squid: Update rootfile.
[people/teissler/ipfire-2.x.git] / langs / nl / install / lang_nl.c
CommitLineData
f8622265
H
1/*
2 * Dutch (nl) Data File
3 *
4 * This file is part of the IPFire.
5 *
6 * IPCop is free software; you can redistribute it and/or modify
7 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9 * (at your option) any later version.
10 *
11 * IPCop is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
14 * GNU General Public License for more details.
15 *
16 * You should have received a copy of the GNU General Public License
17 * along with IPCop; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
19 *
20 * (c) IPFire Team <info@ipfire.org>
21 *
22 * based on work of SmoothWall and IPCop
23 *
24 * (c) The SmoothWall Team
25 *
26 */
27
28#include "libsmooth.h"
29
30char *nl_tr[] = {
31
32/* TR_ISDN */
33"ISDN",
34/* TR_ERROR_PROBING_ISDN */
64e760c6 35"Kan ISDN-apparaten niet detecteren.",
f8622265 36/* TR_PROBING_ISDN */
64e760c6 37"Detecteren en configureren van ISDN-apparaten.",
f8622265
H
38/* TR_MISSING_GREEN_IP */
39"Groen IP-adres ontbreekt!",
40/* TR_CHOOSE_FILESYSTEM */
41"Kies uw bestandssysteem:",
42/* TR_NOT_ENOUGH_INTERFACES */
43"Onvoldoende netwerkkaarten voor uw keuze.\n\nNodig: %d - Beschikbaar: %d\n",
44/* TR_INTERFACE_CHANGE */
45"Kies de interface die u wilt wijzigen.\n\n",
46/* TR_NETCARD_COLOR */
47"Toegewezen kaarten",
48/* TR_REMOVE */
49"Verwijder",
50/* TR_MISSING_DNS */
51"DNS ontbreekt.\n",
52/* TR_MISSING_DEFAULT */
53"Standaard gateway ontbreekt.\n",
54/* TR_JOURNAL_EXT3 */
55"Aanmaken journal voor Ext3...",
56/* TR_CHOOSE_NETCARD */
57"Kies een netwerkkaart voor de volgende interface - %s.",
58/* TR_NETCARDMENU2 */
59"Uitgebreide Netwerkmenu",
60/* TR_ERROR_INTERFACES */
61"Er zijn geen vrije interfaces op uw systeem.",
62/* TR_REMOVE_CARD */
63"Moet de toewijzing voor de netwerkkaart worden verwijderd? - %s",
64/* TR_JOURNAL_ERROR */
65"Kon het journaalboek niet aanmaken, valt terug op gebruik van ext2.",
66/* TR_FILESYSTEM */
67"Kies uw bestandssysteem",
68/* TR_ADDRESS_SETTINGS */
69"Adresinstellingen",
70/* TR_ADMIN_PASSWORD */
71"'admin' wachtwoord",
72/* TR_AGAIN_PROMPT */
73"Nogmaals:",
74/* TR_ALL_CARDS_SUCCESSFULLY_ALLOCATED */
75"Alle kaarten zijn succesvol toegewezen.",
76/* TR_AUTODETECT */
64e760c6 77"* AUTOMATISCH DETECTEREN *",
f8622265
H
78/* TR_BUILDING_INITRD */
79"Aanmaken ramdisk...",
80/* TR_CANCEL */
81"Annuleren",
82/* TR_CARD_ASSIGNMENT */
83"Kaart toewijzing",
84/* TR_CHECKING */
85"Controleert URL...",
86/* TR_CHECKING_FOR */
87"Controleert voor: %s",
88/* TR_CHOOSE_THE_ISDN_CARD_INSTALLED */
64e760c6 89"Kies de ISDN-kaart die geïnstalleerd is op deze computer.",
f8622265
H
90/* TR_CHOOSE_THE_ISDN_PROTOCOL */
91"Kies het ISDN-protocol dat u nodig heeft.",
92/* TR_CONFIGURE_DHCP */
93"Configureer de DHCP server door de instellingen in te voeren.",
94/* TR_CONFIGURE_NETWORKING */
95"Configureer het netwerk",
96/* TR_CONFIGURE_NETWORKING_LONG */
97"U moet nu het netwerk configureren door eerst de juiste driver te laden voor de GROENE interface. U kunt dit doen door ofwel automatisch te zoeken naar een netwerkkaart, of door de juiste driver te kiezen uit een lijst. Als u meer dan een kaart in uw machine heeft, dan kunt u die later in het installatieproces configureren. Mocht u meer dan een kaart van hetzelfde type als GROEN gebruiken en iedere kaart vereist speciale moduleparameters, dan moet u de parameters voor alle kaarten van dit type invoeren zodat alle kaarten actief kunnen worden waneer u de GROENE interface configureert.",
98/* TR_CONFIGURE_NETWORK_DRIVERS */
64e760c6 99"Configureer netwerkdrivers en bepaal welke interface iedere kaart krijgt toegewezen.\nDe huidige configuratie is als volgt:\n\n",
f8622265
H
100/* TR_CONFIGURE_THE_CDROM */
101"Configureer de CDROM door het juiste IO-adres en/of IRQ te kiezen.",
102/* TR_CONGRATULATIONS */
103"Gefeliciteerd!",
104/* TR_CONGRATULATIONS_LONG */
64e760c6 105"%s is succesvol geïnstalleerd. Verwijder a.u.b. de CDROM's in uw computer. U kunt nu de netwerkkaarten en ISDN configureren en de systeemwachtwoorden instellen. Nadat de setup is afgerond, kunt u met de webbrowser naar https://%s:444 (of hoe u %s ook genoemd heeft) en het inbelnetwerk configureren (als nodig) en de remote toegang.",
f8622265
H
106/* TR_CONTINUE_NO_SWAP */
107"Uw vaste schijf is erg klein, maar u kunt verder gaan met een zeer kleine swap. (Wees hier voorzichtig mee).",
108/* TR_CURRENT_CONFIG */
109"Huidige configuratie: %s%s",
110/* TR_DEFAULT_GATEWAY */
111"Standaard Gateway:",
112/* TR_DEFAULT_GATEWAY_CR */
113"Standaard Gateway\n",
114/* TR_DEFAULT_LEASE */
115"Standaard lease (min.):",
116/* TR_DEFAULT_LEASE_CR */
117"Standaard leasetijd\n",
118/* TR_DETECTED */
119"Gedetecteerd: %s",
120/* TR_DHCP_HOSTNAME */
121"DHCP Hostnaam:",
122/* TR_DHCP_HOSTNAME_CR */
123"DHCP Hostnaam\n",
124/* TR_DHCP_SERVER_CONFIGURATION */
125"DHCP serverconfiguratie",
126/* TR_DISABLED */
127"Uitgeschakeld",
128/* TR_DISABLE_ISDN */
129"ISDN uitschakelen",
130/* TR_DISK_TOO_SMALL */
131"Uw vaste schijf is te klein.",
132/* TR_DNS_AND_GATEWAY_SETTINGS */
133"DNS en Gateway instellingen",
134/* TR_DNS_AND_GATEWAY_SETTINGS_LONG */
64e760c6 135"Voer de DNS en gateway informatie in. Deze instellingen worden alleen gebruikt met statische IP-adressen (en DHCP als DNS is ingesteld) op de RODE interface.",
f8622265
H
136/* TR_DNS_GATEWAY_WITH_GREEN */
137"Uw configuratie gebruikt geen ethernetadapter voor z'n RODE interface. DNS en gateway voor inbelgebruikers worden automatisch geconfigureerd tijdens inbellen.",
138/* TR_DOMAINNAME */
139"Domeinnaam",
140/* TR_DOMAINNAME_CANNOT_BE_EMPTY */
141"Domeinnaam mag niet leeg zijn.",
142/* TR_DOMAINNAME_CANNOT_CONTAIN_SPACES */
143"Domeinnaam mag geen spaties bevatten.",
144/* TR_DOMAINNAME_NOT_VALID_CHARS */
145"Domeinnaam mag alleen letters, getallen, koppeltekens en punten bevatten.",
146/* TR_DOMAIN_NAME_SUFFIX */
147"Domeinnaam toevoeging:",
148/* TR_DOMAIN_NAME_SUFFIX_CR */
149"Domeinnaam toevoeging\n",
150/* TR_DONE */
151"Klaar",
152/* TR_DO_YOU_WISH_TO_CHANGE_THESE_SETTINGS */
153"\nWilt u deze instellingen wijzigen?",
154/* TR_DRIVERS_AND_CARD_ASSIGNMENTS */
155"Drivers en kaarttoewijzingen",
156/* TR_ENABLED */
157"Ingeschakeld",
158/* TR_ENABLE_ISDN */
159"Inschakelen ISDN",
160/* TR_END_ADDRESS */
161"Eindadres:",
162/* TR_END_ADDRESS_CR */
163"Eindadres\n",
164/* TR_ENTER_ADDITIONAL_MODULE_PARAMS */
165"Bepaalde ISDN-kaarten (met name de ISA-kaarten) kunnen extra moduleparameters vereisen voor het instellen van IRQ- en IO-adressen. Als u zo'n ISDN-kaart heeft, voer deze parameters dan hier in. Bijvoorbeeld: \"io=0x280 irq=9\". Deze gegevens worden gebruikt tijdens de kaartdetectie.",
166/* TR_ENTER_ADMIN_PASSWORD */
64e760c6 167"Voer het %s 'admin' wachtwoord in. Dit is de gebruikersnaam die gebruikt wordt om in te loggen op de %s webbeheerpagina's.",
f8622265 168/* TR_ENTER_DOMAINNAME */
64e760c6 169"Voer de domeinnaam in",
f8622265 170/* TR_ENTER_HOSTNAME */
64e760c6 171"Voer de machinehostnaam in",
f8622265 172/* TR_ENTER_IP_ADDRESS_INFO */
64e760c6 173"Voer de IP-adres informatie in",
f8622265
H
174/* TR_ENTER_NETWORK_DRIVER */
175"Automatisch detecteren van netwerkkaart is mislukt. Voer de drivernaam en optionele parameters in voor de netwerkkaart.",
176/* TR_ENTER_ROOT_PASSWORD */
64e760c6 177"Voer het 'root' wachtwoord in. Log in als deze gebruiker voor commandoregel toegang.",
f8622265
H
178/* TR_ENTER_SETUP_PASSWORD */
179"WORDT VERWIJDERD",
180/* TR_ENTER_THE_IP_ADDRESS_INFORMATION */
64e760c6 181"Voer de IP-adres informatie in voor de %s interface.",
f8622265 182/* TR_ENTER_THE_LOCAL_MSN */
64e760c6 183"Voer lokaal telefoonnummer in (MSN/EAZ).",
f8622265 184/* TR_ENTER_URL */
64e760c6 185"Voer het URL-pad in naar de ipcop-<versie>.tgz en images/scsidrv-<versie>.img bestanden. WAARSCHUWING: DNS is niet beschikbaar! Dit zou http://X.X.X.X/<directory> moeten zijn",
f8622265
H
186/* TR_ERROR */
187"Fout",
188/* TR_ERROR_PROBING_CDROM */
189"Geen CDROM-speler gevonden.",
190/* TR_ERROR_WRITING_CONFIG */
191"Fout bij wegschrijven van configuratie informatie.",
192/* TR_EURO_EDSS1 */
193"Euro (EDSS1)",
194/* TR_EXTRACTING_MODULES */
195"Uitpakken modules...",
196/* TR_FAILED_TO_FIND */
197"URL-bestand niet gevonden.",
198/* TR_FOUND_NIC */
199"%s heeft de volgende NIC in uw machine gedetecteerd: %s",
200/* TR_GERMAN_1TR6 */
201"German 1TR6",
202/* TR_HELPLINE */
64e760c6 203" <Tab>/<Alt-Tab> schakel tussen elementen | <Spatie> selecteer",
f8622265
H
204/* TR_HOSTNAME */
205"Hostnaam",
206/* TR_HOSTNAME_CANNOT_BE_EMPTY */
207"Hostnaam mag niet leeg zijn.",
208/* TR_HOSTNAME_CANNOT_CONTAIN_SPACES */
209"Hostnaam mag geen spaties bevatten.",
210/* TR_HOSTNAME_NOT_VALID_CHARS */
211"Hostnaam mag alleen letters, getallen en koppeltekens bevatten.",
212/* TR_INITIALISING_ISDN */
213"Initialiseert ISDN...",
214/* TR_INSERT_CDROM */
215"Plaats de %s CD in the CDROM-speler a.u.b.",
216/* TR_INSERT_FLOPPY */
217"Plaats de %s driver-diskette in het station a.u.b.",
218/* TR_INSTALLATION_CANCELED */
219"Installatie afgebroken.",
220/* TR_INSTALLING_FILES */
221"Installeert bestanden...",
222/* TR_INSTALLING_GRUB */
223"Installeert GRUB...",
224/* TR_INSTALLING_LANG_CACHE */
225"Installeert taalbestanden...",
226/* TR_INTERFACE */
227"Interface - %s",
228/* TR_INTERFACE_FAILED_TO_COME_UP */
229"Interface kwam niet op.",
230/* TR_INVALID_FIELDS */
231"De volgende velden zijn ongeldig:\n\n",
232/* TR_INVALID_IO */
233"De ingevoerde IO-poortgegevens zijn ongeldig. ",
234/* TR_INVALID_IRQ */
235"De ingevoerde IRQ gegevens zijn ongeldig.",
236/* TR_IP_ADDRESS_CR */
237"IP-adres\n",
238/* TR_IP_ADDRESS_PROMPT */
239"IP-adres:",
240/* TR_ISDN_CARD */
241"ISDN-kaart",
242/* TR_ISDN_CARD_NOT_DETECTED */
243"ISDN-kaart niet gedetecteerd. Mogelijk dient u extra moduleparameters op te geven als het een ISA type betreft of heeft het speciale eisen.",
244/* TR_ISDN_CARD_SELECTION */
245"ISDN kaartselectie",
246/* TR_ISDN_CONFIGURATION */
247"ISDN configuratie",
248/* TR_ISDN_CONFIGURATION_MENU */
249"ISDN configuratiemenu",
250/* TR_ISDN_NOT_SETUP */
251"ISDN niet ingesteld. Sommige items zijn niet geselecteerd.",
252/* TR_ISDN_NOT_YET_CONFIGURED */
253"ISDN is nog niet geconfigureerd. Selecteer het item dat u wilt configureren.",
254/* TR_ISDN_PROTOCOL_SELECTION */
255"ISDN protocolselectie",
256/* TR_ISDN_STATUS */
257"ISDN is momenteel %s.\n\n Protocol: %s\n Kaart: %s\n Lokaal telefoonnummer: %s\n\nSelecteer het item dat u wilt herconfigureren, of kies voor de huidige instellingen.",
258/* TR_KEYBOARD_MAPPING */
259"Toetsenbordindeling",
260/* TR_KEYBOARD_MAPPING_LONG */
261"Kies het type toetsenbord dat u gebruikt uit de lijst hieronder.",
262/* TR_LEASED_LINE */
263"Vaste verbinding",
264/* TR_LOADING_MODULE */
265"Laadt module...",
266/* TR_LOADING_PCMCIA */
267"Laadt PCMCIA modules...",
268/* TR_LOOKING_FOR_NIC */
269"Zoekt naar: %s",
270/* TR_MAKING_BOOT_FILESYSTEM */
271"Aanmaken boot bestandssysteem...",
272/* TR_MAKING_LOG_FILESYSTEM */
273"Aanmaken log bestandssysteem...",
274/* TR_MAKING_ROOT_FILESYSTEM */
275"Aanmaken root bestandssysteem...",
276/* TR_MAKING_SWAPSPACE */
277"Aanmaken swap...",
278/* TR_MANUAL */
279"* HANDMATIG *",
280/* TR_MAX_LEASE */
281"Max. lease (min.):",
282/* TR_MAX_LEASE_CR */
283"Max. leasetijd\n",
284/* TR_MISSING_BLUE_IP */
285"Ontbrekende IP-informatie op de BLAUWE interface.",
286/* TR_MISSING_ORANGE_IP */
287"Ontbrekende IP-informatie op de ORANJE interface.",
288/* TR_MISSING_RED_IP */
289"Ontbrekende IP-informatie op de RODE interface.",
290/* TR_MODULE_NAME_CANNOT_BE_BLANK */
291"Modulenaam mag niet leeg zijn.",
292/* TR_MODULE_PARAMETERS */
64e760c6 293"Voer de modulenaam en parameters in voor de driver die u nodig hebt.",
f8622265
H
294/* TR_MOUNTING_BOOT_FILESYSTEM */
295"Koppelen van het boot bestandssysteem...",
296/* TR_MOUNTING_LOG_FILESYSTEM */
297"Koppelen van het log bestandssysteem...",
298/* TR_MOUNTING_ROOT_FILESYSTEM */
299"Koppelen van het root bestandssysteem...",
300/* TR_MOUNTING_SWAP_PARTITION */
301"Koppelen van de swap partitie...",
302/* TR_MSN_CONFIGURATION */
303"Lokaal telefoonnummer (MSN/EAZ)",
304/* TR_NETMASK_PROMPT */
305"Netwerkmasker:",
306/* TR_NETWORKING */
307"Netwerk",
308/* TR_NETWORK_ADDRESS_CR */
309"Netwerkadres\n",
310/* TR_NETWORK_ADDRESS_PROMPT */
311"Netwerkadres:",
312/* TR_NETWORK_CONFIGURATION_MENU */
313"Netwerk configuratiemenu",
314/* TR_NETWORK_CONFIGURATION_TYPE */
315"Netwerk configuratietype",
316/* TR_NETWORK_CONFIGURATION_TYPE_LONG */
317"Selecteer de netwerkconfiguratie voor %s. De volgende configuratiesoorten vermelden welke interfaces op ethernet aangesloten zijn. Als u deze instellingen wijzigt, dan is een netwerk herstart nodig en u moet de netwerkdriver toewijzingen opnieuw maken.",
318/* TR_NETWORK_MASK_CR */
319"Netwerkmasker\n",
320/* TR_NETWORK_SETUP_FAILED */
321"Netwerkinstelling mislukt.",
322/* TR_NOT_ENOUGH_CARDS_WERE_ALLOCATED */
323"Er zijn onvoldoende kaarten toegewezen.",
324/* TR_NO_BLUE_INTERFACE */
325"Er is geen BLAUWE interface toegewezen.",
326/* TR_NO_CDROM */
327"Geen CD-ROM gevonden.",
328/* TR_NO_GREEN_INTERFACE */
329"Er is geen GROENE interface toegewezen.",
330/* TR_NO_HARDDISK */
331"Geen vaste schijf gevonden.",
332/* TR_NO_IPCOP_TARBALL_FOUND */
333"Er is geen ipcop tarball gevonden op de webserver.",
334/* TR_NO_ORANGE_INTERFACE */
335"Er is geen ORANJE interface toegewezen.",
336/* TR_NO_RED_INTERFACE */
337"Er is geen RODE interface toegewezen.",
338/* TR_NO_SCSI_IMAGE_FOUND */
339"Er is geen SCSI image gevonden op de webserver.",
340/* TR_NO_UNALLOCATED_CARDS */
341"Er zijn geen vrije kaarten over, er zijn er meer vereist. U kunt automatisch detecteren proberen en op zoek gaan naar meer kaarten, of u kiest een driver uit de lijst.",
342/* TR_OK */
343"Ok",
344/* TR_PARTITIONING_DISK */
345"Partitioneert schijf...",
346/* TR_PASSWORDS_DO_NOT_MATCH */
347"Wachtwoorden komen niet overeen.",
348/* TR_PASSWORD_CANNOT_BE_BLANK */
349"Wachtwoord mag niet leeg zijn.",
350/* TR_PASSWORD_CANNOT_CONTAIN_SPACES */
351"Wachtwoord mag geen spaties bevatten.",
352/* TR_PASSWORD_PROMPT */
353"Wachtwoord:",
354/* TR_PHONENUMBER_CANNOT_BE_EMPTY */
355"Telefoonnummer mag niet leeg zijn.",
356/* TR_PREPARE_HARDDISK */
6329c650 357"Het installatieprogramma zal nu de vaste schijf voorbereiden op %s. Eerst wordt de schijf gepartitioneerd, daarna zullen de bestandssystemen erop worden gezet.\n\nALLE DATA OP DE SCHIJF ZAL WORDEN GEWIST. Wilt u hiermee doorgaan?",
f8622265 358/* TR_PRESS_OK_TO_REBOOT */
64e760c6 359"Druk Ok om te herstarten.",
f8622265
H
360/* TR_PRIMARY_DNS */
361"Primaire DNS:",
362/* TR_PRIMARY_DNS_CR */
363"Primaire DNS\n",
364/* TR_PROBE */
365"Opsporen",
366/* TR_PROBE_FAILED */
367"Automatisch detecteren mislukt.",
368/* TR_PROBING_HARDWARE */
369"Opsporen van hardware...",
370/* TR_PROBING_FOR_NICS */
371"Zoeken naar NIC's...",
372/* TR_PROBLEM_SETTING_ADMIN_PASSWORD */
373"Er is een probleem met het instellen van %s 'admin' gebruikerswachtwoord.",
374/* TR_PROBLEM_SETTING_ROOT_PASSWORD */
375"Er is een probleem met het instellen van %s 'root' gebruikerswachtwoord.",
376/* TR_PROBLEM_SETTING_SETUP_PASSWORD */
377"WORDT VERWIJDERD",
378/* TR_PROTOCOL_COUNTRY */
379"Protocol/Land",
380/* TR_PULLING_NETWORK_UP */
381"Netwerk opbrengen...",
382/* TR_PUSHING_NETWORK_DOWN */
383"Netwerk stoppen...",
384/* TR_PUSHING_NON_LOCAL_NETWORK_DOWN */
385"Niet-lokaal netwerk stoppen...",
386/* TR_QUIT */
387"Stoppen",
388/* TR_RED_IN_USE */
64e760c6 389"ISDN (of een andere externe verbinding) is momenteel in gebruik. U kunt ISDN niet configureren zolang de RODE interface actief is.",
f8622265
H
390/* TR_RESTART_REQUIRED */
391"\n\nAls de configuratie gereed is moet het netwerk herstart worden.",
392/* TR_RESTORE */
393"Terugzetten",
394/* TR_RESTORE_CONFIGURATION */
64e760c6 395"Als u een diskette heeft met een %s systeemconfiguratie daarop, plaats dan de diskette in het station en druk op de terugzetten-knop.",
f8622265
H
396/* TR_ROOT_PASSWORD */
397"'root' wachtwoord",
398/* TR_SECONDARY_DNS */
399"Secundaire DNS:",
400/* TR_SECONDARY_DNS_CR */
401"Secundaire DNS\n",
402/* TR_SECONDARY_WITHOUT_PRIMARY_DNS */
403"Secundaire DNS opgegeven zonder een primaire DNS",
404/* TR_SECTION_MENU */
405"Sectiemenu",
406/* TR_SELECT */
407"Selecteer",
408/* TR_SELECT_CDROM_TYPE */
409"Selecteer CDROM type",
410/* TR_SELECT_CDROM_TYPE_LONG */
64e760c6 411"Er is geen CD-ROM gedetecteerd in deze machine. Maak een keuze uit de volgende drivers waarmee %s de CD-ROM kan benaderen.",
f8622265
H
412/* TR_SELECT_INSTALLATION_MEDIA */
413"Selecteer installatiemedium",
414/* TR_SELECT_INSTALLATION_MEDIA_LONG */
64e760c6 415"%s kan worden geïnstalleerd vanuit verschillende bronnen. De eenvoudigste manier is om de CDROM-speler van de machine te gebruiken. Als de computer geen CDROM-speler heeft, dan kunt vanaf een andere machine installeren die de installatiebestanden beschikbaar kan maken over het netwerk via HTTP of FTP.",
f8622265
H
416/* TR_SELECT_NETWORK_DRIVER */
417"Selecteer netwerkdriver",
418/* TR_SELECT_NETWORK_DRIVER_LONG */
419"Selecteer de netwerkdriver voor de aanwezige kaart in deze machine. Als u HANDMATIG selecteert, krijgt u de mogelijkheid om de driver modulenaam en parameters op te geven voor drivers met speciale eisen, zoals voor ISA-kaarten.",
420/* TR_SELECT_THE_INTERFACE_YOU_WISH_TO_RECONFIGURE */
421"Selecteer de interface die u wilt herconfigureren.",
422/* TR_SELECT_THE_ITEM */
423"Selecteer het item dat u wilt configureren.",
424/* TR_SETTING_ADMIN_PASSWORD */
425"Instellen van %s 'admin' gebruikerswachtwoord...",
426/* TR_SETTING_ROOT_PASSWORD */
427"Instellen van 'root' wachtwoord....",
428/* TR_SETTING_SETUP_PASSWORD */
429"WORDT VERWIJDERD",
430/* TR_SETUP_FINISHED */
64e760c6 431"Setup is afgerond. Druk Ok.",
f8622265 432/* TR_SETUP_NOT_COMPLETE */
64e760c6 433"Initiële setup was niet volledig afgerond. Verzeker u ervan dat de setup goed is afgerond door het setup programma nogmaals vanaf de commandoregel te starten.",
f8622265
H
434/* TR_SETUP_PASSWORD */
435"WORDT VERWIJDERD",
436/* TR_SET_ADDITIONAL_MODULE_PARAMETERS */
437"Instellen additionele moduleparameters",
438/* TR_SINGLE_GREEN */
439"Uw configuratie is ingesteld voor een enkele GROENE interface.",
440/* TR_SKIP */
441"Overslaan",
442/* TR_START_ADDRESS */
443"Beginadres:",
444/* TR_START_ADDRESS_CR */
445"Beginadres\n",
446/* TR_STATIC */
447"Statisch",
448/* TR_SUGGEST_IO */
449"(voorstel %x)",
450/* TR_SUGGEST_IRQ */
451"(voorstel %d)",
452/* TR_THIS_DRIVER_MODULE_IS_ALREADY_LOADED */
453"Deze drivermodule is al geladen.",
454/* TR_TIMEZONE */
455"Tijdzone",
456/* TR_TIMEZONE_LONG */
457"Kies de tijdzone waar u zich bevindt uit de lijst hieronder.",
458/* TR_UNABLE_TO_EJECT_CDROM */
459"Kan de CDROM niet uitwerpen.",
460/* TR_UNABLE_TO_EXTRACT_MODULES */
461"Kan de modules niet uitpakken.",
462/* TR_UNABLE_TO_FIND_ANY_ADDITIONAL_DRIVERS */
463"Kan geen additionele drivers vinden.",
464/* TR_UNABLE_TO_FIND_AN_ISDN_CARD */
465"Kan geen ISDN-kaart vinden in deze computer. U kunt extra module parameters opgeven als het een ISA-kaart betreft of als het speciale eisen heeft.",
466/* TR_UNABLE_TO_INITIALISE_ISDN */
467"Kan de ISDN-kaart niet initialiseren.",
468/* TR_UNABLE_TO_INSTALL_FILES */
469"Kan de bestanden niet installeren.",
470/* TR_UNABLE_TO_INSTALL_LANG_CACHE */
471"Kan de taalbestanden niet installeren.",
472/* TR_UNABLE_TO_INSTALL_GRUB */
473"Kan GRUB niet installeren.",
474/* TR_UNABLE_TO_LOAD_DRIVER_MODULE */
475"Kan de drivermodule niet laden.",
476/* TR_UNABLE_TO_MAKE_BOOT_FILESYSTEM */
477"Kan het boot bestandssysteem niet aanmaken.",
478/* TR_UNABLE_TO_MAKE_LOG_FILESYSTEM */
479"Kan het log bestandssysteem niet aanmaken.",
480/* TR_UNABLE_TO_MAKE_ROOT_FILESYSTEM */
481"Kan het root bestandssysteem niet aanmaken.",
482/* TR_UNABLE_TO_MAKE_SWAPSPACE */
483"Kan het swap bestandssysteem niet aanmaken.",
484/* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK */
485"Kan de symlink /dev/harddisk niet aanmaken.",
486/* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK1 */
487"Kan de symlink /dev/harddisk1 niet aanmaken.",
488/* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK2 */
489"Kan de symlink /dev/harddisk2 niet aanmaken.",
490/* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK3 */
491"Kan de symlink /dev/harddisk3 niet aanmaken.",
492/* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK4 */
493"Kan de symlink /dev/harddisk4 niet aanmaken.",
494/* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_ROOT */
495"Kan de symlink /dev/root niet aanmaken.",
496/* TR_UNABLE_TO_MOUNT_BOOT_FILESYSTEM */
497"Kan het boot bestandssysteem niet koppelen.",
498/* TR_UNABLE_TO_MOUNT_LOG_FILESYSTEM */
499"Kan het log bestandssysteem niet koppelen.",
500/* TR_UNABLE_TO_MOUNT_PROC_FILESYSTEM */
501"Kan het proc bestandssysteem niet koppelen.",
502/* TR_UNABLE_TO_MOUNT_ROOT_FILESYSTEM */
503"Kan het root bestandssysteem niet koppelen.",
504/* TR_UNABLE_TO_MOUNT_SWAP_PARTITION */
505"Kan de swap partitie niet koppelen.",
506/* TR_UNABLE_TO_OPEN_HOSTS_FILE */
507"Kan het hosts-bestand niet openen.",
508/* TR_UNABLE_TO_OPEN_SETTINGS_FILE */
509"Kan het instellingenbestand niet openen",
510/* TR_UNABLE_TO_PARTITION */
511"Kan de schijf niet partitioneren.",
512/* TR_UNABLE_TO_REMOVE_TEMP_FILES */
513"Kan de tijdelijke gedownloade bestanden niet verwijderen.",
514/* TR_UNABLE_TO_SET_HOSTNAME */
515"Kan de hostnaam niet instellen.",
516/* TR_UNABLE_TO_UNMOUNT_CDROM */
517"Kan het CDROM-/diskettestation niet ontkoppelen.",
518/* TR_UNABLE_TO_UNMOUNT_HARDDISK */
519"Kan de vaste schijf niet ontkoppelen.",
520/* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_FSTAB */
521"Kan /etc/fstab niet wegschrijven",
522/* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTNAME */
523"Kan /etc/hostname niet wegschrijven",
524/* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTS */
525"Kan /etc/hosts niet wegschrijven.",
526/* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTS_ALLOW */
527"Kan /etc/hosts.allow niet wegschrijven.",
528/* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTS_DENY */
529"Kan /etc/hosts.deny niet wegschrijven.",
530/* TR_UNABLE_TO_WRITE_VAR_SMOOTHWALL_ETHERNET_SETTINGS */
531"Kan %s/ethernet/settings niet wegschrijven.",
532/* TR_UNABLE_TO_WRITE_VAR_SMOOTHWALL_MAIN_HOSTNAMECONF */
533"Kan %s/main/hostname.conf niet wegschrijven.",
534/* TR_UNABLE_TO_WRITE_VAR_SMOOTHWALL_MAIN_SETTINGS */
535"Kan %s/main/settings niet wegschrijven.",
536/* TR_UNCLAIMED_DRIVER */
537"Er is een ongebruikte ethernetkaart van het type:\n%s\n\nU kunt deze toewijzen aan:",
538/* TR_UNKNOWN */
539"ONBEKEND",
540/* TR_UNSET */
541"NIET INGESTELD",
542/* TR_USB_KEY_VFAT_ERR */
543"Deze USB-sleutel is ongeldig (geen vfat partitie gevonden).",
544/* TR_US_NI1 */
545"US NI1",
546/* TR_WARNING */
547"WAARSCHUWING",
548/* TR_WARNING_LONG */
549"Als u dit IP-adres wijzigt, en u bent op afstand ingelogd, dan zal de verbinding naar de %s machine worden verbroken en u zult opnieuw moeten verbinden naar het nieuwe IP-adres. Dit is een riskante handeling en moet alleen geprobeerd worden als u fysieke toegang tot de machine hebt, in het geval er iets fout gaat.",
550/* TR_WELCOME */
64e760c6 551"Welkom bij het %s installatieprogramma. Als u 'annuleren' kiest op een van de volgende schermen selecteert zal de computer herstarten.",
f8622265
H
552/* TR_YOUR_CONFIGURATION_IS_SINGLE_GREEN_ALREADY_HAS_DRIVER */
553"Uw configuratie is ingesteld voor een enkele GROENE interface, welke al een driver toegewezen heeft.",
554/* TR_YES */
555"Ja",
556/* TR_NO */
557"Nee",
558/* TR_AS */
559"als",
560/* TR_IGNORE */
561"Negeer",
562/* TR_PPP_DIALUP */
563"PPP DIALUP (PPPoE, modem, ATM ...)",
564/* TR_DHCP */
565"DHCP",
566/* TR_DHCP_STARTSERVER */
567"Start DHCP-server ...",
568/* TR_DHCP_STOPSERVER */
569"Stopt DHCP-server ...",
570/* TR_LICENSE_ACCEPT */
571"Ik accepteer deze licentie.",
572/* TR_LICENSE_NOT_ACCEPTED */
573"Licentie niet geaccepteerd. Stopt!",
574/* TR_EXT2FS_DESCR */
575"Ext2 - Bestandssysteem zonder journal (geschikt voor flashdrives)",
576/* TR_EXT3FS_DESCR */
577"Ext3 - Bestandssysteem met journal",
578/* TR_EXT4FS_DESCR */
579"Ext4 - Bestandssysteem met journal",
580/* TR_REISERFS_DESCR */
581"ReiserFS - Bestandssysteem met journal",
582/* TR_NO_LOCAL_SOURCE */
583"Geen lokale bronmedia gevonden. Start download.",
584/* TR_DOWNLOADING_ISO */
585"Downloaden van installatie-image ...",
586/* TR_DOWNLOAD_ERROR */
587"Fout tijdens downloaden!",
588/* TR_DHCP_FORCE_MTU */
589"Forceer DHCP mtu:",
590};