Add Nederlands (Dutch) language support.
[people/teissler/ipfire-2.x.git] / langs / nl / install / lang_nl.c
1 /*
2 * Dutch (nl) Data File
3 *
4 * This file is part of the IPFire.
5 *
6 * IPCop is free software; you can redistribute it and/or modify
7 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9 * (at your option) any later version.
10 *
11 * IPCop is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
14 * GNU General Public License for more details.
15 *
16 * You should have received a copy of the GNU General Public License
17 * along with IPCop; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
19 *
20 * (c) IPFire Team <info@ipfire.org>
21 *
22 * based on work of SmoothWall and IPCop
23 *
24 * (c) The SmoothWall Team
25 *
26 */
27
28 #include "libsmooth.h"
29
30 char *nl_tr[] = {
31
32 /* TR_ISDN */
33 "ISDN",
34 /* TR_ERROR_PROBING_ISDN */
35 "Niet in staat om te scannen op ISDN-apparaten.",
36 /* TR_PROBING_ISDN */
37 "Scannen en configureren van ISDN-apparaten.",
38 /* TR_MISSING_GREEN_IP */
39 "Groen IP-adres ontbreekt!",
40 /* TR_CHOOSE_FILESYSTEM */
41 "Kies uw bestandssysteem:",
42 /* TR_NOT_ENOUGH_INTERFACES */
43 "Onvoldoende netwerkkaarten voor uw keuze.\n\nNodig: %d - Beschikbaar: %d\n",
44 /* TR_INTERFACE_CHANGE */
45 "Kies de interface die u wilt wijzigen.\n\n",
46 /* TR_NETCARD_COLOR */
47 "Toegewezen kaarten",
48 /* TR_REMOVE */
49 "Verwijder",
50 /* TR_MISSING_DNS */
51 "DNS ontbreekt.\n",
52 /* TR_MISSING_DEFAULT */
53 "Standaard gateway ontbreekt.\n",
54 /* TR_JOURNAL_EXT3 */
55 "Aanmaken journal voor Ext3...",
56 /* TR_CHOOSE_NETCARD */
57 "Kies een netwerkkaart voor de volgende interface - %s.",
58 /* TR_NETCARDMENU2 */
59 "Uitgebreide Netwerkmenu",
60 /* TR_ERROR_INTERFACES */
61 "Er zijn geen vrije interfaces op uw systeem.",
62 /* TR_REMOVE_CARD */
63 "Moet de toewijzing voor de netwerkkaart worden verwijderd? - %s",
64 /* TR_JOURNAL_ERROR */
65 "Kon het journaalboek niet aanmaken, valt terug op gebruik van ext2.",
66 /* TR_FILESYSTEM */
67 "Kies uw bestandssysteem",
68 /* TR_ADDRESS_SETTINGS */
69 "Adresinstellingen",
70 /* TR_ADMIN_PASSWORD */
71 "'admin' wachtwoord",
72 /* TR_AGAIN_PROMPT */
73 "Nogmaals:",
74 /* TR_ALL_CARDS_SUCCESSFULLY_ALLOCATED */
75 "Alle kaarten zijn succesvol toegewezen.",
76 /* TR_AUTODETECT */
77 "* AUTODETECT *",
78 /* TR_BUILDING_INITRD */
79 "Aanmaken ramdisk...",
80 /* TR_CANCEL */
81 "Annuleren",
82 /* TR_CARD_ASSIGNMENT */
83 "Kaart toewijzing",
84 /* TR_CHECKING */
85 "Controleert URL...",
86 /* TR_CHECKING_FOR */
87 "Controleert voor: %s",
88 /* TR_CHOOSE_THE_ISDN_CARD_INSTALLED */
89 "Kies de ISDN-kaart die geïnstalleerd is op deze computer.",
90 /* TR_CHOOSE_THE_ISDN_PROTOCOL */
91 "Kies het ISDN-protocol dat u nodig heeft.",
92 /* TR_CONFIGURE_DHCP */
93 "Configureer de DHCP server door de instellingen in te voeren.",
94 /* TR_CONFIGURE_NETWORKING */
95 "Configureer het netwerk",
96 /* TR_CONFIGURE_NETWORKING_LONG */
97 "U moet nu het netwerk configureren door eerst de juiste driver te laden voor de GROENE interface. U kunt dit doen door ofwel automatisch te zoeken naar een netwerkkaart, of door de juiste driver te kiezen uit een lijst. Als u meer dan een kaart in uw machine heeft, dan kunt u die later in het installatieproces configureren. Mocht u meer dan een kaart van hetzelfde type als GROEN gebruiken en iedere kaart vereist speciale moduleparameters, dan moet u de parameters voor alle kaarten van dit type invoeren zodat alle kaarten actief kunnen worden waneer u de GROENE interface configureert.",
98 /* TR_CONFIGURE_NETWORK_DRIVERS */
99 "Configureer netwerkdrivers, en bepaal welke interface iedere kaart krijgt toegewezen. De huidige configuratie is als volgt:\n\n",
100 /* TR_CONFIGURE_THE_CDROM */
101 "Configureer de CDROM door het juiste IO-adres en/of IRQ te kiezen.",
102 /* TR_CONGRATULATIONS */
103 "Gefeliciteerd!",
104 /* TR_CONGRATULATIONS_LONG */
105 "%s is succesvol geïnstalleerd. Verwijder a.u.b. de CDROM's in uw computer. U kunt nu de netwerkkaarten en ISDN configureren en de systeemwachtwoorden instellen. Nadat de setup is afgerond, kunt u met de webbrowser naar https://%s:444 (of hoe u %s ook genoemd heeft) en het inbelnetwerk configureren (als nodig) en de remote toegang.",
106 /* TR_CONTINUE_NO_SWAP */
107 "Uw vaste schijf is erg klein, maar u kunt verder gaan met een zeer kleine swap. (Wees hier voorzichtig mee).",
108 /* TR_CURRENT_CONFIG */
109 "Huidige configuratie: %s%s",
110 /* TR_DEFAULT_GATEWAY */
111 "Standaard Gateway:",
112 /* TR_DEFAULT_GATEWAY_CR */
113 "Standaard Gateway\n",
114 /* TR_DEFAULT_LEASE */
115 "Standaard lease (min.):",
116 /* TR_DEFAULT_LEASE_CR */
117 "Standaard leasetijd\n",
118 /* TR_DETECTED */
119 "Gedetecteerd: %s",
120 /* TR_DHCP_HOSTNAME */
121 "DHCP Hostnaam:",
122 /* TR_DHCP_HOSTNAME_CR */
123 "DHCP Hostnaam\n",
124 /* TR_DHCP_SERVER_CONFIGURATION */
125 "DHCP serverconfiguratie",
126 /* TR_DISABLED */
127 "Uitgeschakeld",
128 /* TR_DISABLE_ISDN */
129 "ISDN uitschakelen",
130 /* TR_DISK_TOO_SMALL */
131 "Uw vaste schijf is te klein.",
132 /* TR_DNS_AND_GATEWAY_SETTINGS */
133 "DNS en Gateway instellingen",
134 /* TR_DNS_AND_GATEWAY_SETTINGS_LONG */
135 "Voer de DNS en gateway informatie in. Deze instellingen worden alleen gebruikt met statische IP-adressen (en DHCP als DNS is ingesteld) op de RODE interface.",
136 /* TR_DNS_GATEWAY_WITH_GREEN */
137 "Uw configuratie gebruikt geen ethernetadapter voor z'n RODE interface. DNS en gateway voor inbelgebruikers worden automatisch geconfigureerd tijdens inbellen.",
138 /* TR_DOMAINNAME */
139 "Domeinnaam",
140 /* TR_DOMAINNAME_CANNOT_BE_EMPTY */
141 "Domeinnaam mag niet leeg zijn.",
142 /* TR_DOMAINNAME_CANNOT_CONTAIN_SPACES */
143 "Domeinnaam mag geen spaties bevatten.",
144 /* TR_DOMAINNAME_NOT_VALID_CHARS */
145 "Domeinnaam mag alleen letters, getallen, koppeltekens en punten bevatten.",
146 /* TR_DOMAIN_NAME_SUFFIX */
147 "Domeinnaam toevoeging:",
148 /* TR_DOMAIN_NAME_SUFFIX_CR */
149 "Domeinnaam toevoeging\n",
150 /* TR_DONE */
151 "Klaar",
152 /* TR_DO_YOU_WISH_TO_CHANGE_THESE_SETTINGS */
153 "\nWilt u deze instellingen wijzigen?",
154 /* TR_DRIVERS_AND_CARD_ASSIGNMENTS */
155 "Drivers en kaarttoewijzingen",
156 /* TR_ENABLED */
157 "Ingeschakeld",
158 /* TR_ENABLE_ISDN */
159 "Inschakelen ISDN",
160 /* TR_END_ADDRESS */
161 "Eindadres:",
162 /* TR_END_ADDRESS_CR */
163 "Eindadres\n",
164 /* TR_ENTER_ADDITIONAL_MODULE_PARAMS */
165 "Bepaalde ISDN-kaarten (met name de ISA-kaarten) kunnen extra moduleparameters vereisen voor het instellen van IRQ- en IO-adressen. Als u zo'n ISDN-kaart heeft, voer deze parameters dan hier in. Bijvoorbeeld: \"io=0x280 irq=9\". Deze gegevens worden gebruikt tijdens de kaartdetectie.",
166 /* TR_ENTER_ADMIN_PASSWORD */
167 "Voer het %s 'admin' wachtwoord in. Dit is de gebruikersnaam die gebruikt wordt om in te loggen op de %s webbeheerpagina's.",
168 /* TR_ENTER_DOMAINNAME */
169 "Invoeren domeinnaam",
170 /* TR_ENTER_HOSTNAME */
171 "Invoeren machinehostnaam.",
172 /* TR_ENTER_IP_ADDRESS_INFO */
173 "Invoeren IP-adres informatie",
174 /* TR_ENTER_NETWORK_DRIVER */
175 "Automatisch detecteren van netwerkkaart is mislukt. Voer de drivernaam en optionele parameters in voor de netwerkkaart.",
176 /* TR_ENTER_ROOT_PASSWORD */
177 "Invoeren van het 'root' wachtwoord. Log in als deze gebruiker voor commandoregel toegang.",
178 /* TR_ENTER_SETUP_PASSWORD */
179 "WORDT VERWIJDERD",
180 /* TR_ENTER_THE_IP_ADDRESS_INFORMATION */
181 "Invoeren van IP-adres informatie voor de %s interface.",
182 /* TR_ENTER_THE_LOCAL_MSN */
183 "Invoeren van lokaal telefoonnummer (MSN/EAZ).",
184 /* TR_ENTER_URL */
185 "Invoeren van URL-pad naar de ipcop-<versie>.tgz en images/scsidrv-<versie>.img bestanden. WAARSCHUWING: DNS is niet beschikbaar! Dit zou http://X.X.X.X/<directory> moeten zijn",
186 /* TR_ERROR */
187 "Fout",
188 /* TR_ERROR_PROBING_CDROM */
189 "Geen CDROM-speler gevonden.",
190 /* TR_ERROR_WRITING_CONFIG */
191 "Fout bij wegschrijven van configuratie informatie.",
192 /* TR_EURO_EDSS1 */
193 "Euro (EDSS1)",
194 /* TR_EXTRACTING_MODULES */
195 "Uitpakken modules...",
196 /* TR_FAILED_TO_FIND */
197 "URL-bestand niet gevonden.",
198 /* TR_FOUND_NIC */
199 "%s heeft de volgende NIC in uw machine gedetecteerd: %s",
200 /* TR_GERMAN_1TR6 */
201 "German 1TR6",
202 /* TR_HELPLINE */
203 " <Tab>/<Alt-Tab> schakelen tussen elementen | <Spatie> selecteert",
204 /* TR_HOSTNAME */
205 "Hostnaam",
206 /* TR_HOSTNAME_CANNOT_BE_EMPTY */
207 "Hostnaam mag niet leeg zijn.",
208 /* TR_HOSTNAME_CANNOT_CONTAIN_SPACES */
209 "Hostnaam mag geen spaties bevatten.",
210 /* TR_HOSTNAME_NOT_VALID_CHARS */
211 "Hostnaam mag alleen letters, getallen en koppeltekens bevatten.",
212 /* TR_INITIALISING_ISDN */
213 "Initialiseert ISDN...",
214 /* TR_INSERT_CDROM */
215 "Plaats de %s CD in the CDROM-speler a.u.b.",
216 /* TR_INSERT_FLOPPY */
217 "Plaats de %s driver-diskette in het station a.u.b.",
218 /* TR_INSTALLATION_CANCELED */
219 "Installatie afgebroken.",
220 /* TR_INSTALLING_FILES */
221 "Installeert bestanden...",
222 /* TR_INSTALLING_GRUB */
223 "Installeert GRUB...",
224 /* TR_INSTALLING_LANG_CACHE */
225 "Installeert taalbestanden...",
226 /* TR_INTERFACE */
227 "Interface - %s",
228 /* TR_INTERFACE_FAILED_TO_COME_UP */
229 "Interface kwam niet op.",
230 /* TR_INVALID_FIELDS */
231 "De volgende velden zijn ongeldig:\n\n",
232 /* TR_INVALID_IO */
233 "De ingevoerde IO-poortgegevens zijn ongeldig. ",
234 /* TR_INVALID_IRQ */
235 "De ingevoerde IRQ gegevens zijn ongeldig.",
236 /* TR_IP_ADDRESS_CR */
237 "IP-adres\n",
238 /* TR_IP_ADDRESS_PROMPT */
239 "IP-adres:",
240 /* TR_ISDN_CARD */
241 "ISDN-kaart",
242 /* TR_ISDN_CARD_NOT_DETECTED */
243 "ISDN-kaart niet gedetecteerd. Mogelijk dient u extra moduleparameters op te geven als het een ISA type betreft of heeft het speciale eisen.",
244 /* TR_ISDN_CARD_SELECTION */
245 "ISDN kaartselectie",
246 /* TR_ISDN_CONFIGURATION */
247 "ISDN configuratie",
248 /* TR_ISDN_CONFIGURATION_MENU */
249 "ISDN configuratiemenu",
250 /* TR_ISDN_NOT_SETUP */
251 "ISDN niet ingesteld. Sommige items zijn niet geselecteerd.",
252 /* TR_ISDN_NOT_YET_CONFIGURED */
253 "ISDN is nog niet geconfigureerd. Selecteer het item dat u wilt configureren.",
254 /* TR_ISDN_PROTOCOL_SELECTION */
255 "ISDN protocolselectie",
256 /* TR_ISDN_STATUS */
257 "ISDN is momenteel %s.\n\n Protocol: %s\n Kaart: %s\n Lokaal telefoonnummer: %s\n\nSelecteer het item dat u wilt herconfigureren, of kies voor de huidige instellingen.",
258 /* TR_KEYBOARD_MAPPING */
259 "Toetsenbordindeling",
260 /* TR_KEYBOARD_MAPPING_LONG */
261 "Kies het type toetsenbord dat u gebruikt uit de lijst hieronder.",
262 /* TR_LEASED_LINE */
263 "Vaste verbinding",
264 /* TR_LOADING_MODULE */
265 "Laadt module...",
266 /* TR_LOADING_PCMCIA */
267 "Laadt PCMCIA modules...",
268 /* TR_LOOKING_FOR_NIC */
269 "Zoekt naar: %s",
270 /* TR_MAKING_BOOT_FILESYSTEM */
271 "Aanmaken boot bestandssysteem...",
272 /* TR_MAKING_LOG_FILESYSTEM */
273 "Aanmaken log bestandssysteem...",
274 /* TR_MAKING_ROOT_FILESYSTEM */
275 "Aanmaken root bestandssysteem...",
276 /* TR_MAKING_SWAPSPACE */
277 "Aanmaken swap...",
278 /* TR_MANUAL */
279 "* HANDMATIG *",
280 /* TR_MAX_LEASE */
281 "Max. lease (min.):",
282 /* TR_MAX_LEASE_CR */
283 "Max. leasetijd\n",
284 /* TR_MISSING_BLUE_IP */
285 "Ontbrekende IP-informatie op de BLAUWE interface.",
286 /* TR_MISSING_ORANGE_IP */
287 "Ontbrekende IP-informatie op de ORANJE interface.",
288 /* TR_MISSING_RED_IP */
289 "Ontbrekende IP-informatie op de RODE interface.",
290 /* TR_MODULE_NAME_CANNOT_BE_BLANK */
291 "Modulenaam mag niet leeg zijn.",
292 /* TR_MODULE_PARAMETERS */
293 "Invoeren van de modulenaam en parameters voor de driver die u nodig hebt.",
294 /* TR_MOUNTING_BOOT_FILESYSTEM */
295 "Koppelen van het boot bestandssysteem...",
296 /* TR_MOUNTING_LOG_FILESYSTEM */
297 "Koppelen van het log bestandssysteem...",
298 /* TR_MOUNTING_ROOT_FILESYSTEM */
299 "Koppelen van het root bestandssysteem...",
300 /* TR_MOUNTING_SWAP_PARTITION */
301 "Koppelen van de swap partitie...",
302 /* TR_MSN_CONFIGURATION */
303 "Lokaal telefoonnummer (MSN/EAZ)",
304 /* TR_NETMASK_PROMPT */
305 "Netwerkmasker:",
306 /* TR_NETWORKING */
307 "Netwerk",
308 /* TR_NETWORK_ADDRESS_CR */
309 "Netwerkadres\n",
310 /* TR_NETWORK_ADDRESS_PROMPT */
311 "Netwerkadres:",
312 /* TR_NETWORK_CONFIGURATION_MENU */
313 "Netwerk configuratiemenu",
314 /* TR_NETWORK_CONFIGURATION_TYPE */
315 "Netwerk configuratietype",
316 /* TR_NETWORK_CONFIGURATION_TYPE_LONG */
317 "Selecteer de netwerkconfiguratie voor %s. De volgende configuratiesoorten vermelden welke interfaces op ethernet aangesloten zijn. Als u deze instellingen wijzigt, dan is een netwerk herstart nodig en u moet de netwerkdriver toewijzingen opnieuw maken.",
318 /* TR_NETWORK_MASK_CR */
319 "Netwerkmasker\n",
320 /* TR_NETWORK_SETUP_FAILED */
321 "Netwerkinstelling mislukt.",
322 /* TR_NOT_ENOUGH_CARDS_WERE_ALLOCATED */
323 "Er zijn onvoldoende kaarten toegewezen.",
324 /* TR_NO_BLUE_INTERFACE */
325 "Er is geen BLAUWE interface toegewezen.",
326 /* TR_NO_CDROM */
327 "Geen CD-ROM gevonden.",
328 /* TR_NO_GREEN_INTERFACE */
329 "Er is geen GROENE interface toegewezen.",
330 /* TR_NO_HARDDISK */
331 "Geen vaste schijf gevonden.",
332 /* TR_NO_IPCOP_TARBALL_FOUND */
333 "Er is geen ipcop tarball gevonden op de webserver.",
334 /* TR_NO_ORANGE_INTERFACE */
335 "Er is geen ORANJE interface toegewezen.",
336 /* TR_NO_RED_INTERFACE */
337 "Er is geen RODE interface toegewezen.",
338 /* TR_NO_SCSI_IMAGE_FOUND */
339 "Er is geen SCSI image gevonden op de webserver.",
340 /* TR_NO_UNALLOCATED_CARDS */
341 "Er zijn geen vrije kaarten over, er zijn er meer vereist. U kunt automatisch detecteren proberen en op zoek gaan naar meer kaarten, of u kiest een driver uit de lijst.",
342 /* TR_OK */
343 "Ok",
344 /* TR_PARTITIONING_DISK */
345 "Partitioneert schijf...",
346 /* TR_PASSWORDS_DO_NOT_MATCH */
347 "Wachtwoorden komen niet overeen.",
348 /* TR_PASSWORD_CANNOT_BE_BLANK */
349 "Wachtwoord mag niet leeg zijn.",
350 /* TR_PASSWORD_CANNOT_CONTAIN_SPACES */
351 "Wachtwoord mag geen spaties bevatten.",
352 /* TR_PASSWORD_PROMPT */
353 "Wachtwoord:",
354 /* TR_PHONENUMBER_CANNOT_BE_EMPTY */
355 "Telefoonnummer mag niet leeg zijn.",
356 /* TR_PREPARE_HARDDISK */
357 "Het installatieprogramma zal nu de vaste schijf voorbereiden op %s. Eerst wordt de schijf gepartitioneerd, daarna zullen de bestandssystemen erop worden gezet.",
358 /* TR_PRESS_OK_TO_REBOOT */
359 "Klik Ok om te herstarten.",
360 /* TR_PRIMARY_DNS */
361 "Primaire DNS:",
362 /* TR_PRIMARY_DNS_CR */
363 "Primaire DNS\n",
364 /* TR_PROBE */
365 "Opsporen",
366 /* TR_PROBE_FAILED */
367 "Automatisch detecteren mislukt.",
368 /* TR_PROBING_HARDWARE */
369 "Opsporen van hardware...",
370 /* TR_PROBING_FOR_NICS */
371 "Zoeken naar NIC's...",
372 /* TR_PROBLEM_SETTING_ADMIN_PASSWORD */
373 "Er is een probleem met het instellen van %s 'admin' gebruikerswachtwoord.",
374 /* TR_PROBLEM_SETTING_ROOT_PASSWORD */
375 "Er is een probleem met het instellen van %s 'root' gebruikerswachtwoord.",
376 /* TR_PROBLEM_SETTING_SETUP_PASSWORD */
377 "WORDT VERWIJDERD",
378 /* TR_PROTOCOL_COUNTRY */
379 "Protocol/Land",
380 /* TR_PULLING_NETWORK_UP */
381 "Netwerk opbrengen...",
382 /* TR_PUSHING_NETWORK_DOWN */
383 "Netwerk stoppen...",
384 /* TR_PUSHING_NON_LOCAL_NETWORK_DOWN */
385 "Niet-lokaal netwerk stoppen...",
386 /* TR_QUIT */
387 "Stoppen",
388 /* TR_RED_IN_USE */
389 "ISDN (of een andere externe verbinding) is momenteel in gebruik. U kunt ISDN niet configureren zolang de RODE interface actief is.",
390 /* TR_RESTART_REQUIRED */
391 "\n\nAls de configuratie gereed is moet het netwerk herstart worden.",
392 /* TR_RESTORE */
393 "Terugzetten",
394 /* TR_RESTORE_CONFIGURATION */
395 "Als u een diskette heeft met een %s systeemconfiguratie daarop, plaats dan de diskette in het station en klik op de terugzetten-knop.",
396 /* TR_ROOT_PASSWORD */
397 "'root' wachtwoord",
398 /* TR_SECONDARY_DNS */
399 "Secundaire DNS:",
400 /* TR_SECONDARY_DNS_CR */
401 "Secundaire DNS\n",
402 /* TR_SECONDARY_WITHOUT_PRIMARY_DNS */
403 "Secundaire DNS opgegeven zonder een primaire DNS",
404 /* TR_SECTION_MENU */
405 "Sectiemenu",
406 /* TR_SELECT */
407 "Selecteer",
408 /* TR_SELECT_CDROM_TYPE */
409 "Selecteer CDROM type",
410 /* TR_SELECT_CDROM_TYPE_LONG */
411 "Er is geen CD-ROM gedetecteerd in deze machine. Maak een keuze uit de volgende drivers waarmee %s de CD-ROM kan benaderen.",
412 /* TR_SELECT_INSTALLATION_MEDIA */
413 "Selecteer installatiemedium",
414 /* TR_SELECT_INSTALLATION_MEDIA_LONG */
415 "%s kan worden geïnstalleerd vanuit verschillende bronnen. De eenvoudigste manier is om de CDROM-speler van de machine te gebruiken. Als de computer geen CDROM-speler heeft, dan kunt vanaf een andere machine installeren die de installatiebestanden beschikbaar kan maken over het netwerk via HTTP of FTP.",
416 /* TR_SELECT_NETWORK_DRIVER */
417 "Selecteer netwerkdriver",
418 /* TR_SELECT_NETWORK_DRIVER_LONG */
419 "Selecteer de netwerkdriver voor de aanwezige kaart in deze machine. Als u HANDMATIG selecteert, krijgt u de mogelijkheid om de driver modulenaam en parameters op te geven voor drivers met speciale eisen, zoals voor ISA-kaarten.",
420 /* TR_SELECT_THE_INTERFACE_YOU_WISH_TO_RECONFIGURE */
421 "Selecteer de interface die u wilt herconfigureren.",
422 /* TR_SELECT_THE_ITEM */
423 "Selecteer het item dat u wilt configureren.",
424 /* TR_SETTING_ADMIN_PASSWORD */
425 "Instellen van %s 'admin' gebruikerswachtwoord...",
426 /* TR_SETTING_ROOT_PASSWORD */
427 "Instellen van 'root' wachtwoord....",
428 /* TR_SETTING_SETUP_PASSWORD */
429 "WORDT VERWIJDERD",
430 /* TR_SETUP_FINISHED */
431 "Setup is afgerond. Klik Ok.",
432 /* TR_SETUP_NOT_COMPLETE */
433 "Initiële setup was niet volledig afgerond. Verzeker u ervan dat de setup goed is afgerond door het setup programma nogmaals vanaf de commandoregel te draaien.",
434 /* TR_SETUP_PASSWORD */
435 "WORDT VERWIJDERD",
436 /* TR_SET_ADDITIONAL_MODULE_PARAMETERS */
437 "Instellen additionele moduleparameters",
438 /* TR_SINGLE_GREEN */
439 "Uw configuratie is ingesteld voor een enkele GROENE interface.",
440 /* TR_SKIP */
441 "Overslaan",
442 /* TR_START_ADDRESS */
443 "Beginadres:",
444 /* TR_START_ADDRESS_CR */
445 "Beginadres\n",
446 /* TR_STATIC */
447 "Statisch",
448 /* TR_SUGGEST_IO */
449 "(voorstel %x)",
450 /* TR_SUGGEST_IRQ */
451 "(voorstel %d)",
452 /* TR_THIS_DRIVER_MODULE_IS_ALREADY_LOADED */
453 "Deze drivermodule is al geladen.",
454 /* TR_TIMEZONE */
455 "Tijdzone",
456 /* TR_TIMEZONE_LONG */
457 "Kies de tijdzone waar u zich bevindt uit de lijst hieronder.",
458 /* TR_UNABLE_TO_EJECT_CDROM */
459 "Kan de CDROM niet uitwerpen.",
460 /* TR_UNABLE_TO_EXTRACT_MODULES */
461 "Kan de modules niet uitpakken.",
462 /* TR_UNABLE_TO_FIND_ANY_ADDITIONAL_DRIVERS */
463 "Kan geen additionele drivers vinden.",
464 /* TR_UNABLE_TO_FIND_AN_ISDN_CARD */
465 "Kan geen ISDN-kaart vinden in deze computer. U kunt extra module parameters opgeven als het een ISA-kaart betreft of als het speciale eisen heeft.",
466 /* TR_UNABLE_TO_INITIALISE_ISDN */
467 "Kan de ISDN-kaart niet initialiseren.",
468 /* TR_UNABLE_TO_INSTALL_FILES */
469 "Kan de bestanden niet installeren.",
470 /* TR_UNABLE_TO_INSTALL_LANG_CACHE */
471 "Kan de taalbestanden niet installeren.",
472 /* TR_UNABLE_TO_INSTALL_GRUB */
473 "Kan GRUB niet installeren.",
474 /* TR_UNABLE_TO_LOAD_DRIVER_MODULE */
475 "Kan de drivermodule niet laden.",
476 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_BOOT_FILESYSTEM */
477 "Kan het boot bestandssysteem niet aanmaken.",
478 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_LOG_FILESYSTEM */
479 "Kan het log bestandssysteem niet aanmaken.",
480 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_ROOT_FILESYSTEM */
481 "Kan het root bestandssysteem niet aanmaken.",
482 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_SWAPSPACE */
483 "Kan het swap bestandssysteem niet aanmaken.",
484 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK */
485 "Kan de symlink /dev/harddisk niet aanmaken.",
486 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK1 */
487 "Kan de symlink /dev/harddisk1 niet aanmaken.",
488 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK2 */
489 "Kan de symlink /dev/harddisk2 niet aanmaken.",
490 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK3 */
491 "Kan de symlink /dev/harddisk3 niet aanmaken.",
492 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_HARDDISK4 */
493 "Kan de symlink /dev/harddisk4 niet aanmaken.",
494 /* TR_UNABLE_TO_MAKE_SYMLINK_DEV_ROOT */
495 "Kan de symlink /dev/root niet aanmaken.",
496 /* TR_UNABLE_TO_MOUNT_BOOT_FILESYSTEM */
497 "Kan het boot bestandssysteem niet koppelen.",
498 /* TR_UNABLE_TO_MOUNT_LOG_FILESYSTEM */
499 "Kan het log bestandssysteem niet koppelen.",
500 /* TR_UNABLE_TO_MOUNT_PROC_FILESYSTEM */
501 "Kan het proc bestandssysteem niet koppelen.",
502 /* TR_UNABLE_TO_MOUNT_ROOT_FILESYSTEM */
503 "Kan het root bestandssysteem niet koppelen.",
504 /* TR_UNABLE_TO_MOUNT_SWAP_PARTITION */
505 "Kan de swap partitie niet koppelen.",
506 /* TR_UNABLE_TO_OPEN_HOSTS_FILE */
507 "Kan het hosts-bestand niet openen.",
508 /* TR_UNABLE_TO_OPEN_SETTINGS_FILE */
509 "Kan het instellingenbestand niet openen",
510 /* TR_UNABLE_TO_PARTITION */
511 "Kan de schijf niet partitioneren.",
512 /* TR_UNABLE_TO_REMOVE_TEMP_FILES */
513 "Kan de tijdelijke gedownloade bestanden niet verwijderen.",
514 /* TR_UNABLE_TO_SET_HOSTNAME */
515 "Kan de hostnaam niet instellen.",
516 /* TR_UNABLE_TO_UNMOUNT_CDROM */
517 "Kan het CDROM-/diskettestation niet ontkoppelen.",
518 /* TR_UNABLE_TO_UNMOUNT_HARDDISK */
519 "Kan de vaste schijf niet ontkoppelen.",
520 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_FSTAB */
521 "Kan /etc/fstab niet wegschrijven",
522 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTNAME */
523 "Kan /etc/hostname niet wegschrijven",
524 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTS */
525 "Kan /etc/hosts niet wegschrijven.",
526 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTS_ALLOW */
527 "Kan /etc/hosts.allow niet wegschrijven.",
528 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_ETC_HOSTS_DENY */
529 "Kan /etc/hosts.deny niet wegschrijven.",
530 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_VAR_SMOOTHWALL_ETHERNET_SETTINGS */
531 "Kan %s/ethernet/settings niet wegschrijven.",
532 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_VAR_SMOOTHWALL_MAIN_HOSTNAMECONF */
533 "Kan %s/main/hostname.conf niet wegschrijven.",
534 /* TR_UNABLE_TO_WRITE_VAR_SMOOTHWALL_MAIN_SETTINGS */
535 "Kan %s/main/settings niet wegschrijven.",
536 /* TR_UNCLAIMED_DRIVER */
537 "Er is een ongebruikte ethernetkaart van het type:\n%s\n\nU kunt deze toewijzen aan:",
538 /* TR_UNKNOWN */
539 "ONBEKEND",
540 /* TR_UNSET */
541 "NIET INGESTELD",
542 /* TR_USB_KEY_VFAT_ERR */
543 "Deze USB-sleutel is ongeldig (geen vfat partitie gevonden).",
544 /* TR_US_NI1 */
545 "US NI1",
546 /* TR_WARNING */
547 "WAARSCHUWING",
548 /* TR_WARNING_LONG */
549 "Als u dit IP-adres wijzigt, en u bent op afstand ingelogd, dan zal de verbinding naar de %s machine worden verbroken en u zult opnieuw moeten verbinden naar het nieuwe IP-adres. Dit is een riskante handeling en moet alleen geprobeerd worden als u fysieke toegang tot de machine hebt, in het geval er iets fout gaat.",
550 /* TR_WELCOME */
551 "Welkom bij het %s installatieprogramma. Als u 'annuleren' op een van de volgende schermen selecteert zal de computer herstarten.",
552 /* TR_YOUR_CONFIGURATION_IS_SINGLE_GREEN_ALREADY_HAS_DRIVER */
553 "Uw configuratie is ingesteld voor een enkele GROENE interface, welke al een driver toegewezen heeft.",
554 /* TR_YES */
555 "Ja",
556 /* TR_NO */
557 "Nee",
558 /* TR_AS */
559 "als",
560 /* TR_IGNORE */
561 "Negeer",
562 /* TR_PPP_DIALUP */
563 "PPP DIALUP (PPPoE, modem, ATM ...)",
564 /* TR_DHCP */
565 "DHCP",
566 /* TR_DHCP_STARTSERVER */
567 "Start DHCP-server ...",
568 /* TR_DHCP_STOPSERVER */
569 "Stopt DHCP-server ...",
570 /* TR_LICENSE_ACCEPT */
571 "Ik accepteer deze licentie.",
572 /* TR_LICENSE_NOT_ACCEPTED */
573 "Licentie niet geaccepteerd. Stopt!",
574 /* TR_EXT2FS_DESCR */
575 "Ext2 - Bestandssysteem zonder journal (geschikt voor flashdrives)",
576 /* TR_EXT3FS_DESCR */
577 "Ext3 - Bestandssysteem met journal",
578 /* TR_EXT4FS_DESCR */
579 "Ext4 - Bestandssysteem met journal",
580 /* TR_REISERFS_DESCR */
581 "ReiserFS - Bestandssysteem met journal",
582 /* TR_NO_LOCAL_SOURCE */
583 "Geen lokale bronmedia gevonden. Start download.",
584 /* TR_DOWNLOADING_ISO */
585 "Downloaden van installatie-image ...",
586 /* TR_DOWNLOAD_ERROR */
587 "Fout tijdens downloaden!",
588 /* TR_DHCP_FORCE_MTU */
589 "Forceer DHCP mtu:",
590 };