Update Turkish translation.
[people/teissler/ipfire-2.x.git] / langs / tr / cgi-bin / tr.pl
CommitLineData
910193da
EY
1%tr = (
2%tr,
3
7f4f2f7d 4'Act as' => 'Görev:',
910193da
EY
5'Add Level7 rule' => 'Seviye7 kuralı ekle',
6'Add Port Rule' => 'Bağlantı noktası kuralı ekle',
7'Add Rule' => 'Kural ekle',
8'Add a route' => 'Yol ekle',
8824d894 9'Async logging enabled' => 'Syslog dosyanın eşzamansız yazmasını aktifleştirin',
910193da
EY
10'Choose Rule' => 'Aşağıdaki kurallardan <u>birini</u> seçin.',
11'Class' => 'Sınıf',
12'Class was deleted' => 'with potential subclasses was deleted',
13'Client status and controlc' => 'İstemci durum ve kontrolü:',
14'ConnSched action' => 'Eylem:',
15'ConnSched add action' => 'Eylem ekle',
16'ConnSched change profile title' => 'Profili değitirin:',
17'ConnSched days' => 'Günler:',
0327e694 18'ConnSched dial' => 'Bağlan',
910193da 19'ConnSched down' => 'Aşağı',
0327e694 20'ConnSched hangup' => 'Bağlantıyı kes',
39e96de5
MT
21'ConnSched ipsecstart' => 'IPsec yeniden başlat',
22'ConnSched ipsecstop' => 'IPsec durudur',
0327e694 23'ConnSched reboot' => 'Yeniden başlat',
910193da
EY
24'ConnSched reconnect' => 'Yeniden bağlan',
25'ConnSched scheduled actions' => 'Planlanmış eylemler',
26'ConnSched scheduler' => 'Zamanlayıcı',
27'ConnSched select profile' => 'Profil seçin',
0327e694 28'ConnSched shutdown' => 'Kapat',
910193da
EY
29'ConnSched time' => 'Zaman:',
30'ConnSched up' => 'Yukarı',
31'ConnSched weekdays' => 'Haftanın günleri:',
32'Edit an existing route' => 'Mevcut bir yolu düzenleyin',
33'Enter TOS' => 'Activate or deactivate TOS-bits <br /> and then press <i>Save</i>.',
34'Existing Files' => 'Veritabanındaki dosyalar',
35'HDD temperature' => 'HDD sıcaklığı',
36'Level7 Protocol' => 'Seviye7-Kuralı',
37'Level7 Rule' => 'Seviye7-Kural',
38'Level7 rule' => 'Seviye7 kuralı',
39'Local VPN IP' => 'Dahili Ağ (YEŞİL):',
8824d894
EY
40'MB read' => 'Okunan MB',
41'MB written' => 'Yazılan MB',
910193da
EY
42'MTU' => 'MTU boyutu:',
43'Number of IPs for the pie chart' => 'Pasta grafiği için IP numarası',
44'Number of Ports for the pie chart' => 'Pasta grafiği için bağlantı noktası sayısı',
45'OVPN' => 'OpenVPN',
46'OpenVPN' => 'OpenVPN',
47'Pages' => 'Sayfa',
48'Ping' => 'Ping :',
49'Port Rule' => 'Bağlantı Noktası Kuralları',
50'QoS not enabled' => 'QoS aktif değil!',
51'Queuelenght' => 'Sıra uzunluğu',
52'Remote IP' => 'Uzak Bilgisayar IP / Makine Adı (DynDNS):',
53'Remote VPN IP' => 'VPN Alt Ağı (örneğin 10.0.10.0/255.255.255.0):',
54'Resolv' => 'Çöz-Yeniden dene:',
55'Scan for Files' => 'Dosyalardan tara',
56'Scan from Directory' => 'Dizinlerden tara',
57'Set time on boot' => 'Açılışta sistem saatini ayarlamaya zorla',
58'Subclass' => 'Alt Sınıf',
59'TOS Bits' => 'TOS-Bit',
60'TOS Rule' => 'TOS-Kural',
61'TOS rule' => 'TOS kural',
62'The class number does not match the specified interface.' => 'Sınıf sayısı ile belirtilen arabirim eşleşmiyor.',
63'The destination IP address is invalid.' => 'Geçersiz hedef IP.',
64'The source IP address is invalid.' => 'Geçersiz kaynak IP adresi.',
65'Utilization on' => 'Kullanım üzerinde',
66'Verbose' => 'Ayrıntı:',
67'WakeOnLan' => 'Yerel Ağ Üzerinden Aç',
68'a ca certificate with this name already exists' => 'Bu ada sahip bir CA sertifikası zaten var.',
69'a connection with this common name already exists' => 'Bu ortak ad ile bir bağlantısı zaten var.',
70'a connection with this name already exists' => 'Bu ada sahip bir bağlantısı zaten var.',
71'abort' => 'durdur',
72'access allowed' => 'Erişimine izin ver:',
73'access refused with this oinkcode' => 'Erişim bu Oink Kodunu reddetti',
0327e694
EYE
74'accounting' => 'Hesap oluşturma',
75'accounting user nonpdc' => 'Hesap oluşturma - PDC yöntemi olmadan',
76'accounting user pdc' => 'Hesap oluşturma - PDC yöntemi',
910193da
EY
77'action' => 'Eylem',
78'activate' => 'Aktif',
79'activate user' => 'Aktif kullanıcı',
80'active' => 'Aktif',
81'add' => 'Ekle',
82'add a host' => 'Ana bilgisayar ekle:',
83'add a new rule' => 'Yeni bir kural ekle:',
84'add cron' => 'zamanlanmış iş ekle',
85'add device' => 'Aygıt ekle',
86'add network' => 'Ağ ekle',
87'add new alias' => 'Yeni bir takma ad ekle:',
88'add new lease' => 'Yeni bir sabit kira ekle',
89'add new ovpn' => 'OpenVPN Ayarları:',
90'add printer' => 'Yazıcı ekle',
91'add service' => 'Hizmet ekle',
92'add share' => 'Paylaşım ekle',
93'add subclass' => 'Alt sınıf ekle',
94'add user' => 'Kullanıcı ekle',
95'add xtaccess' => 'Harici Erişim Ekle',
96'add-route' => 'Basma ek yolu',
97'added from dhcp lease list' => 'DHCP kira listeden eklendi',
17eabb65 98'addons' => 'Eklentiler',
910193da
EY
99'admin user password has been changed' => 'Yönetici kullanıcı şifresi değiştirildi.',
100'admin users' => 'Yetkili kullanıcı hakları ile kullanıcı',
101'administrator user password' => 'Admin kullanıcı parolası:',
102'adsl settings' => 'ADSL ayarları',
103'advanced' => 'Gelişmiş',
8824d894 104'advanced server' => 'Gelişmiş Sunucu Seçenekleri',
910193da
EY
105'advproxy AUTH always required' => 'Sınırsız kaynak adresleri için kimlik doğrulaması iste',
106'advproxy AUTH auth cache TTL' => 'TTL kimlik doğrulama önbelleği (dakikada)',
107'advproxy AUTH global settings' => 'Genel kimlik doğrulama ayarları',
108'advproxy AUTH limit of IP addresses' => 'Kullanıcı başına IP adres sınırı',
109'advproxy AUTH method' => 'Kimlik doğrulama yöntemi',
110'advproxy AUTH method ident' => 'identd',
111'advproxy AUTH method ldap' => 'LDAP',
112'advproxy AUTH method ncsa' => 'Yerel',
113'advproxy AUTH method none' => 'Yok',
114'advproxy AUTH method ntlm' => 'Windows',
115'advproxy AUTH method radius' => 'RADIUS',
116'advproxy AUTH no auth' => 'Kimlik doğrulaması olmayan hedefler (her satırda bir tane)',
117'advproxy AUTH number of auth processes' => 'Kimlik doğrulama işlemlerinin sayısı',
118'advproxy AUTH realm' => 'Kimlik doğrulama uyarısı',
119'advproxy AUTH user IP cache TTL' => 'TTL kullanıcı/ip önbelleği (dakikada)',
120'advproxy IDENT authorized users' => 'Yetkili kullanıcılar (her satırda bir tane)',
121'advproxy IDENT aware hosts' => 'Ident ayrıcalıklı ana bilgisayarlar (her satırda bir tane)',
122'advproxy IDENT identd settings' => 'Ortak identd ayarları',
123'advproxy IDENT required' => 'Identd kimlik doğrulaması',
124'advproxy IDENT timeout' => 'Ident zaman aşımı (saniyede)',
125'advproxy IDENT unauthorized users' => 'Yetkisiz kullanıcılar (her satırda bir tane)',
7f4f2f7d
EY
126'advproxy IDENT use negative access list' => 'Negatif erişim kontrolü kullan',
127'advproxy IDENT use positive access list' => 'Pozitif erişim kontrolü kullan',
910193da
EY
128'advproxy IDENT user based access restrictions' => 'Kullanıcı tabanlı erişim kısıtlamaları',
129'advproxy LDAP ADS' => 'Aktif Dizin',
130'advproxy LDAP NDS' => 'Novell eDizin',
131'advproxy LDAP V2' => 'LDAP sürüm 2',
132'advproxy LDAP V3' => 'LDAP sürüm 3',
133'advproxy LDAP auth' => 'LDAP kimlik doğrulama',
134'advproxy LDAP basedn' => 'Temel DN',
135'advproxy LDAP binddn password' => 'DN bağlantı parolası',
136'advproxy LDAP binddn settings' => 'DN bağlantı ayarları',
137'advproxy LDAP binddn username' => 'DN bağlantı kullanıcı adı',
138'advproxy LDAP common settings' => 'Ortak LDAP ayarları',
139'advproxy LDAP group access control' => 'Grup tabanlı erişim kontrolü',
140'advproxy LDAP group required' => 'Gerekli grup',
141'advproxy LDAP port' => 'Bağlantı noktası',
142'advproxy LDAP server' => 'LDAP Sunucusu',
143'advproxy LDAP type' => 'LDAP türü',
144'advproxy MIME block types' => ' Bu MIME türlerini engelle (her satırda bir tane)',
145'advproxy MIME filter' => 'MIME türü filtre',
146'advproxy NCSA auth' => 'Yerel kullanıcı kimlik doğrulaması',
147'advproxy NCSA create user' => 'Kullanıcı oluştur',
148'advproxy NCSA group' => 'Grup',
149'advproxy NCSA group membership' => 'Grup üyeliği',
150'advproxy NCSA grp disabled' => 'Pasif',
151'advproxy NCSA grp extended' => 'Genişletilmiş',
152'advproxy NCSA grp standard' => 'Standart',
153'advproxy NCSA min password length' => 'En az parola uzunluğu',
154'advproxy NCSA no accounts' => 'Mevcut hiçbir kullanıcı hesabı yok',
155'advproxy NCSA password' => 'Parola',
156'advproxy NCSA password confirm' => 'Parola (tekrar)',
157'advproxy NCSA redirector bypass' => 'Grubun üyeleri için yönlendirmeyi atla',
7f4f2f7d 158'advproxy NCSA update user' => 'Kullanıcıyı güncelle',
910193da
EY
159'advproxy NCSA user accounts' => 'Kullanıcı hesabı',
160'advproxy NCSA user management' => 'Kullanıcı yönetimi',
161'advproxy NCSA username' => 'Kullanıcı adı',
162'advproxy NTLM BDC hostname' => 'BDC ana bilgisayar adı',
163'advproxy NTLM PDC hostname' => 'PDC ana bilgisayar adı',
164'advproxy NTLM auth' => 'Windows NT/2003 kimlik doğrulama',
165'advproxy NTLM auth mode' => 'Kimlik doğrulama yöntemi',
166'advproxy NTLM authorized users' => 'Yetkili etki alanı kullanıcıları (her satırda bir tane)',
167'advproxy NTLM domain' => 'Etki alanı',
168'advproxy NTLM domain settings' => 'Ortak etki alanı ayarları',
169'advproxy NTLM unauthorized users' => 'Yetkisiz etki alanı kullanıcıları (her satırda bir tane)',
170'advproxy NTLM use integrated auth' => 'Windows tümleşik kimlik doğrulamasını aktifleştir',
7f4f2f7d
EY
171'advproxy NTLM use negative access list' => 'Negatif erişim kontrolü kullan',
172'advproxy NTLM use positive access list' => 'Pozitif erişim kontrolü kullan',
910193da
EY
173'advproxy NTLM user based access restrictions' => 'Kullanıcı tabanlı erişim kısıtlamaları',
174'advproxy RADIUS authorized users' => 'Yetkili kullanıcılar (her satırda bir tane)',
175'advproxy RADIUS identifier' => 'Identifier',
176'advproxy RADIUS port' => 'Bağlantı numarası',
177'advproxy RADIUS radius settings' => 'Ortak RADIUS ayarları',
178'advproxy RADIUS secret' => 'Gizli paylaşım',
179'advproxy RADIUS server' => 'RADIUS Sunucusu',
180'advproxy RADIUS unauthorized users' => 'Yetkisiz kullanıcılar (her satırda bir tane)',
7f4f2f7d
EY
181'advproxy RADIUS use negative access list' => 'Negatif erişim kontrolü kullan',
182'advproxy RADIUS use positive access list' => 'Pozitif erişim kontrolü kullan',
910193da
EY
183'advproxy RADIUS user based access restrictions' => 'Kullanıcı tabanlı erişim kısıtlamaları',
184'advproxy UA enable filter' => 'Tarayıcı kontrolü aktif',
185'advproxy access' => 'Erişim',
186'advproxy admin mail' => 'Önbellek yönetici e-postası',
187'advproxy advanced proxy' => 'Gelişmiş Vekil Sunucu',
17eabb65 188'advproxy advanced web proxy' => 'Gelişmiş web vekil sunucusu',
910193da 189'advproxy advanced web proxy configuration' => 'Gelişmiş web vekil sunucu ayarları',
7f4f2f7d 190'advproxy allowed subnets' => 'İzin verilen alt ağlar (her satırda bir tane)',
910193da
EY
191'advproxy allowed web browsers' => 'Web erişimi için izin verilen istemciler',
192'advproxy back to main page' => 'Ana sayfaya geri dön',
193'advproxy banned ip clients' => 'Yasaklanan IP adresleri (her satırda bir tane)',
194'advproxy banned mac clients' => 'Yasaklanan MAC adresleri (her satırda bir tane)',
195'advproxy cache management' => 'Önbellek yönetimi',
196'advproxy cache replacement policy' => 'Önbellek değiştirme kuralı',
197'advproxy cache-digest' => 'Önbellek-özeti üretimini aktifleştir',
198'advproxy chgwebpwd ERROR' => 'H A T A :',
199'advproxy chgwebpwd SUCCESS' => 'S O N U Ç :',
8824d894 200'advproxy chgwebpwd change password' => 'Parolayı Değiştir',
7f4f2f7d 201'advproxy chgwebpwd change web password' => 'W e b &nbsp; e r i ş i m &nbsp; p a r o l a s ı n ı &nbsp; d e ğ i ş t i r ',
910193da
EY
202'advproxy chgwebpwd new password' => 'Yeni parola',
203'advproxy chgwebpwd new password confirm' => 'Yeni parola (tekrar)',
204'advproxy chgwebpwd old password' => 'Geçerli parola',
205'advproxy chgwebpwd username' => 'Kullanıcı adı',
206'advproxy classroom extensions' => 'Sınıf uzantıları',
207'advproxy clear cache' => 'Önbelleği Temizle',
208'advproxy client IP forwarding' => 'İstemci IP adresi yönlendir',
209'advproxy common settings' => 'Genel ayarlar',
7f4f2f7d 210'advproxy content based throttling' => 'İçerik tabanlı kısıtlamaları aktifleştir',
910193da
EY
211'advproxy cre disabled' => 'Yönetim arayüzü yönetici tarafından devre dışı bırakıldı',
212'advproxy cre group definitions' => 'Sınıf grup tanımları',
7f4f2f7d 213'advproxy cre supervisors' => 'Süper kullanıcı IP adresleri (her satırda bir tane)',
910193da 214'advproxy destination ports' => 'Hedef bağlantı noktaları',
7f4f2f7d 215'advproxy download throttling' => 'İndirme kısıtlamları',
910193da
EY
216'advproxy enabled' => 'Aktif',
217'advproxy enabled on' => 'Aktifleştir',
218'advproxy errmsg acl cannot be empty' => 'Aktifleştirilen erişim kontrol listesi boş olamaz',
219'advproxy errmsg auth cache ttl' => 'Kimlik doğrulama önbellek için geçersiz TTL değeri',
220'advproxy errmsg auth children' => 'Kimlik doğrulama işlemleri geçersiz sayısı',
221'advproxy errmsg auth ipcache may not be null' => 'IP adresi sınırları kullanırken kimlik doğrulama TTL önbelleği 0 olmayabilir',
222'advproxy errmsg auth ipcache ttl' => 'Kullanıcı/IP önbelleği için geçersiz TTL değeri',
223'advproxy errmsg cache' => 'RAM önbellek boyutu sabit disk önbellek boyutundan daha büyük:',
224'advproxy errmsg change fail' => 'Parola değiştirilemedi',
225'advproxy errmsg change success' => 'Web erişimi için parola başarıyla değiştirildi',
226'advproxy errmsg hdd cache size' => 'Sabit disk önbellek boyutu için geçersiz değer (en az 10 MB gerekli)',
227'advproxy errmsg ident timeout' => 'Geçersiz ident zaman aşımı',
228'advproxy errmsg invalid bdc' => 'Yedek etki alanı denetleyicisi için geçersiz ana bilgisayar adı',
229'advproxy errmsg invalid destination port' => 'Geçersiz hedef bağlantı noktası',
230'advproxy errmsg invalid ip or mask' => 'Geçersiz IP adresi veya ağ maskesi',
231'advproxy errmsg invalid mac' => 'Geçersiz MAC adresi',
232'advproxy errmsg invalid pdc' => 'Birincil etki alanı denetleyicisi için geçersiz ana bilgisayar adı',
233'advproxy errmsg invalid proxy port' => 'Geçersiz vekil sunucu bağlantı noktası',
234'advproxy errmsg invalid upstream proxy' => 'Geliş yönündeki geçersiz bir vekil sunucu IP adresi veya ana bilgisayar adı',
235'advproxy errmsg invalid upstream proxy username or password setting' => 'Geliş yönündeki geçersiz bir vekil sunucu adı veya parola ayarı',
236'advproxy errmsg invalid user' => 'Kullanıcı adı yok',
237'advproxy errmsg ldap base dn' => 'LDAP temel DN gerekli',
238'advproxy errmsg ldap bind dn' => 'LDAP temel DN kullanıcı adı ve parola gerekli',
239'advproxy errmsg ldap port' => 'Geçersiz LDAP bağlantı noktası numarası',
240'advproxy errmsg ldap server' => 'LDAP sunucusu için geçersiz IP adresi veya ana bilgisayar adı',
241'advproxy errmsg max userip' => 'IP adresi başına geçersiz kullanıcı sayısı',
242'advproxy errmsg mem cache size' => 'Önbellek boyutu için geçersiz değer',
243'advproxy errmsg no browser' => 'En az bir tarayıcı veya istemci web erişimi için seçilmelidir',
244'advproxy errmsg no password' => 'Parola boş olamaza',
245'advproxy errmsg no username' => 'Kullanıcı adı boş olamaz',
246'advproxy errmsg non-transparent proxy required' => 'Web vekil kimlik doğrulaması için şeffaf olmayan yöntemde çalışıyor olması gerekir',
247'advproxy errmsg ntlm domain' => 'Windows etki alanı adı gereklidir',
248'advproxy errmsg ntlm pdc' => 'Gerekli birincil etki alanı denetleyicisi için ana bilgisayar adı',
249'advproxy errmsg password incorrect' => 'Yanlış parola',
250'advproxy errmsg password length' => 'Parola uzunluğu için geçersiz değer',
251'advproxy errmsg password length 1' => 'Parola en az olmalıdır ',
252'advproxy errmsg password length 2' => ' karakter',
253'advproxy errmsg passwords different' => 'Parolalar eşleşmiyor',
17eabb65 254'advproxy errmsg proxy ports equal' => 'Vekil sunucu ve şeffaf bağlantı noktaları eşit olamaz.',
910193da
EY
255'advproxy errmsg radius port' => 'Geçersiz RADIUS bağlantı noktası numarası',
256'advproxy errmsg radius secret' => 'RADIUS paylaşılan gizli kod gerekli',
257'advproxy errmsg radius server' => 'RADIUS Sunucusu için geçersiz IP adresi',
258'advproxy errmsg time restriction' => 'Geçersiz zaman kısıtlaması',
259'advproxy error design' => 'Hata mesajları tasarımı',
260'advproxy error language' => 'Hata mesajları dili',
261'advproxy fake referer' => 'Sahte referansı harici sitelere gönder',
262'advproxy fake useragent' => 'Sahte yönlendiriciyi harici sitelere gönder',
263'advproxy friday' => 'Cum',
7f4f2f7d 264'advproxy from' => 'Başlangıç',
910193da
EY
265'advproxy hdd cache size' => 'Sabit disk önbellek boyutu (MB)',
266'advproxy invalid num of children' => 'Filtre işlemleri geçersiz sayıda',
267'advproxy log enabled' => 'Günlük aktif',
268'advproxy log query' => 'Sorgu terimleri günlüğü',
269'advproxy log settings' => 'Günlük ayarları',
270'advproxy log useragent' => 'Kullanıcı ara yüzleri günlüğü',
271'advproxy max download size' => 'En fazla indirme boyutu (KB)',
272'advproxy max size' => 'En fazla nesne boyutu (KB)',
273'advproxy max upload size' => 'En fazla yükleme boyutu (KB)',
274'advproxy memory replacement policy' => 'Bellek değiştirme kuralı',
275'advproxy min size' => 'En az nesne boyutu (KB)',
276'advproxy mode allow' => 'İzin ver',
7f4f2f7d 277'advproxy mode deny' => 'Engelle',
910193da
EY
278'advproxy monday' => 'Pzt',
279'advproxy network based access' => 'Ağ tabanlı erişim kontrolü',
280'advproxy no cache sites' => 'Bu etki alanlarını önbelleğe ekleme (her satırda bir tane)',
281'advproxy no clients defined' => 'Hiçbir istemci tanımlanmış',
8824d894 282'advproxy no connection auth' => 'Bağlantı yok yönelimli kimlik doğrulama yönlendirmesi',
7f4f2f7d 283'advproxy no cre groups' => 'Kullanılabilir bir erişim grubu yok',
910193da
EY
284'advproxy no internal proxy on blue' => 'Mavi arabirimden diğer alt ağlara, iç vekil sunucu erişimini engelle',
285'advproxy no internal proxy on green' => 'Yeşil arabirimden diğer alt ağlara, iç vekil sunucu erişimini engelle',
286'advproxy number of L1 dirs' => 'Seviye-1 için alt dizinlerin sayısı',
287'advproxy off' => 'Vekil sunucu kapalı',
288'advproxy offline mode' => 'Çevrimdışı yöntemi aktifleştir',
289'advproxy on' => 'Vekil sunucu',
7f4f2f7d 290'advproxy privacy' => 'Gizlilik',
910193da 291'advproxy proxy port' => 'Vekil sunucu bağlantı noktası',
17eabb65 292'advproxy proxy port transparent' => 'Şeffaf bağlantı noktası',
910193da
EY
293'advproxy ram cache size' => 'Bellek önbellek boyutu (MB)',
294'advproxy redirector children' => 'Filtre işlemlerinin sayısı',
295'advproxy reset' => 'Yeniden Başlat',
296'advproxy saturday' => 'Cmt',
297'advproxy save and restart' => 'Kaydet ve Yeniden Başlat',
8824d894 298'advproxy squid version' => 'Squid sürümü',
910193da
EY
299'advproxy squidclamav' => 'SquidClamav',
300'advproxy ssadvanced proxy' => 'gelişmiş vekil sunucusu',
7f4f2f7d 301'advproxy ssl ports' => 'İzin verilen SSL bağlantı noktaları (her satırda bir tane)',
910193da 302'advproxy standard' => 'Standart',
7f4f2f7d 303'advproxy standard ports' => 'İzin verilen standart bağlantı noktaları (her satırda bir tane)',
910193da 304'advproxy sunday' => 'Paz',
7f4f2f7d 305'advproxy supervisor password' => 'Süper kullanıcı parolası',
910193da
EY
306'advproxy suppress version' => 'Sürüm bilgilerini göster',
307'advproxy throttle binary' => 'İkili dosyalar',
308'advproxy throttle dskimg' => 'CD kalıpları',
309'advproxy throttle mmedia' => 'Multimedya',
7f4f2f7d 310'advproxy throttling per host on' => 'Bilgisayar başına sınır',
910193da
EY
311'advproxy throttling total on' => 'Toplam sınır',
312'advproxy throttling unlimited' => 'sınırsız',
313'advproxy thursday' => 'Per',
314'advproxy time restrictions' => 'Zaman kısıtlamaları',
7f4f2f7d 315'advproxy to' => 'Bitiş',
910193da
EY
316'advproxy transfer limits' => 'Transfer limitleri',
317'advproxy transparent on' => 'Şeffaf',
318'advproxy tuesday' => 'Sal',
319'advproxy unknown' => 'Bilinmeyen',
320'advproxy unrestricted ip clients' => 'Yasaksız IP adresleri (her satırda bir tane)',
321'advproxy unrestricted mac clients' => 'Yasaksız MAC adresleri (her satırda bir tane)',
322'advproxy update accelerator' => 'Güncelleme hızlandırıcısı',
323'advproxy update information' => 'Yüklenebilir güncelleştirilmiş bir sürümü vardır. Daha fazla bilgi için <a href="http://www.advproxy.net" target="_blank">http://www.advproxy.net</a> adresini ziyaret edebilirsiniz.',
324'advproxy update notification' => 'Güncelleme bildirimi!',
325'advproxy upstream password' => 'Gönderim parolası',
17eabb65 326'advproxy upstream proxy' => 'Gönderim vekili',
910193da
EY
327'advproxy upstream proxy host:port' => 'Gönderim vekili (makine adı:bağlantı noktası)',
328'advproxy upstream username' => 'Gönderim kullanıcı adı',
329'advproxy url filter' => 'URL filtre',
330'advproxy username forwarding' => 'Kullanıcı adı yönlendirmesi',
331'advproxy via forwarding' => 'Vekil sunucu adres yönlendirmesi',
332'advproxy visible hostname' => 'Ana bilgisayar adını göster',
333'advproxy web browser' => 'İnternet tarayıcısı',
334'advproxy wednesday' => 'Çar',
335'again' => 'Tekrar:',
336'age second' => 'saniye',
337'age seconds' => 'saniye',
7f4f2f7d
EY
338'age shour' => 'sa',
339'age sminute' => 'dk',
340'age ssecond' => 'sn',
910193da
EY
341'aktiv' => 'Aktif',
342'album' => 'Albüm',
343'alcatelusb help' => 'Speedtouch 330 veya Speedtouch USB modem kullanıyorsanız IPCop sistemine bunların aygıt yazılımlarını yüklemelisiniz. Lütfen önce SpeedTouch 330 modeminiz için <b>Gömülü Aygıt Yazılımını</b> inidir ve açın. Sonra modeminiz için uygun dosyayı aşağıdaki formu kullanarak yükleyin: Rev<4 için KQD6_3.xxx veya Rev=4 ise ZZL_3.xxx.',
344'alcatelusb upload' => 'Speedtouch USB Aygıt Yazılımı Yüklemesi',
345'alias ip' => 'Takma ad IP',
346'aliases' => 'Takma Adlar',
347'aliases not active' => 'KIRMIZI arabiriminiz STATİK olmadıkça takma adlar aktif olmayacaktır',
348'all' => 'Tümü',
349'all interfaces' => 'Tüm Arabirimler',
17eabb65 350'all services' => 'Tüm hizmetler',
910193da
EY
351'all updates installed' => 'Tüm güncellemeler kuruldu',
352'allmsg' => 'tümünü göster',
353'alt dialup' => 'Çevirmeli Bağlantı',
17eabb65 354'alt home' => 'Ana Sayfa',
910193da
EY
355'alt information' => 'Bilgi',
356'alt logs' => 'Günlükler',
357'alt ovpn' => 'OpenVPN',
358'alt proxy' => 'Vekil Sunucu',
359'alt services' => 'Hizmetler',
360'alt system' => 'Sistem',
361'alt vpn' => 'VPN',
362'and' => 've',
363'ansi t1.483' => 'KALDIRILACAK',
364'apcupsd' => 'APC-UPS durumu',
365'apply' => 'Şimdi uygula',
366'april' => 'Nisan',
367'archive not exist' => 'Yapılandırma arşivi yok',
368'are you sure' => 'Emin misiniz?',
17eabb65 369'arp table entries' => 'ARP tablosu girdileri:',
910193da
EY
370'artist' => 'Sanatçı',
371'attemps' => 'Girişim',
372'attention' => 'DİKKAT',
373'august' => 'Ağustos',
17eabb65 374'authentication' => 'Kimlik doğrulama:',
910193da
EY
375'automatic' => 'Otomatik',
376'available updates' => 'Mevcut güncellemeler:',
377'average' => 'Ortalama',
378'avoid dod' => 'Bu seçeneği çevirmeli ağ ile isteğe göre kullanmayın. Genellikle bu, IPFire sisteminiz bir yönlendirici arkasındaysa kullanılır. KIRMIZI IP adresiniz üç bölüme ayrılmış ağ numaralarından oluşmalıdır. Örneğin: 10/8, 172.16/12, 192.168/16',
379'back' => 'GERİ',
380'backup' => 'Yedek',
381'backup archive' => 'Yedek Dosyası (.dat)',
382'backup clear archive' => 'Yedek Dosyasını Temizle (.gz)',
383'backup config floppy' => 'Yedek Yapılandırması - Disket',
384'backup configuration' => 'Yedek Yapılandırması:',
385'backup erase key' => 'Anahtarı sil',
386'backup explain key' => 'Yedekleme bir anahtar kullanılarak şifrelenir. Yasadışı yedekleme işlemlerini önlemek için IPFire burada belirlenecek anahtar ile şifrelenmiş yedekleri geri yükler. Size uygun üç seçenek vardır:',
387'backup explain key li1' => 'IPFire sizin için anahtar oluşturmanızı sağlar.',
388'backup explain key li2' => 'Kaydedilen bir anahtarı al (muhtemelen şifre korumalı).',
389'backup explain key li3' => 'Sadece 1.4.10 yedeğinden şifresiz bir anahtar çıkarın.',
390'backup explain key no1' => 'Yeni makinelere geri yükleme planlıyorsanız bu anahtarı kaydetmeniz gerekir. IPFire sadece bir kez anahtar oluşturma/gönderme kabul eder.',
391'backup explain key no2' => 'Eski disket yedekleri bu anahtar ile ilgili değildir.',
392'backup export key' => 'Anahtarı ver',
393'backup extract key' => 'Anahtarı çıkar',
394'backup from' => 'Yedek',
395'backup generate key' => 'Anahtar oluştur',
396'backup import dat file' => 'Bir yedek (.dat) dosyasını al',
397'backup import key' => 'Anahtar al',
398'backup key' => 'Yedek Şifreleme Anahtarı',
399'backup key file' => 'Yedek anahtar dosyası',
400'backup key info' => 'IPFire yedek anahtar erişimini kısıtlar. Bu yüzden root parolasını bilmeniz gerekir. Bir parola ile bu anahtar dışında IPFire bir koruma olanağı vardır.',
401'backup media info' => 'Disket ve/veya biçimlendirilmemiş medyada en yeni bölüm boyutları görüntülenir. Bu durumda tüm cihazı seçin. Cihazı ayırmadan önce sabit diski bağlamayı unutmayın. Not: Burada oluşturulan disket IPFire yükleyici programı ile kullanılamaz!',
402'backup missing key' => 'Bir dizi geri yüklemek için yedek anahtar ihtiyacınız var',
403'backup password' => 'yedek parolası',
404'backup protect key password' => 'Yedek parola anahtarı',
405'backup sets' => 'Yedek ayarları',
406'backup to floppy' => 'Diskete yedekle',
8824d894 407'backupaddon' => 'Eklentiyi yedekle',
910193da 408'backupprofile' => 'Yeniden bağlanma başarısız durumda. Profile geçin',
17eabb65 409'backups' => 'Yedekler',
910193da
EY
410'backupwarning' => 'Eklenti yedeklemesi için lütfen önce geri yükleme yedeklemesi oluşturun. İndirme zamanı verilen orjinal dosya ile devam edin.',
411'bad characters in' => 'Yablış karakterler ',
412'bad characters in script field' => 'Komut alanındaki yanlış karakterler',
413'bad characters in the telephone number field' => 'Telefon numarası alanındaki yanlış karakterler.',
414'bad destination range' => 'Hedef bağlantı noktası aralığı büyük veya ikinci değere eşit bir ilk değere sahiptir.',
415'bad ignore filter' => 'Kötü filtreleri görmezden gel:',
416'bad return code' => 'Yardımcı programı hata kodu döndürdü',
417'bad source range' => 'Kaynak bağlantı noktası aralığı büyük veya ikinci değere eşit bir ilk değere sahip.',
418'bandwidth usage' => 'bant genişliği kullanımı (harici)',
419'bandwitherror' => 'QoS aktifken bant genişliği ayarları değiştiremezsiniz. İlk önce QoS devre dışı bırakın.<p>',
420'bandwithsettings' => 'Bant genişliği ayarları',
17eabb65
EY
421'basic options' => 'Temel seçenekler',
422'beep when ppp connects or disconnects' => 'IPFire bağlanırken veya kapatılırken ses çıkar.',
910193da
EY
423'behind a proxy' => 'Bir vekil sunucu arkasında:',
424'bewan adsl pci st' => 'KALDIRILACAK',
425'bewan adsl usb' => 'KALDIRILACAK',
17eabb65 426'bit' => 'Bit',
910193da
EY
427'bitrate' => 'Bit hızı',
428'bleeding rules' => 'Bleeding Edge Snort Rules',
429'blue' => 'MAVİ',
430'blue access' => 'Mavi Erişim',
431'blue access use hint' => 'Bu MAC ya da cihaz için bir IP adresi girmeniz gerekir. Ayrıca her ikiside girilebilir.',
432'blue interface' => 'Mavi Arabirim',
433'broadcast' => 'Yayın',
434'broken pipe' => 'Bozuk veri yolu',
7f4f2f7d 435'buffered memory' => 'ara bellek belleği',
910193da
EY
436'buffers' => 'arabellek',
437'bytes per second' => 'Saniye başına bayt',
438'bytes received' => 'Alınan Bayt',
439'bytes sent' => 'Gönderilen Bayt',
440'ca certificate' => 'CA Sertifika',
441'ca name' => 'CA adı',
442'cache management' => 'Önbellek yönetimi',
443'cache size' => 'Önbellek boyutu (MB):',
444'cached' => 'önbellek',
7f4f2f7d
EY
445'cached memory' => 'önbellek belleği ',
446'cached swap' => 'takas alanı önbelleği',
447'calamaris available reports' => 'Mevcut raporlar',
910193da 448'calamaris byte unit' => 'Bayt birimi',
17eabb65 449'calamaris create report' => 'Rapor Oluştur',
7f4f2f7d 450'calamaris enable content report' => 'İçerik raporunu aktifleştir',
910193da
EY
451'calamaris enable distribution histogram' => 'Dağıtım histogramını aktifleştir',
452'calamaris enable domain report' => 'Etki alanı raporunu aktifleştir',
453'calamaris enable performance report' => 'Performans raporunu aktifleştir',
454'calamaris enable requester report' => 'Rapor isteklerini aktifleştir',
455'calamaris enable verbose reporting' => 'Ayrıntılı raporlamayı aktifleştir',
456'calamaris high' => 'yüksek',
457'calamaris histogram resolution' => 'Histogram çözünürlüğü',
458'calamaris low' => 'düşük',
459'calamaris medium' => 'orta',
460'calamaris no reports available' => 'Rapor yok',
461'calamaris none' => 'yok',
462'calamaris number of content types' => 'İçerik türlerinin sayısı',
463'calamaris number of domains' => 'Etki alanlarının sayısı',
464'calamaris number of requested urls' => 'İstenen URL adreslerinin sayısı',
465'calamaris number of requesting hosts' => 'Talep eden ana bilgisayarların sayısı',
466'calamaris performance options' => 'Performans seçenekleri',
467'calamaris proxy reports' => 'Vekil Sunucu Raporları',
17eabb65 468'calamaris refresh list' => 'Listeyi Yenile',
910193da
EY
469'calamaris report interval (in minutes)' => 'Rapor aralığı (dakikada)',
470'calamaris report options' => 'Rapor seçenekleri',
471'calamaris report period' => 'Rapor süresi',
7f4f2f7d 472'calamaris run as background task' => 'Arka plan görevi olarak çalıştır',
910193da
EY
473'calamaris show usernames' => 'Kullanıcı adlarını göster',
474'calamaris skip archived logfiles' => 'Arşivlenmiş günlük dosyalarını geç',
475'calamaris unlimited' => 'sınırsız',
476'calamaris view' => 'Görünüm',
477'calamaris view report' => 'Görünüm raporları',
478'calc traffic all x minutes' => 'Tüm trafiği x dakikada hesapla',
479'cancel' => 'İptal',
480'cancel-adv-options' => 'İptal',
481'cannot enable both nat traversal and compression' => 'NAT geçişi ve kısıtlaması aktifleştirilemiyor.',
482'cannot enable ntp without specifying primary' => 'Birincil olan tanımlanmadan NTP başlatılamaz.',
483'cannot specify secondary dns without specifying primary' => 'Birinci dns i belirtmeden, ikinciyi yazamazsınız.',
484'cannot specify secondary ntp without specifying primary' => 'Birincil NTP adresi belirtmeden İkincil olanı belirtemezsiniz.',
485'cannot specify secondary wins without specifying primary' => 'Birincil WINS sunucusu atanmadan ikincil tanımlanamaz.',
486'cant change certificates' => 'Sertikalar değiştirilemiyor.',
8824d894 487'cant enable xtaccess' => 'İlgili bağlantı noktası yönlendirme kuralı devre dışı, bu nedenle bu kural için harici erişimi aktifleştirmelisiniz.',
910193da
EY
488'cant start openssl' => 'OpenSSH başlatılamıyor',
489'caps all' => 'TÜMÜ',
490'capsclosed' => 'BAĞLANTI YOK',
491'capsinactive' => 'PASİF',
492'capsopen' => 'BAĞLI',
493'capswarning' => 'UYARI',
494'caption' => 'Başlık',
495'ccd add' => 'Ağ ekleyin',
496'ccd choose net' => 'Ağı seçin',
497'ccd client options' => 'Gelişmiş istemci seçenekleri',
498'ccd clientip' => 'Ana makine adresi',
7f4f2f7d 499'ccd dynrange' => 'Dinamik OpenVPN IP adres havuzu',
910193da
EY
500'ccd err blue' => 'Bu MAVİ alt ağıdır.',
501'ccd err green' => 'Bu YEŞİL alt ağıdır.',
502'ccd err hostinnet' => 'İstemci içeren bir ağı silmek mümkün değildir.',
503'ccd err inuse' => 'Zaten başka bir istemci tarafından kullanılıyor.',
504'ccd err invalidname' => 'Geçersiz ad.. Izin verilen karakter A-Z, a-z, çizgi ve boşluk olabilir.',
505'ccd err invalidnet' => 'Geçersiz IP adresi. Biçim: 192.168.0.0/24 veya 192.168.0.0/255.255.255.0.',
506'ccd err iroute' => 'Ağ adresi için geçersiz yol.',
507'ccd err irouteexist' => 'Bu yol zaten kullanılıyor.',
508'ccd err isipsecnet' => 'Verilen ağ adresi zaten bir IPsec ağ tarafından kullanılıyor.',
39e96de5 509'ccd err isipsecrw' => 'Verilan ağ adresi zaten IPsec rw ağı tarafından kullanılıyor.',
8824d894 510'ccd err isovpnn2n' => 'Bu alt ağ adresi zaten OpenVPN ağdan ağa bağlantısı için kullanılıyor.',
910193da
EY
511'ccd err isovpnnet' => 'Bu adres zaten OpenVPN Sunucusu için kullanılan alt ağ adresidir.',
512'ccd err issubnet' => 'Bu adres zaten kullanımda olan bir alt ağ adresidir.',
513'ccd err name' => 'Lütfen bir ad seçin.',
514'ccd err nameexist' => 'Bu ad zaten var.',
515'ccd err netadr' => 'Geçersiz alt ağ adresi veya aralık çok büyük.',
516'ccd err netadrexist' => 'Bu ağ zaten var.',
517'ccd err orange' => 'Bu TURUNCU alt ağıdır.',
518'ccd err red' => 'Bu KIRMIZI alt ağıdır.',
519'ccd err routeovpn' => 'Bu adres zaten OpenVPN sunucusu tarafından kullanılıyor.',
520'ccd err routeovpn2' => 'Bu adres zaten OpenVPN sunucudan basıldı.',
521'ccd hint' => 'Bu sayfadan RoadWarrior istemcilerine sabit bir IP adresi alabilir ve statik ağları tanımlayabilirsiniz.',
522'ccd invalid' => 'Geçersiz.',
7f4f2f7d 523'ccd iroute' => 'IPFire istemcilerinin sitesinden bu ağlara eriş',
0327e694 524'ccd iroute2' => 'İstemciler IPFire sitesinden bu ağlara erişsin',
910193da
EY
525'ccd iroutehint' => 'Dikkat! Bu ayarları değiştirirseniz, değişikliklerin etkili olduğu OpenVPN sunucusunu yeniden başlatmanız gerekir!',
526'ccd modify' => 'Ağı değiştir',
527'ccd name' => 'Ad',
8824d894 528'ccd net' => 'Statik Ip Adres Havuzu',
910193da
EY
529'ccd noaddnet' => 'OpenVPN sunucusu durdurulduğunda sadece yeni bir statik ağ ekleyebilirsiniz.',
530'ccd none' => 'Yok',
531'ccd routes' => 'Yönlendir:',
532'ccd subnet' => 'Alt ağ',
533'ccd used' => 'Kullanılan adresler',
534'cert' => 'Sertifika',
535'certificate' => 'Sertifika',
17eabb65 536'certificate authorities' => 'Sertifika yetkilileri',
910193da
EY
537'certificate does not have a valid ca associated with it' => 'Sertifika ile ilişkili geçerli bir CA yok.',
538'certificate file move failed' => 'Sertifika dosyası taşıması başarısız oldu',
539'cfg restart' => 'Bir yeniden başlatma, yapılandırma arşivi geri yükledikten sonra önerilmektedir.',
540'chain' => 'Zincir',
541'change passwords' => 'Parola değiştir',
542'change share' => 'paylaşım seçeneklerini düzenle',
543'check for net traffic update' => 'Ağ-Trafik güncelleştirmeleri denetle',
544'check vpn lr' => 'Kontrol',
545'choose config' => 'Yapılandırmayı seçin',
546'choose media' => 'Medya seçin',
547'cipher' => 'Şifreleme:',
548'city' => 'Şehir',
549'class in use' => 'Bu sınıf zaten kullanımda.',
550'clear cache' => 'Önbelleği Temizle',
551'clear playlist' => 'Çalma listesi boş',
7f4f2f7d 552'clenabled' => 'Yerel ağa zaman sağla',
910193da
EY
553'click to disable' => 'Aktif (pasifleştirmek için tıklayın)',
554'click to enable' => 'Pasif (aktifleştirmek için tıklayın)',
0327e694 555'client' => 'İş istasyonun adı',
910193da
EY
556'clock has not been synchronized' => 'Saat eşitlenemedi',
557'clock last synchronized at' => 'Saatin son olarak eşitlendiği zaman:',
558'comment' => 'Açıklama:',
559'common name' => 'Ortak ad',
a0fa489f 560'community rules' => 'Snort/VRT GPLv2 Topluluk Kuralları',
8824d894 561'comp-lzo' => 'LZO sıkıştırması:',
910193da
EY
562'compression' => 'Sıkıştırma:',
563'computer to modem rate' => 'Bilgisayarın modem hızı:',
564'concentrator name' => 'Değiştirici adı:',
565'confirmation' => 'onay',
566'connect' => 'OVPN Başlat / Bağlan',
567'connect the modem' => 'Modeme bağlan',
568'connect timeout' => 'Zaman aşımını bağlan:',
569'connected' => 'Bağlı',
570'connecting' => 'Bağlanıyor...',
571'connection' => 'Bağlı',
572'connection closed' => 'Bağlı değil...',
573'connection debugging' => 'Hata ayıklama bağlantısı',
574'connection status and controlc' => 'Bağlantı durumu ve kontrol:',
17eabb65 575'connection tracking' => 'IPTablo bağlantı takibi',
8824d894 576'connection type' => 'Bağlantı türü',
910193da
EY
577'connection type is invalid' => 'Geçersiz bağlantı türü.',
578'connections' => 'Bağlantılar',
579'connections are associated with this ca. deleting the ca will delete these connections as well.' => 'Bu bağlantılar CA ilişkilidir. CA silindiğinde bu bağlantılarda silinecektir.',
7f4f2f7d 580'connscheduler' => 'Bağlantı Zamanlayıcı',
910193da
EY
581'core notice 1' => '<strong>Dikkat:</strong> Bir çekirdek güncellemesi var',
582'core notice 2' => '-',
583'core notice 3' => 'kullanılabilir.',
584'could not be opened' => 'açılamadı.',
585'could not connect to' => 'Bağlanamadı',
586'could not connect to www ipcop org' => 'www.ipfire.org sitesine bağlanılamadı',
587'could not connect to www ipfire org' => 'www.ipfire.org sitesine bağlanılamadı',
588'could not create directory' => 'Dizin oluşturulamadı.',
589'could not download latest patch list' => 'Son yama listesi indirilemedi (bağlanamadı).',
590'could not download latest updates' => 'Son güncellemeler indirilemedi.',
591'could not download the available updates list' => 'Kullanılabilir güncelleştirmeler listeden yüklenemiyor.',
592'could not open available updates file' => 'Mevcut güncellemeler dosyası açılamadı.',
593'could not open installed updates file' => 'Yüklü güncelleştirmeler dosya açılamadı',
594'could not open update information file' => 'Güncelleştirme bilgileri dosyası açılamadı. Güncelleme dosyası bozuk.',
595'could not retrieve common name from certificate' => 'Sertifikadan ortak ad alınamadı.',
0327e694 596'count' => 'Say',
8824d894 597'countries' => 'Ülkeler',
910193da 598'country' => 'Ülke',
8824d894
EY
599'country codes and flags' => 'Ülke kodları ve bayrakları:',
600'countrycode' => 'Kod',
7f4f2f7d
EY
601'cpu frequency per' => 'cpu başına frekans - ',
602'cpu idle usage' => 'boş cpu kullanımı',
603'cpu interrupt usage' => 'cpu kullanımını kesme',
604'cpu iowait usage' => 'io için bekleyen cpu',
605'cpu irq usage' => 'irq cpu kullanımı',
606'cpu nice usage' => 'iyi cpu kullanımı',
607'cpu steal usage' => 'cpu kullanımını alma',
608'cpu system usage' => 'sistem cpu kullanımı',
609'cpu usage per' => 'cpu başına kullanım - ',
610'cpu user usage' => 'kullanıcı cpu kullanımı',
910193da
EY
611'create' => 'Oluştur',
612'create mask' => 'Yeni oluşturulan dosyalar için UNIX hakları',
613'create new backup' => 'Yeni bir yedek kümesi oluşturma',
614'credits' => 'Yazarlar',
615'crl' => 'Sertifika İptal Listesi',
616'cron server' => 'CRON Sunucusu',
617'current' => 'Geçerli',
618'current aliases' => 'Geçerli takma adlar:',
619'current class' => 'Geçerli sınıflar',
620'current devices' => 'Geçerli aygıtlar',
621'current dhcp leases on blue' => 'Mavi üzerindeki geçerli DHCP atamaları',
622'current dynamic leases' => 'Geçerli dinamik atamalar',
623'current fixed leases' => 'Geçerli sabit atamalar',
7f4f2f7d 624'current hosts' => 'Mevcut ana bilgisayarlar:',
910193da
EY
625'current media' => 'Mevcut medya',
626'current ovpn' => 'Aktif OVPN-Bağlantısı:',
627'current playlist' => 'Mevcut çalma listesi',
628'current profile' => 'Mevcut profil:',
629'current rules' => 'Mevcut kurallar:',
630'custom networks' => 'Özel ağlar',
631'custom services' => 'Özel hizmetler',
632'daily firewallhits' => 'günlük güvenlik duvarı kaydı',
633'dat without key' => 'Şifreli bir arşiv anahtarı olmadan geri yüklenemez.',
634'date' => 'Tarih',
635'date not in logs' => 'Sorgulanan gün için hiçbir günlük yok',
17eabb65 636'day' => 'Gün',
910193da
EY
637'day after' => 'Bir gün sonra',
638'day before' => 'Bir gün önce',
7f4f2f7d 639'day-graph' => 'gün',
910193da
EY
640'days' => 'gün',
641'dbfile' => 'Db dosyası',
642'ddns help dnsmadeeasy' => 'Alandaki ana bilgisayar adı için kimlik numarasını girin(veya ayrılmış kimlik listesi;)',
643'ddns help freedns' => 'Alanda kullanıcı adı içinde bağlantı dizesini girin',
644'ddns help plus' => '<b>+</b> zorunlu bir alanı işaretler',
645'ddns hostname added' => 'Dinamik DNS ana bilgisayar adı eklendi',
646'ddns hostname modified' => 'Dinamik DNS ana bilgisayar adı değiştirildi',
647'ddns hostname removed' => 'Dinamik DNS ana bilgisayar adı kaldırıldı',
648'ddns minimize updates' => 'Güncellemeleri azalt: Güncellemelerden önce, sunucu adı \'[host.]domain\' için dns IP adresini KIRMIZI IP ile karşılaştır.',
649'ddns noip prefix' => 'Grup yönteminde ip-yok seçeneğini kullanmak için ana bilgisayar adı öneki: <b>%</b>',
17eabb65 650'deactivate' => 'Devre dışı',
0327e694 651'deactivate user' => 'Kullanıcı devre dışı',
17eabb65 652'dead peer detection' => 'Sonlanmış Eş Algılama',
910193da
EY
653'debugme' => 'Henüz uygulanmadı',
654'december' => 'Aralık',
655'deep scan directories' => 'Ardışık tarama',
7f4f2f7d 656'def lease time' => 'Varsayılan Kira Zamanı',
17eabb65 657'default ip' => 'Varsayılan IP adresi',
7f4f2f7d 658'default lease time' => 'Varsayılan kira zamanı (dakika):',
910193da
EY
659'default networks' => 'Varsayılan ağlar',
660'default renewal time' => 'Varsayılan Yenileme Zamanı',
661'default services' => 'Varsayılan hizmet',
662'defaultwarning' => 'UYARI - Ayarlarınız varsayılanlar tarafından kaybedilip değiştirilecektir.',
663'delete' => 'Sil',
664'delete cron' => 'Zamanlanmış işi sil',
665'delete pc' => 'İş istasyonunu sil',
666'delete share' => 'Paylaşımı sil',
667'delete user' => 'Kullanıcıyı sil',
668'demon login script' => 'Demon giriş betiği',
669'deprecated fs warn' => 'Dosya sistemi kalktı. Yeni çekirdekte bu destek bırakıldı. Yedekleyip yeniden biçimlendirin!',
670'description' => 'Açıklama',
671'dest ip and port' => 'Hedef IP: Bağlantı noktası',
672'destination' => 'Hedef',
673'destination ip' => 'Hedef IP',
674'destination ip bad' => 'Geçersiz hedef IP',
675'destination ip or net' => 'Hedef IP veya ağ',
676'destination net' => 'Hedef Ağ',
677'destination port' => 'Hedef bağlantı noktası',
678'destination port numbers' => 'Hedef bağlantı noktası geçerli bir bağlantı noktası numarası ya da bağlantı noktası numarası aralığı olmalıdır.',
679'destination port overlaps' => 'Hedef bağlantı noktası aralığı örtüşen mevcut bir bağlantı noktası numarası aralığıdır.',
680'detail level' => 'Detay seviyesi',
8824d894 681'details' => 'Detaylar',
910193da
EY
682'device' => 'Aygıt',
683'devices on blue' => 'MAVİ üzerindeki aygıt',
684'dhcp advopt add' => 'DHCP seçeneği ekle',
685'dhcp advopt added' => 'DHCP seçeneği eklendi',
686'dhcp advopt blank value' => 'DHCP seçeneği değeri boş olamaz.',
687'dhcp advopt custom definition' => 'Özel seçeneğinizin açıklaması',
688'dhcp advopt definition' => 'Açıklama',
689'dhcp advopt definition exists' => 'Açıklama seçeneği zaten var. Bunu sadece düzenleyebilir veya kaldırabilirsiniz.',
690'dhcp advopt edit' => 'DHCP seçeneğini düzenle',
17eabb65 691'dhcp advopt help' => 'Liste Seçenekleri',
910193da
EY
692'dhcp advopt list' => 'Ek DHCP seçenekleri',
693'dhcp advopt modified' => 'DHCP seçeneği düzeltildi',
694'dhcp advopt name' => 'Seçenek adı',
695'dhcp advopt removed' => 'DHCP seçeneği kaldırıldı',
696'dhcp advopt scope' => 'Seçenek kapsamı',
697'dhcp advopt scope global' => 'Genel',
698'dhcp advopt scope help' => 'Kontrol arabirimleri için genel kapsam veya sınır kapsamı.',
699'dhcp advopt unknown' => 'DHCP seçeneği adı tanınmıyor',
700'dhcp advopt value' => 'Seçenek değeri',
701'dhcp allow bootp' => 'Bootp istemcilerine izin ver',
702'dhcp base ip fixed lease' => 'Kiralar oluşturmak için temel IP\'yi düzelt',
703'dhcp bootp pxe data' => 'Sabit kira için isteğe bağlı bootp pxe verileri girin',
704'dhcp configuration' => 'DHCP yapılandırması',
705'dhcp create fixed leases' => 'Sabit kiralama oluştur',
706'dhcp fixed lease err1' => 'Bu düzeltme için MAC adresini, ana bilgisayar adını veya her ikisinide girmeniz gerekir',
707'dhcp fixed lease help1' => 'IP adresleri tam tanımlanmış alan adları (FQDN) şeklinde girilmelidir.',
708'dhcp mode' => 'DHCP',
709'dhcp server' => 'DHCP Sunucusu',
710'dhcp server disabled' => 'DHCP sunucusu devre dışı. Durduruldu.',
711'dhcp server disabled on blue interface' => 'MAVİ arabirim üzerindeki DHCP sunucusu devre dışı',
712'dhcp server enabled' => 'DHCP sunucusu aktif. Yeniden başlatılıyor.',
713'dhcp server enabled on blue interface' => 'MAVİ arabirim üzerindeki DHCP aktif',
714'dhcp-options' => 'DHCP baskı seçenekleri',
715'dial' => 'Bağlan',
716'dial profile' => 'Profil ile bağlan',
717'dial user password' => 'Çevirmeli bağlantı kullanıcı parolası:',
718'dial user password has been changed' => 'Çevirmeli bağlantı kullanıcı parolası değiştirildi.',
719'dialing mode' => 'Arama yöntemi:',
720'dialup red not ppp' => '<b>KIRMIZI</b> sadece PPP Çevirmeli bağlantı olarak ayarlanırsa profiller kullanılabilir. <BR>Ağ ayarlarını kontrol edin.',
721'dialup settings' => 'Çevirmeli Bağlantı Seçenekleri',
722'directory mask' => 'UNIX dizin hakları',
723'directory writeable' => 'yazılabilir dizin',
724'disabled' => 'devre dışı',
8824d894 725'disconnect' => 'OVPN Durdur / Bağlantıyı kes',
910193da
EY
726'disconnects' => 'Bağlantıyı kes',
727'disk access per' => 'erişim başına disk',
728'disk usage' => 'Disk kullanımı',
7f4f2f7d 729'display' => 'Görünüm',
17eabb65 730'display charset' => 'Karakterleri göster',
910193da
EY
731'display hostname in window title' => 'Pencere başlığında ana bilgisayar adını göster',
732'display traffic at home' => 'Başlangıç sayfasının üzerinde hesaplanan trafiği göster',
733'display webinterface effects' => 'Efektleri aktifleştir',
7f4f2f7d 734'dl client arch' => 'İstemci paketlerini indir (zip)',
17eabb65 735'dmz' => 'AÇIK BÖLGE',
7f4f2f7d
EY
736'dmz pinhole configuration' => 'Açık bölge yapılandırma',
737'dmz pinhole rule added' => 'Açık bölge kuralı eklendi; Açık bölge yeniden başlatılıyor',
738'dmz pinhole rule removed' => 'Açık bölge kuralı silindi; Açık bölge yeniden başlatılıyor',
739'dmzpinholes for same net not necessary' => 'Açık bölge aynı ağ için gerekli değildir. Farklı kaynak veya hedef ağ seçin.',
17eabb65 740'dnat address' => 'Harici IP adresi',
910193da
EY
741'dns address deleted' => 'Başarıyla silindi!',
742'dns address deleted txt' => 'DNS-Sunucusu adresleri başarıyla silindi.<br />Değişikliklerin aktifleştirilmesi için yeniden başlatın!',
743'dns address done' => 'DNS-Sunucusu adresi ayarları kaydedilecektir.',
744'dns address recon' => 'Yeniden bağlanmaya çalışılıyor!',
745'dns check failed' => 'DNS denetimi başarısız oldu',
746'dns desc' => 'Red0 arabirimi sağlayıcısından DHCP üzerinden IP adresi bilgileri girilirse DNS sunucu adresleri otomatik olarak ayarlanır. Şimdi burada DNS sunucusu IP adreslerini değiştirebilirsiniz.',
747'dns error 0' => '<strong>Birincil</strong> DNS sunucu IP adresleri geçerli değil. Lütfen girişleri kontrol edin.<br />Girilen <strong>ikincil</strong> DNS sunucu adresi geçerlidir.',
748'dns error 01' => 'Girilen <strong>birincil</strong> ve <strong>ikincil</strong> DNS sunucu adresleri geçerli değildir. Lütfen kayıtlarınızı kontrol edin.',
749'dns error 1' => '<strong>İkincil</strong> DNS sunucu IP adresleri geçerli değil. Lütfen girişleri kontrol edin.<br />Girilen <strong>birincil</strong> DNS sunucu adresi geçerlidir.',
750'dns header' => 'Red0 üzerindeki DHCP için sadece DNS sunucu adreslerini ata',
751'dns list' => 'Halka açık ücretsiz DNS sunucularının listesi',
7f4f2f7d 752'dns menu' => 'DNS Sunucusu',
910193da
EY
753'dns new 0' => 'Yeni <strong>birincil</strong> DNS sunucu IP\'si:',
754'dns new 1' => 'Yeni <strong>ikincil</strong> DNS sunucu IP\'si:',
755'dns proxy server' => 'DNS Vekil Sunucusu',
756'dns saved' => 'Başarıyla kaydedildi!',
757'dns saved txt' => 'Girilen iki DNS sunucu adresi başarılı bir şekilde kaydedildi.<br />Değişikliklerin aktifleştirielebilmesi için yeniden başlatın!',
758'dns server' => 'DNS Sunucusu',
17eabb65 759'dns servers' => 'DNS sunucuları',
910193da 760'dns title' => 'Etki Alanı Ad Sistemi',
17eabb65 761'dnsforward' => 'DNS Yönlendirmesi',
e2fedc9a
EY
762'dnsforward add a new entry' => 'Yeni bir kayıt ekle:',
763'dnsforward configuration' => 'İleri DNS yapılandırması',
764'dnsforward edit an entry' => 'Varolan bir kaydı düzenle:',
765'dnsforward entries' => 'Güncel kayıtlar:',
766'dnsforward forward_server' => 'Ad sunucusu',
767'dnsforward zone' => 'Bölge',
910193da 768'do not log this port list' => 'Otorumdan hemen önce bu bağlantı noktaları listesini bırak (günlük boyutunu küçültür)',
17eabb65
EY
769'dod' => 'Çevirmeli bağlantı üzerinden talep et',
770'dod for dns' => 'DNS için çevirmeli bağlantı üzerinden talep et:',
910193da
EY
771'dod not compatible with ddns' => 'Talep edilen çevirmeli ağ dinamik dns hizmetleri ile uyumlu değildir',
772'dod waiting' => 'Çevirmeli bağlantı üzerindeki talep bekleniyor',
773'domain' => 'Etki alanı',
774'domain master' => 'Ana etki alanı',
775'domain name' => 'Etki alanı adı',
776'domain name suffix' => 'Etki alanı adı son eki:',
777'domain not set' => 'Etki alanı adı ayarlanmamış.',
778'donation' => 'Bağış',
779'donation-link' => 'https://www.paypal.com/en_US/GB/i/btn/btn_donateCC_LG.gif',
780'donation-text' => '<strong>IPFire</strong> boş zamanlarında gönüllüer tarafından geliştirlmektedir. Bu projeyi ayakta tutmak için eğer bize destek olmak isterseniz küçük bir bağıştan mutluluk duyarız.',
781'done' => 'Yap',
17eabb65 782'dos charset' => 'DOS karakterleri',
910193da 783'down and up speed' => 'Gönderme hızı düştüğünde <i>Kaydet</i> düğmesine basın.',
17eabb65 784'downlink' => 'İndirme bağlantısı',
910193da 785'downlink speed' => 'İndirme bağlantı hızı (kbit/san)',
7f4f2f7d 786'downlink std class' => 'Standart indirme bağlantısı sınıfı',
910193da
EY
787'download' => 'İndir',
788'download ca certificate' => 'CA sertifikası indir',
789'download certificate' => 'Sertifika indir',
790'download host certificate' => 'Ana bilgisayar belgesi indir',
17eabb65 791'download new ruleset' => 'Yeni Kural Kümesi İndir',
910193da
EY
792'download pkcs12 file' => 'PKCS12 dosyasını indir',
793'download root certificate' => 'Root sertifikasını indir',
7f4f2f7d 794'dpd action' => 'Hareketsiz eş algılama eylemi',
17eabb65
EY
795'dpd delay' => 'Gecikme',
796'dpd timeout' => 'Zaman Aşımı',
910193da 797'driver' => 'Sürücü',
17eabb65
EY
798'drop action' => '"Engellenmiş" biçimdeki (iletilen) güvenlik duvarının varsayılan davranışı',
799'drop action1' => '"Engellenmiş" biçimdeki (giden) güvenlik duvarının varsayılan davranışı',
800'drop action2' => 'Güvenlik duvarı (giriş) varsayılan davranışı',
801'drop forward' => 'İletilen paket günlüklerini reddet',
8824d894 802'drop input' => 'Günlük girdi paketlerini reddet',
910193da 803'drop newnotsyn' => 'Sync paketleri olmayan yeni günlükleri reddet',
8824d894 804'drop outgoing' => 'Günlük çıkış paketlerini reddet',
910193da
EY
805'drop portscan' => 'Günlük portscan paketlerini reddet',
806'drop proxy' => 'Vekil sunucudan yönlendirilmiş tüm paketleri reddet',
807'drop samba' => 'Tüm Microsoft bağlantı noktalarını 135,137,138,139,445,1025 reddet',
808'drop wirelessforward' => 'Kablosuz paket günlüklerini reddet',
8824d894 809'drop wirelessinput' => 'Kablosuz günlük girdi paketlerini reddet',
910193da
EY
810'dst port' => 'Dst Bağlantı Nokatası',
811'dstprt range overlaps' => 'Hedef bağlantı noktası aralığı ile örtüşen önceden tanımlanmış bağlantı noktası.',
812'dstprt within existing' => 'Hedef bağlantı noktası zaten tanımlanmış bağlantı noktası aralığı içinde.',
813'duplicate ip' => 'Yinelenen IP adresi girildi',
814'duplicate ip bold' => 'Yinelenen adresler <b>kalın</b> olanlardır',
815'duplicate mac' => 'Yinelenen MAC adresi girildi',
816'duplicate name' => 'Bu ad zaten kullanılıyor. Başka bir seçin.',
817'dyn dns source choice' => 'Dinamik DNS sağlayıcılarından IPFire sisteminiz için IP adresi alma:',
818'dynamic dns' => 'Dinamik DNS',
819'dynamic dns client' => 'Dinamik DNS İstemcisi',
820'e-mail address too long' => 'E-posta adresi çok uzun; adres 40 karakterden uzun olmamalı.',
821'eciadsl help' => 'ECI ADSL modem ayarlaması için synch.bin dosyasının IPFire üzerine yüklenmesi gerekir. Lütfen ECIADSL internet sitesinden <b>synch.bin</b> dosyasını indirdikten sonra aşağıdaki formu kullanarak yükleyin.',
822'eciadsl upload' => 'ECI ADSL Synch.bin Dosyasını Yükle',
823'edit' => 'Düzenle',
824'edit a rule' => 'Varolan kuralı düzenle:',
825'edit advanced settings when done' => 'Tamamlandığında gelişmiş ayarları düzenle.',
826'edit an existing alias' => 'Varolan takma adı düzenle',
827'edit an existing host' => 'Varolan sistem adını düzenle',
828'edit an existing lease' => 'Varolan atamayı düzenle',
829'edit device' => 'Aygıtı düzenle',
7f4f2f7d 830'edit hosts' => 'Ana Bilgisayarlar',
910193da
EY
831'edit network' => 'Ağı düzenle',
832'edit printer' => 'Yazıcıyı düzenle',
833'edit service' => 'Hizmeti düzenle',
834'edit share' => 'Paylaşımı düzenle',
835'editor' => 'Düzenleyici',
836'eg' => 'e.g.:',
837'email server can not be empty' => 'E-posta sunucusu boş olamaz',
838'emailreportlevel' => 'E-posta rapor seviyesi',
a0fa489f 839'emerging rules' => 'Emergingthreats.net Topluluk Kuralları',
910193da
EY
840'empty' => 'Bu alan boş bırakılabilir',
841'empty profile' => 'boş',
842'enable ignore filter' => 'Aktif filtreyi yoksay',
843'enable javascript' => 'Javascripti aktifleştir',
844'enable wildcards' => 'Joker karakterleri aktifleştir:',
845'enabled' => 'Aktif:',
846'enabled on' => 'Aktif olacağı yer',
847'enabledtitle' => 'Aktif',
848'encapsulation' => 'Kapsülleme',
849'encrypted' => 'Şifre',
17eabb65 850'encryption' => 'Şifreleme:',
7f4f2f7d 851'end address' => 'Bitiş adresi:',
910193da
EY
852'enter ack class' => 'ACK-Sınıfı girin <br />ve sonra <i>Kaydet</i> düğmesine basın.',
853'enter data' => 'Ayarları girin <br />ve sonra <i>Kaydet</i> düğmesine basın.',
8824d894
EY
854'entropy' => 'Entropi',
855'entropy graphs' => 'Entropi grafikleri',
910193da
EY
856'err bk 1' => 'Arşiv oluşturma hatası',
857'err bk 10 password' => 'Yedek parolası oluşturma hatası',
858'err bk 2 key' => 'Anahtar dosyası oluşturulama hatası',
859'err bk 3 tar' => 'Arşiv dosyaları ekleneme hatası',
860'err bk 4 gz' => 'Arşiv sıkıştırma hatası',
861'err bk 5 encrypt' => 'Arşiv şifreleme hatası',
862'err rs 1' => 'Arşiv geri yüklemesinde hata',
863'err rs 6 decrypt' => 'Arşiv şifresi çözülürken hata',
864'err rs 7 untartst' => 'Geçersiz şifresi çözülmüş arşiv',
865'err rs 8 untar' => 'Arşiv untar dosyası açma hatası',
866'error config' => '/var/ipfire/ovpn/config/ZERINA.ovpn açılamadı!',
867'error external access' => '/var/ipfire/xtaccess/config açılamadı (harici erişim verilemedi)!',
868'error messages' => 'Hata mesajları:',
869'esp encryption' => 'ESP Şifreleme:',
870'esp grouptype' => 'ESP Grup türü:',
871'esp integrity' => 'ESP Bütünlüğü:',
872'esp keylife' => 'ESP Anahtar ömrü:',
873'esp keylife should be between 1 and 24 hours' => 'ESP anahtar ömrü 1 ile 24 saat arasında olmalıdır.',
874'every' => 'Her',
875'exampel' => 'örnek',
876'exclude logfiles' => 'Günlük dosyaları hariç',
877'excluding buffers and cache' => '-/+ arabellek/önbellek',
878'expected' => 'Beklenen',
879'expertoptions' => 'Uzman seçenekleri',
880'expires' => 'Bitiş tarihi',
881'export' => 'Dışarı Aktar',
882'exportkey' => 'PSK dışarı aktar',
17eabb65 883'external access' => 'Harici erişim',
910193da
EY
884'external access configuration' => 'Harici erişim yapılandırması',
885'external access rule added' => 'Harici erişim kuralı eklendi. Erişim denetleyicisi yeniden başlatılıyor.',
886'external access rule changed' => 'Harici erişim kuralı değiştirildi. Erişim denetleyicisi yeniden başlatılıyor.',
887'external access rule removed' => ' Harici erişim kaldırıldı. Erişim denetleyicisi yeniden başlatılıyor.',
888'external aliases configuration' => 'Harici takma ad yapılandırması',
7f4f2f7d 889'extrahd' => 'Yedek Diskler',
910193da
EY
890'extrahd because there is already a device mounted' => ', çünkü bu aygıt bağlandı',
891'extrahd cant umount' => 'Ayrılamadı',
17eabb65 892'extrahd detected drives' => 'Algılanan diskler',
910193da
EY
893'extrahd install or load driver' => 'Aygıtınız buradaki listede yoksa sürücüsünü kurmanız veya yüklemeniz gerekir.<br /> Aygıtınızı görüyor fakat bölümlerini göremiyorsanız önce bunları oluşturmak zorundasınız.',
894'extrahd maybe the device is in use' => '. Belki aygıt kullanımda',
895'extrahd to' => '-',
896'extrahd to root' => 'root',
897'extrahd unable to read' => 'Okumak için açılamıyor',
898'extrahd unable to write' => 'Yazmak için açılamıyor',
899'extrahd you cant mount' => 'Bağlanamadı',
900'false classnumber' => 'Sınıf-Numarası arayüzle eşleşmiyor.',
901'false max bandwith' => 'Yanlış en fazla bant genişliği.',
902'false min bandwith' => 'Yanlış en az bant genişliği.',
903'february' => 'Şubat',
904'fetch ip from' => 'Harici sunucunun yardımıyla tahmini gerçek genel IP',
905'filename' => 'Dosya adı',
906'filesystem full' => 'Dolu dosya sistemi',
907'fireinfo ipfire version' => 'IPFire sürümü',
908'fireinfo is disabled' => 'Güvenlik duvarı bilgisi devre dışı',
909'fireinfo is enabled' => 'Güvenlik duvarı bilgisi aktif',
7f4f2f7d 910'fireinfo is submitted' => 'Profiliniz güvenlik duvarı bilgi hizmetine gönderildi.',
17eabb65 911'fireinfo is submitted button' => 'Hayır Artık Profilimi Göndermek İstemiyorum',
910193da
EY
912'fireinfo kernel version' => 'Çekirdek sürümü',
913'fireinfo not submitted' => 'Profiliniz güvenlik duvarı bilgi hizmetlerine henüz gönderilmemiştir.',
17eabb65 914'fireinfo not submitted button' => 'Evet Profilimi Şimdi Gönder',
910193da
EY
915'fireinfo pakfire version' => 'Pakfire sürümü',
916'fireinfo please enable' => 'Lütfen güvenlik duvarı bilgi hizmetini aktifleştirin.',
8824d894 917'fireinfo settings' => 'Güvenlik duvarı bilgisi ayarları',
910193da
EY
918'fireinfo system version' => 'Sistem sürümü',
919'fireinfo why descr1' => 'Bu seçeneği aktifleştirmek IPFire gelişimi için çok önemlidir.',
920'fireinfo why descr2' => 'Bunun ',
17eabb65 921'fireinfo why enable' => 'Neden güvenlik duvarı bilgi hizmetini aktifleştirmeliyim?',
910193da
EY
922'fireinfo why read more' => 'nedenleri hakkında bilgi için tıklayın.',
923'fireinfo your profile id' => 'Profil kimliğiniz',
924'firewall' => 'Güvenlik Duvarı',
925'firewall graphs' => 'Güvenlik Duvarı Grafikleri',
926'firewall hits' => 'Güvenlik duvarı için toplam kayıt:',
8824d894 927'firewall hits per' => 'güvenlik duvarı başına tıklama',
910193da
EY
928'firewall log' => 'Güvenlik duvarı günlüğü',
929'firewall log viewer' => 'Güvenlik Duvarı Günlük Görüntüleyicisi',
930'firewall logs' => 'Güvenlik Duvarı Günlükleri',
931'firewall logs ip' => 'Gd-Günlük Grafikleri (IP)',
7f4f2f7d 932'firewall logs port' => 'Gd-Günlük Grafikleri (Port)',
17eabb65 933'firewall rules' => 'Güvenlik duvarı kuralları',
910193da
EY
934'firewallhits' => 'güvenlik duvarı kaydı',
935'firmware' => 'Yazılım',
7f4f2f7d 936'firmware upload' => 'Yazılım/Sürücü Yükle',
17eabb65 937'first' => 'İlk',
910193da
EY
938'fixed ip lease added' => 'Sabit IP kirası eklendi',
939'fixed ip lease modified' => 'Sabit IP kirası güncellendi',
940'fixed ip lease removed' => 'Sabit IP kirası kaldırıldı',
8824d894 941'flag' => 'Bayrak',
910193da
EY
942'force update' => 'Zorla güncelleştir',
943'force user' => 'kullanıcıya tüm yeni dosyaları zorla',
17eabb65 944'forward firewall' => 'Güvenlik Duvarı',
910193da
EY
945'forwarding rule added' => 'Yönlendirme kuralı eklendi. Yeniden başlatmayı gönder.',
946'forwarding rule removed' => 'Yönlendirme kuralı kaldırıldı. Yeniden başlatmayı gönder.',
947'forwarding rule updated' => 'Yönlendirme kuralı güncellendi. Yeniden başlatmayı gönder.',
948'free' => 'Boş',
7f4f2f7d
EY
949'free memory' => 'boş bellek ',
950'free swap' => 'boş takas alanı',
910193da
EY
951'frequency' => 'Frekans',
952'friday' => 'Cuma',
953'fritzdsl help' => 'Fritz!DSL fcdsl / fcdslsl / fcdsl2 modem ayarlaması için, IPFire sisteminize paket yüklemeniz gereklidir. Lütfen IPFire internet sitesinden versiyonunuza uygun tar paketini indirin. Sonrasında <b>ipcop-(sizin_versionunuz)-install-avmdrv.(your_arch).tgz</b> dosyasını aşağıdaki form aracılığı ile yükleyin.',
954'fritzdsl upload' => 'Fritz!DSL Sürücüsünü Yükle',
955'from' => 'Başlangıç',
956'from email adr' => 'Gönderen e-posta adresi',
957'from email pw' => 'Gönderen e-posta parolası',
958'from email server' => 'Gönderen e-posta sunucusu',
959'from email user' => 'Gönderen e-posta kullanıcısı',
960'from warn email bad' => 'Gönderen e-posta adresi geçerli değil',
961'fw blue' => 'MAVİ arabirim için güvenlik duvarı seçenekleri',
17eabb65 962'fw default drop' => 'Güvenlik duvarı yöntemleri',
910193da 963'fw logging' => 'Güvenlik duvarı günlüğü',
17eabb65 964'fw settings' => 'Güvenlik duvarı ayarları',
b21d47c8
EY
965'fw settings color' => 'Kural tablosunda renkleri göster',
966'fw settings dropdown' => 'Kural oluşturulan sitedeki tüm ağları göster',
967'fw settings remark' => 'Kural tablosunda açıklamaları göster',
968'fw settings ruletable' => 'Boş kural tablolarını göster',
969'fwdfw ACCEPT' => 'KABUL ET',
970'fwdfw DROP' => 'İPTAL ET',
971'fwdfw MODE1' => 'Tüm paketleri iptal et',
972'fwdfw MODE2' => 'Tüm paketleri kabul et',
973'fwdfw REJECT' => 'REDDET',
974'fwdfw action' => 'Eylem',
975'fwdfw additional' => 'Ek ayarlar',
17eabb65 976'fwdfw addrule' => 'Kural Ekle/Düzenle::',
b21d47c8
EY
977'fwdfw all icmp' => 'Tüm ICMP türleri',
978'fwdfw change' => 'Güncelle',
979'fwdfw copy' => 'Kopyala',
980'fwdfw delete' => 'Sil',
981'fwdfw dnat' => 'Hedef NAT (Bağlantı noktası yönlendirme)',
982'fwdfw dnat error' => 'DNAT için bir tek ana bilgisayar seçmeniz gerekir. Gruplara veya ağlara izin verilmez.',
17eabb65
EY
983'fwdfw dnat extport' => 'Harici bağlantı noktası kaynak NAT kurallarını kullanırken boş olmak zorundadır.',
984'fwdfw dnat nochoice' => 'Lütfen NAT bölümünden kaynak NAT veya hedef NAT seçin.',
985'fwdfw dnat porterr' => 'NAT için tek bir bağlantı noktası veya bağlantı noktası aralığı (tcp/udp) seçmek zorundasınız.',
986'fwdfw dnat porterr2' => 'Hiçbir hedef bağlantı noktası tanımlamdan harici bir bağlantı noktası (NAT) kullanamazsınız.',
b21d47c8
EY
987'fwdfw edit' => 'Düzenle',
988'fwdfw err nosrc' => 'Bir kaynak seçilmedi.',
989'fwdfw err nosrcip' => 'Lütfen bir kaynak IP adresi belirtin.',
990'fwdfw err notgt' => 'Bir hedef seçilmedi.',
991'fwdfw err notgtip' => 'Lütfen bir hedef IP adresi belirtin.',
992'fwdfw err prot_port' => 'Seçilen kuuralla kaynak veya hedef bağlantı noktasına izin verilmez',
17eabb65 993'fwdfw err prot_port1' => 'TCP veya UDP kuralı için kaynak veya hedef bağlantı noktası kullanırken seçmek zorunda',
b21d47c8
EY
994'fwdfw err remark' => 'Açıklama içinde geçersiz karakterler.',
995'fwdfw err ruleexists' => 'Bu kural zaten var.',
996'fwdfw err same' => 'Kaynak ve hedef aynı.',
997'fwdfw err samesub' => 'Kaynak ve hedef IP adresleri aynı alt ağdadır.',
998'fwdfw err src_addr' => 'Geçersiz kaynak MAC/IP adresi.',
999'fwdfw err tgt_addr' => 'Geçersiz hedef IP adresi.',
1000'fwdfw err tgt_grp' => 'Hedef hizmet grubu boş',
1001'fwdfw err tgt_mac' => 'MAC adresleri hedef olarak kullanılamaz.',
1002'fwdfw err tgt_port' => 'Geçersiz hedef bağlantı noktası.',
1003'fwdfw err time' => 'En az bir gün seçmeniz gerekir.',
1004'fwdfw external port nat' => 'Harici bağlantı noktası (NAT)',
1005'fwdfw final_rule' => 'Son kural: ',
1006'fwdfw from' => 'Kimden:',
1007'fwdfw hint ip1' => 'Son oluşturulan kurallar hiçbir zaman eşleşmemelidir çünkü kaynak ve hedefin alt ağları çakışabilir',
1008'fwdfw hint ip2' => 'Bu kuralın mantıklı olup olmadığını bir kez daha kontrol edin: ',
17eabb65 1009'fwdfw hint mac' => 'Kod oluşturma sırasında görmezden gelinecek MAC adresleri.',
b21d47c8
EY
1010'fwdfw iface' => 'Arayüz',
1011'fwdfw ipsec network' => 'IPsec ağları:',
1012'fwdfw log' => 'Günlük',
1013'fwdfw log rule' => 'Günlük kuralı',
1014'fwdfw man port' => 'Bağlantı noktası:',
0327e694 1015'fwdfw many' => 'Çok',
b21d47c8
EY
1016'fwdfw menu' => 'Güvenlik Duvarı Kuralları',
1017'fwdfw movedown' => 'Aşağı taşı',
1018'fwdfw moveup' => 'Yukarı taşı',
1019'fwdfw natport used' => 'NAPT için verilen bağlantı noktası başka bir DNAT kural tarafından zaten kullanılıyor.',
17eabb65 1020'fwdfw newrule' => 'Yeni Kural',
b21d47c8
EY
1021'fwdfw p2p txt' => 'P2P ağlarına erişim izni Ver/Verme.',
1022'fwdfw pol allow' => 'İzin Verildi',
1023'fwdfw pol block' => 'Engellendi',
1024'fwdfw pol text' => 'Yerel ağlardan bağlantılar için varsayılan günvenlik duvarı davranışını ayarlar. Tüm yeni bağlantılara izin verebilir veya varsayılan olarak engelleyebilirsiniz. Yerel ağlar arasındaki bağlantılar ayrıca sonraki biçimde engellenir.',
17eabb65 1025'fwdfw pol text1' => 'Güvenlik duvarı tarafından başlatılan bağlantıları için varsayılan güvenlik duvarı davranışını ayarlar. Dikkat! Kendinizi engelleyebilirsiniz.',
b21d47c8
EY
1026'fwdfw pol title' => 'Varsayılan güvenlik duvarı davranışı',
1027'fwdfw prot41' => 'IPv6 Kuşatması (Kural 41)',
1028'fwdfw prot41 short' => 'IPv6 Kuşatması',
1029'fwdfw red' => 'KIRMIZI',
17eabb65 1030'fwdfw reread' => 'Değişiklikleri Uygula',
b21d47c8 1031'fwdfw rule action' => 'Eylem kuralı:',
8824d894 1032'fwdfw rule activate' => 'Kuralı aktifleştir',
b21d47c8
EY
1033'fwdfw rulepos' => 'Kural konumu',
1034'fwdfw rules' => 'Kurallar',
1035'fwdfw snat' => 'Kaynak NAT',
1036'fwdfw source' => 'Kaynak',
1037'fwdfw sourceip' => 'Kaynak adresi (MAC/IP adresi veya ağı):',
1038'fwdfw std network' => 'Standart ağlar:',
1039'fwdfw target' => 'Hedef',
17eabb65 1040'fwdfw targetip' => 'Hedef adres (MAC/IP adresi veya ağı):',
b21d47c8
EY
1041'fwdfw till' => 'Son zaman:',
1042'fwdfw time' => 'Zaman Kısıtlamaları',
1043'fwdfw timeframe' => 'Zaman kısıtlamalarını kullan',
8824d894
EY
1044'fwdfw toggle' => 'Aktifleştirin veya devre dışı bırakın',
1045'fwdfw togglelog' => 'Günlüğü aktifleştirin veya devre dışı bırakın',
17eabb65 1046'fwdfw use nat' => 'Ağ adres dönüştürücüsünü kullanın (NAT)',
b21d47c8
EY
1047'fwdfw use srcport' => 'Kaynak bağlantı noktası:',
1048'fwdfw use srv' => 'Hedef bağlantı noktası:',
1049'fwdfw useless rule' => 'Bu kural geçersiz.',
8824d894 1050'fwdfw warn1' => 'Ağa uygulanan güvenlik duvarı kurallarına öncülük etmelidir.',
b21d47c8
EY
1051'fwdfw wd_fri' => 'Cum',
1052'fwdfw wd_mon' => 'Pzt',
1053'fwdfw wd_sat' => 'Cmt',
1054'fwdfw wd_sun' => 'Paz',
1055'fwdfw wd_thu' => 'Per',
1056'fwdfw wd_tue' => 'Sal',
1057'fwdfw wd_wed' => 'Çar',
1058'fwdfw xt access' => 'Kayıt',
1059'fwhost addgrp' => 'Yeni ağ/ana bilgisayar grubu ekle:',
1060'fwhost addgrpname' => 'Grup adı:',
1061'fwhost addhost' => 'Yeni bir ana bilgisayar ekle:',
1062'fwhost addnet' => 'Yeni bir ağ ekle:',
b21d47c8
EY
1063'fwhost addservice' => 'Hizmet ekle:',
1064'fwhost addservicegrp' => 'Yeni bir hizmet grubu ekle:',
1065'fwhost any' => 'Herhangi',
1066'fwhost attention' => 'DİKKAT',
1067'fwhost back' => 'Geri',
1068'fwhost blue' => 'Mavi',
1069'fwhost ccdhost' => 'OpenVPN istemcileri:',
1070'fwhost ccdnet' => 'OpenVPN ağları:',
1071'fwhost change' => 'Değiştir',
1072'fwhost changeremark' => 'Sadece açıklamalar değiştirilmiş',
8824d894 1073'fwhost cust addr' => 'Ana bilgisayarlar',
b21d47c8 1074'fwhost cust grp' => 'Ağ/Ana Bilgisayar Grupları:',
8824d894 1075'fwhost cust net' => 'Ağlar',
b21d47c8 1076'fwhost cust service' => 'Hizmetler:',
17eabb65 1077'fwhost cust srvgrp' => 'Hizmet grupları:',
b21d47c8
EY
1078'fwhost deleted' => 'Silindi',
1079'fwhost empty' => 'Tanımlı kurallar yok',
1080'fwhost err addr' => 'Geçersiz IP adresi veya alt ağ',
1081'fwhost err addrgrp' => 'Lütfen bir grup adı verin',
1082'fwhost err empty' => 'Lütfen tüm alanları doldurun',
1083'fwhost err emptytable' => 'Bu grupta hiçbir kayıt yok',
1084'fwhost err groupempty' => 'Seçilen grup boş',
1085'fwhost err grpexist' => 'Bu grup zaten var',
1086'fwhost err hostexist' => 'zaten aynı adı taşıyan bir ana bilgisayar var',
1087'fwhost err hostorip' => 'Geçersiz adı veya IP adresi',
1088'fwhost err ip' => 'Geçersiz IP adresi',
1089'fwhost err ipcheck' => 'Bu IP adresi zaten kullanılıyor',
1090'fwhost err ipmac' => 'Geçersiz IP/MAC adresi',
1091'fwhost err ipwithsub' => 'Lütfen sadece bir IP adresi verin (Alt ağ maskesi olmadan)',
1092'fwhost err isccdhost' => 'Bu ad zaten OpenVPN istemci bağlantısı tarafından kullanılıyor',
1093'fwhost err isccdiphost' => 'Bu IP adresi zaten bir OpenVPN istemci bağlantısı tarafından kullanılıyor',
1094'fwhost err isccdipnet' => 'Bu IP adresi zaten bir OpenVPN ağ bağlantısı tarafından kullanılıyor',
1095'fwhost err isccdnet' => 'Bu ad zaten OpenVPN ağı tarafından kullanılıyor',
1096'fwhost err isingrp' => 'Bu kayıt grupta zaten var',
1097'fwhost err mac' => 'Geçersiz MAC adresi',
1098'fwhost err maxservicetcp' => 'TCP hizmetlerinin en üst sayısı olan 15 değerine bu grupta ulaşıldı (bağlantı noktası aralıkları iki kez sayılır)',
1099'fwhost err maxserviceudp' => 'UDP hizmetlerinin en üst sayısı olan 15 değerine bu grupta ulaşıldı (bağlantı noktası aralıkları iki kez sayılır)',
1100'fwhost err name' => 'Geçersiz ad. İzin verilen karakterler: Büyük ve küçük harfler, rakamlar, boşluk ve tire.',
1101'fwhost err name1' => 'Boş ad.',
1102'fwhost err net' => 'Bu Ağ/IP adresi zaten var',
1103'fwhost err netexist' => 'Aynı adı taşıyan bir ağ zaten var',
1104'fwhost err partofnet' => 'Ağ mevcut bir ağın alt ağı olmalıdır.',
1105'fwhost err port' => 'Bağlantı noktası boş',
1106'fwhost err remark' => 'Geçersiz açıklama. İzin verilen karakterler: Büyük ve küçük harfler, rakamlar, boşluk, tire, parantez, noktalı virgül, boru ve nokta.',
1107'fwhost err srv exists' => 'Aynı adı taşıyan bir hizmet zaten var',
1108'fwhost err srvexist' => 'Bu hizmet grupta zaten var',
1109'fwhost err sub32' => 'Lütfen bir ana bilgisayar ekleyiniz bir ağ değil',
1110'fwhost green' => 'Yeşil',
1111'fwhost hint' => 'Not',
1112'fwhost hosts' => 'Güvenlik Duvarı Ana Bilgisayarları',
1113'fwhost icmptype' => 'ICMP türü:',
1114'fwhost ip_mac' => 'IP/MAC adresi',
1115'fwhost ipadr' => 'IP adresi:',
1116'fwhost ipsec host' => 'IPsec istemcileri:',
1117'fwhost ipsec net' => 'IPsec ağları:',
8824d894 1118'fwhost menu' => 'Güvenlik Duvarı Grupları',
b21d47c8
EY
1119'fwhost netaddress' => 'Ağ adresi',
1120'fwhost newgrp' => 'Ağ/Ana Bilgisayar Grupları',
1121'fwhost newhost' => 'Ana Bilgisayarlar',
1122'fwhost newnet' => 'Ağlar',
1123'fwhost newservice' => 'Hizmetler',
8824d894 1124'fwhost newservicegrp' => 'Hizmet Grupları',
b21d47c8
EY
1125'fwhost orange' => 'Turuncu',
1126'fwhost ovpn_n2n' => 'Ağdan-Ağa OpenVPN',
1127'fwhost port' => 'Bağlantı Noktası',
1128'fwhost prot' => 'Kural',
1129'fwhost reread' => 'Güvenlik duvarı kurallarının güncelleştirilmesi gerekiyor.',
1130'fwhost reset' => 'İptal',
1131'fwhost services' => 'Hizmetler:',
1132'fwhost srv_name' => 'Hizmet adı',
1133'fwhost stdnet' => 'Standart ağlar:',
1134'fwhost type' => 'Tür',
1135'fwhost used' => 'Kullanılan',
1136'fwhost welcome' => 'Burada tek ana bilgisayarı gruplandırabilirsiniz ağlar ve hizmetlerle birlikte daha hızlı ve yeni kurallar oluşturabilirsiniz.',
1137'fwhost wo subnet' => '(alt ağ olmadan)',
910193da
EY
1138'g.dtm' => 'KALDIRILACAK',
1139'g.lite' => 'KALDIRILACAK',
17eabb65 1140'gateway' => 'Ağ geçidi',
910193da
EY
1141'gateway ip' => 'Ağ Geçidi IP Adresi',
1142'gen static key' => 'Statik bir anahtar oluştur',
1143'generate' => 'Yönetici/Sunucu Sertifikası Oluştur',
1144'generate a certificate' => 'Sertifika oluştur:',
1145'generate iso' => 'ISO oluştur',
17eabb65 1146'generate root/host certificates' => 'Yönetici/Sunucu Sertifikası Oluştur',
910193da
EY
1147'generate tripwire keys and init' => 'tripwire anahtarları ve init oluştur',
1148'generatekeys' => 'Anahtar Oluştur',
1149'generatepolicy' => 'Yeni kural oluştur',
1150'generatereport' => 'Generate new report',
1151'generating the root and host certificates may take a long time. it can take up to several minutes on older hardware. please be patient' => 'Yönetici ve sunucu sertifikalarının oluşturulması biraz zaman alır. Eski donanımlarda bu süre birkaç dakikayı bulabilir. Lütfen bekleyin.',
1152'genkey' => 'PSK oluştur',
1153'genre' => 'Tür',
1154'global settings' => 'Genel ayarlar',
1155'gpl i accept these terms and conditions' => 'Bu şartları kabul ediyorum',
1156'gpl license agreement' => 'Lisans Sözleşmesi',
1157'gpl please read carefully the general public license and accept it below' => 'Dikkatlice Genel Kamu Lisansını okuyup kabul edin',
1158'gpl unofficial translation of the general public license v3' => 'Resmi olmayan sürüm-3 Genel Kamu Lisansı çevirisi',
17eabb65 1159'graph' => 'grafiği',
910193da
EY
1160'graph per' => '-',
1161'green' => 'YEŞİL',
1162'green interface' => 'Yeşil Arabirim',
8824d894 1163'grouptype' => 'Grup türü:',
910193da
EY
1164'guaranteed bandwith' => 'Garantili bant genişliği',
1165'guardian alertfile' => 'Uyarı dosyası',
1166'guardian configuration' => 'Koruyucu Yapılandırması',
1167'guardian ignorefile' => 'Yoksayılan dosya',
1168'guardian interface' => 'Ara birim',
1169'guardian logfile' => 'Günlük dosyası',
1170'guardian timelimit' => 'Zaman sınırlaması',
1171'guest ok' => 'istemcilere erişim izni',
1172'gui settings' => 'GUI Ayarları',
1173'gz with key' => 'Sadece şifreli bir arşiv bu makinede geri yüklenebilir.',
1174'hangup' => 'Bağlantıyı Kes',
1175'hangup string' => 'Engel:',
7f4f2f7d 1176'harddisk temperature' => 'sabit disk sıcaklığı',
910193da
EY
1177'harddisk temperature graphs' => 'hdd sıcaklık grafiği',
1178'hardware graphs' => 'Donanım Grafikleri',
8824d894 1179'hardware support' => 'Donanım desteği',
910193da
EY
1180'hdd temperature in' => 'Sabit disk sıcaklığı',
1181'help' => 'Yardım',
1182'high' => 'Yüksek',
1183'high memory usage' => 'Yüksek ballek kullanımı',
1184'hint' => 'İpucu:',
1185'holdoff' => 'Kapalı tutulan zaman (saniye)',
1186'host' => 'Ana Bilgisayar',
1187'host allow' => 'izin verilen ana bilgisayarların listesi',
8824d894 1188'host certificate' => 'Ana bilgisayar sertifikası',
910193da
EY
1189'host configuration' => 'Ana Bilgisayar Yapılandırması',
1190'host deny' => 'engellenen ana bilgisayarlar listesi',
1191'host ip' => 'Ana bilgisayar IP adresi',
8824d894 1192'host to net vpn' => 'Sunucudan ağa sanal özel ağ (RoadWarrior)',
7f4f2f7d 1193'hostname' => 'Ana bilgisayar adı',
910193da
EY
1194'hostname and domain already in use' => 'Etki alanındaki bu ana bilgisayar adı zaten kullanılıyor.',
1195'hostname cant be empty' => 'Ana bilgisayar adı boş olamaz..',
1196'hostname not set' => 'Ana bilgisayar adı ayarlanmadı.',
1197'hosts config added' => 'Ana bilgisayar yapılandırması eklendi',
1198'hosts config changed' => 'Ana bilgisayar yapılandırması değiştirildi',
8824d894 1199'hour' => 'Saat',
7f4f2f7d
EY
1200'hour-graph' => 'saat',
1201'hours' => 'saat',
1202'hours2' => 'saat',
910193da
EY
1203'ibod for dual isdn only' => 'iBOD yalnızca çift ISDN ile kullanılabilir.',
1204'icmp selected but no type' => 'ICMP kuralı için seçildi ancak ICMP türü belirtildi.',
1205'icmp type' => 'ICMP Türü',
1206'id' => 'Kimlik Numarası (ID)',
1207'idle' => 'Boş',
1208'idle timeout' => 'Boşta kalma zaman aşımı (dakika; 0 devre dışı):',
1209'idle timeout not set' => 'Boşta kalma zaman aşımı ayarlanmamış.',
1210'ids log viewer' => 'IDS günlük görüntüleyicisi',
7f4f2f7d 1211'ids logs' => 'STS Günlükleri',
910193da
EY
1212'ids preprocessor' => 'IDS önişlemcisi',
1213'ids rules license' => 'Sourcefire VRT Sertifikalı Kurallarından yararlanmak için kayıt olmanız gerekmektedir',
1214'ids rules license1' => '.',
17eabb65 1215'ids rules license2' => 'Lisans kabulü için siteyi ziyaret edin veya e-posta ile aktifleştirin. Sonra ',
910193da
EY
1216'ids rules license3' => 'adresine gidin. Önce "Kod Oluştur" düğmesine basın ve sonra aşağıdaki alana 40 karakterlik Onikcode kodunu kopyalayın.',
1217'ids rules update' => 'Snort kuralları güncelleştirme',
1218'iface' => 'Iface',
1219'ignore filter' => 'Filtreyi yoksay',
1220'ike encryption' => 'IKE Şifreleme:',
1221'ike grouptype' => 'IKE Grup Türü:',
1222'ike integrity' => 'IKE Bütünlüğü:',
1223'ike lifetime' => 'IKE Yaşam Süresi:',
1224'ike lifetime should be between 1 and 8 hours' => 'IKE yaşam süresi 1 ila 8 saat arasında olmalıdır.',
1225'import' => 'Al',
1226'importkey' => 'PSK Al',
1227'in' => 'içinde',
7f4f2f7d 1228'inactive' => 'Pasif',
910193da
EY
1229'include logfiles' => 'Günlük dosyaları dahil',
1230'incoming' => 'gelen',
0327e694 1231'incoming firewall access' => 'Gelen güvenlik duvarı bağlantısı',
7f4f2f7d 1232'incoming traffic in bytes per second' => 'gelen trafik',
910193da
EY
1233'incorrect password' => 'Yanlış parola',
1234'info' => 'Bilgi',
1235'init string' => 'Init:',
1236'insert floppy' => 'Sistem ayarlarını yedeklemek için biçimlendirilmiş bir disketi sürücüye takın ve <i>Diskete yedekle</i> düğmesine tıklayın. Lütfen yedeklemenin sağlığı açısından sonuçları dikkatle inceleyin.',
1237'insert removable device' => 'Çıkarılabilir bir aygıt takın',
1238'install' => 'Yükle',
1239'install new update' => 'Yeni güncellemelieri yükle:',
1240'installed' => 'Yüklenenler',
1241'installed updates' => 'Yüklenen güncellemeler:',
7f4f2f7d 1242'instant update' => 'Hızlı Güncelle',
17eabb65 1243'integrity' => 'Bütünlük:',
910193da
EY
1244'interface' => 'Ara birim',
1245'interfaces' => 'Ara birim',
1246'internet' => 'İNTERNET',
1247'intrusion detection' => 'Saldırı Tespiti',
8824d894 1248'intrusion detection system' => 'Saldırı Tespit Sistemi',
910193da 1249'intrusion detection system log viewer' => 'Saldırı Tespit Sistemi Günlük Görüntüleyicisi',
8824d894 1250'intrusion detection system rules' => 'Saldırı tespit sistemi kuralları',
910193da
EY
1251'intrusion detection system2' => 'Saldırı Tespit Sistemi:',
1252'invalid broadcast ip' => 'Geçersiz yayın IP adresi',
1253'invalid cache size' => 'Geçersiz önbellek boyutu.',
1254'invalid characters found in pre-shared key' => 'Ön-paylaşımlı anahtarlarda geçersiz karakterler bulundu.',
1255'invalid date entered' => 'Geçersiz tarih girdisi.',
1256'invalid default lease time' => 'Geçersiz varsayılan kira süresi.',
1257'invalid domain name' => 'Geçersiz alan adı.',
1258'invalid downlink speed' => 'Geçersiz indirme bağlantı hızı.',
1259'invalid end address' => 'Geçersiz bitiş adresi.',
1260'invalid fixed ip address' => 'Geçersiz sabit IP adresi',
1261'invalid fixed mac address' => 'Geçersiz sabit bir MAC adresi',
1262'invalid hostname' => 'Geçersiz ana bilgisayar adı.',
1263'invalid input' => 'Geçersiz giriş',
1264'invalid input for authentication method' => 'Kimlik doğrulama yöntemi için geçersiz giriş.',
1265'invalid input for city' => 'Şehir için geçersiz giriş.',
1266'invalid input for country' => 'Ülke için geçersiz giriş.',
1267'invalid input for department' => 'Bölümü için geçersiz giriş.',
1268'invalid input for dhcp dns' => 'DHCP DNS için geçersiz giriş.',
1269'invalid input for dhcp domain' => 'DHCP etki alanı için geçersiz giriş.',
1270'invalid input for dhcp wins' => 'DHCP WINS için geçersiz giriş.',
17eabb65
EY
1271'invalid input for dpd delay' => 'DPD gecikmesi için geçersiz giriş.',
1272'invalid input for dpd timeout' => 'DPD zamanaşımı için geçersiz giriş.',
910193da
EY
1273'invalid input for e-mail address' => 'E-posta adresi için geçersiz giriş.',
1274'invalid input for esp keylife' => 'ESP anahtar ömrü için geçersiz giriş.',
1275'invalid input for hostname' => 'Ana bilgisayar adı için geçersiz giriş.',
1276'invalid input for ike lifetime' => 'IKE ömür boyu geçersiz giriş.',
1277'invalid input for keepalive 1' => 'Ping komutunu canlı tutma için geçersiz giriş.',
1278'invalid input for keepalive 1:2' => '1:2 oranında, en az bir oranı canlı tutma kullanım için geçersiz giriş',
1279'invalid input for keepalive 2' => 'Ping komutunu yeniden başlatmada canlı tutmak için geçersiz giriş.',
1280'invalid input for max clients' => 'En fazla istemci için geçersiz giriş.',
8824d894 1281'invalid input for name' => 'Kullanıcının tam adı veya sistem ana bilgisayar adı için geçersiz giriş',
910193da
EY
1282'invalid input for oink code' => 'Oink kodu için geçersiz giriş.',
1283'invalid input for organization' => 'Kuruluş için geçersiz giriş.',
1284'invalid input for remote host/ip' => 'Ana bilgisayar/ip uzak giriş için geçersiz giriş.',
1285'invalid input for state or province' => 'Devlet veya il için geçersiz giriş.',
1286'invalid ip' => 'Geçersiz IP adresi',
1287'invalid keep time' => 'Tutma zamanı geçerli bir sayı olmalıdır.',
1288'invalid key' => 'Geçersiz anahtar.',
1289'invalid loaded file' => 'Geçersiz yüklenen dosya.',
1290'invalid local-remote id' => 'Uzak ve yerel kimliği eşit olmadığında "@" işareti ile başlamamalıdır. Bu durum strongswan termonolojisinde leftid ve rightid de vardır.',
1291'invalid logserver address' => 'Geçersiz syslogd sunucu adresi',
1292'invalid mac address' => 'Geçersiz MAC adresi.',
1293'invalid max lease time' => 'Geçersiz en fazla kira süresi.',
1294'invalid maximum incoming size' => 'Geçersiz en fazla gelen boyut.',
1295'invalid maximum object size' => 'Geçersiz en fazla nesne boyutu.',
1296'invalid maximum outgoing size' => 'Geçersiz en fazla giden boyutu.',
1297'invalid md5sum' => 'Geçersiz MD5Sum değeri.',
1298'invalid minimum object size' => 'Geçersiz en az nesne boyutu.',
1299'invalid mtu input' => 'Geçersiz MTU',
1300'invalid netmask' => 'Geçersiz ağ',
1301'invalid port' => 'Geçersiz bağlantı noktası numarası. Bağlantı noktası bir numara olmalıdır.',
1302'invalid port list' => 'Bağlantı noktasındaki söz dizimi: bağlantı noktası[,bağlantı noktası]... bağlantı noktaları /etc/services veya numaralarınn bulunduğu yer',
1303'invalid primary dns' => 'Geçersiz birincil DNS.',
1304'invalid primary ntp' => 'Geçersiz birincil NTP sunucu adresi',
1305'invalid secondary dns' => 'Geçersiz ikincil DNS.',
1306'invalid secondary ntp' => 'Geçersiz birincil NTP sunucu adresi',
1307'invalid start address' => 'Geçersiz başlangıç adresi',
1308'invalid time entered' => 'Geçersiz zaman girdisi',
1309'invalid time period' => 'Geçersiz zaman dilimi',
1310'invalid uplink speed' => 'Geçersiz yükleme bağlantı hızı.',
1311'invalid upstream proxy username or password setting' => 'Geçersiz geliş yönündeki bir vekil sunucu kullanıcı adı veya parola ayarı.',
1312'invalid users' => 'kullanıcılar listesine erişmek için reddedildi',
1313'invalid vpi vpci' => 'Geçersiz VPI/VPCI ayarları',
1314'invalid wins address' => 'Geçersiz WINS sunucu adresi.',
1315'invert' => 'Tersi',
1316'ip address' => 'IP adresi',
1317'ip address in use' => 'Bu IP adresi zaten kullanılıyor',
1318'ip address outside subnets' => 'Alt ağ dışındaki IP adresi',
1319'ip alias added' => 'Harici IP takma adı eklendi',
1320'ip alias changed' => 'Harici IP takma adı değiştirildi',
1321'ip alias removed' => 'Harici IP takma adı kaldırıldı',
1322'ip info' => 'IP Bilgi',
1323'ipfire has now rebooted' => 'IPFire şimdi yeniden başlatılıyor.',
1324'ipfire has now shutdown' => 'IPFire şimdi kapatılıyor.',
1325'ipfire side' => 'IPFire yan liste:',
1326'ipfire side is invalid' => 'Geçersiz IPFire yan listesi.',
7f4f2f7d 1327'ipfires hostname' => 'IPFire ana bilgisayar adı',
910193da 1328'ipinfo' => 'IP bilgi',
17eabb65
EY
1329'ipsec' => 'IPsec',
1330'ipsec network' => 'IPsec ağ',
1331'ipsec no connections' => 'Aktif hiçbir IPsec bağlantısı yok',
7f4f2f7d 1332'iptable rules' => 'IPTablo kuralları',
17eabb65
EY
1333'iptmangles' => 'IPTablo sıkıştırmaları',
1334'iptnats' => 'IPTablo ağ adres çevrimi',
7f4f2f7d 1335'ipts' => 'IPTablolar',
910193da
EY
1336'isdn' => 'ISDN',
1337'isdn settings' => 'Ek ISDN ayarları:',
1338'isdn1' => 'Tek ISDN',
1339'isdn2' => 'Çift ISDN',
1340'january' => 'Ocak',
1341'javascript menu error1' => 'Eğer aşağı açılır listeler çalışmıyorsa javascript seçeneğini devre dışı bırakın',
1342'javascript menu error2' => 'sayfa.',
1343'july' => 'Temmuz',
1344'june' => 'Haziran',
1345'kernel' => 'Çekirdek',
1346'kernel logging server' => 'Çekirdek Günlüğü Sunucusu',
1347'kernel version' => 'Çekirdek sürümü:',
1348'key stuff' => '2. Anahtarlar ve Sertifikalar',
1349'keyreset' => 'Anahtarları Sıfırla',
1350'keys' => 'anahtarlar',
17eabb65 1351'lan' => 'YEREL AĞ',
910193da
EY
1352'lang' => 'tr',
1353'languagepurpose' => 'IPFire sistemini görüntülemek istediğiniz dili seçin:',
8824d894 1354'last' => 'Son',
910193da
EY
1355'last activity' => 'Son Etkinlik',
1356'lateprompting' => 'Geç istenen',
1357'lease expires' => 'Kiralama süresi',
17eabb65 1358'least preferred' => 'az tercih edilen',
7f4f2f7d 1359'legend' => 'Açıklamalar',
17eabb65
EY
1360'length' => 'Süre',
1361'lifetime' => 'Yaşam süresi:',
910193da 1362'line' => 'Satırı',
7f4f2f7d 1363'linkq' => 'bağlantı kalitesi',
910193da
EY
1364'load printer' => 'Yazıcı Yükle',
1365'loaded modules' => 'Yüklü modüller:',
1366'local hard disk' => 'Sabit disk',
0327e694 1367'local master' => 'Yerel yönetici',
8824d894 1368'local ntp server specified but not enabled' => 'Belirtilen yerel NTP sunucusu aktif değil',
910193da
EY
1369'local subnet' => 'Yerel Alt Ağ:',
1370'local subnet is invalid' => 'Geçersiz yerel alt ağ.',
17eabb65 1371'local vpn hostname/ip' => 'Yerel VPN ana bilgisayar adı/ip',
910193da
EY
1372'localkey' => 'yerel Anahtar',
1373'localkeyfile' => 'Yerel Anahtar Dosyası',
1374'log' => 'Günlük:',
1375'log enabled' => 'Günlük Aktif',
17eabb65 1376'log level' => 'Günlük seviyesi',
910193da
EY
1377'log lines per page' => 'Sayfa başına satır',
1378'log server address' => 'Syslog sunucusu:',
1379'log settings' => 'Günlük Ayarları',
1380'log summaries' => 'Günlük özetleri',
1381'log summary' => 'Günlük Özetleri',
1382'log var messages' => '/var/log/messages için ayarlar:',
17eabb65 1383'log view' => 'Günlük kaydı',
910193da
EY
1384'log viewer' => 'Günlük görüntüleyici',
1385'log viewing options' => 'Günlük görüntüleme seçenekleri',
1386'log-options' => 'Günlük dosya seçenekleri',
1387'loged in at' => 'Giriş yapan',
7f4f2f7d 1388'logging' => 'Günlük',
910193da
EY
1389'logging server' => 'Günlük Sunucusu',
1390'loginlogout' => 'Giriş/Çıkış',
17eabb65 1391'logs' => 'Günlükler',
910193da
EY
1392'lookup failed' => 'Ters arama başarısız',
1393'loosedirectorychecking' => 'Serbest Dizin Denetimi',
1394'low' => 'Düşük',
1395'ls_dhcpd' => 'DHCP Sunucusu:',
1396'ls_disk space' => 'Disk alanı:',
1397'ls_free/swan' => 'VPN:',
1398'ls_httpd' => 'HTTP Sunucusu:',
1399'ls_init' => 'Init:',
1400'ls_kernel' => 'Çekirdek ve Güvenlik Duvarı:',
1401'ls_modprobe' => 'Module yükleyici:',
1402'ls_pam_unix' => 'Yerel kullanıcı girişi:',
1403'ls_sshd' => 'Uzak kullanıcı girişi:',
1404'ls_syslogd' => 'Syslogd:',
1405'mac address' => 'MAC Adresi',
1406'mac address deleted' => 'Başarıyla silindi!',
1407'mac address deleted txt' => 'MAC adresi başarıyla silindi. Ancak değişiklikler <strong>yeniden başlattıktan</strong> sonra aktif olacaktır.',
1408'mac address done' => 'MAC adres ayarları kaydedildi.',
1409'mac address error not 00' => 'MAC adresiniz 00 ile başlamalı!',
1410'mac address error not valid' => 'MAC adres geçerli değil!',
1411'mac address header' => 'Red0 üzerindeki MAC adresi',
1412'mac address in use' => 'Bu MAC adresi zaten kullanılıyor',
7f4f2f7d 1413'mac address menu' => 'MAC Adresi',
910193da
EY
1414'mac address recon' => 'Yeniden bağlanmaya çalışılıyor!',
1415'mac address saved' => 'Başarıyla kaydedildi!',
1416'mac address saved txt' => 'MAC adresi başarıyla kaydedildi. Fakat değişiklikler sadece yeniden başlattıktan sonra veya yeniden bağlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.',
17eabb65 1417'mac address title' => 'MAC adresi atayın',
910193da 1418'mac desc' => 'Burada red0 üzerindeki MAC adresini değiştirebilirsiniz. Adres onaltılık (0-9,a-f) bir tanımlama arasında olmalıdır.<br />Örneğin: 00-01-02-0e-b8-d6 veya 00:01:02:0e:b8:d6.',
17eabb65 1419'mac filter' => 'MAC filtre',
910193da
EY
1420'mac new' => 'Yeni MAC adresi:',
1421'mac1 new' => 'Yeni MAC adresi 1 (vdsl-inet):',
1422'mac2 new' => 'Yeni MAC adresi 2 (vdsl-iptv):',
7f4f2f7d 1423'magic packet send to:' => 'Uyandırma paketi gönder:',
910193da
EY
1424'mailmethod' => 'Posta Yöntemi',
1425'mailprogramm' => 'Posta Programı',
1426'main page' => 'Ana sayfa',
1427'manage ovpn' => '5. Tünel Yönetimi:',
1428'manage printers' => 'yazıcıları yönet',
17eabb65 1429'manage shares' => 'Paylaşım yönetimi',
910193da
EY
1430'manual' => 'El ile',
1431'manual control and status' => 'El ile kontrol ve durum:',
1432'manually' => 'El ile',
17eabb65 1433'map to guest' => 'Ziyaretçi haritası',
910193da
EY
1434'march' => 'Mart',
1435'marked' => 'İşaretli',
1436'max bandwith' => 'En fazla bant genişliği',
1437'max incoming size' => 'En fazla gelen boyut (KB):',
1438'max lease time' => 'En fazla kira süresi (dakika):',
1439'max outgoing size' => 'En fazla giden boyutu (KB):',
1440'max reliability' => 'En fazla güvenilirlik',
1441'max renewal time' => 'En fazla Yenileme Zamanı',
1442'max retries not set' => 'En fazla deneme ayarlanmamış.',
1443'max size' => 'En fazla nesne boyutu (KB):',
1444'max throughput' => 'En fazla hacmi',
1445'maximal' => 'En fazla',
17eabb65 1446'maximum' => 'En fazla',
910193da
EY
1447'maximum retries' => 'En fazla yeniden deneme:',
1448'may' => 'Mayıs',
1449'mbmon display' => 'Görüntü',
7f4f2f7d
EY
1450'mbmon fan' => 'fan hızı',
1451'mbmon fan in' => 'fan hızı',
910193da
EY
1452'mbmon graphs' => 'mbmon Grafikleri',
1453'mbmon label' => 'Etiket',
1454'mbmon settings' => 'mbmon grafik ayarları',
7f4f2f7d 1455'mbmon temp' => 'sıcaklık',
910193da
EY
1456'mbmon temp in' => 'Sıcaklık',
1457'mbmon value' => 'Değer',
7f4f2f7d 1458'mbmon volt' => 'voltaj',
910193da
EY
1459'meaning' => 'anlam',
1460'media' => 'Medya',
17eabb65 1461'media information' => 'Medya bilgisi',
910193da
EY
1462'medium' => 'Orta',
1463'memory' => 'Bellek',
17eabb65 1464'memory information' => 'Bellek bilgisi',
7f4f2f7d 1465'memory usage per' => 'bellek başına kullanım - ',
910193da
EY
1466'messages logging' => '/var/log/messages için günlük ayarları',
1467'method' => 'Yöntem:',
1468'min costs' => 'En az maliyet',
1469'min delay' => 'En az gecikme',
1470'min size' => 'En az nesne boyutu (KB):',
1471'minimal' => 'En az',
17eabb65 1472'minimum' => 'En az',
7f4f2f7d
EY
1473'minute' => 'dakika',
1474'minutes' => 'dakika',
910193da
EY
1475'misc-options' => 'Çeşitli seçenekler',
1476'missing dat' => 'Şifreli arşiv bulunamadı',
1477'missing gz' => 'Şifrelenmemiş arşiv bulunamadı',
1478'mode' => 'Yöntem',
1479'modem' => 'Modem',
1480'modem configuration' => 'Modem yapılandırması',
1481'modem on com1' => 'COM1 üzerindeki modem',
1482'modem on com2' => 'COM2 üzerindeki modem',
1483'modem on com3' => 'COM3 üzerindeki modem',
1484'modem on com4' => 'COM4 üzerindeki modem',
1485'modem on com5' => 'COM5 üzerindeki modem',
1486'modem settings have errors' => 'Modem ayarları hatalı',
1487'modem speaker on' => 'Modem üzerindeki hoparlör:',
1488'modify' => 'Düzenle',
1489'modulation' => 'Geçiş',
1490'monday' => 'Pazartesi',
17eabb65 1491'month' => 'Ay',
7f4f2f7d 1492'month-graph' => 'ay',
910193da
EY
1493'monthly firewallhits' => 'aylık güvenlik duvarı kaydı',
1494'monthly start day bad' => 'Aylık başlangıç ​​günü doğru değil',
1495'monthly traffic bad' => 'Aylık hacim doğru değil',
1496'monthly volume' => 'Aylık hacim',
1497'monthly volume start day' => 'Aylık dönemin ilk günü',
1498'monthly volume start day short' => 'İlk gün',
1499'months' => 'ay',
0327e694 1500'more' => 'Daha fazla',
17eabb65 1501'most preferred' => 'En çok tercih edilen',
910193da
EY
1502'mount' => 'Bağla',
1503'mounted on' => 'Bağlı',
1504'mpfire' => 'IPFire için Media Player',
1505'mpfire controls' => 'MPFire Kontrol',
1506'mpfire playlist' => 'MPFire Çalma Listesi',
1507'mpfire scanning' => 'Yeni dosyalar için tara',
1508'mpfire search' => 'MPFire Ara',
1509'mpfire songs' => 'MPFire şarkı listesi',
1510'mpfire webradio' => 'MPFire Webradyo',
1511'mtu QoS' => 'Bu genel MTU değiştirilemez. Sadece QoS için MTU ayarı yapılır.',
1512'my new share' => 'Yeni paylaşımlarım',
1513'name' => 'Ad',
1514'name is invalid' => 'Geçersiz ad',
1515'name must only contain characters' => 'Ad sadece karakter içermelidir.',
8824d894 1516'name too long' => 'Kullanıcının tam adı veya sistem ana bilgisayar adı çok uzun',
910193da
EY
1517'nat-traversal' => 'Nat Geçişi:',
1518'needreboot' => 'Bir güncelleştirmeden sonra yeniden başlatmak gerekir',
1519'net' => 'Ağ',
1520'net address' => 'ağ adresi',
1521'net config' => 'Ağ yapılandırma',
1522'net config type' => 'ağ yapılandırması türü',
7f4f2f7d 1523'net config type help' => 'YEŞİL yerel ağ, KIRMIZI internet, MAVİ kablosuz ağ, TURUNCU açık bölge (dmz) ağıdır.',
8824d894 1524'net to net vpn' => 'Ağdan ağa sanal özel ağ',
910193da
EY
1525'net traffic newversion' => 'Yeni Ağ-Trafik sürümü var:',
1526'net-traffic configuration' => 'Ağ-Trafik Yapılandırması',
17eabb65 1527'netbios name' => 'Netbios adı',
8824d894 1528'netmask' => 'Ağ maskesi',
910193da
EY
1529'network' => 'Ağ',
1530'network added' => 'Özel ağ eklendi',
1531'network configuration' => 'Ağ Yapılandırması',
1532'network internal' => 'Ağ (dahili)',
1533'network options' => 'Ağ seçenekleri',
1534'network other' => 'Ağ (diğer)',
1535'network red' => 'Ağ (harici)',
1536'network removed' => 'Özel ağ kaldırıldı',
1537'network status information' => 'Ağ Durum Bilgisi',
1538'network time' => 'Bir ağ zaman sunucusu kullanın:',
7f4f2f7d 1539'network time from' => 'Bir ağ zaman sunucusundan zamanı al',
910193da
EY
1540'network traffic graphs' => 'Ağ trafik grafikleri',
1541'network traffic graphs external' => 'Ağ-Trafik grafikleri (harici)',
1542'network traffic graphs internal' => 'Ağ-Trafik grafikleri (dahili)',
1543'network traffic graphs others' => 'Ağ (diğer)',
1544'network updated' => 'Özel ağ güncellendi',
1545'networks settings' => 'Güvenlik Duvarı - Ağ Ayarları',
1546'new optionsfw later' => 'Yaptığınız değişiklikler yeniden başlatıldıktan sonra aktif olacaktır',
1547'new optionsfw must boot' => 'IPFire yeniden başlatmanız gerekir',
1548'newer' => 'Daha yeni',
1549'next' => 'sonraki',
1550'no' => 'Hayır',
1551'no alcatelusb firmware' => 'Alcatel USB yazılımı yok. Lütfen yükleyin.',
1552'no cfg upload' => 'Hiçbir veri yüklenmedi',
1553'no dhcp lease' => 'DHCP kira alınmamış',
1554'no eciadsl synch.bin file' => 'ECI ADSL synch.bin dosyası yok. Lütfen yükleyin.',
1555'no filter pass' => 'Olmayan filtre paketleri için standart sınıfı girin.',
1556'no fritzdsl driver' => 'Fritz!DSL sürücüsü yok. Lütfen yükleyin.',
8824d894 1557'no hardware random number generator' => 'Bu sistemin entropi için kaynağı yok.',
910193da
EY
1558'no information available' => 'Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.',
1559'no log selected' => 'Günlük seçilmedi',
1560'no modem selected' => 'Modem seçilmedi',
1561'no set selected' => 'Hiçbir ayar seçilmedi',
1562'no time limit' => 'sınırsız zaman',
1563'none found' => 'hiçbiri bulunamadı',
1564'nonetworkname' => 'Ağ adı girilmedi',
1565'noservicename' => 'Hizmet adı girilmedi',
1566'not a valid ca certificate' => 'Geçerli bir CA sertifikası değil.',
1567'not enough disk space' => 'Yeterli disk alanı yok',
1568'not present' => 'Mevcut <b>değil</b>',
1569'not running' => 'çalışmıyor',
1570'not set' => 'ayarlanmamış',
1571'notes' => 'Notlar',
17eabb65 1572'notice' => 'Dikkat',
910193da
EY
1573'november' => 'Kasım',
1574'ntp common settings' => 'Genel ayarlar',
1575'ntp configuration' => 'NTP yapılandırması',
8824d894 1576'ntp must be enabled to have clients' => 'NTP istemciler için aktif olmalıdır.',
910193da
EY
1577'ntp server' => 'NTP Sunucusu',
1578'ntp sync' => 'Eşitleme',
1579'ntp syncro disabled' => 'NTP eşitlemesi devre dışı',
1580'ntp syncro enabled' => 'NTP eşitlemesi aktif',
1581'ntpd restarted' => 'ntpd yeniden başlat',
1582'number' => 'Numara:',
1583'o-no' => 'Pasif',
1584'o-yes' => 'Aktif',
1585'october' => 'Ekim',
1586'off' => 'kapalı',
1587'ok' => 'TAMAM',
1588'older' => 'Eski',
1589'on' => 'üstünde',
1590'online help en' => 'Çevrimiçi yardım (ingilizce)',
1591'only digits allowed in holdoff field' => 'Koruma süresi alanında sadece rakama izin verilir',
1592'only digits allowed in max retries field' => 'En fazla yeniden deneme alanında sadece rakama izin verilir.',
1593'only digits allowed in the idle timeout' => 'Boşta kalma zaman aşımı için sadece rakama izin verilir.',
1594'only red' => 'Sadece KIRMIZI',
1595'open to all' => 'TÜM harici erişim geçersiz',
1596'openssl produced an error' => 'OpenSSL bir hata üretti',
1597'openvpn client' => 'OpenVPN istemcisi',
1598'openvpn default' => 'Varsayılan',
1599'openvpn destination port used' => 'Bu hedef bağlantı noktası zaten başka bir OpenVPN sunucusu tarafından kullanılıyor.',
1600'openvpn disabled' => 'DEVRE DIŞI',
1601'openvpn enabled' => 'AKTİF',
1602'openvpn fragment allowed with udp' => 'UDP kuralı kullanırken sadece parça kullanılmasına izin verilir.',
1603'openvpn log' => 'OpenVPN Günlük',
1604'openvpn mssfix allowed with udp' => 'UDP kuralı kullanırken sadece "mssfix" ile kullanılmasına izin verilir.',
17eabb65 1605'openvpn network' => 'OpenVPN ağları',
910193da
EY
1606'openvpn prefix local subnet' => 'Önek gösterimi kullanımı yerel alt ağ için desteklenmez. Lütfen 255.255.255.0 gibi alt ağ maskeleri girin.',
1607'openvpn prefix openvpn subnet' => 'Önek gösterimi kullanımı OpenVPN alt ağ için desteklenmez. Lütfen 255.255.255.0 gibi alt ağ maskeleri girin',
1608'openvpn prefix remote subnet' => 'Önek gösterimi kullanımı uzak alt ağ için desteklenmez. Lütfen 255.255.255.0 gibi alt ağ maskeleri girin',
1609'openvpn server' => 'OpenVPN sunucusu',
1610'openvpn subnet is used' => 'Verilen ağ başka bir OpenVPN sunucusu tarafından kullanılır.',
1611'optional at cmd' => 'İsteğe bağlı AT komutu',
1612'optional data' => '3. İsteğe Bağlı Ayarlar:',
1613'options' => 'Seçenekler',
1614'options fw' => 'Güvenlik Duvarı Seçenekleri',
1615'optionsfw portlist hint' => 'Bağlantı noktalarının listesi virgülle ayrılmış olması gerekir (örneğin 137,138). Bu kurala göre en fazla 15 bağlantı noktası numarası tanımlayabilirsiniz.',
1616'optionsfw warning' => 'Bu seçenekleri değiştirmek güvenlik duvarının yeniden başlatılacağı anlamına gelir',
1617'or' => 'veya',
1618'orange' => 'TURUNCU',
8824d894 1619'organization cant be empty' => 'Kuruluş adı boş olamaz.',
17eabb65 1620'organization name' => 'Kuruluş adı',
910193da
EY
1621'organization too long' => 'Kuruluş adı çok uzun. Kuruluş adı 60 karakterden çok olmamalıdır.',
1622'original' => 'Orijinal',
17eabb65 1623'os level' => 'OS seviyesi',
910193da
EY
1624'other' => 'Diğer',
1625'other countries' => 'Diğer ülkelers',
1626'other login script' => 'Diğer oturum açma komut dosyası',
1627'otherip' => 'Diğer IP',
1628'otherport' => 'Diğer bağlantı noktası',
1629'our donors' => 'Destekçimiz',
1630'out' => 'Dışarı',
1631'outgoing' => 'giden',
8824d894 1632'outgoing firewall' => 'Giden güvenlik duvarı',
0327e694 1633'outgoing firewall access' => 'giden güvenlik duvarı bağlantısı',
910193da
EY
1634'outgoing firewall add ip group' => 'IP Adres Grubu Ekle',
1635'outgoing firewall add mac group' => 'MAC Adres Grubu Ekle',
1636'outgoing firewall edit ip group' => 'IP Adres Grubunu Düzenle',
1637'outgoing firewall edit mac group' => 'MAC Adres Grubunu Düzenle',
1638'outgoing firewall group error' => 'Aynı ada sahip bir grup var.',
1639'outgoing firewall groups' => 'Güvenlik Duvarı Grupları',
1640'outgoing firewall ip groups' => 'Giden Güvenlik Duvarı IP Adres Grupları',
1641'outgoing firewall mac groups' => 'Giden Güvenlik Duvarı MAC Adres Grupları',
1642'outgoing firewall mode0' => 'Bu yöntemin kullanılması ile tüm istemcilere herhangi bir kısıtlama olmadan internet erişimine izin verilecektir.',
1643'outgoing firewall mode1' => 'Bu yöntemin kullanılması ile sadece belirlenen kurallara göre izin verilir.',
1644'outgoing firewall mode2' => 'Bu yöntemin kullanılması ile tanımlanmış tüm bağlantılara izin verilir.',
1645'outgoing firewall outgoing firewall reserved groupname' => 'Lütfen başka bir grup adı kullanın bu ad ayrılmıştır.',
1646'outgoing firewall p2p allow' => 'p2p kuralına izin verildi',
1647'outgoing firewall p2p deny' => 'p2p kuralı engellendi',
1648'outgoing firewall p2p description 1' => 'Düğme',
1649'outgoing firewall p2p description 2' => 'p2p kuralı veya izini anlamına gelir',
7f4f2f7d 1650'outgoing firewall p2p description 3' => 'p2p kuralı engellendi anlamına gelir',
910193da
EY
1651'outgoing firewall reset' => 'Tümünü sıfırla',
1652'outgoing firewall view group' => 'Grup bilgileri',
1653'outgoing firewall warning' => 'Kaynak IP veya MAC seçildiğinde bunlar yok sayılır',
7f4f2f7d 1654'outgoing traffic in bytes per second' => 'giden trafik',
910193da
EY
1655'override mtu' => 'Varsayılan MTU seçeneğini geçersiz kıl',
1656'ovpn' => 'OpenVPN',
1657'ovpn con stat' => 'OpenVPN Bağlantı İstatistiği',
1658'ovpn config' => 'OVPN-Yapılandırması',
1659'ovpn device' => 'OpenVPN aygıtı:',
1660'ovpn dl' => 'OVPN-Yapılandırması İndir',
1661'ovpn errmsg green already pushed' => 'Yeşil ağ için her zaman bir yol ayarla',
1662'ovpn errmsg invalid ip or mask' => 'Geçersiz ağ adresi veya alt ağ maskesi',
1663'ovpn log' => 'OVPN-Günlük',
17eabb65 1664'ovpn mgmt in root range' => 'Bağlantı noktası numarası 1024 ya da daha yüksek bir numara olmalıdır.',
7f4f2f7d
EY
1665'ovpn mtu-disc' => 'MTU algılama',
1666'ovpn mtu-disc and mtu not 1500' => 'MTU algılama 1500 MTU olmasını gerektirir.',
910193da
EY
1667'ovpn mtu-disc maybe' => 'İsteğe Bağlı',
1668'ovpn mtu-disc no' => 'Asla',
1669'ovpn mtu-disc off' => 'Devre dışı',
7f4f2f7d 1670'ovpn mtu-disc with mssfix or fragment' => 'MTU algılama mssfix veya parçası ile kullanılamaz.',
910193da 1671'ovpn mtu-disc yes' => 'Zorunlu',
17eabb65 1672'ovpn no connections' => 'Hiçbir aktif OpenVPN bağlantısı yok',
910193da
EY
1673'ovpn on blue' => 'MAVİ üzerindeki OpenVPN',
1674'ovpn on orange' => 'TURUNCU üzerindeki OpenVPN',
1675'ovpn on red' => 'KIRMIZI üzerindeki OpenVPN',
17eabb65 1676'ovpn port in root range' => '1024 ya da daha yüksek bir bağlantı noktası numarası gereklidir..',
7f4f2f7d
EY
1677'ovpn routes push' => 'Yollar (her satırda bir tane) örneğin 192.168.10.0/255.255.255.0 192.168.20.0/24',
1678'ovpn routes push options' => 'Yol baskı seçenekleri',
910193da
EY
1679'ovpn server status' => 'Güncel OpenVPN sunucu durumu:',
1680'ovpn subnet' => 'OpenVPN alt ağı (örneğin 10.0.10.0/255.255.255.0)',
1681'ovpn subnet is invalid' => 'Geçersiz OpenVPN alt ağı.',
1682'ovpn subnet overlap' => 'OpenVPN alt ağı ile örtüşenler: ',
1683'ovpn_fastio' => 'Hızlı-IO',
1684'ovpn_fragment' => 'Parça boyutu',
1685'ovpn_mssfix' => 'MSSFIX Boyutu',
1686'ovpn_mtudisc' => 'MTU-Keşfi',
1687'ovpn_processprio' => 'İşlem Önceliği',
1688'ovpn_processprioD' => 'Derinlik',
1689'ovpn_processprioED' => 'Oldukça derin',
1690'ovpn_processprioEH' => 'Çok yüksek',
1691'ovpn_processprioEN' => 'Normalden daha yüksek',
1692'ovpn_processprioH' => 'Yüksek',
1693'ovpn_processprioLN' => 'Normalden daha derin',
1694'ovpn_processprioN' => 'Normal',
1695'ovpn_processprioVD' => 'Çok derin',
1696'ovpn_processprioVH' => 'Çok yüksek',
1697'ovpnstatus log' => 'OVPN-Durum-Günlük',
1698'ovpnsys log' => 'OVPN-Durum-Günlük',
17eabb65
EY
1699'p2p block' => 'P2P Ağları',
1700'p2p block save notice' => 'Yaptığınız değişiklikleri uygulamak için güvenlik duvarı kural ayarlarını lütfen yeniden yükleyin.',
910193da
EY
1701'package failed to install' => 'Paket yüklenemedi.',
1702'pagerefresh' => 'Sayfa yenileniyor. Lütfen bekleyin.',
1703'pakfire accept all' => 'Tüm paketleri yüklemek istiyor musunuz?',
7f4f2f7d 1704'pakfire ago' => 'önce yapıldı.',
17eabb65
EY
1705'pakfire available addons' => 'Mevcut eklentiler:',
1706'pakfire configuration' => 'Pakfire yapılandırması',
910193da
EY
1707'pakfire core update auto' => 'Otomatik olarak çekirdek ve eklenti güncelleştirmelerini yükle:',
1708'pakfire core update level' => 'Çekirdek-Güncelleme-Seviyesi',
1709'pakfire health check' => 'Yansımanın ulaşılabilir olup olmadığını kontrol et (ping):',
1710'pakfire install description' => 'Aşağıdaki listeden bir veya daha fazla öğeyi seçtikten sonra<br />eklemek için artı simgesine tıklayınız.',
1711'pakfire install package' => 'Aşağıdaki paketleri yüklemek istediniz: ',
17eabb65 1712'pakfire installed addons' => 'Kurulu eklentiler:',
7f4f2f7d
EY
1713'pakfire last core list update' => 'Son çekirdek listesi güncellemesi',
1714'pakfire last package update' => 'Son paket listesi güncellemesi',
1715'pakfire last serverlist update' => 'Son sunucu listesi güncellemesi',
1716'pakfire last update' => 'Son güncelleme',
910193da 1717'pakfire possible dependency' => ' Yüklenemesi gereken paketlerin yüklenebilmesi için buradaki paketlere ihtiyaç duyulabilir.',
8824d894 1718'pakfire register' => 'Pakfire sunucusuna kayıt:',
17eabb65 1719'pakfire system state' => 'Sistem durumu',
910193da
EY
1720'pakfire uninstall description' => 'Aşağıdaki listeden bir veya daha fazla öğeyi seçtikten sonra<br />kaldırmak için eksi simgesine tıklayınız.',
1721'pakfire uninstall package' => 'Aşağıdaki paketleri kaldırmak istiyorum: ',
1722'pakfire update daily' => 'Günlük güncellemeleri ara:',
1723'pakfire updates' => 'Mevcut Güncelleme:',
1724'pakfire working' => 'Pakfire çalışıyor ... Tüm işlemler başarıyla tamamlanana kadar bekleyin.',
1725'pap or chap' => 'PAP veya CHAP',
1726'parentclass' => 'Ana Sınıf',
1727'parentclass add' => 'Ana sınıf ekle',
1728'password' => 'Parola:',
1729'password contains illegal characters' => 'Parola geçersiz karakterler içeriyor.',
1730'password crypting key' => 'Anahtar parolası şifreleme',
1731'password not set' => 'Parola ayarlanmamış.',
1732'password too short' => 'Parola çok kısa.',
1733'passwords do not match' => 'Parolalar eşleşmiyor.',
1734'passwords must be at least 6 characters in length' => 'Parolalar en az 6 karakter olmalıdır',
1735'path to directory' => 'paylaşım yolu',
0327e694 1736'pc' => 'İş istasyonu',
910193da
EY
1737'pc add' => 'İş istasyonu ekle',
1738'pdc options' => 'PDC seçenekleri',
1739'percentage' => 'Yüzde',
1740'persistent' => 'Bellek ekranı',
1741'pfs yes no' => 'Kusursuz İletim Gizliliği (PFS)',
1742'phase1 group' => 'Aşama 1 Grubu',
1743'phonebook entry' => 'Telefon rehber girişi:',
1744'ping disabled' => 'Ping yanıtı devre dışı',
1745'pkcs12 file password' => 'PKCS12 dosya parolası',
1746'play' => 'Oynat',
1747'polfile' => 'Pol dosyası',
1748'policy' => 'Kural',
1749'port' => 'Bağlantı noktası',
1750'port forwarding configuration' => 'Bağlantı noktası yönlendirme ayarları',
1751'ports' => 'Bağlantı noktaları',
1752'portscans' => 'bağlantı noktası taramaları',
1753'pots' => 'Analog klasik çizgi',
1754'ppp setup' => 'PPP kurulumu',
1755'pppoe' => 'PPPoE',
1756'pppoe settings' => 'Ek PPPoE ayarları:',
1757'pptp settings' => 'Ek PPTP ayarları:',
1758'pre-shared key is too short' => 'Ön paylaşımlı anahtar çok kısa.',
0327e694 1759'prefered master' => 'Tercih edilen yönetici',
910193da
EY
1760'present' => 'Mevcut',
1761'prev' => 'önceki',
1762'primary dns' => 'Birincil DNS:',
1763'primary ntp server' => 'Birincil NTP sunucusu',
1764'primary wins server address' => 'Birincil WINS sunucu adresi',
1765'printcap name' => 'Yazıcı kapak adı',
1766'printer' => 'Yazıcı',
1767'printername' => 'Yazıcı adı',
1768'printing' => 'Yazdırılıyor',
1769'printing options' => 'yazdırma seçenekleri',
1770'priority' => 'Öncelik',
17eabb65 1771'processes' => 'İşlemler',
910193da
EY
1772'profile' => 'Profil',
1773'profile deleted' => 'Silinen profiller: ',
1774'profile has errors' => 'Profil hataları',
1775'profile made current' => 'Geçerli profiller: ',
1776'profile name' => 'Profil adı:',
1777'profile name not given' => 'Bu profil adı verilemez.',
1778'profile saved' => 'Kaydedilen profiller: ',
1779'profiles' => 'Profiller:',
1780'proto' => 'Kural',
17eabb65 1781'protocol' => 'Kural ',
910193da
EY
1782'proxy' => 'Vekil sunucu',
1783'proxy access graphs' => 'Vekil sunucu erişim grafiği',
1784'proxy admin password' => 'Önbellek yönetici parolası',
1785'proxy cachemgr' => 'Önbellek yöneticisini aktifleştir',
1786'proxy errmsg filedescriptors' => 'Dosya tanimlayıcı sayısı yanlış miktarda',
7f4f2f7d 1787'proxy filedescriptors' => 'Dosya tanımlayıcı sayısı miktarı',
910193da
EY
1788'proxy log viewer' => 'Vekil sunucu günlük görüntüleyici',
1789'proxy logs' => 'Vekil Sunucu Günlükleri',
1790'proxy no proxy extend' => 'veya temsil edilmeyen hedef listesini belirtin',
1791'proxy no proxy local' => 'YEŞİL/MAVİ ağlardaki yerel vekil sunucuya izin verme',
1792'proxy port' => 'Vekil Sunucu Bağlantı Noktası',
1793'proxy reconfigure' => 'Kaydet ve Güncelle',
1794'proxy reports' => 'Vekil Sunucu Raporları',
1795'proxy reports daily' => 'Günlük rapor',
1796'proxy reports monthly' => 'Aylık rapor',
1797'proxy reports today' => 'Bugün',
1798'proxy reports weekly' => 'Haftalık rapor',
1799'psk' => 'PSK',
1800'pulse' => 'Darbe',
1801'pulse dial' => 'Darbeli arama:',
1802'qos add subclass' => 'Alt sınıf ekle',
1803'qos enter bandwidths' => 'Aşağı ve yukarı bant genişliği girmeniz gerekir!',
1804'qos graphs' => 'Qos Grafiği',
1805'qos warning' => 'Kuralın <strong>kaydedilmesi</strong> gerekir. Aksi takdirde silinecektir!',
1806'quick control' => 'Hızlı Kontrol',
1807'quick playlist' => 'Hızlı Oynatıcı',
1808'ram' => 'RAM',
7f4f2f7d 1809'read bytes' => 'okunan bayt',
910193da
EY
1810'read list' => 'salt okunur bilgisayarlar ile liste',
1811'real address' => 'Gerçek Adres',
1812'reboot' => 'Yeniden Başlat',
1813'reboot ask' => 'Yeniden Başlat?',
1814'reboot question' => 'Yeniden başlatma ve kapatma için ek sorgu',
1815'reboot schedule' => 'IPFire\'ı yeniden başlatma programı',
1816'reboot sure' => 'Yeniden başlatmak istediğinize emin misiniz?',
1817'rebooting' => 'Yeniden Başlat',
1818'rebooting ipfire' => 'IPFire\'ı Yeniden Başlat',
1819'reconnect' => 'Yeniden Bağlan',
17eabb65 1820'reconnection' => 'Yeniden bağlan',
910193da 1821'red' => 'İnternet',
17eabb65 1822'red1' => 'KIRMIZI',
910193da
EY
1823'references' => 'Referanslar',
1824'refresh' => 'Yenile',
1825'refresh index page while connected' => 'Index.cgi sayfası bağlandığında yenile',
1826'refresh update list' => 'Güncelleme listesini yenile',
1827'registered user rules' => 'Kayıtlı kullanıcılar için kaynak güvenlik duvarı VRT kuralları',
1828'released' => 'Çıkış',
0327e694 1829'reload' => 'Yeniden yükle',
910193da
EY
1830'remark' => 'Açıklama',
1831'remark title' => 'Açıklama:',
e2fedc9a
EY
1832'remote access' => 'Uzak erişim',
1833'remote announce' => 'Uzak duyuru',
1834'remote browse sync' => 'Uzak tarayıcı eşitlemesi',
910193da
EY
1835'remote host/ip' => 'Uzak ana bilgisayar/IP',
1836'remote logging' => 'Uzak günlük',
1837'remote subnet' => 'Uzak alt ağ:',
1838'remote subnet is invalid' => 'Geçersiz uzak alt ağ.',
1839'removable device advice' => 'Bir aygıt takıp yenileyin. Aygıtı kullanmadan önce seçip bağlayın. Çıkarmadan önce de ayırın.',
1840'remove' => 'Kaldır',
1841'remove ca certificate' => 'CA sertifikasını kaldır',
17eabb65 1842'remove x509' => 'X509 Kaldır',
910193da
EY
1843'repeat' => 'Tekrar',
1844'reportfile' => 'Dosya raporu',
1845'reportlevel' => 'Seviye raporu',
1846'request' => 'Talep',
1847'requested data' => '1. Bağlantı Ayarları:',
1848'reserved dst port' => 'IPFire için ayrılmış hedef bağlantı noktası numarası:',
1849'reserved src port' => 'IPFire için ayrılmış kaynak bağlantı noktası numarası:',
1850'reset' => 'Sıfırla',
1851'reset shares' => 'Paylaşımı sıfırla',
1852'resetglobals' => 'Genel ayarları sıfırla',
1853'resetpolicy' => 'Varsayılan kuralları sıfırla',
1854'resetshares' => 'Paylaşım sıfırlansın mı?',
1855'resetting the vpn configuration will remove the root ca, the host certificate and all certificate based connections' => 'VPN yapılandırma sıfırlaması root CA, ev sahibi sertifikası ve sertifika tabanlı bağlantıları kaldıracaktır.',
1856'restart' => 'Yeniden Başlat',
1857'restart ovpn server' => 'OpenVPN sunucusunu yeniden başlat',
7f4f2f7d 1858'restore' => 'Geri Yükle',
17eabb65 1859'restore defaults' => 'Varsayılanı Geri Yükle',
910193da 1860'restore hardware settings' => 'Donanım ayarlarını geri yükle',
0327e694 1861'restore settings' => 'Ayarları sıfırla',
910193da
EY
1862'reverse sort' => 'Ters kronolojik sıralama',
1863'root' => 'Root',
1864'root certificate' => 'Root sertifika',
1865'root path' => 'Root yolu',
1866'root user password' => 'Root parolası',
1867'route subnet is invalid' => 'Alt ağda geçersiz ek basma yolu',
1868'router ip' => 'Yönlendirici IP adresi:',
17eabb65 1869'routing table entries' => 'Yönlendirici tablo girdileri:',
910193da
EY
1870'rsvd dst port overlap' => 'IPFire için ayrılmış bağlantı noktası ile örtüşen hedef bağlantı noktası aralığı:',
1871'rsvd src port overlap' => 'IPFire için ayrılmış bağlantı noktası ile örtüşen kaynak bağlantı noktası aralığı:',
1872'rules already up to date' => 'Kurallar zaten yüklenmiş.',
1873'running' => 'ÇALIŞIYOR',
1874'safe removal of umounted device' => 'Bağlantısı kesilen aygıtı güvenli bir şekilde kaldırabilirsiniz',
1875'samba' => 'Samba',
17eabb65 1876'samba status' => 'Samba durumu',
910193da
EY
1877'saturday' => 'Cumartesi',
1878'save' => 'Kaydet',
0327e694 1879'save config' => 'Ayarları kaydet',
910193da
EY
1880'save error' => 'Yapılandırma arşiv dosyası kaydedilemiyor.',
1881'save settings' => 'Ayarları kaydet',
17eabb65 1882'save-adv-options' => 'Gelişmiş Seçenekleri Kaydet',
910193da
EY
1883'script name' => 'Komut adı:',
1884'secondary dns' => 'İkincil DNS:',
1885'secondary ntp server' => 'İkincil NTP sunucusu',
1886'secondary wins server address' => 'İkincil WINS sunucu adresi',
1887'seconds' => 'Saniye',
1888'section' => 'Bölüm',
1889'secure shell server' => 'Güvenli Kabuk Sunucusu',
1890'security' => 'Güvenlik',
17eabb65 1891'security options' => 'Güvenlik seçenekleri',
910193da
EY
1892'select' => 'Seç',
1893'select dest net' => 'Bir ağ hedefi seçin.',
1894'select media' => 'Ortamı seç <br />(çıkartılabilir ortam için sadece FAT desteklenir)',
7f4f2f7d 1895'select source net' => 'Kaynak ağı seçin. Eğer yapılandırılmamış TURUNCU veya MAVİ ağ varsa açık bölgeye gerek yoktur',
910193da
EY
1896'selecttraffic' => 'Genel bakışkullanımını seçin:',
1897'send cr' => 'ISP Satır Başına Alma gerektirir:',
1898'send email notification' => 'E-posta gönderme bildirimi aktif',
1899'send test mail' => 'Test e-posta gönder',
1900'september' => 'Eylül',
1901'serial' => 'Dizi',
1902'server reserved' => 'Bağlantı adı sunucusu ayrılmıştır, izin verilmez.',
1903'server restart' => 'OpenVPN sunucu çalışırken herhangi bir değişikliği kaydetmek mümkün değildir.',
17eabb65 1904'server string' => 'Sunucu dizisi',
910193da
EY
1905'service' => 'Hizmet',
1906'service added' => 'Özel ağ hizmeti eklendi',
1907'service name' => 'Hizmet adı:',
1908'service removed' => 'Özel ağ hizmeti kaldırıldı',
1909'service updated' => 'Özel ağ hizmeti güncellendi',
1910'servicename' => 'Hizmet Adı',
7f4f2f7d 1911'services' => 'Hizmetler',
910193da 1912'services settings' => 'Güvenlik Duvarı - Hizmet Ayarları',
0327e694 1913'set' => 'Ayarlı',
17eabb65
EY
1914'set time now' => 'Zamanı Şimdi Ayarla',
1915'set time now help' => 'Herhangi bir zamanda eşitleme etkinliği sırasında (hatta yinelenen bir program kullanılırken) <i>Zamanı şimdi ayarla</i> düğmesine basın. Bir eşitleme olmadan önce beş dakika veya daha fazla beklemek zorunda olduğunuzu unutmayın.',
910193da
EY
1916'settings' => 'Ayarlar',
1917'shaping add options' => 'Hizmet ekle',
1918'shaping list options' => 'Trafik şekillendirme hizmetleri',
1919'shared' => 'paylaşılan',
1920'sharename' => 'Paylaşım adı',
1921'shares' => 'Paylaşımlar',
1922'show ajax speedmeter in footer' => 'Ajax hız sayacını göster',
1923'show areas' => 'alanları göster',
1924'show ca certificate' => 'CA sertifikalarını göster',
1925'show certificate' => 'Sertifika göster',
17eabb65 1926'show crl' => 'Sertifika İptal Listesini Göster',
910193da
EY
1927'show host certificate' => 'Ana bilgisayar sertifikalarını göster',
1928'show last x lines' => 'Son x satırlarını göster',
1929'show lines' => 'Satırları göster',
1930'show root certificate' => 'Root sertifikasını göster',
1931'show share options' => 'Paylaşım seçeneklerini göster',
1932'shuffle' => 'Karma',
1933'shutdown' => 'Kapat',
1934'shutdown ask' => 'Kapat?',
1935'shutdown control' => 'Kontrollü kapat',
1936'shutdown sure' => 'Kapatmak istediğinize emin misiniz?',
1937'shutdown2' => 'Kapat:',
1938'shutting down' => 'Şimdi kapatılıyor',
1939'shutting down ipfire' => 'IPFire şimdi kapatılıyor',
1940'since' => 'since',
1941'sitekey' => 'Site anahtarı',
1942'sitekeyfile' => 'Site anahtar dosyası',
1943'size' => 'Boyut',
8824d894 1944'smart information' => 'S.M.A.R.T. Bilgisi',
910193da
EY
1945'smartwarn1' => 'Aygıt:',
1946'smartwarn2' => 'S.M.A.R.T. hata raporları',
1947'smbreload' => 'Samba\'yı yeniden yükle',
1948'smbrestart' => 'Samba\'yı yeniden başlat',
1949'smbstart' => 'Samba\'yı başlat',
1950'smbstop' => 'Samba\'yı durdur',
1951'smtphost' => 'SMTP ana bilgisayarı',
1952'smtpport' => 'SMTP bağlantı noktası numarası',
17eabb65 1953'snat new source ip address' => 'Yeni kaynak IP adresi',
910193da
EY
1954'snort hits' => 'Saldırı kuralları için toplam aktif sayı',
1955'snort working' => 'Snort çalışıyor ... Tüm işlemler başarıyla tamamlanana kadar bekleyin.',
1956'socket options' => 'Soket seçenekleri',
1957'sort ascending' => 'Artan sıralama',
1958'sort descending' => 'Azalan sıralama',
1959'sound' => 'Ses',
1960'source' => 'Kaynak',
1961'source ip' => 'Kaynak IP',
1962'source ip and port' => 'Kaynak IP: Bağlantı noktası numarası',
1963'source ip bad' => 'Geçersiz bir IP adresi ya da ağ adresi.',
1964'source ip in use' => 'Kullanılan kaynak IP:',
1965'source ip or net' => 'Kaynak IP veya Ağ',
1966'source net' => 'Kaynak Ağ',
1967'source network' => 'Kaynak IP veya ağ ("TÜMÜ" için boş):',
1968'source port' => 'Kaynak bağlantı noktası',
1969'source port in use' => 'Kullanılan kaynak bağlantı noktası:',
1970'source port numbers' => 'Kaynak bağlantı noktası geçerli bir bağlantı noktası numarası ya da bağlantı noktası numarası aralığı olmalıdır.',
1971'source port overlaps' => 'Kaynak bağlantı noktası aralığı mevcut bağlantı noktası aralığı ile çakışıyor.',
1972'speaker off' => 'Hoparlörü kapat:',
1973'speaker on' => 'Hoparlorü aç:',
1974'squid extension methods' => '<tt>Uzantı_Yöntemleri</tt> listesi',
1975'squid extension methods invalid' => 'Uzantı Yöntemi listesi sadece harf, rakam, büyük harf ve boşluk içerebilir.',
7f4f2f7d 1976'squid fix cache' => 'Bakım belleği',
910193da
EY
1977'src port' => 'Src bağlantı noktası numarası',
1978'srcprt range overlaps' => 'Kaynak bağlantı noktası aralığı önceden tanımlanmış bir bağlantı noktası ile çakışıyor.',
1979'srcprt within existing' => 'Kaynak bağlantı noktası önceden tanımlanmış bağlantı noktası aralığı içinde.',
7f4f2f7d 1980'ssdmz pinholes' => 'Açık Bölge (DMZ)',
17eabb65 1981'ssh' => 'SSH',
8824d894 1982'ssh access' => 'SSH Erişimi',
910193da
EY
1983'ssh access tip' => 'IPFire SSH varsayılan bağlantı noktası olarak 222 kullanmıyor!',
1984'ssh fingerprint' => 'Parmak izi',
17eabb65 1985'ssh host keys' => 'SSH sunucu anahtarları',
910193da
EY
1986'ssh is disabled' => 'SSH devre dışı bırakıldı. Durduruluyor.',
1987'ssh is enabled' => 'SSH aktifleştirildi. Yeniden başlatılıyor.',
1988'ssh key' => 'Anahtar',
1989'ssh key size' => 'Boyut (bits)',
1990'ssh keys' => 'Açık anahtar tabanlı kimlik doğrulamasına izin ver',
1991'ssh no auth' => 'Herhangi bir kimlik doğrulama yöntem izni yok. Bu girişinizi durdurur',
1992'ssh passwords' => 'Parola tabanlı kimlik doğrulamasına izin ver',
1993'ssh port' => 'SSH bağlantı noktasını 22 olarak ayarla (varsayılan 222)',
1994'ssh portfw' => 'TCP yönlendirmesine izin ver',
1995'ssh tempstart15' => '15 dakika içinde geri planda SSH durudur',
1996'ssh tempstart30' => '30 dakika içinde geri planda SSH durudur',
1997'ssh1 disabled' => 'SSHv1 devre dışı, bir sürüm 2 istemcisi gerekecektir.',
8824d894 1998'ssh1 enabled' => 'SSHv1 aktifleştirildiğinde, eski istemciler desteklenecektir.',
910193da
EY
1999'ssh1 support' => 'SSH kuralı sürüm 1 desteği (sadece eski istemciler için gerekli)',
2000'ssnetwork status' => 'Ağ Durumu',
2001'sspasswords' => 'Parola',
2002'ssport forwarding' => 'Bağlantı Noktası Yönlendirme',
2003'ssproxy graphs' => 'Vekil Sunucu Grafikleri',
2004'sssystem status' => 'Sistem Durumu',
2005'sstraffic' => 'Ağ-Trafiği',
2006'sstraffic graphs' => 'Trafik Grafiği',
2007'standard login script' => 'Standart oturum açma komut dosyası',
7f4f2f7d 2008'start' => 'Başlat',
910193da 2009'start address' => 'Başlangıç adresi:',
0327e694 2010'start ovpn server' => 'OpenVPN Sunucusunu Başlat',
8824d894 2011'state or province' => 'İlçe',
910193da
EY
2012'static ip' => 'Statik IP',
2013'static routes' => 'Statik Yollar',
2014'status' => 'Durum',
2015'status information' => 'Durum bilgisi',
17eabb65 2016'status ovpn' => 'OpenVPN',
910193da 2017'std classes' => 'Standart sınıflar',
8824d894 2018'stop' => 'Durdur',
910193da
EY
2019'stop ovpn server' => 'OpenVPN Sunucusunu Durdur',
2020'stopped' => 'ÇALIŞMIYOR',
2021'subject' => 'Konu',
2022'subject test' => 'Test e-posta',
2023'subject warn' => 'Uyarı - uyarı düzeyine ulaştı',
2024'subnet' => 'Alt ağ',
2025'subnet is invalid' => 'Geçersiz ağ maskesi',
2026'subscripted user rules' => 'Abonelik ile kaynak güvenlik duvarı VRT kuralları',
2027'successfully refreshed updates list' => 'Başarıyla güncellemeler listesi yenilendi.',
7f4f2f7d 2028'summaries kept' => 'Günlük özetlerini tut:',
910193da 2029'sunday' => 'Pazar',
17eabb65 2030'support donation' => 'Lütfen bağışta bulunarak IPFire projesine destek olun',
7f4f2f7d
EY
2031'swap' => 'takas alanı',
2032'swap usage per' => 'takas alanı kullanımı - ',
910193da
EY
2033'system' => 'Sistem',
2034'system graphs' => 'Sistem Grafikleri',
8824d894
EY
2035'system has hwrng' => 'Bu sistem donanımsal rastgele sayı üreticisine sahiptir.',
2036'system has rdrand' => 'Bu sistemde Intel(R) RDRAND için destek vardır.',
17eabb65 2037'system information' => 'Sistem Bilgisi',
910193da
EY
2038'system log viewer' => 'Sistem Günlük Görüntüleyicisi',
2039'system logs' => 'Sistem Günlükleri',
2040'system status information' => 'Sistem Durum Bilgisi',
2041'telephone not set' => 'Telefon ayarlanmamış.',
17eabb65 2042'template' => 'Ön Ayar',
910193da
EY
2043'template warning' => 'QoS kurmak için iki seçeneğiniz vardır. İlk olarak kaydet düğmesine basıp kendi sınıf ve kurallarınızı oluşturabilirsiniz. İkinci olarak ise ön ayar düğmesine basıp sınıf ve kurallar için bir şablonun kurulmasını sağlayın. ',
2044'test' => 'test',
2045'test email could not be sent' => 'Test e-posta gönderilemedi',
2046'test email was sent' => 'Test e-posta başarıyla gönderildi.',
2047'the following update was successfully installed' => 'Aşağıdaki güncelleştirmeler başarıyla yüklendi',
2048'the statistics were last updated at' => 'İstatistikler güncellendi',
2049'theme' => 'Tema',
2050'there are updates' => 'Sisteminiz için kullanılabilir güncelleştirmeler var. Daha fazla bilgi için "güncelleme" bölümüne gidin.',
2051'there are updates available' => 'Sisteminiz için kullanılabilir güncelleştirmeler var. Kesinlikle en kısa zamanda bunları yüklemeniz gerekir.',
2052'there was no file upload' => 'Hiçbir dosya yüklenemedi.',
2053'this feature has been sponsored by' => 'Bu özelliklerin destekçisi',
2054'this field may be blank' => 'Bu alan boş kalabilir.',
2055'this is not a valid archive' => 'Bu, geçerli bir arşiv değil.',
2056'this is not an authorised update' => 'Bu yetkili bir güncelleştirme değil.',
2057'this months volume' => 'Bu ayki hacim',
2058'this update is already installed' => 'Bu güncelleştirme zaten yüklü.',
2059'this weeks volume' => 'Bu haftaki hacim',
2060'thursday' => 'Perşembe',
2061'time' => 'Zaman',
2062'time date manually reset' => 'Zamanı/Tarihi elle sıfırlayın.',
2063'time server' => 'Zaman Sunucusu',
2064'timeout must be a number' => 'Zaman aşımı bir sayı olmalıdır.',
2065'title' => 'Başlık',
7f4f2f7d 2066'to' => 'Bitiş',
910193da
EY
2067'to email adr' => 'Kime e-posta adresi',
2068'to install an update' => 'Bir güncelleme dosyası yüklemek için aşağıdaki .tgz.gpg dosyasını yükleyin:',
2069'to warn email bad' => 'Kime e-posta adresi geçerli değil',
2070'toggle' => 'durudur/devamet',
2071'toggle enable disable' => 'Aktif veya Pasif',
2072'tone' => 'Ses',
2073'tone dial' => 'Sesli çevirme:',
2074'too long 80 char max' => ' çok uzun, izin verilen en fazla 80 karakterdir',
e2fedc9a 2075'tor' => 'Tor',
8824d894 2076'tor 0 = disabled' => '0 = kapalı',
e2fedc9a
EY
2077'tor accounting' => 'Hesap',
2078'tor accounting bytes' => 'Trafik (okuma/yazma)',
2079'tor accounting bytes left' => 'left',
2080'tor accounting interval' => 'Aralık (UTC)',
2081'tor accounting limit' => 'Hesap sınırı (MB)',
2082'tor accounting period' => 'Hesap dönemi',
2083'tor accounting period daily' => 'günlük',
2084'tor accounting period monthly' => 'aylık',
2085'tor accounting period weekly' => 'haftalık',
17eabb65 2086'tor acls' => 'Erişim kontrolü',
e2fedc9a
EY
2087'tor allowed subnets' => 'İzin verilen alt ağlar (her satırda bir tane)',
2088'tor bandwidth burst' => 'En büyük ayırma',
2089'tor bandwidth rate' => 'En büyük oran',
17eabb65 2090'tor bandwidth settings' => 'Bant genişliği ayarları',
e2fedc9a 2091'tor bandwidth unlimited' => 'sınırsız',
8824d894 2092'tor bridge enabled' => 'Tor köprüsünü aktifleştir',
17eabb65
EY
2093'tor common settings' => 'Genel ayarlar',
2094'tor configuration' => 'Tor yapılandırması',
e2fedc9a 2095'tor connected relays' => 'Bağlı aktarımlar',
17eabb65 2096'tor contact info' => 'İletişim bilgileri',
e2fedc9a 2097'tor daemon' => 'Artalan süreci',
17eabb65
EY
2098'tor directory port' => 'Dizin bağlantı noktası',
2099'tor enabled' => 'Tor aktif',
e2fedc9a 2100'tor errmsg invalid accounting limit' => 'Geçersiz hesap sınırı',
17eabb65 2101'tor errmsg invalid directory port' => 'Geçersiz dizin bağlantı noktası',
e2fedc9a
EY
2102'tor errmsg invalid ip or mask' => 'Geçersiz IP alt ağı',
2103'tor errmsg invalid node id' => 'Geçersiz düğüm kimliği (ID)',
2104'tor errmsg invalid relay address' => 'Geçersiz aktarma adresi',
2105'tor errmsg invalid relay name' => 'Geçersiz aktarma takma adı',
2106'tor errmsg invalid relay port' => 'Geçersiz aktarma bağlantı noktası',
2107'tor errmsg invalid socks port' => 'Geçersiz SOCKS bağlantı noktası',
2108'tor exit country' => 'Ülçe çıkışı',
2109'tor exit country any' => 'Herhangi bir ülke',
17eabb65 2110'tor exit nodes' => 'Çıkış düğümleri',
e2fedc9a 2111'tor relay address' => 'Aktarma adresleri',
17eabb65
EY
2112'tor relay configuration' => 'Tor aktarma yapılandırması',
2113'tor relay enabled' => 'Tor aktarma aktif',
e2fedc9a
EY
2114'tor relay external address' => 'Aktarım dış adresi',
2115'tor relay fingerprint' => 'Aktarım parmak izi',
2116'tor relay mode' => 'Aktarım biçimi',
2117'tor relay mode bridge' => 'Köprü',
2118'tor relay mode exit' => 'Çıkış-Düğümü',
2119'tor relay mode private bridge' => 'Özel köprü',
2120'tor relay mode relay' => 'Sadece aktarım',
2121'tor relay nickname' => 'Aktarım takma adı',
2122'tor relay port' => 'Aktarım bağlantı noktası',
17eabb65 2123'tor service' => 'Tor servisi',
e2fedc9a
EY
2124'tor socks port' => 'SOCKS bağlantı noktası',
2125'tor stats' => 'İstatistik',
2126'tor traffic limit hard' => 'Trafik sınırına ulaşıldı.',
2127'tor traffic limit soft' => 'Trafik sınırına neredeyse ulaşıldı. Yeni herhangi bir bağlantı kabul edilmiyor.',
2128'tor traffic read written' => 'Toplam tarfik (okuma/yazma)',
2129'tor use exit nodes' => 'Sadece bu çıkış düğümlerini kullanın (her satıra bir tane)',
910193da
EY
2130'total connection time' => 'Toplam bağlantı süresi',
2131'total hits for log section' => 'Günlük bölümü için toplam kayıt',
2132'traffic back' => 'Geri',
2133'traffic calc time' => 'Hesaplama zamanı',
2134'traffic calc time bad' => 'Hesaplama zamanı doğru değil',
2135'traffic info messages' => 'Bilgi mesajı',
2136'traffic monitor' => 'Trafik İzleme',
2137'traffic on' => 'Trafik',
2138'traffic shaping' => 'Trafik Paylaşımı',
2139'traffic shaping settings' => 'Trafik Paylaşım Ayarları',
2140'traffic warn level bad' => 'Uyarı düzeyi doğru değil',
2141'trafficblue' => 'WLAN',
2142'trafficdate' => 'Tarih',
2143'trafficfrom' => 'From',
2144'trafficgreen' => 'Dahili ağ',
2145'trafficin' => 'Giriş',
2146'trafficorange' => 'DMZ',
2147'trafficout' => 'Çıkış',
2148'trafficred' => 'İnternet',
2149'traffics' => 'Genel kullanım bakışı:',
2150'trafficsum' => 'Toplam',
2151'trafficto' => '-',
2152'transfer limits' => 'Transfer limitleri',
2153'transparent on' => 'Şeffaf',
2154'tripwire' => 'Tetikleyici',
2155'tripwire cronjob' => 'Zamanlanmış iş tetikleyicisi',
2156'tripwire functions' => 'Tetikleyiciyi fonksiyonları',
2157'tripwire reports' => 'Tetikleyiciyi raporları',
2158'tripwireoperating' => 'Süreci başlatılmıştır. Bu işlem birkaç dakika sürebilir, işlem bittikten sonra pencere otomatik olarak yenilenir lütfen bekleyin.',
2159'tripwirewarningdatabase' => 'UYARI - Veritabanınız son rapor verileri ile güncellenecektir. Herhangi bir yetkisiz değişikliğini rapor edin. Bundan dolayı yerel-anahtar gereklidir.',
2160'tripwirewarningkeys' => 'UYARI - Geşerli anahtar silinecektir. Bu durum yapılandırma ve veritabanını yeniden oluşturacaktır.',
2161'tripwirewarningpolicy' => 'UYARI - Kurallar oluşturulduktan sonra veri tabanı yeniden oluşturulacak. Bu nedenle site ve yerel anahtara ihtiyaç vardır.',
2162'tuesday' => 'Salı',
2163'type' => 'Tür',
2164'umount' => 'Ayır',
2165'umount removable media before to unplug' => 'Taşınabilir aygıtı çıkartmadan önce <b>Ayır</b> düğmesi ile sistemden ayırın',
2166'unable to alter profiles while red is active' => 'KIRMIZI aktifken profil değiştirilemez.',
2167'unable to contact' => 'Bağlantı Kurulamadı',
2168'unencrypted' => 'Şifresiz',
2169'uninstall' => 'Kaldır',
17eabb65 2170'unix charset' => 'UNIX karakterleri',
910193da
EY
2171'unix group' => ' UNIX kullanıcı grubu',
2172'unix password sync' => 'Unix Parola Eşitleme',
0327e694 2173'unix shell' => 'UNIX kabuğu',
910193da
EY
2174'unknown' => 'BİLİNMEYEN',
2175'unnamed' => 'Adsız',
2176'update' => 'Güncelle',
2177'update accelerator' => 'Güncelleme Hızlandırıcı',
2178'update time' => 'Zamanı güncelleyin:',
2179'update transcript' => 'Transkript güncelleme',
2180'updatedatabase' => 'Son rapor ile veritabanı güncelleme',
2181'updates' => 'Güncellemeler',
2182'updates installed' => 'Kural kümelerini güncelleştirme',
2183'updates is old1' => 'Güncelleme dosyanız ',
2184'updates is old2' => 'eski. <b>Sistem>Güncellemeler</b> sayfasından güncellemenizi yapmalısınız.',
2185'updxlrtr 3 months' => 'üç ay',
2186'updxlrtr 6 months' => 'altı ay',
2187'updxlrtr all files' => 'tüm dosyalar ...',
2188'updxlrtr cache dir' => 'Önbellek dizini',
2189'updxlrtr cache maintenance' => 'Önbellek bakımı',
2190'updxlrtr cache size' => 'Önbellek boyutu (bayt)',
2191'updxlrtr cache statistics' => 'Önbellek istatistiği',
2192'updxlrtr cancel download' => 'İndirmeyi iptal et',
2193'updxlrtr children' => 'Hızlandırıcı işlemlerin sayısı',
2194'updxlrtr common settings' => 'Genel ayarlar',
2195'updxlrtr condition download' => 'İndir',
2196'updxlrtr condition nosource' => 'Kaynak yok',
2197'updxlrtr condition ok' => 'Bugüne kadar',
2198'updxlrtr condition outdated' => 'Tarihi geçmiş',
2199'updxlrtr condition suspended' => 'Askıda',
2200'updxlrtr condition unknown' => 'Bilinmeyen',
2201'updxlrtr configuration' => 'Güncelleme hızlandırıcı yapılandırması',
2202'updxlrtr current downloads' => 'Dosyalar yerel önbelleğe indiriliyor',
2203'updxlrtr current files' => 'Yerel önbellekteki mevcut dosyalar',
2204'updxlrtr daily' => 'günlük',
2205'updxlrtr data from cache' => 'Önbellek verileri (bayt)',
2206'updxlrtr disk usage' => 'Disk kullanımı',
2207'updxlrtr efficiency index' => 'Önbellek verimlilik dizini',
2208'updxlrtr empty repository' => 'Yerel önbellek boş',
2209'updxlrtr enable autocheck' => 'Otomatik kaynak kontrolünü aktifleştir',
2210'updxlrtr enable log' => 'Günlük aktif',
2211'updxlrtr filename' => 'Ad',
2212'updxlrtr files' => 'Dosya',
2213'updxlrtr filesize' => 'Boyut',
2214'updxlrtr full autosync' => 'Kontrol sırasında eski dosyaları değiştir',
2215'updxlrtr invalid disk usage' => 'En fazla disk kullanımını için geçersiz değer',
2216'updxlrtr invalid download rate' => 'En fazla indirme hızı için geçersiz değer',
2217'updxlrtr invalid num of children' => 'Hızlandırıcı işlemlerin geçersiz sayısı',
2218'updxlrtr last access' => 'Son önbellek erişim',
2219'updxlrtr last checkup' => 'Son kaynak kontrolü',
2220'updxlrtr low download priority' => 'İndirme için düşük CPU önceliği',
7f4f2f7d 2221'updxlrtr maintenance' => 'Bakım',
910193da
EY
2222'updxlrtr marked as' => 'işaretli',
2223'updxlrtr max disk usage' => 'En fazla disk kullanımı',
7f4f2f7d 2224'updxlrtr max download rate' => 'En fazla indirme hızı (KBit/s)',
910193da
EY
2225'updxlrtr month' => 'bir ay',
2226'updxlrtr monthly' => 'aylık',
2227'updxlrtr not accessed' => 'tarihinden bu yana erişilemez',
8824d894 2228'updxlrtr not enabled' => 'Güncelleme hızlandırıcı web vekil sunucusu sayfasında aktif değil',
910193da 2229'updxlrtr other' => 'Diğer',
7f4f2f7d 2230'updxlrtr passive mode' => 'Pasif yöntemini aktifleştir',
910193da
EY
2231'updxlrtr pending downloads' => 'Beklemedekileri indir',
2232'updxlrtr performance options' => 'Performans seçenekleri',
2233'updxlrtr progress' => 'Geliştirme',
2234'updxlrtr purge' => 'Temizlik',
2235'updxlrtr remove file' => 'Önbelleği kaldır',
2236'updxlrtr save and restart' => 'Kaydet ve Yeniden Başlat',
2237'updxlrtr source' => 'Kaynak',
2238'updxlrtr source checkup' => 'Kaynak kontrolü',
e2fedc9a 2239'updxlrtr source checkup schedule' => 'Kaynak kontrol zamanı',
910193da
EY
2240'updxlrtr sources' => 'Kaynaklar',
2241'updxlrtr standard view' => 'Standart görünüm',
2242'updxlrtr statistics' => 'İstatistik',
2243'updxlrtr statistics by source' => 'İstatistik kaynağı',
2244'updxlrtr summary' => 'Özet',
2245'updxlrtr total cache size' => 'Toplam önbellek boyutu (bayt)',
2246'updxlrtr total data from cache' => 'Önbellekten teslim edilen toplam veri (bayt)',
2247'updxlrtr total files' => 'Önbellekteki toplam dosya',
2248'updxlrtr unknown' => 'Bilinmeyen',
17eabb65 2249'updxlrtr update accelerator' => 'Güncelleme hızlandırıcısı',
910193da
EY
2250'updxlrtr update information' => 'Yüklenebilir bir güncelleştirime sürümü var. Daha fazla bilgi için <a href="http://update-accelerator.advproxy.net" target="_blank">http://update-accelerator.advproxy.net</a> adresini ziyaret edin.',
2251'updxlrtr update notification' => 'Güncelleme bildirimi!',
2252'updxlrtr used by' => 'Kullanan',
8824d894 2253'updxlrtr web proxy service required' => 'Web vekil sunucu hizmeti güncelleme hızlandırıcı kullanmak için aktif olmalıdır',
910193da 2254'updxlrtr week' => 'Bir hafta',
7f4f2f7d 2255'updxlrtr weekly' => 'haftalık',
910193da
EY
2256'updxlrtr year' => 'Bir yıl',
2257'upgrade' => 'yükselt',
17eabb65 2258'uplink' => 'Yükleme bağlantısı',
910193da 2259'uplink speed' => 'Yükleme hızı (kbit/san)',
7f4f2f7d 2260'uplink std class' => 'Standart yükleme hızı sınıf',
910193da 2261'upload' => 'Yükle',
0327e694 2262'upload a certificate' => 'Sertifika yükle:',
7f4f2f7d 2263'upload a certificate request' => 'Sertifika isteği yükle:',
17eabb65 2264'upload ca certificate' => 'CA Sertifikası Yükle',
910193da
EY
2265'upload fcdsl.o' => 'KALDIRILACAK',
2266'upload file' => 'Dosya yükle',
2267'upload new ruleset' => 'Yeni kurallar yükle',
17eabb65 2268'upload p12 file' => 'PKCS12 Dosyası Yükle',
910193da
EY
2269'upload static key' => 'Statik bir anahtar yükle',
2270'upload successful' => 'Yükleme başarılı.',
2271'upload synch.bin' => 'synch.bin yükle',
2272'upload update file' => 'Güncelleme dosyası yükle:',
2273'upstream password' => 'Gönderme parolası:',
2274'upstream proxy host:port' => 'Gönderim vekil sunucusu (host:port)',
2275'upstream username' => 'Gönderme kullanıcı adı:',
2276'uptime' => 'Çalışma süresi',
2277'uptime and users' => 'Çalışma süresi ve kullanıcı:',
2278'uptime load average' => 'Ortalama yük',
2279'url filter' => 'İçerik Filtreleme',
2280'urlfilter access' => 'Erişim',
2281'urlfilter activity detection' => 'Etkinlik algılama',
7f4f2f7d 2282'urlfilter add new time constraint rule' => 'Yeni zaman kısıtlaması kuralı ekle',
910193da
EY
2283'urlfilter add new user quota rule' => 'Yeni kullanıcı kota kuralı ekle',
2284'urlfilter add rule' => 'Ekle',
2285'urlfilter advanced settings' => 'Gelişmiş ayarlar',
2286'urlfilter allow' => 'İzin ver',
2287'urlfilter allow access' => 'Erişime izin ver',
7f4f2f7d
EY
2288'urlfilter allowed domains' => 'İzin verilen etki alanları (her satırda bir tane)',
2289'urlfilter allowed urls' => 'İzin verilen URL adresleri (her satırda bir tane)',
910193da
EY
2290'urlfilter assigned quota users' => 'Atanan kullanıcılar (her satırda bir tane)',
2291'urlfilter assigned users' => 'Atanan kullanıcılar',
2292'urlfilter automatic blacklist update' => 'Otomatik olarak kara listeyi güncelleştir',
7f4f2f7d 2293'urlfilter automatic update schedule' => 'Otomatik olarak güncelleştirme zamanı',
17eabb65 2294'urlfilter back to main page' => 'Ana Sayfaya Geri Dön',
910193da
EY
2295'urlfilter background image' => 'UrlFilter arka plan resmi',
2296'urlfilter background text' => 'Engellenen sayfanın altında özel bir arkaplan görüntüsü kullanmak için .jpg dosyası yükleme',
17eabb65 2297'urlfilter backup' => 'Yedek Dosyası Oluştur',
910193da
EY
2298'urlfilter backup error' => 'Yedek dosyası oluşturulamıyor',
2299'urlfilter backup settings' => 'Yedek URL filtre ayarları',
2300'urlfilter banned clients' => 'Yasaklanan IP adresleri',
2301'urlfilter blacklist age 1' => 'Son kara liste başarıyla güncellendi',
2302'urlfilter blacklist age 2' => 'gün önce',
2303'urlfilter blacklist category name' => 'Kara liste kategori adı',
17eabb65 2304'urlfilter blacklist editor' => 'Kara Liste Düzenleyicisi',
910193da
EY
2305'urlfilter blacklist editor info' => 'Kara liste dosyanızı oluturma ve düzenleme',
2306'urlfilter blacklist name' => 'Kara liste adı',
2307'urlfilter blacklist update' => 'Kara listeyi güncelleştir',
2308'urlfilter block' => 'Engelleme',
2309'urlfilter block access' => 'Erişim engelleme',
2310'urlfilter block all' => 'Açıkça izin verilen tüm URL adreslerini engelle',
2311'urlfilter block archives' => 'Sıkıştırılmış arşiv dosyalarını engelle',
7f4f2f7d
EY
2312'urlfilter block audio-video' => 'Ses/Video dosyalarını engelle',
2313'urlfilter block categories' => 'Engelleme kategorileri',
910193da
EY
2314'urlfilter block executables' => 'Çalıştırılabilir dosyaları engelle',
2315'urlfilter block ip' => 'IP adreslerinden erişilebilir siteleri engelle',
7f4f2f7d 2316'urlfilter block settings' => 'Engellenen sayfa ayarları',
910193da
EY
2317'urlfilter blocked domains' => 'Engellenen etki alanları (her satırda bir tane)',
2318'urlfilter blocked expressions' => 'Engellenen ifadeler (düzenli ifadeler olarak)',
2319'urlfilter blocked urls' => 'Engellenen URL adresleri (her satırda bir tane)',
2320'urlfilter category' => 'Kategori',
2321'urlfilter category all' => 'herhangi biri',
2322'urlfilter category data error' => 'Kara liste boş',
2323'urlfilter category log' => 'Günlükleri kategoriye göre böl',
2324'urlfilter category name error' => 'Kara listeye kategori adı gereklidir',
2325'urlfilter client' => 'İstemci',
2326'urlfilter configuration' => 'URL filtre yapılandırması',
2327'urlfilter constraint definition' => 'Açıklama',
2328'urlfilter constraint outside' => 'Dışında',
2329'urlfilter constraint within' => 'İçinde',
2330'urlfilter copy rule' => 'Kopyala',
2331'urlfilter current files' => 'Yerel depodaki mevcut dosya',
2332'urlfilter custom blacklist' => 'Özel kara liste',
2333'urlfilter custom expression list' => 'Özel ifade listesi',
7f4f2f7d 2334'urlfilter custom url' => 'Özel kaynak URL adresi',
910193da
EY
2335'urlfilter custom url required' => 'Gerekli özel kaynak URL',
2336'urlfilter custom whitelist' => 'Özel beyaz liste',
17eabb65 2337'urlfilter daily' => 'Günlük',
910193da
EY
2338'urlfilter disabled' => 'Kapalı',
2339'urlfilter domains' => 'Etki alanı (her satırda bir tane)',
2340'urlfilter dont restart urlfilter' => 'URL filtreyi yeniden başlatma',
2341'urlfilter dst' => 'Hedef',
2342'urlfilter dst error' => 'Seçilen en az bir kategori olmalıdır.',
2343'urlfilter edit domains urls expressions' => 'Etki alanlarını, URL\'leri ve ifadeleri düzenleyin.',
2344'urlfilter edit time constraint rule' => 'Mevcut bir süre sınırlaması kuralını düzenle',
2345'urlfilter edit user quota rule' => 'Varolan bir kullanıcı kota kuralını düzenle',
2346'urlfilter empty ads' => 'Boş bir pencere ile "reklamları" engelle',
2347'urlfilter empty repository' => 'Yerel dosya deposu boş',
7f4f2f7d 2348'urlfilter enable automatic blacklist update' => 'Otomatik güncellemeyi aktifleştir',
910193da
EY
2349'urlfilter enable custom blacklist' => 'Özel kara listeyi aktifleştir',
2350'urlfilter enable custom expression list' => 'Özel ifade listesini aktifleştir',
2351'urlfilter enable custom whitelist' => 'Özel beyaz listeyi aktifleştir',
2352'urlfilter enable expression lists' => 'İfade listesini aktifleştir',
7f4f2f7d 2353'urlfilter enable full backup' => 'Tamamlanan kara listeyi dahil et',
910193da
EY
2354'urlfilter enable jpeg' => 'Arka plan resmini aktifleştir',
2355'urlfilter enable log' => 'Günlükleri aktifleştir',
2356'urlfilter enable rewrite rules' => 'Yerel dosyaya yönlendirmeyi aktifleştir',
2357'urlfilter enabled' => 'Aktif:',
8824d894
EY
2358'urlfilter example' => 'Örneğin: adres.com',
2359'urlfilter example ads' => 'Örneğin: adres.com/reklam/',
17eabb65 2360'urlfilter export blacklist' => 'Kara Listeyi Dışarı Aktar',
910193da
EY
2361'urlfilter export error' => 'Dışarı aktarma dosyası dosyası oluşturulamıyor',
2362'urlfilter expressions' => 'İfadeler (her satırda bir tane)',
2363'urlfilter file ext block' => 'Engellenen dosya uzantısı',
2364'urlfilter filename' => 'Ad',
2365'urlfilter filesize' => 'Boyut',
2366'urlfilter filter settings' => 'URL filtre ayarları',
2367'urlfilter fri' => 'C',
2368'urlfilter friday' => 'Cum',
2369'urlfilter from' => 'Başlangıç',
2370'urlfilter hourly' => 'Saatlik',
17eabb65 2371'urlfilter import blacklist' => 'Kara Listeyi Al',
910193da 2372'urlfilter import text' => 'Önceden kaydedilmiş *.tar.gz uzantılı kara liste düzenleyici dosyasını yüklemek için aşağıdan seçin',
17eabb65 2373'urlfilter install blacklist' => 'Kara Listeye Yükle',
910193da
EY
2374'urlfilter install information' => 'Yeni kara liste otomatik olarak oluşturulup veritabanları için derlenecektir. Kara liste boyutuna bağlı olarak güncelleme işlemi birkaç dakika zaman alabilir. URL filtreyi yeniden başlatmadan önce bu görevin muhakkak bitirilmesini bekleyin.',
2375'urlfilter invalid content' => 'Dosya squidGuard uyumlu kara liste değil',
2376'urlfilter invalid import file' => 'Dosya geçerli URL filtre kara liste düzenleyicisi dosyası değil',
2377'urlfilter invalid ip or mask error' => 'Geçersiz IP adresi veya ağ maskesi',
2378'urlfilter invalid restore file' => 'Bu dosya geçerli bir URL filtre yedek dosyası değil',
2379'urlfilter invalid user error' => 'Geçersiz kullanıcı adı',
17eabb65 2380'urlfilter load blacklist' => 'Kara Liste Dosyasını Yükle',
7f4f2f7d 2381'urlfilter local file redirection' => 'Yeniden yerel dosyaya yönlendir',
910193da
EY
2382'urlfilter log' => 'urlfiltre günlükleri',
2383'urlfilter log summary' => 'URL filtre kaydı için toplam sayı',
2384'urlfilter log viewer' => 'URL filtre günlük görüntüleyici',
2385'urlfilter logs' => 'URL Filtre Günlükleri',
2386'urlfilter maintenance' => 'URL filtre bakımı',
2387'urlfilter manage local file repository' => 'Yerel dosya deposunu yönetin',
17eabb65 2388'urlfilter manage repository' => 'Depoyu Yönet',
910193da
EY
2389'urlfilter minutes' => 'dakika',
2390'urlfilter mode allow' => 'İzin ver',
2391'urlfilter mode block' => 'Engelle',
2392'urlfilter mon' => 'P',
2393'urlfilter monday' => 'Pzt',
17eabb65 2394'urlfilter monthly' => 'Aylık',
910193da
EY
2395'urlfilter msg text 1' => '1. mesaj satırı',
2396'urlfilter msg text 2' => '2. mesaj satırı',
2397'urlfilter msg text 3' => '3. mesaj satırı',
2398'urlfilter network access control' => 'Ağ tabanlı erişim kontrolü',
2399'urlfilter no categories' => 'Mevcut hiçbir kategori yok',
2400'urlfilter not enabled' => 'URL filtre web vekil sayfasında aktif değil',
2401'urlfilter quota restart message' => 'Not: URL filtrenin yeniden başlatılması tüm kullanıcılar için zaman sayaçlarını sıfırlar',
2402'urlfilter quota time error' => 'Zaman kotası için geçersiz değer',
2403'urlfilter quota user error' => 'En az bir kullanıcı adı gereklidir',
17eabb65 2404'urlfilter redirect template' => 'Sayfa şablonuna yönlendir',
910193da
EY
2405'urlfilter redirectpage' => 'Bu URL adresine yönlendir',
2406'urlfilter remove file' => 'Deposundan dosyayı kaldır',
2407'urlfilter renewal' => 'Yenile',
2408'urlfilter renewal period' => 'Yenileme süresi',
2409'urlfilter repository information' => 'Dosyalar indirilirken istekler orjinal kaynağından yerel dosya havuzuna yönlendirilir.',
2410'urlfilter reset' => 'Sıfırla',
8824d894 2411'urlfilter restart' => 'URL Filtreyi Yeniden Başlat',
910193da
EY
2412'urlfilter restart message' => 'Değişen URL filtre kurallarının aktifleştirilmesi için yeniden başlatılmalıdır',
2413'urlfilter restart notification' => 'Değişen kuralları aktifleştir',
17eabb65 2414'urlfilter restore' => 'Yedek Dosyasını İçeri Aktar',
910193da
EY
2415'urlfilter restore results' => 'Sonuçları geri yükle',
2416'urlfilter restore settings' => 'URL filtre ayarlarını geri yükle',
2417'urlfilter restore success' => 'URL filtre yapılandırması geri yüklendi. URL filtresi yeni ayarlarını aktifleştirmek için yeniden başlatılması gerekir.',
2418'urlfilter restore text' => 'Önceden kaydedilmiş .tar.gz uzantılı bir yapılandırma dosyasını geri yüklemek için aşağıdan seçin',
2419'urlfilter safesearch' => 'Güvenli aramayı aktifleştir',
7f4f2f7d 2420'urlfilter sat' => 'C',
910193da
EY
2421'urlfilter saturday' => 'Cmt',
2422'urlfilter save and restart' => 'Kaydet ve Yeniden Başlat',
17eabb65 2423'urlfilter save schedule' => 'Güncelleme Ayarlarını Kaydet',
910193da
EY
2424'urlfilter select blacklist' => 'Mevcut kara listeyi seçin',
2425'urlfilter select multi' => 'Birden çok kategori seçmek için Ctrl tuşuna basın',
2426'urlfilter select source' => 'İndirmek için kaynağı seçin',
17eabb65
EY
2427'urlfilter set time constraints' => 'Zaman Kısıtlamalarını Ayarla',
2428'urlfilter set user quota' => 'Kullanıcı Kotasını Ayarla',
910193da
EY
2429'urlfilter show category' => 'Engellenen sayfada kategori göster',
2430'urlfilter show dnserror' => '"DNS Hatası" URL adreslerini engellemek için kullan',
2431'urlfilter show ip' => 'Engellenen sayfada IP göster',
2432'urlfilter show url' => 'Engellenen sayfada URL adresi göster',
2433'urlfilter source' => 'Kaynak ana bilgisayarlar veya ağ kaynakları',
2434'urlfilter src' => 'Kaynak',
2435'urlfilter src error' => 'Kaynak boş olamaz',
2436'urlfilter sun' => 'P',
2437'urlfilter sunday' => 'Paz',
2438'urlfilter tar error' => 'Tar arşivlerinden dosyalar çıkartılamadı',
7f4f2f7d 2439'urlfilter thu' => 'P',
910193da
EY
2440'urlfilter thursday' => 'Per',
2441'urlfilter time' => 'zaman',
7f4f2f7d 2442'urlfilter time quota' => 'Zaman kotası',
910193da
EY
2443'urlfilter time space' => 'Zaman alanı',
2444'urlfilter timebased access control' => 'Zaman tabanlı erişim kontrolü',
2445'urlfilter timespace error' => 'Zaman alan bildiriminde hata',
2446'urlfilter to' => 'Bitiş',
2447'urlfilter tue' => 'S',
2448'urlfilter tuesday' => 'Sal',
2449'urlfilter unfiltered clients' => 'Yasaksız IP adresleri',
2450'urlfilter update information' => 'Yüklenebilir güncelleştirilmiş bir sürümü var. Daha fazla bilgi için <a href="http://www.urlfilter.net" target="_blank">http://www.urlfilter.net</a> adresini ziyaret edin.',
2451'urlfilter update notification' => 'Güncelleme bildirimi!',
17eabb65 2452'urlfilter update now' => 'Şimdi Güncelle',
910193da
EY
2453'urlfilter update results' => 'Kara liste güncelleştirme sonuçları',
2454'urlfilter update rule' => 'Güncelle',
2455'urlfilter upload background' => 'Resim yükle',
17eabb65
EY
2456'urlfilter upload blacklist' => 'Kara Liste Dosyası Yükle',
2457'urlfilter upload file' => 'Dosya Yükle',
910193da
EY
2458'urlfilter upload file information 1' => 'Not',
2459'urlfilter upload file information 2' => 'URL filtre depo değişikliklerini aktifleştirmek için yeniden başlatılması gerekir.',
2460'urlfilter upload file text' => 'Yerel depoya dosya eklemek için aşağıdan bir dosya yükleyin',
2461'urlfilter upload information' => 'Yeni kara liste otomatik olarak oluşturulup veritabanları için derlenecektir. Kara liste boyutuna bağlı olarak güncelleme işlemi birkaç dakika zaman alabilir. URL filtreyi yeniden başlatmadan önce bu görevin muhakkak bitirilmesini bekleyin.',
2462'urlfilter upload success' => 'Kara liste yüklemesi başarıyla tamamlandı.',
2463'urlfilter upload text' => 'Güncellenmiş bir kara liste dosyasını yüklemek için aşağıdaki .tar.gz dosyasını yükle',
2464'urlfilter url filter' => 'URL filtresi',
2465'urlfilter urlfilter blacklist editor' => 'URL filtre kara liste düzenleyicisi',
2466'urlfilter urls' => 'URL adresleri (her satırda bir tane)',
2467'urlfilter user time quota' => 'Zaman kotası (dakika)',
2468'urlfilter username' => 'Kullanıcı adı',
2469'urlfilter username log' => 'Kullanıcı adı günlükleri',
2470'urlfilter web proxy service required' => 'Ağ vekil hizmeti URL filtre kullanmak için aktif olmalıdır',
2471'urlfilter wed' => 'Ç',
2472'urlfilter wednesday' => 'Çar',
2473'urlfilter weekday error' => 'Seçilmiş en az bir gün olmalıdır',
17eabb65 2474'urlfilter weekly' => 'Haftalık',
910193da
EY
2475'urlfilter whitelist always allowed' => 'Yasaklı istemciler için özel beyaz liste izini',
2476'urlfilter wrong filetype' => 'Uzantısı .tar.gz olan dosya yok',
2477'usb modem on acm0' => 'ACM0 üzerindeki USB Modem',
2478'usb modem on acm1' => 'ACM1 üzerindeki USB Modem',
2479'usb modem on acm2' => 'ACM2 üzerindeki USB Modem',
2480'usb modem on acm3' => 'ACM3 üzerindeki USB Modem',
2481'use' => 'Kullan',
8824d894 2482'use a pre-shared key' => 'Ön paylaşımlı anahtar kullan:',
910193da
EY
2483'use dov' => 'Ses üzerinden veri kullan (DOV):',
2484'use ibod' => 'İhtiyaca bağlı bant genişliği kullan (iBOD):',
2485'use ipfire red ip' => 'IPFire tarafından bağlantı süresince kullanılan klasik KIRMIZI IP',
2486'use only proposed settings' => 'Sadece önerilen ayarları kullan',
2487'used' => 'Kullanılan',
7f4f2f7d
EY
2488'used memory' => 'kullanılan bellek ',
2489'used swap' => 'kullanılan takas alanı',
910193da
EY
2490'user' => 'Kullanıcı',
2491'user log' => 'kullanıcı günlüğü',
2492'user proxy logs' => 'kullanıcı vekil sunucu günlüğü',
2493'username' => 'Kullanıcı adı:',
2494'username not set' => 'Kullanıcı adı belirlenmemiş.',
8824d894
EY
2495'users department' => 'Kullanıcının birimi',
2496'users email' => 'Kullanıcının e-posta adresi',
2497'users fullname or system hostname' => 'Kullanıcının tam adı vaya sistemin ana bilgisayar adı',
910193da
EY
2498'valid root certificate already exists' => 'Geçerli bir yönetici sertifikası zaten mevcut.',
2499'valid till' => 'Geçerlilik süresi',
2500'vci number' => 'VCI numarası:',
2501'view log' => 'günlükleri göster',
2502'virtual address' => 'Sanal Adres',
2503'virtual private networking' => 'Sanal ÖZel Ağ',
2504'visible in browselist' => 'tarayıcı listesinde görünen',
2505'visit us at' => 'Bizi ziyaret edin',
2506'voldown10' => 'Ses seviyesi 10',
2507'voldown5' => 'Ses seviyesi 5',
2508'volup10' => 'Ses düzeyi 10',
2509'volup5' => 'Ses düzeyi 5',
2510'vpi number' => 'VPI numarası:',
2511'vpn' => 'VPN',
2512'vpn aggrmode' => 'IKE agresif yöntemde izin verildi. Eğer mümkünse kullanmayın (öpaylaşımlı anahtar açık olarak iletiliyor)!',
2513'vpn altname syntax' => 'Konu Alternatif İsim virgülle ayrılmış e-posta,dns,uri,rid ve ip objeleridir.<br/>e-posta: e-posta adresidir. Kullanımı e-posta:copy e-posta adresini sertifikadan çıkartarak kullanır.<br/>DNS: geçerli alan adı sunucusu.<br/>URI: geçerli bir URI.<br/>RID: kayıtlı nesne tanımlayıcı.<br/>IP: bir IP adresi.<br/>Not: karakter setleri sınırlı ve büyük/küçük harf duyarlıdır.<br/>Örnek:<br/><b>email:</b>ipcop@foo.org<b>,email:</b>copy<b>,DNS:</b>www.ipcop.org<b>,IP:</b>127.0.0.1<b>,URI:</b>http://url/dizin/biryer',
8824d894 2514'vpn auth-dn' => 'Eş uzak kimlik doğrulama alanında IPV4_ADDR, FQDN, USER_FQDN veya DER_ASN1_DN dizesi ile tanımla',
910193da
EY
2515'vpn configuration main' => 'VPN yapılandırma - Ana',
2516'vpn delayed start' => 'VPN başlamadan önce bekle (saniye)',
2517'vpn delayed start help' => 'Eğer gerekirse, bu gecikme Dinamik DNS güncelleştirmelerini düzgün yayılmasına olanak sağlamak için kullanılabilir. 60, KIRMIZI dinamik IP için ortak bir değerdir.',
2518'vpn incompatible use of defaultroute' => 'hostname=%defaultroute izin verilmiyor',
2519'vpn keyexchange' => 'Anahtar değişimi',
2520'vpn local id' => 'Yerel kimlik',
2521'vpn missing remote id' => 'Bu kimlik doğrulaması için doğru görüntüleme adı (DN) girmelisiniz.',
2522'vpn mtu invalid' => 'MTU sayısal değer olmak zorunda!',
2523'vpn no full pki' => 'sertifika oluşturmak için gerekli özel anahtar eksik',
2524'vpn on blue' => 'MAVİ üzerindeki VPN',
2525'vpn on green' => 'YEŞİL üzerindeki VPN',
2526'vpn on orange' => 'TURUNCU üzerindeki VPN',
2527'vpn payload compression' => 'Yük sıkıştırma anlaşması',
2528'vpn red name' => 'KIRMIZI arabirim veya <%defaultroute> için gerçek IP veya FQDN',
2529'vpn remote id' => 'Uzak kimlik (ID)',
2530'vpn subjectaltname' => 'Alternatif konu adı',
2531'vpn vhost' => 'Roadwarrior sanal IP (bazen iç IP olarakta adlandırılır)',
2532'vpn watch' => 'Karşı eş IP değiştirdiğinde (dyndns) ağdan-ağa VPN bağlantısını yeniden başlat. Bu DPD ye yardımcı olur.',
2533'waiting to synchronize clock' => 'Saat eşleştirmesi bekleniyor',
2534'warn when traffic reaches' => 'Trafik x % değere ulaştığında uyar',
2535'warning messages' => 'Uyarı mesajı',
2536'was deleted' => 'silindi',
2537'web hits' => 'Seçilen kriterlerinize uyan web sitelerinin sayısı',
2538'web proxy' => 'Web Vekil Sunucusu',
2539'web proxy configuration' => 'Web vekil sunucu ayarları',
2540'web server' => 'Web Sunucusu',
2541'webradio playlist' => 'Web Radyo Çalma Listesi',
2542'website' => 'Web sitesi',
2543'wednesday' => 'Çarşamba',
8824d894 2544'week' => 'Hafta',
7f4f2f7d 2545'week-graph' => 'hafta',
910193da
EY
2546'weekly firewallhits' => 'haftalık güvenlik duvarı kaydı',
2547'weeks' => 'hafta',
2548'wildcards' => 'Joker karakterler',
2549'wins server' => 'Wins Sunucusu',
17eabb65 2550'wins support' => 'Wins desteği',
910193da
EY
2551'wireless' => 'KABLOSUZ AĞ',
2552'wireless config added' => 'Kablosuz ağ yapılandırma eklendi',
2553'wireless config changed' => 'Kablosuz ağ yapılandırma değiştirildi',
17eabb65 2554'wireless configuration' => 'Kablosuz ağ ayarları',
e2fedc9a
EY
2555'wlan client' => 'Kablosuz istemci',
2556'wlan client advanced settings' => 'Gelişmiş ayarlar',
2557'wlan client and' => 've',
2558'wlan client bssid' => 'BSSID',
2559'wlan client ccmp' => 'CCMP',
2560'wlan client configuration' => 'Kablosuz isdemci Yapılandırması',
2561'wlan client disconnected' => 'Bağlantı kesildi',
2562'wlan client duplicate ssid' => 'Yinelenen SSID',
2563'wlan client edit entry' => 'Kablosuz istemci yapılandırmasını düzenle',
2564'wlan client encryption' => 'Şifreleme',
2565'wlan client encryption none' => 'Hiçbiri',
2566'wlan client encryption wep' => 'WEP',
2567'wlan client encryption wpa' => 'WPA',
2568'wlan client encryption wpa2' => 'WPA2',
2569'wlan client group cipher' => 'Grup şifreleme',
2570'wlan client group key algorithm' => 'GKA',
2571'wlan client invalid key length' => 'Geçersiz anahtar uzunluğu.',
2572'wlan client new entry' => 'Yeni kablosuz istemci yapılandırması oluştur',
2573'wlan client new network' => 'Yeni ağ',
2574'wlan client pairwise cipher' => 'İkili şifreleme',
2575'wlan client pairwise key algorithm' => 'PKA',
2576'wlan client pairwise key group key' => 'İkili anahtar/grup anahtarı',
2577'wlan client psk' => 'Önceden paylaşılan anahtar',
2578'wlan client ssid' => 'SSID',
2579'wlan client tkip' => 'TKIP',
2580'wlan client wpa mode' => 'WPA biçimi',
2581'wlan client wpa mode all' => 'Otomatik',
2582'wlan client wpa mode ccmp ccmp' => 'CCMP-CCMP',
2583'wlan client wpa mode ccmp tkip' => 'CCMP-TKIP',
2584'wlan client wpa mode tkip tkip' => 'TKIP-TKIP',
17eabb65
EY
2585'wlan clients' => 'Kablosuz istemciler',
2586'wlanap access point' => 'Access Point',
910193da
EY
2587'wlanap channel' => 'Kanal',
2588'wlanap country' => 'Ülke Kodu',
2589'wlanap debugging' => 'Hata ayıklama',
2590'wlanap del interface' => 'Seçilen arabirim kaldırılsın mı?',
2591'wlanap encryption' => 'Şifreleme',
2592'wlanap informations' => 'Bilgi',
2593'wlanap interface' => 'Arabirimi Seç',
2594'wlanap invalid wpa' => 'WPA için geçersiz uzunlukta parola. Parola 8 ile 63 arasında ascii karakterleri olmalıdır.',
2595'wlanap link dhcp' => 'Kablosuz ağ lan DHCP yapılandırması',
8824d894 2596'wlanap link wireless' => 'Kablosuz ağ LAN istemcileri aktifleştirin',
910193da
EY
2597'wlanap no interface' => 'Seçilen ara birim kablosuz ağ lan kartı değil!',
2598'wlanap none' => 'yok',
2599'wlanap notifications' => 'Bildirimler',
2600'wlanap select interface' => 'Lütfen kablosuz ağ LAN arabirimini seçin.',
2601'wlanap verbose' => 'Ayrıntı',
2602'wlanap warnings' => 'Uyarı',
2603'wlanap wlan card' => 'WLan Kart',
2604'wlanap wlan services' => 'WLan Hizmetleri',
2605'wlanap wlan settings' => 'WLan Ayarları',
2606'wlanap wlan status' => 'WLan Durumu',
2607'wol wakeup' => 'Kalk',
17eabb65 2608'workgroup' => 'Çalışma grubu',
7f4f2f7d 2609'written bytes' => 'yazılan bayt',
910193da
EY
2610'xtaccess all error' => 'Bu bağlantı noktası yönlendirme kaydı yapıldığında tüm harici erişim ayarlanamaz.',
2611'xtaccess bad transfert' => 'Bir bağlantı noktası hedef aralığı belirtirseniz, kaynak aralığı ile aynı olmalıdır!',
8824d894 2612'year' => 'Yıl',
7f4f2f7d 2613'year-graph' => 'yıl',
910193da
EY
2614'yearly firewallhits' => 'yıllık güvenlik duvarı kaydı',
2615'yes' => 'Evet',
2616'you can only define one roadwarrior connection when using pre-shared key authentication' => 'Önceden paylaşılan anahtar kimlik doğrulaması kullanırken sadece bir Roadwarrior bağlantı tanımlayabilirsiniz.<br />Önceden paylaşılan anahtar kimlik doğrulaması ile bir Roadwarrior bağlantısı ile şimdi birini eklemek için çalışıyoruz.',
2617'your department' => 'Bölümünüz',
2618'your e-mail' => 'E-posta adresiniz',
2619);
2620
2621#EOF