langs: reimport polish language file because there are encoding issues.
authorArne Fitzenreiter <arne_f@ipfire.org>
Sun, 24 Jul 2011 22:14:56 +0000 (00:14 +0200)
committerArne Fitzenreiter <arne_f@ipfire.org>
Sun, 24 Jul 2011 22:14:56 +0000 (00:14 +0200)
langs/pl/cgi-bin/pl.pl

index 8283fa330eba4254c8318d39b93e45d1c7b03caa..a3a4b6827283c7534f94723fb14088a000f19100 100644 (file)
@@ -2,13 +2,13 @@
 %tr,
 
 'Act as' => 'Act as:',
-'Add Level7 rule' => 'Dodaj regułÄ\99 L7',
-'Add Port Rule' => 'Dodaj regułÄ\99 portu',
-'Add Rule' => 'Dodaj regułÄ\99',
-'Async logging enabled' => 'WłÄ\85cz asynchroniczny zapis do pliku syslog',
-'Choose Rule' => 'Wybierz <u>jednÄ\85</u> z poniższych reguÅ\82.',
+'Add Level7 rule' => 'Dodaj regułÄ\99 L7',
+'Add Port Rule' => 'Dodaj regułÄ\99 portu',
+'Add Rule' => 'Dodaj regułÄ\99',
+'Async logging enabled' => 'WłÄ\85cz asynchroniczny zapis do pliku syslog',
+'Choose Rule' => 'Wybierz <u>jednÄ\85</u> z poniższych reguÅ\82.',
 'Class' => 'Klasa',
-'Class was deleted' => 'wraz z ewentualnymi podklasami została usuniÄ\99ta',
+'Class was deleted' => 'wraz z ewentualnymi podklasami została usuniÄ\99ta',
 'Client status and controlc' => 'Client status and control:',
 'ConnSched action' => 'Zadanie:',
 'ConnSched add action' => 'Dodaj zadanie',
 'ConnSched down' => 'Niżej',
 'ConnSched ipsecstart' => '(Re)start IPSec',
 'ConnSched ipsecstop' => 'Zatrzymanie IPSec',
-'ConnSched reconnect' => 'Ponowne poÅ\82Ã\84\85czenie',
+'cpu frequency per' => 'Czestotliwosc procesora na',
+'ConnSched reconnect' => 'Ponowne połączenie',
 'ConnSched scheduled actions' => 'Zaplanowane zadania',
 'ConnSched scheduler' => 'Harmonogram',
 'ConnSched select profile' => 'Wybierz profil',
 'ConnSched time' => 'Czas:',
 'ConnSched up' => 'Wyżej',
 'ConnSched weekdays' => 'Dni tygodnia:',
-'Enter TOS' => 'Aktywuj lub deaktywuj bity TOS <br /> a nastÄ\99pnie kliknij <i>Zapisz</i>.',
+'Enter TOS' => 'Aktywuj lub deaktywuj bity TOS <br /> a nastÄ\99pnie kliknij <i>Zapisz</i>.',
 'Existing Files' => 'Plików w bazie',
 'HDD temperature' => 'Temperatura HDD',
 'Level7 Protocol' => 'Protokół-L7',
 'Level7 Rule' => 'Reguła-L7',
 'Level7 rule' => 'Reguła L7 ',
-'Local VPN IP' => 'SieÃ\84\87 wewnÃ\84\99trzna (GREEN):',
+'Local VPN IP' => 'SieÄ\87 wewnÄ\99trzna (GREEN):',
 'MTU' => 'Rozmiar MTU:',
 'Number of IPs for the pie chart' => 'Liczba numerów IP na wykresie kołowym',
 'Number of Ports for the pie chart' => 'Liczba portów na wykresie kołowym',
 'Pages' => 'Stron',
 'Ping' => 'Ping :',
 'Port Rule' => 'Reguła portu',
-'QoS not enabled' => 'QoS nie jest włÄ\85czony!',
-'Queuelenght' => 'DługośÄ\87 kolejki',
+'QoS not enabled' => 'QoS nie jest włÄ\85czony!',
+'Queuelenght' => 'DługośÄ\87 kolejki',
 'Remote IP' => 'Zdalny IP / Nazwa hosta (DynDNS):',
-'Remote VPN IP' => 'PodsieÄ\87 VPN (np. 10.0.10.0/255.255.255.0):',
+'Remote VPN IP' => 'PodsieÄ\87 VPN (np. 10.0.10.0/255.255.255.0):',
 'Resolv' => 'Resolv-Retry:',
 'Scan for Files' => 'Scan for files',
 'Scan from Directory' => 'Scan from directory',
 'Utilization on' => 'Utilization on',
 'Verbose' => 'Verbose:',
 'WakeOnLan' => 'Wake On Lan',
-'a ca certificate with this name already exists' => 'Certyfikat CA z tÃ\84\85 nazwÃ\84\85 już istnieje.',
-'a connection with this common name already exists' => 'PołÃ\84\85czenie z tÃ\84\85 nazwÃ\84\85 pospolitÃ\84\85 (common name) już istnieje.',
-'a connection with this name already exists' => 'PołÃ\84\85czenie z tÃ\84\85 nazwÃ\84\85 już istnieje.',
+'a ca certificate with this name already exists' => 'Certyfikat CA z tÄ\85 nazwÄ\85 już istnieje.',
+'a connection with this common name already exists' => 'PołÄ\85czenie z tÄ\85 nazwÄ\85 pospolitÄ\85 (common name) już istnieje.',
+'a connection with this name already exists' => 'PołÄ\85czenie z tÄ\85 nazwÄ\85 już istnieje.',
 'abort' => 'przerwij',
-'access allowed' => 'DostÄ\99p dozwolony z:',
-'access refused with this oinkcode' => 'DostÄ\99p odrzucony dla tego Oink Code',
+'access allowed' => 'DostÄ\99p dozwolony z:',
+'access refused with this oinkcode' => 'DostÄ\99p odrzucony dla tego Oink Code',
 'accounting' => 'Accounting',
 'accounting user nonpdc' => 'Accounting - none PDC Mode',
 'accounting user pdc' => 'Accounting - PDC Mode',
 'active' => 'Aktywne',
 'add' => 'Dodaj',
 'add a host' => 'Dodaj hosta:',
-'add a new rule' => 'Dodaj nowÃ\84\85 reguÅ\82Ã\84\99:',
+'add a new rule' => 'Dodaj nowÄ\85 reguÅ\82Ä\99:',
 'add cron' => 'dodaj zadanie crona',
-'add device' => 'Dodaj urzÄ\85dzenie',
-'add network' => 'Dodaj sieÄ\87',
+'add device' => 'Dodaj urzÄ\85dzenie',
+'add network' => 'Dodaj sieÄ\87',
 'add new alias' => 'Dodaj nowy alias:',
-'add new lease' => 'Dodaj statyczne powiÄ\85zanie DHCP',
+'add new lease' => 'Dodaj statyczne powiÄ\85zanie DHCP',
 'add new ovpn' => 'Ustawienia OpenVPN:',
-'add printer' => 'Dodaj drukarkÄ\99',
-'add service' => 'Dodaj usługÄ\99',
+'add printer' => 'Dodaj drukarkÄ\99',
+'add service' => 'Dodaj usługÄ\99',
 'add share' => 'Dodaj zasób',
-'add subclass' => 'Dodaj podklasÄ\99',
+'add subclass' => 'Dodaj podklasÄ\99',
 'add user' => 'Dodaj użytkownika',
-'add xtaccess' => 'Dodaj dostÃ\84\99p z zewnÃ\84\85trz',
+'add xtaccess' => 'Dodaj dostÄ\99p z zewnÄ\85trz',
 'add-route' => 'Dodatkowe rutingi wypychane',
 'added from dhcp lease list' => 'Dodany z listy DHCP',
 'admin user password has been changed' => 'Hasło administratora zostało zmienione.',
 'advproxy AUTH method ntlm' => 'Windows',
 'advproxy AUTH method radius' => 'RADIUS',
 'advproxy AUTH no auth' => 'Domeny bez autoryzacji (jedna w linii)',
-'advproxy AUTH number of auth processes' => 'Liczba procesów autoryzujÄ\85cych',
+'advproxy AUTH number of auth processes' => 'Liczba procesów autoryzujÄ\85cych',
 'advproxy AUTH realm' => 'Authentication realm prompt',
 'advproxy AUTH user IP cache TTL' => 'TTL użytkownika/IP (w minutach)',
 'advproxy IDENT authorized users' => 'Uprawnieni użytkownicy (jeden w linii)',
 'advproxy IDENT required' => 'Wymagaj autoryzacji identd',
 'advproxy IDENT timeout' => 'Czas oczekiwania Ident (w sekundach)',
 'advproxy IDENT unauthorized users' => 'Unauthorized users (one per line)',
-'advproxy IDENT use negative access list' => 'Używaj negatywnej kontroli dostÄ\99pu',
-'advproxy IDENT use positive access list' => 'Używaj pozytywnej kontroli dostÄ\99pu',
+'advproxy IDENT use negative access list' => 'Używaj negatywnej kontroli dostÄ\99pu',
+'advproxy IDENT use positive access list' => 'Używaj pozytywnej kontroli dostÄ\99pu',
 'advproxy IDENT user based access restrictions' => 'User based access restrictions',
 'advproxy LDAP ADS' => 'Active Directory',
 'advproxy LDAP NDS' => 'Novell eDirectory',
 'advproxy LDAP binddn settings' => 'Ustawienia Bind DN',
 'advproxy LDAP binddn username' => 'Użytkownik Bind DN',
 'advproxy LDAP common settings' => 'Podstawowe ustawienia LDAP',
-'advproxy LDAP group access control' => 'Kontrola dostÄ\99pu wedÅ\82ug grup',
+'advproxy LDAP group access control' => 'Kontrola dostÄ\99pu wedÅ\82ug grup',
 'advproxy LDAP group required' => 'Wymagana grupa',
 'advproxy LDAP port' => 'Port',
 'advproxy LDAP server' => 'Serwer LDAP',
 'advproxy NCSA create user' => 'Utwórz użytkownika',
 'advproxy NCSA group' => 'Grupa',
 'advproxy NCSA group membership' => 'Członkowie grupy',
-'advproxy NCSA grp disabled' => 'WyłÄ\85czony',
+'advproxy NCSA grp disabled' => 'WyłÄ\85czony',
 'advproxy NCSA grp extended' => 'Rozszerzony',
 'advproxy NCSA grp standard' => 'Podstawowy',
-'advproxy NCSA min password length' => 'Minimalna długośÄ\87 hasÅ\82a',
-'advproxy NCSA no accounts' => 'Brak dostÄ\99pnych kont użytkowników',
+'advproxy NCSA min password length' => 'Minimalna długośÄ\87 hasÅ\82a',
+'advproxy NCSA no accounts' => 'Brak dostÄ\99pnych kont użytkowników',
 'advproxy NCSA password' => 'Hasło',
 'advproxy NCSA password confirm' => 'Hasło (potwierdź)',
 'advproxy NCSA redirector bypass' => 'Bypass redirection for members of the group',
 'advproxy NCSA update user' => 'Aktualizuj użytkownika',
 'advproxy NCSA user accounts' => 'Konta użytkowników',
-'advproxy NCSA user management' => 'ZarzÄ\85dzanie użytkownikami',
+'advproxy NCSA user management' => 'ZarzÄ\85dzanie użytkownikami',
 'advproxy NCSA username' => 'Nazwa użytkownika',
 'advproxy NTLM BDC hostname' => 'Host BDC',
 'advproxy NTLM PDC hostname' => 'Host PDC',
 'advproxy NTLM domain' => 'Domena',
 'advproxy NTLM domain settings' => 'Podstawowe ustawienia domeny',
 'advproxy NTLM unauthorized users' => 'Nieuprawnieni użytkownicy domeny (jeden w linii)',
-'advproxy NTLM use integrated auth' => 'WłÃ\84\85cz zintegrowanÃ\84\85 autoryzacjÃ\84\99 Windows',
-'advproxy NTLM use negative access list' => 'Używaj negatywnej kontroli dostÄ\99pu',
-'advproxy NTLM use positive access list' => 'Używaj pozytywnej kontroli dostÄ\99pu',
-'advproxy NTLM user based access restrictions' => 'Ograniczenia dostÄ\99pu użytkowników',
+'advproxy NTLM use integrated auth' => 'WłÄ\85cz zintegrowanÄ\85 autoryzacjÄ\99 Windows',
+'advproxy NTLM use negative access list' => 'Używaj negatywnej kontroli dostÄ\99pu',
+'advproxy NTLM use positive access list' => 'Używaj pozytywnej kontroli dostÄ\99pu',
+'advproxy NTLM user based access restrictions' => 'Ograniczenia dostÄ\99pu użytkowników',
 'advproxy RADIUS authorized users' => 'Uprawnieni użytkownicy (jeden w linii)',
 'advproxy RADIUS identifier' => 'Identyfikator',
 'advproxy RADIUS port' => 'Port',
 'advproxy RADIUS secret' => 'Współdzielone hasło (secret)',
 'advproxy RADIUS server' => 'Serwer RADIUS',
 'advproxy RADIUS unauthorized users' => 'Nieuprawnieni użytkownicy (jeden w linii)',
-'advproxy RADIUS use negative access list' => 'Używaj negatywnej kontroli dostÄ\99pu',
-'advproxy RADIUS use positive access list' => 'Używaj pozytywnej kontroli dostÄ\99pu',
-'advproxy RADIUS user based access restrictions' => 'Ograniczenia dostÄ\99pu użytkowników',
-'advproxy UA enable filter' => 'WłÃ\84\85cz sprawdzanie przeglÃ\84\85darki',
-'advproxy access' => 'DostÄ\99p',
+'advproxy RADIUS use negative access list' => 'Używaj negatywnej kontroli dostÄ\99pu',
+'advproxy RADIUS use positive access list' => 'Używaj pozytywnej kontroli dostÄ\99pu',
+'advproxy RADIUS user based access restrictions' => 'Ograniczenia dostÄ\99pu użytkowników',
+'advproxy UA enable filter' => 'WłÄ\85cz sprawdzanie przeglÄ\85darki',
+'advproxy access' => 'DostÄ\99p',
 'advproxy admin mail' => 'E-Mail administratora serwera proxy',
 'advproxy advanced proxy' => 'Advanced Proxy',
 'advproxy advanced web proxy' => 'Advanced Web Proxy',
 'advproxy back to main page' => 'Powrót do strony głównej',
 'advproxy banned ip clients' => 'Zablokowane adresy IP (jeden w linii)',
 'advproxy banned mac clients' => 'Zablokowane adresy MAC (jeden w linii)',
-'advproxy cache management' => 'ZarzÃ\84\85dzanie pamiÃ\84\99ciÃ\84\85 Cache',
-'advproxy cache replacement policy' => 'Polityka zatÄ\99powania cache',
-'advproxy chgwebpwd ERROR' => 'B Ł Ä\84 D :',
+'advproxy cache management' => 'ZarzÄ\85dzanie pamiÄ\99ciÄ\85 Cache',
+'advproxy cache replacement policy' => 'Polityka zatÄ\99powania cache',
+'advproxy chgwebpwd ERROR' => 'B Ł Ä\84 D :',
 'advproxy chgwebpwd SUCCESS' => 'S U K C E S :',
 'advproxy chgwebpwd change password' => 'Zmień hasło',
-'advproxy chgwebpwd change web password' => 'Z m i ń&nbsp; h a s ł o &nbsp; d o s t Ä\99 p u &nbsp; d o &nbsp; s i e c i &nbsp; w e b',
+'advproxy chgwebpwd change web password' => 'Z m i ń&nbsp; h a s ł o &nbsp; d o s t Ä\99 p u &nbsp; d o &nbsp; s i e c i &nbsp; w e b',
 'advproxy chgwebpwd new password' => 'Nowe hasło',
 'advproxy chgwebpwd new password confirm' => 'Nowe hasło (powtórz)',
 'advproxy chgwebpwd old password' => 'Aktualne hasło',
 'advproxy chgwebpwd username' => 'Użytkownik',
 'advproxy classroom extensions' => 'Classroom extensions',
-'advproxy clear cache' => 'WyczyśÄ\87 Cache',
+'advproxy clear cache' => 'WyczyśÄ\87 Cache',
 'advproxy client IP forwarding' => 'Przekazywanie adresu IP klienta',
 'advproxy common settings' => 'Ustawienia podstawowe',
-'advproxy content based throttling' => 'WłÃ\84\85cz ograniczenia przepustowoÅ\9bÃ\84\87 wg. zawartoÅ\9bci',
-'advproxy cre disabled' => 'Interferjs zarzÃ\84\85dzajÃ\84\85cy zostaÅ\82 wyÅ\82Ã\84\85czony przez administratora',
+'advproxy content based throttling' => 'WłÄ\85cz ograniczenia przepustowoÅ\9bÄ\87 wg. zawartoÅ\9bci',
+'advproxy cre disabled' => 'Interferjs zarzÄ\85dzajÄ\85cy zostaÅ\82 wyÅ\82Ä\85czony przez administratora',
 'advproxy cre group definitions' => 'Classroom group definitions',
 'advproxy cre supervisors' => 'Supervisor IP addresses (one per line)',
 'advproxy destination ports' => 'Porty docelowe',
 'advproxy download throttling' => 'Ograniczenia przepustowości',
-'advproxy enabled' => 'WłÄ\85czone',
-'advproxy enabled on' => 'WłÄ\85czone na',
-'advproxy errmsg acl cannot be empty' => 'Lista kontroli dostÃ\84\99pu nie może byÃ\84\87 pusta',
-'advproxy errmsg auth cache ttl' => 'Nieprawidłowa wartośÄ\87 dla TTL autoryzacji',
+'advproxy enabled' => 'WłÄ\85czone',
+'advproxy enabled on' => 'WłÄ\85czone na',
+'advproxy errmsg acl cannot be empty' => 'Lista kontroli dostÄ\99pu nie może byÄ\87 pusta',
+'advproxy errmsg auth cache ttl' => 'Nieprawidłowa wartośÄ\87 dla TTL autoryzacji',
 'advproxy errmsg auth children' => 'Nieprawidłowa liczba procesów autoryzacji',
-'advproxy errmsg auth ipcache may not be null' => 'TTL autoryzacji nie może wynosiÃ\84\87 0 kiedy wykorzystaywane sÃ\84\85 ograniczenia IP',
-'advproxy errmsg auth ipcache ttl' => 'Nieprawidłowa watośÄ\87 TTL użytkownika/IP',
-'advproxy errmsg change fail' => 'Hasło nie może byÄ\87 zmienione',
-'advproxy errmsg change success' => 'Hasło dostÄ\99pu do sieci web zostaÅ\82o zmienione',
-'advproxy errmsg hdd cache size' => 'Nieprawidłowa wartośÄ\87 rozmiaru cache na dysku (wymagane min 10 MB)',
+'advproxy errmsg auth ipcache may not be null' => 'TTL autoryzacji nie może wynosiÄ\87 0 kiedy wykorzystaywane sÄ\85 ograniczenia IP',
+'advproxy errmsg auth ipcache ttl' => 'Nieprawidłowa watośÄ\87 TTL użytkownika/IP',
+'advproxy errmsg change fail' => 'Hasło nie może byÄ\87 zmienione',
+'advproxy errmsg change success' => 'Hasło dostÄ\99pu do sieci web zostaÅ\82o zmienione',
+'advproxy errmsg hdd cache size' => 'Nieprawidłowa wartośÄ\87 rozmiaru cache na dysku (wymagane min 10 MB)',
 'advproxy errmsg ident timeout' => 'Nieprawidłowy czas oczekiwania ident',
 'advproxy errmsg invalid bdc' => 'Nieprawidłowa nazwa hosta dla zapasowego kontrolera domeny',
 'advproxy errmsg invalid destination port' => 'Nieprawodłowy port docelowy',
 'advproxy errmsg ldap server' => 'Nieprawidłowy adres IP serwera LDAP',
 'advproxy errmsg max userip' => 'Nieprawidłowa liczba adresów IP na użytkownika',
 'advproxy errmsg mem cache size' => 'Invalid value for memory cache size',
-'advproxy errmsg no browser' => 'Conajmniej 1 przeglÃ\84\85darka lub klient musi mieÃ\84\87 przyznany dostÃ\84\99p do sieci WEB',
-'advproxy errmsg no password' => 'Hasło nie może byÄ\87 puste',
-'advproxy errmsg no username' => 'Nazwa użytkownika nie może byÄ\87 pusta',
-'advproxy errmsg non-transparent proxy required' => 'Serwer proxy nie może byÃ\84\87 uruchomiony w trybie transparentym jeżeli chcesz używaÃ\84\87 autoryzacji',
+'advproxy errmsg no browser' => 'Conajmniej 1 przeglÄ\85darka lub klient musi mieÄ\87 przyznany dostÄ\99p do sieci WEB',
+'advproxy errmsg no password' => 'Hasło nie może byÄ\87 puste',
+'advproxy errmsg no username' => 'Nazwa użytkownika nie może byÄ\87 pusta',
+'advproxy errmsg non-transparent proxy required' => 'Serwer proxy nie może byÄ\87 uruchomiony w trybie transparentym jeżeli chcesz używaÄ\87 autoryzacji',
 'advproxy errmsg ntlm domain' => 'Wymagana nazwa domeny Windows',
 'advproxy errmsg ntlm pdc' => 'Wymagana nazwa hosta podstawowego kontrolera domeny',
 'advproxy errmsg password incorrect' => 'Nieprawidłowe hasło',
-'advproxy errmsg password length' => 'Nieprawidłowa wartośÄ\87 dÅ\82ugoÅ\9bci hasÅ\82a',
-'advproxy errmsg password length 1' => 'Hasło musi mieÄ\87 conajmniej ',
+'advproxy errmsg password length' => 'Nieprawidłowa wartośÄ\87 dÅ\82ugoÅ\9bci hasÅ\82a',
+'advproxy errmsg password length 1' => 'Hasło musi mieÄ\87 conajmniej ',
 'advproxy errmsg password length 2' => ' znaków',
-'advproxy errmsg passwords different' => 'Hasła nie pasujÄ\85 do siebie',
+'advproxy errmsg passwords different' => 'Hasła nie pasujÄ\85 do siebie',
 'advproxy errmsg radius port' => 'Nieprawidłowy numer portu RADIUS',
 'advproxy errmsg radius secret' => 'Wymagane współdzielone hasło RADIUS',
 'advproxy errmsg radius server' => 'Nieprawidłowy adres IP serwera RADIUS',
 'advproxy errmsg time restriction' => 'Niepoprawne ograniczenia czase',
-'advproxy error design' => 'Styl komunikatów o błÄ\99dach',
-'advproxy error language' => 'JÃ\84\99zyk komunikatów o bÅ\82Ã\84\99dach',
+'advproxy error design' => 'Styl komunikatów o błÄ\99dach',
+'advproxy error language' => 'JÄ\99zyk komunikatów o bÅ\82Ä\99dach',
 'advproxy fake referer' => 'Fake referer submitted to external sites',
 'advproxy fake useragent' => 'Fake useragent submitted to external sites',
-'advproxy friday' => 'PiÄ\85',
+'advproxy friday' => 'PiÄ\85',
 'advproxy from' => 'Od',
 'advproxy hdd cache size' => 'Rozmiar cache na dysku (MB)',
-'advproxy invalid num of children' => 'Niepoprawna liczba procesów filtrujÄ\85cych',
-'advproxy log enabled' => 'Logi włÄ\85czone',
+'advproxy invalid num of children' => 'Niepoprawna liczba procesów filtrujÄ\85cych',
+'advproxy log enabled' => 'Logi włÄ\85czone',
 'advproxy log query' => 'Log query terms',
 'advproxy log settings' => 'Ustawienia logowania',
 'advproxy log useragent' => 'Log useragents',
 'advproxy mode allow' => 'zezwól',
 'advproxy mode deny' => 'odmów',
 'advproxy monday' => 'Pon',
-'advproxy network based access' => 'Kontrola dostÄ\99pu oparta na sieciach',
-'advproxy no cache sites' => 'WyłÄ\85cz buforowanie dla tych domen (jedna w linii)',
+'advproxy network based access' => 'Kontrola dostÄ\99pu oparta na sieciach',
+'advproxy no cache sites' => 'WyłÄ\85cz buforowanie dla tych domen (jedna w linii)',
 'advproxy no clients defined' => 'Nie zdefiniowano klientów',
 'advproxy no connection auth' => 'No connection oriented authentication forwarding',
-'advproxy no cre groups' => 'Brak dostÃ\84\99pnych grup dostÃ\84\99pu',
-'advproxy no internal proxy on blue' => 'WyłÃ\84\85cz wewnÃ\84\99trzny dostÃ\84\99p z sieci BLUE do pozostaÅ\82ych podsieci',
-'advproxy no internal proxy on green' => 'WyłÃ\84\85cz wewnÃ\84\99trzny dostÃ\84\99p do sieci GREEN z innych podsieci',
+'advproxy no cre groups' => 'Brak dostÄ\99pnych grup dostÄ\99pu',
+'advproxy no internal proxy on blue' => 'WyłÄ\85cz wewnÄ\99trzny dostÄ\99p z sieci BLUE do pozostaÅ\82ych podsieci',
+'advproxy no internal proxy on green' => 'WyłÄ\85cz wewnÄ\99trzny dostÄ\99p do sieci GREEN z innych podsieci',
 'advproxy number of L1 dirs' => 'Liczba podkatalogów pierwszego poziomu',
-'advproxy off' => 'Proxy wyłÄ\85czone',
-'advproxy offline mode' => 'WłÄ\85cz tryb offline',
+'advproxy off' => 'Proxy wyłÄ\85czone',
+'advproxy offline mode' => 'WłÄ\85cz tryb offline',
 'advproxy on' => 'Proxy wł',
-'advproxy privacy' => 'PrywatnośÄ\87',
+'advproxy privacy' => 'PrywatnośÄ\87',
 'advproxy proxy port' => 'Port proxy',
 'advproxy ram cache size' => 'Rozmiar RAM cache (MB)',
-'advproxy redirector children' => 'Liczba procesów filtrujÄ\85cych',
+'advproxy redirector children' => 'Liczba procesów filtrujÄ\85cych',
 'advproxy reset' => 'Reset',
 'advproxy saturday' => 'Sob',
 'advproxy save and restart' => 'Zapis i restart',
 'advproxy unrestricted ip clients' => 'Adresy IP bez ograniczeń (jeden w linii)',
 'advproxy unrestricted mac clients' => 'Adresy MAC bez ograniczeń (jeden w linii)',
 'advproxy update accelerator' => 'Update accelerator',
-'advproxy update information' => 'DostÃ\84\99pna jest nowsza wersja do pobrania. Odwiedź <a href="http://www.advproxy.net" target="_blank">http://www.advproxy.net</a> aby uzyskaÃ\84\87 dodatkowe informacje.',
-'advproxy update notification' => 'Aktualizacja dostÄ\99pna!',
+'advproxy update information' => 'DostÄ\99pna jest nowsza wersja do pobrania. Odwiedź <a href="http://www.advproxy.net" target="_blank">http://www.advproxy.net</a> aby uzyskaÄ\87 dodatkowe informacje.',
+'advproxy update notification' => 'Aktualizacja dostÄ\99pna!',
 'advproxy upstream password' => 'Upstream password',
 'advproxy upstream proxy' => 'Upstream proxy',
 'advproxy upstream proxy host:port' => 'Upstream proxy (host:port)',
 'advproxy username forwarding' => 'Username forwarding',
 'advproxy via forwarding' => 'Proxy address forwarding',
 'advproxy visible hostname' => 'Widoczna nazwa hosta',
-'advproxy web browser' => 'PrzeglÄ\85darka WWW',
+'advproxy web browser' => 'PrzeglÄ\85darka WWW',
 'advproxy wednesday' => 'Śr',
 'again' => 'Ponownie:',
 'aktiv' => 'Aktywny',
 'album' => 'Album',
-'alcatelusb help' => 'Aby używaÃ\84\87 modemu Speedtouch 330 lub Speedtouch USB należy wgraÃ\84\87 na do systemu IPFire odpowiedni firmware. Pobierz pakiet <b>Embedded Firmware</b> dla SpeedTouch 330 ze strony speedtouch.com, rozpakuj pobrany plik a nastÃ\84\99pnie wgraj za pomocÃ\84\85 poniższego formularza odpowiedni dla Twojego modemu plik : KQD6_3.xxx jeżeli Rev<4 lub ZZZL_3.xxx dla Rev=4.',
+'alcatelusb help' => 'Aby używaÄ\87 modemu Speedtouch 330 lub Speedtouch USB należy wgraÄ\87 na do systemu IPFire odpowiedni firmware. Pobierz pakiet <b>Embedded Firmware</b> dla SpeedTouch 330 ze strony speedtouch.com, rozpakuj pobrany plik a nastÄ\99pnie wgraj za pomocÄ\85 poniższego formularza odpowiedni dla Twojego modemu plik : KQD6_3.xxx jeżeli Rev<4 lub ZZZL_3.xxx dla Rev=4.',
 'alcatelusb upload' => 'Wgraj firmware Speedtouch USB',
 'alias ip' => 'Alias IP',
 'aliases' => 'Aliasy',
-'aliases not active' => 'Aliasy nie bÃ\84\99\84\85 aktywne jeżeli interferjs RED nie jest statyczny',
+'aliases not active' => 'Aliasy nie bÄ\99\85 aktywne jeżeli interferjs RED nie jest statyczny',
 'all' => 'Wszystko',
 'all interfaces' => 'Wszystkie interfejsy',
 'all services' => 'Wszystkie usługi',
 'august' => 'Sierpień',
 'authentication' => 'Uwierzytelnianie:',
 'automatic' => 'Automatycznie',
-'available updates' => 'DostÄ\99pne aktualizacje:',
+'available updates' => 'DostÄ\99pne aktualizacje:',
 'average' => 'Srednia',
-'avoid dod' => 'Nie używaj tej opcji jeżeli wykorzystujesz wdzanianie na żÃ\84\85danie! Zazwyczaj wykorzystywane jeżeli IPFire jest za routerem. Interfejs RED musi byÃ\84\87 w jednej z 3 sieci np. 10/8, 172.16/12, 192.168/16',
-'back' => 'WRÓÄ\86',
+'avoid dod' => 'Nie używaj tej opcji jeżeli wykorzystujesz wdzanianie na żÄ\85danie! Zazwyczaj wykorzystywane jeżeli IPFire jest za routerem. Interfejs RED musi byÄ\87 w jednej z 3 sieci np. 10/8, 172.16/12, 192.168/16',
+'back' => 'WRÓÄ\86',
 'backup' => 'Backup',
 'backup archive' => 'Plik backupu (.dat)',
-'backup clear archive' => 'WyczyśÄ\87 plik backupu (.gz)',
+'backup clear archive' => 'WyczyśÄ\87 plik backupu (.gz)',
 'backup config floppy' => 'Backup konfiguracji - dyskietka',
 'backup configuration' => 'Konfiguracja backupu:',
 'backup erase key' => 'Usuń klucz',
-'backup explain key' => 'Kopie zapasowe sÃ\84\85 szyfrowane z użyciem tego klucza. W celu zapewnienia bezpieczeÅ\84stwa IPFire pozwala na odtwarzanie WYÅ\81Ã\84\84CZNIE kopii zapasowych zaszyfrowanych przy użyciu tego klucza. Masz 3 opcje do wyboru:',
+'backup explain key' => 'Kopie zapasowe sÄ\85 szyfrowane z użyciem tego klucza. W celu zapewnienia bezpieczeÅ\84stwa IPFire pozwala na odtwarzanie WYÅ\81Ä\84CZNIE kopii zapasowych zaszyfrowanych przy użyciu tego klucza. Masz 3 opcje do wyboru:',
 'backup explain key li1' => 'pozwól IPFire na wygenerowanie klucza dla Ciebie.',
 'backup explain key li2' => 'zaimportuj klucz (możliwe zabezpieczenie hasłem).',
 'backup explain key li3' => 'wypakuj klucz z nieszyfrowanej kopii z wersji 1.4.10.',
-'backup explain key no1' => 'powinieneś zachowaÃ\84\87 ten klucz jeżeli planujesz odtworzenie na nowych urzÃ\84\85dzeniach. IPFire pozwala tylko raz utworzyÃ\84\87/importowaÃ\84\87 klucz.',
+'backup explain key no1' => 'powinieneś zachowaÄ\87 ten klucz jeżeli planujesz odtworzenie na nowych urzÄ\85dzeniach. IPFire pozwala tylko raz utworzyÄ\87/importowaÄ\87 klucz.',
 'backup explain key no2' => 'legacy floppy backups are not concerned with this key.',
 'backup export key' => 'Eksportuj klucz',
 'backup extract key' => 'Wypakuj klucz',
 'backup generate key' => 'Generuj klucz',
 'backup import dat file' => 'Importuj plik backupu (.dat)',
 'backup import key' => 'Import klucza',
-'backup key' => 'Klucz szyfrujÄ\85cy kopii',
+'backup key' => 'Klucz szyfrujÄ\85cy kopii',
 'backup key file' => 'Backup key file',
 'backup key info' => 'IPFire restricts access to the backup key, thus you must know root password. You have possibility to protect this key outside of IPFire with a password.',
-'backup media info' => 'Dyskietki i/lub niesformatowane urzÃ\84\85dzenia mogÃ\84\85 powodowaÃ\84\87 wyÅ\9bwietlanie nieprawidÅ\82owych rozmiarów. W takim przypadku wybierz caÅ\82e urzÃ\84\85dzenie. PamiÃ\84\99taj o zamontowaniu dysku twardego przed usuniÃ\84\99ciem urzÃ\84\85dzenia. UWAGA: dyskietka utworzona w tym miejscu nie jest wykorzystywana w procesie instalacji!!!',
+'backup media info' => 'Dyskietki i/lub niesformatowane urzÄ\85dzenia mogÄ\85 powodowaÄ\87 wyÅ\9bwietlanie nieprawidÅ\82owych rozmiarów. W takim przypadku wybierz caÅ\82e urzÄ\85dzenie. PamiÄ\99taj o zamontowaniu dysku twardego przed usuniÄ\99ciem urzÄ\85dzenia. UWAGA: dyskietka utworzona w tym miejscu nie jest wykorzystywana w procesie instalacji!!!',
 'backup missing key' => 'Need the backup key to restore a set',
 'backup password' => 'Hasło do kopii',
 'backup protect key password' => 'Backup key password',
 'backup sets' => 'Backup sets',
-'backup to floppy' => 'Kopia na dyskietkiÄ\99',
+'backup to floppy' => 'Kopia na dyskietkiÄ\99',
 'backupaddon' => 'Kopia dodatków',
-'backupprofile' => 'Jeżeli ponowne połÃ\84\85czenie nie powiedzie siÃ\84\99 przeÅ\82Ã\84\85cz na profil',
+'backupprofile' => 'Jeżeli ponowne połÄ\85czenie nie powiedzie siÄ\99 przeÅ\82Ä\85cz na profil',
 'backups' => 'kopie',
-'backupwarning' => 'Najpierw należy przywróciÃ\84\87 kopiÃ\84\99 podstawowÃ\84\85, a nastÃ\84\99pnie kopiÃ\84\99 dodatków. ProszÃ\84\99 nie zmieniaÃ\84\87 nazwy pobranych plików z kopiami.',
+'backupwarning' => 'Najpierw należy przywróciÄ\87 kopiÄ\99 podstawowÄ\85, a nastÄ\99pnie kopiÄ\99 dodatków. ProszÄ\99 nie zmieniaÄ\87 nazwy pobranych plików z kopiami.',
 'bad characters in' => 'Niepoprawny znak w ',
 'bad characters in script field' => 'Niepoprawny znak w polu skryptu',
 'bad characters in the telephone number field' => 'Niepoprawny znak w polu z numerem telefonu.',
-'bad destination range' => 'Zakres portów docelowych posiada wartośÃ\84\87 poczÃ\84\85tkowÃ\84\85 która jest wiÃ\84\99ksza lub równa wartoÅ\9bci koÅ\84cowej.',
+'bad destination range' => 'Zakres portów docelowych posiada wartośÄ\87 poczÄ\85tkowÄ\85 która jest wiÄ\99ksza lub równa wartoÅ\9bci koÅ\84cowej.',
 'bad ignore filter' => 'Bad ignore filter:',
-'bad return code' => 'Program pomocniczy zwrócił kod błÄ\99du',
+'bad return code' => 'Program pomocniczy zwrócił kod błÄ\99du',
 'bad source range' => 'The Source port range has a first value that is greater than or equal to the second value.',
 'bandwidth usage' => 'wykorzystanie pasma (wyjście)',
-'bandwitherror' => 'Nie możesz zmieniÃ\84\87 ustawieÅ\84 przepustawoÅ\9bci kiedy Qos jest wÅ\82Ã\84\85czony. Najpierw wyÅ\82Ã\84\85cz Qos.<p>',
+'bandwitherror' => 'Nie możesz zmieniÄ\87 ustawieÅ\84 przepustawoÅ\9bci kiedy Qos jest wÅ\82Ä\85czony. Najpierw wyÅ\82Ä\85cz Qos.<p>',
 'bandwithsettings' => 'Ustawienia przepustowości',
 'basic options' => 'Podstawowe opcje',
-'beep when ppp connects or disconnects' => 'DźwiÃ\84\99k przy poÅ\82Ã\84\85czeniu/rozÅ\82Ã\84\85czeniu IPFire',
+'beep when ppp connects or disconnects' => 'DźwiÄ\99k przy poÅ\82Ä\85czeniu/rozÅ\82Ä\85czeniu IPFire',
 'behind a proxy' => 'Za proxy:',
 'bewan adsl pci st' => 'TO BE REMOVED',
 'bewan adsl usb' => 'TO BE REMOVED',
 'bitrate' => 'Bitrate',
 'bleeding rules' => 'Bleeding Edge Snort Rules',
 'blue' => 'BLUE',
-'blue access' => 'DostÄ\99p Blue',
-'blue access use hint' => 'Należy wprowadziÃ\84\87 adres IP lub MAC urzÃ\84\85dzenia. Możliwe jest także wprowadzenie oby adresów',
+'blue access' => 'DostÄ\99p Blue',
+'blue access use hint' => 'Należy wprowadziÄ\87 adres IP lub MAC urzÄ\85dzenia. Możliwe jest także wprowadzenie oby adresów',
 'blue interface' => 'Interfejs Blue',
 'broadcast' => 'Broadcast',
 'broken pipe' => 'Broken pipe',
 'bytes sent' => 'Bajtów wysłanych',
 'ca certificate' => 'Certyfikat CA',
 'ca name' => 'Nazwa CA',
-'cache management' => 'ZarzÃ\84\85dzanie pam. podrÃ\84\99cznÃ\84\85',
-'cache size' => 'Rozmiar pam. podrÄ\99cznej (MB):',
+'cache management' => 'ZarzÄ\85dzanie pam. podrÄ\99cznÄ\85',
+'cache size' => 'Rozmiar pam. podrÄ\99cznej (MB):',
 'cached' => 'cached',
 'cached memory' => 'Cached Memory  ',
 'cached swap' => 'Cached Swap',
-'calamaris available reports' => 'DostÄ\99pne raporty',
+'calamaris available reports' => 'DostÄ\99pne raporty',
 'calamaris byte unit' => 'Byte unit',
 'calamaris create report' => 'Utwórz raport',
-'calamaris enable content report' => 'WłÄ\85cz raport zawartoÅ\9bci',
-'calamaris enable distribution histogram' => 'WłÄ\85cz histogram rozkÅ\82adu',
-'calamaris enable domain report' => 'WłÄ\85cz raport domen',
-'calamaris enable performance report' => 'WłÄ\85cz raport wydajnoÅ\9bci',
-'calamaris enable requester report' => 'WłÃ\84\85cz raport wg. wywoÅ\82ujÃ\84\85cych',
-'calamaris enable verbose reporting' => 'WłÄ\85cz szczegóÅ\82owy raport',
+'calamaris enable content report' => 'WłÄ\85cz raport zawartoÅ\9bci',
+'calamaris enable distribution histogram' => 'WłÄ\85cz histogram rozkÅ\82adu',
+'calamaris enable domain report' => 'WłÄ\85cz raport domen',
+'calamaris enable performance report' => 'WłÄ\85cz raport wydajnoÅ\9bci',
+'calamaris enable requester report' => 'WłÄ\85cz raport wg. wywoÅ\82ujÄ\85cych',
+'calamaris enable verbose reporting' => 'WłÄ\85cz szczegóÅ\82owy raport',
 'calamaris high' => 'duża',
-'calamaris histogram resolution' => 'RozdzielczośÄ\87 histogramu',
+'calamaris histogram resolution' => 'RozdzielczośÄ\87 histogramu',
 'calamaris low' => 'niska',
 'calamaris medium' => 'średnia',
-'calamaris no reports available' => 'Brak dostÄ\99pnych raportów',
+'calamaris no reports available' => 'Brak dostÄ\99pnych raportów',
 'calamaris none' => 'brak',
 'calamaris number of content types' => 'Liczba typów zawartości',
 'calamaris number of domains' => 'Liczba domen',
 'calamaris number of requested urls' => 'Liczba wywoływanych URLi',
-'calamaris number of requesting hosts' => 'Liczba wywołujÄ\85cych hostów',
-'calamaris performance options' => 'Opcje wpływajÃ\84\85ce na wydajnoÅ\9bÃ\84\87',
+'calamaris number of requesting hosts' => 'Liczba wywołujÄ\85cych hostów',
+'calamaris performance options' => 'Opcje wpływajÄ\85ce na wydajnoÅ\9bÄ\87',
 'calamaris proxy reports' => 'Raporty Proxy',
-'calamaris refresh list' => 'Odśwież listÄ\99',
+'calamaris refresh list' => 'Odśwież listÄ\99',
 'calamaris report interval (in minutes)' => 'Interwał raportów (w minutach)',
 'calamaris report options' => 'Opcje raportu',
 'calamaris report period' => 'Przedział czasowy raportu',
 'calc traffic all x minutes' => 'Calculate traffic all x minutes',
 'cancel' => 'Anuluj',
 'cancel-adv-options' => 'Anuluj',
-'cannot enable both nat traversal and compression' => 'Nie można jednocześnie uruchomiÄ\87 opcji NAT traversal i kompresja.',
-'cannot enable ntp without specifying primary' => 'Nie można uruchomiÄ\87 NTP bez podania podstawowego.',
-'cannot specify secondary dns without specifying primary' => 'Nie można wprowadziÄ\87 zapasowego DNS bez podania podstawowego.',
-'cannot specify secondary ntp without specifying primary' => 'Nie można wprowadziÄ\87 zapasowego NTP bez podania podstawowego',
-'cannot specify secondary wins without specifying primary' => 'Nie można wprowadziÄ\87 zapasowego WINS bez podania podstawowego.',
-'cant change certificates' => 'Nie można zmieniÄ\87 certyfikatów',
-'cant enable xtaccess' => 'PowiÃ\84\85zana reguÅ\82a przekierowania portu jest wyÅ\82Ã\84\85czona w zwiÃ\84\85zku z czym nie można wÅ\82Ã\84\85czyÃ\84\87 zewnÃ\84\99trznego dostÃ\84\99pu dla tej reguÅ\82y.',
-'cant start openssl' => 'Nie można uruchomiÄ\87 OpenSSL',
+'cannot enable both nat traversal and compression' => 'Nie można jednocześnie uruchomiÄ\87 opcji NAT traversal i kompresja.',
+'cannot enable ntp without specifying primary' => 'Nie można uruchomiÄ\87 NTP bez podania podstawowego.',
+'cannot specify secondary dns without specifying primary' => 'Nie można wprowadziÄ\87 zapasowego DNS bez podania podstawowego.',
+'cannot specify secondary ntp without specifying primary' => 'Nie można wprowadziÄ\87 zapasowego NTP bez podania podstawowego',
+'cannot specify secondary wins without specifying primary' => 'Nie można wprowadziÄ\87 zapasowego WINS bez podania podstawowego.',
+'cant change certificates' => 'Nie można zmieniÄ\87 certyfikatów',
+'cant enable xtaccess' => 'PowiÄ\85zana reguÅ\82a przekierowania portu jest wyÅ\82Ä\85czona w zwiÄ\85zku z czym nie można wÅ\82Ä\85czyÄ\87 zewnÄ\99trznego dostÄ\99pu dla tej reguÅ\82y.',
+'cant start openssl' => 'Nie można uruchomiÄ\87 OpenSSL',
 'caps all' => 'Wszystko',
-'capsclosed' => 'ROZŁÄ\84CZONE',
+'capsclosed' => 'ROZŁÄ\84CZONE',
 'capsinactive' => 'NIEAKTYWNE',
-'capsopen' => 'POŁÄ\84CZONE',
+'capsopen' => 'POŁÄ\84CZONE',
 'capswarning' => 'OSTRZEŻENIE',
 'caption' => 'Caption',
 'cert' => 'Certyfikat',
 'cipher' => 'Szyfrowanie:',
 'city' => 'Miasto',
 'class in use' => 'Klasa jest aktualnie w użyciu.',
-'clear cache' => 'WyczyśÃ\84\87 pam. podrÃ\84\99cznÃ\84\85',
-'clear playlist' => 'WyczyśÃ\84\87 listÃ\84\99 odtwarzania playlist',
-'clenabled' => 'UdostÄ\99pnij czas w sieci lokalnej',
-'click to disable' => 'WłÄ\85czone (kliknij aby wyÅ\82.)',
-'click to enable' => 'WyłÄ\85czone (kliknij aby wÅ\82)',
+'clear cache' => 'WyczyśÄ\87 pam. podrÄ\99cznÄ\85',
+'clear playlist' => 'WyczyśÄ\87 listÄ\99 odtwarzania playlist',
+'clenabled' => 'UdostÄ\99pnij czas w sieci lokalnej',
+'click to disable' => 'WłÄ\85czone (kliknij aby wyÅ\82.)',
+'click to enable' => 'WyłÄ\85czone (kliknij aby wÅ\82)',
 'client' => 'Nazwa komputera',
 'clock has not been synchronized' => 'Zegar nie został zsynchonizowany',
 'clock last synchronized at' => 'Ostatnia synchronizacja zegara: ',
 'community rules' => 'Emergingthreats.net Community Rules',
 'comp-lzo' => 'Kompresja LZO:',
 'compression' => 'Kompresja:',
-'computer to modem rate' => 'SzybkośÃ\84\87 poÅ\82Ã\84\85czenia z komputerem:',
+'computer to modem rate' => 'SzybkośÄ\87 poÅ\82Ä\85czenia z komputerem:',
 'concentrator name' => 'Nazwa koncentratora:',
 'confirmation' => 'potwierdzenie',
-'connect' => 'OVPN Start / PołÄ\85cz',
-'connect the modem' => 'PołÄ\85cz z modemem',
-'connect timeout' => 'Czas oczekiwania połÄ\85czenia:',
-'connected' => 'PołÄ\85czony',
-'connecting' => 'ŁÄ\85czenie...',
-'connection' => 'PołÄ\85czenie',
-'connection closed' => 'Brak połÄ\85czenia...',
-'connection debugging' => 'Debugowanie połÄ\85czenia',
-'connection status and controlc' => 'Stan i kontrola połÄ\85czenia:',
-'connection tracking' => 'Śledzenie połÄ\85czeÅ\84 IPTables',
-'connection type' => 'Rodzaj połÄ\85czenia',
-'connection type is invalid' => 'Nieprawidłowy rodzaj połÄ\85czenia.',
-'connections' => 'PołÄ\85czenia',
-'connections are associated with this ca.  deleting the ca will delete these connections as well.' => 'istniejÃ\84\85 poÅ\82Ã\84\85czenia powiÃ\84\85zane z tym CA. UsuniÃ\84\99cie tego CA spowoduje także usuniÃ\84\99cie powiÃ\84\85zanych poÅ\82Ã\84\85czeÅ\84.',
-'connscheduler' => 'Harmonogram połÄ\85czeÅ\84',
-'core notice 1' => '<strong>Uwaga:</strong> DostÄ\99pna jest aktualizacja (core-update) z',
+'connect' => 'OVPN Start / PołÄ\85cz',
+'connect the modem' => 'PołÄ\85cz z modemem',
+'connect timeout' => 'Czas oczekiwania połÄ\85czenia:',
+'connected' => 'PołÄ\85czony',
+'connecting' => 'ŁÄ\85czenie...',
+'connection' => 'PołÄ\85czenie',
+'connection closed' => 'Brak połÄ\85czenia...',
+'connection debugging' => 'Debugowanie połÄ\85czenia',
+'connection status and controlc' => 'Stan i kontrola połÄ\85czenia:',
+'connection tracking' => 'Śledzenie połÄ\85czeÅ\84 IPTables',
+'connection type' => 'Rodzaj połÄ\85czenia',
+'connection type is invalid' => 'Nieprawidłowy rodzaj połÄ\85czenia.',
+'connections' => 'PołÄ\85czenia',
+'connections are associated with this ca.  deleting the ca will delete these connections as well.' => 'istniejÄ\85 poÅ\82Ä\85czenia powiÄ\85zane z tym CA. UsuniÄ\99cie tego CA spowoduje także usuniÄ\99cie powiÄ\85zanych poÅ\82Ä\85czeÅ\84.',
+'connscheduler' => 'Harmonogram połÄ\85czeÅ\84',
+'core notice 1' => '<strong>Uwaga:</strong> DostÄ\99pna jest aktualizacja (core-update) z',
 'core notice 2' => 'do',
 'core notice 3' => '.',
-'could not be opened' => 'nie może byÄ\87 otwarty.',
-'could not connect to' => 'Nie można połÃ\84\85czyÃ\84\87 z',
-'could not connect to www ipcop org' => 'Nie można połÃ\84\85czyÃ\84\87 z www.ipfire.org',
-'could not connect to www ipfire org' => 'Nie można połÃ\84\85czyÃ\84\87 z to www.ipfire.org',
-'could not create directory' => 'Nie można utworzyÄ\87 katalogu.',
-'could not download latest patch list' => 'Nie można pobraÃ\84\87 najnowszej listy poprawek (brak poÅ\82Ã\84\85czenia).',
-'could not download latest updates' => 'Nie można pobraÄ\87 najnowszej listy aktualizacji.',
-'could not download the available updates list' => 'Nie można pobraÃ\84\87 listy dostÃ\84\99pnych aktualizacji.',
-'could not open available updates file' => 'Nie można otworzyÃ\84\87 pliku z dostÃ\84\99pnymi aktualizacjami.',
-'could not open installed updates file' => 'Nie można otworzyÄ\87 pliku z zainstalowanymi aktualizacjami',
+'could not be opened' => 'nie może byÄ\87 otwarty.',
+'could not connect to' => 'Nie można połÄ\85czyÄ\87 z',
+'could not connect to www ipcop org' => 'Nie można połÄ\85czyÄ\87 z www.ipfire.org',
+'could not connect to www ipfire org' => 'Nie można połÄ\85czyÄ\87 z to www.ipfire.org',
+'could not create directory' => 'Nie można utworzyÄ\87 katalogu.',
+'could not download latest patch list' => 'Nie można pobraÄ\87 najnowszej listy poprawek (brak poÅ\82Ä\85czenia).',
+'could not download latest updates' => 'Nie można pobraÄ\87 najnowszej listy aktualizacji.',
+'could not download the available updates list' => 'Nie można pobraÄ\87 listy dostÄ\99pnych aktualizacji.',
+'could not open available updates file' => 'Nie można otworzyÄ\87 pliku z dostÄ\99pnymi aktualizacjami.',
+'could not open installed updates file' => 'Nie można otworzyÄ\87 pliku z zainstalowanymi aktualizacjami',
 'could not open update information file' => 'Could not open update information file.  The update file is corrupt.',
-'could not retrieve common name from certificate' => 'Nie można odzyskaÄ\87 nazwy serwera (common name) z certyfikatu.',
+'could not retrieve common name from certificate' => 'Nie można odzyskaÄ\87 nazwy serwera (common name) z certyfikatu.',
 'country' => 'Kraj',
-'cpu frequency per' => 'Czestotliwosc procesora na',
 'cpu idle usage' => 'Bezczynnosc CPU',
 'cpu interrupt usage' => 'Interrupt CPU Usage',
 'cpu iowait usage' => 'CPU oczekujace na IO',
 'current' => 'Aktualne',
 'current aliases' => 'Aktualne alias:',
 'current class' => 'Aktualna klasa',
-'current devices' => 'Aktualne urzÄ\85dzenia',
+'current devices' => 'Aktualne urzÄ\85dzenia',
 'current dhcp leases on blue' => 'Przydziały DHCP na interfejsie BLUE',
 'current dynamic leases' => 'Aktualne przydziały dynamiczne',
 'current fixed leases' => 'Aktualne przydziały statyczne',
 'current hosts' => 'Aktualne hosty:',
 'current media' => 'Aktualne media',
-'current ovpn' => 'Aktywne połÄ\85czenia OVPN:',
+'current ovpn' => 'Aktywne połÄ\85czenia OVPN:',
 'current playlist' => 'Aktualna lista odtw.',
 'current profile' => 'Aktualny profil:',
 'current rules' => 'Aktualne reguły:',
 'custom networks' => 'Własne sieci',
 'custom services' => 'Własne usługi',
 'daily firewallhits' => 'daily firewallhits',
-'dat without key' => 'Zaszyfrowane archiwa nie mogÃ\84\85 byÃ\84\87 odzyskane bez podania klucza.',
+'dat without key' => 'Zaszyfrowane archiwa nie mogÄ\85 byÄ\87 odzyskane bez podania klucza.',
 'date' => 'Data',
-'date not in logs' => 'Brak (lub tylko czÃ\84\99Å\9bÃ\84\87) logów dla podanej daty',
+'date not in logs' => 'Brak (lub tylko czÄ\99Å\9bÄ\87) logów dla podanej daty',
 'day' => 'Dzien',
 'day after' => 'Dzień po',
 'day before' => 'Dzień przed',
 'days' => 'dni.',
 'dbfile' => 'Dbfile',
-'ddns help dnsmadeeasy' => 'W polu nazwa hosta wprowadź twoje ID (lub listÄ\99 ID oddzielanych Å\9brednikami)',
+'ddns help dnsmadeeasy' => 'W polu nazwa hosta wprowadź twoje ID (lub listÄ\99 ID oddzielanych Å\9brednikami)',
 'ddns help freedns' => 'W polu użytkownik wprowadź connect string',
 'ddns help plus' => '<b>+</b> marks a mandatory field',
 'ddns hostname added' => 'Dynamiczny host DNS dodany',
 'ddns hostname modified' => 'Dynamiczny host DNS zmodyfikowany',
-'ddns hostname removed' => 'Dynamiczny host DNS usuniÄ\99ty',
-'ddns minimize updates' => 'Ograniczaj aktualizacjÃ\84\99: przed aktualizacjÃ\84\85 porównaj IP dla hosta "[host.]domain" z IP interfejsu RED.',
+'ddns hostname removed' => 'Dynamiczny host DNS usuniÄ\99ty',
+'ddns minimize updates' => 'Ograniczaj aktualizacjÄ\99: przed aktualizacjÄ\85 porównaj IP dla hosta "[host.]domain" z IP interfejsu RED.',
 'ddns noip prefix' => 'To use no-ip in group mode, prefix hostname with <b>%</b>',
 'deactivate' => 'deaktywuj',
 'deactivate user' => 'deaktywuj użytkownika',
 'default networks' => 'Domyślne sieci',
 'default renewal time' => 'Domyślny czas odnawiania',
 'default services' => 'Domyślne usługi',
-'defaultwarning' => 'UWAGA - Twoje ustawienia zostanÃ\84\85 utracone i zastÃ\84\85pione przez ustawienia domyÅ\9blne.',
+'defaultwarning' => 'UWAGA - Twoje ustawienia zostanÄ\85 utracone i zastÄ\85pione przez ustawienia domyÅ\9blne.',
 'delete' => 'Usuń',
 'delete cron' => 'Usuń zadanie crona',
 'delete pc' => 'Usuń komputer',
 'destination' => 'Cel',
 'destination ip' => 'Docelowe IP',
 'destination ip bad' => 'Niepoprawne docelowe IP',
-'destination ip or net' => 'Docelowe IP lub sieÄ\87',
-'destination net' => 'SieÄ\87 docelowa',
+'destination ip or net' => 'Docelowe IP lub sieÄ\87',
+'destination net' => 'SieÄ\87 docelowa',
 'destination port' => 'Port docelowy',
-'destination port numbers' => 'Port docelowy musi byÄ\87 prawidÅ\82owym numerem portu lub zakresem portów.',
-'destination port overlaps' => 'Zakres portów docelowych pokrywa siÃ\84\99 z istniejÃ\84\85cym.',
+'destination port numbers' => 'Port docelowy musi byÄ\87 prawidÅ\82owym numerem portu lub zakresem portów.',
+'destination port overlaps' => 'Zakres portów docelowych pokrywa siÄ\99 z istniejÄ\85cym.',
 'detail level' => 'Szczegóły',
-'device' => 'UrzÄ\85dzenie',
-'devices on blue' => 'UrzÄ\85dzenia na BLUE',
-'dhcp advopt add' => 'Dodaj opcjÄ\99 DHCP',
+'device' => 'UrzÄ\85dzenie',
+'devices on blue' => 'UrzÄ\85dzenia na BLUE',
+'dhcp advopt add' => 'Dodaj opcjÄ\99 DHCP',
 'dhcp advopt added' => 'Opcja DHCP dodana',
-'dhcp advopt blank value' => 'WartośÃ\84\87 opcji DHCP nie może byÃ\84\87 pusta.',
+'dhcp advopt blank value' => 'WartośÄ\87 opcji DHCP nie może byÄ\87 pusta.',
 'dhcp advopt custom definition' => 'Własne definicje opcji',
 'dhcp advopt definition' => 'Definicja',
-'dhcp advopt definition exists' => 'Definicja opcji istnieje. Możesz jÃ\84\85 zmodyfikowaÃ\84\87 lub usunÃ\84\85Ã\84\87.',
-'dhcp advopt edit' => 'Edydutj opcjÄ\99 DHCP',
+'dhcp advopt definition exists' => 'Definicja opcji istnieje. Możesz jÄ\85 zmodyfikowaÄ\87 lub usunÄ\85Ä\87.',
+'dhcp advopt edit' => 'Edydutj opcjÄ\99 DHCP',
 'dhcp advopt help' => 'Lista opcji',
 'dhcp advopt list' => 'Dodatkowe opcje DHCP',
-'dhcp advopt modified' => 'Zmodyfikowano opcjÄ\99 DHCP',
+'dhcp advopt modified' => 'Zmodyfikowano opcjÄ\99 DHCP',
 'dhcp advopt name' => 'Nazwa opcji',
-'dhcp advopt removed' => 'UsuniÃ\84\99to opcjÃ\84\99 DHCP',
+'dhcp advopt removed' => 'UsuniÄ\99to opcjÄ\99 DHCP',
 'dhcp advopt scope' => 'Zakres opcji',
 'dhcp advopt scope global' => 'Globalna',
 'dhcp advopt scope help' => 'Zakres globalny lub ograniczony do wybranych interfejsów.',
 'dhcp advopt unknown' => 'Nieprawidłowa nazwa opcji DHCP',
-'dhcp advopt value' => 'WartośÄ\87 opcji',
+'dhcp advopt value' => 'WartośÄ\87 opcji',
 'dhcp allow bootp' => 'Zazwalaj na klientów bootp',
-'dhcp base ip fixed lease' => 'CzÃ\84\99Å\9bÃ\84\87 IP do tworzenia powiÃ\84\85zaÅ\84 statycznych',
-'dhcp bootp pxe data' => 'Dodatkowe dane bootp pxe dla tego powiÄ\85zania statycznego',
+'dhcp base ip fixed lease' => 'CzÄ\99Å\9bÄ\87 IP do tworzenia powiÄ\85zaÅ\84 statycznych',
+'dhcp bootp pxe data' => 'Dodatkowe dane bootp pxe dla tego powiÄ\85zania statycznego',
 'dhcp configuration' => 'Konfiguracja DHCP',
-'dhcp create fixed leases' => 'Stwórz powiÄ\85zanie statyczne',
-'dhcp fixed lease err1' => 'Aby utworzyÃ\84\87 powiÃ\84\85zanie statyczne należy podaÃ\84\87 adres MAC i/lub nazwÃ\84\99 hosta.',
+'dhcp create fixed leases' => 'Stwórz powiÄ\85zanie statyczne',
+'dhcp fixed lease err1' => 'Aby utworzyÄ\87 powiÄ\85zanie statyczne należy podaÄ\87 adres MAC i/lub nazwÄ\99 hosta.',
 'dhcp fixed lease help1' => 'IP Addresses might be entered as FQDN',
 'dhcp mode' => 'DHCP',
 'dhcp server' => 'Serwer DHCP',
-'dhcp server disabled' => 'Serwer DHCP wyłÄ\85czony.  Zatrzymano.',
-'dhcp server disabled on blue interface' => 'Serwer DHCP wyłÄ\85czony na interfejsie BLUE',
-'dhcp server enabled' => 'Serwer DHCP włÄ\85czony.  Ponowne uruchamianie.',
-'dhcp server enabled on blue interface' => 'Serwer DHCP włÄ\85czony na interfejsie BLUE',
+'dhcp server disabled' => 'Serwer DHCP wyłÄ\85czony.  Zatrzymano.',
+'dhcp server disabled on blue interface' => 'Serwer DHCP wyłÄ\85czony na interfejsie BLUE',
+'dhcp server enabled' => 'Serwer DHCP włÄ\85czony.  Ponowne uruchamianie.',
+'dhcp server enabled on blue interface' => 'Serwer DHCP włÄ\85czony na interfejsie BLUE',
 'dhcp-options' => 'DHCP push options',
-'dial' => 'PołÄ\85cz',
-'dial profile' => 'PołÄ\85cz z profilem',
+'dial' => 'PołÄ\85cz',
+'dial profile' => 'PołÄ\85cz z profilem',
 'dial user password' => 'Dial user password:',
 'dial user password has been changed' => 'Dial user password has been changed.',
 'dialing mode' => 'Dialing mode:',
-'dialup red not ppp' => 'Profile połÃ\84\85czeÅ\84 wdzwanianych mogÃ\84\85 byÃ\84\87 używane tylko kiedy interfejs <b>RED</b> jest ustawiony jako <b>PPP Dialup</b><BR>Sprawdź ustawienia sieci.',
+'dialup red not ppp' => 'Profile połÄ\85czeÅ\84 wdzwanianych mogÄ\85 byÄ\87 używane tylko kiedy interfejs <b>RED</b> jest ustawiony jako <b>PPP Dialup</b><BR>Sprawdź ustawienia sieci.',
 'dialup settings' => 'Ustawienia wdzwaniania',
 'directory mask' => 'Prawa UNIX do katalogu',
 'directory writeable' => 'katalog ma prawo zapisu',
-'disabled' => 'wyłÄ\85czony',
-'disconnect' => 'OVPN Zatrz./RozłÄ\85czenie',
-'disconnects' => 'RozłÄ\85czeÅ\84',
+'disabled' => 'wyłÄ\85czony',
+'disconnect' => 'OVPN Zatrz./RozłÄ\85czenie',
+'disconnects' => 'RozłÄ\85czeÅ\84',
 'disk access per' => 'Dostepow do dysku na',
 'disk usage' => 'Wykorzystanie dysku',
 'display' => 'Wyświetl',
 'display charset' => 'Display Charset',
-'display hostname in window title' => 'Wyświetlaj nazwÄ\99 hosta w tytule okna',
+'display hostname in window title' => 'Wyświetlaj nazwÄ\99 hosta w tytule okna',
 'display traffic at home' => 'Wyświetlaj dane o ruchu na stronie startowej',
 'display webinterface effects' => 'Aktywuj efekty interfejsu',
 'dl client arch' => 'Pobierz pakiet klienta (zip)',
 'dmz' => 'DMZ',
 'dmz pinhole configuration' => 'Konfigracja DMZ pinhole',
 'dmz pinhole rule added' => 'Reguła DMZ pinhole dodana; restartowanie DMZ pinhole',
-'dmz pinhole rule removed' => 'Reguła DMZ pinhole usuniÄ\99ta; restartowanie DMZ pinhole',
-'dmzpinholes for same net not necessary' => 'DMZ Pinhole jest niepotrzebny pomiÄ\99dzy tymi samymi sieciami. Wybierz różne sieci ÅºródÅ\82owe i docelowe.',
-'dns address deleted' => 'Pomyślnie usuniÄ\99to!',
-'dns address deleted txt' => 'Adres serwera DNS został pomyślnie usuniÃ\84\99ty.<br />Należy wykonaÃ\84\87 restart lub nawiÃ\84\85zaÃ\84\87 ponownie poÅ\82Ã\84\85czenie!!!',
+'dmz pinhole rule removed' => 'Reguła DMZ pinhole usuniÄ\99ta; restartowanie DMZ pinhole',
+'dmzpinholes for same net not necessary' => 'DMZ Pinhole jest niepotrzebny pomiÄ\99dzy tymi samymi sieciami. Wybierz różne sieci ÅºródÅ\82owe i docelowe.',
+'dns address deleted' => 'Pomyślnie usuniÄ\99to!',
+'dns address deleted txt' => 'Adres serwera DNS został pomyślnie usuniÄ\99ty.<br />Należy wykonaÄ\87 restart lub nawiÄ\85zaÄ\87 ponownie poÅ\82Ä\85czenie!!!',
 'dns address done' => 'Zapisywanie ustawień serwerów DNS.',
-'dns address recon' => 'Ponowne łÄ\85czenie!',
+'dns address recon' => 'Ponowne łÄ\85czenie!',
 'dns check failed' => 'DNS check failed',
-'dns desc' => 'Jeżeli adres IP przydzielany jest z serwera DHCP dostawcy informacje o DNS zostanÃ\84\85 wprowadzone automatycznie. W tym miejscu możesz wprowadziÃ\84\87 wÅ\82asne adresy serwerów DNS.',
+'dns desc' => 'Jeżeli adres IP przydzielany jest z serwera DHCP dostawcy informacje o DNS zostanÄ\85 wprowadzone automatycznie. W tym miejscu możesz wprowadziÄ\87 wÅ\82asne adresy serwerów DNS.',
 'dns error 0' => 'Adres IP <strong>podstawowego</strong> DNS jest niepoprawny. Sprawdź ustawienia!<br />Wprowadzony adres<strong>zapasowego</strong> DNS jest prawidłowy.',
-'dns error 01' => 'Podane adresy serwerów DNS <strong>podstawowego</strong> i <strong>zapasowego</strong> sÄ\85 nieporawne. Sprawdź ustawienia!',
+'dns error 01' => 'Podane adresy serwerów DNS <strong>podstawowego</strong> i <strong>zapasowego</strong> sÄ\85 nieporawne. Sprawdź ustawienia!',
 'dns error 1' => 'Adres IP <strong>zapasowego</strong> DNS jest niepoprawny. Sprawdź ustawienia!<br />Wprowadzony adres <strong>podstawowego</strong> DNS jest prawidłowy.',
 'dns header' => 'Assign DNS server addresses only for DHCP on red0',
 'dns list' => 'Lista darmowych publicznych serwerów DNS',
 'dns new 1' => 'Nowy adres IP <strong>zapasowego</strong> DNS:',
 'dns proxy server' => 'Serwer Proxy DNS',
 'dns saved' => 'Zapisano poprawnie!',
-'dns saved txt' => 'Podane adresy serwerów DNS zostały poprawnie zapisane. <br />Należy wykonaÃ\84\87 restart lub wykonaÃ\84\87 ponowne Å\82Ã\84\85czenie, aby zmiany zostaÅ\82y zastosowane!',
+'dns saved txt' => 'Podane adresy serwerów DNS zostały poprawnie zapisane. <br />Należy wykonaÄ\87 restart lub wykonaÄ\87 ponowne Å\82Ä\85czenie, aby zmiany zostaÅ\82y zastosowane!',
 'dns server' => 'Serwer DNS',
 'dns title' => 'Domain Name System',
-'do not log this port list' => 'Odrzucaj tÃ\84\85 listÃ\84\99 portów zanim zostanÃ\84\85 zapisane do logu (zmniejsza rozmiar logów)',
-'dod' => 'ŁÃ\84\85cz na Å¼Ã\84\85danie',
-'dod for dns' => 'ŁÄ\85cz na Å¼adnie DNS:',
-'dod not compatible with ddns' => 'ŁÃ\84\85czenie na Å¼Ã\84\85danie nie jest kompatybilne z usÅ\82ugÃ\84\85 dynamicznego dns (dyndns)',
-'dod waiting' => 'ŁÃ\84\85czenie na Å¼Ã\84\85danie - oczekiwanie',
+'do not log this port list' => 'Odrzucaj tÄ\85 listÄ\99 portów zanim zostanÄ\85 zapisane do logu (zmniejsza rozmiar logów)',
+'dod' => 'ŁÄ\85cz na Å¼Ä\85danie',
+'dod for dns' => 'ŁÄ\85cz na Å¼adnie DNS:',
+'dod not compatible with ddns' => 'ŁÄ\85czenie na Å¼Ä\85danie nie jest kompatybilne z usÅ\82ugÄ\85 dynamicznego dns (dyndns)',
+'dod waiting' => 'ŁÄ\85czenie na Å¼Ä\85danie - oczekiwanie',
 'domain' => 'Domena',
 'domain master' => 'Domain Master',
 'domain name' => 'Nazwa domeny',
 'domain not set' => 'Domena nie ustawiona.',
 'donation' => 'Donation',
 'donation-link' => 'https://www.paypal.com/en_US/GB/i/btn/btn_donateCC_LG.gif',
-'donation-text' => '<strong>IPFire</strong> jest tworzony przez wolontariuszy w ich wolnym czasie. Jeżeli chcesz pomóc w dalszym rozwoju projektu możesz nas wspomóc dowolnÃ\84\85 kwotÃ\84\85. ',
+'donation-text' => '<strong>IPFire</strong> jest tworzony przez wolontariuszy w ich wolnym czasie. Jeżeli chcesz pomóc w dalszym rozwoju projektu możesz nas wspomóc dowolnÄ\85 kwotÄ\85. ',
 'done' => 'Do it',
 'dos charset' => 'Kodowanie DOS',
-'down and up speed' => 'Wprowadź parametry Twojego łÃ\84\85cza - prÃ\84\99dkoÅ\9bÃ\84\87 pobierania i wysyÅ\82ania danych <br /> i naciÅ\9bnij <i>Zapisz</i>.',
-'downlink speed' => 'PrÃ\84\99dkoÅ\9bÃ\84\87 pobierania (kbit/sec)',
+'down and up speed' => 'Wprowadź parametry Twojego łÄ\85cza - prÄ\99dkoÅ\9bÄ\87 pobierania i wysyÅ\82ania danych <br /> i naciÅ\9bnij <i>Zapisz</i>.',
+'downlink speed' => 'PrÄ\99dkoÅ\9bÄ\87 pobierania (kbit/sec)',
 'downlink std class' => 'standardowa klasa pobierania',
 'download' => 'pobierz',
 'download ca certificate' => 'Pobierz certyfikat CA',
 'drop wirelessinput' => 'Loguj odrzucone pakiety wejściowe wireless',
 'dst port' => 'Dst Port',
 'dstprt range overlaps' => 'Zakres portów zachodzi na jeden z aktualnie zdefiniowanych portów.',
-'dstprt within existing' => 'Port docelowy zawiera siÄ\99 w aktualnie zdefiniowanym zakresie portów.',
+'dstprt within existing' => 'Port docelowy zawiera siÄ\99 w aktualnie zdefiniowanym zakresie portów.',
 'duplicate ip' => 'Wprowadzono duplikat adresu IP',
 'duplicate ip bold' => 'Zduplikowany adresy zostały <b>pogrubiony</b>',
 'duplicate mac' => 'Wprowadzono duplikat adresu MAC',
-'duplicate name' => 'Taka nazwa już istnieje, proszÃ\84\99 podaÃ\84\87 innÃ\84\85.',
-'dyn dns source choice' => 'IPFire bÄ\99dzie dostarczaÅ\82 adres IP dla usÅ\82ugodawców Dynamic DNS z:',
+'duplicate name' => 'Taka nazwa już istnieje, proszÄ\99 podaÄ\87 innÄ\85.',
+'dyn dns source choice' => 'IPFire bÄ\99dzie dostarczaÅ\82 adres IP dla usÅ\82ugodawców Dynamic DNS z:',
 'dynamic dns' => 'Dynamiczny DNS',
 'dynamic dns client' => 'Klient dynamicznego DNS',
-'e-mail address too long' => 'Adres E-mail jest zbyt długi; nie powinien byÄ\87 dÅ\82uższy niż 40 znaków.',
-'eciadsl help' => 'Aby korzystaÃ\84\87 z modemu ECI ADSL należy wgraÃ\84\87 plik synch.bin na serwer IPFire. Należy pobraÃ\84\87 ten plik ze strony ECIADSL a nastÃ\84\99pnie wgraÃ\84\87 plik <b>synch.bin</b> wykorzystujÃ\84\85c poniższy formularz.',
+'e-mail address too long' => 'Adres E-mail jest zbyt długi; nie powinien byÄ\87 dÅ\82uższy niż 40 znaków.',
+'eciadsl help' => 'Aby korzystaÄ\87 z modemu ECI ADSL należy wgraÄ\87 plik synch.bin na serwer IPFire. Należy pobraÄ\87 ten plik ze strony ECIADSL a nastÄ\99pnie wgraÄ\87 plik <b>synch.bin</b> wykorzystujÄ\85c poniższy formularz.',
 'eciadsl upload' => 'Wgraj plik ECI ADSL synch.bin',
 'edit' => 'Edycja',
-'edit a rule' => 'Edytuj istniejÃ\84\85\84\85 reguÅ\82Ã\84\99:',
+'edit a rule' => 'Edytuj istniejÄ\85\85 reguÅ\82Ä\99:',
 'edit advanced settings when done' => 'Edytuj zaawansowane opcje kiedy zakończone.',
-'edit an existing alias' => 'Edytuj istniejÄ\85cy alias',
-'edit an existing host' => 'Edytuj istniejÄ\85cego hosta',
-'edit an existing lease' => 'Edytuj istniejÄ\85cy wpis statyczny',
-'edit device' => 'Edycja urzÄ\85dzenia',
+'edit an existing alias' => 'Edytuj istniejÄ\85cy alias',
+'edit an existing host' => 'Edytuj istniejÄ\85cego hosta',
+'edit an existing lease' => 'Edytuj istniejÄ\85cy wpis statyczny',
+'edit device' => 'Edycja urzÄ\85dzenia',
 'edit hosts' => 'Edycja hosta',
 'edit network' => 'Edycja sieci',
 'edit printer' => 'edycja drukarki',
 'edit share' => 'Edycja zasobu',
 'editor' => 'Edytor',
 'eg' => 'np.:',
-'email server can not be empty' => 'Serwer E-mail nie może byÄ\87 pusty',
+'email server can not be empty' => 'Serwer E-mail nie może byÄ\87 pusty',
 'emailreportlevel' => 'E-mailreportlevel',
-'empty' => 'To pole może zostaÄ\87 puste',
+'empty' => 'To pole może zostaÄ\87 puste',
 'empty profile' => 'pusty',
 'enable ignore filter' => 'Enable ignore filter',
-'enable javascript' => 'WłÄ\85cz javascript',
+'enable javascript' => 'WłÄ\85cz javascript',
 'enable wildcards' => 'Enable wildcards:',
-'enabled' => 'WłÄ\85czony:',
-'enabled on' => 'WłÄ\85czony na',
-'enabledtitle' => 'WłÄ\85czony',
+'enabled' => 'WłÄ\85czony:',
+'enabled on' => 'WłÄ\85czony na',
+'enabledtitle' => 'WłÄ\85czony',
 'encapsulation' => 'Encapsulacja',
 'encrypted' => 'Encrypted',
 'end address' => 'Adres końcowy:',
-'enter ack class' => 'Wprowadź klasÄ\99 dla ACK <br /> i naciÅ\9bnij <i>Zapisz</i>.',
-'enter data' => 'Wprowadź ustawienia <br /> a nastÄ\99pnie naciÅ\9bnij <i>Zapisz</i>.',
-'err bk 1' => 'BłÄ\85d tworzenia archiwum',
+'enter ack class' => 'Wprowadź klasÄ\99 dla ACK <br /> i naciÅ\9bnij <i>Zapisz</i>.',
+'enter data' => 'Wprowadź ustawienia <br /> a nastÄ\99pnie naciÅ\9bnij <i>Zapisz</i>.',
+'err bk 1' => 'BłÄ\85d tworzenia archiwum',
 'err bk 10 password' => 'Error with backup password',
-'err bk 2 key' => 'BłÄ\85d tworzenia pliku klucza',
-'err bk 3 tar' => 'BłÄ\85d dodawania plików do archiwum',
-'err bk 4 gz' => 'BłÄ\85d kompresji archiwum',
-'err bk 5 encrypt' => 'BłÄ\85d szyfrowania archiwum',
-'err rs 1' => 'BłÄ\85d przywracania archiwum',
-'err rs 6 decrypt' => 'BłÄ\85d odszyfrowywania archiwum',
+'err bk 2 key' => 'BłÄ\85d tworzenia pliku klucza',
+'err bk 3 tar' => 'BłÄ\85d dodawania plików do archiwum',
+'err bk 4 gz' => 'BłÄ\85d kompresji archiwum',
+'err bk 5 encrypt' => 'BłÄ\85d szyfrowania archiwum',
+'err rs 1' => 'BłÄ\85d przywracania archiwum',
+'err rs 6 decrypt' => 'BłÄ\85d odszyfrowywania archiwum',
 'err rs 7 untartst' => 'Niepoprawne odszyfrowane archiwum',
-'err rs 8 untar' => 'BłÄ\85d wypakowywania archiwum (untar)',
-'error config' => 'Nie można otworzyÄ\87 /var/ipfire/ovpn/config/ZERINA.ovpn !',
-'error external access' => 'Nie można otworzyÃ\84\87 /var/ipfire/xtaccess/config (dostÃ\84\99p zewnÃ\84\99trzny może nie dziaÅ\82\84\87)!',
-'error messages' => 'Wiadomości o błÄ\99dach:',
+'err rs 8 untar' => 'BłÄ\85d wypakowywania archiwum (untar)',
+'error config' => 'Nie można otworzyÄ\87 /var/ipfire/ovpn/config/ZERINA.ovpn !',
+'error external access' => 'Nie można otworzyÄ\87 /var/ipfire/xtaccess/config (dostÄ\99p zewnÄ\99trzny może nie dziaÅ\82\87)!',
+'error messages' => 'Wiadomości o błÄ\99dach:',
 'esp encryption' => 'Szyfrowanie ESP:',
 'esp grouptype' => 'Grupa ESP:',
 'esp integrity' => 'ESP Integrity:',
 'esp keylife' => 'Czas ważności klucza ESP:',
-'esp keylife should be between 1 and 24 hours' => 'Czas ważności klucza ESP powinien byÃ\84\87 pomiÃ\84\99cy 1 a 24 godzinami',
+'esp keylife should be between 1 and 24 hours' => 'Czas ważności klucza ESP powinien byÄ\87 pomiÄ\99cy 1 a 24 godzinami',
 'every' => 'Każdy',
 'exampel' => 'przykład',
 'exclude logfiles' => 'Wyklucz pliki z logami',
 'expires' => 'Wygasa',
 'export' => 'Export',
 'exportkey' => 'Export PSK',
-'external access' => 'DostÃ\84\99p zewnÃ\84\99trzny',
-'external access configuration' => 'Konfiguracja dostÃ\84\99pu zewnÃ\84\99trznego',
-'external access rule added' => ' Dodano regułÃ\84\99 dostÃ\84\99pu zewnÃ\84\99trznego; ponowne uruchamianie kontroli dostÃ\84\99pu',
-'external access rule changed' => ' Zmieniono regułÃ\84\99 dostÃ\84\99pu zewnÃ\84\99trznego; ponowne uruchamianie kontroli dostÃ\84\99pu',
-'external access rule removed' => ' UsuniÃ\84\99to reguÅ\82Ã\84\99 dostÃ\84\99pu zewnÃ\84\99trznego; ponowne uruchamianie kontroli dostÃ\84\99pu',
-'external aliases configuration' => 'Konfiguracja aliasów zewnÄ\99trznych',
+'external access' => 'DostÄ\99p zewnÄ\99trzny',
+'external access configuration' => 'Konfiguracja dostÄ\99pu zewnÄ\99trznego',
+'external access rule added' => ' Dodano regułÄ\99 dostÄ\99pu zewnÄ\99trznego; ponowne uruchamianie kontroli dostÄ\99pu',
+'external access rule changed' => ' Zmieniono regułÄ\99 dostÄ\99pu zewnÄ\99trznego; ponowne uruchamianie kontroli dostÄ\99pu',
+'external access rule removed' => ' UsuniÄ\99to reguÅ\82Ä\99 dostÄ\99pu zewnÄ\99trznego; ponowne uruchamianie kontroli dostÄ\99pu',
+'external aliases configuration' => 'Konfiguracja aliasów zewnÄ\99trznych',
 'extrahd' => 'ExtraHD',
-'extrahd detected drives' => 'wykryte napÄ\99dy',
+'extrahd detected drives' => 'wykryte napÄ\99dy',
 'false classnumber' => 'Numer klasy nie pasuje do interfejsu.',
 'false max bandwith' => 'Nieprawidłowe maksymalne pasmo (false).',
 'false min bandwith' => 'Nieprawidłowe minimalne pasmo (false).',
 'february' => 'Luty',
-'fetch ip from' => 'Próbuj uzyskaÃ\84\87 publiczne IP za pomocÃ\84\85 zewnÃ\84\99trznego serwera',
+'fetch ip from' => 'Próbuj uzyskaÄ\87 publiczne IP za pomocÄ\85 zewnÄ\99trznego serwera',
 'filename' => 'Nazwa pliku',
 'filesystem full' => 'Pełny system plików',
 'fireinfo ipfire version' => 'Wersja IPFire',
-'fireinfo is disabled' => 'Fireinfo jest wyłÄ\85czony',
-'fireinfo is enabled' => 'Fireinfo jest włÄ\85czony',
+'fireinfo is disabled' => 'Fireinfo jest wyłÄ\85czony',
+'fireinfo is enabled' => 'Fireinfo jest włÄ\85czony',
 'fireinfo is submitted' => 'Twój profil jest przesyłany do serwisu fireinfo.',
-'fireinfo is submitted button' => 'Nie, nie chcÃ\84\99 wiÃ\84\99cej przesyÅ\82\84\87 mojego profilu',
-'fireinfo kernel version' => 'Wersja jÄ\85dra',
+'fireinfo is submitted button' => 'Nie, nie chcÄ\99 wiÄ\99cej przesyÅ\82\87 mojego profilu',
+'fireinfo kernel version' => 'Wersja jÄ\85dra',
 'fireinfo not submitted' => 'Twój profil nie jest przesyłany do serwisu fireinfo.',
-'fireinfo not submitted button' => 'Tak, chcÃ\84\99 przesÅ\82\84\87 mój profil',
+'fireinfo not submitted button' => 'Tak, chcÄ\99 przesÅ\82\87 mój profil',
 'fireinfo pakfire version' => 'Wersja pakfire',
-'fireinfo please enable' => 'ProszÃ\84\99 wÅ\82Ã\84\85czyÃ\84\87 usÅ\82ugÃ\84\99 fireinfo.',
+'fireinfo please enable' => 'ProszÄ\99 wÅ\82Ä\85czyÄ\87 usÅ\82ugÄ\99 fireinfo.',
 'fireinfo settings' => 'Ustawienia Fireinfo',
 'fireinfo system version' => 'Wersja systemu',
-'fireinfo why descr1' => 'Dla rozwoju IPFire bardzo ważne jest włÄ\85czenie tej usÅ\82ugi',
+'fireinfo why descr1' => 'Dla rozwoju IPFire bardzo ważne jest włÄ\85czenie tej usÅ\82ugi',
 'fireinfo why descr2' => 'usługa. ',
-'fireinfo why enable' => 'Dlaczego powinienem włÃ\84\85czyÃ\84\87 fireinfo?',
-'fireinfo why read more' => 'Czytaj wiÄ\99cej o powodach.',
+'fireinfo why enable' => 'Dlaczego powinienem włÄ\85czyÄ\87 fireinfo?',
+'fireinfo why read more' => 'Czytaj wiÄ\99cej o powodach.',
 'fireinfo your profile id' => 'ID Twojego profilu',
 'firewall' => 'Zapora',
 'firewall graphs' => 'Zapora - Wykresy',
 'firmware upload' => 'Wgraj Firmware/Sterowniki',
 'fixed ip lease added' => 'Dodano statyczny wpis IP',
 'fixed ip lease modified' => 'Zmodyfikowano statyczny wpis IP',
-'fixed ip lease removed' => 'UsuniÄ\99to statyczny wpis IP',
-'force update' => 'Wymuś aktualizacjÄ\99',
+'fixed ip lease removed' => 'UsuniÄ\99to statyczny wpis IP',
+'force update' => 'Wymuś aktualizacjÄ\99',
 'force user' => 'force all new file to user',
-'forwarding rule added' => 'Dodano regułÄ\99 przekierowania; ponowne uruchamianie przekierowaÅ\84',
-'forwarding rule removed' => 'UsuniÃ\84\99to reguÅ\82Ã\84\99 przekierowania; ponowne uruchamianie przekierowaÅ\84',
-'forwarding rule updated' => 'Zmieniono regułÄ\99 przekierowania; ponowne uruchamianie przekierowaÅ\84',
+'forwarding rule added' => 'Dodano regułÄ\99 przekierowania; ponowne uruchamianie przekierowaÅ\84',
+'forwarding rule removed' => 'UsuniÄ\99to reguÅ\82Ä\99 przekierowania; ponowne uruchamianie przekierowaÅ\84',
+'forwarding rule updated' => 'Zmieniono regułÄ\99 przekierowania; ponowne uruchamianie przekierowaÅ\84',
 'free' => 'Wolne',
 'free memory' => 'Wolna pamiec    ',
 'free swap' => 'Wolny SWAP',
 'frequency' => 'Czestotliwosc',
-'friday' => 'PiÄ\85tek',
-'fritzdsl help' => 'Aby używaÃ\84\87 modemów Fritz Fritz!DSL fcdsl / fcdslsl / fcdsl2 / fcdslusb / fcdslslusb , należy wgraÃ\84\87 odpowiedni pakiet na serwer IPFire. W tym celu należy pobraÃ\84\87 pakiet tar odpowiadajÃ\84\85cy twojej wersji ze strony IPFire, a nastÃ\84\99pnie wgraÃ\84\87 plik <b>fcdsl-(your_version).tgz</b> na Twój serwer IPFire wykorzystujÃ\84\85c poniższy formularz.',
+'friday' => 'PiÄ\85tek',
+'fritzdsl help' => 'Aby używaÄ\87 modemów Fritz Fritz!DSL fcdsl / fcdslsl / fcdsl2 / fcdslusb / fcdslslusb , należy wgraÄ\87 odpowiedni pakiet na serwer IPFire. W tym celu należy pobraÄ\87 pakiet tar odpowiadajÄ\85cy twojej wersji ze strony IPFire, a nastÄ\99pnie wgraÄ\87 plik <b>fcdsl-(your_version).tgz</b> na Twój serwer IPFire wykorzystujÄ\85c poniższy formularz.',
 'fritzdsl upload' => 'Wgraj sterownik Fritz!DSL',
 'from' => 'Od',
 'from email adr' => 'Adres nadawcy e-mail',
 'generate root/host certificates' => 'Generuj certyfikaty root/host',
 'generate tripwire keys and init' => 'generuj klucze tripwire i inicjuj',
 'generatekeys' => 'Generuj klucze',
-'generatepolicy' => 'Generuj nowÃ\84\85 politykÃ\84\99',
+'generatepolicy' => 'Generuj nowÄ\85 politykÄ\99',
 'generatereport' => 'Generuj nowy raport',
-'generating the root and host certificates may take a long time. it can take up to several minutes on older hardware. please be patient' => 'Generowanie certyfikatów root i host może zajÃ\84\85c dÅ\82uższÃ\84\85 chwilÃ\84\99. Na starszym sprzÃ\84\99cie może trwaÃ\84\87 kilka minut. Zachowaj cierpliwoÅ\9bÃ\84\87',
+'generating the root and host certificates may take a long time. it can take up to several minutes on older hardware. please be patient' => 'Generowanie certyfikatów root i host może zajÄ\85c dÅ\82uższÄ\85 chwilÄ\99. Na starszym sprzÄ\99cie może trwaÄ\87 kilka minut. Zachowaj cierpliwoÅ\9bÄ\87',
 'genkey' => 'Generuj PSK',
 'genre' => 'Genre',
 'global settings' => 'Ustawienia globalne',
-'gpl i accept these terms and conditions' => 'AkceptujÄ\99 te warunki',
+'gpl i accept these terms and conditions' => 'AkceptujÄ\99 te warunki',
 'gpl license agreement' => 'Akceptacja licencji',
-'gpl please read carefully the general public license and accept it below' => 'ProszÃ\84\99 uważnie przeczytaÃ\84\87 licencjÃ\84\99 General Public License i zaakceptowaÃ\84\87 jej warunki',
+'gpl please read carefully the general public license and accept it below' => 'ProszÄ\99 uważnie przeczytaÄ\87 licencjÄ\99 General Public License i zaakceptowaÄ\87 jej warunki',
 'gpl unofficial translation of the general public license v3' => 'Nieoficjalne tłumaczenie General Public License v3',
 'graph' => 'Wykres',
 'graph per' => 'na',
 'guardian interface' => 'Interfejs',
 'guardian logfile' => 'Plik Log',
 'guardian timelimit' => 'Ograniczenie czasowe',
-'guest ok' => 'zezwól na dostÄ\99p dla goÅ\9bci',
+'guest ok' => 'zezwól na dostÄ\99p dla goÅ\9bci',
 'gui settings' => 'Ustawienia GUI',
-'gz with key' => 'Tylko zaszyfrowane archiwum może byÄ\87 odtworzone na tej maszynie.',
-'hangup' => 'RozłÄ\85cz',
+'gz with key' => 'Tylko zaszyfrowane archiwum może byÄ\87 odtworzone na tej maszynie.',
+'hangup' => 'RozłÄ\85cz',
 'hangup string' => 'Hangup:',
 'harddisk temperature' => 'Temperatura dysku',
 'harddisk temperature graphs' => 'wykresy temperatury hdd',
-'hardware graphs' => 'Wykresy sprzÄ\99tu',
+'hardware graphs' => 'Wykresy sprzÄ\99tu',
 'hdd temperature in' => 'Temperatura dysku w ',
 'help' => 'Pomoc',
 'high' => 'Wysoki',
 'host ip' => 'Adres IP hosta',
 'host to net vpn' => 'Host-to-Net Virtual Private Network (RoadWarrior)',
 'hostname' => 'Nazwa hosta',
-'hostname and domain already in use' => 'Nazwa hosta i domena sÄ\85 już w użyciu.',
-'hostname cant be empty' => 'Nazwa hosta nie może byÄ\87 pusta.',
+'hostname and domain already in use' => 'Nazwa hosta i domena sÄ\85 już w użyciu.',
+'hostname cant be empty' => 'Nazwa hosta nie może byÄ\87 pusta.',
 'hostname not set' => 'Nazwa hosta nie ustawiona.',
 'hosts config added' => 'Dodana konfiguracja hostów',
 'hosts config changed' => 'Zmieniona konfiguracja hostów',
 'icmp type' => 'Typ ICMP',
 'id' => 'ID',
 'idle' => 'Bezczynne',
-'idle timeout' => 'Czas bezczynności (min; 0 aby wyłÃ\84\85czyÃ\84\87):',
+'idle timeout' => 'Czas bezczynności (min; 0 aby wyłÄ\85czyÄ\87):',
 'idle timeout not set' => 'Nie określono czasu bezczynności.',
-'ids log viewer' => 'PrzeglÄ\85d logów IDS',
+'ids log viewer' => 'PrzeglÄ\85d logów IDS',
 'ids logs' => 'Logi IDS',
 'ids preprocessor' => 'Preprocessor IDS ',
-'ids rules license' => 'Aby używaÃ\84\87 certyfikowanych reguÅ\82 Sourcefire VRT, musisz zarejestrowaÃ\84\87 siÃ\84\99 na',
+'ids rules license' => 'Aby używaÄ\87 certyfikowanych reguÅ\82 Sourcefire VRT, musisz zarejestrowaÄ\87 siÄ\99 na',
 'ids rules license1' => '.',
-'ids rules license2' => 'Zaakceptuj licencje, aktywuj swoje konto przez klikniÃ\84\99cie linku otrzymanego mailem. NastÃ\84\99pnie przejdź do',
+'ids rules license2' => 'Zaakceptuj licencje, aktywuj swoje konto przez klikniÄ\99cie linku otrzymanego mailem. NastÄ\99pnie przejdź do',
 'ids rules license3' => 'naciśnij przycis "Generate code"-i skopiuj 40-to znakowy Oinkcode do pola poniżej.',
 'ids rules update' => 'Aktualizacja reguł Snorta',
 'iface' => 'Iface',
 'ignore filter' => 'Ignore filter',
 'ike encryption' => 'Szyfrowanie IKE:',
 'ike grouptype' => 'Typ grupy IKE:',
-'ike integrity' => 'SpójnośÄ\87 IKE:',
+'ike integrity' => 'SpójnośÄ\87 IKE:',
 'ike lifetime' => 'Czas ważności IKE:',
-'ike lifetime should be between 1 and 8 hours' => 'Czas ważności IKE powinien wynosiÄ\87 od 1 do 8 godzin.',
+'ike lifetime should be between 1 and 8 hours' => 'Czas ważności IKE powinien wynosiÄ\87 od 1 do 8 godzin.',
 'import' => 'Import',
 'importkey' => 'Import PSK',
 'in' => 'W',
 'inactive' => 'nieaktywne/y',
-'include logfiles' => 'DołÄ\85cz pliki z logami',
-'incoming' => 'przychodzÄ\85ce/y',
+'include logfiles' => 'DołÄ\85cz pliki z logami',
+'incoming' => 'przychodzÄ\85ce/y',
 'incoming traffic in bytes per second' => 'Ruch przychodzacy',
 'incorrect password' => 'Niepoprawne hasło',
 'info' => 'Info',
 'init string' => 'Inicjuj:',
-'insert floppy' => 'Aby wykonaÃ\84\87 kopiÃ\84\99 na dyskietkÃ\84\99 wÅ\82óż sformatowany noÅ\9bnik do napÃ\84\99du w serwerze IPFire i naciÅ\9bnij <i>kopia na dyskietÃ\84\99</i> aby zapisaÃ\84\87 konfiguracjÃ\84\99 systemu. Należy uważnie sprawdziÃ\84\87 wynik tej operacji. Wykonywania kopii może zajÃ\84\85c dÅ\82uższÃ\84\85 chwilÃ\84\99, zachowaj cierpliwoÅ\9bÃ\84\87.<p>',
+'insert floppy' => 'Aby wykonaÄ\87 kopiÄ\99 na dyskietkÄ\99 wÅ\82óż sformatowany noÅ\9bnik do napÄ\99du w serwerze IPFire i naciÅ\9bnij <i>kopia na dyskietÄ\99</i> aby zapisaÄ\87 konfiguracjÄ\99 systemu. Należy uważnie sprawdziÄ\87 wynik tej operacji. Wykonywania kopii może zajÄ\85c dÅ\82uższÄ\85 chwilÄ\99, zachowaj cierpliwoÅ\9bÄ\87.<p>',
 'insert removable device' => 'Włóż wymienny nośnik',
 'install' => 'Instaluj',
-'install new update' => 'Instaluj nowÃ\84\85 aktualizacjÃ\84\99:',
+'install new update' => 'Instaluj nowÄ\85 aktualizacjÄ\99:',
 'installed' => 'Zainstalowane',
 'installed updates' => 'Zainstalowane aktualizacje:',
 'instant update' => 'Instant Update',
 'internet' => 'INTERNET',
 'intrusion detection' => 'Wykrywanie intruzów',
 'intrusion detection system' => 'System wykrywania intruzów',
-'intrusion detection system log viewer' => 'PrzeglÄ\85d logów systemu wykrywania intruzów',
+'intrusion detection system log viewer' => 'PrzeglÄ\85d logów systemu wykrywania intruzów',
 'intrusion detection system rules' => 'reguły systemu wykrywania intruzów',
 'intrusion detection system2' => 'System wykrywania intruzów:',
 'invalid broadcast ip' => 'Niepoprawny broadcast IP',
 'invalid cache size' => 'Niepoprawny rozmiar cache.',
 'invalid characters found in pre-shared key' => 'Nieporawny znak w polu klucza współdzielonego.',
-'invalid date entered' => 'Wprowadzono niepoprawnÃ\84\85 datÃ\84\99.',
+'invalid date entered' => 'Wprowadzono niepoprawnÄ\85 datÄ\99.',
 'invalid default lease time' => 'Niepoprawny domyślny czas dzierżawy.',
 'invalid domain name' => 'Niepoprawna nazwa domeny.',
-'invalid downlink speed' => 'Niepoprawna szybkośÄ\87 pobierania.',
+'invalid downlink speed' => 'Niepoprawna szybkośÄ\87 pobierania.',
 'invalid end address' => 'Niepoprawny adres końcowy.',
 'invalid fixed ip address' => 'Niepoprawny adres IP wpisu statycznego',
 'invalid fixed mac address' => 'Niepoprawny adres MAC wpisu statycznego',
 'invalid hostname' => 'Niepoprawna nazwa hosta.',
-'invalid input' => 'Niepoprawna wartośÄ\87',
-'invalid input for authentication method' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 metody uwierzytelniana.',
-'invalid input for city' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu miasto.',
-'invalid input for country' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu kraj.',
-'invalid input for department' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu oddziaÅ\82.',
-'invalid input for dhcp dns' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu DHCP DNS',
-'invalid input for dhcp domain' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu domena DHCP',
-'invalid input for dhcp wins' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu DHCP WINS',
-'invalid input for e-mail address' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu adres e-mail.',
-'invalid input for esp keylife' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu czas ważnoÅ\9bci ESP',
-'invalid input for hostname' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu nazwa hosta.',
-'invalid input for ike lifetime' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu czas ważnoÅ\9bci IKE',
-'invalid input for keepalive 1' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu Keepalive ping',
-'invalid input for keepalive 1:2' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu Keepalive. Używaj min. wspóÅ\82czynnika 1:2',
-'invalid input for keepalive 2' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu Keepalive ping-restart',
-'invalid input for max clients' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu Max Klientów',
-'invalid input for name' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu peÅ\82na nazwa użytkownika lub nazwa hosta systemu',
+'invalid input' => 'Niepoprawna wartośÄ\87',
+'invalid input for authentication method' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 metody uwierzytelniana.',
+'invalid input for city' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu miasto.',
+'invalid input for country' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu kraj.',
+'invalid input for department' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu oddziaÅ\82.',
+'invalid input for dhcp dns' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu DHCP DNS',
+'invalid input for dhcp domain' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu domena DHCP',
+'invalid input for dhcp wins' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu DHCP WINS',
+'invalid input for e-mail address' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu adres e-mail.',
+'invalid input for esp keylife' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu czas ważnoÅ\9bci ESP',
+'invalid input for hostname' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu nazwa hosta.',
+'invalid input for ike lifetime' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu czas ważnoÅ\9bci IKE',
+'invalid input for keepalive 1' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu Keepalive ping',
+'invalid input for keepalive 1:2' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu Keepalive. Używaj min. wspóÅ\82czynnika 1:2',
+'invalid input for keepalive 2' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu Keepalive ping-restart',
+'invalid input for max clients' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu Max Klientów',
+'invalid input for name' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu peÅ\82na nazwa użytkownika lub nazwa hosta systemu',
 'invalid input for oink code' => 'Niepoprawny OINKCODE',
-'invalid input for organization' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu organizacja',
-'invalid input for remote host/ip' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu zdalny host/ip.',
-'invalid input for state or province' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu stan lub prowincja.',
+'invalid input for organization' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu organizacja',
+'invalid input for remote host/ip' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu zdalny host/ip.',
+'invalid input for state or province' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu stan lub prowincja.',
 'invalid ip' => 'Niepoprawny adres IP',
-'invalid keep time' => 'Czas podtrzymywania musi byÃ\84\87 prawidÅ\82owÃ\84\85 liczbÃ\84\85',
+'invalid keep time' => 'Czas podtrzymywania musi byÄ\87 prawidÅ\82owÄ\85 liczbÄ\85',
 'invalid key' => 'Niepoprawny klucz.',
 'invalid loaded file' => 'Wczytano niepoprawny plik',
-'invalid local-remote id' => 'lokalny i zdalny id nie mogÃ\84\85 byÃ\84\87 takie same i muszÃ\84\85 rozpoczynaÃ\84\87 siÃ\84\99 od znaku "@" sign. SÃ\84\85 to tak zwane leftid i rightid w terminologii strongswan.',
+'invalid local-remote id' => 'lokalny i zdalny id nie mogÄ\85 byÄ\87 takie same i muszÄ\85 rozpoczynaÄ\87 siÄ\99 od znaku "@" sign. SÄ\85 to tak zwane leftid i rightid w terminologii strongswan.',
 'invalid logserver address' => 'Nieporawny adres serwera syslogd server',
 'invalid mac address' => 'Niepoprawny adres MAC',
 'invalid max lease time' => 'Niepoprawny maksymalny czas dzierżawy.',
-'invalid maximum incoming size' => 'Niepoprawny maksymalny rozmiar przychodzÄ\85cy (incoming size).',
+'invalid maximum incoming size' => 'Niepoprawny maksymalny rozmiar przychodzÄ\85cy (incoming size).',
 'invalid maximum object size' => 'Niepoprawny maksymalny rozmiar obiektu.',
-'invalid maximum outgoing size' => 'Niepoprawny maksymalny rozmiar wychodzÄ\85cy (outgoing size).',
+'invalid maximum outgoing size' => 'Niepoprawny maksymalny rozmiar wychodzÄ\85cy (outgoing size).',
 'invalid md5sum' => 'Niepoprawna suma MD5.',
 'invalid minimum object size' => 'Niepoprawny minimalny rozmiar obiektu.',
 'invalid mtu input' => 'Niepoprawne MTU',
 'invalid netmask' => 'Niepoprawna maska sieci',
-'invalid port' => 'Niepoprawny port. Musi to byÄ\87 prawidÅ\82owy numer portu..',
-'invalid port list' => 'Lista portów powinna wyglÃ\84\85daÃ\84\87 nastÃ\84\99pujÃ\84\85co: port[,port]... gdzie port jest liczbÃ\84\85 lub wpisem z /etc/services',
+'invalid port' => 'Niepoprawny port. Musi to byÄ\87 prawidÅ\82owy numer portu..',
+'invalid port list' => 'Lista portów powinna wyglÄ\85daÄ\87 nastÄ\99pujÄ\85co: port[,port]... gdzie port jest liczbÄ\85 lub wpisem z /etc/services',
 'invalid primary dns' => 'Niepoprawny podstawowy DNS.',
 'invalid primary ntp' => 'Niepoprawny adres podstawowego serwera NTP',
 'invalid secondary dns' => 'Niepoprawny zapasowy DNS.',
 'invalid secondary ntp' => 'Niepoprawny adres drugiego serwera NTP',
-'invalid start address' => 'Niepoprawny adres poczÄ\85tkowy.',
+'invalid start address' => 'Niepoprawny adres poczÄ\85tkowy.',
 'invalid time entered' => 'Wprowadzono niepoprawny czas.',
 'invalid time period' => 'Nieprawidłowy okres czasu',
-'invalid uplink speed' => 'Nieprawidłowa szybkośÄ\87 wysyÅ\82ania.',
+'invalid uplink speed' => 'Nieprawidłowa szybkośÄ\87 wysyÅ\82ania.',
 'invalid upstream proxy username or password setting' => 'Nieprawidłowy użytkownik lub hasło dla upstream proxy.',
-'invalid users' => 'lista użytkowników z zabronionym dostÄ\99pem',
+'invalid users' => 'lista użytkowników z zabronionym dostÄ\99pem',
 'invalid vpi vpci' => 'Nieprawidłowe ustawienia VPI/VPCI',
 'invalid wins address' => 'Nieprawidłowy adres serwera WINS.',
-'invert' => 'OdwróÄ\87',
+'invert' => 'OdwróÄ\87',
 'ip address' => 'Adres IP',
 'ip address in use' => 'Adres IP jest już w użyciu',
 'ip address outside subnets' => 'Adres IP poza podsieciami',
-'ip alias added' => 'Dodano zewnÄ\99trzny alias IP',
-'ip alias changed' => 'Zmieniono zewnÄ\99trzny alias IP',
-'ip alias removed' => 'UsuniÃ\84\99to zewnÃ\84\99trzny alias IP',
+'ip alias added' => 'Dodano zewnÄ\99trzny alias IP',
+'ip alias changed' => 'Zmieniono zewnÄ\99trzny alias IP',
+'ip alias removed' => 'UsuniÄ\99to zewnÄ\99trzny alias IP',
 'ip info' => 'Informacje IP',
-'ipfire has now rebooted' => 'Serwer IPFire uruchamia siÄ\99 ponownie.',
-'ipfire has now shutdown' => 'WyłÄ\85czanie serwera IPFire.',
+'ipfire has now rebooted' => 'Serwer IPFire uruchamia siÄ\99 ponownie.',
+'ipfire has now shutdown' => 'WyłÄ\85czanie serwera IPFire.',
 'ipfire side' => 'IPFire side:',
 'ipfire side is invalid' => 'IPFire side is invalid.',
 'ipfires hostname' => 'Nazwa hosta IPFire\'s',
 'isdn1' => 'Pojedynczy ISDN',
 'isdn2' => 'Podwójny ISDN',
 'january' => 'Styczeń',
-'javascript menu error1' => 'Jeżeli rozwijane menu nie działajÃ\84\85 poprawnie wyÅ\82Ã\84\85cz javascript na',
+'javascript menu error1' => 'Jeżeli rozwijane menu nie działajÄ\85 poprawnie wyÅ\82Ä\85cz javascript na',
 'javascript menu error2' => 'stronie.',
 'july' => 'Lipiec',
 'june' => 'Czerwiec',
 'keys' => 'klucze',
 'lan' => 'LAN',
 'lang' => 'en',
-'languagepurpose' => 'Wybierz jÃ\84\99zyk interfejsu IPFire którego chcesz używaÃ\84\87:',
-'last activity' => 'Ostatnia aktywnośÄ\87',
+'languagepurpose' => 'Wybierz jÄ\99zyk interfejsu IPFire którego chcesz używaÄ\87:',
+'last activity' => 'Ostatnia aktywnośÄ\87',
 'lateprompting' => 'Lateprompting',
 'lease expires' => 'Dzierżawa upływa',
 'legend' => 'Legenda',
-'length' => 'DługośÄ\87',
+'length' => 'DługośÄ\87',
 'line' => 'Linia',
 'linkq' => 'Jakosc polaczenia',
-'load printer' => 'Załaduj drukarkÄ\99',
+'load printer' => 'Załaduj drukarkÄ\99',
 'loaded modules' => 'Załadowane moduły:',
 'local hard disk' => 'Dysk twardy',
 'local master' => 'Local Master',
-'local ntp server specified but not enabled' => 'Wprowadzono lokoalny serwer NTP, jednak nie włÄ\85czono go',
-'local subnet' => 'PodsieÄ\87 lokalna:',
-'local subnet is invalid' => 'Niepoprawna podsieÄ\87 lokalna.',
+'local ntp server specified but not enabled' => 'Wprowadzono lokoalny serwer NTP, jednak nie włÄ\85czono go',
+'local subnet' => 'PodsieÄ\87 lokalna:',
+'local subnet is invalid' => 'Niepoprawna podsieÄ\87 lokalna.',
 'local vpn hostname/ip' => 'Lokalna nazwa VPN/IP',
 'localkey' => 'Klucz lokalny',
 'localkeyfile' => 'Plik klucza lokalnego',
 'log' => 'Log:',
-'log enabled' => 'Log WłÄ\85czony',
+'log enabled' => 'Log WłÄ\85czony',
 'log level' => 'Poziom logów',
-'log lines per page' => 'Linii na stronÄ\99',
+'log lines per page' => 'Linii na stronÄ\99',
 'log server address' => 'Serwer syslog:',
 'log settings' => 'Ustawienia logów',
 'log summaries' => 'Podsumowania logów',
 'log summary' => 'Podsumowanie logów',
 'log var messages' => 'Ustawienia dla /var/log/messages:',
-'log view' => 'PrzeglÄ\85d logów',
-'log viewer' => 'PrzeglÄ\85darka logów',
-'log viewing options' => 'Opcje przeglÄ\85darki logów',
+'log view' => 'PrzeglÄ\85d logów',
+'log viewer' => 'PrzeglÄ\85darka logów',
+'log viewing options' => 'Opcje przeglÄ\85darki logów',
 'log-options' => 'Opcje pliku logów',
 'loged in at' => 'Logged in at',
 'logging' => 'Logowanie',
 'ls_sshd' => 'Logowania użytkowników zdalnych:',
 'ls_syslogd' => 'Syslogd:',
 'mac address' => 'Adres MAC',
-'mac address deleted' => 'Poprawnie usuniÄ\99to!',
-'mac address deleted txt' => 'Adres MAC został poprawnie usuniÃ\84\99ty, jednak zmiany zostanÃ\84\85 zastosowane dopiero po <strong>ponownym uruchomieniu</strong>.',
-'mac address done' => 'Ustawienia adresu MAC sÄ\85 zapisywane.',
-'mac address error not 00' => 'Adres MAC musi rozpoczynaÃ\84\87 siÃ\84\99 od 00!',
+'mac address deleted' => 'Poprawnie usuniÄ\99to!',
+'mac address deleted txt' => 'Adres MAC został poprawnie usuniÄ\99ty, jednak zmiany zostanÄ\85 zastosowane dopiero po <strong>ponownym uruchomieniu</strong>.',
+'mac address done' => 'Ustawienia adresu MAC sÄ\85 zapisywane.',
+'mac address error not 00' => 'Adres MAC musi rozpoczynaÄ\87 siÄ\99 od 00!',
 'mac address error not valid' => 'Nieprawidłowy adres MAC !',
 'mac address header' => 'Adres MAC na interfejsie red0',
 'mac address in use' => 'Adres MAC jest już w użyciu',
 'mac address menu' => 'Przypisz adres MAC',
-'mac address recon' => 'Próba ponownego łÄ\85czenia!',
+'mac address recon' => 'Próba ponownego łÄ\85czenia!',
 'mac address saved' => 'Zapisano poprawnie!',
-'mac address saved txt' => 'Adres MAC został poprawnie zapisany, jednak zmiany zostanÄ\85 zastosowane dopiero po <strong>ponownym uruchomieniu</strong>.',
+'mac address saved txt' => 'Adres MAC został poprawnie zapisany, jednak zmiany zostanÄ\85 zastosowane dopiero po <strong>ponownym uruchomieniu</strong>.',
 'mac address title' => 'Medium Access Control Address',
-'mac desc' => 'W tym miejscu masz możliwośÃ\84\87 ustawienia adresu MAC dla interfejsu red0. Adres należy wpisaÃ\84\87 w postaci szesnastkowej (0-9,a-f). PrzykÅ\82ady poprawnych wpisów <br /> 00-01-02-0e-b8-d6 lub 00:01:02:0e:b8:d6.',
+'mac desc' => 'W tym miejscu masz możliwośÄ\87 ustawienia adresu MAC dla interfejsu red0. Adres należy wpisaÄ\87 w postaci szesnastkowej (0-9,a-f). PrzykÅ\82ady poprawnych wpisów <br /> 00-01-02-0e-b8-d6 lub 00:01:02:0e:b8:d6.',
 'mac new' => 'nowy adres MAC:',
 'mac1 new' => 'nowy adres MAC 1 (vdsl-inet):',
 'mac2 new' => 'nowy adres MAC 2 (vdsl-iptv):',
 'mailmethod' => 'Mailmethod',
 'mailprogramm' => 'Mailprogram',
 'main page' => 'Strona główna',
-'manage ovpn' => '5. ZarzÄ\85dzanie tunelami:',
-'manage printers' => 'ZarzÄ\85dzanie drukarkami',
-'manage shares' => 'ZarzÄ\85dzanie udost. zasobami',
+'manage ovpn' => '5. ZarzÄ\85dzanie tunelami:',
+'manage printers' => 'ZarzÄ\85dzanie drukarkami',
+'manage shares' => 'ZarzÄ\85dzanie udost. zasobami',
 'manual' => 'Manual',
-'manual control and status' => 'RÄ\99czna kontrola i stan:',
-'manually' => 'RÄ\99cznie',
+'manual control and status' => 'RÄ\99czna kontrola i stan:',
+'manually' => 'RÄ\99cznie',
 'map to guest' => 'Map to Guest',
 'march' => 'Marzec',
 'marked' => 'Zaznaczone',
 'max bandwith' => 'Maksymalne pasmo',
-'max incoming size' => 'Maks rozmiar przychodzÄ\85cy (KB):',
+'max incoming size' => 'Maks rozmiar przychodzÄ\85cy (KB):',
 'max lease time' => 'Maks czas dzierżawy (min):',
-'max outgoing size' => 'Maks rozmiar wychodzÄ\85cy (KB):',
-'max reliability' => 'Maksymalna niezawodnośÄ\87',
+'max outgoing size' => 'Maks rozmiar wychodzÄ\85cy (KB):',
+'max reliability' => 'Maksymalna niezawodnośÄ\87',
 'max renewal time' => 'Maks czas odnowy',
 'max retries not set' => 'Maks l. powtórzeń nie ustawiona.',
 'max size' => 'Maks rozmiar obiektu (KB):',
-'max throughput' => 'Maksymalna przepustowośÄ\87',
+'max throughput' => 'Maksymalna przepustowośÄ\87',
 'maximal' => 'Maksymalny',
 'maximum retries' => 'Maksymalna l. powtórzeń:',
 'may' => 'Maj',
 'modem on com3' => 'Modem na COM3',
 'modem on com4' => 'Modem na COM4',
 'modem on com5' => 'Modem na COM5',
-'modem settings have errors' => 'Ustawienia modemu posiadajÃ\84\85 bÅ\82Ã\84\99du',
+'modem settings have errors' => 'Ustawienia modemu posiadajÄ\85 bÅ\82Ä\99du',
 'modem speaker on' => 'Modem speaker on:',
 'modify' => 'Modyfikuj',
 'modulation' => 'Modulacja',
 'monday' => 'Poniedziałek',
 'month' => 'Miesiac',
-'monthly firewallhits' => 'miesiÄ\99czne zdarzenia zapory',
-'monthly start day bad' => 'PoczÃ\84\85tek okresu miesiÃ\84\99cznego jest niepoprawny',
+'monthly firewallhits' => 'miesiÄ\99czne zdarzenia zapory',
+'monthly start day bad' => 'PoczÄ\85tek okresu miesiÄ\99cznego jest niepoprawny',
 'monthly traffic bad' => 'Monthly volume is not correct',
 'monthly volume' => 'Monthly volume',
-'monthly volume start day' => 'Pierwszy dzień okresu miesiÄ\99cznego',
+'monthly volume start day' => 'Pierwszy dzień okresu miesiÄ\99cznego',
 'monthly volume start day short' => 'Pierwszy dzień',
-'months' => 'miesiÄ\85ce',
-'more' => 'wiÄ\99cej',
+'months' => 'miesiÄ\85ce',
+'more' => 'wiÄ\99cej',
 'mount' => 'Montuj',
 'mounted on' => 'Zamontowany w',
-'mpfire' => 'OdtwarzaÄ\87 mediów dla IPFire',
-'mpfire controls' => 'ZarzÄ\85dzanie MPFire',
+'mpfire' => 'OdtwarzaÄ\87 mediów dla IPFire',
+'mpfire controls' => 'ZarzÄ\85dzanie MPFire',
 'mpfire playlist' => 'Playlist\'a MPFire ',
 'mpfire scanning' => 'Skanuj w poszukiwaniu nowych plików',
 'mpfire search' => 'MPFire Szukaj',
 'my new share' => 'Mój nowy zasób',
 'name' => 'Nazwa',
 'name is invalid' => 'Nazwa jest nieprawidłowa',
-'name must only contain characters' => 'Nazwa może zawieraÄ\87 jedynie litery.',
-'name too long' => 'Pełna nazwa użytkownika lub nazwa hosta sÄ\85 zbyt dÅ\82ugie',
+'name must only contain characters' => 'Nazwa może zawieraÄ\87 jedynie litery.',
+'name too long' => 'Pełna nazwa użytkownika lub nazwa hosta sÄ\85 zbyt dÅ\82ugie',
 'nat-traversal' => 'Nat Traversal:',
 'needreboot' => 'Aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia',
-'net' => 'SieÄ\87',
+'net' => 'SieÄ\87',
 'net address' => 'adres sieci',
 'net config' => 'Konfiguracja sieci',
 'net config type' => 'rodzaj konfiguracji sieci',
-'net config type help' => 'GREEN - sieÄ\87 lokalna, RED - internet, BLUE - WLAN, ORANGE - DMZ.',
+'net config type help' => 'GREEN - sieÄ\87 lokalna, RED - internet, BLUE - WLAN, ORANGE - DMZ.',
 'net to net vpn' => 'Net-to-Net Virtual Private Network',
-'net traffic newversion' => 'DostÄ\99pna nowa wersja Net-Traffic:',
+'net traffic newversion' => 'DostÄ\99pna nowa wersja Net-Traffic:',
 'net-traffic configuration' => 'Konfiguracja Net-Traffic',
 'netbios name' => 'Nazwa Netbios',
 'netmask' => 'Maska sieci',
-'network' => 'SieÄ\87',
+'network' => 'SieÄ\87',
 'network added' => 'Custom network added',
 'network configuration' => 'Konfiguracja sieci',
-'network internal' => 'SieÃ\84\87 (wewnÃ\84\99trzna)',
+'network internal' => 'SieÄ\87 (wewnÄ\99trzna)',
 'network options' => 'Opcje sieci',
-'network other' => 'SieÄ\87 (inne)',
-'network red' => 'SieÃ\84\87 (zewnÃ\84\99trzna)',
+'network other' => 'SieÄ\87 (inne)',
+'network red' => 'SieÄ\87 (zewnÄ\99trzna)',
 'network removed' => 'Custom network removed',
 'network status information' => 'Informacje o stanie sieci',
 'network time' => 'Używaj sieciowego serwera czasu:',
 'network time from' => 'Uzyskaj czas z sieciowego serwera czasu',
 'network traffic graphs' => 'Wykresy ruchu sieciowego',
-'network traffic graphs external' => 'Wykresy Net-Traffic (sieÄ\87 zewn.)',
-'network traffic graphs internal' => 'Net-Traffic graphs (sieÄ\87 wewn.)',
-'network traffic graphs others' => 'SieÄ\87 (inne)',
+'network traffic graphs external' => 'Wykresy Net-Traffic (sieÄ\87 zewn.)',
+'network traffic graphs internal' => 'Net-Traffic graphs (sieÄ\87 wewn.)',
+'network traffic graphs others' => 'SieÄ\87 (inne)',
 'network updated' => 'Custom Network updated',
 'networks settings' => 'Zapora - ustawienia sieci',
-'new optionsfw later' => 'Twoja zmiany bÃ\84\99\84\85 aktywne po ponownym uruchomieniu',
-'new optionsfw must boot' => 'Musisz ponownie uruchomiÄ\87 serwer IPFire',
+'new optionsfw later' => 'Twoja zmiany bÄ\99\85 aktywne po ponownym uruchomieniu',
+'new optionsfw must boot' => 'Musisz ponownie uruchomiÄ\87 serwer IPFire',
 'newer' => 'Nowsze',
-'next' => 'nastÄ\99pny',
+'next' => 'nastÄ\99pny',
 'no' => 'Nie',
-'no alcatelusb firmware' => 'Brak firmware dla Alcatel USB. ProszÄ\99 o jego wgranie.',
+'no alcatelusb firmware' => 'Brak firmware dla Alcatel USB. ProszÄ\99 o jego wgranie.',
 'no cfg upload' => 'Brak danych do wgrania',
 'no dhcp lease' => 'Brak przydzielonych dzierżaw DHCP',
-'no eciadsl synch.bin file' => 'Brak pliku ECI ADSL synch.bin. ProszÄ\99 o jego wgranie.',
-'no filter pass' => 'ProszÃ\84\99 wprowadziÃ\84\87 standardowÃ\84\85 klasÃ\84\99 dla pakietów niefiltrowanych.',
-'no fritzdsl driver' => 'Brak sterownika Fritz!DSL.  ProszÄ\99 o jego wgranie.',
-'no information available' => 'Brak dostÄ\99pnych informacji.',
+'no eciadsl synch.bin file' => 'Brak pliku ECI ADSL synch.bin. ProszÄ\99 o jego wgranie.',
+'no filter pass' => 'ProszÄ\99 wprowadziÄ\87 standardowÄ\85 klasÄ\99 dla pakietów niefiltrowanych.',
+'no fritzdsl driver' => 'Brak sterownika Fritz!DSL.  ProszÄ\99 o jego wgranie.',
+'no information available' => 'Brak dostÄ\99pnych informacji.',
 'no log selected' => 'Nie wybrano logu',
 'no modem selected' => 'Nie wybrano modemu',
 'no set selected' => 'Nie wybrano ustawienia',
 'noservicename' => 'Nie podano nazwy usługi',
 'not a valid ca certificate' => 'Brak poprawnego certyfikatu CA.',
 'not enough disk space' => 'Brak miejsca na dysku',
-'not present' => '<b>Nie</b> wystÄ\99puje',
+'not present' => '<b>Nie</b> wystÄ\99puje',
 'not running' => 'nie uruchomiony',
 'not set' => 'nie ustawiono',
 'notes' => 'Uwagi',
 'ntp must be enabled to have clients' => 'NTP must be enabled to have clients.',
 'ntp server' => 'Serwer NTP',
 'ntp sync' => 'Synchronizacja',
-'ntp syncro disabled' => 'Synchronizacja NTP wyłÄ\85czona',
-'ntp syncro enabled' => 'Synchronizacja NTP włÄ\85czona',
+'ntp syncro disabled' => 'Synchronizacja NTP wyłÄ\85czona',
+'ntp syncro enabled' => 'Synchronizacja NTP włÄ\85czona',
 'ntpd restarted' => 'ntpd zrestartowany',
 'number' => 'Numer:',
 'o-no' => 'Nieaktywny',
 'on' => 'wł',
 'online help en' => 'Pomoc online (po angielsku)',
 'only digits allowed in holdoff field' => 'Only digits allowed in holdoff field',
-'only digits allowed in max retries field' => 'W polu maksymalna liczba powtórzeń mogÃ\84\85 byÃ\84\87 tylko cyfry.',
-'only digits allowed in the idle timeout' => 'W polu czas bezczynności mogÃ\84\85 byÃ\84\87 tylko cyfry.',
+'only digits allowed in max retries field' => 'W polu maksymalna liczba powtórzeń mogÄ\85 byÄ\87 tylko cyfry.',
+'only digits allowed in the idle timeout' => 'W polu czas bezczynności mogÄ\85 byÄ\87 tylko cyfry.',
 'only red' => 'Tylko RED',
-'open to all' => 'Nadpisz dostÃ\84\99p zewnÃ\84\99trzny do wszystkich',
-'openssl produced an error' => 'OpenSSL spowodował błÄ\85d',
+'open to all' => 'Nadpisz dostÄ\99p zewnÄ\99trzny do wszystkich',
+'openssl produced an error' => 'OpenSSL spowodował błÄ\85d',
 'openvpn client' => 'Klient OpenVPN',
 'openvpn log' => 'Log OpenVPN',
 'openvpn server' => 'Serwer OpenVPN',
 'optional data' => '3. Dodatkowe ustawienia:',
 'options' => 'Opcje',
 'options fw' => 'Opcje zapory',
-'optionsfw portlist hint' => 'Lista portów powinna byÃ\84\87 oddzielana przecinkami (np. 137,138). Można zdefiniowaÃ\84\87 maksymalnie 15 portów dla protokoÅ\82u.',
+'optionsfw portlist hint' => 'Lista portów powinna byÄ\87 oddzielana przecinkami (np. 137,138). Można zdefiniowaÄ\87 maksymalnie 15 portów dla protokoÅ\82u.',
 'optionsfw warning' => 'Zmiana tych opcji oznacza ponowne uruchomienie zapory',
 'or' => 'lub',
 'orange' => 'ORANGE',
-'organization cant be empty' => 'Pole organizacji nie może byÄ\87 puste',
+'organization cant be empty' => 'Pole organizacji nie może byÄ\87 puste',
 'organization name' => 'Nazwa organizacji',
-'organization too long' => 'Nazwa organizacji jest zbyt długa; nie powinna byÄ\87 dÅ\82uższa niż 60 znaków.',
+'organization too long' => 'Nazwa organizacji jest zbyt długa; nie powinna byÄ\87 dÅ\82uższa niż 60 znaków.',
 'original' => 'Original',
 'os level' => 'OS Level',
 'other countries' => 'Pozostałe kraje',
 'out' => 'Wyj',
 'outgoing' => 'wyjściowy',
 'outgoing firewall' => 'Zapora wyjściowa',
-'outgoing firewall add ip group' => 'Dodaj grupÄ\99 adresów IP',
-'outgoing firewall add mac group' => 'Dodaj grupÄ\99 adresów MAC',
-'outgoing firewall edit ip group' => 'Edytuj grupÄ\99 adresów IP',
-'outgoing firewall edit mac group' => 'Edytuj grupÄ\99 adresów MAC',
+'outgoing firewall add ip group' => 'Dodaj grupÄ\99 adresów IP',
+'outgoing firewall add mac group' => 'Dodaj grupÄ\99 adresów MAC',
+'outgoing firewall edit ip group' => 'Edytuj grupÄ\99 adresów IP',
+'outgoing firewall edit mac group' => 'Edytuj grupÄ\99 adresów MAC',
 'outgoing firewall group error' => 'Grupa o takiej nazwie już istnieje.',
 'outgoing firewall groups' => 'Grupy zapory',
 'outgoing firewall ip groups' => 'Grupy adresów IP zapory wyjściowej',
 'outgoing firewall mac groups' => 'Grupy adresów MAC zapory wyjściowej',
-'outgoing firewall mode0' => 'W tym trybie wszyscy klienci majÃ\84\85 dostÃ\84\99p do internetu bez Å¼adnych restrykcji.',
-'outgoing firewall mode1' => 'W tym trybie tylko połÃ\84\85czenia okreÅ\9blone w reguÅ\82ach sÃ\84\85 dozwolone.',
-'outgoing firewall mode2' => 'W tym trybie wszystkie połÃ\84\85czenia sÃ\84\85 dozwolone z wyjÃ\84\85tkiem tych okreÅ\9blonych w reguÅ\82ach.',
-'outgoing firewall outgoing firewall reserved groupname' => 'ProszÃ\84\99 użyÃ\84\87 innej nazwy grupy-ta jest zarezerwowana.',
-'outgoing firewall p2p allow' => 'protokoły p2p sÄ\85 dozwolone',
-'outgoing firewall p2p deny' => 'protokoły p2p sÄ\85 zabronione',
+'outgoing firewall mode0' => 'W tym trybie wszyscy klienci majÄ\85 dostÄ\99p do internetu bez Å¼adnych restrykcji.',
+'outgoing firewall mode1' => 'W tym trybie tylko połÄ\85czenia okreÅ\9blone w reguÅ\82ach sÄ\85 dozwolone.',
+'outgoing firewall mode2' => 'W tym trybie wszystkie połÄ\85czenia sÄ\85 dozwolone z wyjÄ\85tkiem tych okreÅ\9blonych w reguÅ\82ach.',
+'outgoing firewall outgoing firewall reserved groupname' => 'ProszÄ\99 użyÄ\87 innej nazwy grupy-ta jest zarezerwowana.',
+'outgoing firewall p2p allow' => 'protokoły p2p sÄ\85 dozwolone',
+'outgoing firewall p2p deny' => 'protokoły p2p sÄ\85 zabronione',
 'outgoing firewall p2p description 1' => 'Przycisk',
-'outgoing firewall p2p description 2' => 'oznacza, że protokoły p2p sÄ\85 dozwolone lub',
-'outgoing firewall p2p description 3' => ' że protokoły p2p sÄ\85 zabronione.',
+'outgoing firewall p2p description 2' => 'oznacza, że protokoły p2p sÄ\85 dozwolone lub',
+'outgoing firewall p2p description 3' => ' że protokoły p2p sÄ\85 zabronione.',
 'outgoing firewall reset' => 'Resetuj wszystko',
-'outgoing firewall view group' => 'Zobacz grupÄ\99',
+'outgoing firewall view group' => 'Zobacz grupÄ\99',
 'outgoing firewall warning' => 'Nie wybranie ip lub mac powoduje ich ignorowanie',
-'outgoing traffic in bytes per second' => 'Ruch wychodzÄ\85cy',
+'outgoing traffic in bytes per second' => 'Ruch wychodzÄ\85cy',
 'override mtu' => 'Nadpisz domyślne MTU',
 'ovpn' => 'OpenVPN',
-'ovpn con stat' => 'Statystyki połÄ\85czeÅ\84 OpenVPN',
+'ovpn con stat' => 'Statystyki połÄ\85czeÅ\84 OpenVPN',
 'ovpn config' => 'OVPN-Konfig',
-'ovpn device' => 'UrzÄ\85dzenie OpenVPN:',
+'ovpn device' => 'UrzÄ\85dzenie OpenVPN:',
 'ovpn dl' => 'Pobierz konfig OVPN',
 'ovpn log' => 'Log OVPN',
 'ovpn on blue' => 'OpenVPN na int. BLUE',
 'ovpn on orange' => 'OpenVPN na int. ORANGE',
 'ovpn on red' => 'OpenVPN na int. RED',
 'ovpn server status' => 'Stan serwera OpenVPN:',
-'ovpn subnet' => 'PodsieÄ\87 OpenVPN (np. 10.0.10.0/255.255.255.0)',
-'ovpn subnet is invalid' => 'PodsieÄ\87 OpenVPN jest niepoprawna.',
-'ovpn subnet overlap' => 'PodsieÄ\87 OpenVPN zachodzi na : ',
+'ovpn subnet' => 'PodsieÄ\87 OpenVPN (np. 10.0.10.0/255.255.255.0)',
+'ovpn subnet is invalid' => 'PodsieÄ\87 OpenVPN jest niepoprawna.',
+'ovpn subnet overlap' => 'PodsieÄ\87 OpenVPN zachodzi na : ',
 'ovpn_fastio' => 'Fast-IO',
 'ovpn_fragment' => 'Rozmiar fragmentu',
 'ovpn_mssfix' => 'MSSFIX Size',
 'ovpn_processprioVH' => 'Bardzo wysoki',
 'ovpnstatus log' => 'OVPN-Status-Log',
 'ovpnsys log' => 'OVPN-System-Log',
-'package failed to install' => 'BłÄ\85d instalacji pakietu.',
-'pagerefresh' => 'Strona jest odświeżana, proszÃ\84\99 czekaÃ\84\87.',
-'pakfire accept all' => 'Czy chcesz zainstalowaÄ\87 wszystkie pakiety?',
+'package failed to install' => 'BłÄ\85d instalacji pakietu.',
+'pagerefresh' => 'Strona jest odświeżana, proszÄ\99 czekaÄ\87.',
+'pakfire accept all' => 'Czy chcesz zainstalowaÄ\87 wszystkie pakiety?',
 'pakfire ago' => 'temu.',
-'pakfire available addons' => 'DostÄ\99pne dodatki:',
+'pakfire available addons' => 'DostÄ\99pne dodatki:',
 'pakfire configuration' => 'Konfiguracja Pakfire',
-'pakfire core update auto' => 'Instaluj aktualizacje jÄ\85dra automatycznie:',
-'pakfire core update level' => 'Aktualizacja jÄ\85dra',
-'pakfire health check' => 'Sprawdź czy mirror jest dostÄ\99pny (ping):',
-'pakfire install description' => 'ProszÃ\84\99 wybraÃ\84\87 jednÃ\84\85 lub kilka pozycji z poniższej listy, <br /> a nastÃ\84\99pnie kliknÃ\84\85Ã\84\87 plus aby zainstalowaÃ\84\87.',
-'pakfire install package' => 'Zamierzasz zainstalowaÃ\84\87 nastÃ\84\99pujÃ\84\85ce pakiety: ',
+'pakfire core update auto' => 'Instaluj aktualizacje jÄ\85dra automatycznie:',
+'pakfire core update level' => 'Aktualizacja jÄ\85dra',
+'pakfire health check' => 'Sprawdź czy mirror jest dostÄ\99pny (ping):',
+'pakfire install description' => 'ProszÄ\99 wybraÄ\87 jednÄ\85 lub kilka pozycji z poniższej listy, <br /> a nastÄ\99pnie kliknÄ\85Ä\87 plus aby zainstalowaÄ\87.',
+'pakfire install package' => 'Zamierzasz zainstalowaÄ\87 nastÄ\99pujÄ\85ce pakiety: ',
 'pakfire installed addons' => 'Zainstalowane dodatki:',
-'pakfire last core list update' => 'Sprawdzenie aktualizacja jÄ\85dra:',
+'pakfire last core list update' => 'Sprawdzenie aktualizacja jÄ\85dra:',
 'pakfire last package update' => 'Ostatnia aktualizacja listy pakietów:',
 'pakfire last serverlist update' => 'Ostatnia aktualizacja listy serwerów:',
 'pakfire last update' => 'Ostatnia aktualizacja:',
-'pakfire possible dependency' => ' Pewne pakiety mogÃ\84\85 wymagaÃ\84\87 zależnoÅ\9bci. Oto lista pakietów które muszÃ\84\99 zostaÃ\84\87 zainstalowane.',
+'pakfire possible dependency' => ' Pewne pakiety mogÄ\85 wymagaÄ\87 zależnoÅ\9bci. Oto lista pakietów które muszÄ\99 zostaÄ\87 zainstalowane.',
 'pakfire register' => 'Register at pakfire-server:',
 'pakfire system state' => 'Status systemu',
-'pakfire uninstall description' => 'ProszÃ\84\99 wybraÃ\84\87 jednÃ\84\85 lub kilka pozycji z poniższej listy, <br /> a nastÃ\84\99pnie kliknÃ\84\85Ã\84\87 minus aby odinstalowaÃ\84\87.',
-'pakfire uninstall package' => 'Zamierzasz odinstalowaÃ\84\87 nastÃ\84\99pujÃ\84\85ce pakiety: ',
+'pakfire uninstall description' => 'ProszÄ\99 wybraÄ\87 jednÄ\85 lub kilka pozycji z poniższej listy, <br /> a nastÄ\99pnie kliknÄ\85Ä\87 minus aby odinstalowaÄ\87.',
+'pakfire uninstall package' => 'Zamierzasz odinstalowaÄ\87 nastÄ\99pujÄ\85ce pakiety: ',
 'pakfire update daily' => 'Szukaj aktualizacje codziennie:',
-'pakfire updates' => 'DostÄ\99pne aktualizacje:',
-'pakfire working' => 'Pakfire pracuje ... ProszÃ\84\99 poczekaÃ\84\87 na zakoÅ\84czenie wszystkich operacji.',
+'pakfire updates' => 'DostÄ\99pne aktualizacje:',
+'pakfire working' => 'Pakfire pracuje ... ProszÄ\99 poczekaÄ\87 na zakoÅ\84czenie wszystkich operacji.',
 'pap or chap' => 'PAP lub CHAP',
-'parentclass' => 'Klasa nadrzÄ\99dna',
-'parentclass add' => 'Dodaj klasÃ\84\99 nadrzÃ\84\99dnÃ\84\85',
+'parentclass' => 'Klasa nadrzÄ\99dna',
+'parentclass add' => 'Dodaj klasÄ\99 nadrzÄ\99dnÄ\85',
 'password' => 'Hasło:',
 'password contains illegal characters' => 'Hasło zawiera niepoprawne znaki.',
-'password crypting key' => 'Hasło chroniÄ\85ce klucz',
+'password crypting key' => 'Hasło chroniÄ\85ce klucz',
 'password not set' => 'Nie ustawiono hasła.',
 'password too short' => 'Hasło jest za krótkie.',
-'passwords do not match' => 'Hasła nie pasujÄ\85 do siebie.',
-'passwords must be at least 6 characters in length' => 'Hasła muszÃ\84\85 mieÃ\84\87 dÅ\82ugoÅ\9bÃ\84\87 minumum 6 znaków',
+'passwords do not match' => 'Hasła nie pasujÄ\85 do siebie.',
+'passwords must be at least 6 characters in length' => 'Hasła muszÄ\85 mieÄ\87 dÅ\82ugoÅ\9bÄ\87 minumum 6 znaków',
 'path to directory' => 'ścieżka do zasobu',
 'pc' => 'Stacja robocza',
-'pc add' => 'Dodaj stacjÃ\84\99 roboczÃ\84\85',
+'pc add' => 'Dodaj stacjÄ\99 roboczÄ\85',
 'pdc options' => 'Opcje PDC',
 'percentage' => 'Procentowo',
 'persistent' => 'Persistent',
 'pfs yes no' => 'Perfect Forward Secrecy (PFS)',
 'phase1 group' => 'Grupa fazy 1',
-'phonebook entry' => 'Wpis ksiÄ\85zki tel:',
-'ping disabled' => 'WyłÄ\85cz odpowiadanie na ping',
+'phonebook entry' => 'Wpis ksiÄ\85zki tel:',
+'ping disabled' => 'WyłÄ\85cz odpowiadanie na ping',
 'pkcs12 file password' => 'Hasło pliku PKCS12',
 'play' => 'Graj',
 'polfile' => 'Polfile',
 'priority' => 'Priorytet',
 'processes' => 'Procesy',
 'profile' => 'Profil',
-'profile deleted' => 'UsuniÄ\99to profil: ',
-'profile has errors' => 'Profil posiada błÄ\99dy',
+'profile deleted' => 'UsuniÄ\99to profil: ',
+'profile has errors' => 'Profil posiada błÄ\99dy',
 'profile made current' => 'Ustawiono aktualny profil: ',
 'profile name' => 'Nazwa profilu:',
 'profile name not given' => 'Nie wprowadzono nazwy profilu.',
 'proto' => 'Proto',
 'protocol' => 'Protokół:',
 'proxy' => 'Proxy',
-'proxy access graphs' => 'Wykresy dostÄ\99pu do Proxy',
+'proxy access graphs' => 'Wykresy dostÄ\99pu do Proxy',
 'proxy admin password' => 'Hasło administratora Cache',
 'proxy cachemgr' => 'Aktywuj cachemanager',
-'proxy errmsg filedescriptors' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu filedescriptors',
-'proxy filedescriptors' => 'IlośÄ\87 fildescriptors',
-'proxy log viewer' => 'PrzeglÄ\85danie logów Proxy',
+'proxy errmsg filedescriptors' => 'Niepoprawna wartośÄ\87 w polu filedescriptors',
+'proxy filedescriptors' => 'IlośÄ\87 fildescriptors',
+'proxy log viewer' => 'PrzeglÄ\85danie logów Proxy',
 'proxy logs' => 'Logi Proxy',
-'proxy no proxy extend' => 'lub wprowadź listÃ\84\99 celów, które bÃ\84\99\84\85 pomijane przez proxy',
+'proxy no proxy extend' => 'lub wprowadź listÄ\99 celów, które bÄ\99\85 pomijane przez proxy',
 'proxy no proxy local' => 'Zabraniaj na lokalny proxy cache dla sieci BLUE/GREEN',
 'proxy port' => 'Port Proxy',
 'proxy reconfigure' => 'Zapisz i zładuj',
 'psk' => 'PSK',
 'pulse' => 'Pulse',
 'pulse dial' => 'Pulse dial:',
-'qos add subclass' => 'Dodaj podklasÄ\99',
+'qos add subclass' => 'Dodaj podklasÄ\99',
 'qos graphs' => 'Wykresy Qos',
-'qos warning' => 'Reguła <strong>musi</strong> byÃ\84\87 zapisana, w przeciwnym razie bÃ\84\99dzie odrzucona!',
+'qos warning' => 'Reguła <strong>musi</strong> byÄ\87 zapisana, w przeciwnym razie bÄ\99dzie odrzucona!',
 'quick control' => 'Quick Control',
 'quick playlist' => 'Szybka lista',
 'ram' => 'RAM',
 'real address' => 'Prawdziwy adres',
 'reboot' => 'Reboot',
 'reboot ask' => 'Restart?',
-'reboot question' => 'Dodatkowe zapytanie dla restartu i wyłÄ\85czenia',
+'reboot question' => 'Dodatkowe zapytanie dla restartu i wyłÄ\85czenia',
 'reboot schedule' => 'Planowanie ponownego uruchamiania IPFire',
-'reboot sure' => 'Czy na pewno uruchomiÄ\87 ponownie system?',
+'reboot sure' => 'Czy na pewno uruchomiÄ\87 ponownie system?',
 'rebooting' => 'Ponowne uruchamianie',
 'rebooting ipfire' => 'Ponowne uruchamianie IPFire',
-'reconnect' => 'PołÄ\85cz ponownie',
-'reconnection' => 'Ponowne łÄ\85czenie',
+'reconnect' => 'PołÄ\85cz ponownie',
+'reconnection' => 'Ponowne łÄ\85czenie',
 'red' => 'Internet',
 'references' => 'Referencje',
 'refresh' => 'Odśwież',
-'refresh index page while connected' => 'Odśwież stronÃ\84\99 index.cgi po poÅ\82Ã\84\85czeniu',
-'refresh update list' => 'Odśwież listÄ\99 aktualizacji',
+'refresh index page while connected' => 'Odśwież stronÄ\99 index.cgi po poÅ\82Ä\85czeniu',
+'refresh update list' => 'Odśwież listÄ\99 aktualizacji',
 'registered user rules' => 'Reguły Sourcefire VRT dla zarejestrowanych użytkowników',
 'released' => 'Opublikowany',
 'reload' => 'wczytaj',
 'remark' => 'Komentarz',
 'remark title' => 'Komentarz:',
-'remote access' => 'Zdalny dostÄ\99p',
+'remote access' => 'Zdalny dostÄ\99p',
 'remote announce' => 'Remote Announce',
 'remote browse sync' => 'Remote Browse Sync',
 'remote host/ip' => 'Zdalny host/IP',
 'remote logging' => 'Zdalne logowanie',
-'remote subnet' => 'Zdalna podsieÄ\87:',
-'remote subnet is invalid' => 'Zdalne podsieÄ\87 jest nieprawidÅ\82owa.',
-'removable device advice' => 'PodłÃ\84\85cz urzÃ\84\85dzenie, odÅ\9bwież, a nastÃ\84\99pnie wciÅ\9bnij montuj. Odmontuj zanim usuniesz urzÃ\84\85dzenie.',
+'remote subnet' => 'Zdalna podsieÄ\87:',
+'remote subnet is invalid' => 'Zdalne podsieÄ\87 jest nieprawidÅ\82owa.',
+'removable device advice' => 'PodłÄ\85cz urzÄ\85dzenie, odÅ\9bwież, a nastÄ\99pnie wciÅ\9bnij montuj. Odmontuj zanim usuniesz urzÄ\85dzenie.',
 'remove' => 'Usuń',
 'remove ca certificate' => 'Usuń certyfikat CA',
 'remove x509' => 'Usuń x509',
 'repeat' => 'Powtórz',
 'reportfile' => 'Plik raportu',
 'reportlevel' => 'Poziom szczegółów',
-'request' => 'ŻÄ\85danie',
-'requested data' => '1. Ustawienia połÄ\85czenia:',
+'request' => 'ŻÄ\85danie',
+'requested data' => '1. Ustawienia połÄ\85czenia:',
 'reserved dst port' => 'Port docelowy jest zarezerwowany przez IPFire. Używaj tylko:',
 'reserved src port' => 'Port źródłowy jest zarezerwowany przez IPFire. Używaj tylko:',
 'reset' => 'Reset',
 'reset shares' => 'Resetuj zasób',
 'resetglobals' => 'Resetuj globalne ustawienia ',
-'resetpolicy' => 'Resetuj politykÄ\99 do domyÅ\9blnej',
+'resetpolicy' => 'Resetuj politykÄ\99 do domyÅ\9blnej',
 'resetshares' => 'Resetoważ zasoby?',
-'resetting the vpn configuration will remove the root ca, the host certificate and all certificate based connections' => 'Reset ustawień VPN spowoduje usuniÃ\84\99cie certyfikatu root CA, certyfikatu hosta oraz wszystkich poÅ\82Ã\84\85czeÅ\84 opartych na certyfikatach',
+'resetting the vpn configuration will remove the root ca, the host certificate and all certificate based connections' => 'Reset ustawień VPN spowoduje usuniÄ\99cie certyfikatu root CA, certyfikatu hosta oraz wszystkich poÅ\82Ä\85czeÅ\84 opartych na certyfikatach',
 'restart' => 'Restart',
 'restart ovpn server' => 'Restart serwera OpenVPN',
-'restore' => 'PrzywróÄ\87',
-'restore defaults' => 'PrzywróÄ\87 domyÅ\9blne',
-'restore hardware settings' => 'PrzywróÃ\84\87 ustawienia sprzÃ\84\99tu',
+'restore' => 'PrzywróÄ\87',
+'restore defaults' => 'PrzywróÄ\87 domyÅ\9blne',
+'restore hardware settings' => 'PrzywróÄ\87 ustawienia sprzÄ\99tu',
 'restore settings' => 'Reset ustawień',
-'reverse sort' => 'Sortuj w odwrotnym porzÄ\85dku chronologicznym',
+'reverse sort' => 'Sortuj w odwrotnym porzÄ\85dku chronologicznym',
 'root' => 'Root',
 'root certificate' => 'Certyfikat Root',
 'root path' => 'Ścieżka Root',
 'routing table entries' => 'Wpisy tablicy routingu:',
 'rsvd dst port overlap' => 'Zakres portów docelowych zachodzi na zarezerwowany dla IPFire port:',
 'rsvd src port overlap' => 'Zakres portów źródłowych zachodzi na zarezerwowany dla IPFire port:',
-'rules already up to date' => 'Reguły sÄ\85 aktualne',
+'rules already up to date' => 'Reguły sÄ\85 aktualne',
 'running' => 'URUCHOMIONE',
-'safe removal of umounted device' => 'Możesz bezpiecznie usunÃ\84\85Ã\84\87 odmontowane urzÃ\84\85dzenie',
+'safe removal of umounted device' => 'Możesz bezpiecznie usunÄ\85Ä\87 odmontowane urzÄ\85dzenie',
 'samba' => 'Samba',
 'samba status' => 'Status Samby',
 'saturday' => 'Sobota',
 'save' => 'Zapisz',
 'save config' => 'zapisz ustawienia',
-'save error' => 'Nie można zapisaÄ\87 konfiguracji do pliku archiwum',
+'save error' => 'Nie można zapisaÄ\87 konfiguracji do pliku archiwum',
 'save settings' => 'Zapisz ustawienia',
 'save-adv-options' => 'Zapisz zaawansowane ustawienia',
 'script name' => 'Nazwa skryptu:',
 'security' => 'Bezpieczeństwo',
 'security options' => 'Opcje zabezpieczeń',
 'select' => 'Wybierz',
-'select dest net' => 'Wybierz sieÃ\84\87 docelowÃ\84\85.',
+'select dest net' => 'Wybierz sieÄ\87 docelowÄ\85.',
 'select media' => 'Wybierz nośnik <br />(wspierany jest tylko FAT dla nośników wymiennych)',
-'select source net' => 'Wybierz sieÃ\84\87 ÅºródÅ\82owÃ\84\85. Jeżeli nie posiadasz skonfigurowanych sieci ORAGNE lub BLUE DMZ Pinholes nie sÃ\84\85 wymagane.',
+'select source net' => 'Wybierz sieÄ\87 ÅºródÅ\82owÄ\85. Jeżeli nie posiadasz skonfigurowanych sieci ORAGNE lub BLUE DMZ Pinholes nie sÄ\85 wymagane.',
 'selecttraffic' => 'Select utilization-overview:',
 'send cr' => 'ISP requires Carriage Return:',
-'send email notification' => 'WłÄ\85cz informowania przez e-mail',
+'send email notification' => 'WłÄ\85cz informowania przez e-mail',
 'send test mail' => 'Wyślij testowego maila',
 'september' => 'Wrzesień',
 'serial' => 'Serial',
-'server reserved' => 'Nazwa serwera połÄ\85czenia jest zastrzeżona i niedozwolona',
+'server reserved' => 'Nazwa serwera połÄ\85czenia jest zastrzeżona i niedozwolona',
 'server string' => 'Server String',
 'service' => 'Usługa',
-'service added' => 'Dodano niestandardowÃ\84\85 usÅ\82ugÃ\84\99 sieciowÃ\84\85',
+'service added' => 'Dodano niestandardowÄ\85 usÅ\82ugÄ\99 sieciowÄ\85',
 'service name' => 'Nazwa usługi:',
-'service removed' => 'UsuniÃ\84\99to niestandardowÃ\84\85 usÅ\82ugÃ\84\99 sieciowÃ\84\85',
-'service updated' => 'Zmieniono niestandardowÃ\84\85 usÅ\82ugÃ\84\99 sieciowÃ\84\85',
+'service removed' => 'UsuniÄ\99to niestandardowÄ\85 usÅ\82ugÄ\99 sieciowÄ\85',
+'service updated' => 'Zmieniono niestandardowÄ\85 usÅ\82ugÄ\99 sieciowÄ\85',
 'servicename' => 'Nazwa usługi',
 'services' => 'Usługi',
 'services settings' => 'Zapora - ustawienia usług',
 'set' => 'ustaw',
 'set time now' => 'Ustaw czas teraz',
-'set time now help' => 'Aby wykonaÃ\84\87 synchronizacjÃ\84\99 w dowolnym czasie, naciÅ\9bnij przycisk<i>Ustaw czas teraz</i>. Należy zwróciÃ\84\87 uwagÃ\84\99, Å¼e proces synchronizacji może zajÃ\84\85Ã\84\87 kilka minut.',
+'set time now help' => 'Aby wykonaÄ\87 synchronizacjÄ\99 w dowolnym czasie, naciÅ\9bnij przycisk<i>Ustaw czas teraz</i>. Należy zwróciÄ\87 uwagÄ\99, Å¼e proces synchronizacji może zajÄ\85Ä\87 kilka minut.',
 'settings' => 'Ustawienia',
-'shaping add options' => 'Dodaj usługÄ\99',
+'shaping add options' => 'Dodaj usługÄ\99',
 'shaping list options' => 'Kształtowanie ruchu - usługi',
 'shared' => 'współdzielona',
 'sharename' => 'Nazwa zasobu',
 'show areas' => 'show areas',
 'show ca certificate' => 'Pokaż certyfikat CA',
 'show certificate' => 'Pokaż certyfikat',
-'show crl' => 'Pokaż listÄ\99 odwoÅ\82\84 certyfikatów',
+'show crl' => 'Pokaż listÄ\99 odwoÅ\82\84 certyfikatów',
 'show host certificate' => 'Pokaż certyfikat hosta',
 'show last x lines' => 'Pokaż ostatnie x linii',
 'show lines' => 'Pokaż linie',
 'show root certificate' => 'Pokaż certyfikat root',
 'show share options' => 'Pokaż opcje zasobu',
 'shuffle' => 'Losowo',
-'shutdown' => 'WyłÄ\85cz',
-'shutdown ask' => 'WyłÃ\84\85czyÃ\84\87?',
-'shutdown control' => 'Kontrola wyłÄ\85czenia',
-'shutdown sure' => 'Czy jesteś pewien, że chcesz wyłÃ\84\85czyÃ\84\87?',
-'shutdown2' => 'WyłÄ\85cz:',
-'shutting down' => 'WyłÄ\85czanie',
-'shutting down ipfire' => 'WyłÄ\85czanie IPFire',
+'shutdown' => 'WyłÄ\85cz',
+'shutdown ask' => 'WyłÄ\85czyÄ\87?',
+'shutdown control' => 'Kontrola wyłÄ\85czenia',
+'shutdown sure' => 'Czy jesteś pewien, że chcesz wyłÄ\85czyÄ\87?',
+'shutdown2' => 'WyłÄ\85cz:',
+'shutting down' => 'WyłÄ\85czanie',
+'shutting down ipfire' => 'WyłÄ\85czanie IPFire',
 'since' => 'od',
 'sitekey' => 'Sitekey',
 'sitekeyfile' => 'Sitekeyfile',
 'size' => 'Rozmiar',
 'smart information' => 'Informacje S.M.A.R.T.',
-'smartwarn1' => 'UrzÄ\85dzenie:',
-'smartwarn2' => 'raportuje błÄ\85d S.M.A.R.T.',
+'smartwarn1' => 'UrzÄ\85dzenie:',
+'smartwarn2' => 'raportuje błÄ\85d S.M.A.R.T.',
 'smbreload' => 'Reload samba',
 'smbrestart' => 'Restart samby',
 'smbstart' => 'Start samba',
 'smtphost' => 'Host SMTP',
 'smtpport' => 'Port SMTP',
 'snort hits' => 'Całkowita liczba aktuwnych reguł dla',
-'snort working' => 'Snort pracuje.... ProszÃ\84\99 poczekaÃ\84\87 na zakoÅ\84czenie wszystkich operacji.',
+'snort working' => 'Snort pracuje.... ProszÄ\99 poczekaÄ\87 na zakoÅ\84czenie wszystkich operacji.',
 'socket options' => 'Socket options',
-'sort ascending' => 'Sortuj rosnÄ\85co',
-'sort descending' => 'Sortuj malejÄ\85co',
-'sound' => 'DźwiÄ\99k',
+'sort ascending' => 'Sortuj rosnÄ\85co',
+'sort descending' => 'Sortuj malejÄ\85co',
+'sound' => 'DźwiÄ\99k',
 'source' => 'Źródło',
 'source ip' => 'Źródłowe IP',
 'source ip and port' => 'Źródłowe IP: Port',
 'source ip bad' => 'Niepoprawny adres IP lub adres sieci.',
 'source ip in use' => 'Źródłowe IP w użyciu:',
-'source ip or net' => 'Źródłowe IP lub sieÄ\87',
-'source net' => 'SieÄ\87 ÅºródÅ\82owa',
-'source network' => 'Źródłowe IP lub sieÄ\87 (puste oznacza wszystkie):',
+'source ip or net' => 'Źródłowe IP lub sieÄ\87',
+'source net' => 'SieÄ\87 ÅºródÅ\82owa',
+'source network' => 'Źródłowe IP lub sieÄ\87 (puste oznacza wszystkie):',
 'source port' => 'Port źródłowy',
 'source port in use' => 'Port źródłowy w użyciu:',
-'source port numbers' => 'Port źródłowy musi byÄ\87 prawidÅ\82owym numerem portu lub zakresem portów.',
-'source port overlaps' => 'Port źródłowy zachodzi na istniejÄ\85cy zakres portów.',
+'source port numbers' => 'Port źródłowy musi byÄ\87 prawidÅ\82owym numerem portu lub zakresem portów.',
+'source port overlaps' => 'Port źródłowy zachodzi na istniejÄ\85cy zakres portów.',
 'speaker off' => 'Głośnik wył:',
 'speaker on' => 'Głośnik wł:',
 'squid extension methods' => 'Twoja lista <tt>extension_methods</tt>',
-'squid extension methods invalid' => 'Twoja lista \'extension_methods\' może zawieraÄ\87 wyrazy (litery i cyfry) pisane dużymi literami i oddzielone spacjami. ',
+'squid extension methods invalid' => 'Twoja lista \'extension_methods\' może zawieraÄ\87 wyrazy (litery i cyfry) pisane dużymi literami i oddzielone spacjami. ',
 'squid fix cache' => 'Napraw cache',
 'src port' => 'Port źr.',
-'srcprt range overlaps' => 'Zakres portów źródłowych zachodzi na istniejÃ\84\85\84\85 numer portu.',
-'srcprt within existing' => 'Port źródłowy zawiera siÄ\99 w aktualnie zdefiniowanym zakresie portów.',
+'srcprt range overlaps' => 'Zakres portów źródłowych zachodzi na istniejÄ\85\85 numer portu.',
+'srcprt within existing' => 'Port źródłowy zawiera siÄ\99 w aktualnie zdefiniowanym zakresie portów.',
 'ssdmz pinholes' => 'DMZ Pinholes',
-'ssh access' => 'DostÄ\99p SSH',
+'ssh access' => 'DostÄ\99p SSH',
 'ssh access tip' => 'SSH nie wykorzystuje domyślnego dla IPFire portu 222!',
 'ssh fingerprint' => 'Odcisk palca',
 'ssh host keys' => 'Klucze hosta SSH',
-'ssh is disabled' => 'SSH jest wyłÄ\85czony.  Zatrzymywanie.',
-'ssh is enabled' => 'SSH jest włÄ\85czony.  Ponowne uruchamianie.',
+'ssh is disabled' => 'SSH jest wyłÄ\85czony.  Zatrzymywanie.',
+'ssh is enabled' => 'SSH jest włÄ\85czony.  Ponowne uruchamianie.',
 'ssh key' => 'Klucz',
-'ssh key size' => 'DługośÄ\87 (bitów)',
-'ssh keys' => 'Zezwalaj na autentykacjÄ\99 kluczem publicznym',
+'ssh key size' => 'DługośÄ\87 (bitów)',
+'ssh keys' => 'Zezwalaj na autentykacjÄ\99 kluczem publicznym',
 'ssh no auth' => 'Nie dopuszczono żadnej metody autentykacji. Uniemożliwi to zalogowanie do systemu',
-'ssh passwords' => 'Zezwalaj na autentykacjÄ\99 hasÅ\82em',
+'ssh passwords' => 'Zezwalaj na autentykacjÄ\99 hasÅ\82em',
 'ssh port' => 'Ustaw port SSH na 22 (domyślny dla IPFire to 222)',
 'ssh portfw' => 'Zezwalaj na przekierowania TCP',
 'ssh tempstart15' => 'Zatrzymaj serwer SSH za 15 minut',
 'ssh tempstart30' => 'Zatrzymaj serwer SSH za 30 minut',
-'ssh1 disabled' => 'SSHv1 jest wyłÃ\84\85czony, od klientów wymagana bÃ\84\99dzie wersja 2.',
-'ssh1 enabled' => 'SSHv1 jest włÃ\84\85czona, starsze programy klienckie bÃ\84\99\84\85 wspierane.',
-'ssh1 support' => 'Wspieraj wersjÃ\84\99 pierwszÃ\84\85 protokoÅ\82u SSH (wymagane tylko dla starych klientów)',
+'ssh1 disabled' => 'SSHv1 jest wyłÄ\85czony, od klientów wymagana bÄ\99dzie wersja 2.',
+'ssh1 enabled' => 'SSHv1 jest włÄ\85czona, starsze programy klienckie bÄ\99\85 wspierane.',
+'ssh1 support' => 'Wspieraj wersjÄ\99 pierwszÄ\85 protokoÅ\82u SSH (wymagane tylko dla starych klientów)',
 'ssnetwork status' => 'Stan sieci',
 'sspasswords' => 'Hasła',
 'ssport forwarding' => 'Przekierowanie portów',
 'sstraffic graphs' => 'Wykresy ruchu',
 'standard login script' => 'Standardowy skrypt logowania',
 'start' => 'Start',
-'start address' => 'Adres poczÄ\85tku:',
+'start address' => 'Adres poczÄ\85tku:',
 'start ovpn server' => 'Uruchom serwer OpenVPN',
 'state or province' => 'Stan lub prowincja',
 'static ip' => 'Statyczne IP',
 'stopped' => 'ZATRZYMANE',
 'subject' => 'Temat',
 'subject test' => 'E-mail testowy',
-'subject warn' => 'Ostrzeżenie - osiÃ\84\85gniÃ\84\99to poziom ostrzeżenia',
-'subnet' => 'PodsieÄ\87',
+'subject warn' => 'Ostrzeżenie - osiÄ\85gniÄ\99to poziom ostrzeżenia',
+'subnet' => 'PodsieÄ\87',
 'subnet is invalid' => 'Maska sieci jest niepoprawna',
-'subscripted user rules' => 'Reguły Sourcefire VRT z subskrypcjÄ\85',
-'successfully refreshed updates list' => 'Pomyślnie odświeżono listÄ\99 aktualizacji.',
+'subscripted user rules' => 'Reguły Sourcefire VRT z subskrypcjÄ\85',
+'successfully refreshed updates list' => 'Pomyślnie odświeżono listÄ\99 aktualizacji.',
 'summaries kept' => 'Przechowuj podsumowania przez',
 'sunday' => 'Niedziela',
 'swap' => 'Swap',
 'system' => 'System',
 'system graphs' => 'Wykresy Systemu',
 'system information' => 'Informacje o systemie',
-'system log viewer' => 'PrzeglÄ\85d logów systemu',
+'system log viewer' => 'PrzeglÄ\85d logów systemu',
 'system logs' => 'Logi systemu',
 'system status information' => 'Informacje o stanie systemu',
 'telephone not set' => 'Telephone not set.',
 'template' => 'Schemat',
-'template warning' => 'Masz 2 możliwości skonfigurowania QoS. Pierwsza to naciśniÃ\84\99cie przycisku zapisz i skonfigurowanie klas i reguÅ\82 samodzielnie. Druga to wciÅ\9bniÃ\84\99cie przycisku schemat aby utworzyÃ\84\87 klasy i reguÅ\82y ze schematu.',
+'template warning' => 'Masz 2 możliwości skonfigurowania QoS. Pierwsza to naciśniÄ\99cie przycisku zapisz i skonfigurowanie klas i reguÅ\82 samodzielnie. Druga to wciÅ\9bniÄ\99cie przycisku schemat aby utworzyÄ\87 klasy i reguÅ\82y ze schematu.',
 'test' => 'test',
-'test email could not be sent' => 'Nie można wysłaÄ\87 maila testowego',
+'test email could not be sent' => 'Nie można wysłaÄ\87 maila testowego',
 'test email was sent' => 'Mail testowy został wysłany poprawnie',
-'the following update was successfully installed' => 'NastÃ\84\99pujÃ\84\85ca aktualizacja zostaÅ\82a prawidÅ\82owo zainstalowana',
+'the following update was successfully installed' => 'NastÄ\99pujÄ\85ca aktualizacja zostaÅ\82a prawidÅ\82owo zainstalowana',
 'the statistics were last updated at' => 'Ostatnia aktualizacja statystyk: ',
 'theme' => 'Schemat',
-'there are updates' => 'DostÃ\84\99pne sÃ\84\85 nowe aktualizacje dla twojego systemu. ProszÃ\84\99 przejÅ\9bÃ\84\87 do sekcji aktualizacje aby uzyskaÃ\84\87 wiÃ\84\99cej informacji.',
-'there are updates available' => 'DostÃ\84\99pne sÃ\84\85 nowe aktualizacje dla twojego systemu. Zalecane jest wykonanie aktualizacji tak szybko jak to możliwe',
+'there are updates' => 'DostÄ\99pne sÄ\85 nowe aktualizacje dla twojego systemu. ProszÄ\99 przejÅ\9bÄ\87 do sekcji aktualizacje aby uzyskaÄ\87 wiÄ\99cej informacji.',
+'there are updates available' => 'DostÄ\99pne sÄ\85 nowe aktualizacje dla twojego systemu. Zalecane jest wykonanie aktualizacji tak szybko jak to możliwe',
 'there was no file upload' => 'Nie wgrano żadnego pliku.',
-'this feature has been sponsored by' => 'Ta funkcjonalnośÄ\87 jest sponsorowana przez',
-'this field may be blank' => 'To pole może byÄ\87 puste.',
+'this feature has been sponsored by' => 'Ta funkcjonalnośÄ\87 jest sponsorowana przez',
+'this field may be blank' => 'To pole może byÄ\87 puste.',
 'this is not a valid archive' => 'Nie odnaleziono poprawnego archiwum.',
 'this is not an authorised update' => 'To nie jest autoryzowana aktualizacja.',
-'this months volume' => 'IlośÃ\84\87 w tym miesiÃ\84\85cu',
+'this months volume' => 'IlośÄ\87 w tym miesiÄ\85cu',
 'this update is already installed' => 'Ta aktualizacja jest już zainstalowana.',
-'this weeks volume' => 'IlośÄ\87 w tym tygodniu',
+'this weeks volume' => 'IlośÄ\87 w tym tygodniu',
 'thursday' => 'Czwartek',
 'time' => 'Czas',
-'time date manually reset' => 'RÄ\99czny reset czasu/daty.',
+'time date manually reset' => 'RÄ\99czny reset czasu/daty.',
 'time server' => 'Serwer czasu',
-'timeout must be a number' => 'Czas oczekiwania musi byÃ\84\87 liczbÃ\84\85.',
+'timeout must be a number' => 'Czas oczekiwania musi byÄ\87 liczbÄ\85.',
 'title' => 'Tytuł',
 'to' => 'Do',
 'to email adr' => 'Adres e-mail do',
-'to install an update' => 'Aby zainstalowaÃ\84\87 aktualizacjÃ\84\99 wgraj plik tgz.gpg:',
+'to install an update' => 'Aby zainstalowaÄ\87 aktualizacjÄ\99 wgraj plik tgz.gpg:',
 'to warn email bad' => 'Niepoprawny adres e-mail do',
 'toggle' => 'pause/resume',
-'toggle enable disable' => 'WłÃ\84\85cz lub wyÅ\82Ã\84\85cz',
+'toggle enable disable' => 'WłÄ\85cz lub wyÅ\82Ä\85cz',
 'tone' => 'Tonowo',
 'tone dial' => 'Dzwonienie tonowe:',
 'too long 80 char max' => ' jest zbyt długi - maksymalnie 80 znaków',
-'total connection time' => 'Całkowity czas połÄ\85czenia',
+'total connection time' => 'Całkowity czas połÄ\85czenia',
 'total hits for log section' => 'Liczba zdarzeń dla sekcji logów',
-'traffic back' => 'WróÄ\87',
+'traffic back' => 'WróÄ\87',
 'traffic calc time' => 'Czas obliczeń',
 'traffic calc time bad' => 'Czas obliczeń jest nieprawidłowy',
 'traffic info messages' => 'Informacje',
 'trafficblue' => 'WLAN',
 'trafficdate' => 'Data',
 'trafficfrom' => 'Od',
-'trafficgreen' => 'SieÃ\84\87 wewnÃ\84\99trzna',
+'trafficgreen' => 'SieÄ\87 wewnÄ\99trzna',
 'trafficin' => 'Wejście',
 'trafficorange' => 'DMZ',
 'trafficout' => 'Wyjście',
 'tripwire cronjob' => 'tripwire cronjob',
 'tripwire functions' => 'funkcje tripwire',
 'tripwire reports' => 'raporty tripwire',
-'tripwireoperating' => 'Proces został uruchomiony. Zadanie może zajÃ\84\85Ã\84\87 kilka minut. ProszÃ\84\99 poczekaÃ\84\87 na automatyczne odÅ\9bwieżenie okna po zakoÅ\84czeniu operacji.',
-'tripwirewarningdatabase' => 'UWAGA - Twoja baza danych zostanie zaktualizowana przez dane z raportu. ProszÃ\84\99 upewniÃ\84\87 siÃ\84\99, Å¼e nie sÃ\84\85 raportowane Å¼adne nieautoryzowane zmiany. W tym celu niezbÃ\84\99dny jest klucz lokalny.',
-'tripwirewarningkeys' => 'UWAGA - ta operacja spowoduje usuniÄ\99cie aktualnych kluczy, konfiguracji i bazy danych i wygenerowanie nowych.',
-'tripwirewarningpolicy' => 'UWAGA - nastÃ\84\85pi przebudowanie twojej reguÅ\82y oraz ponownÃ\84\85 inicjalizacjÃ\84\99 bazy danych. W zwiÃ\84\85zku z tym wymagane jest klucz strony i klucz lokalny.',
+'tripwireoperating' => 'Proces został uruchomiony. Zadanie może zajÄ\85Ä\87 kilka minut. ProszÄ\99 poczekaÄ\87 na automatyczne odÅ\9bwieżenie okna po zakoÅ\84czeniu operacji.',
+'tripwirewarningdatabase' => 'UWAGA - Twoja baza danych zostanie zaktualizowana przez dane z raportu. ProszÄ\99 upewniÄ\87 siÄ\99, Å¼e nie sÄ\85 raportowane Å¼adne nieautoryzowane zmiany. W tym celu niezbÄ\99dny jest klucz lokalny.',
+'tripwirewarningkeys' => 'UWAGA - ta operacja spowoduje usuniÄ\99cie aktualnych kluczy, konfiguracji i bazy danych i wygenerowanie nowych.',
+'tripwirewarningpolicy' => 'UWAGA - nastÄ\85pi przebudowanie twojej reguÅ\82y oraz ponownÄ\85 inicjalizacjÄ\99 bazy danych. W zwiÄ\85zku z tym wymagane jest klucz strony i klucz lokalny.',
 'tuesday' => 'Wtorek',
 'type' => 'Typ',
 'umount' => 'Odmontuj',
-'umount removable media before to unplug' => 'Odmontuj nośnik wymienny przed odłÃ\84\85czeniem urzÃ\84\85dzenia',
-'unable to alter profiles while red is active' => 'Nie można zastÃ\84\85piÃ\84\87 profili kiedy interfejs RED jest aktywny.',
-'unable to contact' => 'Nie można połÃ\84\85czyÃ\84\87',
+'umount removable media before to unplug' => 'Odmontuj nośnik wymienny przed odłÄ\85czeniem urzÄ\85dzenia',
+'unable to alter profiles while red is active' => 'Nie można zastÄ\85piÄ\87 profili kiedy interfejs RED jest aktywny.',
+'unable to contact' => 'Nie można połÄ\85czyÄ\87',
 'unencrypted' => 'Nieszyfrowane',
 'uninstall' => 'Odinstaluj',
 'unix charset' => 'Kodowanie UNIX',
 'update accelerator' => 'Update Accelerator',
 'update time' => 'Aktualizuj czas:',
 'update transcript' => 'Update transcript',
-'updatedatabase' => 'Aktualizuj bazÄ\99 danych z ostatniego raportu',
+'updatedatabase' => 'Aktualizuj bazÄ\99 danych z ostatniego raportu',
 'updates' => 'Aktualizacje',
-'updates installed' => 'Zainstalowano aktualizacjÄ\99',
+'updates installed' => 'Zainstalowano aktualizacjÄ\99',
 'updates is old1' => 'Twój plik aktualizacji jest sprzed ',
-'updates is old2' => 'dni. Zalecamy jego aktualizacjÄ\99 w zakÅ\82adce <b>System>Aktualizacje/b>.',
-'updxlrtr 3 months' => 'trzech miesiÄ\85cy',
-'updxlrtr 6 months' => 'sześciu miesiÄ\99cy',
+'updates is old2' => 'dni. Zalecamy jego aktualizacjÄ\99 w zakÅ\82adce <b>System>Aktualizacje/b>.',
+'updxlrtr 3 months' => 'trzech miesiÄ\85cy',
+'updxlrtr 6 months' => 'sześciu miesiÄ\99cy',
 'updxlrtr all files' => 'wszystkie pliki ...',
 'updxlrtr cache dir' => 'Katalog Cache',
 'updxlrtr cache maintenance' => 'Utrzymanie Cache',
 'updxlrtr condition suspended' => 'Wstrzymany',
 'updxlrtr condition unknown' => 'Nieznany',
 'updxlrtr configuration' => 'Konfiguracja Update accelerator',
-'updxlrtr current downloads' => 'Pliki pobrane do lokalnej pamiÄ\99ci cache',
-'updxlrtr current files' => 'Pliki znajdujÃ\84\85ce siÃ\84\99 w lokalnej pamiÃ\84\99ci cache',
+'updxlrtr current downloads' => 'Pliki pobrane do lokalnej pamiÄ\99ci cache',
+'updxlrtr current files' => 'Pliki znajdujÄ\85ce siÄ\99 w lokalnej pamiÄ\99ci cache',
 'updxlrtr daily' => 'dziennie',
-'updxlrtr data from cache' => 'Danych z pamiÄ\99ci cache (w bajtach)',
+'updxlrtr data from cache' => 'Danych z pamiÄ\99ci cache (w bajtach)',
 'updxlrtr disk usage' => 'Wykorzystanie dysku',
 'updxlrtr efficiency index' => 'Indeks efektywności cache',
-'updxlrtr empty repository' => 'PamiÃ\84\99Ã\84\87 cache jest pusta',
-'updxlrtr enable autocheck' => 'WłÃ\84\85cz automatyczÃ\84\85 kontrolÃ\84\99 ÅºródÅ\82a',
-'updxlrtr enable log' => 'WłÄ\85cz logi',
+'updxlrtr empty repository' => 'PamiÄ\99Ä\87 cache jest pusta',
+'updxlrtr enable autocheck' => 'WłÄ\85cz automatyczÄ\85 kontrolÄ\99 ÅºródÅ\82a',
+'updxlrtr enable log' => 'WłÄ\85cz logi',
 'updxlrtr filename' => 'Nazwa',
 'updxlrtr files' => 'Pliki',
 'updxlrtr filesize' => 'Rozmiar',
-'updxlrtr full autosync' => 'ZastÄ\85p nieaktualne pliki podczas sprawdzania',
-'updxlrtr invalid disk usage' => 'Nieprawidłowa wartośÄ\87 w polu maks. wykorzystanie dysku',
-'updxlrtr invalid download rate' => 'Nieprawidłowa wartośÄ\87 w polu maks. pr. pobierania',
+'updxlrtr full autosync' => 'ZastÄ\85p nieaktualne pliki podczas sprawdzania',
+'updxlrtr invalid disk usage' => 'Nieprawidłowa wartośÄ\87 w polu maks. wykorzystanie dysku',
+'updxlrtr invalid download rate' => 'Nieprawidłowa wartośÄ\87 w polu maks. pr. pobierania',
 'updxlrtr invalid num of children' => 'Nieprawidłowa liczba procesów akceleratora',
-'updxlrtr last access' => 'Ost. żÄ\85danie',
+'updxlrtr last access' => 'Ost. żÄ\85danie',
 'updxlrtr last checkup' => 'Ost. sprawdzenie źródła',
 'updxlrtr low download priority' => 'Obniż priorytet CPU dla pobierania',
 'updxlrtr maintenance' => 'Konserwacja',
 'updxlrtr marked as' => 'oznaczone jako',
 'updxlrtr max disk usage' => 'Maks. wykorzystanie dysku',
-'updxlrtr max download rate' => 'Maks. prÃ\84\99dkoÅ\9bÃ\84\87 pobierania (kBit/s)',
-'updxlrtr month' => 'miesiÄ\85ca',
-'updxlrtr monthly' => 'miesiÄ\99cznie',
-'updxlrtr not accessed' => 'bez żÄ\85dania od',
-'updxlrtr not enabled' => 'Update Accelerator nie jest włÄ\85czony w zakÅ\82adce web proxy',
+'updxlrtr max download rate' => 'Maks. prÄ\99dkoÅ\9bÄ\87 pobierania (kBit/s)',
+'updxlrtr month' => 'miesiÄ\85ca',
+'updxlrtr monthly' => 'miesiÄ\99cznie',
+'updxlrtr not accessed' => 'bez żÄ\85dania od',
+'updxlrtr not enabled' => 'Update Accelerator nie jest włÄ\85czony w zakÅ\82adce web proxy',
 'updxlrtr other' => 'Inne',
-'updxlrtr passive mode' => 'WłÄ\85cz tryb pasywny',
+'updxlrtr passive mode' => 'WłÄ\85cz tryb pasywny',
 'updxlrtr pending downloads' => 'Aktualnie pobierane',
 'updxlrtr performance options' => 'Opcje wydajności',
-'updxlrtr progress' => 'PostÄ\99p',
-'updxlrtr purge' => 'OczyśÄ\87',
+'updxlrtr progress' => 'PostÄ\99p',
+'updxlrtr purge' => 'OczyśÄ\87',
 'updxlrtr remove file' => 'Usuń z cache',
 'updxlrtr save and restart' => 'Zapis i restart',
 'updxlrtr source' => 'Źródło',
 'updxlrtr total files' => 'Liczba plików w cache',
 'updxlrtr unknown' => 'Nieznany',
 'updxlrtr update accelerator' => 'Update Accelerator',
-'updxlrtr update information' => 'DostÃ\84\99pna jest nowsza wersja do pobrania. Wejdź na stronÃ\84\99 <a href="http://update-accelerator.advproxy.net" target="_blank">http://update-accelerator.advproxy.net</a> aby uzyskaÃ\84\87 wiÃ\84\99cej informacji.',
+'updxlrtr update information' => 'DostÄ\99pna jest nowsza wersja do pobrania. Wejdź na stronÄ\99 <a href="http://update-accelerator.advproxy.net" target="_blank">http://update-accelerator.advproxy.net</a> aby uzyskaÄ\87 wiÄ\99cej informacji.',
 'updxlrtr update notification' => 'Informacja o aktualizacji!',
-'updxlrtr web proxy service required' => 'Usługa Web proxy musi byÃ\84\87 wÅ\82Ã\84\85czona aby używaÃ\84\87 Update Accelerator',
+'updxlrtr web proxy service required' => 'Usługa Web proxy musi byÄ\87 wÅ\82Ä\85czona aby używaÄ\87 Update Accelerator',
 'updxlrtr week' => 'tygodnia',
 'updxlrtr weekly' => 'tygodniowo',
 'updxlrtr year' => 'roku',
 'upgrade' => 'upgrade',
-'uplink speed' => 'SzybskośÄ\87 wysyÅ\82ania (kbit/sec)',
+'uplink speed' => 'SzybskośÄ\87 wysyÅ\82ania (kbit/sec)',
 'uplink std class' => 'standardowa klasa wysyłania',
 'upload' => 'Wyślij',
 'upload a certificate' => 'Wyślij certyfikat:',
-'upload a certificate request' => 'Wyślij żÄ\85danie certyfikatu:',
+'upload a certificate request' => 'Wyślij żÄ\85danie certyfikatu:',
 'upload ca certificate' => 'Wyślij certyfikat CA',
 'upload fcdsl.o' => 'TO BE REMOVED',
 'upload file' => 'Wyślij plik',
 'upstream username' => 'Upstream username:',
 'uptime and users' => 'Uptime and users:',
 'url filter' => 'Filtr treści',
-'urlfilter access' => 'DostÄ\99p',
+'urlfilter access' => 'DostÄ\99p',
 'urlfilter activity detection' => 'Wykrywanie aktywności',
-'urlfilter add new time constraint rule' => 'Dodaj regułÄ\99 ograniczeÅ\84 w czasie',
-'urlfilter add new user quota rule' => 'Dodaj regułÄ\99 ograniczenia czasowego (quota)',
+'urlfilter add new time constraint rule' => 'Dodaj regułÄ\99 ograniczeÅ\84 w czasie',
+'urlfilter add new user quota rule' => 'Dodaj regułÄ\99 ograniczenia czasowego (quota)',
 'urlfilter add rule' => 'Dodaj',
 'urlfilter advanced settings' => 'Ustawienia zaawansowane',
 'urlfilter allow' => 'Zezwól',
-'urlfilter allow access' => 'Zezwól na dostÄ\99p',
+'urlfilter allow access' => 'Zezwól na dostÄ\99p',
 'urlfilter allowed domains' => 'Dozwolone domeny (jedna w linii)',
 'urlfilter allowed urls' => 'Dozwolone URL\'e (jeden w linii)',
 'urlfilter assigned quota users' => 'Przypisani użytkownicy (jeden w linii)',
 'urlfilter automatic update schedule' => 'Zaplanuj automatyczne aktualizacje',
 'urlfilter back to main page' => 'Powrót do głównej strony',
 'urlfilter background image' => 'obraz tła filtru treści',
-'urlfilter background text' => 'Aby używaÄ\87 wÅ\82asnego obrazu tÅ\82a na stronie blokady wyÅ\9blij plik jpg przez poniższy formularz',
+'urlfilter background text' => 'Aby używaÄ\87 wÅ\82asnego obrazu tÅ\82a na stronie blokady wyÅ\9blij plik jpg przez poniższy formularz',
 'urlfilter backup' => 'Utwórz plik kopii',
-'urlfilter backup error' => 'Nie można utworzyÄ\87 pliku kopii',
+'urlfilter backup error' => 'Nie można utworzyÄ\87 pliku kopii',
 'urlfilter backup settings' => 'Kopia ustawień filtra treści',
 'urlfilter banned clients' => 'Zablokowane adresy IP',
 'urlfilter blacklist age 1' => 'Ostatnia poprawna aktualizacja czarnej listy:',
 'urlfilter blacklist age 2' => 'dni temu',
 'urlfilter blacklist category name' => 'Nazwa kategorii czarnej listy',
 'urlfilter blacklist editor' => 'Edytor czarnej listy',
-'urlfilter blacklist editor info' => 'Utwórz i edytuj własnÃ\84\85 czarnÃ\84\85 listÃ\84\99',
+'urlfilter blacklist editor info' => 'Utwórz i edytuj własnÄ\85 czarnÄ\85 listÄ\99',
 'urlfilter blacklist name' => 'Nazwa czarnej listy',
 'urlfilter blacklist update' => 'Aktualizacja czarnej listy',
 'urlfilter block' => 'Blokuj',
 'urlfilter block access' => 'Block access',
-'urlfilter block all' => 'Blokuj wszystkie URL\'e z wyjÄ\85tkiem zezwolonych',
+'urlfilter block all' => 'Blokuj wszystkie URL\'e z wyjÄ\85tkiem zezwolonych',
 'urlfilter block archives' => 'Blokuj skompresowane archiwa',
 'urlfilter block audio-video' => 'Blokuj pliki audio/wideo',
 'urlfilter block categories' => 'Kategorie czarnej listy',
 'urlfilter custom url required' => 'Wymagane własne źródłowe URL\'e',
 'urlfilter custom whitelist' => 'Własna biała lista',
 'urlfilter daily' => 'codziennie',
-'urlfilter disabled' => 'wyłÄ\85czony',
+'urlfilter disabled' => 'wyłÄ\85czony',
 'urlfilter domains' => 'Domeny (jedna w linii)',
 'urlfilter dont restart urlfilter' => 'Nie uruchamiaj ponownie filtra URL',
 'urlfilter dst' => 'Cel',
-'urlfilter dst error' => 'Przynajmniej 1 kategoria musi byÄ\87 wybrana',
+'urlfilter dst error' => 'Przynajmniej 1 kategoria musi byÄ\87 wybrana',
 'urlfilter edit domains urls expressions' => 'Edycja domen, URL\'i oraz wyrażeń',
-'urlfilter edit time constraint rule' => 'Edytuj istniejÃ\84\85\84\85 reguÅ\82Ã\84\99 czasowÃ\84\85',
-'urlfilter edit user quota rule' => 'Edytuj istniejÃ\84\85\84\85 reguÅ\82Ã\84\99 limitu czasowego',
+'urlfilter edit time constraint rule' => 'Edytuj istniejÄ\85\85 reguÅ\82Ä\99 czasowÄ\85',
+'urlfilter edit user quota rule' => 'Edytuj istniejÄ\85\85 reguÅ\82Ä\99 limitu czasowego',
 'urlfilter empty ads' => 'Blokowanie reklam pustym oknem',
 'urlfilter empty repository' => 'Lokalne repozytorium plików jest puste',
-'urlfilter enable automatic blacklist update' => 'WłÄ\85cz automatyczne aktualizacje',
-'urlfilter enable custom blacklist' => 'WłÃ\84\85cz wÅ\82asnÃ\84\85 czarnÃ\84\85 listÃ\84\99',
-'urlfilter enable custom expression list' => 'WłÃ\84\85cz wÅ\82asnÃ\84\85 listÃ\84\99 wyrażeÅ\84',
-'urlfilter enable custom whitelist' => 'WłÃ\84\85cz wÅ\82asnÃ\84\85 biaÅ\82Ã\84\85 listÃ\84\99',
-'urlfilter enable expression lists' => 'WłÃ\84\85cz listÃ\84\99 wyrażeÅ\84',
-'urlfilter enable full backup' => 'DołÃ\84\85cz kompletnÃ\84\85 czarnÃ\84\85 listÃ\84\99',
-'urlfilter enable jpeg' => 'WłÄ\85cz obraz tÅ\82a',
-'urlfilter enable log' => 'WłÄ\85cz logi',
-'urlfilter enable rewrite rules' => 'WłÄ\85cz lokalne przekierowania plików',
-'urlfilter enabled' => 'WłÄ\85czone:',
+'urlfilter enable automatic blacklist update' => 'WłÄ\85cz automatyczne aktualizacje',
+'urlfilter enable custom blacklist' => 'WłÄ\85cz wÅ\82asnÄ\85 czarnÄ\85 listÄ\99',
+'urlfilter enable custom expression list' => 'WłÄ\85cz wÅ\82asnÄ\85 listÄ\99 wyrażeÅ\84',
+'urlfilter enable custom whitelist' => 'WłÄ\85cz wÅ\82asnÄ\85 biaÅ\82Ä\85 listÄ\99',
+'urlfilter enable expression lists' => 'WłÄ\85cz listÄ\99 wyrażeÅ\84',
+'urlfilter enable full backup' => 'DołÄ\85cz kompletnÄ\85 czarnÄ\85 listÄ\99',
+'urlfilter enable jpeg' => 'WłÄ\85cz obraz tÅ\82a',
+'urlfilter enable log' => 'WłÄ\85cz logi',
+'urlfilter enable rewrite rules' => 'WłÄ\85cz lokalne przekierowania plików',
+'urlfilter enabled' => 'WłÄ\85czone:',
 'urlfilter example' => 'Przykład: www.domain.com',
 'urlfilter example ads' => 'Przykład: www.domain.com/ads/',
-'urlfilter export blacklist' => 'Esportuj czarnÃ\84\85 listÃ\84\99',
-'urlfilter export error' => 'Nie można utworzyÄ\87 pliku eksportu',
+'urlfilter export blacklist' => 'Esportuj czarnÄ\85 listÄ\99',
+'urlfilter export error' => 'Nie można utworzyÄ\87 pliku eksportu',
 'urlfilter expressions' => 'Wyrażenia (jedno w linii)',
 'urlfilter file ext block' => 'Blokowanie rozszerzeń plików',
 'urlfilter filename' => 'Nazwa',
 'urlfilter fri' => 'P',
 'urlfilter friday' => 'Pt',
 'urlfilter from' => 'Od',
-'urlfilter hourly' => 'co godzinÄ\99',
-'urlfilter import blacklist' => 'Importuj czarnÃ\84\85 listÃ\84\99',
-'urlfilter import text' => 'Aby zaimportowaÃ\84\87 wczeÅ\9bniej zapisane czarne listy proszÃ\84\99 wysÅ\82\84\87 plik .tar.gz przez poniższy formularz',
-'urlfilter install blacklist' => 'Instaluj czarnÃ\84\85 listÃ\84\99',
-'urlfilter install information' => 'Nowa lista zostanie automatycznie skompilowana do odpowiedniego formatu. W przypadku dużej czarnej listy może to potrwaÄ\87 kilka minut.',
-'urlfilter invalid content' => 'Plik nie jest kompatybilny z czarnÃ\84\85 listÃ\84\85 squidGuard',
+'urlfilter hourly' => 'co godzinÄ\99',
+'urlfilter import blacklist' => 'Importuj czarnÄ\85 listÄ\99',
+'urlfilter import text' => 'Aby zaimportowaÄ\87 wczeÅ\9bniej zapisane czarne listy proszÄ\99 wysÅ\82\87 plik .tar.gz przez poniższy formularz',
+'urlfilter install blacklist' => 'Instaluj czarnÄ\85 listÄ\99',
+'urlfilter install information' => 'Nowa lista zostanie automatycznie skompilowana do odpowiedniego formatu. W przypadku dużej czarnej listy może to potrwaÄ\87 kilka minut.',
+'urlfilter invalid content' => 'Plik nie jest kompatybilny z czarnÄ\85 listÄ\85 squidGuard',
 'urlfilter invalid import file' => 'Plik nie jest prawidłowym plikiem edytora czarnej listy',
 'urlfilter invalid ip or mask error' => 'Niepoprawny adres IP lub maska sieci',
 'urlfilter invalid restore file' => 'Plik nie jest prawidłowym plikiem kopii filtra URL',
 'urlfilter invalid user error' => 'Niepoprawna nazwa użytkownika',
-'urlfilter load blacklist' => 'Wczytaj czarnÃ\84\85 listÃ\84\99',
+'urlfilter load blacklist' => 'Wczytaj czarnÄ\85 listÄ\99',
 'urlfilter local file redirection' => 'Lokalne przekierowania plików',
 'urlfilter log' => 'logi filtra treści',
 'urlfilter log summary' => 'Liczba zdarzeń filtra URL w dniu',
-'urlfilter log viewer' => 'PrzeglÄ\85d logów filtra URL',
+'urlfilter log viewer' => 'PrzeglÄ\85d logów filtra URL',
 'urlfilter logs' => 'Logi filtra URL',
 'urlfilter maintenance' => 'Konserwacja filtra URL',
-'urlfilter manage local file repository' => 'ZarzÄ\85dzaj lokalnym repozytorium plików',
-'urlfilter manage repository' => 'ZarzÄ\85dzanie repozytorium',
+'urlfilter manage local file repository' => 'ZarzÄ\85dzaj lokalnym repozytorium plików',
+'urlfilter manage repository' => 'ZarzÄ\85dzanie repozytorium',
 'urlfilter minutes' => 'minut',
 'urlfilter mode allow' => 'zezwól',
 'urlfilter mode block' => 'blokuj',
 'urlfilter mon' => 'P',
 'urlfilter monday' => 'Pon',
-'urlfilter monthly' => 'co miesiÄ\85c',
+'urlfilter monthly' => 'co miesiÄ\85c',
 'urlfilter msg text 1' => 'Linia 1 komunikatu',
 'urlfilter msg text 2' => 'Linia 2 komunikatu',
 'urlfilter msg text 3' => 'Linia 3 komunikatu',
-'urlfilter network access control' => 'Kontrola dostÄ\99pu wedÅ\82ug sieci',
-'urlfilter no categories' => 'Brak dostÄ\99pnych kategorii',
-'urlfilter not enabled' => 'Filtr URL nie jest włÄ\85czony w zakÅ\82adce Web proxy',
-'urlfilter quota restart message' => 'UWAGA: Liczniki dla wszystkich użytkowników zostanÄ\85 zresetowane po ponownym uruchomieniu filtra URL',
+'urlfilter network access control' => 'Kontrola dostÄ\99pu wedÅ\82ug sieci',
+'urlfilter no categories' => 'Brak dostÄ\99pnych kategorii',
+'urlfilter not enabled' => 'Filtr URL nie jest włÄ\85czony w zakÅ\82adce Web proxy',
+'urlfilter quota restart message' => 'UWAGA: Liczniki dla wszystkich użytkowników zostanÄ\85 zresetowane po ponownym uruchomieniu filtra URL',
 'urlfilter quota time error' => 'Nieprawidłowy limit czasowy',
 'urlfilter quota user error' => 'Przynajmniej 1 nazwa użytkownika jest wymagana',
 'urlfilter redirectpage' => 'Przekieruj do tego URL',
 'urlfilter remove file' => 'Usuń z repozytorium',
 'urlfilter renewal' => 'Odnowianie',
 'urlfilter renewal period' => 'Czas odnawiania',
-'urlfilter repository information' => 'ŻÃ\84\85dania pobierania dla tych plików zostanÃ\84\85 przekierowane z oryginalnego ÅºródÅ\82a do lokalnego repozytorium.',
+'urlfilter repository information' => 'ŻÄ\85dania pobierania dla tych plików zostanÄ\85 przekierowane z oryginalnego ÅºródÅ\82a do lokalnego repozytorium.',
 'urlfilter reset' => 'Reset',
 'urlfilter restart' => 'Ponownie uruchom filtr URL',
-'urlfilter restart message' => 'Filtr URL musi byÄ\87 ponownie uruchomiony aby wprowadzone zmiany zostaÅ\82y zastosowane',
+'urlfilter restart message' => 'Filtr URL musi byÄ\87 ponownie uruchomiony aby wprowadzone zmiany zostaÅ\82y zastosowane',
 'urlfilter restart notification' => 'Aktywuj zmienione reguły',
 'urlfilter restore' => 'Importuj plik kopii',
 'urlfilter restore results' => 'Wynik przywracania',
-'urlfilter restore settings' => 'PrzywróÄ\87 ustawienia filtra URL',
-'urlfilter restore success' => 'Konfiguracja filtra URL została przywrócona. Filtr powinien zostaÃ\84\87 ponownie uruchomiony aby zastosowaÃ\84\87 zmiany.',
-'urlfilter restore text' => 'Aby przywróciÃ\84\87 zapisanÃ\84\85 konfiguracjÃ\84\99 wgraj plik .tar.gz przez poniższy formularz',
-'urlfilter safesearch' => 'WłÄ\85cz SafeSearch',
+'urlfilter restore settings' => 'PrzywróÄ\87 ustawienia filtra URL',
+'urlfilter restore success' => 'Konfiguracja filtra URL została przywrócona. Filtr powinien zostaÄ\87 ponownie uruchomiony aby zastosowaÄ\87 zmiany.',
+'urlfilter restore text' => 'Aby przywróciÄ\87 zapisanÄ\85 konfiguracjÄ\99 wgraj plik .tar.gz przez poniższy formularz',
+'urlfilter safesearch' => 'WłÄ\85cz SafeSearch',
 'urlfilter sat' => 'S',
 'urlfilter saturday' => 'Sob',
 'urlfilter save and restart' => 'Zapis i Restart',
 'urlfilter save schedule' => 'Zapisz ustawienia aktualizacji',
-'urlfilter select blacklist' => 'Wybierz istniejÃ\84\85\84\85 czarnÃ\84\85 listÃ\84\99',
-'urlfilter select multi' => 'Przytrzymaj ctrl aby zaznaczyÄ\87 wiele kategorii',
+'urlfilter select blacklist' => 'Wybierz istniejÄ\85\85 czarnÄ\85 listÄ\99',
+'urlfilter select multi' => 'Przytrzymaj ctrl aby zaznaczyÄ\87 wiele kategorii',
 'urlfilter select source' => 'Wybierz źródło pobierania',
 'urlfilter set time constraints' => 'Ustaw ograniczenia w czasie',
 'urlfilter set user quota' => 'Ustaw limity czasowe',
-'urlfilter show category' => 'Pokaż kategoriÄ\99 na stonie blokady',
-'urlfilter show dnserror' => 'Używaj błÃ\84\99dy DNS aby blokowaÃ\84\87 URL',
+'urlfilter show category' => 'Pokaż kategoriÄ\99 na stonie blokady',
+'urlfilter show dnserror' => 'Używaj błÄ\99dy DNS aby blokowaÄ\87 URL',
 'urlfilter show ip' => 'Pokaż IP na stronie blokady',
 'urlfilter show url' => 'Pokaż URL na stronie blokady',
-'urlfilter source' => 'Host(y) lub sieÄ\87(i) ÅºródÅ\82owe',
+'urlfilter source' => 'Host(y) lub sieÄ\87(i) ÅºródÅ\82owe',
 'urlfilter src' => 'Źródło',
-'urlfilter src error' => 'Źródło nie może byÄ\87 puste',
+'urlfilter src error' => 'Źródło nie może byÄ\87 puste',
 'urlfilter sun' => 'N',
 'urlfilter sunday' => 'Nie',
-'urlfilter tar error' => 'Nie można wypakowaÄ\87 plików z archiwum tar',
+'urlfilter tar error' => 'Nie można wypakowaÄ\87 plików z archiwum tar',
 'urlfilter thu' => 'C',
 'urlfilter thursday' => 'Czw',
 'urlfilter time' => 'Czas',
 'urlfilter time quota' => 'Limit czasowy',
 'urlfilter time space' => 'Przedział czasowy',
-'urlfilter timebased access control' => 'Kontrola dostÄ\99pu wedÅ\82ug czasu',
-'urlfilter timespace error' => 'BłÄ\85d w deklaracji przedziaÅ\82u czasowego',
+'urlfilter timebased access control' => 'Kontrola dostÄ\99pu wedÅ\82ug czasu',
+'urlfilter timespace error' => 'BłÄ\85d w deklaracji przedziaÅ\82u czasowego',
 'urlfilter to' => 'Do',
 'urlfilter tue' => 'W',
 'urlfilter tuesday' => 'Wto',
 'urlfilter unfiltered clients' => 'Niefiltrowane adresy IP',
-'urlfilter update information' => 'DostÃ\84\99pna jest nowsza wersja do pobrania. Wejdź na stronÃ\84\99 <a href="http://www.urlfilter.net" target="_blank">http://www.urlfilter.net</a> aby uzyskaÃ\84\87 wiÃ\84\99cej informacji.',
+'urlfilter update information' => 'DostÄ\99pna jest nowsza wersja do pobrania. Wejdź na stronÄ\99 <a href="http://www.urlfilter.net" target="_blank">http://www.urlfilter.net</a> aby uzyskaÄ\87 wiÄ\99cej informacji.',
 'urlfilter update notification' => 'Informacja o aktualizacji!',
 'urlfilter update now' => 'Aktualizuj teraz',
 'urlfilter update results' => 'Wyniki aktualizacja czarnej listy',
 'urlfilter update rule' => 'Aktualizuj',
 'urlfilter upload background' => 'Wgraj obraz',
-'urlfilter upload blacklist' => 'Wgraj czarnÃ\84\85 listÃ\84\99',
+'urlfilter upload blacklist' => 'Wgraj czarnÄ\85 listÄ\99',
 'urlfilter upload file' => 'Wgraj plik',
 'urlfilter upload file information 1' => 'Info',
-'urlfilter upload file information 2' => 'Filtr URL powinien zostaÃ\84\87 uruchomiony ponownie aby aktywowaÃ\84\87 zmiany w repozytorium.',
-'urlfilter upload file text' => 'Aby dodaÄ\87 plik do repozytorium wgraj go przez poniższy formularz',
-'urlfilter upload information' => 'Nowa czarna lista zostanie automatycznie skompilowana do odpowiedniego formatu. W przypadku dużej listy może to potrwaÃ\84\87 kilka minut. ProszÃ\84\99 poczekaÃ\84\87 na zakoÅ\84czenie tego procesu przed restartem filtra URL.',
+'urlfilter upload file information 2' => 'Filtr URL powinien zostaÄ\87 uruchomiony ponownie aby aktywowaÄ\87 zmiany w repozytorium.',
+'urlfilter upload file text' => 'Aby dodaÄ\87 plik do repozytorium wgraj go przez poniższy formularz',
+'urlfilter upload information' => 'Nowa czarna lista zostanie automatycznie skompilowana do odpowiedniego formatu. W przypadku dużej listy może to potrwaÄ\87 kilka minut. ProszÄ\99 poczekaÄ\87 na zakoÅ\84czenie tego procesu przed restartem filtra URL.',
 'urlfilter upload success' => 'Czarna lista została poprawnie wgrana.',
-'urlfilter upload text' => 'Aby zainstalowaÃ\84\87 zaktualizowanÃ\84\85 listÃ\84\99 wgraj plik .tar.gz poniżej',
+'urlfilter upload text' => 'Aby zainstalowaÄ\87 zaktualizowanÄ\85 listÄ\99 wgraj plik .tar.gz poniżej',
 'urlfilter url filter' => 'Filtr URL',
 'urlfilter urlfilter blacklist editor' => 'Edytor czarnej listy filtra URL',
 'urlfilter urls' => 'URL\'e (jeden w linii)',
 'urlfilter user time quota' => 'Limit czasowy (w minutach)',
 'urlfilter username' => 'Nazwa użytkownika',
 'urlfilter username log' => 'Loguj nazwy użytkowników',
-'urlfilter web proxy service required' => 'Usługa Web proxy musi byÃ\84\87 wÅ\82Ã\84\85czona aby używaÃ\84\87 filtr URL',
+'urlfilter web proxy service required' => 'Usługa Web proxy musi byÄ\87 wÅ\82Ä\85czona aby używaÄ\87 filtr URL',
 'urlfilter wed' => 'Ś',
 'urlfilter wednesday' => 'Śro',
-'urlfilter weekday error' => 'Musi byÄ\87 wybrany przynajmniej 1 dzieÅ\84',
+'urlfilter weekday error' => 'Musi byÄ\87 wybrany przynajmniej 1 dzieÅ\84',
 'urlfilter weekly' => 'co tydzień',
-'urlfilter whitelist always allowed' => 'Zezwolenie na białÃ\84\85 listÃ\84\99 dla zablokowanych klientów',
+'urlfilter whitelist always allowed' => 'Zezwolenie na białÄ\85 listÄ\99 dla zablokowanych klientów',
 'urlfilter wrong filetype' => 'Plik nie posiada rozszerzenia .tar.gz',
 'usb modem on acm0' => 'Modem USB na ACM0',
 'usb modem on acm1' => 'Modem USB na ACM1',
 'use' => 'Użyj',
 'use a pre-shared key' => 'Użyj klucza współdzielonego:',
 'use dov' => 'Use data over voice (DOV):',
-'use ibod' => 'Użyj pasma na żÄ\85danie (iBOD):',
+'use ibod' => 'Użyj pasma na żÄ\85danie (iBOD):',
 'use ipfire red ip' => 'Użyj IP czerwonego interfejsu IPFire',
 'use only proposed settings' => 'Use only proposed settings.',
 'used' => 'Użyte',
 'volup5' => 'Głośniej 5',
 'vpi number' => 'Numer VPI:',
 'vpn' => 'VPN',
-'vpn aggrmode' => 'Zezwól na agresywny tryb IKE. UnikaÄ\87 jeÅ\9bli możliwe (klucz wspóÅ\82dzielony przesyÅ\82any otwartym tekstem)!',
+'vpn aggrmode' => 'Zezwól na agresywny tryb IKE. UnikaÄ\87 jeÅ\9bli możliwe (klucz wspóÅ\82dzielony przesyÅ\82any otwartym tekstem)!',
 'vpn altname syntax' => 'SubjectAltName is a comma separated list of e-mail, dns, uri, rid and ip objects.<br />email:an email address. Syntax email:copy takes the email field from the cert to be used.<br />DNS:a valid domain name.<br />URI:any valid uri.<br />RID:registered object identifier.<br />IP:an IP address.<br />Note:charset is limited and case is significant.<br />Example:<br /><b>e-mail:</b>ipfire@foo.org<b>,email:</b>copy<b>,DNS:</b>www.ipfire.org<b>,IP:</b>127.0.0.1<b>,URI:</b>http://url/to/something',
-'vpn auth-dn' => 'Klien jest identyfikowany przez jeden z ciÄ\85gów: IPV4_ADDR, FQDN, USER_FQDN or DER_ASN1_DN w zdalnym polu ID',
+'vpn auth-dn' => 'Klien jest identyfikowany przez jeden z ciÄ\85gów: IPV4_ADDR, FQDN, USER_FQDN or DER_ASN1_DN w zdalnym polu ID',
 'vpn configuration main' => 'Konfiguracja VPN ',
 'vpn delayed start' => 'Opóźnienie przed uruchomieniem VPN (w sekundach)',
-'vpn delayed start help' => 'Opóźnienie pozwala na aktualizacjÃ\84\99 dynamicznego DNS przez uruchomienie. 60 jest domyÅ\9blnÃ\84\85 wartoÅ\9bciÃ\84\85 kiedy interfejs RED posiada dynamiczne IP.',
+'vpn delayed start help' => 'Opóźnienie pozwala na aktualizacjÄ\99 dynamicznego DNS przez uruchomienie. 60 jest domyÅ\9blnÄ\85 wartoÅ\9bciÄ\85 kiedy interfejs RED posiada dynamiczne IP.',
 'vpn incompatible use of defaultroute' => 'hostname=%defaultroute not allowed',
 'vpn local id' => 'Lokalne ID',
 'vpn missing remote id' => 'You must specify a correct Distinguished Name (DN) for this authentication.',
-'vpn mtu invalid' => 'MTU musi byÃ\84\87 liczbowÃ\84\85 wartoÅ\9bciÃ\84\85!',
+'vpn mtu invalid' => 'MTU musi byÄ\87 liczbowÄ\85 wartoÅ\9bciÄ\85!',
 'vpn no full pki' => 'brak klucza lokalnego do wygenerowania certyfikatu',
 'vpn on blue' => 'VPN na BLUE',
 'vpn on green' => 'VPN na GREEN',
 'vpn remote id' => 'Zdalne ID',
 'vpn subjectaltname' => 'Subject Alt Name',
 'vpn vhost' => 'Roadwarrior virtual IP (sometimes called Inner-IP)',
-'vpn watch' => 'Uruchom ponownie vpn net-to-net kiedy zmieni siÄ\99 IP zdalnej koÅ\84cówki (dyndns).',
-'waiting to synchronize clock' => 'Oczekiwanie na synchronizacjÄ\99 zegara',
-'warn when traffic reaches' => 'Ostrzegaj kiedy ruch osiÄ\85gnie x %',
+'vpn watch' => 'Uruchom ponownie vpn net-to-net kiedy zmieni siÄ\99 IP zdalnej koÅ\84cówki (dyndns).',
+'waiting to synchronize clock' => 'Oczekiwanie na synchronizacjÄ\99 zegara',
+'warn when traffic reaches' => 'Ostrzegaj kiedy ruch osiÄ\85gnie x %',
 'warning messages' => 'Ostrzeżenia',
-'was deleted' => 'został usuniÄ\99ty',
-'web hits' => 'Liczba stron pasujÄ\85cych do kryterium ',
+'was deleted' => 'został usuniÄ\99ty',
+'web hits' => 'Liczba stron pasujÄ\85cych do kryterium ',
 'web proxy' => 'Proxy WWW',
 'web proxy configuration' => 'Konfiguracja proxy WWW',
 'web server' => 'Serwer stron WWW',
 'wildcards' => 'Maski',
 'wins server' => 'Serwer Wins',
 'wins support' => 'Wsparcie Wins',
-'wireless' => 'SieÄ\87 bezprzewodowa',
-'wireless config added' => 'Dodano konfiguracjÄ\99 sieci bezprzewodowej',
-'wireless config changed' => 'Zmieniono konfiguracjÄ\99 sieci bezprzewodowej',
+'wireless' => 'SieÄ\87 bezprzewodowa',
+'wireless config added' => 'Dodano konfiguracjÄ\99 sieci bezprzewodowej',
+'wireless config changed' => 'Zmieniono konfiguracjÄ\99 sieci bezprzewodowej',
 'wireless configuration' => 'Konfiguracja sieci bezprzewodowej',
 'wlanap access point' => 'Access Point',
 'wlanap channel' => 'Kanał',
 'wlanap debugging' => 'Debugowanie',
-'wlanap del interface' => 'UsunÃ\84\85Ã\84\87 wybrany interfejs?',
+'wlanap del interface' => 'UsunÄ\85Ä\87 wybrany interfejs?',
 'wlanap encryption' => 'Szyfrowanie',
 'wlanap informations' => 'Informacje',
 'wlanap interface' => 'Wybierz interfejs',
-'wlanap invalid wpa' => 'Niepoprawna długośÃ\84\87 klucza WPA. Klucz musi zawieraÃ\84\87 od 8 do 63 znaków.',
+'wlanap invalid wpa' => 'Niepoprawna długośÄ\87 klucza WPA. Klucz musi zawieraÄ\87 od 8 do 63 znaków.',
 'wlanap link dhcp' => 'Konfiguracja DHCP dla sieci bezprzewodowej',
 'wlanap link wireless' => 'Aktywuj klientów sieci bezprzewodowej',
-'wlanap no interface' => 'Wybrany interfejs nie jest kartÃ\84\85 bezprzewodowÃ\84\85!',
+'wlanap no interface' => 'Wybrany interfejs nie jest kartÄ\85 bezprzewodowÄ\85!',
 'wlanap none' => 'brak',
 'wlanap notifications' => 'Notifications',
-'wlanap select interface' => 'ProszÃ\84\99 wybraÃ\84\87 interfejs bezprzewodowy.',
+'wlanap select interface' => 'ProszÄ\99 wybraÄ\87 interfejs bezprzewodowy.',
 'wlanap verbose' => 'Verbose',
 'wlanap warnings' => 'Ostrzeżenia',
 'wlanap wlan card' => 'Karta WLan',
 'wol wakeup' => 'WakeUp',
 'workgroup' => 'Grupa robocza',
 'written bytes' => 'Zapisanych bajtów',
-'xtaccess all error' => 'Nie możesz ustawiÃ\84\87 zdalnego dostÃ\84\99pu dla wszystkich - to robi wpis przekierowujÃ\84\85cy porty.',
-'xtaccess bad transfert' => 'Jeżeli określisz zakres portów docelowy musisz ustawiÄ\87 identyczny zakres portów ÅºródÅ\82owych !',
+'xtaccess all error' => 'Nie możesz ustawiÄ\87 zdalnego dostÄ\99pu dla wszystkich - to robi wpis przekierowujÄ\85cy porty.',
+'xtaccess bad transfert' => 'Jeżeli określisz zakres portów docelowy musisz ustawiÄ\87 identyczny zakres portów ÅºródÅ\82owych !',
 'year' => 'Rok',
 'yearly firewallhits' => 'zdarzeń zapory w toku',
 'yes' => 'Tak',
-'you can only define one roadwarrior connection when using pre-shared key authentication' => 'Możesz zdefiniowaÃ\84\87 tylko jedno poÅ\82Ã\84\85czenie typu Roadwarrior jeżeli używasz autentykacji kluczem wspóÅ\82dzielony (pre-shared key).<br />Albo poÅ\82Ã\84\85czenie typu Roadwarrior uwierzytelniane kluczem wspóÅ\82dzielonym już istnieje, albo próbujesz dodaÃ\84\87 je teraz.',
+'you can only define one roadwarrior connection when using pre-shared key authentication' => 'Możesz zdefiniowaÄ\87 tylko jedno poÅ\82Ä\85czenie typu Roadwarrior jeżeli używasz autentykacji kluczem wspóÅ\82dzielony (pre-shared key).<br />Albo poÅ\82Ä\85czenie typu Roadwarrior uwierzytelniane kluczem wspóÅ\82dzielonym już istnieje, albo próbujesz dodaÄ\87 je teraz.',
 'your department' => 'Twoje oddziały',
 'your e-mail' => 'Twój adres email',
 );