Update translations.
[people/teissler/ipfire-2.x.git] / langs / tr / cgi-bin / tr.pl
CommitLineData
910193da
EY
1%tr = (
2%tr,
3
7f4f2f7d 4'Act as' => 'Görev:',
910193da
EY
5'Add Level7 rule' => 'Seviye7 kuralı ekle',
6'Add Port Rule' => 'Bağlantı noktası kuralı ekle',
7'Add Rule' => 'Kural ekle',
8'Add a route' => 'Yol ekle',
9'Async logging enabled' => 'Syslog dosyanın eşzamansız yazmasını etkinleştirin',
10'Choose Rule' => 'Aşağıdaki kurallardan <u>birini</u> seçin.',
11'Class' => 'Sınıf',
12'Class was deleted' => 'with potential subclasses was deleted',
13'Client status and controlc' => 'İstemci durum ve kontrolü:',
14'ConnSched action' => 'Eylem:',
15'ConnSched add action' => 'Eylem ekle',
16'ConnSched change profile title' => 'Profili değitirin:',
17'ConnSched days' => 'Günler:',
18'ConnSched down' => 'Aşağı',
19'ConnSched ipsecstart' => 'IPSec yeniden başlat',
20'ConnSched ipsecstop' => 'IPSec durudur',
21'ConnSched reconnect' => 'Yeniden bağlan',
22'ConnSched scheduled actions' => 'Planlanmış eylemler',
23'ConnSched scheduler' => 'Zamanlayıcı',
24'ConnSched select profile' => 'Profil seçin',
25'ConnSched time' => 'Zaman:',
26'ConnSched up' => 'Yukarı',
27'ConnSched weekdays' => 'Haftanın günleri:',
28'Edit an existing route' => 'Mevcut bir yolu düzenleyin',
29'Enter TOS' => 'Activate or deactivate TOS-bits <br /> and then press <i>Save</i>.',
30'Existing Files' => 'Veritabanındaki dosyalar',
31'HDD temperature' => 'HDD sıcaklığı',
32'Level7 Protocol' => 'Seviye7-Kuralı',
33'Level7 Rule' => 'Seviye7-Kural',
34'Level7 rule' => 'Seviye7 kuralı',
35'Local VPN IP' => 'Dahili Ağ (YEŞİL):',
36'MTU' => 'MTU boyutu:',
37'Number of IPs for the pie chart' => 'Pasta grafiği için IP numarası',
38'Number of Ports for the pie chart' => 'Pasta grafiği için bağlantı noktası sayısı',
39'OVPN' => 'OpenVPN',
40'OpenVPN' => 'OpenVPN',
41'Pages' => 'Sayfa',
42'Ping' => 'Ping :',
43'Port Rule' => 'Bağlantı Noktası Kuralları',
44'QoS not enabled' => 'QoS aktif değil!',
45'Queuelenght' => 'Sıra uzunluğu',
46'Remote IP' => 'Uzak Bilgisayar IP / Makine Adı (DynDNS):',
47'Remote VPN IP' => 'VPN Alt Ağı (örneğin 10.0.10.0/255.255.255.0):',
48'Resolv' => 'Çöz-Yeniden dene:',
49'Scan for Files' => 'Dosyalardan tara',
50'Scan from Directory' => 'Dizinlerden tara',
51'Set time on boot' => 'Açılışta sistem saatini ayarlamaya zorla',
52'Subclass' => 'Alt Sınıf',
53'TOS Bits' => 'TOS-Bit',
54'TOS Rule' => 'TOS-Kural',
55'TOS rule' => 'TOS kural',
56'The class number does not match the specified interface.' => 'Sınıf sayısı ile belirtilen arabirim eşleşmiyor.',
57'The destination IP address is invalid.' => 'Geçersiz hedef IP.',
58'The source IP address is invalid.' => 'Geçersiz kaynak IP adresi.',
59'Utilization on' => 'Kullanım üzerinde',
60'Verbose' => 'Ayrıntı:',
61'WakeOnLan' => 'Yerel Ağ Üzerinden Aç',
62'a ca certificate with this name already exists' => 'Bu ada sahip bir CA sertifikası zaten var.',
63'a connection with this common name already exists' => 'Bu ortak ad ile bir bağlantısı zaten var.',
64'a connection with this name already exists' => 'Bu ada sahip bir bağlantısı zaten var.',
65'abort' => 'durdur',
66'access allowed' => 'Erişimine izin ver:',
67'access refused with this oinkcode' => 'Erişim bu Oink Kodunu reddetti',
68'accounting' => 'Hesaplama',
69'accounting user nonpdc' => 'Hesaplama - Hiçbir PDC Yöntemi',
70'accounting user pdc' => 'Hesaplama - PDC Yöntemi',
71'action' => 'Eylem',
72'activate' => 'Aktif',
73'activate user' => 'Aktif kullanıcı',
74'active' => 'Aktif',
75'add' => 'Ekle',
76'add a host' => 'Ana bilgisayar ekle:',
77'add a new rule' => 'Yeni bir kural ekle:',
78'add cron' => 'zamanlanmış iş ekle',
79'add device' => 'Aygıt ekle',
80'add network' => 'Ağ ekle',
81'add new alias' => 'Yeni bir takma ad ekle:',
82'add new lease' => 'Yeni bir sabit kira ekle',
83'add new ovpn' => 'OpenVPN Ayarları:',
84'add printer' => 'Yazıcı ekle',
85'add service' => 'Hizmet ekle',
86'add share' => 'Paylaşım ekle',
87'add subclass' => 'Alt sınıf ekle',
88'add user' => 'Kullanıcı ekle',
89'add xtaccess' => 'Harici Erişim Ekle',
90'add-route' => 'Basma ek yolu',
91'added from dhcp lease list' => 'DHCP kira listeden eklendi',
92'admin user password has been changed' => 'Yönetici kullanıcı şifresi değiştirildi.',
93'admin users' => 'Yetkili kullanıcı hakları ile kullanıcı',
94'administrator user password' => 'Admin kullanıcı parolası:',
95'adsl settings' => 'ADSL ayarları',
96'advanced' => 'Gelişmiş',
97'advanced server' => 'Gelişmiş sunucu seçenekleri',
98'advproxy AUTH always required' => 'Sınırsız kaynak adresleri için kimlik doğrulaması iste',
99'advproxy AUTH auth cache TTL' => 'TTL kimlik doğrulama önbelleği (dakikada)',
100'advproxy AUTH global settings' => 'Genel kimlik doğrulama ayarları',
101'advproxy AUTH limit of IP addresses' => 'Kullanıcı başına IP adres sınırı',
102'advproxy AUTH method' => 'Kimlik doğrulama yöntemi',
103'advproxy AUTH method ident' => 'identd',
104'advproxy AUTH method ldap' => 'LDAP',
105'advproxy AUTH method ncsa' => 'Yerel',
106'advproxy AUTH method none' => 'Yok',
107'advproxy AUTH method ntlm' => 'Windows',
108'advproxy AUTH method radius' => 'RADIUS',
109'advproxy AUTH no auth' => 'Kimlik doğrulaması olmayan hedefler (her satırda bir tane)',
110'advproxy AUTH number of auth processes' => 'Kimlik doğrulama işlemlerinin sayısı',
111'advproxy AUTH realm' => 'Kimlik doğrulama uyarısı',
112'advproxy AUTH user IP cache TTL' => 'TTL kullanıcı/ip önbelleği (dakikada)',
113'advproxy IDENT authorized users' => 'Yetkili kullanıcılar (her satırda bir tane)',
114'advproxy IDENT aware hosts' => 'Ident ayrıcalıklı ana bilgisayarlar (her satırda bir tane)',
115'advproxy IDENT identd settings' => 'Ortak identd ayarları',
116'advproxy IDENT required' => 'Identd kimlik doğrulaması',
117'advproxy IDENT timeout' => 'Ident zaman aşımı (saniyede)',
118'advproxy IDENT unauthorized users' => 'Yetkisiz kullanıcılar (her satırda bir tane)',
7f4f2f7d
EY
119'advproxy IDENT use negative access list' => 'Negatif erişim kontrolü kullan',
120'advproxy IDENT use positive access list' => 'Pozitif erişim kontrolü kullan',
910193da
EY
121'advproxy IDENT user based access restrictions' => 'Kullanıcı tabanlı erişim kısıtlamaları',
122'advproxy LDAP ADS' => 'Aktif Dizin',
123'advproxy LDAP NDS' => 'Novell eDizin',
124'advproxy LDAP V2' => 'LDAP sürüm 2',
125'advproxy LDAP V3' => 'LDAP sürüm 3',
126'advproxy LDAP auth' => 'LDAP kimlik doğrulama',
127'advproxy LDAP basedn' => 'Temel DN',
128'advproxy LDAP binddn password' => 'DN bağlantı parolası',
129'advproxy LDAP binddn settings' => 'DN bağlantı ayarları',
130'advproxy LDAP binddn username' => 'DN bağlantı kullanıcı adı',
131'advproxy LDAP common settings' => 'Ortak LDAP ayarları',
132'advproxy LDAP group access control' => 'Grup tabanlı erişim kontrolü',
133'advproxy LDAP group required' => 'Gerekli grup',
134'advproxy LDAP port' => 'Bağlantı noktası',
135'advproxy LDAP server' => 'LDAP Sunucusu',
136'advproxy LDAP type' => 'LDAP türü',
137'advproxy MIME block types' => ' Bu MIME türlerini engelle (her satırda bir tane)',
138'advproxy MIME filter' => 'MIME türü filtre',
139'advproxy NCSA auth' => 'Yerel kullanıcı kimlik doğrulaması',
140'advproxy NCSA create user' => 'Kullanıcı oluştur',
141'advproxy NCSA group' => 'Grup',
142'advproxy NCSA group membership' => 'Grup üyeliği',
143'advproxy NCSA grp disabled' => 'Pasif',
144'advproxy NCSA grp extended' => 'Genişletilmiş',
145'advproxy NCSA grp standard' => 'Standart',
146'advproxy NCSA min password length' => 'En az parola uzunluğu',
147'advproxy NCSA no accounts' => 'Mevcut hiçbir kullanıcı hesabı yok',
148'advproxy NCSA password' => 'Parola',
149'advproxy NCSA password confirm' => 'Parola (tekrar)',
150'advproxy NCSA redirector bypass' => 'Grubun üyeleri için yönlendirmeyi atla',
7f4f2f7d 151'advproxy NCSA update user' => 'Kullanıcıyı güncelle',
910193da
EY
152'advproxy NCSA user accounts' => 'Kullanıcı hesabı',
153'advproxy NCSA user management' => 'Kullanıcı yönetimi',
154'advproxy NCSA username' => 'Kullanıcı adı',
155'advproxy NTLM BDC hostname' => 'BDC ana bilgisayar adı',
156'advproxy NTLM PDC hostname' => 'PDC ana bilgisayar adı',
157'advproxy NTLM auth' => 'Windows NT/2003 kimlik doğrulama',
158'advproxy NTLM auth mode' => 'Kimlik doğrulama yöntemi',
159'advproxy NTLM authorized users' => 'Yetkili etki alanı kullanıcıları (her satırda bir tane)',
160'advproxy NTLM domain' => 'Etki alanı',
161'advproxy NTLM domain settings' => 'Ortak etki alanı ayarları',
162'advproxy NTLM unauthorized users' => 'Yetkisiz etki alanı kullanıcıları (her satırda bir tane)',
163'advproxy NTLM use integrated auth' => 'Windows tümleşik kimlik doğrulamasını aktifleştir',
7f4f2f7d
EY
164'advproxy NTLM use negative access list' => 'Negatif erişim kontrolü kullan',
165'advproxy NTLM use positive access list' => 'Pozitif erişim kontrolü kullan',
910193da
EY
166'advproxy NTLM user based access restrictions' => 'Kullanıcı tabanlı erişim kısıtlamaları',
167'advproxy RADIUS authorized users' => 'Yetkili kullanıcılar (her satırda bir tane)',
168'advproxy RADIUS identifier' => 'Identifier',
169'advproxy RADIUS port' => 'Bağlantı numarası',
170'advproxy RADIUS radius settings' => 'Ortak RADIUS ayarları',
171'advproxy RADIUS secret' => 'Gizli paylaşım',
172'advproxy RADIUS server' => 'RADIUS Sunucusu',
173'advproxy RADIUS unauthorized users' => 'Yetkisiz kullanıcılar (her satırda bir tane)',
7f4f2f7d
EY
174'advproxy RADIUS use negative access list' => 'Negatif erişim kontrolü kullan',
175'advproxy RADIUS use positive access list' => 'Pozitif erişim kontrolü kullan',
910193da
EY
176'advproxy RADIUS user based access restrictions' => 'Kullanıcı tabanlı erişim kısıtlamaları',
177'advproxy UA enable filter' => 'Tarayıcı kontrolü aktif',
178'advproxy access' => 'Erişim',
179'advproxy admin mail' => 'Önbellek yönetici e-postası',
180'advproxy advanced proxy' => 'Gelişmiş Vekil Sunucu',
181'advproxy advanced web proxy' => 'Gelişmiş Web Vekil Sunucusu',
182'advproxy advanced web proxy configuration' => 'Gelişmiş web vekil sunucu ayarları',
7f4f2f7d 183'advproxy allowed subnets' => 'İzin verilen alt ağlar (her satırda bir tane)',
910193da
EY
184'advproxy allowed web browsers' => 'Web erişimi için izin verilen istemciler',
185'advproxy back to main page' => 'Ana sayfaya geri dön',
186'advproxy banned ip clients' => 'Yasaklanan IP adresleri (her satırda bir tane)',
187'advproxy banned mac clients' => 'Yasaklanan MAC adresleri (her satırda bir tane)',
188'advproxy cache management' => 'Önbellek yönetimi',
189'advproxy cache replacement policy' => 'Önbellek değiştirme kuralı',
190'advproxy cache-digest' => 'Önbellek-özeti üretimini aktifleştir',
191'advproxy chgwebpwd ERROR' => 'H A T A :',
192'advproxy chgwebpwd SUCCESS' => 'S O N U Ç :',
193'advproxy chgwebpwd change password' => 'Parolayı değiştir',
7f4f2f7d 194'advproxy chgwebpwd change web password' => 'W e b &nbsp; e r i ş i m &nbsp; p a r o l a s ı n ı &nbsp; d e ğ i ş t i r ',
910193da
EY
195'advproxy chgwebpwd new password' => 'Yeni parola',
196'advproxy chgwebpwd new password confirm' => 'Yeni parola (tekrar)',
197'advproxy chgwebpwd old password' => 'Geçerli parola',
198'advproxy chgwebpwd username' => 'Kullanıcı adı',
199'advproxy classroom extensions' => 'Sınıf uzantıları',
200'advproxy clear cache' => 'Önbelleği Temizle',
201'advproxy client IP forwarding' => 'İstemci IP adresi yönlendir',
202'advproxy common settings' => 'Genel ayarlar',
7f4f2f7d 203'advproxy content based throttling' => 'İçerik tabanlı kısıtlamaları aktifleştir',
910193da
EY
204'advproxy cre disabled' => 'Yönetim arayüzü yönetici tarafından devre dışı bırakıldı',
205'advproxy cre group definitions' => 'Sınıf grup tanımları',
7f4f2f7d 206'advproxy cre supervisors' => 'Süper kullanıcı IP adresleri (her satırda bir tane)',
910193da 207'advproxy destination ports' => 'Hedef bağlantı noktaları',
7f4f2f7d 208'advproxy download throttling' => 'İndirme kısıtlamları',
910193da
EY
209'advproxy enabled' => 'Aktif',
210'advproxy enabled on' => 'Aktifleştir',
211'advproxy errmsg acl cannot be empty' => 'Aktifleştirilen erişim kontrol listesi boş olamaz',
212'advproxy errmsg auth cache ttl' => 'Kimlik doğrulama önbellek için geçersiz TTL değeri',
213'advproxy errmsg auth children' => 'Kimlik doğrulama işlemleri geçersiz sayısı',
214'advproxy errmsg auth ipcache may not be null' => 'IP adresi sınırları kullanırken kimlik doğrulama TTL önbelleği 0 olmayabilir',
215'advproxy errmsg auth ipcache ttl' => 'Kullanıcı/IP önbelleği için geçersiz TTL değeri',
216'advproxy errmsg cache' => 'RAM önbellek boyutu sabit disk önbellek boyutundan daha büyük:',
217'advproxy errmsg change fail' => 'Parola değiştirilemedi',
218'advproxy errmsg change success' => 'Web erişimi için parola başarıyla değiştirildi',
219'advproxy errmsg hdd cache size' => 'Sabit disk önbellek boyutu için geçersiz değer (en az 10 MB gerekli)',
220'advproxy errmsg ident timeout' => 'Geçersiz ident zaman aşımı',
221'advproxy errmsg invalid bdc' => 'Yedek etki alanı denetleyicisi için geçersiz ana bilgisayar adı',
222'advproxy errmsg invalid destination port' => 'Geçersiz hedef bağlantı noktası',
223'advproxy errmsg invalid ip or mask' => 'Geçersiz IP adresi veya ağ maskesi',
224'advproxy errmsg invalid mac' => 'Geçersiz MAC adresi',
225'advproxy errmsg invalid pdc' => 'Birincil etki alanı denetleyicisi için geçersiz ana bilgisayar adı',
226'advproxy errmsg invalid proxy port' => 'Geçersiz vekil sunucu bağlantı noktası',
227'advproxy errmsg invalid upstream proxy' => 'Geliş yönündeki geçersiz bir vekil sunucu IP adresi veya ana bilgisayar adı',
228'advproxy errmsg invalid upstream proxy username or password setting' => 'Geliş yönündeki geçersiz bir vekil sunucu adı veya parola ayarı',
229'advproxy errmsg invalid user' => 'Kullanıcı adı yok',
230'advproxy errmsg ldap base dn' => 'LDAP temel DN gerekli',
231'advproxy errmsg ldap bind dn' => 'LDAP temel DN kullanıcı adı ve parola gerekli',
232'advproxy errmsg ldap port' => 'Geçersiz LDAP bağlantı noktası numarası',
233'advproxy errmsg ldap server' => 'LDAP sunucusu için geçersiz IP adresi veya ana bilgisayar adı',
234'advproxy errmsg max userip' => 'IP adresi başına geçersiz kullanıcı sayısı',
235'advproxy errmsg mem cache size' => 'Önbellek boyutu için geçersiz değer',
236'advproxy errmsg no browser' => 'En az bir tarayıcı veya istemci web erişimi için seçilmelidir',
237'advproxy errmsg no password' => 'Parola boş olamaza',
238'advproxy errmsg no username' => 'Kullanıcı adı boş olamaz',
239'advproxy errmsg non-transparent proxy required' => 'Web vekil kimlik doğrulaması için şeffaf olmayan yöntemde çalışıyor olması gerekir',
240'advproxy errmsg ntlm domain' => 'Windows etki alanı adı gereklidir',
241'advproxy errmsg ntlm pdc' => 'Gerekli birincil etki alanı denetleyicisi için ana bilgisayar adı',
242'advproxy errmsg password incorrect' => 'Yanlış parola',
243'advproxy errmsg password length' => 'Parola uzunluğu için geçersiz değer',
244'advproxy errmsg password length 1' => 'Parola en az olmalıdır ',
245'advproxy errmsg password length 2' => ' karakter',
246'advproxy errmsg passwords different' => 'Parolalar eşleşmiyor',
247'advproxy errmsg radius port' => 'Geçersiz RADIUS bağlantı noktası numarası',
248'advproxy errmsg radius secret' => 'RADIUS paylaşılan gizli kod gerekli',
249'advproxy errmsg radius server' => 'RADIUS Sunucusu için geçersiz IP adresi',
250'advproxy errmsg time restriction' => 'Geçersiz zaman kısıtlaması',
251'advproxy error design' => 'Hata mesajları tasarımı',
252'advproxy error language' => 'Hata mesajları dili',
253'advproxy fake referer' => 'Sahte referansı harici sitelere gönder',
254'advproxy fake useragent' => 'Sahte yönlendiriciyi harici sitelere gönder',
255'advproxy friday' => 'Cum',
7f4f2f7d 256'advproxy from' => 'Başlangıç',
910193da
EY
257'advproxy hdd cache size' => 'Sabit disk önbellek boyutu (MB)',
258'advproxy invalid num of children' => 'Filtre işlemleri geçersiz sayıda',
259'advproxy log enabled' => 'Günlük aktif',
260'advproxy log query' => 'Sorgu terimleri günlüğü',
261'advproxy log settings' => 'Günlük ayarları',
262'advproxy log useragent' => 'Kullanıcı ara yüzleri günlüğü',
263'advproxy max download size' => 'En fazla indirme boyutu (KB)',
264'advproxy max size' => 'En fazla nesne boyutu (KB)',
265'advproxy max upload size' => 'En fazla yükleme boyutu (KB)',
266'advproxy memory replacement policy' => 'Bellek değiştirme kuralı',
267'advproxy min size' => 'En az nesne boyutu (KB)',
268'advproxy mode allow' => 'İzin ver',
7f4f2f7d 269'advproxy mode deny' => 'Engelle',
910193da
EY
270'advproxy monday' => 'Pzt',
271'advproxy network based access' => 'Ağ tabanlı erişim kontrolü',
272'advproxy no cache sites' => 'Bu etki alanlarını önbelleğe ekleme (her satırda bir tane)',
273'advproxy no clients defined' => 'Hiçbir istemci tanımlanmış',
274'advproxy no connection auth' => 'Bağlantı yok yönelimli kimlik doğrulama yönlendirme',
7f4f2f7d 275'advproxy no cre groups' => 'Kullanılabilir bir erişim grubu yok',
910193da
EY
276'advproxy no internal proxy on blue' => 'Mavi arabirimden diğer alt ağlara, iç vekil sunucu erişimini engelle',
277'advproxy no internal proxy on green' => 'Yeşil arabirimden diğer alt ağlara, iç vekil sunucu erişimini engelle',
278'advproxy number of L1 dirs' => 'Seviye-1 için alt dizinlerin sayısı',
279'advproxy off' => 'Vekil sunucu kapalı',
280'advproxy offline mode' => 'Çevrimdışı yöntemi aktifleştir',
281'advproxy on' => 'Vekil sunucu',
7f4f2f7d 282'advproxy privacy' => 'Gizlilik',
910193da
EY
283'advproxy proxy port' => 'Vekil sunucu bağlantı noktası',
284'advproxy ram cache size' => 'Bellek önbellek boyutu (MB)',
285'advproxy redirector children' => 'Filtre işlemlerinin sayısı',
286'advproxy reset' => 'Yeniden Başlat',
287'advproxy saturday' => 'Cmt',
288'advproxy save and restart' => 'Kaydet ve Yeniden Başlat',
289'advproxy squid version' => 'Squid önbellek sürümü',
290'advproxy squidclamav' => 'SquidClamav',
291'advproxy ssadvanced proxy' => 'gelişmiş vekil sunucusu',
7f4f2f7d 292'advproxy ssl ports' => 'İzin verilen SSL bağlantı noktaları (her satırda bir tane)',
910193da 293'advproxy standard' => 'Standart',
7f4f2f7d 294'advproxy standard ports' => 'İzin verilen standart bağlantı noktaları (her satırda bir tane)',
910193da 295'advproxy sunday' => 'Paz',
7f4f2f7d 296'advproxy supervisor password' => 'Süper kullanıcı parolası',
910193da
EY
297'advproxy suppress version' => 'Sürüm bilgilerini göster',
298'advproxy throttle binary' => 'İkili dosyalar',
299'advproxy throttle dskimg' => 'CD kalıpları',
300'advproxy throttle mmedia' => 'Multimedya',
7f4f2f7d 301'advproxy throttling per host on' => 'Bilgisayar başına sınır',
910193da
EY
302'advproxy throttling total on' => 'Toplam sınır',
303'advproxy throttling unlimited' => 'sınırsız',
304'advproxy thursday' => 'Per',
305'advproxy time restrictions' => 'Zaman kısıtlamaları',
7f4f2f7d 306'advproxy to' => 'Bitiş',
910193da
EY
307'advproxy transfer limits' => 'Transfer limitleri',
308'advproxy transparent on' => 'Şeffaf',
309'advproxy tuesday' => 'Sal',
310'advproxy unknown' => 'Bilinmeyen',
311'advproxy unrestricted ip clients' => 'Yasaksız IP adresleri (her satırda bir tane)',
312'advproxy unrestricted mac clients' => 'Yasaksız MAC adresleri (her satırda bir tane)',
313'advproxy update accelerator' => 'Güncelleme hızlandırıcısı',
314'advproxy update information' => 'Yüklenebilir güncelleştirilmiş bir sürümü vardır. Daha fazla bilgi için <a href="http://www.advproxy.net" target="_blank">http://www.advproxy.net</a> adresini ziyaret edebilirsiniz.',
315'advproxy update notification' => 'Güncelleme bildirimi!',
316'advproxy upstream password' => 'Gönderim parolası',
317'advproxy upstream proxy' => 'Gönderim Vekili',
318'advproxy upstream proxy host:port' => 'Gönderim vekili (makine adı:bağlantı noktası)',
319'advproxy upstream username' => 'Gönderim kullanıcı adı',
320'advproxy url filter' => 'URL filtre',
321'advproxy username forwarding' => 'Kullanıcı adı yönlendirmesi',
322'advproxy via forwarding' => 'Vekil sunucu adres yönlendirmesi',
323'advproxy visible hostname' => 'Ana bilgisayar adını göster',
324'advproxy web browser' => 'İnternet tarayıcısı',
325'advproxy wednesday' => 'Çar',
326'again' => 'Tekrar:',
327'age second' => 'saniye',
328'age seconds' => 'saniye',
7f4f2f7d
EY
329'age shour' => 'sa',
330'age sminute' => 'dk',
331'age ssecond' => 'sn',
910193da
EY
332'aktiv' => 'Aktif',
333'album' => 'Albüm',
334'alcatelusb help' => 'Speedtouch 330 veya Speedtouch USB modem kullanıyorsanız IPCop sistemine bunların aygıt yazılımlarını yüklemelisiniz. Lütfen önce SpeedTouch 330 modeminiz için <b>Gömülü Aygıt Yazılımını</b> inidir ve açın. Sonra modeminiz için uygun dosyayı aşağıdaki formu kullanarak yükleyin: Rev<4 için KQD6_3.xxx veya Rev=4 ise ZZL_3.xxx.',
335'alcatelusb upload' => 'Speedtouch USB Aygıt Yazılımı Yüklemesi',
336'alias ip' => 'Takma ad IP',
337'aliases' => 'Takma Adlar',
338'aliases not active' => 'KIRMIZI arabiriminiz STATİK olmadıkça takma adlar aktif olmayacaktır',
339'all' => 'Tümü',
340'all interfaces' => 'Tüm Arabirimler',
341'all services' => 'Tüm Hizmetler',
342'all updates installed' => 'Tüm güncellemeler kuruldu',
343'allmsg' => 'tümünü göster',
344'alt dialup' => 'Çevirmeli Bağlantı',
345'alt home' => 'Ana sayfa',
346'alt information' => 'Bilgi',
347'alt logs' => 'Günlükler',
348'alt ovpn' => 'OpenVPN',
349'alt proxy' => 'Vekil Sunucu',
350'alt services' => 'Hizmetler',
351'alt system' => 'Sistem',
352'alt vpn' => 'VPN',
353'and' => 've',
354'ansi t1.483' => 'KALDIRILACAK',
355'apcupsd' => 'APC-UPS durumu',
356'apply' => 'Şimdi uygula',
357'april' => 'Nisan',
358'archive not exist' => 'Yapılandırma arşivi yok',
359'are you sure' => 'Emin misiniz?',
360'arp table entries' => 'ARP Tablosu Girdileri:',
361'artist' => 'Sanatçı',
362'attemps' => 'Girişim',
363'attention' => 'DİKKAT',
364'august' => 'Ağustos',
365'authentication' => 'Kimlik Doğrulama:',
366'automatic' => 'Otomatik',
367'available updates' => 'Mevcut güncellemeler:',
368'average' => 'Ortalama',
369'avoid dod' => 'Bu seçeneği çevirmeli ağ ile isteğe göre kullanmayın. Genellikle bu, IPFire sisteminiz bir yönlendirici arkasındaysa kullanılır. KIRMIZI IP adresiniz üç bölüme ayrılmış ağ numaralarından oluşmalıdır. Örneğin: 10/8, 172.16/12, 192.168/16',
370'back' => 'GERİ',
371'backup' => 'Yedek',
372'backup archive' => 'Yedek Dosyası (.dat)',
373'backup clear archive' => 'Yedek Dosyasını Temizle (.gz)',
374'backup config floppy' => 'Yedek Yapılandırması - Disket',
375'backup configuration' => 'Yedek Yapılandırması:',
376'backup erase key' => 'Anahtarı sil',
377'backup explain key' => 'Yedekleme bir anahtar kullanılarak şifrelenir. Yasadışı yedekleme işlemlerini önlemek için IPFire burada belirlenecek anahtar ile şifrelenmiş yedekleri geri yükler. Size uygun üç seçenek vardır:',
378'backup explain key li1' => 'IPFire sizin için anahtar oluşturmanızı sağlar.',
379'backup explain key li2' => 'Kaydedilen bir anahtarı al (muhtemelen şifre korumalı).',
380'backup explain key li3' => 'Sadece 1.4.10 yedeğinden şifresiz bir anahtar çıkarın.',
381'backup explain key no1' => 'Yeni makinelere geri yükleme planlıyorsanız bu anahtarı kaydetmeniz gerekir. IPFire sadece bir kez anahtar oluşturma/gönderme kabul eder.',
382'backup explain key no2' => 'Eski disket yedekleri bu anahtar ile ilgili değildir.',
383'backup export key' => 'Anahtarı ver',
384'backup extract key' => 'Anahtarı çıkar',
385'backup from' => 'Yedek',
386'backup generate key' => 'Anahtar oluştur',
387'backup import dat file' => 'Bir yedek (.dat) dosyasını al',
388'backup import key' => 'Anahtar al',
389'backup key' => 'Yedek Şifreleme Anahtarı',
390'backup key file' => 'Yedek anahtar dosyası',
391'backup key info' => 'IPFire yedek anahtar erişimini kısıtlar. Bu yüzden root parolasını bilmeniz gerekir. Bir parola ile bu anahtar dışında IPFire bir koruma olanağı vardır.',
392'backup media info' => 'Disket ve/veya biçimlendirilmemiş medyada en yeni bölüm boyutları görüntülenir. Bu durumda tüm cihazı seçin. Cihazı ayırmadan önce sabit diski bağlamayı unutmayın. Not: Burada oluşturulan disket IPFire yükleyici programı ile kullanılamaz!',
393'backup missing key' => 'Bir dizi geri yüklemek için yedek anahtar ihtiyacınız var',
394'backup password' => 'yedek parolası',
395'backup protect key password' => 'Yedek parola anahtarı',
396'backup sets' => 'Yedek ayarları',
397'backup to floppy' => 'Diskete yedekle',
398'backupaddon' => 'Eklenti Yedekleme',
399'backupprofile' => 'Yeniden bağlanma başarısız durumda. Profile geçin',
7f4f2f7d 400'backups' => 'yedekler',
910193da
EY
401'backupwarning' => 'Eklenti yedeklemesi için lütfen önce geri yükleme yedeklemesi oluşturun. İndirme zamanı verilen orjinal dosya ile devam edin.',
402'bad characters in' => 'Yablış karakterler ',
403'bad characters in script field' => 'Komut alanındaki yanlış karakterler',
404'bad characters in the telephone number field' => 'Telefon numarası alanındaki yanlış karakterler.',
405'bad destination range' => 'Hedef bağlantı noktası aralığı büyük veya ikinci değere eşit bir ilk değere sahiptir.',
406'bad ignore filter' => 'Kötü filtreleri görmezden gel:',
407'bad return code' => 'Yardımcı programı hata kodu döndürdü',
408'bad source range' => 'Kaynak bağlantı noktası aralığı büyük veya ikinci değere eşit bir ilk değere sahip.',
409'bandwidth usage' => 'bant genişliği kullanımı (harici)',
410'bandwitherror' => 'QoS aktifken bant genişliği ayarları değiştiremezsiniz. İlk önce QoS devre dışı bırakın.<p>',
411'bandwithsettings' => 'Bant genişliği ayarları',
412'basic options' => 'Temel Seçenekler',
413'beep when ppp connects or disconnects' => 'IPFire bağlanırken veya kapatılırken beep sesi çıkar.',
414'behind a proxy' => 'Bir vekil sunucu arkasında:',
415'bewan adsl pci st' => 'KALDIRILACAK',
416'bewan adsl usb' => 'KALDIRILACAK',
417'bitrate' => 'Bit hızı',
418'bleeding rules' => 'Bleeding Edge Snort Rules',
419'blue' => 'MAVİ',
420'blue access' => 'Mavi Erişim',
421'blue access use hint' => 'Bu MAC ya da cihaz için bir IP adresi girmeniz gerekir. Ayrıca her ikiside girilebilir.',
422'blue interface' => 'Mavi Arabirim',
423'broadcast' => 'Yayın',
424'broken pipe' => 'Bozuk veri yolu',
7f4f2f7d 425'buffered memory' => 'ara bellek belleği',
910193da
EY
426'buffers' => 'arabellek',
427'bytes per second' => 'Saniye başına bayt',
428'bytes received' => 'Alınan Bayt',
429'bytes sent' => 'Gönderilen Bayt',
430'ca certificate' => 'CA Sertifika',
431'ca name' => 'CA adı',
432'cache management' => 'Önbellek yönetimi',
433'cache size' => 'Önbellek boyutu (MB):',
434'cached' => 'önbellek',
7f4f2f7d
EY
435'cached memory' => 'önbellek belleği ',
436'cached swap' => 'takas alanı önbelleği',
437'calamaris available reports' => 'Mevcut raporlar',
910193da
EY
438'calamaris byte unit' => 'Bayt birimi',
439'calamaris create report' => 'Rapor oluştur',
7f4f2f7d 440'calamaris enable content report' => 'İçerik raporunu aktifleştir',
910193da
EY
441'calamaris enable distribution histogram' => 'Dağıtım histogramını aktifleştir',
442'calamaris enable domain report' => 'Etki alanı raporunu aktifleştir',
443'calamaris enable performance report' => 'Performans raporunu aktifleştir',
444'calamaris enable requester report' => 'Rapor isteklerini aktifleştir',
445'calamaris enable verbose reporting' => 'Ayrıntılı raporlamayı aktifleştir',
446'calamaris high' => 'yüksek',
447'calamaris histogram resolution' => 'Histogram çözünürlüğü',
448'calamaris low' => 'düşük',
449'calamaris medium' => 'orta',
450'calamaris no reports available' => 'Rapor yok',
451'calamaris none' => 'yok',
452'calamaris number of content types' => 'İçerik türlerinin sayısı',
453'calamaris number of domains' => 'Etki alanlarının sayısı',
454'calamaris number of requested urls' => 'İstenen URL adreslerinin sayısı',
455'calamaris number of requesting hosts' => 'Talep eden ana bilgisayarların sayısı',
456'calamaris performance options' => 'Performans seçenekleri',
457'calamaris proxy reports' => 'Vekil Sunucu Raporları',
458'calamaris refresh list' => 'Listeyi yenile',
459'calamaris report interval (in minutes)' => 'Rapor aralığı (dakikada)',
460'calamaris report options' => 'Rapor seçenekleri',
461'calamaris report period' => 'Rapor süresi',
7f4f2f7d 462'calamaris run as background task' => 'Arka plan görevi olarak çalıştır',
910193da
EY
463'calamaris show usernames' => 'Kullanıcı adlarını göster',
464'calamaris skip archived logfiles' => 'Arşivlenmiş günlük dosyalarını geç',
465'calamaris unlimited' => 'sınırsız',
466'calamaris view' => 'Görünüm',
467'calamaris view report' => 'Görünüm raporları',
468'calc traffic all x minutes' => 'Tüm trafiği x dakikada hesapla',
469'cancel' => 'İptal',
470'cancel-adv-options' => 'İptal',
471'cannot enable both nat traversal and compression' => 'NAT geçişi ve kısıtlaması aktifleştirilemiyor.',
472'cannot enable ntp without specifying primary' => 'Birincil olan tanımlanmadan NTP başlatılamaz.',
473'cannot specify secondary dns without specifying primary' => 'Birinci dns i belirtmeden, ikinciyi yazamazsınız.',
474'cannot specify secondary ntp without specifying primary' => 'Birincil NTP adresi belirtmeden İkincil olanı belirtemezsiniz.',
475'cannot specify secondary wins without specifying primary' => 'Birincil WINS sunucusu atanmadan ikincil tanımlanamaz.',
476'cant change certificates' => 'Sertikalar değiştirilemiyor.',
477'cant enable xtaccess' => 'İlgili bağlantı noktası yönlendirme kuralı devre dışı, bu nedenle bu kural için harici erişimi etkinleştiremezsiniz.',
478'cant start openssl' => 'OpenSSH başlatılamıyor',
479'caps all' => 'TÜMÜ',
480'capsclosed' => 'BAĞLANTI YOK',
481'capsinactive' => 'PASİF',
482'capsopen' => 'BAĞLI',
483'capswarning' => 'UYARI',
484'caption' => 'Başlık',
485'ccd add' => 'Ağ ekleyin',
486'ccd choose net' => 'Ağı seçin',
487'ccd client options' => 'Gelişmiş istemci seçenekleri',
488'ccd clientip' => 'Ana makine adresi',
7f4f2f7d 489'ccd dynrange' => 'Dinamik OpenVPN IP adres havuzu',
910193da
EY
490'ccd err blue' => 'Bu MAVİ alt ağıdır.',
491'ccd err green' => 'Bu YEŞİL alt ağıdır.',
492'ccd err hostinnet' => 'İstemci içeren bir ağı silmek mümkün değildir.',
493'ccd err inuse' => 'Zaten başka bir istemci tarafından kullanılıyor.',
494'ccd err invalidname' => 'Geçersiz ad.. Izin verilen karakter A-Z, a-z, çizgi ve boşluk olabilir.',
495'ccd err invalidnet' => 'Geçersiz IP adresi. Biçim: 192.168.0.0/24 veya 192.168.0.0/255.255.255.0.',
496'ccd err iroute' => 'Ağ adresi için geçersiz yol.',
497'ccd err irouteexist' => 'Bu yol zaten kullanılıyor.',
498'ccd err isipsecnet' => 'Verilen ağ adresi zaten bir IPsec ağ tarafından kullanılıyor.',
499'ccd err isovpnnet' => 'Bu adres zaten OpenVPN Sunucusu için kullanılan alt ağ adresidir.',
500'ccd err issubnet' => 'Bu adres zaten kullanımda olan bir alt ağ adresidir.',
501'ccd err name' => 'Lütfen bir ad seçin.',
502'ccd err nameexist' => 'Bu ad zaten var.',
503'ccd err netadr' => 'Geçersiz alt ağ adresi veya aralık çok büyük.',
504'ccd err netadrexist' => 'Bu ağ zaten var.',
505'ccd err orange' => 'Bu TURUNCU alt ağıdır.',
506'ccd err red' => 'Bu KIRMIZI alt ağıdır.',
507'ccd err routeovpn' => 'Bu adres zaten OpenVPN sunucusu tarafından kullanılıyor.',
508'ccd err routeovpn2' => 'Bu adres zaten OpenVPN sunucudan basıldı.',
509'ccd hint' => 'Bu sayfadan RoadWarrior istemcilerine sabit bir IP adresi alabilir ve statik ağları tanımlayabilirsiniz.',
510'ccd invalid' => 'Geçersiz.',
7f4f2f7d
EY
511'ccd iroute' => 'IPFire istemcilerinin sitesinden bu ağlara eriş',
512'ccd iroute2' => 'İstemcilerin IPFire sitesinden bu ağlara eriş',
910193da
EY
513'ccd iroutehint' => 'Dikkat! Bu ayarları değiştirirseniz, değişikliklerin etkili olduğu OpenVPN sunucusunu yeniden başlatmanız gerekir!',
514'ccd modify' => 'Ağı değiştir',
515'ccd name' => 'Ad',
516'ccd net' => 'Statik IP adres havuzu',
517'ccd noaddnet' => 'OpenVPN sunucusu durdurulduğunda sadece yeni bir statik ağ ekleyebilirsiniz.',
518'ccd none' => 'Yok',
519'ccd routes' => 'Yönlendir:',
520'ccd subnet' => 'Alt ağ',
521'ccd used' => 'Kullanılan adresler',
522'cert' => 'Sertifika',
523'certificate' => 'Sertifika',
524'certificate authorities' => 'Sertifika Yetkilileri',
525'certificate does not have a valid ca associated with it' => 'Sertifika ile ilişkili geçerli bir CA yok.',
526'certificate file move failed' => 'Sertifika dosyası taşıması başarısız oldu',
527'cfg restart' => 'Bir yeniden başlatma, yapılandırma arşivi geri yükledikten sonra önerilmektedir.',
528'chain' => 'Zincir',
529'change passwords' => 'Parola değiştir',
530'change share' => 'paylaşım seçeneklerini düzenle',
531'check for net traffic update' => 'Ağ-Trafik güncelleştirmeleri denetle',
532'check vpn lr' => 'Kontrol',
533'choose config' => 'Yapılandırmayı seçin',
534'choose media' => 'Medya seçin',
535'cipher' => 'Şifreleme:',
536'city' => 'Şehir',
537'class in use' => 'Bu sınıf zaten kullanımda.',
538'clear cache' => 'Önbelleği Temizle',
539'clear playlist' => 'Çalma listesi boş',
7f4f2f7d 540'clenabled' => 'Yerel ağa zaman sağla',
910193da
EY
541'click to disable' => 'Aktif (pasifleştirmek için tıklayın)',
542'click to enable' => 'Pasif (aktifleştirmek için tıklayın)',
543'client' => 'İş İstasyonu Adı',
544'clock has not been synchronized' => 'Saat eşitlenemedi',
545'clock last synchronized at' => 'Saatin son olarak eşitlendiği zaman:',
546'comment' => 'Açıklama:',
547'common name' => 'Ortak ad',
a0fa489f 548'community rules' => 'Snort/VRT GPLv2 Topluluk Kuralları',
910193da
EY
549'comp-lzo' => 'LZO-Sıkıştırması:',
550'compression' => 'Sıkıştırma:',
551'computer to modem rate' => 'Bilgisayarın modem hızı:',
552'concentrator name' => 'Değiştirici adı:',
553'confirmation' => 'onay',
554'connect' => 'OVPN Başlat / Bağlan',
555'connect the modem' => 'Modeme bağlan',
556'connect timeout' => 'Zaman aşımını bağlan:',
557'connected' => 'Bağlı',
558'connecting' => 'Bağlanıyor...',
559'connection' => 'Bağlı',
560'connection closed' => 'Bağlı değil...',
561'connection debugging' => 'Hata ayıklama bağlantısı',
562'connection status and controlc' => 'Bağlantı durumu ve kontrol:',
7f4f2f7d 563'connection tracking' => 'IPTablo Bağlantı Takibi',
910193da
EY
564'connection type' => 'Bağlantı Türü',
565'connection type is invalid' => 'Geçersiz bağlantı türü.',
566'connections' => 'Bağlantılar',
567'connections are associated with this ca. deleting the ca will delete these connections as well.' => 'Bu bağlantılar CA ilişkilidir. CA silindiğinde bu bağlantılarda silinecektir.',
7f4f2f7d 568'connscheduler' => 'Bağlantı Zamanlayıcı',
910193da
EY
569'core notice 1' => '<strong>Dikkat:</strong> Bir çekirdek güncellemesi var',
570'core notice 2' => '-',
571'core notice 3' => 'kullanılabilir.',
572'could not be opened' => 'açılamadı.',
573'could not connect to' => 'Bağlanamadı',
574'could not connect to www ipcop org' => 'www.ipfire.org sitesine bağlanılamadı',
575'could not connect to www ipfire org' => 'www.ipfire.org sitesine bağlanılamadı',
576'could not create directory' => 'Dizin oluşturulamadı.',
577'could not download latest patch list' => 'Son yama listesi indirilemedi (bağlanamadı).',
578'could not download latest updates' => 'Son güncellemeler indirilemedi.',
579'could not download the available updates list' => 'Kullanılabilir güncelleştirmeler listeden yüklenemiyor.',
580'could not open available updates file' => 'Mevcut güncellemeler dosyası açılamadı.',
581'could not open installed updates file' => 'Yüklü güncelleştirmeler dosya açılamadı',
582'could not open update information file' => 'Güncelleştirme bilgileri dosyası açılamadı. Güncelleme dosyası bozuk.',
583'could not retrieve common name from certificate' => 'Sertifikadan ortak ad alınamadı.',
584'country' => 'Ülke',
7f4f2f7d
EY
585'cpu frequency per' => 'cpu başına frekans - ',
586'cpu idle usage' => 'boş cpu kullanımı',
587'cpu interrupt usage' => 'cpu kullanımını kesme',
588'cpu iowait usage' => 'io için bekleyen cpu',
589'cpu irq usage' => 'irq cpu kullanımı',
590'cpu nice usage' => 'iyi cpu kullanımı',
591'cpu steal usage' => 'cpu kullanımını alma',
592'cpu system usage' => 'sistem cpu kullanımı',
593'cpu usage per' => 'cpu başına kullanım - ',
594'cpu user usage' => 'kullanıcı cpu kullanımı',
910193da
EY
595'create' => 'Oluştur',
596'create mask' => 'Yeni oluşturulan dosyalar için UNIX hakları',
597'create new backup' => 'Yeni bir yedek kümesi oluşturma',
598'credits' => 'Yazarlar',
599'crl' => 'Sertifika İptal Listesi',
600'cron server' => 'CRON Sunucusu',
601'current' => 'Geçerli',
602'current aliases' => 'Geçerli takma adlar:',
603'current class' => 'Geçerli sınıflar',
604'current devices' => 'Geçerli aygıtlar',
605'current dhcp leases on blue' => 'Mavi üzerindeki geçerli DHCP atamaları',
606'current dynamic leases' => 'Geçerli dinamik atamalar',
607'current fixed leases' => 'Geçerli sabit atamalar',
7f4f2f7d 608'current hosts' => 'Mevcut ana bilgisayarlar:',
910193da
EY
609'current media' => 'Mevcut medya',
610'current ovpn' => 'Aktif OVPN-Bağlantısı:',
611'current playlist' => 'Mevcut çalma listesi',
612'current profile' => 'Mevcut profil:',
613'current rules' => 'Mevcut kurallar:',
614'custom networks' => 'Özel ağlar',
615'custom services' => 'Özel hizmetler',
616'daily firewallhits' => 'günlük güvenlik duvarı kaydı',
617'dat without key' => 'Şifreli bir arşiv anahtarı olmadan geri yüklenemez.',
618'date' => 'Tarih',
619'date not in logs' => 'Sorgulanan gün için hiçbir günlük yok',
7f4f2f7d 620'day' => 'gün',
910193da
EY
621'day after' => 'Bir gün sonra',
622'day before' => 'Bir gün önce',
7f4f2f7d 623'day-graph' => 'gün',
910193da
EY
624'days' => 'gün',
625'dbfile' => 'Db dosyası',
626'ddns help dnsmadeeasy' => 'Alandaki ana bilgisayar adı için kimlik numarasını girin(veya ayrılmış kimlik listesi;)',
627'ddns help freedns' => 'Alanda kullanıcı adı içinde bağlantı dizesini girin',
628'ddns help plus' => '<b>+</b> zorunlu bir alanı işaretler',
629'ddns hostname added' => 'Dinamik DNS ana bilgisayar adı eklendi',
630'ddns hostname modified' => 'Dinamik DNS ana bilgisayar adı değiştirildi',
631'ddns hostname removed' => 'Dinamik DNS ana bilgisayar adı kaldırıldı',
632'ddns minimize updates' => 'Güncellemeleri azalt: Güncellemelerden önce, sunucu adı \'[host.]domain\' için dns IP adresini KIRMIZI IP ile karşılaştır.',
633'ddns noip prefix' => 'Grup yönteminde ip-yok seçeneğini kullanmak için ana bilgisayar adı öneki: <b>%</b>',
634'deactivate' => 'devre dışı',
635'deactivate user' => 'kullanıcı devre dışı',
636'debugme' => 'Henüz uygulanmadı',
637'december' => 'Aralık',
638'deep scan directories' => 'Ardışık tarama',
7f4f2f7d
EY
639'def lease time' => 'Varsayılan Kira Zamanı',
640'default lease time' => 'Varsayılan kira zamanı (dakika):',
910193da
EY
641'default networks' => 'Varsayılan ağlar',
642'default renewal time' => 'Varsayılan Yenileme Zamanı',
643'default services' => 'Varsayılan hizmet',
644'defaultwarning' => 'UYARI - Ayarlarınız varsayılanlar tarafından kaybedilip değiştirilecektir.',
645'delete' => 'Sil',
646'delete cron' => 'Zamanlanmış işi sil',
647'delete pc' => 'İş istasyonunu sil',
648'delete share' => 'Paylaşımı sil',
649'delete user' => 'Kullanıcıyı sil',
650'demon login script' => 'Demon giriş betiği',
651'deprecated fs warn' => 'Dosya sistemi kalktı. Yeni çekirdekte bu destek bırakıldı. Yedekleyip yeniden biçimlendirin!',
652'description' => 'Açıklama',
653'dest ip and port' => 'Hedef IP: Bağlantı noktası',
654'destination' => 'Hedef',
655'destination ip' => 'Hedef IP',
656'destination ip bad' => 'Geçersiz hedef IP',
657'destination ip or net' => 'Hedef IP veya ağ',
658'destination net' => 'Hedef Ağ',
659'destination port' => 'Hedef bağlantı noktası',
660'destination port numbers' => 'Hedef bağlantı noktası geçerli bir bağlantı noktası numarası ya da bağlantı noktası numarası aralığı olmalıdır.',
661'destination port overlaps' => 'Hedef bağlantı noktası aralığı örtüşen mevcut bir bağlantı noktası numarası aralığıdır.',
662'detail level' => 'Detay seviyesi',
663'device' => 'Aygıt',
664'devices on blue' => 'MAVİ üzerindeki aygıt',
665'dhcp advopt add' => 'DHCP seçeneği ekle',
666'dhcp advopt added' => 'DHCP seçeneği eklendi',
667'dhcp advopt blank value' => 'DHCP seçeneği değeri boş olamaz.',
668'dhcp advopt custom definition' => 'Özel seçeneğinizin açıklaması',
669'dhcp advopt definition' => 'Açıklama',
670'dhcp advopt definition exists' => 'Açıklama seçeneği zaten var. Bunu sadece düzenleyebilir veya kaldırabilirsiniz.',
671'dhcp advopt edit' => 'DHCP seçeneğini düzenle',
672'dhcp advopt help' => 'Liste seçenekleri',
673'dhcp advopt list' => 'Ek DHCP seçenekleri',
674'dhcp advopt modified' => 'DHCP seçeneği düzeltildi',
675'dhcp advopt name' => 'Seçenek adı',
676'dhcp advopt removed' => 'DHCP seçeneği kaldırıldı',
677'dhcp advopt scope' => 'Seçenek kapsamı',
678'dhcp advopt scope global' => 'Genel',
679'dhcp advopt scope help' => 'Kontrol arabirimleri için genel kapsam veya sınır kapsamı.',
680'dhcp advopt unknown' => 'DHCP seçeneği adı tanınmıyor',
681'dhcp advopt value' => 'Seçenek değeri',
682'dhcp allow bootp' => 'Bootp istemcilerine izin ver',
683'dhcp base ip fixed lease' => 'Kiralar oluşturmak için temel IP\'yi düzelt',
684'dhcp bootp pxe data' => 'Sabit kira için isteğe bağlı bootp pxe verileri girin',
685'dhcp configuration' => 'DHCP yapılandırması',
686'dhcp create fixed leases' => 'Sabit kiralama oluştur',
687'dhcp fixed lease err1' => 'Bu düzeltme için MAC adresini, ana bilgisayar adını veya her ikisinide girmeniz gerekir',
688'dhcp fixed lease help1' => 'IP adresleri tam tanımlanmış alan adları (FQDN) şeklinde girilmelidir.',
689'dhcp mode' => 'DHCP',
690'dhcp server' => 'DHCP Sunucusu',
691'dhcp server disabled' => 'DHCP sunucusu devre dışı. Durduruldu.',
692'dhcp server disabled on blue interface' => 'MAVİ arabirim üzerindeki DHCP sunucusu devre dışı',
693'dhcp server enabled' => 'DHCP sunucusu aktif. Yeniden başlatılıyor.',
694'dhcp server enabled on blue interface' => 'MAVİ arabirim üzerindeki DHCP aktif',
695'dhcp-options' => 'DHCP baskı seçenekleri',
696'dial' => 'Bağlan',
697'dial profile' => 'Profil ile bağlan',
698'dial user password' => 'Çevirmeli bağlantı kullanıcı parolası:',
699'dial user password has been changed' => 'Çevirmeli bağlantı kullanıcı parolası değiştirildi.',
700'dialing mode' => 'Arama yöntemi:',
701'dialup red not ppp' => '<b>KIRMIZI</b> sadece PPP Çevirmeli bağlantı olarak ayarlanırsa profiller kullanılabilir. <BR>Ağ ayarlarını kontrol edin.',
702'dialup settings' => 'Çevirmeli Bağlantı Seçenekleri',
703'directory mask' => 'UNIX dizin hakları',
704'directory writeable' => 'yazılabilir dizin',
705'disabled' => 'devre dışı',
706'disconnect' => 'OVPN Dur / Bağlantıyı kes',
707'disconnects' => 'Bağlantıyı kes',
708'disk access per' => 'erişim başına disk',
709'disk usage' => 'Disk kullanımı',
7f4f2f7d 710'display' => 'Görünüm',
910193da
EY
711'display charset' => 'Karakterleri Göster',
712'display hostname in window title' => 'Pencere başlığında ana bilgisayar adını göster',
713'display traffic at home' => 'Başlangıç sayfasının üzerinde hesaplanan trafiği göster',
714'display webinterface effects' => 'Efektleri aktifleştir',
7f4f2f7d
EY
715'dl client arch' => 'İstemci paketlerini indir (zip)',
716'dmz' => 'Açık bölge',
717'dmz pinhole configuration' => 'Açık bölge yapılandırma',
718'dmz pinhole rule added' => 'Açık bölge kuralı eklendi; Açık bölge yeniden başlatılıyor',
719'dmz pinhole rule removed' => 'Açık bölge kuralı silindi; Açık bölge yeniden başlatılıyor',
720'dmzpinholes for same net not necessary' => 'Açık bölge aynı ağ için gerekli değildir. Farklı kaynak veya hedef ağ seçin.',
910193da
EY
721'dns address deleted' => 'Başarıyla silindi!',
722'dns address deleted txt' => 'DNS-Sunucusu adresleri başarıyla silindi.<br />Değişikliklerin aktifleştirilmesi için yeniden başlatın!',
723'dns address done' => 'DNS-Sunucusu adresi ayarları kaydedilecektir.',
724'dns address recon' => 'Yeniden bağlanmaya çalışılıyor!',
725'dns check failed' => 'DNS denetimi başarısız oldu',
726'dns desc' => 'Red0 arabirimi sağlayıcısından DHCP üzerinden IP adresi bilgileri girilirse DNS sunucu adresleri otomatik olarak ayarlanır. Şimdi burada DNS sunucusu IP adreslerini değiştirebilirsiniz.',
727'dns error 0' => '<strong>Birincil</strong> DNS sunucu IP adresleri geçerli değil. Lütfen girişleri kontrol edin.<br />Girilen <strong>ikincil</strong> DNS sunucu adresi geçerlidir.',
728'dns error 01' => 'Girilen <strong>birincil</strong> ve <strong>ikincil</strong> DNS sunucu adresleri geçerli değildir. Lütfen kayıtlarınızı kontrol edin.',
729'dns error 1' => '<strong>İkincil</strong> DNS sunucu IP adresleri geçerli değil. Lütfen girişleri kontrol edin.<br />Girilen <strong>birincil</strong> DNS sunucu adresi geçerlidir.',
730'dns header' => 'Red0 üzerindeki DHCP için sadece DNS sunucu adreslerini ata',
731'dns list' => 'Halka açık ücretsiz DNS sunucularının listesi',
7f4f2f7d 732'dns menu' => 'DNS Sunucusu',
910193da
EY
733'dns new 0' => 'Yeni <strong>birincil</strong> DNS sunucu IP\'si:',
734'dns new 1' => 'Yeni <strong>ikincil</strong> DNS sunucu IP\'si:',
735'dns proxy server' => 'DNS Vekil Sunucusu',
736'dns saved' => 'Başarıyla kaydedildi!',
737'dns saved txt' => 'Girilen iki DNS sunucu adresi başarılı bir şekilde kaydedildi.<br />Değişikliklerin aktifleştirielebilmesi için yeniden başlatın!',
738'dns server' => 'DNS Sunucusu',
739'dns title' => 'Etki Alanı Ad Sistemi',
e2fedc9a
EY
740'dnsforward' => 'DNS yönlendirmesi',
741'dnsforward add a new entry' => 'Yeni bir kayıt ekle:',
742'dnsforward configuration' => 'İleri DNS yapılandırması',
743'dnsforward edit an entry' => 'Varolan bir kaydı düzenle:',
744'dnsforward entries' => 'Güncel kayıtlar:',
745'dnsforward forward_server' => 'Ad sunucusu',
746'dnsforward zone' => 'Bölge',
910193da
EY
747'do not log this port list' => 'Otorumdan hemen önce bu bağlantı noktaları listesini bırak (günlük boyutunu küçültür)',
748'dod' => 'Çevirmeli Bağlantı Üzerinden Talep',
749'dod for dns' => 'DNS için çevirmeli bağlantı üzerinden talep:',
750'dod not compatible with ddns' => 'Talep edilen çevirmeli ağ dinamik dns hizmetleri ile uyumlu değildir',
751'dod waiting' => 'Çevirmeli bağlantı üzerindeki talep bekleniyor',
752'domain' => 'Etki alanı',
753'domain master' => 'Ana etki alanı',
754'domain name' => 'Etki alanı adı',
755'domain name suffix' => 'Etki alanı adı son eki:',
756'domain not set' => 'Etki alanı adı ayarlanmamış.',
757'donation' => 'Bağış',
758'donation-link' => 'https://www.paypal.com/en_US/GB/i/btn/btn_donateCC_LG.gif',
759'donation-text' => '<strong>IPFire</strong> boş zamanlarında gönüllüer tarafından geliştirlmektedir. Bu projeyi ayakta tutmak için eğer bize destek olmak isterseniz küçük bir bağıştan mutluluk duyarız.',
760'done' => 'Yap',
e2fedc9a 761'dos charset' => 'DOS Karakterleri',
910193da
EY
762'down and up speed' => 'Gönderme hızı düştüğünde <i>Kaydet</i> düğmesine basın.',
763'downlink speed' => 'İndirme bağlantı hızı (kbit/san)',
7f4f2f7d 764'downlink std class' => 'Standart indirme bağlantısı sınıfı',
910193da
EY
765'download' => 'İndir',
766'download ca certificate' => 'CA sertifikası indir',
767'download certificate' => 'Sertifika indir',
768'download host certificate' => 'Ana bilgisayar belgesi indir',
769'download new ruleset' => 'Yeni kural kümesi indir',
770'download pkcs12 file' => 'PKCS12 dosyasını indir',
771'download root certificate' => 'Root sertifikasını indir',
7f4f2f7d 772'dpd action' => 'Hareketsiz eş algılama eylemi',
910193da
EY
773'driver' => 'Sürücü',
774'drop input' => 'Günlük giriş paketlerini reddet',
775'drop newnotsyn' => 'Sync paketleri olmayan yeni günlükleri reddet',
776'drop output' => 'Günlük çıkış paketlerini reddet',
777'drop portscan' => 'Günlük portscan paketlerini reddet',
778'drop proxy' => 'Vekil sunucudan yönlendirilmiş tüm paketleri reddet',
779'drop samba' => 'Tüm Microsoft bağlantı noktalarını 135,137,138,139,445,1025 reddet',
780'drop wirelessforward' => 'Kablosuz paket günlüklerini reddet',
781'drop wirelessinput' => 'Kablosuz günlük giriş paketlerini reddet',
782'dst port' => 'Dst Bağlantı Nokatası',
783'dstprt range overlaps' => 'Hedef bağlantı noktası aralığı ile örtüşen önceden tanımlanmış bağlantı noktası.',
784'dstprt within existing' => 'Hedef bağlantı noktası zaten tanımlanmış bağlantı noktası aralığı içinde.',
785'duplicate ip' => 'Yinelenen IP adresi girildi',
786'duplicate ip bold' => 'Yinelenen adresler <b>kalın</b> olanlardır',
787'duplicate mac' => 'Yinelenen MAC adresi girildi',
788'duplicate name' => 'Bu ad zaten kullanılıyor. Başka bir seçin.',
789'dyn dns source choice' => 'Dinamik DNS sağlayıcılarından IPFire sisteminiz için IP adresi alma:',
790'dynamic dns' => 'Dinamik DNS',
791'dynamic dns client' => 'Dinamik DNS İstemcisi',
792'e-mail address too long' => 'E-posta adresi çok uzun; adres 40 karakterden uzun olmamalı.',
793'eciadsl help' => 'ECI ADSL modem ayarlaması için synch.bin dosyasının IPFire üzerine yüklenmesi gerekir. Lütfen ECIADSL internet sitesinden <b>synch.bin</b> dosyasını indirdikten sonra aşağıdaki formu kullanarak yükleyin.',
794'eciadsl upload' => 'ECI ADSL Synch.bin Dosyasını Yükle',
795'edit' => 'Düzenle',
796'edit a rule' => 'Varolan kuralı düzenle:',
797'edit advanced settings when done' => 'Tamamlandığında gelişmiş ayarları düzenle.',
798'edit an existing alias' => 'Varolan takma adı düzenle',
799'edit an existing host' => 'Varolan sistem adını düzenle',
800'edit an existing lease' => 'Varolan atamayı düzenle',
801'edit device' => 'Aygıtı düzenle',
7f4f2f7d 802'edit hosts' => 'Ana Bilgisayarlar',
910193da
EY
803'edit network' => 'Ağı düzenle',
804'edit printer' => 'Yazıcıyı düzenle',
805'edit service' => 'Hizmeti düzenle',
806'edit share' => 'Paylaşımı düzenle',
807'editor' => 'Düzenleyici',
808'eg' => 'e.g.:',
809'email server can not be empty' => 'E-posta sunucusu boş olamaz',
810'emailreportlevel' => 'E-posta rapor seviyesi',
a0fa489f 811'emerging rules' => 'Emergingthreats.net Topluluk Kuralları',
910193da
EY
812'empty' => 'Bu alan boş bırakılabilir',
813'empty profile' => 'boş',
814'enable ignore filter' => 'Aktif filtreyi yoksay',
815'enable javascript' => 'Javascripti aktifleştir',
816'enable wildcards' => 'Joker karakterleri aktifleştir:',
817'enabled' => 'Aktif:',
818'enabled on' => 'Aktif olacağı yer',
819'enabledtitle' => 'Aktif',
820'encapsulation' => 'Kapsülleme',
821'encrypted' => 'Şifre',
7f4f2f7d 822'end address' => 'Bitiş adresi:',
910193da
EY
823'enter ack class' => 'ACK-Sınıfı girin <br />ve sonra <i>Kaydet</i> düğmesine basın.',
824'enter data' => 'Ayarları girin <br />ve sonra <i>Kaydet</i> düğmesine basın.',
825'err bk 1' => 'Arşiv oluşturma hatası',
826'err bk 10 password' => 'Yedek parolası oluşturma hatası',
827'err bk 2 key' => 'Anahtar dosyası oluşturulama hatası',
828'err bk 3 tar' => 'Arşiv dosyaları ekleneme hatası',
829'err bk 4 gz' => 'Arşiv sıkıştırma hatası',
830'err bk 5 encrypt' => 'Arşiv şifreleme hatası',
831'err rs 1' => 'Arşiv geri yüklemesinde hata',
832'err rs 6 decrypt' => 'Arşiv şifresi çözülürken hata',
833'err rs 7 untartst' => 'Geçersiz şifresi çözülmüş arşiv',
834'err rs 8 untar' => 'Arşiv untar dosyası açma hatası',
835'error config' => '/var/ipfire/ovpn/config/ZERINA.ovpn açılamadı!',
836'error external access' => '/var/ipfire/xtaccess/config açılamadı (harici erişim verilemedi)!',
837'error messages' => 'Hata mesajları:',
838'esp encryption' => 'ESP Şifreleme:',
839'esp grouptype' => 'ESP Grup türü:',
840'esp integrity' => 'ESP Bütünlüğü:',
841'esp keylife' => 'ESP Anahtar ömrü:',
842'esp keylife should be between 1 and 24 hours' => 'ESP anahtar ömrü 1 ile 24 saat arasında olmalıdır.',
843'every' => 'Her',
844'exampel' => 'örnek',
845'exclude logfiles' => 'Günlük dosyaları hariç',
846'excluding buffers and cache' => '-/+ arabellek/önbellek',
847'expected' => 'Beklenen',
848'expertoptions' => 'Uzman seçenekleri',
849'expires' => 'Bitiş tarihi',
850'export' => 'Dışarı Aktar',
851'exportkey' => 'PSK dışarı aktar',
852'external access' => 'Harici Erişim',
853'external access configuration' => 'Harici erişim yapılandırması',
854'external access rule added' => 'Harici erişim kuralı eklendi. Erişim denetleyicisi yeniden başlatılıyor.',
855'external access rule changed' => 'Harici erişim kuralı değiştirildi. Erişim denetleyicisi yeniden başlatılıyor.',
856'external access rule removed' => ' Harici erişim kaldırıldı. Erişim denetleyicisi yeniden başlatılıyor.',
857'external aliases configuration' => 'Harici takma ad yapılandırması',
7f4f2f7d 858'extrahd' => 'Yedek Diskler',
910193da
EY
859'extrahd because there is already a device mounted' => ', çünkü bu aygıt bağlandı',
860'extrahd cant umount' => 'Ayrılamadı',
7f4f2f7d 861'extrahd detected drives' => 'algılanan diskler',
910193da
EY
862'extrahd install or load driver' => 'Aygıtınız buradaki listede yoksa sürücüsünü kurmanız veya yüklemeniz gerekir.<br /> Aygıtınızı görüyor fakat bölümlerini göremiyorsanız önce bunları oluşturmak zorundasınız.',
863'extrahd maybe the device is in use' => '. Belki aygıt kullanımda',
864'extrahd to' => '-',
865'extrahd to root' => 'root',
866'extrahd unable to read' => 'Okumak için açılamıyor',
867'extrahd unable to write' => 'Yazmak için açılamıyor',
868'extrahd you cant mount' => 'Bağlanamadı',
869'false classnumber' => 'Sınıf-Numarası arayüzle eşleşmiyor.',
870'false max bandwith' => 'Yanlış en fazla bant genişliği.',
871'false min bandwith' => 'Yanlış en az bant genişliği.',
872'february' => 'Şubat',
873'fetch ip from' => 'Harici sunucunun yardımıyla tahmini gerçek genel IP',
874'filename' => 'Dosya adı',
875'filesystem full' => 'Dolu dosya sistemi',
876'fireinfo ipfire version' => 'IPFire sürümü',
877'fireinfo is disabled' => 'Güvenlik duvarı bilgisi devre dışı',
878'fireinfo is enabled' => 'Güvenlik duvarı bilgisi aktif',
7f4f2f7d 879'fireinfo is submitted' => 'Profiliniz güvenlik duvarı bilgi hizmetine gönderildi.',
910193da
EY
880'fireinfo is submitted button' => 'Hayır artık profilimi göndermek istemiyorum',
881'fireinfo kernel version' => 'Çekirdek sürümü',
882'fireinfo not submitted' => 'Profiliniz güvenlik duvarı bilgi hizmetlerine henüz gönderilmemiştir.',
883'fireinfo not submitted button' => 'Evet profilimi şimdi gönder',
884'fireinfo pakfire version' => 'Pakfire sürümü',
885'fireinfo please enable' => 'Lütfen güvenlik duvarı bilgi hizmetini aktifleştirin.',
886'fireinfo settings' => 'Güvenlik duvarı bilgi ayarları',
887'fireinfo system version' => 'Sistem sürümü',
888'fireinfo why descr1' => 'Bu seçeneği aktifleştirmek IPFire gelişimi için çok önemlidir.',
889'fireinfo why descr2' => 'Bunun ',
890'fireinfo why enable' => 'Neden güvenlik duvarı bilgi hizmetini aktifleştirmeliy im?',
891'fireinfo why read more' => 'nedenleri hakkında bilgi için tıklayın.',
892'fireinfo your profile id' => 'Profil kimliğiniz',
893'firewall' => 'Güvenlik Duvarı',
894'firewall graphs' => 'Güvenlik Duvarı Grafikleri',
895'firewall hits' => 'Güvenlik duvarı için toplam kayıt:',
896'firewall hits per' => 'firewallhits per',
897'firewall log' => 'Güvenlik duvarı günlüğü',
898'firewall log viewer' => 'Güvenlik Duvarı Günlük Görüntüleyicisi',
899'firewall logs' => 'Güvenlik Duvarı Günlükleri',
900'firewall logs ip' => 'Gd-Günlük Grafikleri (IP)',
7f4f2f7d 901'firewall logs port' => 'Gd-Günlük Grafikleri (Port)',
910193da
EY
902'firewallhits' => 'güvenlik duvarı kaydı',
903'firmware' => 'Yazılım',
7f4f2f7d 904'firmware upload' => 'Yazılım/Sürücü Yükle',
910193da
EY
905'fixed ip lease added' => 'Sabit IP kirası eklendi',
906'fixed ip lease modified' => 'Sabit IP kirası güncellendi',
907'fixed ip lease removed' => 'Sabit IP kirası kaldırıldı',
908'force update' => 'Zorla güncelleştir',
909'force user' => 'kullanıcıya tüm yeni dosyaları zorla',
910'forwarding rule added' => 'Yönlendirme kuralı eklendi. Yeniden başlatmayı gönder.',
911'forwarding rule removed' => 'Yönlendirme kuralı kaldırıldı. Yeniden başlatmayı gönder.',
912'forwarding rule updated' => 'Yönlendirme kuralı güncellendi. Yeniden başlatmayı gönder.',
913'free' => 'Boş',
7f4f2f7d
EY
914'free memory' => 'boş bellek ',
915'free swap' => 'boş takas alanı',
910193da
EY
916'frequency' => 'Frekans',
917'friday' => 'Cuma',
918'fritzdsl help' => 'Fritz!DSL fcdsl / fcdslsl / fcdsl2 modem ayarlaması için, IPFire sisteminize paket yüklemeniz gereklidir. Lütfen IPFire internet sitesinden versiyonunuza uygun tar paketini indirin. Sonrasında <b>ipcop-(sizin_versionunuz)-install-avmdrv.(your_arch).tgz</b> dosyasını aşağıdaki form aracılığı ile yükleyin.',
919'fritzdsl upload' => 'Fritz!DSL Sürücüsünü Yükle',
920'from' => 'Başlangıç',
921'from email adr' => 'Gönderen e-posta adresi',
922'from email pw' => 'Gönderen e-posta parolası',
923'from email server' => 'Gönderen e-posta sunucusu',
924'from email user' => 'Gönderen e-posta kullanıcısı',
925'from warn email bad' => 'Gönderen e-posta adresi geçerli değil',
926'fw blue' => 'MAVİ arabirim için güvenlik duvarı seçenekleri',
927'fw logging' => 'Güvenlik duvarı günlüğü',
928'g.dtm' => 'KALDIRILACAK',
929'g.lite' => 'KALDIRILACAK',
930'gateway' => 'Ağ Geçidi',
931'gateway ip' => 'Ağ Geçidi IP Adresi',
932'gen static key' => 'Statik bir anahtar oluştur',
933'generate' => 'Yönetici/Sunucu Sertifikası Oluştur',
934'generate a certificate' => 'Sertifika oluştur:',
935'generate iso' => 'ISO oluştur',
936'generate root/host certificates' => 'Yönetici/Sunucu sertifikası oluştur',
937'generate tripwire keys and init' => 'tripwire anahtarları ve init oluştur',
938'generatekeys' => 'Anahtar Oluştur',
939'generatepolicy' => 'Yeni kural oluştur',
940'generatereport' => 'Generate new report',
941'generating the root and host certificates may take a long time. it can take up to several minutes on older hardware. please be patient' => 'Yönetici ve sunucu sertifikalarının oluşturulması biraz zaman alır. Eski donanımlarda bu süre birkaç dakikayı bulabilir. Lütfen bekleyin.',
942'genkey' => 'PSK oluştur',
943'genre' => 'Tür',
944'global settings' => 'Genel ayarlar',
945'gpl i accept these terms and conditions' => 'Bu şartları kabul ediyorum',
946'gpl license agreement' => 'Lisans Sözleşmesi',
947'gpl please read carefully the general public license and accept it below' => 'Dikkatlice Genel Kamu Lisansını okuyup kabul edin',
948'gpl unofficial translation of the general public license v3' => 'Resmi olmayan sürüm-3 Genel Kamu Lisansı çevirisi',
949'graph' => 'Grafiği',
950'graph per' => '-',
951'green' => 'YEŞİL',
952'green interface' => 'Yeşil Arabirim',
953'guaranteed bandwith' => 'Garantili bant genişliği',
954'guardian alertfile' => 'Uyarı dosyası',
955'guardian configuration' => 'Koruyucu Yapılandırması',
956'guardian ignorefile' => 'Yoksayılan dosya',
957'guardian interface' => 'Ara birim',
958'guardian logfile' => 'Günlük dosyası',
959'guardian timelimit' => 'Zaman sınırlaması',
960'guest ok' => 'istemcilere erişim izni',
961'gui settings' => 'GUI Ayarları',
962'gz with key' => 'Sadece şifreli bir arşiv bu makinede geri yüklenebilir.',
963'hangup' => 'Bağlantıyı Kes',
964'hangup string' => 'Engel:',
7f4f2f7d 965'harddisk temperature' => 'sabit disk sıcaklığı',
910193da
EY
966'harddisk temperature graphs' => 'hdd sıcaklık grafiği',
967'hardware graphs' => 'Donanım Grafikleri',
968'hdd temperature in' => 'Sabit disk sıcaklığı',
969'help' => 'Yardım',
970'high' => 'Yüksek',
971'high memory usage' => 'Yüksek ballek kullanımı',
972'hint' => 'İpucu:',
973'holdoff' => 'Kapalı tutulan zaman (saniye)',
974'host' => 'Ana Bilgisayar',
975'host allow' => 'izin verilen ana bilgisayarların listesi',
976'host certificate' => 'Ana Bilgisayar Sertifikası',
977'host configuration' => 'Ana Bilgisayar Yapılandırması',
978'host deny' => 'engellenen ana bilgisayarlar listesi',
979'host ip' => 'Ana bilgisayar IP adresi',
980'host to net vpn' => 'Sunucudan-Ağa Sanal Özel Ağ (RoadWarrior)',
7f4f2f7d 981'hostname' => 'Ana bilgisayar adı',
910193da
EY
982'hostname and domain already in use' => 'Etki alanındaki bu ana bilgisayar adı zaten kullanılıyor.',
983'hostname cant be empty' => 'Ana bilgisayar adı boş olamaz..',
984'hostname not set' => 'Ana bilgisayar adı ayarlanmadı.',
985'hosts config added' => 'Ana bilgisayar yapılandırması eklendi',
986'hosts config changed' => 'Ana bilgisayar yapılandırması değiştirildi',
7f4f2f7d
EY
987'hour' => 'saat',
988'hour-graph' => 'saat',
989'hours' => 'saat',
990'hours2' => 'saat',
910193da
EY
991'ibod for dual isdn only' => 'iBOD yalnızca çift ISDN ile kullanılabilir.',
992'icmp selected but no type' => 'ICMP kuralı için seçildi ancak ICMP türü belirtildi.',
993'icmp type' => 'ICMP Türü',
994'id' => 'Kimlik Numarası (ID)',
995'idle' => 'Boş',
996'idle timeout' => 'Boşta kalma zaman aşımı (dakika; 0 devre dışı):',
997'idle timeout not set' => 'Boşta kalma zaman aşımı ayarlanmamış.',
998'ids log viewer' => 'IDS günlük görüntüleyicisi',
7f4f2f7d 999'ids logs' => 'STS Günlükleri',
910193da
EY
1000'ids preprocessor' => 'IDS önişlemcisi',
1001'ids rules license' => 'Sourcefire VRT Sertifikalı Kurallarından yararlanmak için kayıt olmanız gerekmektedir',
1002'ids rules license1' => '.',
1003'ids rules license2' => 'Lisans kabulü için siteyi ziyaret ede veya e-posta ile aktifleştirin. Sonra ',
1004'ids rules license3' => 'adresine gidin. Önce "Kod Oluştur" düğmesine basın ve sonra aşağıdaki alana 40 karakterlik Onikcode kodunu kopyalayın.',
1005'ids rules update' => 'Snort kuralları güncelleştirme',
1006'iface' => 'Iface',
1007'ignore filter' => 'Filtreyi yoksay',
1008'ike encryption' => 'IKE Şifreleme:',
1009'ike grouptype' => 'IKE Grup Türü:',
1010'ike integrity' => 'IKE Bütünlüğü:',
1011'ike lifetime' => 'IKE Yaşam Süresi:',
1012'ike lifetime should be between 1 and 8 hours' => 'IKE yaşam süresi 1 ila 8 saat arasında olmalıdır.',
1013'import' => 'Al',
1014'importkey' => 'PSK Al',
1015'in' => 'içinde',
7f4f2f7d 1016'inactive' => 'Pasif',
910193da
EY
1017'include logfiles' => 'Günlük dosyaları dahil',
1018'incoming' => 'gelen',
7f4f2f7d 1019'incoming traffic in bytes per second' => 'gelen trafik',
910193da
EY
1020'incorrect password' => 'Yanlış parola',
1021'info' => 'Bilgi',
1022'init string' => 'Init:',
1023'insert floppy' => 'Sistem ayarlarını yedeklemek için biçimlendirilmiş bir disketi sürücüye takın ve <i>Diskete yedekle</i> düğmesine tıklayın. Lütfen yedeklemenin sağlığı açısından sonuçları dikkatle inceleyin.',
1024'insert removable device' => 'Çıkarılabilir bir aygıt takın',
1025'install' => 'Yükle',
1026'install new update' => 'Yeni güncellemelieri yükle:',
1027'installed' => 'Yüklenenler',
1028'installed updates' => 'Yüklenen güncellemeler:',
7f4f2f7d 1029'instant update' => 'Hızlı Güncelle',
910193da
EY
1030'interface' => 'Ara birim',
1031'interfaces' => 'Ara birim',
1032'internet' => 'İNTERNET',
1033'intrusion detection' => 'Saldırı Tespiti',
1034'intrusion detection system' => 'Saldırı Tespit Sistemi',
1035'intrusion detection system log viewer' => 'Saldırı Tespit Sistemi Günlük Görüntüleyicisi',
1036'intrusion detection system rules' => 'saldırı tespit sistemi kuralları',
1037'intrusion detection system2' => 'Saldırı Tespit Sistemi:',
1038'invalid broadcast ip' => 'Geçersiz yayın IP adresi',
1039'invalid cache size' => 'Geçersiz önbellek boyutu.',
1040'invalid characters found in pre-shared key' => 'Ön-paylaşımlı anahtarlarda geçersiz karakterler bulundu.',
1041'invalid date entered' => 'Geçersiz tarih girdisi.',
1042'invalid default lease time' => 'Geçersiz varsayılan kira süresi.',
1043'invalid domain name' => 'Geçersiz alan adı.',
1044'invalid downlink speed' => 'Geçersiz indirme bağlantı hızı.',
1045'invalid end address' => 'Geçersiz bitiş adresi.',
1046'invalid fixed ip address' => 'Geçersiz sabit IP adresi',
1047'invalid fixed mac address' => 'Geçersiz sabit bir MAC adresi',
1048'invalid hostname' => 'Geçersiz ana bilgisayar adı.',
1049'invalid input' => 'Geçersiz giriş',
1050'invalid input for authentication method' => 'Kimlik doğrulama yöntemi için geçersiz giriş.',
1051'invalid input for city' => 'Şehir için geçersiz giriş.',
1052'invalid input for country' => 'Ülke için geçersiz giriş.',
1053'invalid input for department' => 'Bölümü için geçersiz giriş.',
1054'invalid input for dhcp dns' => 'DHCP DNS için geçersiz giriş.',
1055'invalid input for dhcp domain' => 'DHCP etki alanı için geçersiz giriş.',
1056'invalid input for dhcp wins' => 'DHCP WINS için geçersiz giriş.',
1057'invalid input for e-mail address' => 'E-posta adresi için geçersiz giriş.',
1058'invalid input for esp keylife' => 'ESP anahtar ömrü için geçersiz giriş.',
1059'invalid input for hostname' => 'Ana bilgisayar adı için geçersiz giriş.',
1060'invalid input for ike lifetime' => 'IKE ömür boyu geçersiz giriş.',
1061'invalid input for keepalive 1' => 'Ping komutunu canlı tutma için geçersiz giriş.',
1062'invalid input for keepalive 1:2' => '1:2 oranında, en az bir oranı canlı tutma kullanım için geçersiz giriş',
1063'invalid input for keepalive 2' => 'Ping komutunu yeniden başlatmada canlı tutmak için geçersiz giriş.',
1064'invalid input for max clients' => 'En fazla istemci için geçersiz giriş.',
1065'invalid input for name' => 'Kullanıc\'nın tam adı veya sistem ana bilgisayar adı için geçersiz giriş',
1066'invalid input for oink code' => 'Oink kodu için geçersiz giriş.',
1067'invalid input for organization' => 'Kuruluş için geçersiz giriş.',
1068'invalid input for remote host/ip' => 'Ana bilgisayar/ip uzak giriş için geçersiz giriş.',
1069'invalid input for state or province' => 'Devlet veya il için geçersiz giriş.',
1070'invalid ip' => 'Geçersiz IP adresi',
1071'invalid keep time' => 'Tutma zamanı geçerli bir sayı olmalıdır.',
1072'invalid key' => 'Geçersiz anahtar.',
1073'invalid loaded file' => 'Geçersiz yüklenen dosya.',
1074'invalid local-remote id' => 'Uzak ve yerel kimliği eşit olmadığında "@" işareti ile başlamamalıdır. Bu durum strongswan termonolojisinde leftid ve rightid de vardır.',
1075'invalid logserver address' => 'Geçersiz syslogd sunucu adresi',
1076'invalid mac address' => 'Geçersiz MAC adresi.',
1077'invalid max lease time' => 'Geçersiz en fazla kira süresi.',
1078'invalid maximum incoming size' => 'Geçersiz en fazla gelen boyut.',
1079'invalid maximum object size' => 'Geçersiz en fazla nesne boyutu.',
1080'invalid maximum outgoing size' => 'Geçersiz en fazla giden boyutu.',
1081'invalid md5sum' => 'Geçersiz MD5Sum değeri.',
1082'invalid minimum object size' => 'Geçersiz en az nesne boyutu.',
1083'invalid mtu input' => 'Geçersiz MTU',
1084'invalid netmask' => 'Geçersiz ağ',
1085'invalid port' => 'Geçersiz bağlantı noktası numarası. Bağlantı noktası bir numara olmalıdır.',
1086'invalid port list' => 'Bağlantı noktasındaki söz dizimi: bağlantı noktası[,bağlantı noktası]... bağlantı noktaları /etc/services veya numaralarınn bulunduğu yer',
1087'invalid primary dns' => 'Geçersiz birincil DNS.',
1088'invalid primary ntp' => 'Geçersiz birincil NTP sunucu adresi',
1089'invalid secondary dns' => 'Geçersiz ikincil DNS.',
1090'invalid secondary ntp' => 'Geçersiz birincil NTP sunucu adresi',
1091'invalid start address' => 'Geçersiz başlangıç adresi',
1092'invalid time entered' => 'Geçersiz zaman girdisi',
1093'invalid time period' => 'Geçersiz zaman dilimi',
1094'invalid uplink speed' => 'Geçersiz yükleme bağlantı hızı.',
1095'invalid upstream proxy username or password setting' => 'Geçersiz geliş yönündeki bir vekil sunucu kullanıcı adı veya parola ayarı.',
1096'invalid users' => 'kullanıcılar listesine erişmek için reddedildi',
1097'invalid vpi vpci' => 'Geçersiz VPI/VPCI ayarları',
1098'invalid wins address' => 'Geçersiz WINS sunucu adresi.',
1099'invert' => 'Tersi',
1100'ip address' => 'IP adresi',
1101'ip address in use' => 'Bu IP adresi zaten kullanılıyor',
1102'ip address outside subnets' => 'Alt ağ dışındaki IP adresi',
1103'ip alias added' => 'Harici IP takma adı eklendi',
1104'ip alias changed' => 'Harici IP takma adı değiştirildi',
1105'ip alias removed' => 'Harici IP takma adı kaldırıldı',
1106'ip info' => 'IP Bilgi',
1107'ipfire has now rebooted' => 'IPFire şimdi yeniden başlatılıyor.',
1108'ipfire has now shutdown' => 'IPFire şimdi kapatılıyor.',
1109'ipfire side' => 'IPFire yan liste:',
1110'ipfire side is invalid' => 'Geçersiz IPFire yan listesi.',
7f4f2f7d 1111'ipfires hostname' => 'IPFire ana bilgisayar adı',
910193da 1112'ipinfo' => 'IP bilgi',
7f4f2f7d
EY
1113'iptable rules' => 'IPTablo kuralları',
1114'iptmangles' => 'IPTablo Sıkıştırmaları',
1115'iptnats' => 'IPTablo Ağ Adres Çevrimi',
1116'ipts' => 'IPTablolar',
910193da
EY
1117'isdn' => 'ISDN',
1118'isdn settings' => 'Ek ISDN ayarları:',
1119'isdn1' => 'Tek ISDN',
1120'isdn2' => 'Çift ISDN',
1121'january' => 'Ocak',
1122'javascript menu error1' => 'Eğer aşağı açılır listeler çalışmıyorsa javascript seçeneğini devre dışı bırakın',
1123'javascript menu error2' => 'sayfa.',
1124'july' => 'Temmuz',
1125'june' => 'Haziran',
1126'kernel' => 'Çekirdek',
1127'kernel logging server' => 'Çekirdek Günlüğü Sunucusu',
1128'kernel version' => 'Çekirdek sürümü:',
1129'key stuff' => '2. Anahtarlar ve Sertifikalar',
1130'keyreset' => 'Anahtarları Sıfırla',
1131'keys' => 'anahtarlar',
1132'lan' => 'LAN',
1133'lang' => 'tr',
1134'languagepurpose' => 'IPFire sistemini görüntülemek istediğiniz dili seçin:',
1135'last activity' => 'Son Etkinlik',
1136'lateprompting' => 'Geç istenen',
1137'lease expires' => 'Kiralama süresi',
7f4f2f7d 1138'legend' => 'Açıklamalar',
910193da
EY
1139'length' => 'Süresi',
1140'line' => 'Satırı',
7f4f2f7d 1141'linkq' => 'bağlantı kalitesi',
910193da
EY
1142'load printer' => 'Yazıcı Yükle',
1143'loaded modules' => 'Yüklü modüller:',
1144'local hard disk' => 'Sabit disk',
1145'local master' => 'Yerel Yönetici',
1146'local ntp server specified but not enabled' => 'Belirtilen yerel NTP sunucusu etkin değil',
1147'local subnet' => 'Yerel Alt Ağ:',
1148'local subnet is invalid' => 'Geçersiz yerel alt ağ.',
1149'local vpn hostname/ip' => 'Yerel VPN Ana Bilgisayar Adı/IP',
1150'localkey' => 'yerel Anahtar',
1151'localkeyfile' => 'Yerel Anahtar Dosyası',
1152'log' => 'Günlük:',
1153'log enabled' => 'Günlük Aktif',
1154'log level' => 'Günlük Seviyesi',
1155'log lines per page' => 'Sayfa başına satır',
1156'log server address' => 'Syslog sunucusu:',
1157'log settings' => 'Günlük Ayarları',
1158'log summaries' => 'Günlük özetleri',
1159'log summary' => 'Günlük Özetleri',
1160'log var messages' => '/var/log/messages için ayarlar:',
1161'log view' => 'Günlük Kaydı',
1162'log viewer' => 'Günlük görüntüleyici',
1163'log viewing options' => 'Günlük görüntüleme seçenekleri',
1164'log-options' => 'Günlük dosya seçenekleri',
1165'loged in at' => 'Giriş yapan',
7f4f2f7d 1166'logging' => 'Günlük',
910193da
EY
1167'logging server' => 'Günlük Sunucusu',
1168'loginlogout' => 'Giriş/Çıkış',
1169'logs' => 'günlükler',
1170'lookup failed' => 'Ters arama başarısız',
1171'loosedirectorychecking' => 'Serbest Dizin Denetimi',
1172'low' => 'Düşük',
1173'ls_dhcpd' => 'DHCP Sunucusu:',
1174'ls_disk space' => 'Disk alanı:',
1175'ls_free/swan' => 'VPN:',
1176'ls_httpd' => 'HTTP Sunucusu:',
1177'ls_init' => 'Init:',
1178'ls_kernel' => 'Çekirdek ve Güvenlik Duvarı:',
1179'ls_modprobe' => 'Module yükleyici:',
1180'ls_pam_unix' => 'Yerel kullanıcı girişi:',
1181'ls_sshd' => 'Uzak kullanıcı girişi:',
1182'ls_syslogd' => 'Syslogd:',
1183'mac address' => 'MAC Adresi',
1184'mac address deleted' => 'Başarıyla silindi!',
1185'mac address deleted txt' => 'MAC adresi başarıyla silindi. Ancak değişiklikler <strong>yeniden başlattıktan</strong> sonra aktif olacaktır.',
1186'mac address done' => 'MAC adres ayarları kaydedildi.',
1187'mac address error not 00' => 'MAC adresiniz 00 ile başlamalı!',
1188'mac address error not valid' => 'MAC adres geçerli değil!',
1189'mac address header' => 'Red0 üzerindeki MAC adresi',
1190'mac address in use' => 'Bu MAC adresi zaten kullanılıyor',
7f4f2f7d 1191'mac address menu' => 'MAC Adresi',
910193da
EY
1192'mac address recon' => 'Yeniden bağlanmaya çalışılıyor!',
1193'mac address saved' => 'Başarıyla kaydedildi!',
1194'mac address saved txt' => 'MAC adresi başarıyla kaydedildi. Fakat değişiklikler sadece yeniden başlattıktan sonra veya yeniden bağlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.',
1195'mac address title' => 'Orta Erişim Kontrolü Adresi',
1196'mac desc' => 'Burada red0 üzerindeki MAC adresini değiştirebilirsiniz. Adres onaltılık (0-9,a-f) bir tanımlama arasında olmalıdır.<br />Örneğin: 00-01-02-0e-b8-d6 veya 00:01:02:0e:b8:d6.',
1197'mac new' => 'Yeni MAC adresi:',
1198'mac1 new' => 'Yeni MAC adresi 1 (vdsl-inet):',
1199'mac2 new' => 'Yeni MAC adresi 2 (vdsl-iptv):',
7f4f2f7d 1200'magic packet send to:' => 'Uyandırma paketi gönder:',
910193da
EY
1201'mailmethod' => 'Posta Yöntemi',
1202'mailprogramm' => 'Posta Programı',
1203'main page' => 'Ana sayfa',
1204'manage ovpn' => '5. Tünel Yönetimi:',
1205'manage printers' => 'yazıcıları yönet',
1206'manage shares' => 'Paylaşım Yönetimi',
1207'manual' => 'El ile',
1208'manual control and status' => 'El ile kontrol ve durum:',
1209'manually' => 'El ile',
1210'map to guest' => 'Ziyaretçi Haritası',
1211'march' => 'Mart',
1212'marked' => 'İşaretli',
1213'max bandwith' => 'En fazla bant genişliği',
1214'max incoming size' => 'En fazla gelen boyut (KB):',
1215'max lease time' => 'En fazla kira süresi (dakika):',
1216'max outgoing size' => 'En fazla giden boyutu (KB):',
1217'max reliability' => 'En fazla güvenilirlik',
1218'max renewal time' => 'En fazla Yenileme Zamanı',
1219'max retries not set' => 'En fazla deneme ayarlanmamış.',
1220'max size' => 'En fazla nesne boyutu (KB):',
1221'max throughput' => 'En fazla hacmi',
1222'maximal' => 'En fazla',
1223'maximum retries' => 'En fazla yeniden deneme:',
1224'may' => 'Mayıs',
1225'mbmon display' => 'Görüntü',
7f4f2f7d
EY
1226'mbmon fan' => 'fan hızı',
1227'mbmon fan in' => 'fan hızı',
910193da
EY
1228'mbmon graphs' => 'mbmon Grafikleri',
1229'mbmon label' => 'Etiket',
1230'mbmon settings' => 'mbmon grafik ayarları',
7f4f2f7d 1231'mbmon temp' => 'sıcaklık',
910193da
EY
1232'mbmon temp in' => 'Sıcaklık',
1233'mbmon value' => 'Değer',
7f4f2f7d 1234'mbmon volt' => 'voltaj',
910193da
EY
1235'meaning' => 'anlam',
1236'media' => 'Medya',
1237'media information' => 'medya bilgisi',
1238'medium' => 'Orta',
1239'memory' => 'Bellek',
7f4f2f7d
EY
1240'memory information' => 'bellek bilgisi',
1241'memory usage per' => 'bellek başına kullanım - ',
910193da
EY
1242'messages logging' => '/var/log/messages için günlük ayarları',
1243'method' => 'Yöntem:',
1244'min costs' => 'En az maliyet',
1245'min delay' => 'En az gecikme',
1246'min size' => 'En az nesne boyutu (KB):',
1247'minimal' => 'En az',
7f4f2f7d
EY
1248'minute' => 'dakika',
1249'minutes' => 'dakika',
910193da
EY
1250'misc-options' => 'Çeşitli seçenekler',
1251'missing dat' => 'Şifreli arşiv bulunamadı',
1252'missing gz' => 'Şifrelenmemiş arşiv bulunamadı',
1253'mode' => 'Yöntem',
1254'modem' => 'Modem',
1255'modem configuration' => 'Modem yapılandırması',
1256'modem on com1' => 'COM1 üzerindeki modem',
1257'modem on com2' => 'COM2 üzerindeki modem',
1258'modem on com3' => 'COM3 üzerindeki modem',
1259'modem on com4' => 'COM4 üzerindeki modem',
1260'modem on com5' => 'COM5 üzerindeki modem',
1261'modem settings have errors' => 'Modem ayarları hatalı',
1262'modem speaker on' => 'Modem üzerindeki hoparlör:',
1263'modify' => 'Düzenle',
1264'modulation' => 'Geçiş',
1265'monday' => 'Pazartesi',
7f4f2f7d
EY
1266'month' => 'ay',
1267'month-graph' => 'ay',
910193da
EY
1268'monthly firewallhits' => 'aylık güvenlik duvarı kaydı',
1269'monthly start day bad' => 'Aylık başlangıç ​​günü doğru değil',
1270'monthly traffic bad' => 'Aylık hacim doğru değil',
1271'monthly volume' => 'Aylık hacim',
1272'monthly volume start day' => 'Aylık dönemin ilk günü',
1273'monthly volume start day short' => 'İlk gün',
1274'months' => 'ay',
1275'more' => 'daha',
1276'mount' => 'Bağla',
1277'mounted on' => 'Bağlı',
1278'mpfire' => 'IPFire için Media Player',
1279'mpfire controls' => 'MPFire Kontrol',
1280'mpfire playlist' => 'MPFire Çalma Listesi',
1281'mpfire scanning' => 'Yeni dosyalar için tara',
1282'mpfire search' => 'MPFire Ara',
1283'mpfire songs' => 'MPFire şarkı listesi',
1284'mpfire webradio' => 'MPFire Webradyo',
1285'mtu QoS' => 'Bu genel MTU değiştirilemez. Sadece QoS için MTU ayarı yapılır.',
1286'my new share' => 'Yeni paylaşımlarım',
1287'name' => 'Ad',
1288'name is invalid' => 'Geçersiz ad',
1289'name must only contain characters' => 'Ad sadece karakter içermelidir.',
1290'name too long' => 'Kullanıcı\'nın tam adı veya sistem ana bilgisayar adı çok uzun',
1291'nat-traversal' => 'Nat Geçişi:',
1292'needreboot' => 'Bir güncelleştirmeden sonra yeniden başlatmak gerekir',
1293'net' => 'Ağ',
1294'net address' => 'ağ adresi',
1295'net config' => 'Ağ yapılandırma',
1296'net config type' => 'ağ yapılandırması türü',
7f4f2f7d 1297'net config type help' => 'YEŞİL yerel ağ, KIRMIZI internet, MAVİ kablosuz ağ, TURUNCU açık bölge (dmz) ağıdır.',
910193da
EY
1298'net to net vpn' => 'Ağdan-Ağa Sanal Özel Ağ',
1299'net traffic newversion' => 'Yeni Ağ-Trafik sürümü var:',
1300'net-traffic configuration' => 'Ağ-Trafik Yapılandırması',
1301'netbios name' => 'Netbios Adı',
1302'netmask' => 'Ağ Maskesi',
1303'network' => 'Ağ',
1304'network added' => 'Özel ağ eklendi',
1305'network configuration' => 'Ağ Yapılandırması',
1306'network internal' => 'Ağ (dahili)',
1307'network options' => 'Ağ seçenekleri',
1308'network other' => 'Ağ (diğer)',
1309'network red' => 'Ağ (harici)',
1310'network removed' => 'Özel ağ kaldırıldı',
1311'network status information' => 'Ağ Durum Bilgisi',
1312'network time' => 'Bir ağ zaman sunucusu kullanın:',
7f4f2f7d 1313'network time from' => 'Bir ağ zaman sunucusundan zamanı al',
910193da
EY
1314'network traffic graphs' => 'Ağ trafik grafikleri',
1315'network traffic graphs external' => 'Ağ-Trafik grafikleri (harici)',
1316'network traffic graphs internal' => 'Ağ-Trafik grafikleri (dahili)',
1317'network traffic graphs others' => 'Ağ (diğer)',
1318'network updated' => 'Özel ağ güncellendi',
1319'networks settings' => 'Güvenlik Duvarı - Ağ Ayarları',
1320'new optionsfw later' => 'Yaptığınız değişiklikler yeniden başlatıldıktan sonra aktif olacaktır',
1321'new optionsfw must boot' => 'IPFire yeniden başlatmanız gerekir',
1322'newer' => 'Daha yeni',
1323'next' => 'sonraki',
1324'no' => 'Hayır',
1325'no alcatelusb firmware' => 'Alcatel USB yazılımı yok. Lütfen yükleyin.',
1326'no cfg upload' => 'Hiçbir veri yüklenmedi',
1327'no dhcp lease' => 'DHCP kira alınmamış',
1328'no eciadsl synch.bin file' => 'ECI ADSL synch.bin dosyası yok. Lütfen yükleyin.',
1329'no filter pass' => 'Olmayan filtre paketleri için standart sınıfı girin.',
1330'no fritzdsl driver' => 'Fritz!DSL sürücüsü yok. Lütfen yükleyin.',
1331'no information available' => 'Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.',
1332'no log selected' => 'Günlük seçilmedi',
1333'no modem selected' => 'Modem seçilmedi',
1334'no set selected' => 'Hiçbir ayar seçilmedi',
1335'no time limit' => 'sınırsız zaman',
1336'none found' => 'hiçbiri bulunamadı',
1337'nonetworkname' => 'Ağ adı girilmedi',
1338'noservicename' => 'Hizmet adı girilmedi',
1339'not a valid ca certificate' => 'Geçerli bir CA sertifikası değil.',
1340'not enough disk space' => 'Yeterli disk alanı yok',
1341'not present' => 'Mevcut <b>değil</b>',
1342'not running' => 'çalışmıyor',
1343'not set' => 'ayarlanmamış',
1344'notes' => 'Notlar',
1345'november' => 'Kasım',
1346'ntp common settings' => 'Genel ayarlar',
1347'ntp configuration' => 'NTP yapılandırması',
1348'ntp must be enabled to have clients' => 'NTP istemciler için etkin olmalıdır.',
1349'ntp server' => 'NTP Sunucusu',
1350'ntp sync' => 'Eşitleme',
1351'ntp syncro disabled' => 'NTP eşitlemesi devre dışı',
1352'ntp syncro enabled' => 'NTP eşitlemesi aktif',
1353'ntpd restarted' => 'ntpd yeniden başlat',
1354'number' => 'Numara:',
1355'o-no' => 'Pasif',
1356'o-yes' => 'Aktif',
1357'october' => 'Ekim',
1358'off' => 'kapalı',
1359'ok' => 'TAMAM',
1360'older' => 'Eski',
1361'on' => 'üstünde',
1362'online help en' => 'Çevrimiçi yardım (ingilizce)',
1363'only digits allowed in holdoff field' => 'Koruma süresi alanında sadece rakama izin verilir',
1364'only digits allowed in max retries field' => 'En fazla yeniden deneme alanında sadece rakama izin verilir.',
1365'only digits allowed in the idle timeout' => 'Boşta kalma zaman aşımı için sadece rakama izin verilir.',
1366'only red' => 'Sadece KIRMIZI',
1367'open to all' => 'TÜM harici erişim geçersiz',
1368'openssl produced an error' => 'OpenSSL bir hata üretti',
1369'openvpn client' => 'OpenVPN istemcisi',
1370'openvpn default' => 'Varsayılan',
1371'openvpn destination port used' => 'Bu hedef bağlantı noktası zaten başka bir OpenVPN sunucusu tarafından kullanılıyor.',
1372'openvpn disabled' => 'DEVRE DIŞI',
1373'openvpn enabled' => 'AKTİF',
1374'openvpn fragment allowed with udp' => 'UDP kuralı kullanırken sadece parça kullanılmasına izin verilir.',
1375'openvpn log' => 'OpenVPN Günlük',
1376'openvpn mssfix allowed with udp' => 'UDP kuralı kullanırken sadece "mssfix" ile kullanılmasına izin verilir.',
1377'openvpn prefix local subnet' => 'Önek gösterimi kullanımı yerel alt ağ için desteklenmez. Lütfen 255.255.255.0 gibi alt ağ maskeleri girin.',
1378'openvpn prefix openvpn subnet' => 'Önek gösterimi kullanımı OpenVPN alt ağ için desteklenmez. Lütfen 255.255.255.0 gibi alt ağ maskeleri girin',
1379'openvpn prefix remote subnet' => 'Önek gösterimi kullanımı uzak alt ağ için desteklenmez. Lütfen 255.255.255.0 gibi alt ağ maskeleri girin',
1380'openvpn server' => 'OpenVPN sunucusu',
1381'openvpn subnet is used' => 'Verilen ağ başka bir OpenVPN sunucusu tarafından kullanılır.',
1382'optional at cmd' => 'İsteğe bağlı AT komutu',
1383'optional data' => '3. İsteğe Bağlı Ayarlar:',
1384'options' => 'Seçenekler',
1385'options fw' => 'Güvenlik Duvarı Seçenekleri',
1386'optionsfw portlist hint' => 'Bağlantı noktalarının listesi virgülle ayrılmış olması gerekir (örneğin 137,138). Bu kurala göre en fazla 15 bağlantı noktası numarası tanımlayabilirsiniz.',
1387'optionsfw warning' => 'Bu seçenekleri değiştirmek güvenlik duvarının yeniden başlatılacağı anlamına gelir',
1388'or' => 'veya',
1389'orange' => 'TURUNCU',
1390'organization cant be empty' => 'Kuruluş boş olamaz.',
1391'organization name' => 'Kuruluş Adı',
1392'organization too long' => 'Kuruluş adı çok uzun. Kuruluş adı 60 karakterden çok olmamalıdır.',
1393'original' => 'Orijinal',
1394'os level' => 'OS Seviyesi',
1395'other' => 'Diğer',
1396'other countries' => 'Diğer ülkelers',
1397'other login script' => 'Diğer oturum açma komut dosyası',
1398'otherip' => 'Diğer IP',
1399'otherport' => 'Diğer bağlantı noktası',
1400'our donors' => 'Destekçimiz',
1401'out' => 'Dışarı',
1402'outgoing' => 'giden',
1403'outgoing firewall' => 'Giden Güvenlik Duvarı',
1404'outgoing firewall add ip group' => 'IP Adres Grubu Ekle',
1405'outgoing firewall add mac group' => 'MAC Adres Grubu Ekle',
1406'outgoing firewall edit ip group' => 'IP Adres Grubunu Düzenle',
1407'outgoing firewall edit mac group' => 'MAC Adres Grubunu Düzenle',
1408'outgoing firewall group error' => 'Aynı ada sahip bir grup var.',
1409'outgoing firewall groups' => 'Güvenlik Duvarı Grupları',
1410'outgoing firewall ip groups' => 'Giden Güvenlik Duvarı IP Adres Grupları',
1411'outgoing firewall mac groups' => 'Giden Güvenlik Duvarı MAC Adres Grupları',
1412'outgoing firewall mode0' => 'Bu yöntemin kullanılması ile tüm istemcilere herhangi bir kısıtlama olmadan internet erişimine izin verilecektir.',
1413'outgoing firewall mode1' => 'Bu yöntemin kullanılması ile sadece belirlenen kurallara göre izin verilir.',
1414'outgoing firewall mode2' => 'Bu yöntemin kullanılması ile tanımlanmış tüm bağlantılara izin verilir.',
1415'outgoing firewall outgoing firewall reserved groupname' => 'Lütfen başka bir grup adı kullanın bu ad ayrılmıştır.',
1416'outgoing firewall p2p allow' => 'p2p kuralına izin verildi',
1417'outgoing firewall p2p deny' => 'p2p kuralı engellendi',
1418'outgoing firewall p2p description 1' => 'Düğme',
1419'outgoing firewall p2p description 2' => 'p2p kuralı veya izini anlamına gelir',
7f4f2f7d 1420'outgoing firewall p2p description 3' => 'p2p kuralı engellendi anlamına gelir',
910193da
EY
1421'outgoing firewall reset' => 'Tümünü sıfırla',
1422'outgoing firewall view group' => 'Grup bilgileri',
1423'outgoing firewall warning' => 'Kaynak IP veya MAC seçildiğinde bunlar yok sayılır',
7f4f2f7d 1424'outgoing traffic in bytes per second' => 'giden trafik',
910193da
EY
1425'override mtu' => 'Varsayılan MTU seçeneğini geçersiz kıl',
1426'ovpn' => 'OpenVPN',
1427'ovpn con stat' => 'OpenVPN Bağlantı İstatistiği',
1428'ovpn config' => 'OVPN-Yapılandırması',
1429'ovpn device' => 'OpenVPN aygıtı:',
1430'ovpn dl' => 'OVPN-Yapılandırması İndir',
1431'ovpn errmsg green already pushed' => 'Yeşil ağ için her zaman bir yol ayarla',
1432'ovpn errmsg invalid ip or mask' => 'Geçersiz ağ adresi veya alt ağ maskesi',
1433'ovpn log' => 'OVPN-Günlük',
7f4f2f7d
EY
1434'ovpn mtu-disc' => 'MTU algılama',
1435'ovpn mtu-disc and mtu not 1500' => 'MTU algılama 1500 MTU olmasını gerektirir.',
910193da
EY
1436'ovpn mtu-disc maybe' => 'İsteğe Bağlı',
1437'ovpn mtu-disc no' => 'Asla',
1438'ovpn mtu-disc off' => 'Devre dışı',
7f4f2f7d 1439'ovpn mtu-disc with mssfix or fragment' => 'MTU algılama mssfix veya parçası ile kullanılamaz.',
910193da
EY
1440'ovpn mtu-disc yes' => 'Zorunlu',
1441'ovpn on blue' => 'MAVİ üzerindeki OpenVPN',
1442'ovpn on orange' => 'TURUNCU üzerindeki OpenVPN',
1443'ovpn on red' => 'KIRMIZI üzerindeki OpenVPN',
7f4f2f7d
EY
1444'ovpn routes push' => 'Yollar (her satırda bir tane) örneğin 192.168.10.0/255.255.255.0 192.168.20.0/24',
1445'ovpn routes push options' => 'Yol baskı seçenekleri',
910193da
EY
1446'ovpn server status' => 'Güncel OpenVPN sunucu durumu:',
1447'ovpn subnet' => 'OpenVPN alt ağı (örneğin 10.0.10.0/255.255.255.0)',
1448'ovpn subnet is invalid' => 'Geçersiz OpenVPN alt ağı.',
1449'ovpn subnet overlap' => 'OpenVPN alt ağı ile örtüşenler: ',
1450'ovpn_fastio' => 'Hızlı-IO',
1451'ovpn_fragment' => 'Parça boyutu',
1452'ovpn_mssfix' => 'MSSFIX Boyutu',
1453'ovpn_mtudisc' => 'MTU-Keşfi',
1454'ovpn_processprio' => 'İşlem Önceliği',
1455'ovpn_processprioD' => 'Derinlik',
1456'ovpn_processprioED' => 'Oldukça derin',
1457'ovpn_processprioEH' => 'Çok yüksek',
1458'ovpn_processprioEN' => 'Normalden daha yüksek',
1459'ovpn_processprioH' => 'Yüksek',
1460'ovpn_processprioLN' => 'Normalden daha derin',
1461'ovpn_processprioN' => 'Normal',
1462'ovpn_processprioVD' => 'Çok derin',
1463'ovpn_processprioVH' => 'Çok yüksek',
1464'ovpnstatus log' => 'OVPN-Durum-Günlük',
1465'ovpnsys log' => 'OVPN-Durum-Günlük',
1466'package failed to install' => 'Paket yüklenemedi.',
1467'pagerefresh' => 'Sayfa yenileniyor. Lütfen bekleyin.',
1468'pakfire accept all' => 'Tüm paketleri yüklemek istiyor musunuz?',
7f4f2f7d 1469'pakfire ago' => 'önce yapıldı.',
910193da
EY
1470'pakfire available addons' => 'Mevcut Eklentiler:',
1471'pakfire configuration' => 'Pakfire Yapılandırması',
1472'pakfire core update auto' => 'Otomatik olarak çekirdek ve eklenti güncelleştirmelerini yükle:',
1473'pakfire core update level' => 'Çekirdek-Güncelleme-Seviyesi',
1474'pakfire health check' => 'Yansımanın ulaşılabilir olup olmadığını kontrol et (ping):',
1475'pakfire install description' => 'Aşağıdaki listeden bir veya daha fazla öğeyi seçtikten sonra<br />eklemek için artı simgesine tıklayınız.',
1476'pakfire install package' => 'Aşağıdaki paketleri yüklemek istediniz: ',
1477'pakfire installed addons' => 'Kurulu Eklentiler:',
7f4f2f7d
EY
1478'pakfire last core list update' => 'Son çekirdek listesi güncellemesi',
1479'pakfire last package update' => 'Son paket listesi güncellemesi',
1480'pakfire last serverlist update' => 'Son sunucu listesi güncellemesi',
1481'pakfire last update' => 'Son güncelleme',
910193da
EY
1482'pakfire possible dependency' => ' Yüklenemesi gereken paketlerin yüklenebilmesi için buradaki paketlere ihtiyaç duyulabilir.',
1483'pakfire register' => 'Pakfire-sunucusuna kayıt:',
1484'pakfire system state' => 'Sistem Durumu',
1485'pakfire uninstall description' => 'Aşağıdaki listeden bir veya daha fazla öğeyi seçtikten sonra<br />kaldırmak için eksi simgesine tıklayınız.',
1486'pakfire uninstall package' => 'Aşağıdaki paketleri kaldırmak istiyorum: ',
1487'pakfire update daily' => 'Günlük güncellemeleri ara:',
1488'pakfire updates' => 'Mevcut Güncelleme:',
1489'pakfire working' => 'Pakfire çalışıyor ... Tüm işlemler başarıyla tamamlanana kadar bekleyin.',
1490'pap or chap' => 'PAP veya CHAP',
1491'parentclass' => 'Ana Sınıf',
1492'parentclass add' => 'Ana sınıf ekle',
1493'password' => 'Parola:',
1494'password contains illegal characters' => 'Parola geçersiz karakterler içeriyor.',
1495'password crypting key' => 'Anahtar parolası şifreleme',
1496'password not set' => 'Parola ayarlanmamış.',
1497'password too short' => 'Parola çok kısa.',
1498'passwords do not match' => 'Parolalar eşleşmiyor.',
1499'passwords must be at least 6 characters in length' => 'Parolalar en az 6 karakter olmalıdır',
1500'path to directory' => 'paylaşım yolu',
1501'pc' => 'İş İstasyonu',
1502'pc add' => 'İş istasyonu ekle',
1503'pdc options' => 'PDC seçenekleri',
1504'percentage' => 'Yüzde',
1505'persistent' => 'Bellek ekranı',
1506'pfs yes no' => 'Kusursuz İletim Gizliliği (PFS)',
1507'phase1 group' => 'Aşama 1 Grubu',
1508'phonebook entry' => 'Telefon rehber girişi:',
1509'ping disabled' => 'Ping yanıtı devre dışı',
1510'pkcs12 file password' => 'PKCS12 dosya parolası',
1511'play' => 'Oynat',
1512'polfile' => 'Pol dosyası',
1513'policy' => 'Kural',
1514'port' => 'Bağlantı noktası',
1515'port forwarding configuration' => 'Bağlantı noktası yönlendirme ayarları',
1516'ports' => 'Bağlantı noktaları',
1517'portscans' => 'bağlantı noktası taramaları',
1518'pots' => 'Analog klasik çizgi',
1519'ppp setup' => 'PPP kurulumu',
1520'pppoe' => 'PPPoE',
1521'pppoe settings' => 'Ek PPPoE ayarları:',
1522'pptp settings' => 'Ek PPTP ayarları:',
1523'pre-shared key is too short' => 'Ön paylaşımlı anahtar çok kısa.',
1524'prefered master' => 'Tercih Edilen Yönetici',
1525'present' => 'Mevcut',
1526'prev' => 'önceki',
1527'primary dns' => 'Birincil DNS:',
1528'primary ntp server' => 'Birincil NTP sunucusu',
1529'primary wins server address' => 'Birincil WINS sunucu adresi',
1530'printcap name' => 'Yazıcı kapak adı',
1531'printer' => 'Yazıcı',
1532'printername' => 'Yazıcı adı',
1533'printing' => 'Yazdırılıyor',
1534'printing options' => 'yazdırma seçenekleri',
1535'priority' => 'Öncelik',
7f4f2f7d 1536'processes' => 'işlemler',
910193da
EY
1537'profile' => 'Profil',
1538'profile deleted' => 'Silinen profiller: ',
1539'profile has errors' => 'Profil hataları',
1540'profile made current' => 'Geçerli profiller: ',
1541'profile name' => 'Profil adı:',
1542'profile name not given' => 'Bu profil adı verilemez.',
1543'profile saved' => 'Kaydedilen profiller: ',
1544'profiles' => 'Profiller:',
1545'proto' => 'Kural',
7f4f2f7d 1546'protocol' => 'Kural: ',
910193da
EY
1547'proxy' => 'Vekil sunucu',
1548'proxy access graphs' => 'Vekil sunucu erişim grafiği',
1549'proxy admin password' => 'Önbellek yönetici parolası',
1550'proxy cachemgr' => 'Önbellek yöneticisini aktifleştir',
1551'proxy errmsg filedescriptors' => 'Dosya tanimlayıcı sayısı yanlış miktarda',
7f4f2f7d 1552'proxy filedescriptors' => 'Dosya tanımlayıcı sayısı miktarı',
910193da
EY
1553'proxy log viewer' => 'Vekil sunucu günlük görüntüleyici',
1554'proxy logs' => 'Vekil Sunucu Günlükleri',
1555'proxy no proxy extend' => 'veya temsil edilmeyen hedef listesini belirtin',
1556'proxy no proxy local' => 'YEŞİL/MAVİ ağlardaki yerel vekil sunucuya izin verme',
1557'proxy port' => 'Vekil Sunucu Bağlantı Noktası',
1558'proxy reconfigure' => 'Kaydet ve Güncelle',
1559'proxy reports' => 'Vekil Sunucu Raporları',
1560'proxy reports daily' => 'Günlük rapor',
1561'proxy reports monthly' => 'Aylık rapor',
1562'proxy reports today' => 'Bugün',
1563'proxy reports weekly' => 'Haftalık rapor',
1564'psk' => 'PSK',
1565'pulse' => 'Darbe',
1566'pulse dial' => 'Darbeli arama:',
1567'qos add subclass' => 'Alt sınıf ekle',
1568'qos enter bandwidths' => 'Aşağı ve yukarı bant genişliği girmeniz gerekir!',
1569'qos graphs' => 'Qos Grafiği',
1570'qos warning' => 'Kuralın <strong>kaydedilmesi</strong> gerekir. Aksi takdirde silinecektir!',
1571'quick control' => 'Hızlı Kontrol',
1572'quick playlist' => 'Hızlı Oynatıcı',
1573'ram' => 'RAM',
7f4f2f7d 1574'read bytes' => 'okunan bayt',
910193da
EY
1575'read list' => 'salt okunur bilgisayarlar ile liste',
1576'real address' => 'Gerçek Adres',
1577'reboot' => 'Yeniden Başlat',
1578'reboot ask' => 'Yeniden Başlat?',
1579'reboot question' => 'Yeniden başlatma ve kapatma için ek sorgu',
1580'reboot schedule' => 'IPFire\'ı yeniden başlatma programı',
1581'reboot sure' => 'Yeniden başlatmak istediğinize emin misiniz?',
1582'rebooting' => 'Yeniden Başlat',
1583'rebooting ipfire' => 'IPFire\'ı Yeniden Başlat',
1584'reconnect' => 'Yeniden Bağlan',
1585'reconnection' => 'Yeniden Bağlan',
1586'red' => 'İnternet',
1587'references' => 'Referanslar',
1588'refresh' => 'Yenile',
1589'refresh index page while connected' => 'Index.cgi sayfası bağlandığında yenile',
1590'refresh update list' => 'Güncelleme listesini yenile',
1591'registered user rules' => 'Kayıtlı kullanıcılar için kaynak güvenlik duvarı VRT kuralları',
1592'released' => 'Çıkış',
1593'reload' => 'yeniden yükle',
1594'remark' => 'Açıklama',
1595'remark title' => 'Açıklama:',
e2fedc9a
EY
1596'remote access' => 'Uzak erişim',
1597'remote announce' => 'Uzak duyuru',
1598'remote browse sync' => 'Uzak tarayıcı eşitlemesi',
910193da
EY
1599'remote host/ip' => 'Uzak ana bilgisayar/IP',
1600'remote logging' => 'Uzak günlük',
1601'remote subnet' => 'Uzak alt ağ:',
1602'remote subnet is invalid' => 'Geçersiz uzak alt ağ.',
1603'removable device advice' => 'Bir aygıt takıp yenileyin. Aygıtı kullanmadan önce seçip bağlayın. Çıkarmadan önce de ayırın.',
1604'remove' => 'Kaldır',
1605'remove ca certificate' => 'CA sertifikasını kaldır',
1606'remove x509' => 'x509 kaldır',
1607'repeat' => 'Tekrar',
1608'reportfile' => 'Dosya raporu',
1609'reportlevel' => 'Seviye raporu',
1610'request' => 'Talep',
1611'requested data' => '1. Bağlantı Ayarları:',
1612'reserved dst port' => 'IPFire için ayrılmış hedef bağlantı noktası numarası:',
1613'reserved src port' => 'IPFire için ayrılmış kaynak bağlantı noktası numarası:',
1614'reset' => 'Sıfırla',
1615'reset shares' => 'Paylaşımı sıfırla',
1616'resetglobals' => 'Genel ayarları sıfırla',
1617'resetpolicy' => 'Varsayılan kuralları sıfırla',
1618'resetshares' => 'Paylaşım sıfırlansın mı?',
1619'resetting the vpn configuration will remove the root ca, the host certificate and all certificate based connections' => 'VPN yapılandırma sıfırlaması root CA, ev sahibi sertifikası ve sertifika tabanlı bağlantıları kaldıracaktır.',
1620'restart' => 'Yeniden Başlat',
1621'restart ovpn server' => 'OpenVPN sunucusunu yeniden başlat',
7f4f2f7d 1622'restore' => 'Geri Yükle',
910193da
EY
1623'restore defaults' => 'Varsayılanı geri yükle',
1624'restore hardware settings' => 'Donanım ayarlarını geri yükle',
1625'restore settings' => 'Ayarları Sıfırla',
1626'reverse sort' => 'Ters kronolojik sıralama',
1627'root' => 'Root',
1628'root certificate' => 'Root sertifika',
1629'root path' => 'Root yolu',
1630'root user password' => 'Root parolası',
1631'route subnet is invalid' => 'Alt ağda geçersiz ek basma yolu',
1632'router ip' => 'Yönlendirici IP adresi:',
1633'routing table entries' => 'Yönlendirici Tablo Girdileri:',
1634'rsvd dst port overlap' => 'IPFire için ayrılmış bağlantı noktası ile örtüşen hedef bağlantı noktası aralığı:',
1635'rsvd src port overlap' => 'IPFire için ayrılmış bağlantı noktası ile örtüşen kaynak bağlantı noktası aralığı:',
1636'rules already up to date' => 'Kurallar zaten yüklenmiş.',
1637'running' => 'ÇALIŞIYOR',
1638'safe removal of umounted device' => 'Bağlantısı kesilen aygıtı güvenli bir şekilde kaldırabilirsiniz',
1639'samba' => 'Samba',
1640'samba status' => 'Samba Durumu',
1641'saturday' => 'Cumartesi',
1642'save' => 'Kaydet',
1643'save config' => 'ayarları kaydet',
1644'save error' => 'Yapılandırma arşiv dosyası kaydedilemiyor.',
1645'save settings' => 'Ayarları kaydet',
1646'save-adv-options' => 'Gelişmiş seçenekleri kaydet',
1647'script name' => 'Komut adı:',
1648'secondary dns' => 'İkincil DNS:',
1649'secondary ntp server' => 'İkincil NTP sunucusu',
1650'secondary wins server address' => 'İkincil WINS sunucu adresi',
1651'seconds' => 'Saniye',
1652'section' => 'Bölüm',
1653'secure shell server' => 'Güvenli Kabuk Sunucusu',
1654'security' => 'Güvenlik',
1655'security options' => 'Güvenlik Seçenekleri',
1656'select' => 'Seç',
1657'select dest net' => 'Bir ağ hedefi seçin.',
1658'select media' => 'Ortamı seç <br />(çıkartılabilir ortam için sadece FAT desteklenir)',
7f4f2f7d 1659'select source net' => 'Kaynak ağı seçin. Eğer yapılandırılmamış TURUNCU veya MAVİ ağ varsa açık bölgeye gerek yoktur',
910193da
EY
1660'selecttraffic' => 'Genel bakışkullanımını seçin:',
1661'send cr' => 'ISP Satır Başına Alma gerektirir:',
1662'send email notification' => 'E-posta gönderme bildirimi aktif',
1663'send test mail' => 'Test e-posta gönder',
1664'september' => 'Eylül',
1665'serial' => 'Dizi',
1666'server reserved' => 'Bağlantı adı sunucusu ayrılmıştır, izin verilmez.',
1667'server restart' => 'OpenVPN sunucu çalışırken herhangi bir değişikliği kaydetmek mümkün değildir.',
1668'server string' => 'Sunucu Dizisi',
1669'service' => 'Hizmet',
1670'service added' => 'Özel ağ hizmeti eklendi',
1671'service name' => 'Hizmet adı:',
1672'service removed' => 'Özel ağ hizmeti kaldırıldı',
1673'service updated' => 'Özel ağ hizmeti güncellendi',
1674'servicename' => 'Hizmet Adı',
7f4f2f7d 1675'services' => 'Hizmetler',
910193da
EY
1676'services settings' => 'Güvenlik Duvarı - Hizmet Ayarları',
1677'set' => 'ayar',
1678'set time now' => 'Zamanı şimdi ayarla',
1679'set time now help' => 'Herhangi bir zamanda eşitleme etkinliği sırasında (hatta yinelenen bir program kullanılırken) <i>Şimdi zamanı ayarla</i> düğmesine basın. Bir eşitleme olmadan önce beş dakika veya daha fazla beklemek zorunda olduğunuzu unutmayın.',
1680'settings' => 'Ayarlar',
1681'shaping add options' => 'Hizmet ekle',
1682'shaping list options' => 'Trafik şekillendirme hizmetleri',
1683'shared' => 'paylaşılan',
1684'sharename' => 'Paylaşım adı',
1685'shares' => 'Paylaşımlar',
1686'show ajax speedmeter in footer' => 'Ajax hız sayacını göster',
1687'show areas' => 'alanları göster',
1688'show ca certificate' => 'CA sertifikalarını göster',
1689'show certificate' => 'Sertifika göster',
1690'show crl' => 'Sertifika iptal listesini göster',
1691'show host certificate' => 'Ana bilgisayar sertifikalarını göster',
1692'show last x lines' => 'Son x satırlarını göster',
1693'show lines' => 'Satırları göster',
1694'show root certificate' => 'Root sertifikasını göster',
1695'show share options' => 'Paylaşım seçeneklerini göster',
1696'shuffle' => 'Karma',
1697'shutdown' => 'Kapat',
1698'shutdown ask' => 'Kapat?',
1699'shutdown control' => 'Kontrollü kapat',
1700'shutdown sure' => 'Kapatmak istediğinize emin misiniz?',
1701'shutdown2' => 'Kapat:',
1702'shutting down' => 'Şimdi kapatılıyor',
1703'shutting down ipfire' => 'IPFire şimdi kapatılıyor',
1704'since' => 'since',
1705'sitekey' => 'Site anahtarı',
1706'sitekeyfile' => 'Site anahtar dosyası',
1707'size' => 'Boyut',
1708'smart information' => 'S.M.A.R.T. bilgisi',
1709'smartwarn1' => 'Aygıt:',
1710'smartwarn2' => 'S.M.A.R.T. hata raporları',
1711'smbreload' => 'Samba\'yı yeniden yükle',
1712'smbrestart' => 'Samba\'yı yeniden başlat',
1713'smbstart' => 'Samba\'yı başlat',
1714'smbstop' => 'Samba\'yı durdur',
1715'smtphost' => 'SMTP ana bilgisayarı',
1716'smtpport' => 'SMTP bağlantı noktası numarası',
1717'snort hits' => 'Saldırı kuralları için toplam aktif sayı',
1718'snort working' => 'Snort çalışıyor ... Tüm işlemler başarıyla tamamlanana kadar bekleyin.',
1719'socket options' => 'Soket seçenekleri',
1720'sort ascending' => 'Artan sıralama',
1721'sort descending' => 'Azalan sıralama',
1722'sound' => 'Ses',
1723'source' => 'Kaynak',
1724'source ip' => 'Kaynak IP',
1725'source ip and port' => 'Kaynak IP: Bağlantı noktası numarası',
1726'source ip bad' => 'Geçersiz bir IP adresi ya da ağ adresi.',
1727'source ip in use' => 'Kullanılan kaynak IP:',
1728'source ip or net' => 'Kaynak IP veya Ağ',
1729'source net' => 'Kaynak Ağ',
1730'source network' => 'Kaynak IP veya ağ ("TÜMÜ" için boş):',
1731'source port' => 'Kaynak bağlantı noktası',
1732'source port in use' => 'Kullanılan kaynak bağlantı noktası:',
1733'source port numbers' => 'Kaynak bağlantı noktası geçerli bir bağlantı noktası numarası ya da bağlantı noktası numarası aralığı olmalıdır.',
1734'source port overlaps' => 'Kaynak bağlantı noktası aralığı mevcut bağlantı noktası aralığı ile çakışıyor.',
1735'speaker off' => 'Hoparlörü kapat:',
1736'speaker on' => 'Hoparlorü aç:',
1737'squid extension methods' => '<tt>Uzantı_Yöntemleri</tt> listesi',
1738'squid extension methods invalid' => 'Uzantı Yöntemi listesi sadece harf, rakam, büyük harf ve boşluk içerebilir.',
7f4f2f7d 1739'squid fix cache' => 'Bakım belleği',
910193da
EY
1740'src port' => 'Src bağlantı noktası numarası',
1741'srcprt range overlaps' => 'Kaynak bağlantı noktası aralığı önceden tanımlanmış bir bağlantı noktası ile çakışıyor.',
1742'srcprt within existing' => 'Kaynak bağlantı noktası önceden tanımlanmış bağlantı noktası aralığı içinde.',
7f4f2f7d 1743'ssdmz pinholes' => 'Açık Bölge (DMZ)',
910193da
EY
1744'ssh access' => 'SSH Erişimi',
1745'ssh access tip' => 'IPFire SSH varsayılan bağlantı noktası olarak 222 kullanmıyor!',
1746'ssh fingerprint' => 'Parmak izi',
1747'ssh host keys' => 'SSH Sunucu Anahtarı',
1748'ssh is disabled' => 'SSH devre dışı bırakıldı. Durduruluyor.',
1749'ssh is enabled' => 'SSH aktifleştirildi. Yeniden başlatılıyor.',
1750'ssh key' => 'Anahtar',
1751'ssh key size' => 'Boyut (bits)',
1752'ssh keys' => 'Açık anahtar tabanlı kimlik doğrulamasına izin ver',
1753'ssh no auth' => 'Herhangi bir kimlik doğrulama yöntem izni yok. Bu girişinizi durdurur',
1754'ssh passwords' => 'Parola tabanlı kimlik doğrulamasına izin ver',
1755'ssh port' => 'SSH bağlantı noktasını 22 olarak ayarla (varsayılan 222)',
1756'ssh portfw' => 'TCP yönlendirmesine izin ver',
1757'ssh tempstart15' => '15 dakika içinde geri planda SSH durudur',
1758'ssh tempstart30' => '30 dakika içinde geri planda SSH durudur',
1759'ssh1 disabled' => 'SSHv1 devre dışı, bir sürüm 2 istemcisi gerekecektir.',
1760'ssh1 enabled' => 'SSHv1 etkinleştirildiğinde, eski istemciler desteklenecektir.',
1761'ssh1 support' => 'SSH kuralı sürüm 1 desteği (sadece eski istemciler için gerekli)',
1762'ssnetwork status' => 'Ağ Durumu',
1763'sspasswords' => 'Parola',
1764'ssport forwarding' => 'Bağlantı Noktası Yönlendirme',
1765'ssproxy graphs' => 'Vekil Sunucu Grafikleri',
1766'sssystem status' => 'Sistem Durumu',
1767'sstraffic' => 'Ağ-Trafiği',
1768'sstraffic graphs' => 'Trafik Grafiği',
1769'standard login script' => 'Standart oturum açma komut dosyası',
7f4f2f7d 1770'start' => 'Başlat',
910193da
EY
1771'start address' => 'Başlangıç adresi:',
1772'start ovpn server' => 'OpenVPN Sunucu Başlangıcı',
7f4f2f7d 1773'state or province' => 'Bölge',
910193da
EY
1774'static ip' => 'Statik IP',
1775'static routes' => 'Statik Yollar',
1776'status' => 'Durum',
1777'status information' => 'Durum bilgisi',
1778'status ovpn' => '4. OpenVPN Durumu / Yapılandırma:',
1779'std classes' => 'Standart sınıflar',
1780'stop' => 'Dur',
1781'stop ovpn server' => 'OpenVPN Sunucusunu Durdur',
1782'stopped' => 'ÇALIŞMIYOR',
1783'subject' => 'Konu',
1784'subject test' => 'Test e-posta',
1785'subject warn' => 'Uyarı - uyarı düzeyine ulaştı',
1786'subnet' => 'Alt ağ',
1787'subnet is invalid' => 'Geçersiz ağ maskesi',
1788'subscripted user rules' => 'Abonelik ile kaynak güvenlik duvarı VRT kuralları',
1789'successfully refreshed updates list' => 'Başarıyla güncellemeler listesi yenilendi.',
7f4f2f7d 1790'summaries kept' => 'Günlük özetlerini tut:',
910193da 1791'sunday' => 'Pazar',
7f4f2f7d
EY
1792'swap' => 'takas alanı',
1793'swap usage per' => 'takas alanı kullanımı - ',
910193da
EY
1794'system' => 'Sistem',
1795'system graphs' => 'Sistem Grafikleri',
1796'system information' => 'Sistem bilgisi',
1797'system log viewer' => 'Sistem Günlük Görüntüleyicisi',
1798'system logs' => 'Sistem Günlükleri',
1799'system status information' => 'Sistem Durum Bilgisi',
1800'telephone not set' => 'Telefon ayarlanmamış.',
1801'template' => 'Ön ayar',
1802'template warning' => 'QoS kurmak için iki seçeneğiniz vardır. İlk olarak kaydet düğmesine basıp kendi sınıf ve kurallarınızı oluşturabilirsiniz. İkinci olarak ise ön ayar düğmesine basıp sınıf ve kurallar için bir şablonun kurulmasını sağlayın. ',
1803'test' => 'test',
1804'test email could not be sent' => 'Test e-posta gönderilemedi',
1805'test email was sent' => 'Test e-posta başarıyla gönderildi.',
1806'the following update was successfully installed' => 'Aşağıdaki güncelleştirmeler başarıyla yüklendi',
1807'the statistics were last updated at' => 'İstatistikler güncellendi',
1808'theme' => 'Tema',
1809'there are updates' => 'Sisteminiz için kullanılabilir güncelleştirmeler var. Daha fazla bilgi için "güncelleme" bölümüne gidin.',
1810'there are updates available' => 'Sisteminiz için kullanılabilir güncelleştirmeler var. Kesinlikle en kısa zamanda bunları yüklemeniz gerekir.',
1811'there was no file upload' => 'Hiçbir dosya yüklenemedi.',
1812'this feature has been sponsored by' => 'Bu özelliklerin destekçisi',
1813'this field may be blank' => 'Bu alan boş kalabilir.',
1814'this is not a valid archive' => 'Bu, geçerli bir arşiv değil.',
1815'this is not an authorised update' => 'Bu yetkili bir güncelleştirme değil.',
1816'this months volume' => 'Bu ayki hacim',
1817'this update is already installed' => 'Bu güncelleştirme zaten yüklü.',
1818'this weeks volume' => 'Bu haftaki hacim',
1819'thursday' => 'Perşembe',
1820'time' => 'Zaman',
1821'time date manually reset' => 'Zamanı/Tarihi elle sıfırlayın.',
1822'time server' => 'Zaman Sunucusu',
1823'timeout must be a number' => 'Zaman aşımı bir sayı olmalıdır.',
1824'title' => 'Başlık',
7f4f2f7d 1825'to' => 'Bitiş',
910193da
EY
1826'to email adr' => 'Kime e-posta adresi',
1827'to install an update' => 'Bir güncelleme dosyası yüklemek için aşağıdaki .tgz.gpg dosyasını yükleyin:',
1828'to warn email bad' => 'Kime e-posta adresi geçerli değil',
1829'toggle' => 'durudur/devamet',
1830'toggle enable disable' => 'Aktif veya Pasif',
1831'tone' => 'Ses',
1832'tone dial' => 'Sesli çevirme:',
1833'too long 80 char max' => ' çok uzun, izin verilen en fazla 80 karakterdir',
e2fedc9a
EY
1834'tor' => 'Tor',
1835'tor accounting' => 'Hesap',
1836'tor accounting bytes' => 'Trafik (okuma/yazma)',
1837'tor accounting bytes left' => 'left',
1838'tor accounting interval' => 'Aralık (UTC)',
1839'tor accounting limit' => 'Hesap sınırı (MB)',
1840'tor accounting period' => 'Hesap dönemi',
1841'tor accounting period daily' => 'günlük',
1842'tor accounting period monthly' => 'aylık',
1843'tor accounting period weekly' => 'haftalık',
1844'tor acls' => 'Erişim Kontrolü',
1845'tor allowed subnets' => 'İzin verilen alt ağlar (her satırda bir tane)',
1846'tor bandwidth burst' => 'En büyük ayırma',
1847'tor bandwidth rate' => 'En büyük oran',
1848'tor bandwidth settings' => 'Bant Genişliği Ayarları',
1849'tor bandwidth unlimited' => 'sınırsız',
1850'tor bridge enabled' => 'Tor köprüsünü etkinleştir',
1851'tor common settings' => 'Genel Ayarlar',
1852'tor configuration' => 'Tor Yapılandırması',
1853'tor connected relays' => 'Bağlı aktarımlar',
1854'tor contact info' => 'İletişim Bilgileri',
1855'tor daemon' => 'Artalan süreci',
1856'tor enabled' => 'Tor Aktif',
1857'tor errmsg invalid accounting limit' => 'Geçersiz hesap sınırı',
1858'tor errmsg invalid ip or mask' => 'Geçersiz IP alt ağı',
1859'tor errmsg invalid node id' => 'Geçersiz düğüm kimliği (ID)',
1860'tor errmsg invalid relay address' => 'Geçersiz aktarma adresi',
1861'tor errmsg invalid relay name' => 'Geçersiz aktarma takma adı',
1862'tor errmsg invalid relay port' => 'Geçersiz aktarma bağlantı noktası',
1863'tor errmsg invalid socks port' => 'Geçersiz SOCKS bağlantı noktası',
1864'tor exit country' => 'Ülçe çıkışı',
1865'tor exit country any' => 'Herhangi bir ülke',
1866'tor exit nodes' => 'Çıkış Düğümleri',
1867'tor relay address' => 'Aktarma adresleri',
1868'tor relay configuration' => 'Tor Aktarma Yapılandırması',
1869'tor relay enabled' => 'Tor Aktarma Aktif',
1870'tor relay external address' => 'Aktarım dış adresi',
1871'tor relay fingerprint' => 'Aktarım parmak izi',
1872'tor relay mode' => 'Aktarım biçimi',
1873'tor relay mode bridge' => 'Köprü',
1874'tor relay mode exit' => 'Çıkış-Düğümü',
1875'tor relay mode private bridge' => 'Özel köprü',
1876'tor relay mode relay' => 'Sadece aktarım',
1877'tor relay nickname' => 'Aktarım takma adı',
1878'tor relay port' => 'Aktarım bağlantı noktası',
1879'tor service' => 'Tor Servisi',
1880'tor socks port' => 'SOCKS bağlantı noktası',
1881'tor stats' => 'İstatistik',
1882'tor traffic limit hard' => 'Trafik sınırına ulaşıldı.',
1883'tor traffic limit soft' => 'Trafik sınırına neredeyse ulaşıldı. Yeni herhangi bir bağlantı kabul edilmiyor.',
1884'tor traffic read written' => 'Toplam tarfik (okuma/yazma)',
1885'tor use exit nodes' => 'Sadece bu çıkış düğümlerini kullanın (her satıra bir tane)',
910193da
EY
1886'total connection time' => 'Toplam bağlantı süresi',
1887'total hits for log section' => 'Günlük bölümü için toplam kayıt',
1888'traffic back' => 'Geri',
1889'traffic calc time' => 'Hesaplama zamanı',
1890'traffic calc time bad' => 'Hesaplama zamanı doğru değil',
1891'traffic info messages' => 'Bilgi mesajı',
1892'traffic monitor' => 'Trafik İzleme',
1893'traffic on' => 'Trafik',
1894'traffic shaping' => 'Trafik Paylaşımı',
1895'traffic shaping settings' => 'Trafik Paylaşım Ayarları',
1896'traffic warn level bad' => 'Uyarı düzeyi doğru değil',
1897'trafficblue' => 'WLAN',
1898'trafficdate' => 'Tarih',
1899'trafficfrom' => 'From',
1900'trafficgreen' => 'Dahili ağ',
1901'trafficin' => 'Giriş',
1902'trafficorange' => 'DMZ',
1903'trafficout' => 'Çıkış',
1904'trafficred' => 'İnternet',
1905'traffics' => 'Genel kullanım bakışı:',
1906'trafficsum' => 'Toplam',
1907'trafficto' => '-',
1908'transfer limits' => 'Transfer limitleri',
1909'transparent on' => 'Şeffaf',
1910'tripwire' => 'Tetikleyici',
1911'tripwire cronjob' => 'Zamanlanmış iş tetikleyicisi',
1912'tripwire functions' => 'Tetikleyiciyi fonksiyonları',
1913'tripwire reports' => 'Tetikleyiciyi raporları',
1914'tripwireoperating' => 'Süreci başlatılmıştır. Bu işlem birkaç dakika sürebilir, işlem bittikten sonra pencere otomatik olarak yenilenir lütfen bekleyin.',
1915'tripwirewarningdatabase' => 'UYARI - Veritabanınız son rapor verileri ile güncellenecektir. Herhangi bir yetkisiz değişikliğini rapor edin. Bundan dolayı yerel-anahtar gereklidir.',
1916'tripwirewarningkeys' => 'UYARI - Geşerli anahtar silinecektir. Bu durum yapılandırma ve veritabanını yeniden oluşturacaktır.',
1917'tripwirewarningpolicy' => 'UYARI - Kurallar oluşturulduktan sonra veri tabanı yeniden oluşturulacak. Bu nedenle site ve yerel anahtara ihtiyaç vardır.',
1918'tuesday' => 'Salı',
1919'type' => 'Tür',
1920'umount' => 'Ayır',
1921'umount removable media before to unplug' => 'Taşınabilir aygıtı çıkartmadan önce <b>Ayır</b> düğmesi ile sistemden ayırın',
1922'unable to alter profiles while red is active' => 'KIRMIZI aktifken profil değiştirilemez.',
1923'unable to contact' => 'Bağlantı Kurulamadı',
1924'unencrypted' => 'Şifresiz',
1925'uninstall' => 'Kaldır',
1926'unix charset' => 'UNIX Karakterleri',
1927'unix group' => ' UNIX kullanıcı grubu',
1928'unix password sync' => 'Unix Parola Eşitleme',
1929'unix shell' => 'UNIX Kabuğu',
1930'unknown' => 'BİLİNMEYEN',
1931'unnamed' => 'Adsız',
1932'update' => 'Güncelle',
1933'update accelerator' => 'Güncelleme Hızlandırıcı',
1934'update time' => 'Zamanı güncelleyin:',
1935'update transcript' => 'Transkript güncelleme',
1936'updatedatabase' => 'Son rapor ile veritabanı güncelleme',
1937'updates' => 'Güncellemeler',
1938'updates installed' => 'Kural kümelerini güncelleştirme',
1939'updates is old1' => 'Güncelleme dosyanız ',
1940'updates is old2' => 'eski. <b>Sistem>Güncellemeler</b> sayfasından güncellemenizi yapmalısınız.',
1941'updxlrtr 3 months' => 'üç ay',
1942'updxlrtr 6 months' => 'altı ay',
1943'updxlrtr all files' => 'tüm dosyalar ...',
1944'updxlrtr cache dir' => 'Önbellek dizini',
1945'updxlrtr cache maintenance' => 'Önbellek bakımı',
1946'updxlrtr cache size' => 'Önbellek boyutu (bayt)',
1947'updxlrtr cache statistics' => 'Önbellek istatistiği',
1948'updxlrtr cancel download' => 'İndirmeyi iptal et',
1949'updxlrtr children' => 'Hızlandırıcı işlemlerin sayısı',
1950'updxlrtr common settings' => 'Genel ayarlar',
1951'updxlrtr condition download' => 'İndir',
1952'updxlrtr condition nosource' => 'Kaynak yok',
1953'updxlrtr condition ok' => 'Bugüne kadar',
1954'updxlrtr condition outdated' => 'Tarihi geçmiş',
1955'updxlrtr condition suspended' => 'Askıda',
1956'updxlrtr condition unknown' => 'Bilinmeyen',
1957'updxlrtr configuration' => 'Güncelleme hızlandırıcı yapılandırması',
1958'updxlrtr current downloads' => 'Dosyalar yerel önbelleğe indiriliyor',
1959'updxlrtr current files' => 'Yerel önbellekteki mevcut dosyalar',
1960'updxlrtr daily' => 'günlük',
1961'updxlrtr data from cache' => 'Önbellek verileri (bayt)',
1962'updxlrtr disk usage' => 'Disk kullanımı',
1963'updxlrtr efficiency index' => 'Önbellek verimlilik dizini',
1964'updxlrtr empty repository' => 'Yerel önbellek boş',
1965'updxlrtr enable autocheck' => 'Otomatik kaynak kontrolünü aktifleştir',
1966'updxlrtr enable log' => 'Günlük aktif',
1967'updxlrtr filename' => 'Ad',
1968'updxlrtr files' => 'Dosya',
1969'updxlrtr filesize' => 'Boyut',
1970'updxlrtr full autosync' => 'Kontrol sırasında eski dosyaları değiştir',
1971'updxlrtr invalid disk usage' => 'En fazla disk kullanımını için geçersiz değer',
1972'updxlrtr invalid download rate' => 'En fazla indirme hızı için geçersiz değer',
1973'updxlrtr invalid num of children' => 'Hızlandırıcı işlemlerin geçersiz sayısı',
1974'updxlrtr last access' => 'Son önbellek erişim',
1975'updxlrtr last checkup' => 'Son kaynak kontrolü',
1976'updxlrtr low download priority' => 'İndirme için düşük CPU önceliği',
7f4f2f7d 1977'updxlrtr maintenance' => 'Bakım',
910193da
EY
1978'updxlrtr marked as' => 'işaretli',
1979'updxlrtr max disk usage' => 'En fazla disk kullanımı',
7f4f2f7d 1980'updxlrtr max download rate' => 'En fazla indirme hızı (KBit/s)',
910193da
EY
1981'updxlrtr month' => 'bir ay',
1982'updxlrtr monthly' => 'aylık',
1983'updxlrtr not accessed' => 'tarihinden bu yana erişilemez',
1984'updxlrtr not enabled' => 'Güncelleme hızlandırıcı web vekil sunucusu sayfasında etkin değil',
1985'updxlrtr other' => 'Diğer',
7f4f2f7d 1986'updxlrtr passive mode' => 'Pasif yöntemini aktifleştir',
910193da
EY
1987'updxlrtr pending downloads' => 'Beklemedekileri indir',
1988'updxlrtr performance options' => 'Performans seçenekleri',
1989'updxlrtr progress' => 'Geliştirme',
1990'updxlrtr purge' => 'Temizlik',
1991'updxlrtr remove file' => 'Önbelleği kaldır',
1992'updxlrtr save and restart' => 'Kaydet ve Yeniden Başlat',
1993'updxlrtr source' => 'Kaynak',
1994'updxlrtr source checkup' => 'Kaynak kontrolü',
e2fedc9a 1995'updxlrtr source checkup schedule' => 'Kaynak kontrol zamanı',
910193da
EY
1996'updxlrtr sources' => 'Kaynaklar',
1997'updxlrtr standard view' => 'Standart görünüm',
1998'updxlrtr statistics' => 'İstatistik',
1999'updxlrtr statistics by source' => 'İstatistik kaynağı',
2000'updxlrtr summary' => 'Özet',
2001'updxlrtr total cache size' => 'Toplam önbellek boyutu (bayt)',
2002'updxlrtr total data from cache' => 'Önbellekten teslim edilen toplam veri (bayt)',
2003'updxlrtr total files' => 'Önbellekteki toplam dosya',
2004'updxlrtr unknown' => 'Bilinmeyen',
2005'updxlrtr update accelerator' => 'Güncelleme Hızlandırıcısı',
2006'updxlrtr update information' => 'Yüklenebilir bir güncelleştirime sürümü var. Daha fazla bilgi için <a href="http://update-accelerator.advproxy.net" target="_blank">http://update-accelerator.advproxy.net</a> adresini ziyaret edin.',
2007'updxlrtr update notification' => 'Güncelleme bildirimi!',
2008'updxlrtr used by' => 'Kullanan',
2009'updxlrtr web proxy service required' => 'Web vekil sunucu hizmeti güncelleme hızlandırıcı kullanmak için etkin olmalıdır',
2010'updxlrtr week' => 'Bir hafta',
7f4f2f7d 2011'updxlrtr weekly' => 'haftalık',
910193da
EY
2012'updxlrtr year' => 'Bir yıl',
2013'upgrade' => 'yükselt',
2014'uplink speed' => 'Yükleme hızı (kbit/san)',
7f4f2f7d 2015'uplink std class' => 'Standart yükleme hızı sınıf',
910193da 2016'upload' => 'Yükle',
7f4f2f7d
EY
2017'upload a certificate' => 'Sertifikası yükle:',
2018'upload a certificate request' => 'Sertifika isteği yükle:',
910193da
EY
2019'upload ca certificate' => 'CA sertifikası yükle',
2020'upload fcdsl.o' => 'KALDIRILACAK',
2021'upload file' => 'Dosya yükle',
2022'upload new ruleset' => 'Yeni kurallar yükle',
2023'upload p12 file' => 'PKCS12 dosyası yükle',
2024'upload static key' => 'Statik bir anahtar yükle',
2025'upload successful' => 'Yükleme başarılı.',
2026'upload synch.bin' => 'synch.bin yükle',
2027'upload update file' => 'Güncelleme dosyası yükle:',
2028'upstream password' => 'Gönderme parolası:',
2029'upstream proxy host:port' => 'Gönderim vekil sunucusu (host:port)',
2030'upstream username' => 'Gönderme kullanıcı adı:',
2031'uptime' => 'Çalışma süresi',
2032'uptime and users' => 'Çalışma süresi ve kullanıcı:',
2033'uptime load average' => 'Ortalama yük',
2034'url filter' => 'İçerik Filtreleme',
2035'urlfilter access' => 'Erişim',
2036'urlfilter activity detection' => 'Etkinlik algılama',
7f4f2f7d 2037'urlfilter add new time constraint rule' => 'Yeni zaman kısıtlaması kuralı ekle',
910193da
EY
2038'urlfilter add new user quota rule' => 'Yeni kullanıcı kota kuralı ekle',
2039'urlfilter add rule' => 'Ekle',
2040'urlfilter advanced settings' => 'Gelişmiş ayarlar',
2041'urlfilter allow' => 'İzin ver',
2042'urlfilter allow access' => 'Erişime izin ver',
7f4f2f7d
EY
2043'urlfilter allowed domains' => 'İzin verilen etki alanları (her satırda bir tane)',
2044'urlfilter allowed urls' => 'İzin verilen URL adresleri (her satırda bir tane)',
910193da
EY
2045'urlfilter assigned quota users' => 'Atanan kullanıcılar (her satırda bir tane)',
2046'urlfilter assigned users' => 'Atanan kullanıcılar',
2047'urlfilter automatic blacklist update' => 'Otomatik olarak kara listeyi güncelleştir',
7f4f2f7d 2048'urlfilter automatic update schedule' => 'Otomatik olarak güncelleştirme zamanı',
910193da
EY
2049'urlfilter back to main page' => 'Ana sayfaya geri dön',
2050'urlfilter background image' => 'UrlFilter arka plan resmi',
2051'urlfilter background text' => 'Engellenen sayfanın altında özel bir arkaplan görüntüsü kullanmak için .jpg dosyası yükleme',
7f4f2f7d 2052'urlfilter backup' => 'Yedek dosyası oluştur',
910193da
EY
2053'urlfilter backup error' => 'Yedek dosyası oluşturulamıyor',
2054'urlfilter backup settings' => 'Yedek URL filtre ayarları',
2055'urlfilter banned clients' => 'Yasaklanan IP adresleri',
2056'urlfilter blacklist age 1' => 'Son kara liste başarıyla güncellendi',
2057'urlfilter blacklist age 2' => 'gün önce',
2058'urlfilter blacklist category name' => 'Kara liste kategori adı',
2059'urlfilter blacklist editor' => 'Kara liste düzenleyicisi',
2060'urlfilter blacklist editor info' => 'Kara liste dosyanızı oluturma ve düzenleme',
2061'urlfilter blacklist name' => 'Kara liste adı',
2062'urlfilter blacklist update' => 'Kara listeyi güncelleştir',
2063'urlfilter block' => 'Engelleme',
2064'urlfilter block access' => 'Erişim engelleme',
2065'urlfilter block all' => 'Açıkça izin verilen tüm URL adreslerini engelle',
2066'urlfilter block archives' => 'Sıkıştırılmış arşiv dosyalarını engelle',
7f4f2f7d
EY
2067'urlfilter block audio-video' => 'Ses/Video dosyalarını engelle',
2068'urlfilter block categories' => 'Engelleme kategorileri',
910193da
EY
2069'urlfilter block executables' => 'Çalıştırılabilir dosyaları engelle',
2070'urlfilter block ip' => 'IP adreslerinden erişilebilir siteleri engelle',
7f4f2f7d 2071'urlfilter block settings' => 'Engellenen sayfa ayarları',
910193da
EY
2072'urlfilter blocked domains' => 'Engellenen etki alanları (her satırda bir tane)',
2073'urlfilter blocked expressions' => 'Engellenen ifadeler (düzenli ifadeler olarak)',
2074'urlfilter blocked urls' => 'Engellenen URL adresleri (her satırda bir tane)',
2075'urlfilter category' => 'Kategori',
2076'urlfilter category all' => 'herhangi biri',
2077'urlfilter category data error' => 'Kara liste boş',
2078'urlfilter category log' => 'Günlükleri kategoriye göre böl',
2079'urlfilter category name error' => 'Kara listeye kategori adı gereklidir',
2080'urlfilter client' => 'İstemci',
2081'urlfilter configuration' => 'URL filtre yapılandırması',
2082'urlfilter constraint definition' => 'Açıklama',
2083'urlfilter constraint outside' => 'Dışında',
2084'urlfilter constraint within' => 'İçinde',
2085'urlfilter copy rule' => 'Kopyala',
2086'urlfilter current files' => 'Yerel depodaki mevcut dosya',
2087'urlfilter custom blacklist' => 'Özel kara liste',
2088'urlfilter custom expression list' => 'Özel ifade listesi',
7f4f2f7d 2089'urlfilter custom url' => 'Özel kaynak URL adresi',
910193da
EY
2090'urlfilter custom url required' => 'Gerekli özel kaynak URL',
2091'urlfilter custom whitelist' => 'Özel beyaz liste',
7f4f2f7d 2092'urlfilter daily' => 'günlük',
910193da
EY
2093'urlfilter disabled' => 'Kapalı',
2094'urlfilter domains' => 'Etki alanı (her satırda bir tane)',
2095'urlfilter dont restart urlfilter' => 'URL filtreyi yeniden başlatma',
2096'urlfilter dst' => 'Hedef',
2097'urlfilter dst error' => 'Seçilen en az bir kategori olmalıdır.',
2098'urlfilter edit domains urls expressions' => 'Etki alanlarını, URL\'leri ve ifadeleri düzenleyin.',
2099'urlfilter edit time constraint rule' => 'Mevcut bir süre sınırlaması kuralını düzenle',
2100'urlfilter edit user quota rule' => 'Varolan bir kullanıcı kota kuralını düzenle',
2101'urlfilter empty ads' => 'Boş bir pencere ile "reklamları" engelle',
2102'urlfilter empty repository' => 'Yerel dosya deposu boş',
7f4f2f7d 2103'urlfilter enable automatic blacklist update' => 'Otomatik güncellemeyi aktifleştir',
910193da
EY
2104'urlfilter enable custom blacklist' => 'Özel kara listeyi aktifleştir',
2105'urlfilter enable custom expression list' => 'Özel ifade listesini aktifleştir',
2106'urlfilter enable custom whitelist' => 'Özel beyaz listeyi aktifleştir',
2107'urlfilter enable expression lists' => 'İfade listesini aktifleştir',
7f4f2f7d 2108'urlfilter enable full backup' => 'Tamamlanan kara listeyi dahil et',
910193da
EY
2109'urlfilter enable jpeg' => 'Arka plan resmini aktifleştir',
2110'urlfilter enable log' => 'Günlükleri aktifleştir',
2111'urlfilter enable rewrite rules' => 'Yerel dosyaya yönlendirmeyi aktifleştir',
2112'urlfilter enabled' => 'Aktif:',
2113'urlfilter example' => 'Örneğin: www.etkialani.com',
2114'urlfilter example ads' => 'Örneğin: www.etkialani.com/reklam/',
2115'urlfilter export blacklist' => 'Kara listeyi dışarı aktar',
2116'urlfilter export error' => 'Dışarı aktarma dosyası dosyası oluşturulamıyor',
2117'urlfilter expressions' => 'İfadeler (her satırda bir tane)',
2118'urlfilter file ext block' => 'Engellenen dosya uzantısı',
2119'urlfilter filename' => 'Ad',
2120'urlfilter filesize' => 'Boyut',
2121'urlfilter filter settings' => 'URL filtre ayarları',
2122'urlfilter fri' => 'C',
2123'urlfilter friday' => 'Cum',
2124'urlfilter from' => 'Başlangıç',
2125'urlfilter hourly' => 'Saatlik',
2126'urlfilter import blacklist' => 'Kara listeyi al',
2127'urlfilter import text' => 'Önceden kaydedilmiş *.tar.gz uzantılı kara liste düzenleyici dosyasını yüklemek için aşağıdan seçin',
e2fedc9a 2128'urlfilter install blacklist' => 'Kara listeye yükle',
910193da
EY
2129'urlfilter install information' => 'Yeni kara liste otomatik olarak oluşturulup veritabanları için derlenecektir. Kara liste boyutuna bağlı olarak güncelleme işlemi birkaç dakika zaman alabilir. URL filtreyi yeniden başlatmadan önce bu görevin muhakkak bitirilmesini bekleyin.',
2130'urlfilter invalid content' => 'Dosya squidGuard uyumlu kara liste değil',
2131'urlfilter invalid import file' => 'Dosya geçerli URL filtre kara liste düzenleyicisi dosyası değil',
2132'urlfilter invalid ip or mask error' => 'Geçersiz IP adresi veya ağ maskesi',
2133'urlfilter invalid restore file' => 'Bu dosya geçerli bir URL filtre yedek dosyası değil',
2134'urlfilter invalid user error' => 'Geçersiz kullanıcı adı',
7f4f2f7d
EY
2135'urlfilter load blacklist' => 'Kara liste dosyasını yükle',
2136'urlfilter local file redirection' => 'Yeniden yerel dosyaya yönlendir',
910193da
EY
2137'urlfilter log' => 'urlfiltre günlükleri',
2138'urlfilter log summary' => 'URL filtre kaydı için toplam sayı',
2139'urlfilter log viewer' => 'URL filtre günlük görüntüleyici',
2140'urlfilter logs' => 'URL Filtre Günlükleri',
2141'urlfilter maintenance' => 'URL filtre bakımı',
2142'urlfilter manage local file repository' => 'Yerel dosya deposunu yönetin',
2143'urlfilter manage repository' => 'Depoyu yönet',
2144'urlfilter minutes' => 'dakika',
2145'urlfilter mode allow' => 'İzin ver',
2146'urlfilter mode block' => 'Engelle',
2147'urlfilter mon' => 'P',
2148'urlfilter monday' => 'Pzt',
2149'urlfilter monthly' => 'aylık',
2150'urlfilter msg text 1' => '1. mesaj satırı',
2151'urlfilter msg text 2' => '2. mesaj satırı',
2152'urlfilter msg text 3' => '3. mesaj satırı',
2153'urlfilter network access control' => 'Ağ tabanlı erişim kontrolü',
2154'urlfilter no categories' => 'Mevcut hiçbir kategori yok',
2155'urlfilter not enabled' => 'URL filtre web vekil sayfasında aktif değil',
2156'urlfilter quota restart message' => 'Not: URL filtrenin yeniden başlatılması tüm kullanıcılar için zaman sayaçlarını sıfırlar',
2157'urlfilter quota time error' => 'Zaman kotası için geçersiz değer',
2158'urlfilter quota user error' => 'En az bir kullanıcı adı gereklidir',
2159'urlfilter redirectpage' => 'Bu URL adresine yönlendir',
2160'urlfilter remove file' => 'Deposundan dosyayı kaldır',
2161'urlfilter renewal' => 'Yenile',
2162'urlfilter renewal period' => 'Yenileme süresi',
2163'urlfilter repository information' => 'Dosyalar indirilirken istekler orjinal kaynağından yerel dosya havuzuna yönlendirilir.',
2164'urlfilter reset' => 'Sıfırla',
2165'urlfilter restart' => 'URL filtreyi yeniden başlat',
2166'urlfilter restart message' => 'Değişen URL filtre kurallarının aktifleştirilmesi için yeniden başlatılmalıdır',
2167'urlfilter restart notification' => 'Değişen kuralları aktifleştir',
2168'urlfilter restore' => 'Yedek dosyasını içeri aktar',
2169'urlfilter restore results' => 'Sonuçları geri yükle',
2170'urlfilter restore settings' => 'URL filtre ayarlarını geri yükle',
2171'urlfilter restore success' => 'URL filtre yapılandırması geri yüklendi. URL filtresi yeni ayarlarını aktifleştirmek için yeniden başlatılması gerekir.',
2172'urlfilter restore text' => 'Önceden kaydedilmiş .tar.gz uzantılı bir yapılandırma dosyasını geri yüklemek için aşağıdan seçin',
2173'urlfilter safesearch' => 'Güvenli aramayı aktifleştir',
7f4f2f7d 2174'urlfilter sat' => 'C',
910193da
EY
2175'urlfilter saturday' => 'Cmt',
2176'urlfilter save and restart' => 'Kaydet ve Yeniden Başlat',
2177'urlfilter save schedule' => 'Güncelleme ayarlarını kaydet',
2178'urlfilter select blacklist' => 'Mevcut kara listeyi seçin',
2179'urlfilter select multi' => 'Birden çok kategori seçmek için Ctrl tuşuna basın',
2180'urlfilter select source' => 'İndirmek için kaynağı seçin',
2181'urlfilter set time constraints' => 'Zaman kısıtlamalarını ayarla',
2182'urlfilter set user quota' => 'Kullanıcı kotasını ayarla',
2183'urlfilter show category' => 'Engellenen sayfada kategori göster',
2184'urlfilter show dnserror' => '"DNS Hatası" URL adreslerini engellemek için kullan',
2185'urlfilter show ip' => 'Engellenen sayfada IP göster',
2186'urlfilter show url' => 'Engellenen sayfada URL adresi göster',
2187'urlfilter source' => 'Kaynak ana bilgisayarlar veya ağ kaynakları',
2188'urlfilter src' => 'Kaynak',
2189'urlfilter src error' => 'Kaynak boş olamaz',
2190'urlfilter sun' => 'P',
2191'urlfilter sunday' => 'Paz',
2192'urlfilter tar error' => 'Tar arşivlerinden dosyalar çıkartılamadı',
7f4f2f7d 2193'urlfilter thu' => 'P',
910193da
EY
2194'urlfilter thursday' => 'Per',
2195'urlfilter time' => 'zaman',
7f4f2f7d 2196'urlfilter time quota' => 'Zaman kotası',
910193da
EY
2197'urlfilter time space' => 'Zaman alanı',
2198'urlfilter timebased access control' => 'Zaman tabanlı erişim kontrolü',
2199'urlfilter timespace error' => 'Zaman alan bildiriminde hata',
2200'urlfilter to' => 'Bitiş',
2201'urlfilter tue' => 'S',
2202'urlfilter tuesday' => 'Sal',
2203'urlfilter unfiltered clients' => 'Yasaksız IP adresleri',
2204'urlfilter update information' => 'Yüklenebilir güncelleştirilmiş bir sürümü var. Daha fazla bilgi için <a href="http://www.urlfilter.net" target="_blank">http://www.urlfilter.net</a> adresini ziyaret edin.',
2205'urlfilter update notification' => 'Güncelleme bildirimi!',
2206'urlfilter update now' => 'Şimdi güncelle',
2207'urlfilter update results' => 'Kara liste güncelleştirme sonuçları',
2208'urlfilter update rule' => 'Güncelle',
2209'urlfilter upload background' => 'Resim yükle',
7f4f2f7d 2210'urlfilter upload blacklist' => 'Kara liste dosyası yükle',
910193da
EY
2211'urlfilter upload file' => 'Dosya yükle',
2212'urlfilter upload file information 1' => 'Not',
2213'urlfilter upload file information 2' => 'URL filtre depo değişikliklerini aktifleştirmek için yeniden başlatılması gerekir.',
2214'urlfilter upload file text' => 'Yerel depoya dosya eklemek için aşağıdan bir dosya yükleyin',
2215'urlfilter upload information' => 'Yeni kara liste otomatik olarak oluşturulup veritabanları için derlenecektir. Kara liste boyutuna bağlı olarak güncelleme işlemi birkaç dakika zaman alabilir. URL filtreyi yeniden başlatmadan önce bu görevin muhakkak bitirilmesini bekleyin.',
2216'urlfilter upload success' => 'Kara liste yüklemesi başarıyla tamamlandı.',
2217'urlfilter upload text' => 'Güncellenmiş bir kara liste dosyasını yüklemek için aşağıdaki .tar.gz dosyasını yükle',
2218'urlfilter url filter' => 'URL filtresi',
2219'urlfilter urlfilter blacklist editor' => 'URL filtre kara liste düzenleyicisi',
2220'urlfilter urls' => 'URL adresleri (her satırda bir tane)',
2221'urlfilter user time quota' => 'Zaman kotası (dakika)',
2222'urlfilter username' => 'Kullanıcı adı',
2223'urlfilter username log' => 'Kullanıcı adı günlükleri',
2224'urlfilter web proxy service required' => 'Ağ vekil hizmeti URL filtre kullanmak için aktif olmalıdır',
2225'urlfilter wed' => 'Ç',
2226'urlfilter wednesday' => 'Çar',
2227'urlfilter weekday error' => 'Seçilmiş en az bir gün olmalıdır',
7f4f2f7d 2228'urlfilter weekly' => 'haftalık',
910193da
EY
2229'urlfilter whitelist always allowed' => 'Yasaklı istemciler için özel beyaz liste izini',
2230'urlfilter wrong filetype' => 'Uzantısı .tar.gz olan dosya yok',
2231'usb modem on acm0' => 'ACM0 üzerindeki USB Modem',
2232'usb modem on acm1' => 'ACM1 üzerindeki USB Modem',
2233'usb modem on acm2' => 'ACM2 üzerindeki USB Modem',
2234'usb modem on acm3' => 'ACM3 üzerindeki USB Modem',
2235'use' => 'Kullan',
2236'use a pre-shared key' => 'Ön-Paylaşımlı anahtar kullan:',
2237'use dov' => 'Ses üzerinden veri kullan (DOV):',
2238'use ibod' => 'İhtiyaca bağlı bant genişliği kullan (iBOD):',
2239'use ipfire red ip' => 'IPFire tarafından bağlantı süresince kullanılan klasik KIRMIZI IP',
2240'use only proposed settings' => 'Sadece önerilen ayarları kullan',
2241'used' => 'Kullanılan',
7f4f2f7d
EY
2242'used memory' => 'kullanılan bellek ',
2243'used swap' => 'kullanılan takas alanı',
910193da
EY
2244'user' => 'Kullanıcı',
2245'user log' => 'kullanıcı günlüğü',
2246'user proxy logs' => 'kullanıcı vekil sunucu günlüğü',
2247'username' => 'Kullanıcı adı:',
2248'username not set' => 'Kullanıcı adı belirlenmemiş.',
2249'users department' => 'Kullanıcı\'nın birimi',
2250'users email' => 'Kullanıcı\'nın e-posta adresi',
2251'users fullname or system hostname' => 'Kullanıcı\'nın tam adı vaya sistemin ana bilgisayar adı',
2252'valid root certificate already exists' => 'Geçerli bir yönetici sertifikası zaten mevcut.',
2253'valid till' => 'Geçerlilik süresi',
2254'vci number' => 'VCI numarası:',
2255'view log' => 'günlükleri göster',
2256'virtual address' => 'Sanal Adres',
2257'virtual private networking' => 'Sanal ÖZel Ağ',
2258'visible in browselist' => 'tarayıcı listesinde görünen',
2259'visit us at' => 'Bizi ziyaret edin',
2260'voldown10' => 'Ses seviyesi 10',
2261'voldown5' => 'Ses seviyesi 5',
2262'volup10' => 'Ses düzeyi 10',
2263'volup5' => 'Ses düzeyi 5',
2264'vpi number' => 'VPI numarası:',
2265'vpn' => 'VPN',
2266'vpn aggrmode' => 'IKE agresif yöntemde izin verildi. Eğer mümkünse kullanmayın (öpaylaşımlı anahtar açık olarak iletiliyor)!',
2267'vpn altname syntax' => 'Konu Alternatif İsim virgülle ayrılmış e-posta,dns,uri,rid ve ip objeleridir.<br/>e-posta: e-posta adresidir. Kullanımı e-posta:copy e-posta adresini sertifikadan çıkartarak kullanır.<br/>DNS: geçerli alan adı sunucusu.<br/>URI: geçerli bir URI.<br/>RID: kayıtlı nesne tanımlayıcı.<br/>IP: bir IP adresi.<br/>Not: karakter setleri sınırlı ve büyük/küçük harf duyarlıdır.<br/>Örnek:<br/><b>email:</b>ipcop@foo.org<b>,email:</b>copy<b>,DNS:</b>www.ipcop.org<b>,IP:</b>127.0.0.1<b>,URI:</b>http://url/dizin/biryer',
2268'vpn auth-dn' => 'Peer is identified by either IPV4_ADDR, FQDN, USER_FQDN or DER_ASN1_DN string in remote ID field',
2269'vpn configuration main' => 'VPN yapılandırma - Ana',
2270'vpn delayed start' => 'VPN başlamadan önce bekle (saniye)',
2271'vpn delayed start help' => 'Eğer gerekirse, bu gecikme Dinamik DNS güncelleştirmelerini düzgün yayılmasına olanak sağlamak için kullanılabilir. 60, KIRMIZI dinamik IP için ortak bir değerdir.',
2272'vpn incompatible use of defaultroute' => 'hostname=%defaultroute izin verilmiyor',
2273'vpn keyexchange' => 'Anahtar değişimi',
2274'vpn local id' => 'Yerel kimlik',
2275'vpn missing remote id' => 'Bu kimlik doğrulaması için doğru görüntüleme adı (DN) girmelisiniz.',
2276'vpn mtu invalid' => 'MTU sayısal değer olmak zorunda!',
2277'vpn no full pki' => 'sertifika oluşturmak için gerekli özel anahtar eksik',
2278'vpn on blue' => 'MAVİ üzerindeki VPN',
2279'vpn on green' => 'YEŞİL üzerindeki VPN',
2280'vpn on orange' => 'TURUNCU üzerindeki VPN',
2281'vpn payload compression' => 'Yük sıkıştırma anlaşması',
2282'vpn red name' => 'KIRMIZI arabirim veya <%defaultroute> için gerçek IP veya FQDN',
2283'vpn remote id' => 'Uzak kimlik (ID)',
2284'vpn subjectaltname' => 'Alternatif konu adı',
2285'vpn vhost' => 'Roadwarrior sanal IP (bazen iç IP olarakta adlandırılır)',
2286'vpn watch' => 'Karşı eş IP değiştirdiğinde (dyndns) ağdan-ağa VPN bağlantısını yeniden başlat. Bu DPD ye yardımcı olur.',
2287'waiting to synchronize clock' => 'Saat eşleştirmesi bekleniyor',
2288'warn when traffic reaches' => 'Trafik x % değere ulaştığında uyar',
2289'warning messages' => 'Uyarı mesajı',
2290'was deleted' => 'silindi',
2291'web hits' => 'Seçilen kriterlerinize uyan web sitelerinin sayısı',
2292'web proxy' => 'Web Vekil Sunucusu',
2293'web proxy configuration' => 'Web vekil sunucu ayarları',
2294'web server' => 'Web Sunucusu',
2295'webradio playlist' => 'Web Radyo Çalma Listesi',
2296'website' => 'Web sitesi',
2297'wednesday' => 'Çarşamba',
7f4f2f7d
EY
2298'week' => 'hafta',
2299'week-graph' => 'hafta',
910193da
EY
2300'weekly firewallhits' => 'haftalık güvenlik duvarı kaydı',
2301'weeks' => 'hafta',
2302'wildcards' => 'Joker karakterler',
2303'wins server' => 'Wins Sunucusu',
2304'wins support' => 'Wins Desteği',
2305'wireless' => 'KABLOSUZ AĞ',
2306'wireless config added' => 'Kablosuz ağ yapılandırma eklendi',
2307'wireless config changed' => 'Kablosuz ağ yapılandırma değiştirildi',
2308'wireless configuration' => 'Kablosuz Ağ ayarları',
e2fedc9a
EY
2309'wlan client' => 'Kablosuz istemci',
2310'wlan client advanced settings' => 'Gelişmiş ayarlar',
2311'wlan client and' => 've',
2312'wlan client bssid' => 'BSSID',
2313'wlan client ccmp' => 'CCMP',
2314'wlan client configuration' => 'Kablosuz isdemci Yapılandırması',
2315'wlan client disconnected' => 'Bağlantı kesildi',
2316'wlan client duplicate ssid' => 'Yinelenen SSID',
2317'wlan client edit entry' => 'Kablosuz istemci yapılandırmasını düzenle',
2318'wlan client encryption' => 'Şifreleme',
2319'wlan client encryption none' => 'Hiçbiri',
2320'wlan client encryption wep' => 'WEP',
2321'wlan client encryption wpa' => 'WPA',
2322'wlan client encryption wpa2' => 'WPA2',
2323'wlan client group cipher' => 'Grup şifreleme',
2324'wlan client group key algorithm' => 'GKA',
2325'wlan client invalid key length' => 'Geçersiz anahtar uzunluğu.',
2326'wlan client new entry' => 'Yeni kablosuz istemci yapılandırması oluştur',
2327'wlan client new network' => 'Yeni ağ',
2328'wlan client pairwise cipher' => 'İkili şifreleme',
2329'wlan client pairwise key algorithm' => 'PKA',
2330'wlan client pairwise key group key' => 'İkili anahtar/grup anahtarı',
2331'wlan client psk' => 'Önceden paylaşılan anahtar',
2332'wlan client ssid' => 'SSID',
2333'wlan client tkip' => 'TKIP',
2334'wlan client wpa mode' => 'WPA biçimi',
2335'wlan client wpa mode all' => 'Otomatik',
2336'wlan client wpa mode ccmp ccmp' => 'CCMP-CCMP',
2337'wlan client wpa mode ccmp tkip' => 'CCMP-TKIP',
2338'wlan client wpa mode tkip tkip' => 'TKIP-TKIP',
910193da
EY
2339'wlanap access point' => 'Erişim Noktası',
2340'wlanap channel' => 'Kanal',
2341'wlanap country' => 'Ülke Kodu',
2342'wlanap debugging' => 'Hata ayıklama',
2343'wlanap del interface' => 'Seçilen arabirim kaldırılsın mı?',
2344'wlanap encryption' => 'Şifreleme',
2345'wlanap informations' => 'Bilgi',
2346'wlanap interface' => 'Arabirimi Seç',
2347'wlanap invalid wpa' => 'WPA için geçersiz uzunlukta parola. Parola 8 ile 63 arasında ascii karakterleri olmalıdır.',
2348'wlanap link dhcp' => 'Kablosuz ağ lan DHCP yapılandırması',
2349'wlanap link wireless' => 'Kablosuz ağ LAN istemcileri etkinleştirin',
2350'wlanap no interface' => 'Seçilen ara birim kablosuz ağ lan kartı değil!',
2351'wlanap none' => 'yok',
2352'wlanap notifications' => 'Bildirimler',
2353'wlanap select interface' => 'Lütfen kablosuz ağ LAN arabirimini seçin.',
2354'wlanap verbose' => 'Ayrıntı',
2355'wlanap warnings' => 'Uyarı',
2356'wlanap wlan card' => 'WLan Kart',
2357'wlanap wlan services' => 'WLan Hizmetleri',
2358'wlanap wlan settings' => 'WLan Ayarları',
2359'wlanap wlan status' => 'WLan Durumu',
2360'wol wakeup' => 'Kalk',
2361'workgroup' => 'Çalışma Grubu',
7f4f2f7d 2362'written bytes' => 'yazılan bayt',
910193da
EY
2363'xtaccess all error' => 'Bu bağlantı noktası yönlendirme kaydı yapıldığında tüm harici erişim ayarlanamaz.',
2364'xtaccess bad transfert' => 'Bir bağlantı noktası hedef aralığı belirtirseniz, kaynak aralığı ile aynı olmalıdır!',
7f4f2f7d
EY
2365'year' => 'yıl',
2366'year-graph' => 'yıl',
910193da
EY
2367'yearly firewallhits' => 'yıllık güvenlik duvarı kaydı',
2368'yes' => 'Evet',
2369'you can only define one roadwarrior connection when using pre-shared key authentication' => 'Önceden paylaşılan anahtar kimlik doğrulaması kullanırken sadece bir Roadwarrior bağlantı tanımlayabilirsiniz.<br />Önceden paylaşılan anahtar kimlik doğrulaması ile bir Roadwarrior bağlantısı ile şimdi birini eklemek için çalışıyoruz.',
2370'your department' => 'Bölümünüz',
2371'your e-mail' => 'E-posta adresiniz',
2372);
2373
2374#EOF