langs: add polish translation for installer/setup.
authorJakub Ratajczak <j.ratajczak@eqba.pl>
Fri, 24 Jun 2011 04:38:09 +0000 (06:38 +0200)
committerArne Fitzenreiter <arne_f@ipfire.org>
Fri, 24 Jun 2011 04:38:09 +0000 (06:38 +0200)
langs/pl/install/lang_pl.c [new file with mode: 0644]

diff --git a/langs/pl/install/lang_pl.c b/langs/pl/install/lang_pl.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..cf89096
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,590 @@
+/*
+ * English (en) Data File
+ *
+ * This file is part of the IPFire.
+ * 
+ * IPCop is free software; you can redistribute it and/or modify
+ * it under the terms of the GNU General Public License as published by
+ * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+ * (at your option) any later version.
+ * 
+ * IPCop is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
+ * GNU General Public License for more details.
+ * 
+ * You should have received a copy of the GNU General Public License
+ * along with IPCop; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
+ * 
+ * (c) IPFire Team  <info@ipfire.org>
+ *
+ * based on work of SmoothWall and IPCop
+ *
+ * (c) The SmoothWall Team
+ *  
+ */
+#include "libsmooth.h"
+
+char *pl_tr[] = {
+
+/* TR_ISDN */
+"ISDN",
+/* TR_ERROR_PROBING_ISDN */
+"Nie można przeprowadzić wyszukiwania urządzeń ISDN.",
+/* TR_PROBING_ISDN */
+"Wyszukiwanie i konfiguracja urządzeń ISDN.",
+/* TR_MISSING_GREEN_IP */
+"Brak adresu IP interfejsu Green!",
+/* TR_CHOOSE_FILESYSTEM */
+"Proszę wybrać system plików:",
+/* TR_NOT_ENOUGH_INTERFACES */
+"Brak wystarczającej liczby urządzeń sieciowych.\n\nPotrzebne: %d - Dostępne: %d\n",
+/* TR_INTERFACE_CHANGE */
+"Proszę wybrać interfejs dla którego chcesz wprowadzić zmiany.\n\n",
+/* TR_NETCARD_COLOR */
+"Przypisane karty",
+/* TR_REMOVE */
+"Usuń",
+/* TR_MISSING_DNS */
+"Brakujący DNS.\n",
+/* TR_MISSING_DEFAULT */
+"Brak bramy domyślnej.\n",
+/* TR_JOURNAL_EXT3 */
+"Tworzenie dziennika dla Ext3...",
+/* TR_CHOOSE_NETCARD */
+"Proszę wybrać urządzenie sieciowe dla interfejsu - %s.",
+/* TR_NETCARDMENU2 */
+"Rozszerzone menu sieci",
+/* TR_ERROR_INTERFACES */
+"W twoim systemie nie ma wolnych interfejsów.",
+/* TR_REMOVE_CARD */
+"Czy usunąć przydział dla tej karty sieciowej? - %s",
+/* TR_JOURNAL_ERROR */
+"Nie można utworzyć dziennika, nastąpi powrót do ext2.",
+/* TR_FILESYSTEM */
+"Wybierz system plików",
+/* TR_ADDRESS_SETTINGS */
+"Ustawienia adresów",
+/* TR_ADMIN_PASSWORD */
+"hasło 'admina' ",
+/* TR_AGAIN_PROMPT */
+"Powtórz:",
+/* TR_ALL_CARDS_SUCCESSFULLY_ALLOCATED */
+"Wszystkie karty przypisano poprawnie.",
+/* TR_AUTODETECT */
+"* AUTODETECT *",
+/* TR_BUILDING_INITRD */
+"Tworzenie ramdisk...",
+/* TR_CANCEL */
+"Anuluj",
+/* TR_CARD_ASSIGNMENT */
+"Przypisywanie kart",
+/* TR_CHECKING */
+"Sprawdzanie URL...",
+/* TR_CHECKING_FOR */
+"Sprawdzanie dla: %s",
+/* TR_CHOOSE_THE_ISDN_CARD_INSTALLED */
+"Wybierz kartę ISDN zainstalowaną w tym komputerze.",
+/* TR_CHOOSE_THE_ISDN_PROTOCOL */
+"Wybierz wymagany protokół ISDN.",
+/* TR_CONFIGURE_DHCP */
+"Skonfiguruj serwer DHCP wprowadzając odpowiednie ustawienia.",
+/* TR_CONFIGURE_NETWORKING */
+"Konfiguruj sieć",
+/* TR_CONFIGURE_NETWORKING_LONG */
+"Teraz powinieneś skonfigurować sieć poprzez załadowanie odpowiedniego sterownika dla interfejsu GREEN. Możesz skorzystać z automatycznego wykrywania kart sieciowych lub wybrać odpowiedni sterownik z listy. Pamiętaj - jeżeli posiadasz zainstalowaną więcej niż jedną kartę sieciową ich konfigurację będzie można przeprowadzić w dalszej części procesu instalacji. Pamiętaj także, że jeżeli posiadasz więcej niż jedną kartę sieciową takiego samego typu jak GREEN i każda z nich wymaga specjalnych parametrów modułu należy wprowadzić parametry dla wszystkich kart tego typu tak aby możliwe było aktywowanie interfejsu GREEN po jego konfiguracji.",
+/* TR_CONFIGURE_NETWORK_DRIVERS */
+"Konfiguracja sterowników oraz przydział kart sieciowych do interfejsów. Aktualna konfiguracja wygląda następująco:\n\n",
+/* TR_CONFIGURE_THE_CDROM */
+"Skonfiguruj CDROM wybierając odpowiedni adres IO i/lub IRQ.",
+/* TR_CONGRATULATIONS */
+"Gratulacje!",
+/* TR_CONGRATULATIONS_LONG */
+"%s został prawidłowo zainstalowany. Proszę usunąć płytę CD z komputera. Uruchomiony zostanie program konfiguracyjny umożliwiający ustawienie połączenia ISDN, kart sieciowych oraz haseł. Po wprowadzeniu ustawień powinieneś otworzyć w przeglądare adres https://%s:444 (lub wprowadzoną nazwę %s) aby przejść do panelu zarządzania systemem.",
+/* TR_CONTINUE_NO_SWAP */
+"Twój dysk twardy jest bardzo mały. Możesz kontynuować, ale utworzona zostanie bardzo mała przestrzeń swap. (Używaj ostrożnie).",
+/* TR_CURRENT_CONFIG */
+"Aktualna konfiguracja: %s%s",
+/* TR_DEFAULT_GATEWAY */
+"Brama domyślna:",
+/* TR_DEFAULT_GATEWAY_CR */
+"Brama domyślna\n",
+/* TR_DEFAULT_LEASE */
+"Domyślny czas dzierżawy (minut):",
+/* TR_DEFAULT_LEASE_CR */
+"Domyślny czas dzierżawy\n",
+/* TR_DETECTED */
+"Wykryto: %s",
+/* TR_DHCP_HOSTNAME */
+"Nazwa hosta DHCP:",
+/* TR_DHCP_HOSTNAME_CR */
+"Nazwa hosta DHCP\n",
+/* TR_DHCP_SERVER_CONFIGURATION */
+"Konfiguracja serwera DHCP",
+/* TR_DISABLED */
+"Wyłączone",
+/* TR_DISABLE_ISDN */
+"Wyłącz ISDN",
+/* TR_DISK_TOO_SMALL */
+"Twój dysk jest za mały.",
+/* TR_DNS_AND_GATEWAY_SETTINGS */
+"Ustawienia DNS i bramy",
+/* TR_DNS_AND_GATEWAY_SETTINGS_LONG */
+"Wprowadź informacje o DNS i bramie. Te ustawienie są używane tylko dla statycznego IP (i DHCP jeżeli ustawiono DNS) na interfejsie RED.",
+/* TR_DNS_GATEWAY_WITH_GREEN */
+"Twoja konfiguracja nie wykorzystuje karty ethernet jako interfejsu RED.  Informacje o DNS i bramie są wprowadzane automatycznie dla połączeń typu dialup przy połączeniu.",
+/* TR_DOMAINNAME */
+"Nazwa domeny",
+/* TR_DOMAINNAME_CANNOT_BE_EMPTY */
+"Nazwa domeny nie może być pusta.",
+/* TR_DOMAINNAME_CANNOT_CONTAIN_SPACES */
+"Nazwa domeny nie może zawierać spacji.",
+/* TR_DOMAINNAME_NOT_VALID_CHARS */
+"Domain name may only contain letters, numbers, hyphens and periods.",
+/* TR_DOMAIN_NAME_SUFFIX */
+"Sufix nazwy domeny:",
+/* TR_DOMAIN_NAME_SUFFIX_CR */
+"Sufix nazwy domeny\n",
+/* TR_DONE */
+"Gotowe",
+/* TR_DO_YOU_WISH_TO_CHANGE_THESE_SETTINGS */
+"\nCzy chcesz zmienić te ustawienia?",
+/* TR_DRIVERS_AND_CARD_ASSIGNMENTS */
+"Przypisywanie sterowników i kart",
+/* TR_ENABLED */
+"Włączone",
+/* TR_ENABLE_ISDN */
+"Włącz ISDN",
+/* TR_END_ADDRESS */
+"Adres końcowy:",
+/* TR_END_ADDRESS_CR */
+"Adres końcowy\n",
+/* TR_ENTER_ADDITIONAL_MODULE_PARAMS */
+"Niektóre karty ISDN (w szczególności ISA) mogą wymagać dodatkowych parametrów modułu w celu ustawienia IRQ i adresu IO. Jeżeli posiadasz tego typu kartę wprowadź te dodatkowe parametry tutaj. Na przykład: \"io=0x280 irq=9\". Zostaną one użyte podczas wykrywania kart.",
+/* TR_ENTER_ADMIN_PASSWORD */
+"Podaj hasło użytkownika 'admin' dla %s .  Jest to użytkownik na którego będziesz logował się do interfejsu WWW aby zarządzać %s .",
+/* TR_ENTER_DOMAINNAME */
+"Wprowadź nazwę domeny",
+/* TR_ENTER_HOSTNAME */
+"Podaj nazwę hosta dla maszyny.",
+/* TR_ENTER_IP_ADDRESS_INFO */
+"Wprowadź informacje o adresie IP",
+/* TR_ENTER_NETWORK_DRIVER */
+"Nie można wykryć kart sieciowych automatycznie. Wprowadź sterownik oraz dodatkowe parametry dla karty sieciowej.",
+/* TR_ENTER_ROOT_PASSWORD */
+"Podaj hasło użytkownika 'root' . Jest to użytkownik wykorzystywany do logowania do linii poleceń.",
+/* TR_ENTER_SETUP_PASSWORD */
+"TO BE REMOVED",
+/* TR_ENTER_THE_IP_ADDRESS_INFORMATION */
+"Wprowadź informacje o adresie IP dla interfejsu %s .",
+/* TR_ENTER_THE_LOCAL_MSN */
+"Wprowadź lokalny numer telefonu (MSN/EAZ).",
+/* TR_ENTER_URL */
+"Wprowadź adres URL do ipcop-<version>.tgz i plików images/scsidrv-<version>.img . UWAGA: DNS niedostępny! URL powinien wyglądać następująco http://X.X.X.X/<katalog>",
+/* TR_ERROR */
+"Błąd",
+/* TR_ERROR_PROBING_CDROM */
+"Nie znaleziono napędu CDROM.",
+/* TR_ERROR_WRITING_CONFIG */
+"Błąd zapisywania informacji o konfiguracji.",
+/* TR_EURO_EDSS1 */
+"Euro (EDSS1)",
+/* TR_EXTRACTING_MODULES */
+"Wypakowywanie modułów...",
+/* TR_FAILED_TO_FIND */
+"Nie można odnaleźć pliku URL.",
+/* TR_FOUND_NIC */
+"%s wykrył następujące urządzenia NIC w twojej maszynie: %s",
+/* TR_GERMAN_1TR6 */
+"German 1TR6",
+/* TR_HELPLINE */
+"              <Tab>/<Alt-Tab> pomiędzy pozycjami   |  <Space> wybór",
+/* TR_HOSTNAME */
+"Nazwa hosta",
+/* TR_HOSTNAME_CANNOT_BE_EMPTY */
+"Nazwa hosta nie może być pusta.",
+/* TR_HOSTNAME_CANNOT_CONTAIN_SPACES */
+"Nazwa hosta nie może zawierać spacji.",
+/* TR_HOSTNAME_NOT_VALID_CHARS */
+"Nazwa hosta może zawierać tylko listery, cyfry i łączniki.",
+/* TR_INITIALISING_ISDN */
+"Inicjalizacja ISDN...",
+/* TR_INSERT_CDROM */
+"Proszę włożyć %s CD do napędu CDROM.",
+/* TR_INSERT_FLOPPY */
+"Proszę włożyć dyskietkę ze sterownikami %s do napędu.",
+/* TR_INSTALLATION_CANCELED */
+"Instalacja anulowana.",
+/* TR_INSTALLING_FILES */
+"Instalowanie plików...",
+/* TR_INSTALLING_GRUB */
+"Instalowanie GRUB...",
+/* TR_INSTALLING_LANG_CACHE */
+"Instalowanie plików językowych...",
+/* TR_INTERFACE */
+"Interfejs - %s",
+/* TR_INTERFACE_FAILED_TO_COME_UP */
+"Nie można uruchomić interfejsu.",
+/* TR_INVALID_FIELDS */
+"Poniższe pola są niepoprawne:\n\n",
+/* TR_INVALID_IO */
+"Szczegóły portu IO są nieprawidłowe. ",
+/* TR_INVALID_IRQ */
+"Wprowadzone dane IRQ są niepoprawne.",
+/* TR_IP_ADDRESS_CR */
+"Adres IP\n",
+/* TR_IP_ADDRESS_PROMPT */
+"Adres IP:",
+/* TR_ISDN_CARD */
+"Karta ISDN",
+/* TR_ISDN_CARD_NOT_DETECTED */
+"Nie wykryto karty ISDN. Możesz wprowadzić dodatkowe parametry modułu jeżeli posiadasz kartę ISA lub twoja karta ma specyficzne wymagania.",
+/* TR_ISDN_CARD_SELECTION */
+"Wybór karty ISDN",
+/* TR_ISDN_CONFIGURATION */
+"Konfiguracja ISDN",
+/* TR_ISDN_CONFIGURATION_MENU */
+"Menu konfiguracji ISDN",
+/* TR_ISDN_NOT_SETUP */
+"Nie skonfigurowano ISDN. Pewne pozycje nie zostały wybrane.",
+/* TR_ISDN_NOT_YET_CONFIGURED */
+"ISDN nie został jeszcze skonfigurowany. Wybierz tą pozycję aby skonfigurować.",
+/* TR_ISDN_PROTOCOL_SELECTION */
+"Wybór protokołu ISDN",
+/* TR_ISDN_STATUS */
+"ISDN jest obecnie %s.\n\n   Protokół: %s\n   Karta: %s\n   Lokalny numer telefonu: %s\n\nWybierz pozycję którą chcesz zmienić lub pozostaw obecną konfigurację.",
+/* TR_KEYBOARD_MAPPING */
+"Układ klawiatury",
+/* TR_KEYBOARD_MAPPING_LONG */
+"Z poniższej listy wybierz układ klawiatury którego chcesz używać.",
+/* TR_LEASED_LINE */
+"Linia dzierżawiona",
+/* TR_LOADING_MODULE */
+"Ładowanie modułu...",
+/* TR_LOADING_PCMCIA */
+"Ładowanie modułów PCMCIA...",
+/* TR_LOOKING_FOR_NIC */
+"Wyszukiwanie: %s",
+/* TR_MAKING_BOOT_FILESYSTEM */
+"Tworzenie systemu plików boot...",
+/* TR_MAKING_LOG_FILESYSTEM */
+"Tworzenie systemu plików log...",
+/* TR_MAKING_ROOT_FILESYSTEM */
+"Tworzenie systemu plików root...",
+/* TR_MAKING_SWAPSPACE */
+"Tworzenie przestrzeni swap...",
+/* TR_MANUAL */
+"* RĘCZNIE *",
+/* TR_MAX_LEASE */
+"Maks czas dzierżawy (minut):",
+/* TR_MAX_LEASE_CR */
+"Maks czas dzierżawy\n",
+/* TR_MISSING_BLUE_IP */
+"Brak informacji o IP dla interfejsu BLUE.",
+/* TR_MISSING_ORANGE_IP */
+"Brak informacji o IP dla interfejsu ORANGE.",
+/* TR_MISSING_RED_IP */
+"Brak informacji o IP dla interfejsu RED.",
+/* TR_MODULE_NAME_CANNOT_BE_BLANK */
+"Nazwa modułu nie może być pusta.",
+/* TR_MODULE_PARAMETERS */
+"Wprowadź nazwę modułu i parametry dla sterownika.",
+/* TR_MOUNTING_BOOT_FILESYSTEM */
+"Montowanie systemu plików boot...",
+/* TR_MOUNTING_LOG_FILESYSTEM */
+"Montowanie systemu plików log...",
+/* TR_MOUNTING_ROOT_FILESYSTEM */
+"Montowanie systemu plików root...",
+/* TR_MOUNTING_SWAP_PARTITION */
+"Montowanie przestrzeni wymiany swap...",
+/* TR_MSN_CONFIGURATION */
+"Lokalny numer telefonu (MSN/EAZ)",
+/* TR_NETMASK_PROMPT */
+"Maska sieci:",
+/* TR_NETWORKING */
+"Sieć",
+/* TR_NETWORK_ADDRESS_CR */
+"Adres sieci\n",
+/* TR_NETWORK_ADDRESS_PROMPT */
+"Adres sieci:",
+/* TR_NETWORK_CONFIGURATION_MENU */
+"Menu konfiguracji sieci",
+/* TR_NETWORK_CONFIGURATION_TYPE */
+"Typ konfiguracji sieci",
+/* TR_NETWORK_CONFIGURATION_TYPE_LONG */
+"Wybierz typ konfiguracji sieci dla %s.  Poniższe typy konfiguracji uwzględniają podłączone interfejsy typu ethernet. Jeżeli zmienisz te ustawienia sieć zostanie uruchomiona ponownie i koniecznie będzie ponowne przypisanie sterowników kart.",
+/* TR_NETWORK_MASK_CR */
+"Maska sieci\n",
+/* TR_NETWORK_SETUP_FAILED */
+"Błąd konfiguracji sieci.",
+/* TR_NOT_ENOUGH_CARDS_WERE_ALLOCATED */
+"Nie można przydzielić wymaganej liczby kart.",
+/* TR_NO_BLUE_INTERFACE */
+"Nie przypisano interfejsu BLUE.",
+/* TR_NO_CDROM */
+"Nie znaleziono CD-ROM'u.",
+/* TR_NO_GREEN_INTERFACE */
+"Nie przypisano interfejsu GREEN.",
+/* TR_NO_HARDDISK */
+"Nie znaleziono dysku twardego.",
+/* TR_NO_IPCOP_TARBALL_FOUND */
+"Nie znaleziono archiwum tar ipcop na serwerze Web.",
+/* TR_NO_ORANGE_INTERFACE */
+"Nie przypisano interfejsu ORANGE.",
+/* TR_NO_RED_INTERFACE */
+"Nie przypisano interfejsu RED.",
+/* TR_NO_SCSI_IMAGE_FOUND */
+"Nie znaleziono obrazu SCSI na serwerze Web.",
+/* TR_NO_UNALLOCATED_CARDS */
+"Nie pozostało więcej nieprzypisanych kart. Możesz wykorzystać automatyczne wykrywanie aby poszukać więcej kart, lub ręcznie wybrać sterownik z listy.",
+/* TR_OK */
+"Ok",
+/* TR_PARTITIONING_DISK */
+"Partycjonowanie dysku...",
+/* TR_PASSWORDS_DO_NOT_MATCH */
+"Hasła nie są identyczne.",
+/* TR_PASSWORD_CANNOT_BE_BLANK */
+"Hasło nie może być puste.",
+/* TR_PASSWORD_CANNOT_CONTAIN_SPACES */
+"Hasło nie może zawierać spacji.",
+/* TR_PASSWORD_PROMPT */
+"Hasło:",
+/* TR_PHONENUMBER_CANNOT_BE_EMPTY */
+"Numer telefonu nie może być pusty.",
+/* TR_PREPARE_HARDDISK */
+"Program instalacyjny przygotuje dysk na %s. Nastąpi partycjonowanie dysku, a następnie utworzone zostaną systemy plików na partycjach.",
+/* TR_PRESS_OK_TO_REBOOT */
+"Naciśnij OK aby uruchomić ponownie.",
+/* TR_PRIMARY_DNS */
+"Podstawowy DNS:",
+/* TR_PRIMARY_DNS_CR */
+"Podstawowy DNS\n",
+/* TR_PROBE */
+"Sprawdź",
+/* TR_PROBE_FAILED */
+"Błąd automatycznego wykrywania.",
+/* TR_PROBING_HARDWARE */
+"Sprawdzanie sprzętu...",
+/* TR_PROBING_FOR_NICS */
+"Sprawdzanie interfejsów NIC...",
+/* TR_PROBLEM_SETTING_ADMIN_PASSWORD */
+"Problem podczas ustawiania hasła dla użytkownika %s 'admin' .",
+/* TR_PROBLEM_SETTING_ROOT_PASSWORD */
+"Problem podczas ustawiania hasła dla użytkownika 'root' .",
+/* TR_PROBLEM_SETTING_SETUP_PASSWORD */
+"TO BE REMOVED",
+/* TR_PROTOCOL_COUNTRY */
+"Protokół/Kraj",
+/* TR_PULLING_NETWORK_UP */
+"Uruchamianie sieci...",
+/* TR_PUSHING_NETWORK_DOWN */
+"Wyłączanie sieci...",
+/* TR_PUSHING_NON_LOCAL_NETWORK_DOWN */
+"Wyłączanie sieci innych niż lokalna...",
+/* TR_QUIT */
+"Wyjście",
+/* TR_RED_IN_USE */
+"ISDN (lub inne zewnętrzne połączenie) jest aktualnie w użyciu.  Nie możesz skonfigurować ISDN kiedy interfejs RED jest aktywny.",
+/* TR_RESTART_REQUIRED */
+"\n\nPo zakończeniu konfiguracji wymagane będzie ponowne uruchomienie sieci.",
+/* TR_RESTORE */
+"Przywróć",
+/* TR_RESTORE_CONFIGURATION */
+"Jeżeli posiadasz dyskietkę zawierającą konfigurację systemu %s , umieść ją w napędzie dyskietek i naciśnij przycisk Przywróć.",
+/* TR_ROOT_PASSWORD */
+"hasło 'root'",
+/* TR_SECONDARY_DNS */
+"Drugi DNS:",
+/* TR_SECONDARY_DNS_CR */
+"Drugi DNS\n",
+/* TR_SECONDARY_WITHOUT_PRIMARY_DNS */
+"Zdefiniowano drugi DNS bez podania podstawowego",
+/* TR_SECTION_MENU */
+"Section menu",
+/* TR_SELECT */
+"Wybierz",
+/* TR_SELECT_CDROM_TYPE */
+"Wybierz typ CDROM",
+/* TR_SELECT_CDROM_TYPE_LONG */
+"Nie wykryto CD-ROM'u w tym komputerze. Proszę wybrać sterowniki których chcesz użyć aby %s mógł uzyskać dostęp do CD-ROM.",
+/* TR_SELECT_INSTALLATION_MEDIA */
+"Wybierz nośnik instalacji",
+/* TR_SELECT_INSTALLATION_MEDIA_LONG */
+"%s może być zainstalowany z wielu źródeł. Najprostszym sposobem jest instalacja z napędu CDROM. Jeżeli ten komputer nie posiada takiego napędu możesz przeprowadzić instalację z innego komputera w sieci LAN udostępniającego pliki przez HTTP lub FTP.",
+/* TR_SELECT_NETWORK_DRIVER */
+"Wybierz sterownik karty sieciowej",
+/* TR_SELECT_NETWORK_DRIVER_LONG */
+"Wybierz sterownik dla karty sieciowej zainstalowanej w komputerze. Jeżeli wybierzesz ręczne przypisywanie sterowników będziesz miał możliwość wprowadzenie modułu sterownika i dodatkowych parametrów wymaganych przez niektóre karty (np. ISA).",
+/* TR_SELECT_THE_INTERFACE_YOU_WISH_TO_RECONFIGURE */
+"Wybierz interfejs którego konfigurację chcesz zmienić.",
+/* TR_SELECT_THE_ITEM */
+"Wybierz pozycję którą chcesz konfigurować.",
+/* TR_SETTING_ADMIN_PASSWORD */
+"Ustawianie hasła dla użytkownika 'admin' %s ...",
+/* TR_SETTING_ROOT_PASSWORD */
+"Ustawianie hasła użytkownika 'root' ....",
+/* TR_SETTING_SETUP_PASSWORD */
+"TO BE REMOVED",
+/* TR_SETUP_FINISHED */
+"Zakończono konfigurowanie.  Naciśnij Ok.",
+/* TR_SETUP_NOT_COMPLETE */
+"Początkowo konfiguracja nie jest kompletna. Należy upewnić się, że ustawienia są poprawne przez uruchomienie programu konfiguracyjnego (polecenia setup z linii poleceń).",
+/* TR_SETUP_PASSWORD */
+"TO BE REMOVED",
+/* TR_SET_ADDITIONAL_MODULE_PARAMETERS */
+"Ustaw dodatkowe parametry modułu",
+/* TR_SINGLE_GREEN */
+"Twoja konfiguracja zezwala tylko na 1 interfejs GREEN.",
+/* TR_SKIP */
+"Pomiń",
+/* TR_START_ADDRESS */
+"Adres początkowy:",
+/* TR_START_ADDRESS_CR */
+"Adres początkowy\n",
+/* TR_STATIC */
+"Statycznie",
+/* TR_SUGGEST_IO */
+"(sugerowane %x)",
+/* TR_SUGGEST_IRQ */
+"(sugerowane %d)",
+/* TR_THIS_DRIVER_MODULE_IS_ALREADY_LOADED */
+"Moduł sterownika jest już załadowany.",
+/* TR_TIMEZONE */
+"Strefa czasowa",
+/* TR_TIMEZONE_LONG */
+"Wybierz strefę czasową z poniższej listy.",
+/* TR_UNABLE_TO_EJECT_CDROM */
+"Nie można wysunąć CDROM'u.",
+/* TR_UNABLE_TO_EXTRACT_MODULES */
+"Nie można wypakować modułów.",
+/* TR_UNABLE_TO_FIND_ANY_ADDITIONAL_DRIVERS */
+"Nie można odnaleźć dodatkowych sterowników.",
+/* TR_UNABLE_TO_FIND_AN_ISDN_CARD */
+"Nie można odnaleźć karty ISDN w tym komputerze. Może być konieczne zdefiniowanie dodatkowych parametrów modułu jeżeli karta jest typu ISA lub ma specyficzne wymagania.",
+/* TR_UNABLE_TO_INITIALISE_ISDN */
+"Nie można zainicjować ISDN.",
+/* TR_UNABLE_TO_INSTALL_FILES */
+"Nie można zainstalować plików.",
+/* TR_UNABLE_TO_INSTALL_LANG_CACHE */
+"Nie można zainstalować plików językowych.",
+/* TR_UNABLE_TO_INSTALL_GRUB */
+"Nie można zainstalować GRUB'a.",
+/* TR_UNABLE_TO_LOAD_DRIVER_MODULE */
+"Nie można zainstalować modułu sterownika.",
+/* TR_UNABLE_TO_MAKE_BOOT_FILESYSTEM */
+"Nie można utowrzyć systemu plików boot.",
+/* TR_UNABLE_TO_MAKE_LOG_FILESYSTEM */
+"Nie można utowrzyć systemu plików log.",
+/* TR_UNABLE_TO_MAKE_ROOT_FILESYSTEM */
+"Nie można utowrzyć systemu plików root.",
+/* TR_UNABLE_TO_MAKE_SWAPSPACE */
+"Nie można utworzyć przestrzeni swap.",
+/* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK */
+"Nie można utworzyć linku symbolicznego /dev/harddisk.",
+/* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK1 */
+"Nie można utworzyć linku symbolicznego /dev/harddisk1.",
+/* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK2 */
+"Nie można utworzyć linku symbolicznego /dev/harddisk2.",
+/* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK3 */
+"Nie można utworzyć linku symbolicznego /dev/harddisk3.",
+/* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK4 */
+"Nie można utworzyć linku symbolicznego /dev/harddisk4.",
+/* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_ROOT */
+"Nie można utworzyć linku symbolicznego /dev/root.",
+/* TR_UNABLE_TO_MOUNT_BOOT_FILESYSTEM */
+"Nie można zamontować systemu plików boot.",
+/* TR_UNABLE_TO_MOUNT_LOG_FILESYSTEM */
+"Nie można zamontować systemu plików log.",
+/* TR_UNABLE_TO_MOUNT_PROC_FILESYSTEM */
+"Nie można zamontować systemu plików proc.",
+/* TR_UNABLE_TO_MOUNT_ROOT_FILESYSTEM */
+"Nie można zamontować systemu plików root.",
+/* TR_UNABLE_TO_MOUNT_SWAP_PARTITION */
+"Nie można zamontować partycji swap.",
+/* TR_UNABLE_TO_OPEN_HOSTS_FILE */
+"Nie można otworzyć głównego plików z hostami.",
+/* TR_UNABLE_TO_OPEN_SETTINGS_FILE */
+"Nie można utworzyć pliku ustawień",
+/* TR_UNABLE_TO_PARTITION */
+"Nie można utworzyć partycji na dysku.",
+/* TR_UNABLE_TO_REMOVE_TEMP_FILES */
+"Nie można usunąć pobranych plików tymczasowych.",
+/* TR_UNABLE_TO_SET_HOSTNAME */
+"Nie można ustawić nazwy hosta.",
+/* TR_UNABLE_TO_UNMOUNT_CDROM */
+"Nie można odmontować CDROM'u lub dyskietki.",
+/* TR_UNABLE_TO_UNMOUNT_HARDDISK */
+"Nie można odmontować harddisk.",
+/* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_FSTAB */
+"Nie można zapisać /etc/fstab",
+/* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTNAME */
+"Nie można zapisać /etc/hostname",
+/* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTS */
+"Nie można zapisać /etc/hosts.",
+/* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTS_ALLOW */
+"Nie można zapisać /etc/hosts.allow.",
+/* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTS_DENY */
+"Nie można zapisać /etc/hosts.deny.",
+/* TR_UNABLE_TO_WRITE_VAR_SMOOTHWALL_ETHERNET_SETTINGS */
+"Nie można zapisać %s/ethernet/settings.",
+/* TR_UNABLE_TO_WRITE_VAR_SMOOTHWALL_MAIN_HOSTNAMECONF */
+"Nie można zapisać %s/main/hostname.conf",
+/* TR_UNABLE_TO_WRITE_VAR_SMOOTHWALL_MAIN_SETTINGS */
+"Nie można zapisać %s/main/settings.",
+/* TR_UNCLAIMED_DRIVER */
+"Istnieje nieprzydzielona karta ethernet typu:\n%s\n\nMożesz ją przypisać do:",
+/* TR_UNKNOWN */
+"NIEZNANY",
+/* TR_UNSET */
+"UNSET",
+/* TR_USB_KEY_VFAT_ERR */
+"Ten nośnik USB jest nieprawidłowy (nie znaleziono partycji vfat).",
+/* TR_US_NI1 */
+"US NI1",
+/* TR_WARNING */
+"UWAGA",
+/* TR_WARNING_LONG */
+"Jeżeli zmienisz ten adres IP i jesteś zdalnie zalogowany twoje połączenie z %s zostnie przerwane i konieczne będzie ponowne zalogowanie na nowy adres IP. Jest to ryzykowna operacja i powinna być wykonywana tylko w sytuacji kiedy możliwy jest fizyczny dostęp do maszyny gdyby coś poszło nie tak.",
+/* TR_WELCOME */
+"Witaj w programie instalacyjnym %s . Wybranie przycisku Anuluj na kolejnych ekranach spowoduje ponowne uruchomienie komputera.",
+/* TR_YOUR_CONFIGURATION_IS_SINGLE_GREEN_ALREADY_HAS_DRIVER */
+"Twoja konfiguracja zezwala na jeden interfejs GREEN, który posiada już przypisany sterownik.",
+/* TR_YES */
+"Tak",
+/* TR_NO */
+"Nie",
+/* TR_AS */
+"jako",
+/* TR_IGNORE */
+"Ignoruj",
+/* TR_PPP_DIALUP */
+"PPP DIALUP (PPPoE, modem, ATM ...)",
+/* TR_DHCP */
+"DHCP",
+/* TR_DHCP_STARTSERVER */
+"Uruchamianie serwera DHCP ...",
+/* TR_DHCP_STOPSERVER */
+"Zatrzymywanie serwera DHCP ...",
+/* TR_LICENSE_ACCEPT */
+"Akceptuję licencję.",
+/* TR_LICENSE_NOT_ACCEPTED */
+"Nie zaakceptowano licencji.Wyjście!",
+/* TR_EXT2FS_DESCR */
+"Ext2 - System plików bez dziennika (zalecany dla napędów flash)",
+/* TR_EXT3FS_DESCR */
+"Ext3 - System plików z dziennikiem",
+/* TR_EXT4FS_DESCR */
+"Ext4 - System plików z dziennikiem",
+/* TR_REISERFS_DESCR */
+"ReiserFS - System plików z dziennikiem",
+/* TR_NO_LOCAL_SOURCE */
+"Brak lokalnego źródła. Rozpoczynanie pobierania.",
+/* TR_DOWNLOADING_ISO */
+"Pobieranie obrazu instalacyjnego ...",
+/* TR_DOWNLOAD_ERROR */
+"Błąd podczas pobierania!",
+/* TR_DHCP_FORCE_MTU */
+"Wymuś mtu DHCP:",
+};