedtouch.com, rozpakuj pobrany plik a następnie wgraj za pomocą poniższego formularza odpowiedni dla Twojego modemu plik : KQD6_3.xxx jeżeli Rev<4 lub ZZZL_3.xxx dla Rev=4.',
+'alcatelusb upload' => 'Wgraj firmware Speedtouch USB',
+'alias ip' => 'Alias IP',
+'aliases' => 'Aliasy',
+'aliases not active' => 'Aliasy nie będą aktywne jeżeli interferjs RED nie jest statyczny',
+'all' => 'Wszystko',
+'all interfaces' => 'Wszystkie interfejsy',
+'all services' => 'Wszystkie usługi',
+'all updates installed' => 'Wszystki zainstalowane aktualizacje',
+'allmsg' => 'pokaż wszystko',
+'alt dialup' => 'Dialup',
+'alt home' => 'Start',
+'alt information' => 'Informacja',
+'alt logs' => 'Logi',
+'alt ovpn' => 'OpenVPN',
+'alt proxy' => 'Proxy',
+'alt services' => 'Usługi',
+'alt system' => 'System',
+'alt vpn' => 'VPNy',
+'and' => 'i',
+'ansi t1.483' => 'TO BE REMOVED',
+'apcupsd' => 'status APC-UPS',
+'apply' => 'Zastosuj',
+'april' => 'Kwiecień',
+'archive not exist' => 'Archiwum konfiguracji nie istnieje',
+'are you sure' => 'Jesteś pewien?',
+'arp table entries' => 'Wpisy tabeli ARP:',
+'artist' => 'Artysta',
+'attemps' => 'Prób',
+'august' => 'Sierpień',
+'authentication' => 'Uwierzytelnianie:',
+'automatic' => 'Automatycznie',
+'available updates' => 'Dostępne aktualizacje:',
+'average' => 'Srednia',
+'avoid dod' => 'Nie używaj tej opcji jeżeli wykorzystujesz wdzanianie na żądanie! Zazwyczaj wykorzystywane jeżeli IPFire jest za routerem. Interfejs RED musi być w jednej z 3 sieci np. 10/8, 172.16/12, 192.168/16',
+'back' => 'WRÓĆ',
+'backup' => 'Backup',
+'backup archive' => 'Plik backupu (.dat)',
+'backup clear archive' => 'Wyczyść plik backupu (.gz)',
+'backup config floppy' => 'Backup konfiguracji - dyskietka',
+'backup configuration' => 'Konfiguracja backupu:',
+'backup erase key' => 'Usuń klucz',
+'backup explain key' => 'Kopie zapasowe są szyfrowane z użyciem tego klucza. W celu zapewnienia bezpieczeństwa IPFire pozwala na odtwarzanie WYŁĄCZNIE kopii zapasowych zaszyfrowanych przy użyciu tego klucza. Masz 3 opcje do wyboru:',
+'backup explain key li1' => 'pozwól IPFire na wygenerowanie klucza dla Ciebie.',
+'backup explain key li2' => 'zaimportuj klucz (możliwe zabezpieczenie hasłem).',
+'backup explain key li3' => 'wypakuj klucz z nieszyfrowanej kopii z wersji 1.4.10.',
+'backup explain key no1' => 'powinieneś zachować ten klucz jeżeli planujesz odtworzenie na nowych urządzeniach. IPFire pozwala tylko raz utworzyć/importować klucz.',
+'backup explain key no2' => 'legacy floppy backups are not concerned with this key.',
+'backup export key' => 'Eksportuj klucz',
+'backup extract key' => 'Wypakuj klucz',
+'backup from' => 'Backup z',
+'backup generate key' => 'Generuj klucz',
+'backup import dat file' => 'Importuj plik backupu (.dat)',
+'backup import key' => 'Import klucza',
+'backup key' => 'Klucz szyfrujący kopii',
+'backup key file' => 'Backup key file',
+'backup key info' => 'IPFire restricts access to the backup key, thus you must know root password. You have possibility to protect this key outside of IPFire with a password.',
+'backup media info' => 'Dyskietki i/lub niesformatowane urządzenia mogą powodować wyświetlanie nieprawidłowych rozmiarów. W takim przypadku wybierz całe urządzenie. Pamiętaj o zamontowaniu dysku twardego przed usunięciem urządzenia. UWAGA: dyskietka utworzona w tym miejscu nie jest wykorzystywana w procesie instalacji!!!',
+'backup missing key' => 'Need the backup key to restore a set',
+'backup password' => 'Hasło do kopii',
+'backup protect key password' => 'Backup key password',
+'backup sets' => 'Backup sets',
+'backup to floppy' => 'Kopia na dyskietkię',
+'backupaddon' => 'Kopia dodatków',
+'backupprofile' => 'Jeżeli ponowne połączenie nie powiedzie się przełącz na profil',
+'backups' => 'kopie',
+'backupwarning' => 'Najpierw należy przywrócić kopię podstawową, a następnie kopię dodatków. Proszę nie zmieniać nazwy pobranych plików z kopiami.',
+'bad characters in' => 'Niepoprawny znak w ',
+'bad characters in script field' => 'Niepoprawny znak w polu skryptu',
+'bad characters in the telephone number field' => 'Niepoprawny znak w polu z numerem telefonu.',
+'bad destination range' => 'Zakres portów docelowych posiada wartość początkową która jest większa lub równa wartości końcowej.',
+'bad ignore filter' => 'Bad ignore filter:',
+'bad return code' => 'Program pomocniczy zwrócił kod błędu',
+'bad source range' => 'The Source port range has a first value that is greater than or equal to the second value.',
+'bandwidth usage' => 'wykorzystanie pasma (wyjście)',
+'bandwitherror' => 'Nie możesz zmienić ustawień przepustawości kiedy Qos jest włączony. Najpierw wyłącz Qos.<p>',
+'bandwithsettings' => 'Ustawienia przepustowości',
+'basic options' => 'Podstawowe opcje',
+'beep when ppp connects or disconnects' => 'Dźwięk przy połączeniu/rozłączeniu IPFire',
+'behind a proxy' => 'Za proxy:',
+'bewan adsl pci st' => 'TO BE REMOVED',
+'bewan adsl usb' => 'TO BE REMOVED',
+'bitrate' => 'Bitrate',
+'bleeding rules' => 'Bleeding Edge Snort Rules',
+'blue' => 'BLUE',
+'blue access' => 'Dostęp Blue',
+'blue access use hint' => 'Należy wprowadzić adres IP lub MAC urządzenia. Możliwe jest także wprowadzenie oby adresów',
+'blue interface' => 'Interfejs Blue',
+'broadcast' => 'Broadcast',
+'broken pipe' => 'Broken pipe',
+'buffered memory' => 'Buffered Memory',
+'buffers' => 'bufory',
+'bytes per second' => 'Bajtow na sekunde',
+'bytes received' => 'Bajtów odebranych',
+'bytes sent' => 'Bajtów wysłanych',
+'ca certificate' => 'Certyfikat CA',
+'ca name' => 'Nazwa CA',
+'cache management' => 'Zarządzanie pam. podręczną',
+'cache size' => 'Rozmiar pam. podręcznej (MB):',
+'cached' => 'cached',
+'cached memory' => 'Cached Memory  ',
+'cached swap' => 'Cached Swap',
+'calamaris available reports' => 'Dostępne raporty',
+'calamaris byte unit' => 'Byte unit',
+'calamaris create report' => 'Utwórz raport',
+'calamaris enable content report' => 'Włącz raport zawartości',
+'calamaris enable distribution histogram' => 'Włącz histogram rozkładu',
+'calamaris enable domain report' => 'Włącz raport domen',
+'calamaris enable performance report' => 'Włącz raport wydajności',
+'calamaris enable requester report' => 'Włącz raport wg. wywołujących',
+'calamaris enable verbose reporting' => 'Włącz szczegółowy raport',
+'calamaris high' => 'duża',
+'calamaris histogram resolution' => 'Rozdzielczość histogramu',
+'calamaris low' => 'niska',
+'calamaris medium' => 'średnia',
+'calamaris no reports available' => 'Brak dostępnych raportów',
+'calamaris none' => 'brak',
+'calamaris number of content types' => 'Liczba typów zawartości',
+'calamaris number of domains' => 'Liczba domen',
+'calamaris number of requested urls' => 'Liczba wywoływanych URLi',
+'calamaris number of requesting hosts' => 'Liczba wywołujących hostów',
+'calamaris performance options' => 'Opcje wpływające na wydajność',
+'calamaris proxy reports' => 'Raporty Proxy',
+'calamaris refresh list' => 'Odśwież listę',
+'calamaris report interval (in minutes)' => 'Interwał raportów (w minutach)',
+'calamaris report options' => 'Opcje raportu',
+'calamaris report period' => 'Przedział czasowy raportu',
+'calamaris run as background task' => 'Uruchom jako zadanie w tle',
+'calamaris show usernames' => 'Wyświetl nazwy użytkowników',
+'calamaris skip archived logfiles' => 'Pomiń archiwalne logi',
+'calamaris unlimited' => 'bez limitu',
+'calamaris view' => 'Pokaż',
+'calamaris view report' => 'Pokaż raport',
+'calc traffic all x minutes' => 'Calculate traffic all x minutes',
+'cancel' => 'Anuluj',
+'cancel-adv-options' => 'Anuluj',
+'cannot enable both nat traversal and compression' => 'Nie można jednocześnie uruchomić opcji NAT traversal i kompresja.',
+'cannot enable ntp without specifying primary' => 'Nie można uruchomić NTP bez podania podstawowego.',
+'cannot specify secondary dns without specifying primary' => 'Nie można wprowadzić zapasowego DNS bez podania podstawowego.',
+'cannot specify secondary ntp without specifying primary' => 'Nie można wprowadzić zapasowego NTP bez podania podstawowego',
+'cannot specify secondary wins without specifying primary' => 'Nie można wprowadzić zapasowego WINS bez podania podstawowego.',
+'cant change certificates' => 'Nie można zmienić certyfikatów',
+'cant enable xtaccess' => 'Powiązana reguła przekierowania portu jest wyłączona w związku z czym nie można włączyć zewnętrznego dostępu dla tej reguły.',
+'cant start openssl' => 'Nie można uruchomić OpenSSL',
+'caps all' => 'Wszystko',
+'capsclosed' => 'ROZŁĄCZONE',
+'capsinactive' => 'NIEAKTYWNE',
+'capsopen' => 'POŁĄCZONE',
+'capswarning' => 'OSTRZEŻENIE',
+'caption' => 'Caption',
+'cert' => 'Certyfikat',
+'certificate' => 'Certyfikat',
+'certificate authorities' => 'Certificate Authorities',
+'certificate does not have a valid ca associated with it' => 'Certyfikat nie posiada przypisanego prawidłowego CA.',
+'certificate file move failed' => 'Niepowodzenie przeniesienie pliku certyfikatu',
+'cfg restart' => 'Zalecane jest ponowne uruchomienie po przywróceniu konfiguracji.',
+'chain' => 'Łańcuch',
+'change passwords' => 'Zmiana hasła',
+'change share' => 'zmiana opcji zasobu',
+'check for net traffic update' => 'Sprawdź aktualizacje Net-Traffic',
+'check vpn lr' => 'Sprawdź',
+'choose config' => 'Wybierz ustawienia',
+'choose media' => 'Wybierz media',
+'cipher' => 'Szyfrowanie:',
+'city' => 'Miasto',
+'class in use' => 'Klasa jest aktualnie w użyciu.',
+'clear cache' => 'Wyczyść pam. podręczną',
+'clear playlist' => 'Wyczyść listę odtwarzania playlist',
+'clenabled' => 'Udostępnij czas w sieci lokalnej',
+'click to disable' => 'Włączone (kliknij aby wył.)',
+'click to enable' => 'Wyłączone (kliknij aby wł)',
+'client' => 'Nazwa komputera',
+'clock has not been synchronized' => 'Zegar nie został zsynchonizowany',
+'clock last synchronized at' => 'Ostatnia synchronizacja zegara: ',
+'comment' => 'Opis:',
+'common name' => 'Common name',
+'community rules' => 'Emergingthreats.net Community Rules',
+'comp-lzo' => 'Kompresja LZO:',
+'compression' => 'Kompresja:',
+'computer to modem rate' => 'Szybkość połączenia z komputerem:',
+'concentrator name' => 'Nazwa koncentratora:',
+'confirmation' => 'potwierdzenie',
+'connect' => 'OVPN Start / Połącz',
+'connect the modem' => 'Połącz z modemem',
+'connect timeout' => 'Czas oczekiwania połączenia:',
+'connected' => 'Połączony',
+'connecting' => 'Łączenie...',
+'connection' => 'Połączenie',
+'connection closed' => 'Brak połączenia...',
+'connection debugging' => 'Debugowanie połączenia',
+'connection status and controlc' => 'Stan i kontrola połączenia:',
+'connection tracking' => 'Śledzenie połączeń IPTables',
+'connection type' => 'Rodzaj połączenia',
+'connection type is invalid' => 'Nieprawidłowy rodzaj połączenia.',
+'connections' => 'Połączenia',
+'connections are associated with this ca.  deleting the ca will delete these connections as well.' => 'istnieją połączenia powiązane z tym CA. Usunięcie tego CA spowoduje także usunięcie powiązanych połączeń.',
+'connscheduler' => 'Harmonogram połączeń',
+'core notice 1' => '<strong>Uwaga:</strong> Dostępna jest aktualizacja (core-update) z',
+'core notice 2' => 'do',
+'core notice 3' => '.',
+'could not be opened' => 'nie może być otwarty.',
+'could not connect to' => 'Nie można połączyć z',
+'could not connect to www ipcop org' => 'Nie można połączyć z www.ipfire.org',
+'could not connect to www ipfire org' => 'Nie można połączyć z to www.ipfire.org',
+'could not create directory' => 'Nie można utworzyć katalogu.',
+'could not download latest patch list' => 'Nie można pobrać najnowszej listy poprawek (brak połączenia).',
+'could not download latest updates' => 'Nie można pobrać najnowszej listy aktualizacji.',
+'could not download the available updates list' => 'Nie można pobrać listy dostępnych aktualizacji.',
+'could not open available updates file' => 'Nie można otworzyć pliku z dostępnymi aktualizacjami.',
+'could not open installed updates file' => 'Nie można otworzyć pliku z zainstalowanymi aktualizacjami',
+'could not open update information file' => 'Could not open update information file.  The update file is corrupt.',
+'could not retrieve common name from certificate' => 'Nie można odzyskać nazwy serwera (common name) z certyfikatu.',
+'country' => 'Kraj',
+'cpu idle usage' => 'Bezczynnosc CPU',
+'cpu interrupt usage' => 'Interrupt CPU Usage',
+'cpu iowait usage' => 'CPU oczekujace na IO',
+'cpu irq usage' => 'IRQ CPU Usage',
+'cpu nice usage' => 'Nice CPU Usage',
+'cpu steal usage' => 'Steal CPU Usage',
+'cpu system usage' => 'System CPU Usage',
+'cpu usage per' => 'CPU Usage per',
+'cpu user usage' => 'User CPU Usage',
+'create' => 'Utwórz',
+'create mask' => 'Prawa UNIX\'a dla tworzonych plików',
+'create new backup' => 'Utwórz nowe ustawienia kopii zapasowej',
+'credits' => 'Credits',
+'crl' => 'Lista odwołań certyfikatów',
+'cron server' => 'Serwer CRON',
+'current' => 'Aktualne',
+'current aliases' => 'Aktualne alias:',
+'current class' => 'Aktualna klasa',
+'current devices' => 'Aktualne urządzenia',
+'current dhcp leases on blue' => 'Przydziały DHCP na interfejsie BLUE',
+'current dynamic leases' => 'Aktualne przydziały dynamiczne',
+'current fixed leases' => 'Aktualne przydziały statyczne',
+'current hosts' => 'Aktualne hosty:',
+'current media' => 'Aktualne media',
+'current ovpn' => 'Aktywne połączenia OVPN:',
+'current playlist' => 'Aktualna lista odtw.',
+'current profile' => 'Aktualny profil:',
+'current rules' => 'Aktualne reguły:',
+'custom networks' => 'Własne sieci',
+'custom services' => 'Własne usługi',
+'daily firewallhits' => 'daily firewallhits',
+'dat without key' => 'Zaszyfrowane archiwa nie mogą być odzyskane bez podania klucza.',
+'date' => 'Data',
+'date not in logs' => 'Brak (lub tylko część) logów dla podanej daty',
+'day' => 'Dzien',
+'day after' => 'Dzień po',
+'day before' => 'Dzień przed',
+'days' => 'dni.',
+'dbfile' => 'Dbfile',
+'ddns help dnsmadeeasy' => 'W polu nazwa hosta wprowadź twoje ID (lub listę ID oddzielanych średnikami)',
+'ddns help freedns' => 'W polu użytkownik wprowadź connect string',
+'ddns help plus' => '<b>+</b> marks a mandatory field',
+'ddns hostname added' => 'Dynamiczny host DNS dodany',
+'ddns hostname modified' => 'Dynamiczny host DNS zmodyfikowany',
+'ddns hostname removed' => 'Dynamiczny host DNS usunięty',
+'ddns minimize updates' => 'Ograniczaj aktualizację: przed aktualizacją porównaj IP dla hosta "[host.]domain" z IP interfejsu RED.',
+'ddns noip prefix' => 'To use no-ip in group mode, prefix hostname with <b>%</b>',
+'deactivate' => 'deaktywuj',
+'deactivate user' => 'deaktywuj użytkownika',
+'debugme' => 'Obecnie brak implementacji',
+'december' => 'Grudzień',
+'deep scan directories' => 'Skanuj rekursywnie',
+'def lease time' => 'Domyślny czas przydziału',
+'default lease time' => 'Domyślny czas przydziału (min):',
+'default networks' => 'Domyślne sieci',
+'default renewal time' => 'Domyślny czas odnawiania',
+'default services' => 'Domyślne usługi',
+'defaultwarning' => 'UWAGA - Twoje ustawienia zostaną utracone i zastąpione przez ustawienia domyślne.',
+'delete' => 'Usuń',
+'delete cron' => 'Usuń zadanie crona',
+'delete pc' => 'Usuń komputer',
+'delete share' => 'Usuń zasób',
+'delete user' => 'Usuń użytkownika',
+'demon login script' => 'Demon login script',
+'description' => 'Opis',
+'dest ip and port' => 'Cel IP: Port',
+'destination' => 'Cel',
+'destination ip' => 'Docelowe IP',
+'destination ip bad' => 'Niepoprawne docelowe IP',
+'destination ip or net' => 'Docelowe IP lub sieć',
+'destination net' => 'Sieć docelowa',
+'destination port' => 'Port docelowy',
+'destination port numbers' => 'Port docelowy musi być prawidłowym numerem portu lub zakresem portów.',
+'destination port overlaps' => 'Zakres portów docelowych pokrywa się z istniejącym.',
+'detail level' => 'Szczegóły',
+'device' => 'Urządzenie',
+'devices on blue' => 'Urządzenia na BLUE',
+'dhcp advopt add' => 'Dodaj opcję DHCP',
+'dhcp advopt added' => 'Opcja DHCP dodana',
+'dhcp advopt blank value' => 'Wartość opcji DHCP nie może być pusta.',
+'dhcp advopt custom definition' => 'Własne definicje opcji',
+'dhcp advopt definition' => 'Definicja',
+'dhcp advopt definition exists' => 'Definicja opcji istnieje. Możesz ją zmodyfikować lub usunąć.',
+'dhcp advopt edit' => 'Edydutj opcję DHCP',
+'dhcp advopt help' => 'Lista opcji',
+'dhcp advopt list' => 'Dodatkowe opcje DHCP',
+'dhcp advopt modified' => 'Zmodyfikowano opcję DHCP',
+'dhcp advopt name' => 'Nazwa opcji',
+'dhcp advopt removed' => 'Usunięto opcję DHCP',
+'dhcp advopt scope' => 'Zakres opcji',
+'dhcp advopt scope global' => 'Globalna',
+'dhcp advopt scope help' => 'Zakres globalny lub ograniczony do wybranych interfejsów.',
+'dhcp advopt unknown' => 'Nieprawidłowa nazwa opcji DHCP',
+'dhcp advopt value' => 'Wartość opcji',
+'dhcp allow bootp' => 'Zazwalaj na klientów bootp',
+'dhcp base ip fixed lease' => 'Część IP do tworzenia powiązań statycznych',
+'dhcp bootp pxe data' => 'Dodatkowe dane bootp pxe dla tego powiązania statycznego',
+'dhcp configuration' => 'Konfiguracja DHCP',
+'dhcp create fixed leases' => 'Stwórz powiązanie statyczne',
+'dhcp fixed lease err1' => 'Aby utworzyć powiązanie statyczne należy podać adres MAC i/lub nazwę hosta.',
+'dhcp fixed lease help1' => 'IP Addresses might be entered as FQDN',
+'dhcp mode' => 'DHCP',
+'dhcp server' => 'Serwer DHCP',
+'dhcp server disabled' => 'Serwer DHCP wyłączony.  Zatrzymano.',
+'dhcp server disabled on blue interface' => 'Serwer DHCP wyłączony na interfejsie BLUE',
+'dhcp server enabled' => 'Serwer DHCP włączony.  Ponowne uruchamianie.',
+'dhcp server enabled on blue interface' => 'Serwer DHCP włączony na interfejsie BLUE',
+'dhcp-options' => 'DHCP push options',
+'dial' => 'Połącz',
+'dial profile' => 'Połącz z profilem',
+'dial user password' => 'Dial user password:',
+'dial user password has been changed' => 'Dial user password has been changed.',
+'dialing mode' => 'Dialing mode:',
+'dialup red not ppp' => 'Profile połączeń wdzwanianych mogą być używane tylko kiedy interfejs <b>RED</b> jest ustawiony jako <b>PPP Dialup</b><BR>Sprawdź ustawienia sieci.',
+'dialup settings' => 'Ustawienia wdzwaniania',
+'directory mask' => 'Prawa UNIX do katalogu',
+'directory writeable' => 'katalog ma prawo zapisu',
+'disabled' => 'wyłączony',
+'disconnect' => 'OVPN Zatrz./Rozłączenie',
+'disconnects' => 'Rozłączeń',
+'disk access per' => 'Dostepow do dysku na',
+'disk usage' => 'Wykorzystanie dysku',
+'display' => 'Wyświetl',
+'display charset' => 'Display Charset',
+'display hostname in window title' => 'Wyświetlaj nazwę hosta w tytule okna',
+'display traffic at home' => 'Wyświetlaj dane o ruchu na stronie startowej',
+'display webinterface effects' => 'Aktywuj efekty interfejsu',
+'dl client arch' => 'Pobierz pakiet klienta (zip)',
+'dmz' => 'DMZ',
+'dmz pinhole configuration' => 'Konfigracja DMZ pinhole',
+'dmz pinhole rule added' => 'Reguła DMZ pinhole dodana; restartowanie DMZ pinhole',
+'dmz pinhole rule removed' => 'Reguła DMZ pinhole usunięta; restartowanie DMZ pinhole',
+'dmzpinholes for same net not necessary' => 'DMZ Pinhole jest niepotrzebny pomiędzy tymi samymi sieciami. Wybierz różne sieci źródłowe i docelowe.',
+'dns address deleted' => 'Pomyślnie usunięto!',
+'dns address deleted txt' => 'Adres serwera DNS został pomyślnie usunięty.<br />Należy wykonać restart lub nawiązać ponownie połączenie!!!',
+'dns address done' => 'Zapisywanie ustawień serwerów DNS.',
+'dns address recon' => 'Ponowne łączenie!',
+'dns check failed' => 'DNS check failed',
+'dns desc' => 'Jeżeli adres IP przydzielany jest z serwera DHCP dostawcy informacje o DNS zostaną wprowadzone automatycznie. W tym miejscu możesz wprowadzić własne adresy serwerów DNS.',
+'dns error 0' => 'Adres IP <strong>podstawowego</strong> DNS jest niepoprawny. Sprawdź ustawienia!<br />Wprowadzony adres<strong>zapasowego</strong> DNS jest prawidłowy.',
+'dns error 01' => 'Podane adresy serwerów DNS <strong>podstawowego</strong> i <strong>zapasowego</strong> są nieporawne. Sprawdź ustawienia!',
+'dns error 1' => 'Adres IP <strong>zapasowego</strong> DNS jest niepoprawny. Sprawdź ustawienia!<br />Wprowadzony adres <strong>podstawowego</strong> DNS jest prawidłowy.',
+'dns header' => 'Assign DNS server addresses only for DHCP on red0',
+'dns list' => 'Lista darmowych publicznych serwerów DNS',
+'dns menu' => 'Przypisz serwer DNS',
+'dns new 0' => 'Nowy adres IP <strong>podstawowego</strong> DNS:',
+'dns new 1' => 'Nowy adres IP <strong>zapasowego</strong> DNS:',
+'dns proxy server' => 'Serwer Proxy DNS',
+'dns saved' => 'Zapisano poprawnie!',
+'dns saved txt' => 'Podane adresy serwerów DNS zostały poprawnie zapisane. <br />Należy wykonać restart lub wykonać ponowne łączenie, aby zmiany zostały zastosowane!',
+'dns server' => 'Serwer DNS',
+'dns title' => 'Domain Name System',
+'do not log this port list' => 'Odrzucaj tą listę portów zanim zostaną zapisane do logu (zmniejsza rozmiar logów)',
+'dod' => 'Łącz na żądanie',
+'dod for dns' => 'Łącz na żadnie DNS:',
+'dod not compatible with ddns' => 'Łączenie na żądanie nie jest kompatybilne z usługą dynamicznego dns (dyndns)',
+'dod waiting' => 'Łączenie na żądanie - oczekiwanie',
+'domain' => 'Domena',
+'domain master' => 'Domain Master',
+'domain name' => 'Nazwa domeny',
+'domain name suffix' => 'Sufiks nazwy domeny:',
+'domain not set' => 'Domena nie ustawiona.',
+'donation' => 'Donation',
+'donation-link' => 'https://www.paypal.com/en_US/GB/i/btn/btn_donateCC_LG.gif',
+'donation-text' => '<strong>IPFire</strong> jest tworzony przez wolontariuszy w ich wolnym czasie. Jeżeli chcesz pomóc w dalszym rozwoju projektu możesz nas wspomóc dowolną kwotą. ',
+'done' => 'Do it',
+'dos charset' => 'Kodowanie DOS',
+'down and up speed' => 'Wprowadź parametry Twojego łącza - prędkość pobierania i wysyłania danych <br /> i naciśnij <i>Zapisz</i>.',
+'downlink speed' => 'Prędkość pobierania (kbit/sec)',
+'downlink std class' => 'standardowa klasa pobierania',
+'download' => 'pobierz',
+'download ca certificate' => 'Pobierz certyfikat CA',
+'download certificate' => 'Pobierz certyfikat',
+'download host certificate' => 'Pobierz certyfikat hosta',
+'download new ruleset' => 'Pobierz nowy zestaw reguł',
+'download pkcs12 file' => 'Pobierz plik PKCS12',
+'download root certificate' => 'Pobierz certyfikat root',
+'dpd action' => 'Dead Peer Detection action',
+'driver' => 'Sterownik',
+'drop input' => 'Loguj odrzucone pakiety wejściowe (input packets)',
+'drop newnotsyn' => 'Loguj odrzucone pakiety new not syn',
+'drop output' => 'Loguj odrzucone pakiety wyjściowe (output packets)',
+'drop portscan' => 'Loguj odrzucone pakiety skanowania (portscan pakets)',
+'drop proxy' => 'Odrzucaj wszystkie pakiety nie skierowane do proxy',
+'drop samba' => 'Odrzucaj wszystkie porty Microsoft 135,137,138,139,445,1025',
+'drop wirelessforward' => 'Log dropped wireless forward pakets',
+'drop wirelessinput' => 'Loguj odrzucone pakiety wejściowe wireless',
+'dst port' => 'Dst Port',
+'dstprt range overlaps' => 'Zakres portów zachodzi na jeden z aktualnie zdefiniowanych portów.',
+'dstprt within existing' => 'Port docelowy zawiera się w aktualnie zdefiniowanym zakresie portów.',
+'duplicate ip' => 'Wprowadzono duplikat adresu IP',
+'duplicate ip bold' => 'Zduplikowany adresy zostały <b>pogrubiony</b>',
+'duplicate mac' => 'Wprowadzono duplikat adresu MAC',
+'duplicate name' => 'Taka nazwa już istnieje, proszę podać inną.',
+'dyn dns source choice' => 'IPFire będzie dostarczał adres IP dla usługodawców Dynamic DNS z:',
+'dynamic dns' => 'Dynamiczny DNS',
+'dynamic dns client' => 'Klient dynamicznego DNS',
+'e-mail address too long' => 'Adres E-mail jest zbyt długi; nie powinien być dłuższy niż 40 znaków.',
+'eciadsl help' => 'Aby korzystać z modemu ECI ADSL należy wgrać plik synch.bin na serwer IPFire. Należy pobrać ten plik ze strony ECIADSL a następnie wgrać plik <b>synch.bin</b> wykorzystując poniższy formularz.',
+'eciadsl upload' => 'Wgraj plik ECI ADSL synch.bin',
+'edit' => 'Edycja',
+'edit a rule' => 'Edytuj istniejącą regułę:',
+'edit advanced settings when done' => 'Edytuj zaawansowane opcje kiedy zakończone.',
+'edit an existing alias' => 'Edytuj istniejący alias',
+'edit an existing host' => 'Edytuj istniejącego hosta',
+'edit an existing lease' => 'Edytuj istniejący wpis statyczny',
+'edit device' => 'Edycja urządzenia',
+'edit hosts' => 'Edycja hosta',
+'edit network' => 'Edycja sieci',
+'edit printer' => 'edycja drukarki',
+'edit service' => 'Edycja usługi',
+'edit share' => 'Edycja zasobu',
+'editor' => 'Edytor',
+'eg' => 'np.:',
+'email server can not be empty' => 'Serwer E-mail nie może być pusty',
+'emailreportlevel' => 'E-mailreportlevel',
+'empty' => 'To pole może zostać puste',
+'empty profile' => 'pusty',
+'enable ignore filter' => 'Enable ignore filter',
+'enable javascript' => 'Włącz javascript',
+'enable wildcards' => 'Enable wildcards:',
+'enabled' => 'Włączony:',
+'enabled on' => 'Włączony na',
+'enabledtitle' => 'Włączony',
+'encapsulation' => 'Encapsulacja',
+'encrypted' => 'Encrypted',
+'end address' => 'Adres końcowy:',
+'enter ack class' => 'Wprowadź klasę dla ACK <br /> i naciśnij <i>Zapisz</i>.',
+'enter data' => 'Wprowadź ustawienia <br /> a następnie naciśnij <i>Zapisz</i>.',
+'err bk 1' => 'Błąd tworzenia archiwum',
+'err bk 10 password' => 'Error with backup password',
+'err bk 2 key' => 'Błąd tworzenia pliku klucza',
+'err bk 3 tar' => 'Błąd dodawania plików do archiwum',
+'err bk 4 gz' => 'Błąd kompresji archiwum',
+'err bk 5 encrypt' => 'Błąd szyfrowania archiwum',
+'err rs 1' => 'Błąd przywracania archiwum',
+'err rs 6 decrypt' => 'Błąd odszyfrowywania archiwum',
+'err rs 7 untartst' => 'Niepoprawne odszyfrowane archiwum',
+'err rs 8 untar' => 'Błąd wypakowywania archiwum (untar)',
+'error config' => 'Nie można otworzyć /var/ipfire/ovpn/config/ZERINA.ovpn !',
+'error external access' => 'Nie można otworzyć /var/ipfire/xtaccess/config (dostęp zewnętrzny może nie działać)!',
+'error messages' => 'Wiadomości o błędach:',
+'esp encryption' => 'Szyfrowanie ESP:',
+'esp grouptype' => 'Grupa ESP:',
+'esp integrity' => 'ESP Integrity:',
+'esp keylife' => 'Czas ważności klucza ESP:',
+'esp keylife should be between 1 and 24 hours' => 'Czas ważności klucza ESP powinien być pomięcy 1 a 24 godzinami',
+'every' => 'Każdy',
+'exampel' => 'przykład',
+'exclude logfiles' => 'Wyklucz pliki z logami',
+'excluding buffers and cache' => '-/+ buffers/cache',
+'expected' => 'Oczekiwano',
+'expertoptions' => 'Opcje zaawans.',
+'expires' => 'Wygasa',
+'export' => 'Export',
+'exportkey' => 'Export PSK',
+'external access' => 'Dostęp zewnętrzny',
+'external access configuration' => 'Konfiguracja dostępu zewnętrznego',
+'external access rule added' => ' Dodano regułę dostępu zewnętrznego; ponowne uruchamianie kontroli dostępu',
+'external access rule changed' => ' Zmieniono regułę dostępu zewnętrznego; ponowne uruchamianie kontroli dostępu',
+'external access rule removed' => ' Usunięto regułę dostępu zewnętrznego; ponowne uruchamianie kontroli dostępu',
+'external aliases configuration' => 'Konfiguracja aliasów zewnętrznych',
+'extrahd' => 'ExtraHD',
+'extrahd detected drives' => 'wykryte napędy',
+'false classnumber' => 'Numer klasy nie pasuje do interfejsu.',
+'false max bandwith' => 'Nieprawidłowe maksymalne pasmo (false).',
+'false min bandwith' => 'Nieprawidłowe minimalne pasmo (false).',
+'february' => 'Luty',
+'fetch ip from' => 'Próbuj uzyskać publiczne IP za pomocą zewnętrznego serwera',
+'filename' => 'Nazwa pliku',
+'filesystem full' => 'Pełny system plików',
+'fireinfo ipfire version' => 'Wersja IPFire',
+'fireinfo is disabled' => 'Fireinfo jest wyłączony',
+'fireinfo is enabled' => 'Fireinfo jest włączony',
+'fireinfo is submitted' => 'Twój profil jest przesyłany do serwisu fireinfo.',
+'fireinfo is submitted button' => 'Nie, nie chcę więcej przesyłać mojego profilu',
+'fireinfo kernel version' => 'Wersja jądra',
+'fireinfo not submitted' => 'Twój profil nie jest przesyłany do serwisu fireinfo.',
+'fireinfo not submitted button' => 'Tak, chcę przesłać mój profil',
+'fireinfo pakfire version' => 'Wersja pakfire',
+'fireinfo please enable' => 'Proszę włączyć usługę fireinfo.',
+'fireinfo settings' => 'Ustawienia Fireinfo',
+'fireinfo system version' => 'Wersja systemu',
+'fireinfo why descr1' => 'Dla rozwoju IPFire bardzo ważne jest włączenie tej usługi',
+'fireinfo why descr2' => 'usługa. ',
+'fireinfo why enable' => 'Dlaczego powinienem włączyć fireinfo?',
+'fireinfo why read more' => 'Czytaj więcej o powodach.',
+'fireinfo your profile id' => 'ID Twojego profilu',
+'firewall' => 'Zapora',
+'firewall graphs' => 'Zapora - Wykresy',
+'firewall hits' => 'Zdarzen zapory dla',
+'firewall hits per' => 'zdarzen zapory na',
+'firewall log' => 'Log zapory',
+'firewall log viewer' => 'Przeglad logow zapory',
+'firewall logs' => 'Logi zapory',
+'firewall logs ip' => 'Fw-Logdgraphs (IP)',
+'firewall logs port' => 'Fw-Loggraphs (Port)',
+'firewallhits' => 'zdarzen zapory',
+'firmware' => 'Firmware',
+'firmware upload' => 'Wgraj Firmware/Sterowniki',
+'fixed ip lease added' => 'Dodano statyczny wpis IP',
+'fixed ip lease modified' => 'Zmodyfikowano statyczny wpis IP',
+'fixed ip lease removed' => 'Usunięto statyczny wpis IP',
+'force update' => 'Wymuś aktualizację',
+'force user' => 'force all new file to user',
+'forwarding rule added' => 'Dodano regułę przekierowania; ponowne uruchamianie przekierowań',
+'forwarding rule removed' => 'Usunięto regułę przekierowania; ponowne uruchamianie przekierowań',
+'forwarding rule updated' => 'Zmieniono regułę przekierowania; ponowne uruchamianie przekierowań',
+'free' => 'Wolne',
+'free memory' => 'Wolna pamiec    ',
+'free swap' => 'Wolny SWAP',
+'frequency' => 'Czestotliwosc',
+'friday' => 'Piątek',
+'fritzdsl help' => 'Aby używać modemów Fritz Fritz!DSL fcdsl / fcdslsl / fcdsl2 / fcdslusb / fcdslslusb , należy wgrać odpowiedni pakiet na serwer IPFire. W tym celu należy pobrać pakiet tar odpowiadający twojej wersji ze strony IPFire, a następnie wgrać plik <b>fcdsl-(your_version).tgz</b> na Twój serwer IPFire wykorzystując poniższy formularz.',
+'fritzdsl upload' => 'Wgraj sterownik Fritz!DSL',
+'from' => 'Od',
+'from email adr' => 'Adres nadawcy e-mail',
+'from email pw' => 'Hasło nadawcy e-mail',
+'from email server' => 'Serwer nadawcy e-mail',
+'from email user' => 'Użytkownik nadawcy e-mail',
+'from warn email bad' => 'Adres nadawcy e-mail jest niepoprawny',
+'fw blue' => 'Opcje zapory dla interfejsu BLUE',
+'fw logging' => 'Logowanie zapory',
+'g.dtm' => 'TO BE REMOVED',
+'g.lite' => 'TO BE REMOVED',
+'gateway' => 'Brama',
+'gateway ip' => 'IP bramy',
+'gen static key' => 'Generuj statyczny klucz',
+'generate' => 'Generuj certyfikat root/host',
+'generate a certificate' => 'Generuj certyfikat:',
+'generate iso' => 'Generate ISO',
+'generate root/host certificates' => 'Generuj certyfikaty root/host',
+'generate tripwire keys and init' => 'generuj klucze tripwire i inicjuj',
+'generatekeys' => 'Generuj klucze',
+'generatepolicy' => 'Generuj nową politykę',
+'generatereport' => 'Generuj nowy raport',
+'generating the root and host certificates may take a long time. it can take up to several minutes on older hardware. please be patient' => 'Generowanie certyfikatów root i host może zając dłuższą chwilę. Na starszym sprzęcie może trwać kilka minut. Zachowaj cierpliwość',
+'genkey' => 'Generuj PSK',
+'genre' => 'Genre',
+'global settings' => 'Ustawienia globalne',
+'gpl i accept these terms and conditions' => 'Akceptuję te warunki',
+'gpl license agreement' => 'Akceptacja licencji',
+'gpl please read carefully the general public license and accept it below' => 'Proszę uważnie przeczytać licencję General Public License i zaakceptować jej warunki',
+'gpl unofficial translation of the general public license v3' => 'Nieoficjalne tłumaczenie General Public License v3',
+'graph' => 'Wykres',
+'graph per' => 'na',
+'green' => 'Green',
+'green interface' => 'Interfejs Green',
+'guaranteed bandwith' => 'Gwarantowane pasmo',
+'guardian alertfile' => 'Plik alertów',
+'guardian configuration' => 'Konfiguracja Guardian\'a',
+'guardian ignorefile' => 'Plik ignorowanych',
+'guardian interface' => 'Interfejs',
+'guardian logfile' => 'Plik Log',
+'guardian timelimit' => 'Ograniczenie czasowe',
+'guest ok' => 'zezwól na dostęp dla gości',
+'gui settings' => 'Ustawienia GUI',
+'gz with key' => 'Tylko zaszyfrowane archiwum może być odtworzone na tej maszynie.',
+'hangup' => 'Rozłącz',
+'hangup string' => 'Hangup:',
+'harddisk temperature' => 'Temperatura dysku',
+'harddisk temperature graphs' => 'wykresy temperatury hdd',
+'hardware graphs' => 'Wykresy sprzętu',
+'hdd temperature in' => 'Temperatura dysku w ',
+'help' => 'Pomoc',
+'high' => 'Wysoki',
+'high memory usage' => 'High memory usage',
+'hint' => 'Wskazówka:',
+'holdoff' => 'Czas powstrzymania (w sekundach)',
+'host' => 'Host',
+'host allow' => 'lista dozwolonych hostów',
+'host certificate' => 'Certyfikat hosta',
+'host configuration' => 'Konfiguracja hosta',
+'host deny' => 'lista zabronionych hostów',
+'host ip' => 'Adres IP hosta',
+'host to net vpn' => 'Host-to-Net Virtual Private Network (RoadWarrior)',
+'hostname' => 'Nazwa hosta',
+'hostname and domain already in use' => 'Nazwa hosta i domena są już w użyciu.',
+'hostname cant be empty' => 'Nazwa hosta nie może być pusta.',
+'hostname not set' => 'Nazwa hosta nie ustawiona.',
+'hosts config added' => 'Dodana konfiguracja hostów',
+'hosts config changed' => 'Zmieniona konfiguracja hostów',
+'hour' => 'Godzina',
+'hours' => 'Godziny',
+'hours2' => 'Godziny',
+'ibod for dual isdn only' => 'iBOD can only be used with Dual ISDN.',
+'icmp selected but no type' => 'Wybrano protokół ICMP, ale nie określono typu ICMP.',
+'icmp type' => 'Typ ICMP',
+'id' => 'ID',
+'idle' => 'Bezczynne',
+'idle timeout' => 'Czas bezczynności (min; 0 aby wyłączyć):',
+'idle timeout not set' => 'Nie określono czasu bezczynności.',
+'ids log viewer' => 'Przegląd logów IDS',
+'ids logs' => 'Logi IDS',
+'ids preprocessor' => 'Preprocessor IDS ',
+'ids rules license' => 'Aby używać certyfikowanych reguł Sourcefire VRT, musisz zarejestrować się na',
+'ids rules license1' => '.',
+'ids rules license2' => 'Zaakceptuj licencje, aktywuj swoje konto przez kliknięcie linku otrzymanego mailem. Następnie przejdź do',
+'ids rules license3' => 'naciśnij przycis "Generate code"-i skopiuj 40-to znakowy Oinkcode do pola poniżej.',
+'ids rules update' => 'Aktualizacja reguł Snorta',
+'iface' => 'Iface',
+'ignore filter' => 'Ignore filter',
+'ike encryption' => 'Szyfrowanie IKE:',
+'ike grouptype' => 'Typ grupy IKE:',
+'ike integrity' => 'Spójność IKE:',
+'ike lifetime' => 'Czas ważności IKE:',
+'ike lifetime should be between 1 and 8 hours' => 'Czas ważności IKE powinien wynosić od 1 do 8 godzin.',
+'import' => 'Import',
+'importkey' => 'Import PSK',
+'in' => 'W',
+'inactive' => 'nieaktywne/y',
+'include logfiles' => 'Dołącz pliki z logami',
+'incoming' => 'przychodzące/y',
+'incoming traffic in bytes per second' => 'Ruch przychodzacy',
+'incorrect password' => 'Niepoprawne hasło',
+'info' => 'Info',
+'init string' => 'Inicjuj:',
+'insert floppy' => 'Aby wykonać kopię na dyskietkę włóż sformatowany nośnik do napędu w serwerze IPFire i naciśnij <i>kopia na dyskietę</i> aby zapisać konfigurację systemu. Należy uważnie sprawdzić wynik tej operacji. Wykonywania kopii może zając dłuższą chwilę, zachowaj cierpliwość.<p>',
+'insert removable device' => 'Włóż wymienny nośnik',
+'install' => 'Instaluj',
+'install new update' => 'Instaluj nową aktualizację:',
+'installed' => 'Zainstalowane',
+'installed updates' => 'Zainstalowane aktualizacje:',
+'instant update' => 'Instant Update',
+'interface' => 'Interfejs',
+'interfaces' => 'Interfejsy',
+'internet' => 'INTERNET',
+'intrusion detection' => 'Wykrywanie intruzów',
+'intrusion detection system' => 'System wykrywania intruzów',
+'intrusion detection system log viewer' => 'Przegląd logów systemu wykrywania intruzów',
+'intrusion detection system rules' => 'reguły systemu wykrywania intruzów',
+'intrusion detection system2' => 'System wykrywania intruzów:',
+'invalid broadcast ip' => 'Niepoprawny broadcast IP',
+'invalid cache size' => 'Niepoprawny rozmiar cache.',
+'invalid characters found in pre-shared key' => 'Nieporawny znak w polu klucza współdzielonego.',
+'invalid date entered' => 'Wprowadzono niepoprawną datę.',
+'invalid default lease time' => 'Niepoprawny domyślny czas dzierżawy.',
+'invalid domain name' => 'Niepoprawna nazwa domeny.',
+'invalid downlink speed' => 'Niepoprawna szybkość pobierania.',
+'invalid end address' => 'Niepoprawny adres końcowy.',
+'invalid fixed ip address' => 'Niepoprawny adres IP wpisu statycznego',
+'invalid fixed mac address' => 'Niepoprawny adres MAC wpisu statycznego',
+'invalid hostname' => 'Niepoprawna nazwa hosta.',
+'invalid input' => 'Niepoprawna wartość',
+'invalid input for authentication method' => 'Niepoprawna wartość metody uwierzytelniana.',
+'invalid input for city' => 'Niepoprawna wartość w polu miasto.',
+'invalid input for country' => 'Niepoprawna wartość w polu kraj.',
+'invalid input for department' => 'Niepoprawna wartość w polu oddział.',
+'invalid input for dhcp dns' => 'Niepoprawna wartość w polu DHCP DNS',
+'invalid input for dhcp domain' => 'Niepoprawna wartość w polu domena DHCP',
+'invalid input for dhcp wins' => 'Niepoprawna wartość w polu DHCP WINS',
+'invalid input for e-mail address' => 'Niepoprawna wartość w polu adres e-mail.',
+'invalid input for esp keylife' => 'Niepoprawna wartość w polu czas ważności ESP',
+'invalid input for hostname' => 'Niepoprawna wartość w polu nazwa hosta.',
+'invalid input for ike lifetime' => 'Niepoprawna wartość w polu czas ważności IKE',
+'invalid input for keepalive 1' => 'Niepoprawna wartość w polu Keepalive ping',
+'invalid input for keepalive 1:2' => 'Niepoprawna wartość w polu Keepalive. Używaj min. współczynnika 1:2',
+'invalid input for keepalive 2' => 'Niepoprawna wartość w polu Keepalive ping-restart',
+'invalid input for max clients' => 'Niepoprawna wartość w polu Max Klientów',
+'invalid input for name' => 'Niepoprawna wartość w polu pełna nazwa użytkownika lub nazwa hosta systemu',
+'invalid input for oink code' => 'Niepoprawny OINKCODE',
+'invalid input for organization' => 'Niepoprawna wartość w polu organizacja',
+'invalid input for remote host/ip' => 'Niepoprawna wartość w polu zdalny host/ip.',
+'invalid input for state or province' => 'Niepoprawna wartość w polu stan lub prowincja.',
+'invalid ip' => 'Niepoprawny adres IP',
+'invalid keep time' => 'Czas podtrzymywania musi być prawidłową liczbą',
+'invalid key' => 'Niepoprawny klucz.',
+'invalid loaded file' => 'Wczytano niepoprawny plik',
+'invalid local-remote id' => 'lokalny i zdalny id nie mogą być takie same i muszą rozpoczynać się od znaku "@" sign. Są to tak zwane leftid i rightid w terminologii strongswan.',
+'invalid logserver address' => 'Nieporawny adres serwera syslogd server',
+'invalid mac address' => 'Niepoprawny adres MAC',
+'invalid max lease time' => 'Niepoprawny maksymalny czas dzierżawy.',
+'invalid maximum incoming size' => 'Niepoprawny maksymalny rozmiar przychodzący (incoming size).',
+'invalid maximum object size' => 'Niepoprawny maksymalny rozmiar obiektu.',
+'invalid maximum outgoing size' => 'Niepoprawny maksymalny rozmiar wychodzący (outgoing size).',
+'invalid md5sum' => 'Niepoprawna suma MD5.',
+'invalid minimum object size' => 'Niepoprawny minimalny rozmiar obiektu.',
+'invalid mtu input' => 'Niepoprawne MTU',
+'invalid netmask' => 'Niepoprawna maska sieci',
+'invalid port' => 'Niepoprawny port. Musi to być prawidłowy numer portu..',
+'invalid port list' => 'Lista portów powinna wyglądać następująco: port[,port]... gdzie port jest liczbą lub wpisem z /etc/services',
+'invalid primary dns' => 'Niepoprawny podstawowy DNS.',
+'invalid primary ntp' => 'Niepoprawny adres podstawowego serwera NTP',
+'invalid secondary dns' => 'Niepoprawny zapasowy DNS.',
+'invalid secondary ntp' => 'Niepoprawny adres drugiego serwera NTP',
+'invalid start address' => 'Niepoprawny adres początkowy.',
+'invalid time entered' => 'Wprowadzono niepoprawny czas.',
+'invalid time period' => 'Nieprawidłowy okres czasu',
+'invalid uplink speed' => 'Nieprawidłowa szybkość wysyłania.',
+'invalid upstream proxy username or password setting' => 'Nieprawidłowy użytkownik lub hasło dla upstream proxy.',
+'invalid users' => 'lista użytkowników z zabronionym dostępem',
+'invalid vpi vpci' => 'Nieprawidłowe ustawienia VPI/VPCI',
+'invalid wins address' => 'Nieprawidłowy adres serwera WINS.',
+'invert' => 'Odwróć',
+'ip address' => 'Adres IP',
+'ip address in use' => 'Adres IP jest już w użyciu',
+'ip address outside subnets' => 'Adres IP poza podsieciami',
+'ip alias added' => 'Dodano zewnętrzny alias IP',
+'ip alias changed' => 'Zmieniono zewnętrzny alias IP',
+'ip alias removed' => 'Usunięto zewnętrzny alias IP',
+'ip info' => 'Informacje IP',
+'ipfire has now rebooted' => 'Serwer IPFire uruchamia się ponownie.',
+'ipfire has now shutdown' => 'Wyłączanie serwera IPFire.',
+'ipfire side' => 'IPFire side:',
+'ipfire side is invalid' => 'IPFire side is invalid.',
+'ipfires hostname' => 'Nazwa hosta IPFire\'s',
+'ipinfo' => 'Info IP',
+'iptable rules' => 'Reguły IPTable',
+'iptmangles' => 'IPTable Mangles',
+'iptnats' => 'IPTable Network Address Translation',
+'ipts' => 'IPTables',
+'isdn' => 'ISDN',
+'isdn settings' => 'Dodatkowe ustawienia ISDN:',
+'isdn1' => 'Pojedynczy ISDN',
+'isdn2' => 'Podwójny ISDN',
+'january' => 'Styczeń',
+'javascript menu error1' => 'Jeżeli rozwijane menu nie działają poprawnie wyłącz javascript na',
+'javascript menu error2' => 'stronie.',
+'july' => 'Lipiec',
+'june' => 'Czerwiec',
+'kernel' => 'Kernel',
+'kernel logging server' => 'Kernel Logging Server',
+'kernel version' => 'Wersja Kernela:',
+'key stuff' => '2. Klucze i certyfikaty',
+'keyreset' => 'Resetuj klucze',
+'keys' => 'klucze',
+'lan' => 'LAN',
+'lang' => 'en',
+'languagepurpose' => 'Wybierz język interfejsu IPFire którego chcesz używać:',
+'last activity' => 'Ostatnia aktywność',
+'lateprompting' => 'Lateprompting',
+'lease expires' => 'Dzierżawa upływa',
+'legend' => 'Legenda',
+'length' => 'Długość',
+'line' => 'Linia',
+'linkq' => 'Jakosc polaczenia',
+'load printer' => 'Załaduj drukarkę',
+'loaded modules' => 'Załadowane moduły:',
+'local hard disk' => 'Dysk twardy',
+'local master' => 'Local Master',
+'local ntp server specified but not enabled' => 'Wprowadzono lokoalny serwer NTP, jednak nie włączono go',
+'local subnet' => 'Podsieć lokalna:',
+'local subnet is invalid' => 'Niepoprawna podsieć lokalna.',
+'local vpn hostname/ip' => 'Lokalna nazwa VPN/IP',
+'localkey' => 'Klucz lokalny',
+'localkeyfile' => 'Plik klucza lokalnego',
+'log' => 'Log:',
+'log enabled' => 'Log Włączony',
+'log level' => 'Poziom logów',
+'log lines per page' => 'Linii na stronę',
+'log server address' => 'Serwer syslog:',
+'log settings' => 'Ustawienia logów',
+'log summaries' => 'Podsumowania logów',
+'log summary' => 'Podsumowanie logów',
+'log var messages' => 'Ustawienia dla /var/log/messages:',
+'log view' => 'Przegląd logów',
+'log viewer' => 'Przeglądarka logów',
+'log viewing options' => 'Opcje przeglądarki logów',
+'log-options' => 'Opcje pliku logów',
+'loged in at' => 'Logged in at',
+'logging' => 'Logowanie',
+'logging server' => 'Serwer logowania',
+'loginlogout' => 'Zalogowanie/wylogowanie',
+'logs' => 'logi',
+'lookup failed' => 'Reverse lookup failed',
+'loosedirectorychecking' => 'Loosedirectorychecking',
+'low' => 'Niski',
+'ls_dhcpd' => 'Serwer DHCP:',
+'ls_disk space' => 'Miejsce na dysku:',
+'ls_free/swan' => 'VPN:',
+'ls_httpd' => 'Serwer HTTP:',
+'ls_init' => 'Init:',
+'ls_kernel' => 'Kernel i zapora:',
+'ls_modprobe' => 'Ładowanie modułów:',
+'ls_pam_unix' => 'Logowania użytkowników lokalnych:',
+'ls_sshd' => 'Logowania użytkowników zdalnych:',
+'ls_syslogd' => 'Syslogd:',
+'mac address' => 'Adres MAC',
+'mac address deleted' => 'Poprawnie usunięto!',
+'mac address deleted txt' => 'Adres MAC został poprawnie usunięty, jednak zmiany zostaną zastosowane dopiero po <strong>ponownym uruchomieniu</strong>.',
+'mac address done' => 'Ustawienia adresu MAC są zapisywane.',
+'mac address error not 00' => 'Adres MAC musi rozpoczynać się od 00!',
+'mac address error not valid' => 'Nieprawidłowy adres MAC !',
+'mac address header' => 'Adres MAC na interfejsie red0',
+'mac address in use' => 'Adres MAC jest już w użyciu',
+'mac address menu' => 'Przypisz adres MAC',
+'mac address recon' => 'Próba ponownego łączenia!',
+'mac address saved' => 'Zapisano poprawnie!',
+'mac address saved txt' => 'Adres MAC został poprawnie zapisany, jednak zmiany zostaną zastosowane dopiero po <strong>ponownym uruchomieniu</strong>.',
+'mac address title' => 'Medium Access Control Address',
+'mac desc' => 'W tym miejscu masz możliwość ustawienia adresu MAC dla interfejsu red0. Adres należy wpisać w postaci szesnastkowej (0-9,a-f). Przykłady poprawnych wpisów <br /> 00-01-02-0e-b8-d6 lub 00:01:02:0e:b8:d6.',
+'mac new' => 'nowy adres MAC:',
+'mac1 new' => 'nowy adres MAC 1 (vdsl-inet):',
+'mac2 new' => 'nowy adres MAC 2 (vdsl-iptv):',
+'magic packet send to:' => 'Magic packet send to:',
+'mailmethod' => 'Mailmethod',
+'mailprogramm' => 'Mailprogram',
+'main page' => 'Strona główna',
+'manage ovpn' => '5. Zarządzanie tunelami:',
+'manage printers' => 'Zarządzanie drukarkami',
+'manage shares' => 'Zarządzanie udost. zasobami',
+'manual' => 'Manual',
+'manual control and status' => 'Ręczna kontrola i stan:',
+'manually' => 'Ręcznie',
+'map to guest' => 'Map to Guest',
+'march' => 'Marzec',
+'marked' => 'Zaznaczone',
+'max bandwith' => 'Maksymalne pasmo',
+'max incoming size' => 'Maks rozmiar przychodzący (KB):',
+'max lease time' => 'Maks czas dzierżawy (min):',
+'max outgoing size' => 'Maks rozmiar wychodzący (KB):',
+'max reliability' => 'Maksymalna niezawodność',
+'max renewal time' => 'Maks czas odnowy',
+'max retries not set' => 'Maks l. powtórzeń nie ustawiona.',
+'max size' => 'Maks rozmiar obiektu (KB):',
+'max throughput' => 'Maksymalna przepustowość',
+'maximal' => 'Maksymalny',
+'maximum retries' => 'Maksymalna l. powtórzeń:',
+'may' => 'Maj',
+'mbmon display' => 'Wyświetl',
+'mbmon fan' => 'Predkosc wentylatorow',
+'mbmon fan in' => 'Predkosc wentylatorow w',
+'mbmon graphs' => 'wykresy mbmon',
+'mbmon label' => 'Etykieta',
+'mbmon settings' => 'Ustawienia wykresow mbmon',
+'mbmon temp' => 'Temperatura',
+'mbmon temp in' => 'Temperatura w',
+'mbmon value' => 'Wartosc',
+'mbmon volt' => 'Napiecie',
+'meaning' => 'znaczenie',
+'media' => 'Nośniki',
+'media information' => 'Informacje o nośnikach',
+'medium' => 'Średni',
+'memory' => 'Pamiec',
+'memory information' => 'informacje o pamieci',
+'memory usage per' => 'Wykorzystanie pamieci na',
+'messages logging' => 'Ustawienia logowania dla /var/log/messages',
+'method' => 'Metoda:',
+'min costs' => 'Minimalne koszty',
+'min delay' => 'Minimalne opóźnienia',
+'min size' => 'Min rozmiar obiektu (KB):',
+'minimal' => 'Minimalne/y',
+'minutes' => 'Minuty',
+'misc-options' => 'Opcje dodatkowe',
+'missing dat' => 'Nie odnaleziono zaszyfrowanego archiwum',
+'missing gz' => 'Nie odnaleziono odszyfrowanego archiwum',
+'mode' => 'Tryb',
+'modem' => 'Modem',
+'modem configuration' => 'Konfiguracja modemu',
+'modem on com1' => 'Modem na COM1',
+'modem on com2' => 'Modem na COM2',
+'modem on com3' => 'Modem na COM3',
+'modem on com4' => 'Modem na COM4',
+'modem on com5' => 'Modem na COM5',
+'modem settings have errors' => 'Ustawienia modemu posiadają błędu',
+'modem speaker on' => 'Modem speaker on:',
+'modify' => 'Modyfikuj',
+'modulation' => 'Modulacja',
+'monday' => 'Poniedziałek',
+'month' => 'Miesiac',
+'monthly firewallhits' => 'miesięczne zdarzenia zapory',
+'monthly start day bad' => 'Początek okresu miesięcznego jest niepoprawny',
+'monthly traffic bad' => 'Monthly volume is not correct',
+'monthly volume' => 'Monthly volume',
+'monthly volume start day' => 'Pierwszy dzień okresu miesięcznego',
+'monthly volume start day short' => 'Pierwszy dzień',
+'months' => 'miesiące',
+'more' => 'więcej',
+'mount' => 'Montuj',
+'mounted on' => 'Zamontowany w',
+'mpfire' => 'Odtwarzać mediów dla IPFire',
+'mpfire controls' => 'Zarządzanie MPFire',
+'mpfire playlist' => 'Playlist\'a MPFire ',
+'mpfire scanning' => 'Skanuj w poszukiwaniu nowych plików',
+'mpfire search' => 'MPFire Szukaj',
+'mpfire songs' => 'MPFire lista utworów',
+'mpfire webradio' => 'MPFire Webradio',
+'mtu QoS' => 'Ta opcja nie zmienia globalnego MTU, a jedynie MTU dla QoS.',
+'my new share' => 'Mój nowy zasób',
+'name' => 'Nazwa',
+'name is invalid' => 'Nazwa jest nieprawidłowa',
+'name must only contain characters' => 'Nazwa może zawierać jedynie litery.',
+'name too long' => 'Pełna nazwa użytkownika lub nazwa hosta są zbyt długie',
+'nat-traversal' => 'Nat Traversal:',
+'needreboot' => 'Aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia',
+'net' => 'Sieć',
+'net address' => 'adres sieci',
+'net config' => 'Konfiguracja sieci',
+'net config type' => 'rodzaj konfiguracji sieci',
+'net config type help' => 'GREEN - sieć lokalna, RED - internet, BLUE - WLAN, ORANGE - DMZ.',
+'net to net vpn' => 'Net-to-Net Virtual Private Network',
+'net traffic newversion' => 'Dostępna nowa wersja Net-Traffic:',
+'net-traffic configuration' => 'Konfiguracja Net-Traffic',
+'netbios name' => 'Nazwa Netbios',
+'netmask' => 'Maska sieci',
+'network' => 'Sieć',
+'network added' => 'Custom network added',
+'network configuration' => 'Konfiguracja sieci',
+'network internal' => 'Sieć (wewnętrzna)',
+'network options' => 'Opcje sieci',
+'network other' => 'Sieć (inne)',
+'network red' => 'Sieć (zewnętrzna)',
+'network removed' => 'Custom network removed',
+'network status information' => 'Informacje o stanie sieci',
+'network time' => 'Używaj sieciowego serwera czasu:',
+'network time from' => 'Uzyskaj czas z sieciowego serwera czasu',
+'network traffic graphs' => 'Wykresy ruchu sieciowego',
+'network traffic graphs external' => 'Wykresy Net-Traffic (sieć zewn.)',
+'network traffic graphs internal' => 'Net-Traffic graphs (sieć wewn.)',
+'network traffic graphs others' => 'Sieć (inne)',
+'network updated' => 'Custom Network updated',
+'networks settings' => 'Zapora - ustawienia sieci',
+'new optionsfw later' => 'Twoja zmiany będą aktywne po ponownym uruchomieniu',
+'new optionsfw must boot' => 'Musisz ponownie uruchomić serwer IPFire',
+'newer' => 'Nowsze',
+'next' => 'następny',
+'no' => 'Nie',
+'no alcatelusb firmware' => 'Brak firmware dla Alcatel USB. Proszę o jego wgranie.',
+'no cfg upload' => 'Brak danych do wgrania',
+'no dhcp lease' => 'Brak przydzielonych dzierżaw DHCP',
+'no eciadsl synch.bin file' => 'Brak pliku ECI ADSL synch.bin. Proszę o jego wgranie.',
+'no filter pass' => 'Proszę wprowadzić standardową klasę dla pakietów niefiltrowanych.',
+'no fritzdsl driver' => 'Brak sterownika Fritz!DSL.  Proszę o jego wgranie.',
+'no information available' => 'Brak dostępnych informacji.',
+'no log selected' => 'Nie wybrano logu',
+'no modem selected' => 'Nie wybrano modemu',
+'no set selected' => 'Nie wybrano ustawienia',
+'no time limit' => 'nieograniczony czas',
+'none found' => 'nic nie znaleziono',
+'nonetworkname' => 'Nie podano nazwy sieci',
+'noservicename' => 'Nie podano nazwy usługi',
+'not a valid ca certificate' => 'Brak poprawnego certyfikatu CA.',
+'not enough disk space' => 'Brak miejsca na dysku',
+'not present' => '<b>Nie</b> występuje',
+'not running' => 'nie uruchomiony',
+'not set' => 'nie ustawiono',
+'notes' => 'Uwagi',
+'november' => 'Listopad',
+'ntp common settings' => 'Ustawienia podstawowe',
+'ntp configuration' => 'Konfiguracja NTP',
+'ntp must be enabled to have clients' => 'NTP must be enabled to have clients.',
+'ntp server' => 'Serwer NTP',
+'ntp sync' => 'Synchronizacja',
+'ntp syncro disabled' => 'Synchronizacja NTP wyłączona',
+'ntp syncro enabled' => 'Synchronizacja NTP włączona',
+'ntpd restarted' => 'ntpd zrestartowany',
+'number' => 'Numer:',
+'o-no' => 'Nieaktywny',
+'o-yes' => 'Aktywny',
+'october' => 'Październik',
+'off' => 'wył',
+'ok' => 'OK',
+'older' => 'Starsze',
+'on' => 'wł',
+'online help en' => 'Pomoc online (po angielsku)',
+'only digits allowed in holdoff field' => 'Only digits allowed in holdoff field',
+'only digits allowed in max retries field' => 'W polu maksymalna liczba powtórzeń mogą być tylko cyfry.',
+'only digits allowed in the idle timeout' => 'W polu czas bezczynności mogą być tylko cyfry.',
+'only red' => 'Tylko RED',
+'open to all' => 'Nadpisz dostęp zewnętrzny do wszystkich',
+'openssl produced an error' => 'OpenSSL spowodował błąd',
+'openvpn client' => 'Klient OpenVPN',
+'openvpn log' => 'Log OpenVPN',
+'openvpn server' => 'Serwer OpenVPN',
+'optional at cmd' => 'dodatkowe polecenia AT',
+'optional data' => '3. Dodatkowe ustawienia:',
+'options' => 'Opcje',
+'options fw' => 'Opcje zapory',
+'optionsfw portlist hint' => 'Lista portów powinna być oddzielana przecinkami (np. 137,138). Można zdefiniować maksymalnie 15 portów dla protokołu.',
+'optionsfw warning' => 'Zmiana tych opcji oznacza ponowne uruchomienie zapory',
+'or' => 'lub',
+'orange' => 'ORANGE',
+'organization cant be empty' => 'Pole organizacji nie może być puste',
+'organization name' => 'Nazwa organizacji',
+'organization too long' => 'Nazwa organizacji jest zbyt długa; nie powinna być dłuższa niż 60 znaków.',
+'original' => 'Original',
+'os level' => 'OS Level',
+'other countries' => 'Pozostałe kraje',
+'other login script' => 'Inny skrypt logowania',
+'otherip' => 'inne IP',
+'otherport' => 'inny port',
+'out' => 'Wyj',
+'outgoing' => 'wyjściowy',
+'outgoing firewall' => 'Zapora wyjściowa',
+'outgoing firewall add ip group' => 'Dodaj grupę adresów IP',
+'outgoing firewall add mac group' => 'Dodaj grupę adresów MAC',
+'outgoing firewall edit ip group' => 'Edytuj grupę adresów IP',
+'outgoing firewall edit mac group' => 'Edytuj grupę adresów MAC',
+'outgoing firewall group error' => 'Grupa o takiej nazwie już istnieje.',
+'outgoing firewall groups' => 'Grupy zapory',
+'outgoing firewall ip groups' => 'Grupy adresów IP zapory wyjściowej',
+'outgoing firewall mac groups' => 'Grupy adresów MAC zapory wyjściowej',
+'outgoing firewall mode0' => 'W tym trybie wszyscy klienci mają dostęp do internetu bez żadnych restrykcji.',
+'outgoing firewall mode1' => 'W tym trybie tylko połączenia określone w regułach są dozwolone.',
+'outgoing firewall mode2' => 'W tym trybie wszystkie połączenia są dozwolone z wyjątkiem tych określonych w regułach.',
+'outgoing firewall outgoing firewall reserved groupname' => 'Proszę użyć innej nazwy grupy-ta jest zarezerwowana.',
+'outgoing firewall p2p allow' => 'protokoły p2p są dozwolone',
+'outgoing firewall p2p deny' => 'protokoły p2p są zabronione',
+'outgoing firewall p2p description 1' => 'Przycisk',
+'outgoing firewall p2p description 2' => 'oznacza, że protokoły p2p są dozwolone lub',
+'outgoing firewall p2p description 3' => ' że protokoły p2p są zabronione.',
+'outgoing firewall reset' => 'Resetuj wszystko',
+'outgoing firewall view group' => 'Zobacz grupę',
+'outgoing firewall warning' => 'Nie wybranie ip lub mac powoduje ich ignorowanie',
+'outgoing traffic in bytes per second' => 'Ruch wychodzący',
+'override mtu' => 'Nadpisz domyślne MTU',
+'ovpn' => 'OpenVPN',
+'ovpn con stat' => 'Statystyki połączeń OpenVPN',
+'ovpn config' => 'OVPN-Konfig',
+'ovpn device' => 'Urządzenie OpenVPN:',
+'ovpn dl' => 'Pobierz konfig OVPN',
+'ovpn log' => 'Log OVPN',
+'ovpn on blue' => 'OpenVPN na int. BLUE',
+'ovpn on orange' => 'OpenVPN na int. ORANGE',
+'ovpn on red' => 'OpenVPN na int. RED',
+'ovpn server status' => 'Stan serwera OpenVPN:',
+'ovpn subnet' => 'Podsieć OpenVPN (np. 10.0.10.0/255.255.255.0)',
+'ovpn subnet is invalid' => 'Podsieć OpenVPN jest niepoprawna.',
+'ovpn subnet overlap' => 'Podsieć OpenVPN zachodzi na : ',
+'ovpn_fastio' => 'Fast-IO',
+'ovpn_fragment' => 'Rozmiar fragmentu',
+'ovpn_mssfix' => 'MSSFIX Size',
+'ovpn_mtudisc' => 'Odszukiwanie MTU',
+'ovpn_processprio' => 'Priorytet procesu',
+'ovpn_processprioD' => 'Deeply',
+'ovpn_processprioED' => 'Extremely deeply',
+'ovpn_processprioEH' => 'Ekstremalnie wysoki',
+'ovpn_processprioEN' => 'Wyższy niż normalnie',
+'ovpn_processprioH' => 'Wysoki',
+'ovpn_processprioLN' => 'More deeply than normal',
+'ovpn_processprioN' => 'Normalny',
+'ovpn_processprioVD' => 'Very deeply',
+'ovpn_processprioVH' => 'Bardzo wysoki',
+'ovpnstatus log' => 'OVPN-Status-Log',
+'ovpnsys log' => 'OVPN-System-Log',
+'package failed to install' => 'Błąd instalacji pakietu.',
+'pagerefresh' => 'Strona jest odświeżana, proszę czekać.',
+'pakfire accept all' => 'Czy chcesz zainstalować wszystkie pakiety?',
+'pakfire ago' => 'temu.',
+'pakfire available addons' => 'Dostępne dodatki:',
+'pakfire configuration' => 'Konfiguracja Pakfire',
+'pakfire core update auto' => 'Instaluj aktualizacje jądra automatycznie:',
+'pakfire core update level' => 'Aktualizacja jądra',
+'pakfire health check' => 'Sprawdź czy mirror jest dostępny (ping):',
+'pakfire install description' => 'Proszę wybrać jedną lub kilka pozycji z poniższej listy, <br /> a następnie kliknąć plus aby zainstalować.',
+'pakfire install package' => 'Zamierzasz zainstalować następujące pakiety: ',
+'pakfire installed addons' => 'Zainstalowane dodatki:',
+'pakfire last core list update' => 'Sprawdzenie aktualizacja jądra:',
+'pakfire last package update' => 'Ostatnia aktualizacja listy pakietów:',
+'pakfire last serverlist update' => 'Ostatnia aktualizacja listy serwerów:',
+'pakfire last update' => 'Ostatnia aktualizacja:',
+'pakfire possible dependency' => ' Pewne pakiety mogą wymagać zależności. Oto lista pakietów które muszę zostać zainstalowane.',
+'pakfire register' => 'Register at pakfire-server:',
+'pakfire system state' => 'Status systemu',
+'pakfire uninstall description' => 'Proszę wybrać jedną lub kilka pozycji z poniższej listy, <br /> a następnie kliknąć minus aby odinstalować.',
+'pakfire uninstall package' => 'Zamierzasz odinstalować następujące pakiety: ',
+'pakfire update daily' => 'Szukaj aktualizacje codziennie:',
+'pakfire updates' => 'Dostępne aktualizacje:',
+'pakfire working' => 'Pakfire pracuje ... Proszę poczekać na zakończenie wszystkich operacji.',
+'pap or chap' => 'PAP lub CHAP',
+'parentclass' => 'Klasa nadrzędna',
+'parentclass add' => 'Dodaj klasę nadrzędną',
+'password' => 'Hasło:',
+'password contains illegal characters' => 'Hasło zawiera niepoprawne znaki.',
+'password crypting key' => 'Hasło chroniące klucz',
+'password not set' => 'Nie ustawiono hasła.',
+'password too short' => 'Hasło jest za krótkie.',
+'passwords do not match' => 'Hasła nie pasują do siebie.',
+'passwords must be at least 6 characters in length' => 'Hasła muszą mieć długość minumum 6 znaków',
+'path to directory' => 'ścieżka do zasobu',
+'pc' => 'Stacja robocza',
+'pc add' => 'Dodaj stację roboczą',
+'pdc options' => 'Opcje PDC',
+'percentage' => 'Procentowo',
+'persistent' => 'Persistent',
+'pfs yes no' => 'Perfect Forward Secrecy (PFS)',
+'phase1 group' => 'Grupa fazy 1',
+'phonebook entry' => 'Wpis ksiązki tel:',
+'ping disabled' => 'Wyłącz odpowiadanie na ping',
+'pkcs12 file password' => 'Hasło pliku PKCS12',
+'play' => 'Graj',
+'polfile' => 'Polfile',
+'policy' => 'Polityka',
+'port' => 'Port',
+'port forwarding configuration' => 'Konfiguracja przekierowania portów',
+'ports' => 'Porty',
+'portscans' => 'skanowania portów',
+'pots' => 'Klasyczna linia analogowa',
+'ppp setup' => 'Konfiguracja PPP',
+'pppoe' => 'PPPoE',
+'pppoe settings' => 'Dodatkowe ustawienia PPPoE:',
+'pptp settings' => 'Dodatkowe ustawienia PPTP:',
+'pre-shared key is too short' => 'Klucz współdzielony jest za krótki.',
+'prefered master' => 'Preferowany Master',
+'present' => 'Present',
+'prev' => 'poprzedni',
+'primary dns' => 'Podstawowy DNS:',
+'primary ntp server' => 'Podstawowy serwer NTP',
+'primary wins server address' => 'Adres podstawowego serwera WINS',
+'printcap name' => 'Printercap name',
+'printer' => 'Drukarka',
+'printername' => 'Nazwa drukarki',
+'printing' => 'Drukowanie',
+'printing options' => 'opcje drukowania',
+'priority' => 'Priorytet',
+'processes' => 'Procesy',
+'profile' => 'Profil',
+'profile deleted' => 'Usunięto profil: ',
+'profile has errors' => 'Profil posiada błędy',
+'profile made current' => 'Ustawiono aktualny profil: ',
+'profile name' => 'Nazwa profilu:',
+'profile name not given' => 'Nie wprowadzono nazwy profilu.',
+'profile saved' => 'Zapisano profil: ',
+'profiles' => 'Profile:',
+'proto' => 'Proto',
+'protocol' => 'Protokół:',
+'proxy' => 'Proxy',
+'proxy access graphs' => 'Wykresy dostępu do Proxy',
+'proxy admin password' => 'Hasło administratora Cache',
+'proxy cachemgr' => 'Aktywuj cachemanager',
+'proxy errmsg filedescriptors' => 'Niepoprawna wartość w polu filedescriptors',
+'proxy filedescriptors' => 'Ilość fildescriptors',
+'proxy log viewer' => 'Przeglądanie logów Proxy',
+'proxy logs' => 'Logi Proxy',
+'proxy no proxy extend' => 'lub wprowadź listę celów, które będą pomijane przez proxy',
+'proxy no proxy local' => 'Zabraniaj na lokalny proxy cache dla sieci BLUE/GREEN',
+'proxy port' => 'Port Proxy',
+'proxy reconfigure' => 'Zapisz i zładuj',
+'psk' => 'PSK',
+'pulse' => 'Pulse',
+'pulse dial' => 'Pulse dial:',
+'qos add subclass' => 'Dodaj podklasę',
+'qos graphs' => 'Wykresy Qos',
+'qos warning' => 'Reguła <strong>musi</strong> być zapisana, w przeciwnym razie będzie odrzucona!',
+'quick control' => 'Quick Control',
+'quick playlist' => 'Szybka lista',
+'ram' => 'RAM',
+'read bytes' => 'Odczyt bajtow',
+'read list' => 'lista hostów tylko do odczytu',
+'real address' => 'Prawdziwy adres',
+'reboot' => 'Reboot',
+'reboot ask' => 'Restart?',
+'reboot question' => 'Dodatkowe zapytanie dla restartu i wyłączenia',
+'reboot schedule' => 'Planowanie ponownego uruchamiania IPFire',
+'reboot sure' => 'Czy na pewno uruchomić ponownie system?',
+'rebooting' => 'Ponowne uruchamianie',
+'rebooting ipfire' => 'Ponowne uruchamianie IPFire',
+'reconnect' => 'Połącz ponownie',
+'reconnection' => 'Ponowne łączenie',
+'red' => 'Internet',
+'references' => 'Referencje',
+'refresh' => 'Odśwież',
+'refresh index page while connected' => 'Odśwież stronę index.cgi po połączeniu',
+'refresh update list' => 'Odśwież listę aktualizacji',
+'registered user rules' => 'Reguły Sourcefire VRT dla zarejestrowanych użytkowników',
+'released' => 'Opublikowany',
+'reload' => 'wczytaj',
+'remark' => 'Komentarz',
+'remark title' => 'Komentarz:',
+'remote access' => 'Zdalny dostęp',
+'remote announce' => 'Remote Announce',
+'remote browse sync' => 'Remote Browse Sync',
+'remote host/ip' => 'Zdalny host/IP',
+'remote logging' => 'Zdalne logowanie',
+'remote subnet' => 'Zdalna podsieć:',
+'remote subnet is invalid' => 'Zdalne podsieć jest nieprawidłowa.',
+'removable device advice' => 'Podłącz urządzenie, odśwież, a następnie wciśnij montuj. Odmontuj zanim usuniesz urządzenie.',
+'remove' => 'Usuń',
+'remove ca certificate' => 'Usuń certyfikat CA',
+'remove x509' => 'Usuń x509',
+'repeat' => 'Powtórz',
+'reportfile' => 'Plik raportu',
+'reportlevel' => 'Poziom szczegółów',
+'request' => 'Żądanie',
+'requested data' => '1. Ustawienia połączenia:',
+'reserved dst port' => 'Port docelowy jest zarezerwowany przez IPFire. Używaj tylko:',
+'reserved src port' => 'Port źródłowy jest zarezerwowany przez IPFire. Używaj tylko:',
+'reset' => 'Reset',
+'reset shares' => 'Resetuj zasób',
+'resetglobals' => 'Resetuj globalne ustawienia ',
+'resetpolicy' => 'Resetuj politykę do domyślnej',
+'resetshares' => 'Resetoważ zasoby?',
+'resetting the vpn configuration will remove the root ca, the host certificate and all certificate based connections' => 'Reset ustawień VPN spowoduje usunięcie certyfikatu root CA, certyfikatu hosta oraz wszystkich połączeń opartych na certyfikatach',
+'restart' => 'Restart',
+'restart ovpn server' => 'Restart serwera OpenVPN',
+'restore' => 'Przywróć',
+'restore defaults' => 'Przywróć domyślne',
+'restore hardware settings' => 'Przywróć ustawienia sprzętu',
+'restore settings' => 'Reset ustawień',
+'reverse sort' => 'Sortuj w odwrotnym porządku chronologicznym',
+'root' => 'Root',
+'root certificate' => 'Certyfikat Root',
+'root path' => 'Ścieżka Root',
+'root user password' => 'Hasło Root',
+'route subnet is invalid' => 'Dodatkowa wypychana ścieżka sieci jest niepoprawna',
+'router ip' => 'Adres IP routera:',
+'routing table entries' => 'Wpisy tablicy routingu:',
+'rsvd dst port overlap' => 'Zakres portów docelowych zachodzi na zarezerwowany dla IPFire port:',
+'rsvd src port overlap' => 'Zakres portów źródłowych zachodzi na zarezerwowany dla IPFire port:',
+'rules already up to date' => 'Reguły są aktualne',
+'running' => 'URUCHOMIONE',
+'safe removal of umounted device' => 'Możesz bezpiecznie usunąć odmontowane urządzenie',
+'samba' => 'Samba',
+'samba status' => 'Status Samby',
+'saturday' => 'Sobota',
+'save' => 'Zapisz',
+'save config' => 'zapisz ustawienia',
+'save error' => 'Nie można zapisać konfiguracji do pliku archiwum',
+'save settings' => 'Zapisz ustawienia',
+'save-adv-options' => 'Zapisz zaawansowane ustawienia',
+'script name' => 'Nazwa skryptu:',
+'secondary dns' => 'Zapasowy DNS:',
+'secondary ntp server' => 'Zapasowy serwer NTP',
+'secondary wins server address' => 'Adres zapasowego serwera WINS',
+'seconds' => 'Sek',
+'section' => 'Sekcja',
+'secure shell server' => 'Secure Shell Server',
+'security' => 'Bezpieczeństwo',
+'security options' => 'Opcje zabezpieczeń',
+'select' => 'Wybierz',
+'select dest net' => 'Wybierz sieć docelową.',
+'select media' => 'Wybierz nośnik <br />(wspierany jest tylko FAT dla nośników wymiennych)',
+'select source net' => 'Wybierz sieć źródłową. Jeżeli nie posiadasz skonfigurowanych sieci ORAGNE lub BLUE DMZ Pinholes nie są wymagane.',
+'selecttraffic' => 'Select utilization-overview:',
+'send cr' => 'ISP requires Carriage Return:',
+'send email notification' => 'Włącz informowania przez e-mail',
+'send test mail' => 'Wyślij testowego maila',
+'september' => 'Wrzesień',
+'serial' => 'Serial',
+'server reserved' => 'Nazwa serwera połączenia jest zastrzeżona i niedozwolona',
+'server string' => 'Server String',
+'service' => 'Usługa',
+'service added' => 'Dodano niestandardową usługę sieciową',
+'service name' => 'Nazwa usługi:',
+'service removed' => 'Usunięto niestandardową usługę sieciową',
+'service updated' => 'Zmieniono niestandardową usługę sieciową',
+'servicename' => 'Nazwa usługi',
+'services' => 'Usługi',
+'services settings' => 'Zapora - ustawienia usług',
+'set' => 'ustaw',
+'set time now' => 'Ustaw czas teraz',
+'set time now help' => 'Aby wykonać synchronizację w dowolnym czasie, naciśnij przycisk<i>Ustaw czas teraz</i>. Należy zwrócić uwagę, że proces synchronizacji może zająć kilka minut.',
+'settings' => 'Ustawienia',
+'shaping add options' => 'Dodaj usługę',
+'shaping list options' => 'Kształtowanie ruchu - usługi',
+'shared' => 'współdzielona',
+'sharename' => 'Nazwa zasobu',
+'shares' => 'Zasoby',
+'show ajax speedmeter in footer' => 'Wyświetlaj pomiar szybkości w Ajax\'ie',
+'show areas' => 'show areas',
+'show ca certificate' => 'Pokaż certyfikat CA',
+'show certificate' => 'Pokaż certyfikat',
+'show crl' => 'Pokaż listę odwołań certyfikatów',
+'show host certificate' => 'Pokaż certyfikat hosta',
+'show last x lines' => 'Pokaż ostatnie x linii',
+'show lines' => 'Pokaż linie',
+'show root certificate' => 'Pokaż certyfikat root',
+'show share options' => 'Pokaż opcje zasobu',
+'shuffle' => 'Losowo',
+'shutdown' => 'Wyłącz',
+'shutdown ask' => 'Wyłączyć?',
+'shutdown control' => 'Kontrola wyłączenia',
+'shutdown sure' => 'Czy jesteś pewien, że chcesz wyłączyć?',
+'shutdown2' => 'Wyłącz:',
+'shutting down' => 'Wyłączanie',
+'shutting down ipfire' => 'Wyłączanie IPFire',
+'since' => 'od',
+'sitekey' => 'Sitekey',
+'sitekeyfile' => 'Sitekeyfile',
+'size' => 'Rozmiar',
+'smart information' => 'Informacje S.M.A.R.T.',
+'smartwarn1' => 'Urządzenie:',
+'smartwarn2' => 'raportuje błąd S.M.A.R.T.',
+'smbreload' => 'Reload samba',
+'smbrestart' => 'Restart samby',
+'smbstart' => 'Start samba',
+'smbstop' => 'Stop samba',
+'smtphost' => 'Host SMTP',
+'smtpport' => 'Port SMTP',
+'snort hits' => 'Całkowita liczba aktuwnych reguł dla',
+'snort working' => 'Snort pracuje.... Proszę poczekać na zakończenie wszystkich operacji.',
+'socket options' => 'Socket options',
+'sort ascending' => 'Sortuj rosnąco',
+'sort descending' => 'Sortuj malejąco',
+'sound' => 'Dźwięk',
+'source' => 'Źródło',
+'source ip' => 'Źródłowe IP',
+'source ip and port' => 'Źródłowe IP: Port',
+'source ip bad' => 'Niepoprawny adres IP lub adres sieci.',
+'source ip in use' => 'Źródłowe IP w użyciu:',
+'source ip or net' => 'Źródłowe IP lub sieć',
+'source net' => 'Sieć źródłowa',
+'source network' => 'Źródłowe IP lub sieć (puste oznacza wszystkie):',
+'source port' => 'Port źródłowy',
+'source port in use' => 'Port źródłowy w użyciu:',
+'source port numbers' => 'Port źródłowy musi być prawidłowym numerem portu lub zakresem portów.',
+'source port overlaps' => 'Port źródłowy zachodzi na istniejący zakres portów.',
+'speaker off' => 'Głośnik wył:',
+'speaker on' => 'Głośnik wł:',
+'squid extension methods' => 'Twoja lista <tt>extension_methods</tt>',
+'squid extension methods invalid' => 'Twoja lista \'extension_methods\' może zawierać wyrazy (litery i cyfry) pisane dużymi literami i oddzielone spacjami. ',
+'squid fix cache' => 'Napraw cache',
+'src port' => 'Port źr.',
+'srcprt range overlaps' => 'Zakres portów źródłowych zachodzi na istniejącą numer portu.',
+'srcprt within existing' => 'Port źródłowy zawiera się w aktualnie zdefiniowanym zakresie portów.',
+'ssdmz pinholes' => 'DMZ Pinholes',
+'ssh access' => 'Dostęp SSH',
+'ssh access tip' => 'SSH nie wykorzystuje domyślnego dla IPFire portu 222!',
+'ssh fingerprint' => 'Odcisk palca',
+'ssh host keys' => 'Klucze hosta SSH',
+'ssh is disabled' => 'SSH jest wyłączony.  Zatrzymywanie.',
+'ssh is enabled' => 'SSH jest włączony.  Ponowne uruchamianie.',
+'ssh key' => 'Klucz',
+'ssh key size' => 'Długość (bitów)',
+'ssh keys' => 'Zezwalaj na autentykację kluczem publicznym',
+'ssh no auth' => 'Nie dopuszczono żadnej metody autentykacji. Uniemożliwi to zalogowanie do systemu',
+'ssh passwords' => 'Zezwalaj na autentykację hasłem',
+'ssh port' => 'Ustaw port SSH na 22 (domyślny dla IPFire to 222)',
+'ssh portfw' => 'Zezwalaj na przekierowania TCP',
+'ssh tempstart15' => 'Zatrzymaj serwer SSH za 15 minut',
+'ssh tempstart30' => 'Zatrzymaj serwer SSH za 30 minut',
+'ssh1 disabled' => 'SSHv1 jest wyłączony, od klientów wymagana będzie wersja 2.',
+'ssh1 enabled' => 'SSHv1 jest włączona, starsze programy klienckie będą wspierane.',
+'ssh1 support' => 'Wspieraj wersję pierwszą protokołu SSH (wymagane tylko dla starych klientów)',
+'ssnetwork status' => 'Stan sieci',
+'sspasswords' => 'Hasła',
+'ssport forwarding' => 'Przekierowanie portów',
+'ssproxy graphs' => 'Wykresy Proxy',
+'sssystem status' => 'Stan systemu',
+'sstraffic' => 'Net-Traffic',
+'sstraffic graphs' => 'Wykresy ruchu',
+'standard login script' => 'Standardowy skrypt logowania',
+'start' => 'Start',
+'start address' => 'Adres początku:',
+'start ovpn server' => 'Uruchom serwer OpenVPN',
+'state or province' => 'Stan lub prowincja',
+'static ip' => 'Statyczne IP',
+'status' => 'Status',
+'status information' => 'Status information',
+'status ovpn' => '4. OpenVPN Status / Konfiguracja:',
+'std classes' => 'Klasy standardowe',
+'stop' => 'Stop',
+'stop ovpn server' => 'Zatrzymaj serwer OpenVPN',
+'stopped' => 'ZATRZYMANE',
+'subject' => 'Temat',
+'subject test' => 'E-mail testowy',
+'subject warn' => 'Ostrzeżenie - osiągnięto poziom ostrzeżenia',
+'subnet' => 'Podsieć',
+'subnet is invalid' => 'Maska sieci jest niepoprawna',
+'subscripted user rules' => 'Reguły Sourcefire VRT z subskrypcją',
+'successfully refreshed updates list' => 'Pomyślnie odświeżono listę aktualizacji.',
+'summaries kept' => 'Przechowuj podsumowania przez',
+'sunday' => 'Niedziela',
+'swap' => 'Swap',
+'swap usage per' => 'Wykorzystanie Swap na',
+'system' => 'System',
+'system graphs' => 'Wykresy Systemu',
+'system information' => 'Informacje o systemie',
+'system log viewer' => 'Przegląd logów systemu',
+'system logs' => 'Logi systemu',
+'system status information' => 'Informacje o stanie systemu',
+'telephone not set' => 'Telephone not set.',
+'template' => 'Schemat',
+'template warning' => 'Masz 2 możliwości skonfigurowania QoS. Pierwsza to naciśnięcie przycisku zapisz i skonfigurowanie klas i reguł samodzielnie. Druga to wciśnięcie przycisku schemat aby utworzyć klasy i reguły ze schematu.',
+'test' => 'test',
+'test email could not be sent' => 'Nie można wysłać maila testowego',
+'test email was sent' => 'Mail testowy został wysłany poprawnie',
+'the following update was successfully installed' => 'Następująca aktualizacja została prawidłowo zainstalowana',
+'the statistics were last updated at' => 'Ostatnia aktualizacja statystyk: ',
+'theme' => 'Schemat',
+'there are updates' => 'Dostępne są nowe aktualizacje dla twojego systemu. Proszę przejść do sekcji aktualizacje aby uzyskać więcej informacji.',
+'there are updates available' => 'Dostępne są nowe aktualizacje dla twojego systemu. Zalecane jest wykonanie aktualizacji tak szybko jak to możliwe',
+'there was no file upload' => 'Nie wgrano żadnego pliku.',
+'this feature has been sponsored by' => 'Ta funkcjonalność jest sponsorowana przez',
+'this field may be blank' => 'To pole może być puste.',
+'this is not a valid archive' => 'Nie odnaleziono poprawnego archiwum.',
+'this is not an authorised update' => 'To nie jest autoryzowana aktualizacja.',
+'this months volume' => 'Ilość w tym miesiącu',
+'this update is already installed' => 'Ta aktualizacja jest już zainstalowana.',
+'this weeks volume' => 'Ilość w tym tygodniu',
+'thursday' => 'Czwartek',
+'time' => 'Czas',
+'time date manually reset' => 'Ręczny reset czasu/daty.',
+'time server' => 'Serwer czasu',
+'timeout must be a number' => 'Czas oczekiwania musi być liczbą.',
+'title' => 'Tytuł',
+'to' => 'Do',
+'to email adr' => 'Adres e-mail do',
+'to install an update' => 'Aby zainstalować aktualizację wgraj plik tgz.gpg:',
+'to warn email bad' => 'Niepoprawny adres e-mail do',
+'toggle' => 'pause/resume',
+'toggle enable disable' => 'Włącz lub wyłącz',
+'tone' => 'Tonowo',
+'tone dial' => 'Dzwonienie tonowe:',
+'too long 80 char max' => ' jest zbyt długi - maksymalnie 80 znaków',
+'total connection time' => 'Całkowity czas połączenia',
+'total hits for log section' => 'Liczba zdarzeń dla sekcji logów',
+'traffic back' => 'Wróć',
+'traffic calc time' => 'Czas obliczeń',
+'traffic calc time bad' => 'Czas obliczeń jest nieprawidłowy',
+'traffic info messages' => 'Informacje',
+'traffic monitor' => 'Monitor ruchu',
+'traffic on' => 'Ruch na',
+'traffic shaping' => 'Kształtowanie ruchu',
+'traffic shaping settings' => 'Ustawienia kształtowania rucu',
+'traffic warn level bad' => 'Poziom ostrzeżeń jest niepoprawny',
+'trafficblue' => 'WLAN',
+'trafficdate' => 'Data',
+'trafficfrom' => 'Od',
+'trafficgreen' => 'Sieć wewnętrzna',
+'trafficin' => 'Wejście',
+'trafficorange' => 'DMZ',
+'trafficout' => 'Wyjście',
+'trafficred' => 'Internet',
+'traffics' => 'Wykorzystanie pasma-przeglad:',
+'trafficsum' => 'Razem',
+'trafficto' => 'Do',
+'transfer limits' => 'Limity transferu',
+'transparent on' => 'Przezroczysty na',
+'tripwire' => 'Tripwire',
+'tripwire cronjob' => 'tripwire cronjob',
+'tripwire functions' => 'funkcje tripwire',
+'tripwire reports' => 'raporty tripwire',
+'tripwireoperating' => 'Proces został uruchomiony. Zadanie może zająć kilka minut. Proszę poczekać na automatyczne odświeżenie okna po zakończeniu operacji.',
+'tripwirewarningdatabase' => 'UWAGA - Twoja baza danych zostanie zaktualizowana przez dane z raportu. Proszę upewnić się, że nie są raportowane żadne nieautoryzowane zmiany. W tym celu niezbędny jest klucz lokalny.',
+'tripwirewarningkeys' => 'UWAGA - ta operacja spowoduje usunięcie aktualnych kluczy, konfiguracji i bazy danych i wygenerowanie nowych.',
+'tripwirewarningpolicy' => 'UWAGA - nastąpi przebudowanie twojej reguły oraz ponowną inicjalizację bazy danych. W związku z tym wymagane jest klucz strony i klucz lokalny.',
+'tuesday' => 'Wtorek',
+'type' => 'Typ',
+'umount' => 'Odmontuj',
+'umount removable media before to unplug' => 'Odmontuj nośnik wymienny przed odłączeniem urządzenia',
+'unable to alter profiles while red is active' => 'Nie można zastąpić profili kiedy interfejs RED jest aktywny.',
+'unable to contact' => 'Nie można połączyć',
+'unencrypted' => 'Nieszyfrowane',
+'uninstall' => 'Odinstaluj',
+'unix charset' => 'Kodowanie UNIX',
+'unix group' => ' grupa użytkownika UNIX',
+'unix password sync' => 'Synch haseł Unix',
+'unix shell' => 'UNIX Shell',
+'unknown' => 'NIEZNANY',
+'unnamed' => 'Bez nazwy',
+'update' => 'Aktualizuj',
+'update accelerator' => 'Update Accelerator',
+'update time' => 'Aktualizuj czas:',
+'update transcript' => 'Update transcript',
+'updatedatabase' => 'Aktualizuj bazę danych z ostatniego raportu',
+'updates' => 'Aktualizacje',
+'updates installed' => 'Zainstalowano aktualizację',
+'updates is old1' => 'Twój plik aktualizacji jest sprzed ',
+'updates is old2' => 'dni. Zalecamy jego aktualizację w zakładce <b>System>Aktualizacje/b>.',
+'updxlrtr 3 months' => 'trzech miesiący',
+'updxlrtr 6 months' => 'sześciu miesięcy',
+'updxlrtr all files' => 'wszystkie pliki ...',
+'updxlrtr cache dir' => 'Katalog Cache',
+'updxlrtr cache maintenance' => 'Utrzymanie Cache',
+'updxlrtr cache size' => 'Rozmiar Cache (w bajtach)',
+'updxlrtr cache statistics' => 'Statystyki Cache',
+'updxlrtr cancel download' => 'Anuluj pobieranie',
+'updxlrtr children' => 'Liczba procesów akceleratora',
+'updxlrtr common settings' => 'Ustawienia podstawowe',
+'updxlrtr condition download' => 'Pobierz',
+'updxlrtr condition nosource' => 'Brak źródła',
+'updxlrtr condition ok' => 'Aktualny',
+'updxlrtr condition outdated' => 'Nieaktualny',
+'updxlrtr condition suspended' => 'Wstrzymany',
+'updxlrtr condition unknown' => 'Nieznany',
+'updxlrtr configuration' => 'Konfiguracja Update accelerator',
+'updxlrtr current downloads' => 'Pliki pobrane do lokalnej pamięci cache',
+'updxlrtr current files' => 'Pliki znajdujące się w lokalnej pamięci cache',
+'updxlrtr daily' => 'dziennie',
+'updxlrtr data from cache' => 'Danych z pamięci cache (w bajtach)',
+'updxlrtr disk usage' => 'Wykorzystanie dysku',
+'updxlrtr efficiency index' => 'Indeks efektywności cache',
+'updxlrtr empty repository' => 'Pamięć cache jest pusta',
+'updxlrtr enable autocheck' => 'Włącz automatyczą kontrolę źródła',
+'updxlrtr enable log' => 'Włącz logi',
+'updxlrtr filename' => 'Nazwa',
+'updxlrtr files' => 'Pliki',
+'updxlrtr filesize' => 'Rozmiar',
+'updxlrtr full autosync' => 'Zastąp nieaktualne pliki podczas sprawdzania',
+'updxlrtr invalid disk usage' => 'Nieprawidłowa wartość w polu maks. wykorzystanie dysku',
+'updxlrtr invalid download rate' => 'Nieprawidłowa wartość w polu maks. pr. pobierania',
+'updxlrtr invalid num of children' => 'Nieprawidłowa liczba procesów akceleratora',
+'updxlrtr last access' => 'Ost. żądanie',
+'updxlrtr last checkup' => 'Ost. sprawdzenie źródła',
+'updxlrtr low download priority' => 'Obniż priorytet CPU dla pobierania',
+'updxlrtr maintenance' => 'Konserwacja',
+'updxlrtr marked as' => 'oznaczone jako',
+'updxlrtr max disk usage' => 'Maks. wykorzystanie dysku',
+'updxlrtr max download rate' => 'Maks. prędkość pobierania (kBit/s)',
+'updxlrtr month' => 'miesiąca',
+'updxlrtr monthly' => 'miesięcznie',
+'updxlrtr not accessed' => 'bez żądania od',
+'updxlrtr not enabled' => 'Update Accelerator nie jest włączony w zakładce web proxy',
+'updxlrtr other' => 'Inne',
+'updxlrtr passive mode' => 'Włącz tryb pasywny',
+'updxlrtr pending downloads' => 'Aktualnie pobierane',
+'updxlrtr performance options' => 'Opcje wydajności',
+'updxlrtr progress' => 'Postęp',
+'updxlrtr purge' => 'Oczyść',
+'updxlrtr remove file' => 'Usuń z cache',
+'updxlrtr save and restart' => 'Zapis i restart',
+'updxlrtr source' => 'Źródło',
+'updxlrtr source checkup' => 'Sprawdzanie źródeł',
+'updxlrtr source checkup schedule' => 'Planuj sprawdzanie źródeł',
+'updxlrtr statistics' => 'Statystyki',
+'updxlrtr statistics by source' => 'Statystyki wg. źródła',
+'updxlrtr summary' => 'Podsumowanie',
+'updxlrtr total cache size' => 'Całkowity rozmiar cache (w bajtach)',
+'updxlrtr total data from cache' => 'Danych dostarczonych z cache (w bajtach)',
+'updxlrtr total files' => 'Liczba plików w cache',
+'updxlrtr unknown' => 'Nieznany',
+'updxlrtr update accelerator' => 'Update Accelerator',
+'updxlrtr update information' => 'Dostępna jest nowsza wersja do pobrania. Wejdź na stronę <a href="http://update-accelerator.advproxy.net" target="_blank">http://update-accelerator.advproxy.net</a> aby uzyskać więcej informacji.',
+'updxlrtr update notification' => 'Informacja o aktualizacji!',
+'updxlrtr web proxy service required' => 'Usługa Web proxy musi być włączona aby używać Update Accelerator',
+'updxlrtr week' => 'tygodnia',
+'updxlrtr weekly' => 'tygodniowo',
+'updxlrtr year' => 'roku',
+'upgrade' => 'upgrade',
+'uplink speed' => 'Szybskość wysyłania (kbit/sec)',
+'uplink std class' => 'standardowa klasa wysyłania',
+'upload' => 'Wyślij',
+'upload a certificate' => 'Wyślij certyfikat:',
+'upload a certificate request' => 'Wyślij żądanie certyfikatu:',
+'upload ca certificate' => 'Wyślij certyfikat CA',
+'upload fcdsl.o' => 'TO BE REMOVED',
+'upload file' => 'Wyślij plik',
+'upload new ruleset' => 'Wyślij nowy zestaw reguł',
+'upload p12 file' => 'Wyślij plik Upload PKCS12',
+'upload static key' => 'Wyślij klucz statyczny',
+'upload successful' => 'Wysyłanie zakończone.',
+'upload synch.bin' => 'Wyślij synch.bin',
+'upload update file' => 'Wyślij plik aktualizacji:',
+'upstream password' => 'Upstream password:',
+'upstream proxy host:port' => 'Upstream proxy (host:port)',
+'upstream username' => 'Upstream username:',
+'uptime and users' => 'Uptime and users:',
+'url filter' => 'Filtr treści',
+'urlfilter access' => 'Dostęp',
+'urlfilter activity detection' => 'Wykrywanie aktywności',
+'urlfilter add new time constraint rule' => 'Dodaj regułę ograniczeń w czasie',
+'urlfilter add new user quota rule' => 'Dodaj regułę ograniczenia czasowego (quota)',
+'urlfilter add rule' => 'Dodaj',
+'urlfilter advanced settings' => 'Ustawienia zaawansowane',
+'urlfilter allow' => 'Zezwól',
+'urlfilter allow access' => 'Zezwól na dostęp',
+'urlfilter allowed domains' => 'Dozwolone domeny (jedna w linii)',
+'urlfilter allowed urls' => 'Dozwolone URL\'e (jeden w linii)',
+'urlfilter assigned quota users' => 'Przypisani użytkownicy (jeden w linii)',
+'urlfilter assigned users' => 'Przypisani użytkownicy',
+'urlfilter automatic blacklist update' => 'Automatyczna aktualizacja czarnej listy',
+'urlfilter automatic update schedule' => 'Zaplanuj automatyczne aktualizacje',
+'urlfilter back to main page' => 'Powrót do głównej strony',
+'urlfilter background image' => 'obraz tła filtru treści',
+'urlfilter background text' => 'Aby używać własnego obrazu tła na stronie blokady wyślij plik jpg przez poniższy formularz',
+'urlfilter backup' => 'Utwórz plik kopii',
+'urlfilter backup error' => 'Nie można utworzyć pliku kopii',
+'urlfilter backup settings' => 'Kopia ustawień filtra treści',
+'urlfilter banned clients' => 'Zablokowane adresy IP',
+'urlfilter blacklist age 1' => 'Ostatnia poprawna aktualizacja czarnej listy:',
+'urlfilter blacklist age 2' => 'dni temu',
+'urlfilter blacklist category name' => 'Nazwa kategorii czarnej listy',
+'urlfilter blacklist editor' => 'Edytor czarnej listy',
+'urlfilter blacklist editor info' => 'Utwórz i edytuj własną czarną listę',
+'urlfilter blacklist name' => 'Nazwa czarnej listy',
+'urlfilter blacklist update' => 'Aktualizacja czarnej listy',
+'urlfilter block' => 'Blokuj',
+'urlfilter block access' => 'Block access',
+'urlfilter block all' => 'Blokuj wszystkie URL\'e z wyjątkiem zezwolonych',
+'urlfilter block archives' => 'Blokuj skompresowane archiwa',
+'urlfilter block audio-video' => 'Blokuj pliki audio/wideo',
+'urlfilter block categories' => 'Kategorie czarnej listy',
+'urlfilter block executables' => 'Blokuj pliki wykonywalne',
+'urlfilter block ip' => 'Blokuj wywołania stron przez ich IP',
+'urlfilter block settings' => 'Ustawienia strony blokady',
+'urlfilter blocked domains' => 'Blokowane domeny (jedna w linii)',
+'urlfilter blocked expressions' => 'Blokowane wyrażenia (jako wyrażenie regularne)',
+'urlfilter blocked urls' => 'Blokowane URL\'e (jeden w linii)',
+'urlfilter category' => 'Kategoria',
+'urlfilter category all' => 'wszystkie',
+'urlfilter category data error' => 'Czarna lista jest pusta',
+'urlfilter category log' => 'Podziel logi na kategorie',
+'urlfilter category name error' => 'Wymagana nazwa kategorii czarnej listy',
+'urlfilter client' => 'Klient',
+'urlfilter configuration' => 'Konfiguracja filtra URL',
+'urlfilter constraint definition' => 'Definicja',
+'urlfilter constraint outside' => 'poza okr.',
+'urlfilter constraint within' => 'w okresie',
+'urlfilter copy rule' => 'Kopiuj',
+'urlfilter current files' => 'Pliki w lokalnym repozytorium',
+'urlfilter custom blacklist' => 'Własna czarna lista',
+'urlfilter custom expression list' => 'Własna lista wyrażeń',
+'urlfilter custom url' => 'Własne źródłowe URL\'e',
+'urlfilter custom url required' => 'Wymagane własne źródłowe URL\'e',
+'urlfilter custom whitelist' => 'Własna biała lista',
+'urlfilter daily' => 'codziennie',
+'urlfilter disabled' => 'wyłączony',
+'urlfilter domains' => 'Domeny (jedna w linii)',
+'urlfilter dont restart urlfilter' => 'Nie uruchamiaj ponownie filtra URL',
+'urlfilter dst' => 'Cel',
+'urlfilter dst error' => 'Przynajmniej 1 kategoria musi być wybrana',
+'urlfilter edit domains urls expressions' => 'Edycja domen, URL\'i oraz wyrażeń',
+'urlfilter edit time constraint rule' => 'Edytuj istniejącą regułę czasową',
+'urlfilter edit user quota rule' => 'Edytuj istniejącą regułę limitu czasowego',
+'urlfilter empty ads' => 'Blokowanie reklam pustym oknem',
+'urlfilter empty repository' => 'Lokalne repozytorium plików jest puste',
+'urlfilter enable automatic blacklist update' => 'Włącz automatyczne aktualizacje',
+'urlfilter enable custom blacklist' => 'Włącz własną czarną listę',
+'urlfilter enable custom expression list' => 'Włącz własną listę wyrażeń',
+'urlfilter enable custom whitelist' => 'Włącz własną białą listę',
+'urlfilter enable expression lists' => 'Włącz listę wyrażeń',
+'urlfilter enable full backup' => 'Dołącz kompletną czarną listę',
+'urlfilter enable jpeg' => 'Włącz obraz tła',
+'urlfilter enable log' => 'Włącz logi',
+'urlfilter enable rewrite rules' => 'Włącz lokalne przekierowania plików',
+'urlfilter enabled' => 'Włączone:',
+'urlfilter example' => 'Przykład: www.domain.com',
+'urlfilter example ads' => 'Przykład: www.domain.com/ads/',
+'urlfilter export blacklist' => 'Esportuj czarną listę',
+'urlfilter export error' => 'Nie można utworzyć pliku eksportu',
+'urlfilter expressions' => 'Wyrażenia (jedno w linii)',
+'urlfilter file ext block' => 'Blokowanie rozszerzeń plików',
+'urlfilter filename' => 'Nazwa',
+'urlfilter filesize' => 'Rozmiar',
+'urlfilter filter settings' => 'Ustawienia filtra URL',
+'urlfilter fri' => 'P',
+'urlfilter friday' => 'Pt',
+'urlfilter from' => 'Od',
+'urlfilter hourly' => 'co godzinę',
+'urlfilter import blacklist' => 'Importuj czarną listę',
+'urlfilter import text' => 'Aby zaimportować wcześniej zapisane czarne listy proszę wysłać plik .tar.gz przez poniższy formularz',
+'urlfilter install blacklist' => 'Instaluj czarną listę',
+'urlfilter install information' => 'Nowa lista zostanie automatycznie skompilowana do odpowiedniego formatu. W przypadku dużej czarnej listy może to potrwać kilka minut.',
+'urlfilter invalid content' => 'Plik nie jest kompatybilny z czarną listą squidGuard',
+'urlfilter invalid import file' => 'Plik nie jest prawidłowym plikiem edytora czarnej listy',
+'urlfilter invalid ip or mask error' => 'Niepoprawny adres IP lub maska sieci',
+'urlfilter invalid restore file' => 'Plik nie jest prawidłowym plikiem kopii filtra URL',
+'urlfilter invalid user error' => 'Niepoprawna nazwa użytkownika',
+'urlfilter load blacklist' => 'Wczytaj czarną listę',
+'urlfilter local file redirection' => 'Lokalne przekierowania plików',
+'urlfilter log' => 'logi filtra treści',
+'urlfilter log summary' => 'Liczba zdarzeń filtra URL w dniu',
+'urlfilter log viewer' => 'Przegląd logów filtra URL',
+'urlfilter logs' => 'Logi filtra URL',
+'urlfilter maintenance' => 'Konserwacja filtra URL',
+'urlfilter manage local file repository' => 'Zarządzaj lokalnym repozytorium plików',
+'urlfilter manage repository' => 'Zarządzanie repozytorium',
+'urlfilter minutes' => 'minut',
+'urlfilter mode allow' => 'zezwól',
+'urlfilter mode block' => 'blokuj',
+'urlfilter mon' => 'P',
+'urlfilter monday' => 'Pon',
+'urlfilter monthly' => 'co miesiąc',
+'urlfilter msg text 1' => 'Linia 1 komunikatu',
+'urlfilter msg text 2' => 'Linia 2 komunikatu',
+'urlfilter msg text 3' => 'Linia 3 komunikatu',
+'urlfilter network access control' => 'Kontrola dostępu według sieci',
+'urlfilter no categories' => 'Brak dostępnych kategorii',
+'urlfilter not enabled' => 'Filtr URL nie jest włączony w zakładce Web proxy',
+'urlfilter quota restart message' => 'UWAGA: Liczniki dla wszystkich użytkowników zostaną zresetowane po ponownym uruchomieniu filtra URL',
+'urlfilter quota time error' => 'Nieprawidłowy limit czasowy',
+'urlfilter quota user error' => 'Przynajmniej 1 nazwa użytkownika jest wymagana',
+'urlfilter redirectpage' => 'Przekieruj do tego URL',
+'urlfilter remove file' => 'Usuń z repozytorium',
+'urlfilter renewal' => 'Odnowianie',
+'urlfilter renewal period' => 'Czas odnawiania',
+'urlfilter repository information' => 'Żądania pobierania dla tych plików zostaną przekierowane z oryginalnego źródła do lokalnego repozytorium.',
+'urlfilter reset' => 'Reset',
+'urlfilter restart' => 'Ponownie uruchom filtr URL',
+'urlfilter restart message' => 'Filtr URL musi być ponownie uruchomiony aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane',
+'urlfilter restart notification' => 'Aktywuj zmienione reguły',
+'urlfilter restore' => 'Importuj plik kopii',
+'urlfilter restore results' => 'Wynik przywracania',
+'urlfilter restore settings' => 'Przywróć ustawienia filtra URL',
+'urlfilter restore success' => 'Konfiguracja filtra URL została przywrócona. Filtr powinien zostać ponownie uruchomiony aby zastosować zmiany.',
+'urlfilter restore text' => 'Aby przywrócić zapisaną konfigurację wgraj plik .tar.gz przez poniższy formularz',
+'urlfilter safesearch' => 'Włącz SafeSearch',
+'urlfilter sat' => 'S',
+'urlfilter saturday' => 'Sob',
+'urlfilter save and restart' => 'Zapis i Restart',
+'urlfilter save schedule' => 'Zapisz ustawienia aktualizacji',
+'urlfilter select blacklist' => 'Wybierz istniejącą czarną listę',
+'urlfilter select multi' => 'Przytrzymaj ctrl aby zaznaczyć wiele kategorii',
+'urlfilter select source' => 'Wybierz źródło pobierania',
+'urlfilter set time constraints' => 'Ustaw ograniczenia w czasie',
+'urlfilter set user quota' => 'Ustaw limity czasowe',
+'urlfilter show category' => 'Pokaż kategorię na stonie blokady',
+'urlfilter show dnserror' => 'Używaj błędy DNS aby blokować URL',
+'urlfilter show ip' => 'Pokaż IP na stronie blokady',
+'urlfilter show url' => 'Pokaż URL na stronie blokady',
+'urlfilter source' => 'Host(y) lub sieć(i) źródłowe',
+'urlfilter src' => 'Źródło',
+'urlfilter src error' => 'Źródło nie może być puste',
+'urlfilter sun' => 'N',
+'urlfilter sunday' => 'Nie',
+'urlfilter tar error' => 'Nie można wypakować plików z archiwum tar',
+'urlfilter thu' => 'C',
+'urlfilter thursday' => 'Czw',
+'urlfilter time' => 'Czas',
+'urlfilter time quota' => 'Limit czasowy',
+'urlfilter time space' => 'Przedział czasowy',
+'urlfilter timebased access control' => 'Kontrola dostępu według czasu',
+'urlfilter timespace error' => 'Błąd w deklaracji przedziału czasowego',
+'urlfilter to' => 'Do',
+'urlfilter tue' => 'W',
+'urlfilter tuesday' => 'Wto',
+'urlfilter unfiltered clients' => 'Niefiltrowane adresy IP',
+'urlfilter update information' => 'Dostępna jest nowsza wersja do pobrania. Wejdź na stronę <a href="http://www.urlfilter.net" target="_blank">http://www.urlfilter.net</a> aby uzyskać więcej informacji.',
+'urlfilter update notification' => 'Informacja o aktualizacji!',
+'urlfilter update now' => 'Aktualizuj teraz',
+'urlfilter update results' => 'Wyniki aktualizacja czarnej listy',
+'urlfilter update rule' => 'Aktualizuj',
+'urlfilter upload background' => 'Wgraj obraz',
+'urlfilter upload blacklist' => 'Wgraj czarną listę',
+'urlfilter upload file' => 'Wgraj plik',
+'urlfilter upload file information 1' => 'Info',
+'urlfilter upload file information 2' => 'Filtr URL powinien zostać uruchomiony ponownie aby aktywować zmiany w repozytorium.',
+'urlfilter upload file text' => 'Aby dodać plik do repozytorium wgraj go przez poniższy formularz',
+'urlfilter upload information' => 'Nowa czarna lista zostanie automatycznie skompilowana do odpowiedniego formatu. W przypadku dużej listy może to potrwać kilka minut. Proszę poczekać na zakończenie tego procesu przed restartem filtra URL.',
+'urlfilter upload success' => 'Czarna lista została poprawnie wgrana.',
+'urlfilter upload text' => 'Aby zainstalować zaktualizowaną listę wgraj plik .tar.gz poniżej',
+'urlfilter url filter' => 'Filtr URL',
+'urlfilter urlfilter blacklist editor' => 'Edytor czarnej listy filtra URL',
+'urlfilter urls' => 'URL\'e (jeden w linii)',
+'urlfilter user time quota' => 'Limit czasowy (w minutach)',
+'urlfilter username' => 'Nazwa użytkownika',
+'urlfilter username log' => 'Loguj nazwy użytkowników',
+'urlfilter web proxy service required' => 'Usługa Web proxy musi być włączona aby używać filtr URL',
+'urlfilter wed' => 'Ś',
+'urlfilter wednesday' => 'Śro',
+'urlfilter weekday error' => 'Musi być wybrany przynajmniej 1 dzień',
+'urlfilter weekly' => 'co tydzień',
+'urlfilter whitelist always allowed' => 'Zezwolenie na białą listę dla zablokowanych klientów',
+'urlfilter wrong filetype' => 'Plik nie posiada rozszerzenia .tar.gz',
+'usb modem on acm0' => 'Modem USB na ACM0',
+'usb modem on acm1' => 'Modem USB na ACM1',
+'usb modem on acm2' => 'Modem USB na ACM2',
+'usb modem on acm3' => 'Modem USB na ACM3',
+'use' => 'Użyj',
+'use a pre-shared key' => 'Użyj klucza współdzielonego:',
+'use dov' => 'Use data over voice (DOV):',
+'use ibod' => 'Użyj pasma na żądanie (iBOD):',
+'use ipfire red ip' => 'Użyj IP czerwonego interfejsu IPFire',
+'use only proposed settings' => 'Use only proposed settings.',
+'used' => 'Użyte',
+'used memory' => 'Uzyta pamiec    ',
+'used swap' => 'Uzyty Swap',
+'user' => 'Użytkownik',
+'user log' => 'user log',
+'user proxy logs' => 'user proxy log',
+'username' => 'Nazwa użytkownika:',
+'username not set' => 'Nie ustawiono nazwy użytkownika.',
+'users department' => 'User\'s department',
+'users email' => 'Adres email użytkownika',
+'users fullname or system hostname' => 'Pełna nazwa użytkownika lub nazwa hosta systemu',
+'valid root certificate already exists' => 'Poprawny certyfikat root już istnieje',
+'valid till' => 'Ważny do',
+'vci number' => 'Numer VCI:',
+'view log' => 'zobacz log',
+'virtual address' => 'Wirtualny adres',
+'virtual private networking' => 'Virtual Private Networking',
+'visible in browselist' => 'visible in browselist',
+'voldown10' => 'Ciszej o 10',
+'voldown5' => 'Ciszej o 5',
+'volup10' => 'Głośniej o 10',
+'volup5' => 'Głośniej 5',
+'vpi number' => 'Numer VPI:',
+'vpn' => 'VPN',
+'vpn aggrmode' => 'Zezwól na agresywny tryb IKE. Unikać jeśli możliwe (klucz współdzielony przesyłany otwartym tekstem)!',
+'vpn altname syntax' => 'SubjectAltName is a comma separated list of e-mail, dns, uri, rid and ip objects.<br />email:an email address. Syntax email:copy takes the email field from the cert to be used.<br />DNS:a valid domain name.<br />URI:any valid uri.<br />RID:registered object identifier.<br />IP:an IP address.<br />Note:charset is limited and case is significant.<br />Example:<br /><b>e-mail:</b>ipfire@foo.org<b>,email:</b>copy<b>,DNS:</b>www.ipfire.org<b>,IP:</b>127.0.0.1<b>,URI:</b>http://url/to/something',
+'vpn auth-dn' => 'Klien jest identyfikowany przez jeden z ciągów: IPV4_ADDR, FQDN, USER_FQDN or DER_ASN1_DN w zdalnym polu ID',
+'vpn configuration main' => 'Konfiguracja VPN ',
+'vpn delayed start' => 'Opóźnienie przed uruchomieniem VPN (w sekundach)',
+'vpn delayed start help' => 'Opóźnienie pozwala na aktualizację dynamicznego DNS przez uruchomienie. 60 jest domyślną wartością kiedy interfejs RED posiada dynamiczne IP.',
+'vpn incompatible use of defaultroute' => 'hostname=%defaultroute not allowed',
+'vpn local id' => 'Lokalne ID',
+'vpn missing remote id' => 'You must specify a correct Distinguished Name (DN) for this authentication.',
+'vpn mtu invalid' => 'MTU musi być liczbową wartością!',
+'vpn no full pki' => 'brak klucza lokalnego do wygenerowania certyfikatu',
+'vpn on blue' => 'VPN na BLUE',
+'vpn on green' => 'VPN na GREEN',
+'vpn on orange' => 'VPN na ORANGE',
+'vpn payload compression' => 'Negotiate payload compression',
+'vpn red name' => 'Publiczne IP lub FQDN interfejsu RED lub <%defaultroute>',
+'vpn remote id' => 'Zdalne ID',
+'vpn subjectaltname' => 'Subject Alt Name',
+'vpn vhost' => 'Roadwarrior virtual IP (sometimes called Inner-IP)',
+'vpn watch' => 'Uruchom ponownie vpn net-to-net kiedy zmieni się IP zdalnej końcówki (dyndns).',
+'waiting to synchronize clock' => 'Oczekiwanie na synchronizację zegara',
+'warn when traffic reaches' => 'Ostrzegaj kiedy ruch osiągnie x %',
+'warning messages' => 'Ostrzeżenia',
+'was deleted' => 'został usunięty',
+'web hits' => 'Liczba stron pasujących do kryterium ',
+'web proxy' => 'Proxy WWW',
+'web proxy configuration' => 'Konfiguracja proxy WWW',
+'web server' => 'Serwer stron WWW',
+'webradio playlist' => 'Webradio Playlist',
+'website' => 'Stron WWW',
+'wednesday' => 'Środa',
+'week' => 'Tydzien',
+'weekly firewallhits' => 'zdarzeń zapory tygodniowo',
+'weeks' => 'tygodnie',
+'wildcards' => 'Maski',
+'wins server' => 'Serwer Wins',
+'wins support' => 'Wsparcie Wins',
+'wireless' => 'Sieć bezprzewodowa',
+'wireless config added' => 'Dodano konfigurację sieci bezprzewodowej',
+'wireless config changed' => 'Zmieniono konfigurację sieci bezprzewodowej',
+'wireless configuration' => 'Konfiguracja sieci bezprzewodowej',
+'wlanap access point' => 'Access Point',
+'wlanap channel' => 'Kanał',
+'wlanap debugging' => 'Debugowanie',
+'wlanap del interface' => 'Usunąć wybrany interfejs?',
+'wlanap encryption' => 'Szyfrowanie',
+'wlanap informations' => 'Informacje',
+'wlanap interface' => 'Wybierz interfejs',
+'wlanap invalid wpa' => 'Niepoprawna długość klucza WPA. Klucz musi zawierać od 8 do 63 znaków.',
+'wlanap link dhcp' => 'Konfiguracja DHCP dla sieci bezprzewodowej',
+'wlanap link wireless' => 'Aktywuj klientów sieci bezprzewodowej',
+'wlanap no interface' => 'Wybrany interfejs nie jest kartą bezprzewodową!',
+'wlanap none' => 'brak',
+'wlanap notifications' => 'Notifications',
+'wlanap select interface' => 'Proszę wybrać interfejs bezprzewodowy.',
+'wlanap verbose' => 'Verbose',
+'wlanap warnings' => 'Ostrzeżenia',
+'wlanap wlan card' => 'Karta WLan',
+'wlanap wlan services' => 'Usługi WLan',
+'wlanap wlan settings' => 'Ustawienia WLan',
+'wlanap wlan status' => 'Status WLan',
+'wol wakeup' => 'WakeUp',
+'workgroup' => 'Grupa robocza',
+'written bytes' => 'Zapisanych bajtów',
+'xtaccess all error' => 'Nie możesz ustawić zdalnego dostępu dla wszystkich - to robi wpis przekierowujący porty.',
+'xtaccess bad transfert' => 'Jeżeli określisz zakres portów docelowy musisz ustawić identyczny zakres portów źródłowych !',
+'year' => 'Rok',
+'yearly firewallhits' => 'zdarzeń zapory w toku',
+'yes' => 'Tak',
+'you can only define one roadwarrior connection when using pre-shared key authentication' => 'Możesz zdefiniować tylko jedno połączenie typu Roadwarrior jeżeli używasz autentykacji kluczem współdzielony (pre-shared key).<br />Albo połączenie typu Roadwarrior uwierzytelniane kluczem współdzielonym już istnieje, albo próbujesz dodać je teraz.',
+'your department' => 'Twoje oddziały',
+'your e-mail' => 'Twój adres email',
+);
+
+#EOF