Stop sysklogd for core35 update.
authorArne Fitzenreiter <arne_f@ipfire.org>
Sat, 23 Jan 2010 11:10:32 +0000 (12:10 +0100)
committerArne Fitzenreiter <arne_f@ipfire.org>
Sat, 23 Jan 2010 11:10:32 +0000 (12:10 +0100)
Fix console-loglevel after klogd restart.

config/rootfiles/core/35/filelists/files
config/rootfiles/core/35/update.sh
doc/packages-list.txt
src/initscripts/init.d/sysklogd
src/initscripts/init.d/watchdog [changed mode: 0755->0644]

index f4df303..988d2a2 100644 (file)
@@ -15,3 +15,4 @@ srv/web/ipfire/cgi-bin/outgoingfw.cgi
 var/ipfire/outgoing/bin/outgoingfw.pl
 usr/bin/squidGuard
 usr/sbin/klogd
 var/ipfire/outgoing/bin/outgoingfw.pl
 usr/bin/squidGuard
 usr/sbin/klogd
+etc/rc.d/init.d/sysklogd
index 6eaf629..9d0da10 100644 (file)
 /usr/local/bin/backupctrl exclude >/dev/null 2>&1
 #
 #Stop services
 /usr/local/bin/backupctrl exclude >/dev/null 2>&1
 #
 #Stop services
-
+/etc/init.d/sysklogd stop
 #
 #Extract files
 extract_files
 #
 #Start services
 #
 #Extract files
 extract_files
 #
 #Start services
-
+/etc/init.d/sysklogd start
 #
 #Update Language cache
 perl -e "require '/var/ipfire/lang.pl'; &Lang::BuildCacheLang"
 #
 #Update Language cache
 perl -e "require '/var/ipfire/lang.pl'; &Lang::BuildCacheLang"
index 29c1f90..0b7c273 100644 (file)
 * v4l-dvb-9defbd461e5f-kmod-2.6.27.42-ipfire
 * v4l-dvb-9defbd461e5f-kmod-2.6.27.42-ipfire-xen
 * vdr-1.6.0
 * v4l-dvb-9defbd461e5f-kmod-2.6.27.42-ipfire
 * v4l-dvb-9defbd461e5f-kmod-2.6.27.42-ipfire-xen
 * vdr-1.6.0
-* vdradmin-am-3.6.4
+* vdradmin-am-3.6.5
 * vim-7.0
 * vlan.1.9
 * vlc-0.8.6i
 * vim-7.0
 * vlan.1.9
 * vlc-0.8.6i
index 7aa9a4c..4482559 100644 (file)
@@ -18,7 +18,7 @@
 case "${1}" in
        start)
                boot_mesg "Starting kernel log daemon..."
 case "${1}" in
        start)
                boot_mesg "Starting kernel log daemon..."
-               loadproc klogd
+               loadproc klogd -c 1
 
                boot_mesg "Starting system log daemon..."
                loadproc syslogd -m 0
 
                boot_mesg "Starting system log daemon..."
                loadproc syslogd -m 0
old mode 100755 (executable)
new mode 100644 (file)