Update translations
[ddns.git] / po / pl.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # Jakub Ratajczak <j.ratajczak@eqba.pl>, 2013
7 # Przemysław Karpeta <przemyslaw.karpeta@gmail.com>, 2014
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: IPFire Project\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2016-05-07 12:54+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2014-11-03 14:53+0000\n"
14 "Last-Translator: Przemysław Karpeta <przemyslaw.karpeta@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/ipfire/language/"
16 "pl/)\n"
17 "Language: pl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
22 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
23
24 #: ../src/ddns/__init__.py:63
25 msgid "Debugging mode enabled"
26 msgstr "Tryb debugowania włączony"
27
28 #: ../src/ddns/__init__.py:90
29 #, python-format
30 msgid "Loading configuration file %s"
31 msgstr "Wczytuję plik konfiguracyjny %s"
32
33 #: ../src/ddns/__init__.py:156
34 msgid "Found no entries in the configuration file. Exiting."
35 msgstr "Nie znaleziono żadnych wpisów w pliku configuracyjnym. Kończenie."
36
37 #: ../src/ddns/__init__.py:167
38 #, python-format
39 msgid "Dynamic DNS update for %(hostname)s (%(provider)s) failed:"
40 msgstr ""
41 "Aktualizacja dynamicznago DNS dla %(hostname)s (%(provider)s) nieudana:"
42
43 #: ../src/ddns/__init__.py:174
44 #, python-format
45 msgid ""
46 "Dynamic DNS update for %(hostname)s (%(provider)s) throwed an unhandled "
47 "exception:"
48 msgstr ""
49 "Aktualizacja dynamicznago DNS dla %(hostname)s (%(provider)s) wywołała "
50 "nieobsługiwany błąd: "
51
52 #: ../src/ddns/errors.py:29
53 msgid "Error"
54 msgstr "Błąd"
55
56 #: ../src/ddns/errors.py:39
57 msgid "Network error"
58 msgstr "Błąd sieci"
59
60 #: ../src/ddns/errors.py:47
61 msgid ""
62 "The server denied processing the request because account abuse is suspected"
63 msgstr "Serwer odmówił obsłużenia żądania z powodu podejrzenia nadużycia konta"
64
65 #: ../src/ddns/errors.py:55
66 msgid "Authentication against the server has failed"
67 msgstr "Uwierzytelnienie do serwera nie powiodło się"
68
69 #: ../src/ddns/errors.py:64
70 msgid "The server denies any updates from this client"
71 msgstr "Serwer odmawia jakichkolwiek aktualizacji od tego klienta"
72
73 #: ../src/ddns/errors.py:71
74 msgid "Invalid certificate"
75 msgstr ""
76
77 #: ../src/ddns/errors.py:79
78 msgid "The configuration file has errors"
79 msgstr "Plik konfiguracyjny zawiera błędy"
80
81 #: ../src/ddns/errors.py:86
82 msgid "Connection refused"
83 msgstr "Połączenie odrzucone"
84
85 #: ../src/ddns/errors.py:93 ../src/ddns/system.py:240
86 msgid "Connection timeout"
87 msgstr "Upłynął limit czasu połączenia"
88
89 #: ../src/ddns/errors.py:101
90 msgid "The host could not be found in the configuration file"
91 msgstr "Nie znaleziono hosta w  pliku konfiguracyjnym"
92
93 #: ../src/ddns/errors.py:109
94 msgid "Internal server error"
95 msgstr "Wewnętrzny błąd serwera"
96
97 #: ../src/ddns/errors.py:116
98 msgid "Network unreachable"
99 msgstr "Sieć jest nieosiągalna"
100
101 #: ../src/ddns/errors.py:123
102 msgid "No route to host"
103 msgstr ""
104
105 #: ../src/ddns/errors.py:130
106 msgid "Not found"
107 msgstr "Nie znaleziono"
108
109 #: ../src/ddns/errors.py:138
110 msgid "Request error"
111 msgstr "Błąd żądania"
112
113 #: ../src/ddns/errors.py:146
114 msgid "Could not resolve DNS entry"
115 msgstr "Nie można rozwiązać wpisu w DNS"
116
117 #: ../src/ddns/errors.py:154
118 msgid "SSL negotiation error"
119 msgstr ""
120
121 #: ../src/ddns/errors.py:161
122 msgid "Service unavailable"
123 msgstr "Usługa niedostępna"
124
125 #: ../src/ddns/errors.py:169
126 msgid "The update could not be performed"
127 msgstr "Aktualizacja nie mogła zostać wykonana"
128
129 #: ../src/ddns/providers.py:85
130 msgid "Provider is not properly configured"
131 msgstr "Dostawca nie jest poprawnie skonfigurowany"
132
133 #: ../src/ddns/providers.py:154
134 #, python-format
135 msgid "Updating %s forced"
136 msgstr "Aktualizowanie %s wymuszone"
137
138 #: ../src/ddns/providers.py:179
139 #, python-format
140 msgid "Dynamic DNS update for %(hostname)s (%(provider)s) successful"
141 msgstr ""
142 "Aktualizacja dynamicznago DNS dla %(hostname)s (%(provider)s) poprawna:"
143
144 #: ../src/ddns/providers.py:203
145 #, python-format
146 msgid ""
147 "An update for %(hostname)s (%(provider)s) is performed because of an IP "
148 "address change"
149 msgstr ""
150 "Aktualizacja %(hostname)s (%(provider)s) jest wykonywana z powodu zmiany "
151 "adresu IP"
152
153 #: ../src/ddns/providers.py:211
154 #, python-format
155 msgid ""
156 "An update for %(hostname)s (%(provider)s) is performed because the holdoff "
157 "time has expired"
158 msgstr ""
159 "Aktualizacja %(hostname)s (%(provider)s) jest wykonywana z powodu "
160 "zakończenia okresu wstrzymania."
161
162 #. Otherwise, we don't need to perform an update
163 #: ../src/ddns/providers.py:218
164 #, python-format
165 msgid "No update required for %(hostname)s (%(provider)s)"
166 msgstr "%(hostname)s (%(provider)s) nie wymaga aktualizacji"
167
168 #: ../src/ddns/providers.py:237 ../src/ddns/providers.py:251
169 #, python-format
170 msgid "An update has not been performed because earlier updates failed for %s"
171 msgstr ""
172 "Nie przeprowadzono aktualizacji, ponieważ poprzednie aktualizacje dla %s "
173 "zakończyły się niepowodzeniem"
174
175 #: ../src/ddns/providers.py:239
176 msgid "There will be no retries"
177 msgstr "Nie będzie ponownych prób"
178
179 #: ../src/ddns/providers.py:255
180 msgid "Last failure message:"
181 msgstr "Ostatni komunikat błędu:"
182
183 #: ../src/ddns/providers.py:260
184 #, python-format
185 msgid "Further updates will be withheld until %s"
186 msgstr "Kolejne aktualizacje będą wstrzymane przez %s"
187
188 #: ../src/ddns/providers.py:394 ../src/ddns/providers.py:668
189 #: ../src/ddns/providers.py:752 ../src/ddns/providers.py:1419
190 #: ../src/ddns/providers.py:1589
191 #, fuzzy
192 msgid "No valid FQDN was given"
193 msgstr "Nie podano poprawnego FQDN."
194
195 #: ../src/ddns/providers.py:396 ../src/ddns/providers.py:670
196 #: ../src/ddns/providers.py:1636
197 #, fuzzy
198 msgid "Specified host does not exist"
199 msgstr "Podany host nie istnieje."
200
201 #: ../src/ddns/providers.py:400 ../src/ddns/providers.py:674
202 #, fuzzy
203 msgid "DNS error encountered"
204 msgstr "Wystąpił błąd DNS."
205
206 #. If we got here, some other update error happened.
207 #: ../src/ddns/providers.py:405 ../src/ddns/providers.py:586
208 #: ../src/ddns/providers.py:973 ../src/ddns/providers.py:1642
209 #, python-format
210 msgid "Server response: %s"
211 msgstr "Odpowiedź serwera: %s"
212
213 #: ../src/ddns/providers.py:540
214 msgid "Scriptlet:"
215 msgstr "Skrypt: "
216
217 #: ../src/ddns/providers.py:577
218 msgid "Domain not found."
219 msgstr "Nie znaleziono domeny."
220
221 #: ../src/ddns/providers.py:676
222 #, fuzzy
223 msgid "Account disabled or locked"
224 msgstr "Konto zostało zablokowane."
225
226 #: ../src/ddns/providers.py:754 ../src/ddns/providers.py:801
227 #: ../src/ddns/providers.py:1682
228 msgid "Invalid hostname specified"
229 msgstr "Podano nieprawidłową nazwę hosta"
230
231 #: ../src/ddns/providers.py:756
232 #, fuzzy
233 msgid "Hostname not marked as a dynamic host"
234 msgstr "Host nie jest oznaczony jako host dynamiczny."
235
236 #: ../src/ddns/providers.py:758 ../src/ddns/providers.py:810
237 #: ../src/ddns/providers.py:1093
238 #, fuzzy
239 msgid "Invalid IP address has been sent"
240 msgstr "Wysłano nieprawidłowy adres IP."
241
242 #: ../src/ddns/providers.py:798
243 #, fuzzy
244 msgid "No hostname specified"
245 msgstr "Nie podano nazwy hosta."
246
247 #: ../src/ddns/providers.py:807
248 #, fuzzy
249 msgid "Account has been disabled"
250 msgstr "Konto zostało zablokowane."
251
252 #: ../src/ddns/providers.py:813
253 #, fuzzy
254 msgid "Too many failed requests"
255 msgstr "Zbyt wiele nieudanych żądań."
256
257 #: ../src/ddns/providers.py:908
258 msgid "Dynamic DNS is not turned on for this domain"
259 msgstr ""
260
261 #: ../src/ddns/providers.py:911
262 #, fuzzy
263 msgid "Invalid data has been sent"
264 msgstr "Wysłano nieprawidłowy adres IP."
265
266 #: ../src/ddns/providers.py:914 ../src/ddns/providers.py:968
267 #: ../src/ddns/providers.py:1591
268 #, fuzzy
269 msgid "Too frequent update requests have been sent"
270 msgstr "Wysyłano zbyt częste żądania aktualizacji."
271
272 #: ../src/ddns/providers.py:964
273 #, fuzzy
274 msgid "Malformed request has been sent"
275 msgstr "Wysłano zniekształcone żądanie."
276
277 #: ../src/ddns/providers.py:1014 ../src/ddns/providers.py:1241
278 #, fuzzy
279 msgid "Domain not found"
280 msgstr "Nie znaleziono domeny."
281
282 #: ../src/ddns/providers.py:1049
283 msgid "An invalid IP address was submitted"
284 msgstr "Wprowadzono niepoprawny adres IP"
285
286 #: ../src/ddns/providers.py:1243
287 #, fuzzy
288 msgid "Domain not active"
289 msgstr "Domena nieaktywna."
290
291 #: ../src/ddns/providers.py:1393
292 #, fuzzy
293 msgid "No Auth details specified"
294 msgstr "Nie podano danych do logowania."
295
296 #: ../src/ddns/providers.py:1415
297 #, fuzzy
298 msgid "Invalid IPv4 address has been sent"
299 msgstr "Wysłano błędny adres IPv4."
300
301 #: ../src/ddns/providers.py:1417
302 #, fuzzy
303 msgid "Invalid IPv6 address has been sent"
304 msgstr "Wysłano błędny adres IPv6."
305
306 #: ../src/ddns/providers.py:1630
307 #, fuzzy
308 msgid "Account has been suspended"
309 msgstr "Konto zostało zablokowane."
310
311 #: ../src/ddns/providers.py:1633
312 #, fuzzy
313 msgid "Account has been revoked"
314 msgstr "Konto zostało zablokowane."
315
316 #: ../src/ddns/system.py:56
317 #, python-format
318 msgid "Running on distribution: %s"
319 msgstr "Działa na dystrybucji: %s"
320
321 #: ../src/ddns/system.py:161
322 msgid "Request header:"
323 msgstr "Nagłówek żądania: "
324
325 #. Log response header.
326 #: ../src/ddns/system.py:169 ../src/ddns/system.py:178
327 #, python-format
328 msgid "Response header (Status Code %s):"
329 msgstr "Nagłówek odpowiedzi (Kod Statusu %s):"
330
331 #: ../src/ddns/system.py:298
332 msgid "Falling back to check the IP address with help of a public server"
333 msgstr ""
334
335 #~ msgid "Invalid hostname specified."
336 #~ msgstr "Podano nieprawidłową nazwę hosta."