Add Nederlands (Dutch) language support.
[people/teissler/ipfire-2.x.git] / langs / nl / cgi-bin / nl.pl
1 %tr = (
2 %tr,
3
4 'Act as' => 'Fungeren als:',
5 'Add Level7 rule' => 'Voeg Level7 regel toe',
6 'Add Port Rule' => 'Voeg poortregel toe',
7 'Add Rule' => 'Voeg regel toe',
8 'Add a route' => 'Voeg een route toe',
9 'Async logging enabled' => 'Inschakelen a-synchroon schrijven van het syslogbestand',
10 'Choose Rule' => 'Kies <u>een</u> van de volgende regels.',
11 'Class' => 'Klasse',
12 'Class was deleted' => 'met mogelijke sub-klasse is verwijderd',
13 'Client status and controlc' => 'Client status en controle:',
14 'ConnSched action' => 'Actie:',
15 'ConnSched add action' => 'Voeg actie toe',
16 'ConnSched change profile title' => 'Gebruik profiel:',
17 'ConnSched days' => 'Dagen:',
18 'ConnSched down' => 'Omlaag',
19 'ConnSched ipsecstart' => 'IPSec (her)starten',
20 'ConnSched ipsecstop' => 'IPSec stoppen',
21 'ConnSched reconnect' => 'Opnieuw verbinden',
22 'ConnSched scheduled actions' => 'Ingeplande acties',
23 'ConnSched scheduler' => 'Scheduler',
24 'ConnSched select profile' => 'Selecteer profiel',
25 'ConnSched time' => 'Tijd:',
26 'ConnSched up' => 'Omhoog',
27 'ConnSched weekdays' => 'Dagen van de week:',
28 'Edit an existing route' => 'Wijzig een bestaande route',
29 'Enter TOS' => 'Activeer of deactiveer TOS-bits <br /> en klik dan op <i>Save</i>.',
30 'Existing Files' => 'Bestanden in database',
31 'HDD temperature' => 'HDD temperatuur',
32 'Level7 Protocol' => 'Level7-Protocol',
33 'Level7 Rule' => 'Level7-Regel',
34 'Level7 rule' => 'Level7 regel',
35 'Local VPN IP' => 'Intern Netwerk (GROEN):',
36 'MTU' => 'MTU grootte:',
37 'Number of IPs for the pie chart' => 'Aantal IPs voor de taartdiagram',
38 'Number of Ports for the pie chart' => 'Aantal poorten voor de taartdiagram',
39 'OVPN' => 'OpenVPN',
40 'OpenVPN' => 'OpenVPN',
41 'Pages' => 'Pagina\'s',
42 'Ping' => 'Ping:',
43 'Port Rule' => 'Poort-Regel',
44 'QoS not enabled' => 'QoS is niet ingeschakeld!',
45 'Queuelenght' => 'Wachtrijlengte',
46 'Remote IP' => 'Remote IP / Hostnaam (DynDNS):',
47 'Remote VPN IP' => 'VPN Subnet (bijv. 10.0.10.0/255.255.255.0):',
48 'Resolv' => 'Resolv-Retry:',
49 'Scan for Files' => 'Scan voor bestanden',
50 'Scan from Directory' => 'Scan vanuit directory',
51 'Set time on boot' => 'Stel de tijd van de systeemklok in tijdens opstarten',
52 'Subclass' => 'Sub-klasse',
53 'TOS Bits' => 'TOS-Bits',
54 'TOS Rule' => 'TOS-Regel',
55 'TOS rule' => 'TOS-regel',
56 'The class number does not match the specified interface.' => 'Het klasse-nummer komt niet overeen met de gespecificeerde interface.',
57 'The destination IP address is invalid.' => 'Het doel IP-adres is ongeldig.',
58 'The source IP address is invalid.' => 'Het bron IP-adres is ongeldig.',
59 'Utilization on' => 'Verbruik op',
60 'Verbose' => 'Uitgebreid:',
61 'WakeOnLan' => 'Wake On Lan',
62 'a ca certificate with this name already exists' => 'Een CA-certificaat met deze naam bestaat al.',
63 'a connection with this common name already exists' => 'Een verbinding met deze algemene naam bestaat al.',
64 'a connection with this name already exists' => 'Een verbinding met deze naam bestaat al.',
65 'abort' => 'afbreken',
66 'access allowed' => 'Toegang toegestaan van:',
67 'access refused with this oinkcode' => 'Toegang geweigerd met deze Oink code.',
68 'accounting' => 'Boekhouding',
69 'accounting user nonpdc' => 'Boekhouding - niet-PDC Modus',
70 'accounting user pdc' => 'Boekhouding - PDC-Modus',
71 'action' => 'Actie',
72 'activate' => 'Activeren',
73 'activate user' => 'Activeer gebruiker',
74 'active' => 'Actief',
75 'add' => 'Toevoegen',
76 'add a host' => 'Voeg een host toe:',
77 'add a new rule' => 'Voeg een nieuwe regel toe:',
78 'add cron' => 'Voeg een cronjob toe',
79 'add device' => 'Voeg een apparaat toe',
80 'add network' => 'Voeg een netwerk toe',
81 'add new alias' => 'Voeg een nieuwe alias toe:',
82 'add new lease' => 'Voeg een nieuwe vaste-lease toe',
83 'add new ovpn' => 'OpenVPN Instellingen:',
84 'add printer' => 'Voeg een printer toe',
85 'add service' => 'Voeg een dienst toe',
86 'add share' => 'Voeg een gedeelde schijf toe',
87 'add subclass' => 'Voeg een sub-klasse toe',
88 'add user' => 'Voeg gebruiker toe',
89 'add xtaccess' => 'Voeg een externe toegang toe',
90 'add-route' => 'Extra push route',
91 'added from dhcp lease list' => 'Toegevoegd van DHCP lease-lijst.',
92 'admin user password has been changed' => 'Beheerderswachtwoord is gewijzigd.',
93 'admin users' => 'Gebruiker met beheerdersrechten.',
94 'administrator user password' => 'Beheerderswachtwoord:',
95 'adsl settings' => 'ADSL instellingen',
96 'advanced' => 'Geavanceerd',
97 'advanced server' => 'Geavanceerde server opties',
98 'advproxy AUTH always required' => 'Authenticatie vereist voor ongelimiteerde bronadressen.',
99 'advproxy AUTH auth cache TTL' => 'Authenticatie cache TTL (in minuten)',
100 'advproxy AUTH global settings' => 'Globale authenticatie instellingen',
101 'advproxy AUTH limit of IP addresses' => 'Limiet van aantal IP-adressen per gebruiker',
102 'advproxy AUTH method' => 'Authenticatiemethode',
103 'advproxy AUTH method ident' => 'identd',
104 'advproxy AUTH method ldap' => 'LDAP',
105 'advproxy AUTH method ncsa' => 'Lokaal',
106 'advproxy AUTH method none' => 'Geen',
107 'advproxy AUTH method ntlm' => 'Windows',
108 'advproxy AUTH method radius' => 'RADIUS',
109 'advproxy AUTH no auth' => 'Domeinen zonder authenticatie (een per regel)',
110 'advproxy AUTH number of auth processes' => 'Aantal authenticatieprocessen',
111 'advproxy AUTH realm' => 'Authenticatie domeinmelding',
112 'advproxy AUTH user IP cache TTL' => 'Gebruiker/IP cache TTL (in minuten)',
113 'advproxy IDENT authorized users' => 'Geautoriseerde gebruikers (een per regel)',
114 'advproxy IDENT aware hosts' => 'Hosts die Ident ondersteunen (een per regel)',
115 'advproxy IDENT identd settings' => 'Algemene identd instellingen',
116 'advproxy IDENT required' => 'Vereist identd authenticatie',
117 'advproxy IDENT timeout' => 'Ident time-out (in seconden)',
118 'advproxy IDENT unauthorized users' => 'Ongeautoriseerde gebruikers (een per regel)',
119 'advproxy IDENT use negative access list' => 'Gebruik negatieve toegangscontrole',
120 'advproxy IDENT use positive access list' => 'Gebruik positieve toegangscontrole',
121 'advproxy IDENT user based access restrictions' => 'Gebruikersgebaseerde toegangsrestricties',
122 'advproxy LDAP ADS' => 'Active Directory',
123 'advproxy LDAP NDS' => 'Novell eDirectory',
124 'advproxy LDAP V2' => 'LDAP versie 2',
125 'advproxy LDAP V3' => 'LDAP versie 3',
126 'advproxy LDAP auth' => 'LDAP authenticatie',
127 'advproxy LDAP basedn' => 'Base DN',
128 'advproxy LDAP binddn password' => 'Bind DN wachtwoord',
129 'advproxy LDAP binddn settings' => 'Bind DN instellingen',
130 'advproxy LDAP binddn username' => 'Bind DN gebruikersnaam',
131 'advproxy LDAP common settings' => 'Algemene LDAP instellingen',
132 'advproxy LDAP group access control' => 'Groepsgebaseerde toegangscontrole',
133 'advproxy LDAP group required' => 'Vereiste groep',
134 'advproxy LDAP port' => 'Poort',
135 'advproxy LDAP server' => 'LDAP Server',
136 'advproxy LDAP type' => 'LDAP type',
137 'advproxy MIME block types' => ' Blokkeer deze MIME types (een per regel)',
138 'advproxy MIME filter' => 'MIME type filter',
139 'advproxy NCSA auth' => 'Lokale gebruiker authenticatie',
140 'advproxy NCSA create user' => 'Aanmaken gebruiker',
141 'advproxy NCSA group' => 'Groep',
142 'advproxy NCSA group membership' => 'Groepslidmaatschap',
143 'advproxy NCSA grp disabled' => 'Uitgeschakeld',
144 'advproxy NCSA grp extended' => 'Uitgebreid',
145 'advproxy NCSA grp standard' => 'Standaard',
146 'advproxy NCSA min password length' => 'Minimale wachtwoordlengte',
147 'advproxy NCSA no accounts' => 'Geen gebruikersaccounts beschikbaar',
148 'advproxy NCSA password' => 'Wachtwoord',
149 'advproxy NCSA password confirm' => 'Wachtwoord (bevestig)',
150 'advproxy NCSA redirector bypass' => 'Omzeil omleidingen voor leden van de groep',
151 'advproxy NCSA update user' => 'Bijwerken gebruiker',
152 'advproxy NCSA user accounts' => 'Gebruikersaccounts',
153 'advproxy NCSA user management' => 'Gebruikersbeheer',
154 'advproxy NCSA username' => 'Gebruikersnaam',
155 'advproxy NTLM BDC hostname' => 'BDC hostnaam',
156 'advproxy NTLM PDC hostname' => 'PDC hostnaam',
157 'advproxy NTLM auth' => 'Windows NT/2003 authenticatie',
158 'advproxy NTLM auth mode' => 'Authenticatie modus',
159 'advproxy NTLM authorized users' => 'Geautoriseerde domeingebruikers (een per regel)',
160 'advproxy NTLM domain' => 'Domein',
161 'advproxy NTLM domain settings' => 'Algemene domeininstellingen',
162 'advproxy NTLM unauthorized users' => 'Ongeautoriseerde domeingebruikers (een per regel)',
163 'advproxy NTLM use integrated auth' => 'Gebruik Windows geïntegreerde authenticatie',
164 'advproxy NTLM use negative access list' => 'Gebruik negatieve toegangscontrole',
165 'advproxy NTLM use positive access list' => 'Gebruik positieve toegangscontrole',
166 'advproxy NTLM user based access restrictions' => 'Gebruikersgebaseerde toegangsrestrictie',
167 'advproxy RADIUS authorized users' => 'Geautoriseerde gebruikers (een per regel)',
168 'advproxy RADIUS identifier' => 'Identificatie',
169 'advproxy RADIUS port' => 'Poort',
170 'advproxy RADIUS radius settings' => 'Algemene RADIUS instellingen',
171 'advproxy RADIUS secret' => 'Gedeeld geheim',
172 'advproxy RADIUS server' => 'RADIUS Server',
173 'advproxy RADIUS unauthorized users' => 'Ongeautoriseerde gebruikers (een per regel)',
174 'advproxy RADIUS use negative access list' => 'Gebruik negatieve toegangscontrole',
175 'advproxy RADIUS use positive access list' => 'Gebruik positieve toegangscontrole',
176 'advproxy RADIUS user based access restrictions' => 'Gebruikersgebaseerde toegangsrestrictie',
177 'advproxy UA enable filter' => 'Gebruik browsercontrole',
178 'advproxy access' => 'Toegang',
179 'advproxy admin mail' => 'Cache beheerder e-mail',
180 'advproxy advanced proxy' => 'Geavanceerde Proxy',
181 'advproxy advanced web proxy' => 'Geavanceerde Web Proxy',
182 'advproxy advanced web proxy configuration' => 'Geavanceerde web proxy configuratie',
183 'advproxy allowed subnets' => 'Toegestane subnets (een per regel)',
184 'advproxy allowed web browsers' => 'Toegestane clients voor web toegang',
185 'advproxy back to main page' => 'Terug naar hoofdpagina',
186 'advproxy banned ip clients' => 'Verboden IP-adressen (een per regel)',
187 'advproxy banned mac clients' => 'Verboden MAC-adressen (een per regel)',
188 'advproxy cache management' => 'Cache beheer',
189 'advproxy cache replacement policy' => 'Cache vervangingsbeleid',
190 'advproxy chgwebpwd ERROR' => 'F O U T :',
191 'advproxy chgwebpwd SUCCESS' => 'S U C C E S V O L :',
192 'advproxy chgwebpwd change password' => 'Wijzig wachtwoord',
193 'advproxy chgwebpwd change web password' => 'W i j z i g &nbsp; w e b t o e g a n g &nbsp; w a c h t w o o r d',
194 'advproxy chgwebpwd new password' => 'Nieuw wachtwoord',
195 'advproxy chgwebpwd new password confirm' => 'Nieuw wachtwoord (bevestig)',
196 'advproxy chgwebpwd old password' => 'Huidig wachtwoord',
197 'advproxy chgwebpwd username' => 'Gebruikersnaam',
198 'advproxy classroom extensions' => 'Klaslokaal uitbreidingen',
199 'advproxy clear cache' => 'Cache opschonen',
200 'advproxy client IP forwarding' => 'Client IP-adres doorsturen',
201 'advproxy common settings' => 'Algemene instellingen',
202 'advproxy content based throttling' => 'Gebruik bandbreedtebeperking op basis van inhoud',
203 'advproxy cre disabled' => 'De beheerinterface is uitgeschakeld door de beheerder',
204 'advproxy cre group definitions' => 'Klaslokaal groepsdefinities',
205 'advproxy cre supervisors' => 'Supervisor IP-adressen (een per regel)',
206 'advproxy destination ports' => 'Bestemmingspoorten',
207 'advproxy download throttling' => 'Downloadbeperkingen',
208 'advproxy enabled' => 'Ingeschakeld',
209 'advproxy enabled on' => 'Ingeschakeld op',
210 'advproxy errmsg acl cannot be empty' => 'De toegangscontrolelijst kan niet leeg zijn',
211 'advproxy errmsg auth cache ttl' => 'Ongeldige waarde voor authenticatie cache TTL',
212 'advproxy errmsg auth children' => 'Ongeldig aantal authenticatieprocessen',
213 'advproxy errmsg auth ipcache may not be null' => 'Authenticatie cache mag niet 0 zijn als IP-adres beperkingen gebruikt worden',
214 'advproxy errmsg auth ipcache ttl' => 'Ongeldige waarde voor gebruiker/IP cache TTL',
215 'advproxy errmsg cache' => 'De RAM cache-grootte is groter dan de harddisk cache-grootte:',
216 'advproxy errmsg change fail' => 'Wachtwoord kon niet worden gewijzigd',
217 'advproxy errmsg change success' => 'Wachtwoord voor webtoegang succesvol gewijzigd',
218 'advproxy errmsg hdd cache size' => 'Ongeldige waarde voor harddisk cache-grootte (min 10 MB vereist)',
219 'advproxy errmsg ident timeout' => 'Ongeldige ident time-out',
220 'advproxy errmsg invalid bdc' => 'Ongeldige hostnaam voor back-up domeincontroller',
221 'advproxy errmsg invalid destination port' => 'Ongeldige bestemmingspoort',
222 'advproxy errmsg invalid ip or mask' => 'Ongeldig IP-adres of netwerkmasker',
223 'advproxy errmsg invalid mac' => 'Ongeldig MAC-adres',
224 'advproxy errmsg invalid pdc' => 'Ongeldige hostnaam voor primaire domeincontroller',
225 'advproxy errmsg invalid proxy port' => 'Ongeldige proxy poort',
226 'advproxy errmsg invalid upstream proxy' => 'Ongeldig upstream proxy IP-adres',
227 'advproxy errmsg invalid upstream proxy username or password setting' => 'Ongeldige upstream proxy gebruikersnaam of wachtwoord instelling',
228 'advproxy errmsg invalid user' => 'Gebruikersnaam bestaat niet',
229 'advproxy errmsg ldap base dn' => 'LDAP base DN vereist',
230 'advproxy errmsg ldap bind dn' => 'LDAP bind DN gebruikersnaam en wachtwoord zijn vereist',
231 'advproxy errmsg ldap port' => 'Ongeldig LDAP poortnummer',
232 'advproxy errmsg ldap server' => 'Ongeldig IP-adres voor LDAP Server',
233 'advproxy errmsg max userip' => 'Ongeldig aantal IP-adressen per gebruiker',
234 'advproxy errmsg mem cache size' => 'Ongeldige waarde voor de geheugen cache-grootte',
235 'advproxy errmsg no browser' => 'Tenminste één browser of client moet geselecteerd worden voor webtoegang',
236 'advproxy errmsg no password' => 'Wachtwoord mag niet leeg zijn',
237 'advproxy errmsg no username' => 'Gebruikersnaam mag niet leeg zijn',
238 'advproxy errmsg non-transparent proxy required' => 'Web proxy moet in niet-transparante modus draaien voor authenticatie',
239 'advproxy errmsg ntlm domain' => 'Windows domeinnaam vereist',
240 'advproxy errmsg ntlm pdc' => 'Hostnaam voor primaire domeincontroller vereist',
241 'advproxy errmsg password incorrect' => 'Wachtwoord onjuist',
242 'advproxy errmsg password length' => 'Ongeldige waarde voor wachtwoordlengte',
243 'advproxy errmsg password length 1' => 'Wachtwoord moet tenminste ',
244 'advproxy errmsg password length 2' => ' tekens bevatten',
245 'advproxy errmsg passwords different' => 'Wachtwoorden zijn niet gelijk',
246 'advproxy errmsg radius port' => 'Ongeldig RADIUS poortnummer',
247 'advproxy errmsg radius secret' => 'RADIUS gedeeld geheim vereist',
248 'advproxy errmsg radius server' => 'Ongeldig IP-adres voor RADIUS server',
249 'advproxy errmsg time restriction' => 'Ongeldige tijdsbeperking',
250 'advproxy error design' => 'Opmaak foutmeldingen',
251 'advproxy error language' => 'Taal foutmeldingen',
252 'advproxy fake referer' => 'Nepverwijzing die wordt gestuurd naar externe sites',
253 'advproxy fake useragent' => 'Nep useragent die wordt gestuurd naar externe sites',
254 'advproxy friday' => 'Vri',
255 'advproxy from' => 'Van',
256 'advproxy hdd cache size' => 'Harddisk cache-grootte (MB)',
257 'advproxy invalid num of children' => 'Ongeldig aantal filterprocessen',
258 'advproxy log enabled' => 'Log ingeschakeld',
259 'advproxy log query' => 'Log zoektermen',
260 'advproxy log settings' => 'Log instellingen',
261 'advproxy log useragent' => 'Log useragents',
262 'advproxy max download size' => 'Max. downloadgrootte (KB)',
263 'advproxy max size' => 'Max. objectgrootte (KB)',
264 'advproxy max upload size' => 'Max. uploadgrootte (KB)',
265 'advproxy memory replacement policy' => 'Geheugen vervangingsbeleid',
266 'advproxy min size' => 'Min. objectgrootte (KB)',
267 'advproxy mode allow' => 'sta toe',
268 'advproxy mode deny' => 'sta niet toe',
269 'advproxy monday' => 'Maa',
270 'advproxy network based access' => 'Netwerkgebaseerde toegangscontrole',
271 'advproxy no cache sites' => 'Cache deze domeinen niet (een per regel)',
272 'advproxy no clients defined' => 'Geen clients gedefinieerd',
273 'advproxy no connection auth' => 'Geen verbindingsgerichte authenticatie doorsturen',
274 'advproxy no cre groups' => 'Er zijn geen toegangsgroepen beschikbaar',
275 'advproxy no internal proxy on blue' => 'Schakel interne proxytoegang uit van BLAUW naar andere subnetten',
276 'advproxy no internal proxy on green' => 'Schakel interne proxytoegang uit naar GROEN vanaf andere subnetten',
277 'advproxy number of L1 dirs' => 'Aantal nivo-1 subdirectory\'s',
278 'advproxy off' => 'Proxy uit',
279 'advproxy offline mode' => 'Schakel offline modus in',
280 'advproxy on' => 'Proxy aan',
281 'advproxy privacy' => 'Privacy',
282 'advproxy proxy port' => 'Proxy poort',
283 'advproxy ram cache size' => 'Geheugen cache-grootte (MB)',
284 'advproxy redirector children' => 'Aantal filterprocessen',
285 'advproxy reset' => 'Reset',
286 'advproxy saturday' => 'Zat',
287 'advproxy save and restart' => 'Opslaan en herstarten',
288 'advproxy squid version' => 'Squid cache versie',
289 'advproxy squidclamav' => 'SquidClamav',
290 'advproxy ssadvanced proxy' => 'geavanceerde proxy',
291 'advproxy ssl ports' => 'Toegestane SSL poorten (een per regel)',
292 'advproxy standard' => 'Standaard',
293 'advproxy standard ports' => 'Toegestane standaard poorten (een per regel)',
294 'advproxy sunday' => 'Zon',
295 'advproxy supervisor password' => 'Beheerderswachtwoord',
296 'advproxy suppress version' => 'Onderdruk versie-informatie',
297 'advproxy throttle binary' => 'Binaire bestanden',
298 'advproxy throttle dskimg' => 'CD images',
299 'advproxy throttle mmedia' => 'Multimedia',
300 'advproxy throttling per host on' => 'Limiet per host op',
301 'advproxy throttling total on' => 'Overall limiet op',
302 'advproxy throttling unlimited' => 'ongelimiteerd',
303 'advproxy thursday' => 'Don',
304 'advproxy time restrictions' => 'Tijdrestricties',
305 'advproxy to' => 'Tot',
306 'advproxy transfer limits' => 'Transfer limieten',
307 'advproxy transparent on' => 'Transparant op',
308 'advproxy tuesday' => 'Din',
309 'advproxy unknown' => 'Onbekend',
310 'advproxy unrestricted ip clients' => 'Onbeperkte IP-adressen (een per regel)',
311 'advproxy unrestricted mac clients' => 'Onbeperkte MAC-adressen (een per regel)',
312 'advproxy update accelerator' => 'Update versneller',
313 'advproxy update information' => 'Er is een geüpdatete versie beschikbaar. Bezoek <a href="http://www.advproxy.net" target="_blank">http://www.advproxy.net</a> voor meer informatie.',
314 'advproxy update notification' => 'Update notificatie!',
315 'advproxy upstream password' => 'Upstream wachtwoord',
316 'advproxy upstream proxy' => 'Upstream proxy',
317 'advproxy upstream proxy host:port' => 'Upstream proxy (host:poort)',
318 'advproxy upstream username' => 'Upstream gebruikersnaam',
319 'advproxy url filter' => 'URL filter',
320 'advproxy username forwarding' => 'Gebruikersnaam doorsturen',
321 'advproxy via forwarding' => 'Proxy-adres doorsturen',
322 'advproxy visible hostname' => 'Zichtbare hostnaam',
323 'advproxy web browser' => 'Webbrowser',
324 'advproxy wednesday' => 'Woe',
325 'again' => 'Nogmaals:',
326 'aktiv' => 'Actief',
327 'album' => 'Album',
328 'alcatelusb help' => 'Om gebruik te kunnen maken van de SpeedTouch 330 of SpeedTouch USB modem moet u eerst de firmware naar uw IPFire machine uploaden. U kunt de <b>Embedded Firmware</b> voor de SpeedTouch 330 downloaden van speedtouch.com. Pak het uit en upload het juiste bestand naar uw modem: KQD6_3.xxx als Rev<4 of ZZZL_3.xxx, voor Rev=4 gebruik het formulier hieronder.',
329 'alcatelusb upload' => 'Upload Speedtouch USB firmware',
330 'alias ip' => 'Alias IP',
331 'aliases' => 'Aliassen',
332 'aliases not active' => 'Aliassen zullen niet worden geactiveerd tenzij uw RODE interface STATISCH is.',
333 'all' => 'Alle',
334 'all interfaces' => 'Alle Interfaces',
335 'all services' => 'Alle Diensten',
336 'all updates installed' => 'Alle updates zijn geinstalleerd',
337 'allmsg' => 'toon alles',
338 'alt dialup' => 'Inbellen',
339 'alt home' => 'Home',
340 'alt information' => 'Informatie',
341 'alt logs' => 'Logs',
342 'alt ovpn' => 'OpenVPN',
343 'alt proxy' => 'Proxy',
344 'alt services' => 'Diensten',
345 'alt system' => 'Systeem',
346 'alt vpn' => 'VPN\'s',
347 'and' => 'En',
348 'ansi t1.483' => 'WORDT VERWIJDERD',
349 'apcupsd' => 'APC-UPS status',
350 'apply' => 'Nu toepassen',
351 'april' => 'April',
352 'archive not exist' => 'Configuratie archief bestaat niet',
353 'are you sure' => 'Weet u het zeker?',
354 'arp table entries' => 'ARP Tabelingangen:',
355 'artist' => 'Artiest',
356 'attemps' => 'Pogingen',
357 'attention' => 'LET OP',
358 'august' => 'Augustus',
359 'authentication' => 'Authenticatie:',
360 'automatic' => 'Automatisch',
361 'available updates' => 'Beschikbare updates:',
362 'average' => 'Gemiddeld',
363 'avoid dod' => 'Gebruik deze optie niet met inbellen op afroep! Wordt voornamelijk gebruikt als IPFire achter een router staat. Uw RODE IP moet dan binnen het bereik vallen van een van de drie gereserveerde netwerken, bijv. 10/8, 172.16/12, 192.168/16',
364 'back' => 'TERUG',
365 'backup' => 'Back-up',
366 'backup archive' => 'Back-up bestand (.dat)',
367 'backup clear archive' => 'Opschonen Back-up bestand (.gz)',
368 'backup config floppy' => 'Back-up configuratie - Floppy Disk',
369 'backup configuration' => 'Back-up configuratie:',
370 'backup erase key' => 'Wis sleutel',
371 'backup explain key' => 'Back-ups zijn gecodeerd m.b.v. een sleutel. Om illegale manipulatie te voorkomen, zal IPFire alleen back-ups terugzetten die zijn gecodeerd met de sleutel die u hier opgeeft. Er zijn drie opties beschikbaar',
372 'backup explain key li1' => 'Laat IPFire een sleutel voor u aanmaken.',
373 'backup explain key li2' => 'Importeer een opgeslagen sleutel (mogelijk beveiligd met wachtwoord).',
374 'backup explain key li3' => 'Extraheer een sleutel uit een niet-gecodeerde 1.4.10 back-up.',
375 'backup explain key no1' => 'U moet deze sleutel bewaren als u van plan bent om nieuwe machines terug te zetten, IPFire accepteert slechts eenmaal het aanmaken/importeren van een sleutel',
376 'backup explain key no2' => 'oude floppy back-ups zijn niet te gebruiken met deze sleutel.',
377 'backup export key' => 'Exporteer sleutel',
378 'backup extract key' => 'Extraheer sleutel',
379 'backup from' => 'Back-up van',
380 'backup generate key' => 'Genereer sleutel',
381 'backup import dat file' => 'Importeer een back-up (.dat) bestand',
382 'backup import key' => 'Importeer sleutel',
383 'backup key' => 'Back-up encryptiesleutel',
384 'backup key file' => 'Back-up sleutelbestand',
385 'backup key info' => 'IPFire beperkt de toegang tot de back-upsleutel, dus u moet het root wachtwoord kennen. U heeft de mogelijkheid om deze sleutel buiten IPFire te beveiligen met een wachtwoord.',
386 'backup media info' => 'Floppy\'s en/of ongeformateerde media kunnen vreemde partitie-groottes weergeven. In dit geval selecteert u het gehele apparaat. Vergeet niet de harddisk te ontkoppelen alvorens het apparaat te verwijderen. Let op: floppy\'s die hier worden aangemaakt kunnen niet worden gebruikt met het IPFire installatieprogramma!',
387 'backup missing key' => 'De back-up sleutel is nodig om een set te herstellen',
388 'backup password' => 'Back-up wachtwoord',
389 'backup protect key password' => 'Back-up sleutelwachtwoord',
390 'backup sets' => 'Back-up sets',
391 'backup to floppy' => 'Back-up naar floppy',
392 'backupaddon' => 'Back-up toevoeging',
393 'backupprofile' => 'In geval het opnieuw verbinden mislukt, schakel dan over naar profiel',
394 'backups' => 'back-ups',
395 'backupwarning' => 'Zet a.u.b. eerst uw hoofdback-ups terug en daarna de toevoegde back-ups. Gebruik de originele bestandsnaam die u gebruikt heeft voor de download.',
396 'bad characters in' => 'Ongeldige tekens in ',
397 'bad characters in script field' => 'Ongeldige tekens in scriptveld',
398 'bad characters in the telephone number field' => 'Ongeldige tekens in telefoonnummerveld',
399 'bad destination range' => 'De bestemmingspoort heeft een eerste waarde die groter dan of gelijk is aan de tweede waarde.',
400 'bad ignore filter' => 'Ongeldig negeer-filter:',
401 'bad return code' => 'Helper-programma gaf een foutcode terug',
402 'bad source range' => 'De bronpoort heeft een eerste waarde die groter dan of gelijk is aan de tweede waarde',
403 'bandwidth usage' => 'bandbreedtegebruik (extern)',
404 'bandwitherror' => 'U kunt de bandbreedte-instellingen niet wijzigen als QoS aanstaat. Zet QoS eerst uit.<p>',
405 'bandwithsettings' => 'Bandbreedte-instellingen',
406 'basic options' => 'Basis opties',
407 'beep when ppp connects or disconnects' => 'Geef pieptoon als IPFire verbinding maakt of verbreekt.',
408 'behind a proxy' => 'Achter een proxy:',
409 'bewan adsl pci st' => 'WORDT VERWIJDERD',
410 'bewan adsl usb' => 'WORDT VERWIJDERD',
411 'bitrate' => 'Bitsnelheid',
412 'bleeding rules' => 'Nieuwste Snort regels',
413 'blue' => 'BLAUW',
414 'blue access' => 'Blauwe toegang',
415 'blue access use hint' => 'U moet een MAC-adres of een IP-adres invoeren voor een apparaat. U kunt ook beide invoeren.',
416 'blue interface' => 'Blauwe Interface',
417 'broadcast' => 'Broadcast',
418 'broken pipe' => 'Broken pipe',
419 'buffered memory' => 'Gebufferd geheugen',
420 'buffers' => 'buffers',
421 'bytes per second' => 'Bytes per seconde',
422 'bytes received' => 'Bytes ontvangen',
423 'bytes sent' => 'Bytes verzonden',
424 'ca certificate' => 'CA Certificaat',
425 'ca name' => 'CA naam',
426 'cache management' => 'Cache beheer',
427 'cache size' => 'Cache-grootte (MB):',
428 'cached' => 'gecached',
429 'cached memory' => 'Gecached geheugen ',
430 'cached swap' => 'Gecached Swap',
431 'calamaris available reports' => 'Beschikbare rapporten',
432 'calamaris byte unit' => 'Byte unit',
433 'calamaris create report' => 'Aanmaken rapport',
434 'calamaris enable content report' => 'Gebruik content rapport',
435 'calamaris enable distribution histogram' => 'Gebruik distributie histogram',
436 'calamaris enable domain report' => 'Gebruik domein rapport',
437 'calamaris enable performance report' => 'Gebruik performance rapport',
438 'calamaris enable requester report' => 'Gebruik aanvrager rapport',
439 'calamaris enable verbose reporting' => 'Gebruik uitgebreide rapportage',
440 'calamaris high' => 'hoog',
441 'calamaris histogram resolution' => 'Histogram resolutie',
442 'calamaris low' => 'laag',
443 'calamaris medium' => 'gemiddeld',
444 'calamaris no reports available' => 'Geen rapporten beschikbaar',
445 'calamaris none' => 'geen',
446 'calamaris number of content types' => 'Aantal content types',
447 'calamaris number of domains' => 'Aantal domeinen',
448 'calamaris number of requested urls' => 'Aantal gevraagde URL\'s',
449 'calamaris number of requesting hosts' => 'Aantal aanvragen hosts',
450 'calamaris performance options' => 'Performance opties',
451 'calamaris proxy reports' => 'Proxy Rapporten',
452 'calamaris refresh list' => 'Ververs lijst',
453 'calamaris report interval (in minutes)' => 'Rapportinterval (in minuten)',
454 'calamaris report options' => 'Rapportopties',
455 'calamaris report period' => 'Rapportage periode',
456 'calamaris run as background task' => 'Draai als achtergrond taak',
457 'calamaris show usernames' => 'Toon gebruikersnamen',
458 'calamaris skip archived logfiles' => 'Gearchiveerde logbestanden overslaan',
459 'calamaris unlimited' => 'ongelimiteerd',
460 'calamaris view' => 'Bekijk',
461 'calamaris view report' => 'Bekijk rapport',
462 'calc traffic all x minutes' => 'Bereken verkeer van alle x minuten',
463 'cancel' => 'Annuleren',
464 'cancel-adv-options' => 'Annuleren',
465 'cannot enable both nat traversal and compression' => 'Kan niet zowel NAT traversal als compressie inschakelen.',
466 'cannot enable ntp without specifying primary' => 'Kan NTP niet gebruiken zonder primaire server.',
467 'cannot specify secondary dns without specifying primary' => 'Kan geen tweede DNS server specificeren zonder primaire server.',
468 'cannot specify secondary ntp without specifying primary' => 'Kan geen tweede NTP server specificeren zonder primaire server.',
469 'cannot specify secondary wins without specifying primary' => 'Kan geen tweede WINS server specificeren zonder primaire server',
470 'cant change certificates' => 'Kan certificaten niet veranderen.',
471 'cant enable xtaccess' => 'De bijbehorende port-doorstuur regel is uitgeschakeld, daarom kunt u de externe toegang voor deze regel niet inschakelen.',
472 'cant start openssl' => 'Kan OpenSSL niet starten',
473 'caps all' => 'ALLE',
474 'capsclosed' => 'VERBROKEN',
475 'capsinactive' => 'INACTIEF',
476 'capsopen' => 'VERBONDEN',
477 'capswarning' => 'WAARSCHUWING',
478 'caption' => 'Onderschrift',
479 'ccd add' => 'Voeg netwerk toe',
480 'ccd choose net' => 'Kies netwerk',
481 'ccd client options' => 'Geavanceerde client opties',
482 'ccd clientip' => 'Hostadres',
483 'ccd dynrange' => 'Dynamische OpenVPN IP-adrespool',
484 'ccd err blue' => 'Dit is het BLAUWE subnet.',
485 'ccd err green' => 'Dit is het GROENE subnet.',
486 'ccd err hostinnet' => 'U kunt dit netwerk niet verwijderen zolang het nog clients bevat.',
487 'ccd err inuse' => 'Al in gebruik door een andere client.',
488 'ccd err invalidname' => 'Ongeldige naam. Toegestane tekens zijn A-Z, a-z, koppelteken en spatie.',
489 'ccd err invalidnet' => 'Ongeldig IP-adres. Formaat: 192.168.0.0/24 of 192.168.0.0/255.255.255.0.',
490 'ccd err iroute' => 'Netwerkadres voor route is ongeldig.',
491 'ccd err irouteexist' => 'Deze route is al in gebruik.',
492 'ccd err isipsecnet' => 'Het gegeven subnet-adres is al in gebruik door een IPsec netwerk.',
493 'ccd err isovpnnet' => 'Subnet-adres is al in gebruik voor OpenVPN Server.',
494 'ccd err issubnet' => 'Subnet-adres is al in gebruik.',
495 'ccd err name' => 'Kies een naam.',
496 'ccd err nameexist' => 'Naam bestaat al.',
497 'ccd err netadr' => 'Subnet-adres is ongeldig of bereik is te groot.',
498 'ccd err netadrexist' => 'Netwerk bestaat al.',
499 'ccd err orange' => 'Dit is het ORANJE subnet.',
500 'ccd err red' => 'Dit is het RODE subnet.',
501 'ccd err routeovpn' => 'Al in gebruik door OpenVPN server.',
502 'ccd err routeovpn2' => 'Al verstuurd van OpenVPN server.',
503 'ccd hint' => 'Op deze pagina kunt u statische netwerken definiëren vanwaar de roadwarrior clients vaste IP-adressen toegewezen kunnen krijgen.',
504 'ccd invalid' => 'Ongeldig.',
505 'ccd iroute' => 'IPFire heeft toegang tot deze netwerken aan de klant-site.',
506 'ccd iroutehint' => 'Attentie! Als u deze instellingen wijzigt, moet u de OpenVPN server herstarten om deze instellingen actief te laten worden!',
507 'ccd modify' => 'Wijzig netwerk',
508 'ccd name' => 'Naam',
509 'ccd net' => 'Statische IP-adrespools',
510 'ccd noaddnet' => 'U kunt alleen nieuwe statische netwerken toevoegen als de OpenVPN server is gestopt.',
511 'ccd none' => 'Geen',
512 'ccd routes' => 'Routering:',
513 'ccd subnet' => 'Subnet',
514 'ccd used' => 'Gebruikte adressen',
515 'cert' => 'Certificaat',
516 'certificate' => 'Certificaat',
517 'certificate authorities' => 'Certificaatinstanties',
518 'certificate does not have a valid ca associated with it' => 'Certificaat heeft geen geldig CA hiermee verbonden.',
519 'certificate file move failed' => 'Verplaatsen van certificaat bestand is mislukt',
520 'cfg restart' => 'Een herstart wordt voorgesteld nadat de configuratie-archieven zijn teruggeplaatst.',
521 'chain' => 'Keten',
522 'change passwords' => 'Wijzig wachtwoorden',
523 'change share' => 'Wijzig share-opties',
524 'check for net traffic update' => 'Controleer op Net-Traffic updates',
525 'check vpn lr' => 'Controle',
526 'choose config' => 'Kies configuratie',
527 'choose media' => 'Kies media',
528 'cipher' => 'Encryptie:',
529 'city' => 'Stad',
530 'class in use' => 'Deze klasse is al in gebruik.',
531 'clear cache' => 'Opschonen Cache',
532 'clear playlist' => 'Lege speellijst',
533 'clenabled' => 'Lever tijd aan het lokale netwerk',
534 'click to disable' => 'Ingeschakeld (klik om uit te schakelen)',
535 'click to enable' => 'Uitgeschakeld (klik om in te schakelen)',
536 'client' => 'Naam werkstation',
537 'clock has not been synchronized' => 'Klok is nog niet gesynchroniseerd.',
538 'clock last synchronized at' => 'Klok was voor het laatst gesynchroniseerd om',
539 'comment' => 'Omschrijving:',
540 'common name' => 'Algemene naam',
541 'community rules' => 'Emergingthreats.net community regels',
542 'comp-lzo' => 'LZO-Compressie:',
543 'compression' => 'Compressie:',
544 'computer to modem rate' => 'Computer naar modem rato:',
545 'concentrator name' => 'Concentrator naam:',
546 'confirmation' => 'bevestiging',
547 'connect' => 'OVPN Start / Verbind',
548 'connect the modem' => 'Verbind de modem',
549 'connect timeout' => 'Verbinding time-out:',
550 'connected' => 'Verbonden',
551 'connecting' => 'Verbinden...',
552 'connection' => 'Connectie',
553 'connection closed' => 'Niet verbonden...',
554 'connection debugging' => 'Connectie debugging',
555 'connection status and controlc' => 'Verbindingsstatus en controle:',
556 'connection tracking' => 'IPTables verbindingen volgen',
557 'connection type' => 'Verbindingstype',
558 'connection type is invalid' => 'Verbindingstype is ongeldig.',
559 'connections' => 'Verbindingen',
560 'connections are associated with this ca. deleting the ca will delete these connections as well.' => 'verbindingen zijn geassocieerd met deze CA. Als deze CA wordt verwijderd worden de verbindingen ook verwijderd.',
561 'connscheduler' => 'Verbinding taakplanner',
562 'core notice 1' => '<strong>Let op:</strong> Er is een core-update van',
563 'core notice 2' => 'naar',
564 'core notice 3' => 'beschikbaar.',
565 'could not be opened' => 'kan niet worden geopend.',
566 'could not connect to' => 'Kan niet verbinden',
567 'could not connect to www ipcop org' => 'Kan niet verbinden met www.ipfire.org',
568 'could not connect to www ipfire org' => 'Kan niet verbinden met www.ipfire.org',
569 'could not create directory' => 'kan directory niet aanmaken.',
570 'could not download latest patch list' => 'Kan laatste patchlijst niet downloaden (niet verbonden).',
571 'could not download latest updates' => 'Kan laatste updates niet downloaden.',
572 'could not download the available updates list' => 'Kan de update-lijst niet downloaden.',
573 'could not open available updates file' => 'Kan de update-lijst niet openen.',
574 'could not open installed updates file' => 'Kan het geïnstalleerde update-bestand niet openen.',
575 'could not open update information file' => 'Kan het update informatiebestand niet openen. Het update-bestand is beschadigd.',
576 'could not retrieve common name from certificate' => 'Kan de gemeenschappelijke naam van het certificaat niet bepalen.',
577 'country' => 'Land',
578 'cpu frequency per' => 'CPU frequentie per',
579 'cpu idle usage' => 'Idle CPU gebruik',
580 'cpu interrupt usage' => 'Interrupt CPU gebruik',
581 'cpu iowait usage' => 'CPU wacht op IO',
582 'cpu irq usage' => 'IRQ CPU gebruik',
583 'cpu nice usage' => 'Nice CPU gebruik',
584 'cpu steal usage' => 'Steal CPU gebruik',
585 'cpu system usage' => 'Systeem CPU gebruik',
586 'cpu usage per' => 'CPU gebruik per',
587 'cpu user usage' => 'Gebruikers CPU gebruik',
588 'create' => 'Aanmaken',
589 'create mask' => 'UNIX rechten voor nieuw aangemaakte bestanden',
590 'create new backup' => 'Maak een nieuwe back-up set aan',
591 'credits' => 'Credits',
592 'crl' => 'Certificaatintrekkingslijst',
593 'cron server' => 'CRON Server',
594 'current' => 'Huidig',
595 'current aliases' => 'Huidige aliassen:',
596 'current class' => 'Huidige klasse',
597 'current devices' => 'Huidige apparaten',
598 'current dhcp leases on blue' => 'Huidige DHCP leases op BLAUW',
599 'current dynamic leases' => 'Huidige dynamische leases',
600 'current fixed leases' => 'Huidige vaste leases',
601 'current hosts' => 'Huidige hosts:',
602 'current media' => 'Huidige media',
603 'current ovpn' => 'Actieve OVPN-Connectie:',
604 'current playlist' => 'Huidige speellijst',
605 'current profile' => 'Huidig profiel:',
606 'current rules' => 'Huidige regels:',
607 'custom networks' => 'Aangepaste netwerken',
608 'custom services' => 'Aangepaste Diensten',
609 'daily firewallhits' => 'dagelijkse firewalltreffers',
610 'dat without key' => 'Een gecodeerd archief kan niet worden teruggezet zonder sleutel.',
611 'date' => 'Datum',
612 'date not in logs' => 'Geen (of gedeeltelijke) log bestaat voor de gevraagde dag',
613 'day' => 'Dag',
614 'day after' => 'Volgende dag',
615 'day before' => 'Vorige dag',
616 'day-graph' => 'Dag',
617 'days' => 'dagen',
618 'dbfile' => 'Db bestand',
619 'ddns help dnsmadeeasy' => 'Voer uw ID in in het veld hostnaamveld (of een lijst met ID\'s gescheiden met een ;)',
620 'ddns help freedns' => 'In the fied username enter your connect string',
621 'ddns help plus' => '<b>+</b> marks a mandatory field',
622 'ddns hostname added' => 'Dynamische DNS hostnaam toegevoegd',
623 'ddns hostname modified' => 'Dynamische DNS hostnaam gewijzigd',
624 'ddns hostname removed' => 'Dynamische DNS hostnaam verwijderd',
625 'ddns minimize updates' => 'Minimaliseer updates: vóór de update, vergelijk het DNS IP-adres voor hostnaam "[host.]domein" met ROOD IP-adres.',
626 'ddns noip prefix' => 'Om no-ip in groepsmodus te gebruiken, zet <b>%</b> voor de hostnaam',
627 'deactivate' => 'deactiveer',
628 'deactivate user' => 'deactiveer gebruiker',
629 'debugme' => 'Nog niet geïmplementeerd',
630 'december' => 'December',
631 'deep scan directories' => 'Scan recursief',
632 'def lease time' => 'Standaard leasetijd',
633 'default lease time' => 'Standaard leasetijd (min.):',
634 'default networks' => 'Standaard netwerken',
635 'default renewal time' => 'Standaard vernieuwtijd',
636 'default services' => 'Standaard Diensten',
637 'defaultwarning' => 'WAARSCHUWING – Uw instellingen gaan verloren en worden vervangen door de standaard waarden.',
638 'delete' => 'Verwijderen',
639 'delete cron' => 'Verwijder cron-taak',
640 'delete pc' => 'Verwijder werkstation',
641 'delete share' => 'Verwijder share',
642 'delete user' => 'Verwijder gebruiker',
643 'demon login script' => 'Daemon inlogscript',
644 'deprecated fs warn' => 'Verouderd bestandssysteem! Nieuwere kernels ondersteunen dit niet meer. Back-up en formateer opnieuw!',
645 'description' => 'Omschrijving',
646 'dest ip and port' => 'Best. IP: Poort',
647 'destination' => 'Bestemming',
648 'destination ip' => 'Bestemming IP',
649 'destination ip bad' => 'Ongeldig bestemming-IP',
650 'destination ip or net' => 'Bestemming IP of -net',
651 'destination net' => 'Bestemmingsnet',
652 'destination port' => 'Bestemmingspoort',
653 'destination port numbers' => 'Bestemmingspoort moet een geldig poortnummer of poortreeks zijn.',
654 'destination port overlaps' => 'Bestemming-poortreeks overlapt een bestaande poortreeks.',
655 'detail level' => 'Detailniveau',
656 'device' => 'Apparaat',
657 'devices on blue' => 'Apparaten op BLAUW',
658 'dhcp advopt add' => 'Voeg een DHCP optie toe',
659 'dhcp advopt added' => 'DHCP optie toegevoegd',
660 'dhcp advopt blank value' => 'DHCP optiewaarde kan niet leeg zijn.',
661 'dhcp advopt custom definition' => 'Uw eigen optie definitie',
662 'dhcp advopt definition' => 'Definitie',
663 'dhcp advopt definition exists' => 'Deze definitie-optie bestaat al. U kunt het alleen wijzigen of verwijderen.',
664 'dhcp advopt edit' => 'Wijzig een DHCP optie',
665 'dhcp advopt help' => 'Toon optielijst',
666 'dhcp advopt list' => 'Extra DHCP opties',
667 'dhcp advopt modified' => 'DHCP optie aangepast',
668 'dhcp advopt name' => 'Optienaam',
669 'dhcp advopt removed' => 'DHCP optie verwijderd',
670 'dhcp advopt scope' => 'Optiescope',
671 'dhcp advopt scope global' => 'Globaal',
672 'dhcp advopt scope help' => 'Globale scope of beperkte scope voor geselecteerde interfaces.',
673 'dhcp advopt unknown' => 'DHCP optienaam niet herkend',
674 'dhcp advopt value' => 'Optiewaarde',
675 'dhcp allow bootp' => 'bootp clients toegestaan',
676 'dhcp base ip fixed lease' => 'Basis IP voor aanmaken van vaste leases',
677 'dhcp bootp pxe data' => 'Voer optionele bootp pxe data in voor deze vaste lease',
678 'dhcp configuration' => 'DHCP configuratie',
679 'dhcp create fixed leases' => 'Aanmaken vaste leases',
680 'dhcp fixed lease err1' => 'Voor een vaste lease moet u het MAC-adres of de hostnaam invoeren, of beide.',
681 'dhcp fixed lease help1' => 'IP-adressen mogen ook als FQDN worden ingevoerd',
682 'dhcp mode' => 'DHCP',
683 'dhcp server' => 'DHCP Server',
684 'dhcp server disabled' => 'DHCP server uitgeschakeld. Gestopt.',
685 'dhcp server disabled on blue interface' => 'DHCP server uitgeschakeld op de BLAUWE interface',
686 'dhcp server enabled' => 'DHCP server ingeschakeld. Herstarten.',
687 'dhcp server enabled on blue interface' => 'DHCP server ingeschakeld op de BLAUWE interface',
688 'dhcp-options' => 'DHCP push opties',
689 'dial' => 'Verbind',
690 'dial profile' => 'Verbind met profile',
691 'dial user password' => 'Inbel gebruikerswachtwoord:',
692 'dial user password has been changed' => 'Inbel gebruikerswachtwoord is gewijzigd.',
693 'dialing mode' => 'Inbelmodus:',
694 'dialup red not ppp' => 'Inbelprofielen kunnen alleen gebruikt worden als <b>ROOD</b> op <b>PPP Inbellen</b> staat.<BR>Controleer de netwerkinstellingen.',
695 'dialup settings' => 'Inbelinstellingen',
696 'directory mask' => 'UNIX directory rechten',
697 'directory writeable' => 'directory schrijfbaar',
698 'disabled' => 'uitgeschakeld',
699 'disconnect' => 'OVPN Stop / Verbreek',
700 'disconnects' => 'Verbreekt',
701 'disk access per' => 'Schijftoegang per',
702 'disk usage' => 'Schijfgebruik',
703 'display' => 'Scherm',
704 'display charset' => 'Scherm tekenset',
705 'display hostname in window title' => 'Toon hostnaam in venstertitel',
706 'display traffic at home' => 'Toon netwerkverkeer op startpagina',
707 'display webinterface effects' => 'Activeer effecten',
708 'dl client arch' => 'Download clientpakket (zip)',
709 'dmz' => 'DMZ',
710 'dmz pinhole configuration' => 'DMZ pinhole configuratie',
711 'dmz pinhole rule added' => 'DMZ pinhole regel toegevoegd; DMZ regel wordt herstart.',
712 'dmz pinhole rule removed' => 'DMZ pinhole regel verwijderd; DMZ wordt herstart',
713 'dmzpinholes for same net not necessary' => 'DMZ Pinholes zijn niet per se nodig voor hetzelfde net. Selecteer verschillende bron- of bestemmings-net.',
714 'dns address deleted' => 'Succesvol verwijderd!',
715 'dns address deleted txt' => 'De DNS-Server adressen zijn succesvol verwijderd.<br />U moet herstarten of opnieuw verbinden om de wijzigingen actief te laten worden!',
716 'dns address done' => 'De DNS-server adresinstellingen zullen worden opgeslagen.',
717 'dns address recon' => 'Probeert opnieuw te verbinden!',
718 'dns check failed' => 'DNS check mislukt',
719 'dns desc' => 'Als de rode interface de IP-adres informatie via DHCP ontvangt, zal de DNS server automatisch ingesteld worden. Hier kunt u de DNS instellingen wijzigen met uw eigen gegevens.',
720 'dns error 0' => 'De IP-adressen van de <strong>primaire</strong> DNS server is niet geldig, controleer uw invoer!<br />Het opgegeven <strong>secondaire</strong> DNS server adres is geldig.',
721 'dns error 01' => 'Het ingevoerde IP-adres van de <strong>primaire</strong> en <strong>secondaire</strong> DNS server zijn niet geldig, controleer uw invoer!',
722 'dns error 1' => 'Het IP-adres van de <strong>secondaire</strong> DNS server is niet geldig, controleer uw invoer!<br />Het ingevoerde <strong>primaire</strong> DNS server adres is geldig.',
723 'dns header' => 'Toekennen DNS server adressen alleen voor DHCP op rood',
724 'dns list' => 'Lijst van publieke DNS servers',
725 'dns menu' => 'Toekennen DNS server',
726 'dns new 0' => 'Nieuw <strong>primair</strong> DNS server IP:',
727 'dns new 1' => 'Nieuw <strong>secondair</strong> DNS server IP:',
728 'dns proxy server' => 'DNS Proxy Server',
729 'dns saved' => 'Succesvol opgeslagen!',
730 'dns saved txt' => 'De twee ingevoerde DNS serveradressen zijn succesvol opgeslagen.<br />U moet herstarten of opnieuw verbinden om de wijzigingen actief te laten worden!',
731 'dns server' => 'DNS Server',
732 'dns title' => 'Domein Naam Systeem',
733 'do not log this port list' => 'Negeer deze poorten voordat ze worden gelogd (vermindert loggrootte)',
734 'dod' => 'Inbellen op afroep',
735 'dod for dns' => 'Inbellen op afroep voor DNS:',
736 'dod not compatible with ddns' => 'Inkiezen op afroep compatibel met de dynamische DNS Diesten',
737 'dod waiting' => 'Inkiezen op afroep is wachtende',
738 'domain' => 'Domein',
739 'domain master' => 'Domein Master',
740 'domain name' => 'Domeinnaam',
741 'domain name suffix' => 'Domeinnaam toevoeging:',
742 'domain not set' => 'Domein niet ingesteld.',
743 'donation' => 'Donatie',
744 'donation-link' => 'https://www.paypal.com/en_US/GB/i/btn/btn_donateCC_LG.gif',
745 'donation-text' => '<strong>IPFire</strong> wordt ontwikkeld en onderhouden door vrijwilligers in hun vrije tijd. Om dit project draaiend te houden, zouden we het erg op prijs stellen als u een kleine donatie maakt.',
746 'done' => 'Doe het',
747 'dos charset' => 'DOS tekenset',
748 'down and up speed' => 'Voer uw down- en uploadsnelheid in<br /> en klik dan op <i>Opslaan</i>.',
749 'downlink speed' => 'Downlink snelheid (kbit/sec)',
750 'downlink std class' => 'downlink standaard klasse',
751 'download' => 'download',
752 'download ca certificate' => 'Download CA certificaat',
753 'download certificate' => 'Download certificaat',
754 'download host certificate' => 'Download host certificaat',
755 'download new ruleset' => 'Download nieuwe regelset',
756 'download pkcs12 file' => 'Download PKCS12 bestand',
757 'download root certificate' => 'Download root certificaat',
758 'dpd action' => 'Dead peer-detectie actie',
759 'driver' => 'Driver',
760 'drop input' => 'Log geblokkeerde input pakketten',
761 'drop newnotsyn' => 'Log geblokkeerde new-not-syn pakketten',
762 'drop output' => 'Log geblokkeerde output pakketten',
763 'drop portscan' => 'Log geblokkeerde poort-scan pakketten',
764 'drop proxy' => 'Blokkeer alle pakketten die niet zijn geadresseerd aan de proxy',
765 'drop samba' => 'Blokkeer alle Microsoft poorten 135,137,138,139,445,1025',
766 'drop wirelessforward' => 'Log geblokkeerde draadloze forward-pakketten',
767 'drop wirelessinput' => 'Log geblokkeerde draadloze input-pakketten',
768 'dst port' => 'Best. poort',
769 'dstprt range overlaps' => 'Bestemmingspoortreeks overlapt een al bestaande poort.',
770 'dstprt within existing' => 'Bestemmingspoort ligt binnen een al bestaande reeks.',
771 'duplicate ip' => 'Bestaand IP-adres ingevoerd',
772 'duplicate ip bold' => 'Bestaande adressen zijn in <b>vet</b>',
773 'duplicate mac' => 'Bestaand MAC-adres ingevoerd',
774 'duplicate name' => 'Deze naam wordt al gebruikt, kies a.u.b. een andere naam.',
775 'dyn dns source choice' => 'Dynamische DNS leverancier(s) zullen een IP-adres ontvangen voor deze IPFire van:',
776 'dynamic dns' => 'Dynamische DNS',
777 'dynamic dns client' => 'Dynamische DNS Client',
778 'e-mail address too long' => 'E-mailadres is te lang; het mag niet langer zijn dan 40 tekens.',
779 'eciadsl help' => 'Om het ECI ADSL modem te kunnen gebruiken moet u eerst het synch.bin bestand naar uw IPFire machine uploaden. Download het bestand van de ECIADSL website en upload dan het bestand <b>synch.bin</b> m.b.v. het formulier hieronder.',
780 'eciadsl upload' => 'Uploadt ECI ADSL synch.bin bestand',
781 'edit' => 'Wijzigen',
782 'edit a rule' => 'Wijzig een bestaande regel:',
783 'edit advanced settings when done' => 'Wijzig geavanceerde instellingen als u klaar bent.',
784 'edit an existing alias' => 'Wijzig een bestaande alias',
785 'edit an existing host' => 'Wijzig een bestaande host',
786 'edit an existing lease' => 'Wijzig een bestaande lease',
787 'edit device' => 'Wijzig apparaat',
788 'edit hosts' => 'Wijzig hosts',
789 'edit network' => 'Wijzig netwerk',
790 'edit printer' => 'Wijzig printer',
791 'edit service' => 'Wijzig service',
792 'edit share' => 'Wijzig share',
793 'editor' => 'Wijziger',
794 'eg' => 'bijv.:',
795 'email server can not be empty' => 'E-mailserver mag niet leeg zijn',
796 'emailreportlevel' => 'E-mailrapport detailniveau',
797 'empty' => 'Dit veld mag niet leeg worden gelaten',
798 'empty profile' => 'leeg',
799 'enable ignore filter' => 'Inschakelen negeer-filter',
800 'enable javascript' => 'Inschakelen javascript',
801 'enable wildcards' => 'Inschakelen wildcards:',
802 'enabled' => 'Ingeschakeld:',
803 'enabled on' => 'Ingeschakeld op',
804 'enabledtitle' => 'Ingeschakeld',
805 'encapsulation' => 'Inkapseling',
806 'encrypted' => 'Gecodeerd',
807 'end address' => 'Eindadres:',
808 'enter ack class' => 'Voer de ACK-klasse in <br /> en klik dan op <i>Opslaan</i>.',
809 'enter data' => 'Maak uw instellingen <br /> en klik dan op <i>Opslaan</i>.',
810 'err bk 1' => 'Fout bij aanmaken van archief',
811 'err bk 10 password' => 'Fout met het back-up wachtwoord',
812 'err bk 2 key' => 'Fout bij het aanmaken van een sleutelbestand',
813 'err bk 3 tar' => 'Fout bij het toevoegen van bestanden aan een archief',
814 'err bk 4 gz' => 'Fout bij het comprimeren van archief',
815 'err bk 5 encrypt' => 'Fout bij het coderen van archief',
816 'err rs 1' => 'Fout bij het terugzetten van archief',
817 'err rs 6 decrypt' => 'Fout bij het decoderen van archief',
818 'err rs 7 untartst' => 'Ongeldig gedecodeerd archief',
819 'err rs 8 untar' => 'Fout bij het uitpakken van archief',
820 'error config' => 'Kan /var/ipfire/ovpn/config/ZERINA.ovpn niet openen',
821 'error external access' => 'Kan /var/ipfire/xtaccess/config niet openen (externe toegang kon niet worden toegekend)',
822 'error messages' => 'Foutmeldingen:',
823 'esp encryption' => 'ESP Encryptie:',
824 'esp grouptype' => 'ESP Groeptype:',
825 'esp integrity' => 'ESP Integriteit:',
826 'esp keylife' => 'ESP Sleutel levensduur:',
827 'esp keylife should be between 1 and 24 hours' => 'ESP Sleutel levensduur moet tussen 1 en 24 uur liggen.',
828 'every' => 'Iedere',
829 'exampel' => 'voorbeeld',
830 'exclude logfiles' => 'Exclusief logbestanden',
831 'excluding buffers and cache' => '-/+ buffers/cache',
832 'expected' => 'Verwacht',
833 'expertoptions' => 'Expertopties',
834 'expires' => 'Verloopt',
835 'export' => 'Exporteren',
836 'exportkey' => 'Exporteer PSK',
837 'external access' => 'Externe toegang',
838 'external access configuration' => 'Externe toegangsconfiguratie',
839 'external access rule added' => 'Externe toegangsregel toegevoegd; herstarten van toegangscontroller',
840 'external access rule changed' => 'Externe toegangsregel gewijzigd; herstarten van toegangscontroller',
841 'external access rule removed' => ' Externe toegangsregel verwijderd; herstarten van toegangscontroller ',
842 'external aliases configuration' => 'Externe aliassenconfiguratie',
843 'extrahd' => 'Extra HD',
844 'extrahd because there is already a device mounted' => ', omdat er al een apparaat gekoppeld is',
845 'extrahd cant umount' => 'Kan niet ontkoppelen',
846 'extrahd detected drives' => 'gedetecteerde schijfstations',
847 'extrahd install or load driver' => 'Als uw apparaat hier niet tussen staat, dan moet u de driver installeren of laden.<br />Als u het apparaat kan zien maar geen partities, dan moet u er eerst een aanmaken.',
848 'extrahd maybe the device is in use' => '. Misschien is het apparaat in gebruik',
849 'extrahd to' => 'naar',
850 'extrahd to root' => 'naar root',
851 'extrahd unable to read' => 'Kan niet lezen',
852 'extrahd unable to write' => 'Kan niet schrijven',
853 'extrahd you cant mount' => 'U kan het niet aankoppelen',
854 'false classnumber' => 'Het klasse-nummer komt niet overeen met de interface.',
855 'false max bandwith' => 'Maximum bandbreedte is ongeldig.',
856 'false min bandwith' => 'Minimum bandbreedte is ongeldig.',
857 'february' => 'Februari',
858 'fetch ip from' => 'Bepaal het echte publieke IP-adres met behulp van een externe server',
859 'filename' => 'Bestandsnaam',
860 'filesystem full' => 'Bestandssysteem is vol',
861 'fireinfo ipfire version' => 'IPFire versie',
862 'fireinfo is disabled' => 'Fireinfo is uitgeschakeld',
863 'fireinfo is enabled' => 'Fireinfo is ingeschakeld',
864 'fireinfo is submitted' => 'Uw profiel is verzonden naar de fireinfo service.',
865 'fireinfo is submitted button' => 'Nee, ik wil mijn profiel niet langer meer verzenden',
866 'fireinfo kernel version' => 'Kernelversie',
867 'fireinfo not submitted' => 'Uw profiel is niet naar de pakfire service verzonden.',
868 'fireinfo not submitted button' => 'Ja, ik wil mijn profiel verzenden',
869 'fireinfo pakfire version' => 'Pakfire versie',
870 'fireinfo please enable' => 'Schakel a.u.b. de fireinfo service in.',
871 'fireinfo settings' => 'Fireinfo instellingen',
872 'fireinfo system version' => 'Systeemversies',
873 'fireinfo why descr1' => 'Het is zeer belangrijk voor ontwikkelaars van IPFire dat u dit inschakelt',
874 'fireinfo why descr2' => 'service. ',
875 'fireinfo why enable' => 'Waarom moet ik fireinfo inschakelen?',
876 'fireinfo why read more' => 'Lees meer over de redenen.',
877 'fireinfo your profile id' => 'Uw profiel ID',
878 'firewall' => 'Firewall',
879 'firewall graphs' => 'Firewallgrafieken',
880 'firewall hits' => 'Totaal aantal firewalltreffers voor',
881 'firewall hits per' => 'firewalltreffers per',
882 'firewall log' => 'Firewall log',
883 'firewall log viewer' => 'Firewall Log Viewer',
884 'firewall logs' => 'Firewall Logs',
885 'firewall logs ip' => 'Fw-Logdgrafieken (IP)',
886 'firewall logs port' => 'Fw-Loggrafieken (Poort)',
887 'firewallhits' => 'firewalltreffers',
888 'firmware' => 'Firmware',
889 'firmware upload' => 'Upload Firmware/Drivers',
890 'fixed ip lease added' => 'Vast IP-lease toegevoegd',
891 'fixed ip lease modified' => 'Vast IP-lease gewijzigd',
892 'fixed ip lease removed' => 'Vast IP-lease verwijderd',
893 'force update' => 'Forceer update',
894 'force user' => 'forceer alle nieuwe bestanden naar de gebruiker',
895 'forwarding rule added' => 'Forwarding regel toegevoegd; herstarten van forwarder',
896 'forwarding rule removed' => 'Forwarding regel verwijderd; herstarten van forwarder',
897 'forwarding rule updated' => 'Forwarding regel bijgewerkt; herstarten van forwarder',
898 'free' => 'Beschikbaar',
899 'free memory' => 'Beschikbaar geheugen ',
900 'free swap' => 'Beschikbare Swap',
901 'frequency' => 'Frequentie',
902 'friday' => 'Vrijdag',
903 'fritzdsl help' => 'Om een Fritz!DSL fcdsl / fcdslsl / fcdsl2 / fcdslusb / fcdslslusb modem te kunnen gebruiken, moet u eerst een pakket naar uw IPFire machine sturen. Download de tarball die correspondeert met uw versie van de IPFire website en upload dan de gehele <b>fcdsl-(uw_versien).tgz</b> m.b.v. het formulier hieronder.',
904 'fritzdsl upload' => 'Upload Fritz!DSL driver',
905 'from' => 'Van',
906 'from email adr' => 'Van e-mailadres',
907 'from email pw' => 'Van e-mailwachtwoord',
908 'from email server' => 'Van e-mail server',
909 'from email user' => 'Van e-mail gebruiker',
910 'from warn email bad' => 'Het van e-mailadres is niet geldig',
911 'fw blue' => 'Firewallopties voor de BLAUWE interface',
912 'fw logging' => 'Firewall logging',
913 'g.dtm' => 'WORDT VERWIJDERD',
914 'g.lite' => 'WORDT VERWIJDERD',
915 'gateway' => 'Gateway',
916 'gateway ip' => 'Gateway IP',
917 'gen static key' => 'Genereer een statische sleutel',
918 'generate' => 'Genereer root/host certificaat',
919 'generate a certificate' => 'Genereer een certificaat:',
920 'generate iso' => 'Genereer ISO',
921 'generate root/host certificates' => 'Genereer root/host certificaten',
922 'generate tripwire keys and init' => 'genereer tripwire-sleutels en init',
923 'generatekeys' => 'Genereer sleutels',
924 'generatepolicy' => 'Genereer nieuw beleid',
925 'generatereport' => 'Genereer nieuw rapport',
926 'generating the root and host certificates may take a long time. it can take up to several minutes on older hardware. please be patient' => 'Het genereren van de root- en hostcertificaten kan enige tijd duren. Een moment geduld alstublieft.',
927 'genkey' => 'Genereer PSK',
928 'genre' => 'Genre',
929 'global settings' => 'Globale instellingen',
930 'gpl i accept these terms and conditions' => 'Ik accepteer deze voorwaarden en condities.',
931 'gpl license agreement' => 'Licentieovereenkomst',
932 'gpl please read carefully the general public license and accept it below' => 'Lees alstublieft de General Public License aandachtig door en accepteer het hieronder',
933 'gpl unofficial translation of the general public license v3' => 'Onofficiële vertaling van de General Public License v3',
934 'graph' => 'Grafiek',
935 'graph per' => 'per',
936 'green' => 'GROEN',
937 'green interface' => 'Groene Interface',
938 'guaranteed bandwith' => 'Gegarandeerde bandbreedte',
939 'guardian alertfile' => 'Meldingenbestand',
940 'guardian configuration' => 'Guardian configuratie',
941 'guardian ignorefile' => 'Negeerbestand',
942 'guardian interface' => 'Interface',
943 'guardian logfile' => 'Logbestand',
944 'guardian timelimit' => 'Tijdlimiet',
945 'guest ok' => 'verleen gasten toegang',
946 'gui settings' => 'Gebruikersinterface',
947 'gz with key' => 'Alleen gecodeerde archieven kunnen worden teruggezet op deze machine.',
948 'hangup' => 'Verbreek',
949 'hangup string' => 'Ophangen:',
950 'harddisk temperature' => 'Harddisk temperatuur',
951 'harddisk temperature graphs' => 'hdd temperatuurgrafieken',
952 'hardware graphs' => 'Hardware grafieken',
953 'hdd temperature in' => 'Harddisk temperatuur in',
954 'help' => 'Help',
955 'high' => 'Hoog',
956 'high memory usage' => 'Verhoogd geheugengebruik',
957 'hint' => 'Hint:',
958 'holdoff' => 'Uitsteltijd (in seconden)',
959 'host' => 'Host',
960 'host allow' => 'lijst met toegestane hosts',
961 'host certificate' => 'Hostcertificaat',
962 'host configuration' => 'Hostconfiguratie',
963 'host deny' => 'lijst met geweigerde hosts',
964 'host ip' => 'Host IP-adres',
965 'host to net vpn' => 'Host-naar-Net Virtual Private Network (RoadWarrior)',
966 'hostname' => 'Hostnaam',
967 'hostname and domain already in use' => 'Hostnaam en domein zijn al in gebruik.',
968 'hostname cant be empty' => 'Hostnaam mag niet leeg zijn.',
969 'hostname not set' => 'Hostnaam niet opgegeven.',
970 'hosts config added' => 'Hosts configuratie toegevoegd',
971 'hosts config changed' => 'Hosts configuratie gewijzigd',
972 'hour' => 'Uur',
973 'hour-graph' => 'Uur',
974 'hours' => 'uren',
975 'hours2' => 'Uren',
976 'ibod for dual isdn only' => 'iBOD kan alleen gebruikt worden met Dual ISDN.',
977 'icmp selected but no type' => 'ICMP als protocol geselecteerd, maar er is geen ICMP type gespecificeerd.',
978 'icmp type' => 'ICMP Type',
979 'id' => 'ID',
980 'idle' => 'Idle',
981 'idle timeout' => 'Idle time-out (min; 0 om uit te schakelen):',
982 'idle timeout not set' => 'Idle time-out niet ingesteld.',
983 'ids log viewer' => 'IDS log viewer',
984 'ids logs' => 'IDS Logs',
985 'ids preprocessor' => 'IDS pre-processor',
986 'ids rules license' => 'Om de Sourcefire VRT Certified Rules te kunnen gebruiken, moet u zich registreren op',
987 'ids rules license1' => '.',
988 'ids rules license2' => 'Accepteer de licentie, activeer uw account door op link te klikken die naar u is gemaild. Ga dan naar',
989 'ids rules license3' => 'klik op de "Genereer code"-knop en kopieer de 40 tekens lange Oinkcode naar het veld hieronder.',
990 'ids rules update' => 'Snort regels bijwerken',
991 'iface' => 'Iface',
992 'ignore filter' => 'Negeerfilter',
993 'ike encryption' => 'IKE Encryptie:',
994 'ike grouptype' => 'IKE Groepstype:',
995 'ike integrity' => 'IKE Integriteit:',
996 'ike lifetime' => 'IKE Levensduur:',
997 'ike lifetime should be between 1 and 8 hours' => 'IKE levensduur moet tussen 1 en 8 uur liggen.',
998 'import' => 'Importeer',
999 'importkey' => 'Importeer PSK',
1000 'in' => 'In',
1001 'inactive' => 'inactief',
1002 'include logfiles' => 'Inclusief logbestanden',
1003 'incoming' => 'inkomend',
1004 'incoming traffic in bytes per second' => 'Inkomend verkeer',
1005 'incorrect password' => 'Onjuist wachtwoord',
1006 'info' => 'Info',
1007 'init string' => 'Initieer:',
1008 'insert floppy' => 'Om een back-up naar floppy te maken, plaatst u een geformatteerde floppy in de drive en klik <i>back-up naar floppy</i> om de systeemconfiguratie op te slaan. Bekijk de resultaten om er zeker van te zijn dat de back-up succesvol is verlopen. Het kan even duren voordat deze opdracht is voltooid, dus even geduld a.u.b.<p>',
1009 'insert removable device' => 'Plaats een verwisselbaar apparaat',
1010 'install' => 'Installeren',
1011 'install new update' => 'Installeer nieuwe update:',
1012 'installed' => 'Geïnstalleerd',
1013 'installed updates' => 'Geïnstalleerde updates:',
1014 'instant update' => 'Directe update',
1015 'interface' => 'Interface',
1016 'interfaces' => 'Interfaces',
1017 'internet' => 'INTERNET',
1018 'intrusion detection' => 'Inbraakdetectie',
1019 'intrusion detection system' => 'Inbraakdetectie systeem',
1020 'intrusion detection system log viewer' => 'Inbraakdetectie systeem Log Viewer',
1021 'intrusion detection system rules' => 'inbraakdetectie systeem regels',
1022 'intrusion detection system2' => 'Inbraakdetectiesysteem:',
1023 'invalid broadcast ip' => 'Ongeldig broadcast IP',
1024 'invalid cache size' => 'Ongeldige cache grootte.',
1025 'invalid characters found in pre-shared key' => 'Ongeldige tekens gevonden in de pre-shared sleutel.',
1026 'invalid date entered' => 'Ongeldige datum ingevoerd.',
1027 'invalid default lease time' => 'Ongeldige standaard leasetijd.',
1028 'invalid domain name' => 'Ongeldige domeinnaam.',
1029 'invalid downlink speed' => 'Ongeldige downlink snelheid.',
1030 'invalid end address' => 'Ongeldig eind-adres.',
1031 'invalid fixed ip address' => 'Ongeldig vast IP-adres',
1032 'invalid fixed mac address' => 'Ongeldig vast MAC-adres',
1033 'invalid hostname' => 'Ongeldige hostnaam.',
1034 'invalid input' => 'Ongeldige invoer',
1035 'invalid input for authentication method' => 'Ongeldige invoer voor authenticatiemethode.',
1036 'invalid input for city' => 'Ongeldige invoer voor stad.',
1037 'invalid input for country' => ' Ongeldige invoer voor land.',
1038 'invalid input for department' => ' Ongeldige invoer voor afdeling.',
1039 'invalid input for dhcp dns' => ' Ongeldige invoer voor DHCP DNS',
1040 'invalid input for dhcp domain' => ' Ongeldige invoer voor DHCP domein',
1041 'invalid input for dhcp wins' => ' Ongeldige invoer voor DHCP WINS',
1042 'invalid input for e-mail address' => ' Ongeldige invoer voor e-mailadres.',
1043 'invalid input for esp keylife' => ' Ongeldige invoer voor ESP sleutel levensduur',
1044 'invalid input for hostname' => ' Ongeldige invoer voor hostnaam.',
1045 'invalid input for ike lifetime' => ' Ongeldige invoer voor IKE levensduur',
1046 'invalid input for keepalive 1' => ' Ongeldige invoer voor keepalive ping',
1047 'invalid input for keepalive 1:2' => ' Ongeldige invoer voor keepalive gebruik tenminste een ratio van 1:2',
1048 'invalid input for keepalive 2' => ' Ongeldige invoer voor keepalive ping-herstart',
1049 'invalid input for max clients' => ' Ongeldige invoer voor max. clients',
1050 'invalid input for name' => ' Ongeldige invoer voor gebruikersnaam of systeemhostnaam',
1051 'invalid input for oink code' => ' Ongeldige invoer voor Oink code',
1052 'invalid input for organization' => ' Ongeldige invoer voor organisatie',
1053 'invalid input for remote host/ip' => ' Ongeldige invoer voor remote host/ip.',
1054 'invalid input for state or province' => ' Ongeldige invoer voor provincie.',
1055 'invalid ip' => 'Ongeldig IP-adres',
1056 'invalid keep time' => 'Keep-tijd moet een geldig getal zijn',
1057 'invalid key' => 'Ongeldige sleutel.',
1058 'invalid loaded file' => 'Ongeldig bestand geladen',
1059 'invalid local-remote id' => 'lokaal & remote ID mogen niet gelijk zijn en beginnen met een "@" teken. Dit zijn de leftid en rightid in strongswan terminologie.',
1060 'invalid logserver address' => 'Ongeldig syslogd serveradres',
1061 'invalid mac address' => 'Ongeldig MAC-adres',
1062 'invalid max lease time' => 'Ongeldige max. leasetijd.',
1063 'invalid maximum incoming size' => 'Ongeldige maximum inkomende grootte.',
1064 'invalid maximum object size' => 'Ongeldige maximum objectgrootte.',
1065 'invalid maximum outgoing size' => 'Ongeldige maximum uitgaande grootte.',
1066 'invalid md5sum' => 'Ongeldige MD5Sum.',
1067 'invalid minimum object size' => 'Ongeldige minimum objectgrootte.',
1068 'invalid mtu input' => 'Ongeldige MTU',
1069 'invalid netmask' => 'Ongeldig netmasker',
1070 'invalid port' => 'Ongeldige poort. Moet een geldig poortnummer zijn.',
1071 'invalid port list' => 'Poortlijst syntax is: poort[,poort]... waarbij poort is in /etc/services of getal',
1072 'invalid primary dns' => 'Ongeldige primaire DNS.',
1073 'invalid primary ntp' => 'Ongeldig primaire NTP serveradres',
1074 'invalid secondary dns' => ' Ongeldige secundaire DNS.',
1075 'invalid secondary ntp' => ' Ongeldig secundaire NTP serveradres',
1076 'invalid start address' => ' Ongeldig beginadres.',
1077 'invalid time entered' => ' Ongeldige tijd ingevoerd.',
1078 'invalid time period' => ' Ongeldige tijdsperiode',
1079 'invalid uplink speed' => ' Ongeldige uplink-snelheid.',
1080 'invalid upstream proxy username or password setting' => ' Ongeldige upstream proxy gebruikersnaam of wachtwoord.',
1081 'invalid users' => 'lijst met gebruikers die toegang is geweigerd',
1082 'invalid vpi vpci' => 'Ongeldige VPI/VPCI instellingen',
1083 'invalid wins address' => ' Ongeldig WINS serveradres.',
1084 'invert' => 'Inverteer',
1085 'ip address' => 'IP-adres',
1086 'ip address in use' => 'IP-adres is al in gebruik',
1087 'ip address outside subnets' => 'IP-adres ligt buiten subnets',
1088 'ip alias added' => 'Extern IP-alias toegevoegd',
1089 'ip alias changed' => 'Extern IP-alias gewijzigd',
1090 'ip alias removed' => 'Extern IP-alias verwijderd',
1091 'ip info' => 'IP Informatie',
1092 'ipfire has now rebooted' => 'IPFire is nu aan het herstarten.',
1093 'ipfire has now shutdown' => 'IPFire is nu aan het afsluiten.',
1094 'ipfire side' => 'IPFire-zijde:',
1095 'ipfire side is invalid' => 'IPFire-zijde is ongeldig.',
1096 'ipfires hostname' => 'IPFire\'s Hostnaam',
1097 'ipinfo' => 'IP info',
1098 'iptable rules' => 'IPTable regels',
1099 'iptmangles' => 'IPTable Mangles',
1100 'iptnats' => 'IPTable Network Adrestranslatie',
1101 'ipts' => 'IPTables',
1102 'isdn' => 'ISDN',
1103 'isdn settings' => 'Extra ISDN instellingen:',
1104 'isdn1' => 'Single ISDN',
1105 'isdn2' => 'Dual ISDN',
1106 'january' => 'Januari',
1107 'javascript menu error1' => 'Als de menu\'s niet werken, schakel dan javascript uit op de',
1108 'javascript menu error2' => 'pagina.',
1109 'july' => 'Juli',
1110 'june' => 'Juni',
1111 'kernel' => 'Kernel',
1112 'kernel logging server' => 'Kernel Logging Server',
1113 'kernel version' => 'Kernelversie:',
1114 'key stuff' => '2. Sleutels en certificaten',
1115 'keyreset' => 'Reset sleutels',
1116 'keys' => 'sleutels',
1117 'lan' => 'LAN',
1118 'lang' => 'nl',
1119 'languagepurpose' => 'Selecteer de taal die u wilt gebruiken voor IPFire:',
1120 'last activity' => 'Laatste activiteit',
1121 'lateprompting' => 'Laat-prompting',
1122 'lease expires' => 'Lease verloopt',
1123 'legend' => 'Legenda',
1124 'length' => 'Lengte',
1125 'line' => 'Lijn',
1126 'linkq' => 'Lijnkwaliteit',
1127 'load printer' => 'Laad printer',
1128 'loaded modules' => 'Geladen modules:',
1129 'local hard disk' => 'Harddisk',
1130 'local master' => 'Lokale Master',
1131 'local ntp server specified but not enabled' => 'Lokale NTP server is gespecificeerd, maar niet ingeschakeld',
1132 'local subnet' => 'Lokaal subnet:',
1133 'local subnet is invalid' => 'Lokaal subnet is ongeldig.',
1134 'local vpn hostname/ip' => 'Lokale VPN-hostnaam/IP',
1135 'localkey' => 'Lokale sleutel',
1136 'localkeyfile' => 'Lokaal sleutelbestand',
1137 'log' => 'Log:',
1138 'log enabled' => 'Log ingeschakeld',
1139 'log level' => 'Log-niveau',
1140 'log lines per page' => 'Regels per pagina',
1141 'log server address' => 'Syslogserver:',
1142 'log settings' => 'Log-instellingen',
1143 'log summaries' => 'Log-samenvattingen',
1144 'log summary' => 'Log-samenvatting',
1145 'log var messages' => 'Instellingen voor /var/log/messages:',
1146 'log view' => 'Log-view',
1147 'log viewer' => 'Log-viewer',
1148 'log viewing options' => 'Log viewing opties',
1149 'log-options' => 'Logbestand opties',
1150 'loged in at' => 'Ingelogd om',
1151 'logging' => 'Logging',
1152 'logging server' => 'Loggingserver',
1153 'loginlogout' => 'Login/Logout',
1154 'logs' => 'logs',
1155 'lookup failed' => 'Reverse lookup mislukt',
1156 'loosedirectorychecking' => 'Loosedirectorychecking',
1157 'low' => 'Laag',
1158 'ls_dhcpd' => 'DHCP Server:',
1159 'ls_disk space' => 'Schijfruimte:',
1160 'ls_free/swan' => 'VPN:',
1161 'ls_httpd' => 'HTTP Server:',
1162 'ls_init' => 'Init:',
1163 'ls_kernel' => 'Kernel en Firewall:',
1164 'ls_modprobe' => 'Module loader:',
1165 'ls_pam_unix' => 'Lokale gebruikers logins:',
1166 'ls_sshd' => 'Remote gebruikers logins:',
1167 'ls_syslogd' => 'Syslogd:',
1168 'mac address' => 'MAC-adres',
1169 'mac address deleted' => 'Succesvol verwijderd!',
1170 'mac address deleted txt' => 'Het MAC-adres is succesvol verwijderd, maar de wijzigingen worden pas actief na <strong>herstart</strong>.',
1171 'mac address done' => 'De MAC-adres instellingen worden opgeslagen.',
1172 'mac address error not 00' => 'MAC-adres moet beginnen met 00!',
1173 'mac address error not valid' => 'MAC-adres is ongeldig!',
1174 'mac address header' => 'MAC-adres op red0',
1175 'mac address in use' => 'MAC-adres is al in gebruik',
1176 'mac address menu' => 'Toekennen MAC-adres',
1177 'mac address recon' => 'Probeert opnieuw te verbinden!',
1178 'mac address saved' => 'Succesvol opgeslagen!',
1179 'mac address saved txt' => 'Het MAC-adres is succesvol opgeslagen, maar de wijzigingen worden pas actief na een herstart of opnieuw verbinden.',
1180 'mac address title' => 'Medium Access Control Adres',
1181 'mac desc' => 'Hier kunt u het MAC-adres van red0 wijzigen. Het adres moet in hexadecimale waarden (0-9,a-f) ingevoerd worden, <br />bijv. 00-01-02-0e-b8-d6 of 00:01:02:0e:b8:d6.',
1182 'mac new' => 'nieuw MAC-adres:',
1183 'mac1 new' => 'nieuw MAC-adres 1 (vdsl-inet):',
1184 'mac2 new' => 'nieuw MAC-adres 2 (vdsl-iptv):',
1185 'magic packet send to:' => 'Magic-pakket verstuurd naar:',
1186 'mailmethod' => 'Mailmethode',
1187 'mailprogramm' => 'Mailprogramma',
1188 'main page' => 'Hoofdpagina',
1189 'manage ovpn' => '5. Tunnelbeheer:',
1190 'manage printers' => 'beheer printers',
1191 'manage shares' => 'beheer shares',
1192 'manual' => 'Handmatig',
1193 'manual control and status' => 'Handmatige controle en status:',
1194 'manually' => 'Handmatig',
1195 'map to guest' => 'Toewijzen aan gast',
1196 'march' => 'Maart',
1197 'marked' => 'Gemarkeerd',
1198 'max bandwith' => 'Maximum bandbreedte',
1199 'max incoming size' => 'Max. inkomende grootte (KB):',
1200 'max lease time' => 'Max. leasetijd (min.):',
1201 'max outgoing size' => 'Max. uitgaande grootte (KB):',
1202 'max reliability' => 'Maximum betrouwbaarheid',
1203 'max renewal time' => 'Maximum vernieuwingstijd',
1204 'max retries not set' => 'Max. aantal pogingen niet ingesteld.',
1205 'max size' => 'Max. objectgrootte (KB):',
1206 'max throughput' => 'Maximum doorvoersnelheid',
1207 'maximal' => 'Maximaal',
1208 'maximum retries' => 'Maximum aantal pogingen:',
1209 'may' => 'Mei',
1210 'mbmon display' => 'Display',
1211 'mbmon fan' => 'Fan-snelheid',
1212 'mbmon fan in' => 'Fan-snelheid in',
1213 'mbmon graphs' => 'mbmon grafieken',
1214 'mbmon label' => 'Label',
1215 'mbmon settings' => 'mbmon grafiekinstellingen',
1216 'mbmon temp' => 'Temperatuur',
1217 'mbmon temp in' => 'Temperatuur in',
1218 'mbmon value' => 'Waarde',
1219 'mbmon volt' => 'Voltage',
1220 'meaning' => 'betekenis',
1221 'media' => 'Media',
1222 'media information' => 'media-informatie',
1223 'medium' => 'Gemiddeld',
1224 'memory' => 'Geheugen',
1225 'memory information' => 'geheugen informatie',
1226 'memory usage per' => 'Geheugengebruik per',
1227 'messages logging' => 'Log-instellingen voor /var/log/messages',
1228 'method' => 'Methode:',
1229 'min costs' => 'Minimum kosten',
1230 'min delay' => 'Minimum vertraging',
1231 'min size' => 'Min. objectgrootte (KB):',
1232 'minimal' => 'Minimaal',
1233 'minute' => 'Minuut',
1234 'minutes' => 'Minuten',
1235 'misc-options' => 'Overige opties',
1236 'missing dat' => 'Gecodeerd archief niet gevonden',
1237 'missing gz' => 'Ongecodeerd archief niet gevonden',
1238 'mode' => 'Modus',
1239 'modem' => 'Modem',
1240 'modem configuration' => 'Modemconfiguratie',
1241 'modem on com1' => 'Modem op COM1',
1242 'modem on com2' => 'Modem op COM2',
1243 'modem on com3' => 'Modem op COM3',
1244 'modem on com4' => 'Modem op COM4',
1245 'modem on com5' => 'Modem op COM5',
1246 'modem settings have errors' => 'Modeminstellingen bevatten fouten',
1247 'modem speaker on' => 'Modemspeaker aan:',
1248 'modify' => 'Wijzig',
1249 'modulation' => 'Modulatie',
1250 'monday' => 'Maandag',
1251 'month' => 'Maand',
1252 'month-graph' => 'Maand',
1253 'monthly firewallhits' => 'maandelijkse firewalltreffers',
1254 'monthly start day bad' => 'Maandelijkse startdag is niet correct',
1255 'monthly traffic bad' => 'Maandelijks volume is niet correct',
1256 'monthly volume' => 'Maandelijks volume',
1257 'monthly volume start day' => 'Eerste dag van de maandelijkse periode',
1258 'monthly volume start day short' => 'Eerste dag',
1259 'months' => 'maanden',
1260 'more' => 'meer',
1261 'mount' => 'Koppelen',
1262 'mounted on' => 'Gekoppeld op',
1263 'mpfire' => 'Mediaspeler voor IPFire',
1264 'mpfire controls' => 'MPFire Controle',
1265 'mpfire playlist' => 'MPFire afspeellijst',
1266 'mpfire scanning' => 'Zoeken naar nieuwe bestanden',
1267 'mpfire search' => 'MPFire Zoeken',
1268 'mpfire songs' => 'MPFire lijst met nummers',
1269 'mpfire webradio' => 'MPFire Webradio',
1270 'mtu QoS' => 'Dit verandert niet de globale MTU, het zet alleen de MTU voor QoS.',
1271 'my new share' => 'Mijn nieuwe share',
1272 'name' => 'Naam',
1273 'name is invalid' => 'Naam is ongeldig',
1274 'name must only contain characters' => 'Naam mag alleen letters bevatten.',
1275 'name too long' => 'Gebruikersnaam of systeemhostnaam is te lang',
1276 'nat-traversal' => 'Nat Traversal:',
1277 'needreboot' => 'Een update vereist een herstart',
1278 'net' => 'Net',
1279 'net address' => 'net-adres',
1280 'net config' => 'Netwerkconfiguratie',
1281 'net config type' => 'type netwerkconfiguratie',
1282 'net config type help' => 'GROEN is het lokale netwerk, ROOD is het internet, BLAUW is WLAN, ORANJE is de DMZ.',
1283 'net to net vpn' => 'Net-to-Net Virtual Private Network',
1284 'net traffic newversion' => 'Nieuwe Net-Traffic versie is beschikbaar:',
1285 'net-traffic configuration' => 'Net-Traffic configuratie',
1286 'netbios name' => 'Netbios-naam',
1287 'netmask' => 'Netmasker',
1288 'network' => 'Netwerk',
1289 'network added' => 'Aangepast netwerk toegevoegd',
1290 'network configuration' => 'Netwerkconfiguratie',
1291 'network internal' => 'Netwerk (intern)',
1292 'network options' => 'Netwerkopties',
1293 'network other' => 'Netwerk (overig)',
1294 'network red' => 'Netwerk (extern)',
1295 'network removed' => 'Aangepast netwerk verwijderd',
1296 'network status information' => 'Netwerk statusinformatie',
1297 'network time' => 'Gebruik een netwerktijdsserver:',
1298 'network time from' => 'Ontvang de tijd van een netwerktijdsserver',
1299 'network traffic graphs' => 'Netwerkverkeer grafieken',
1300 'network traffic graphs external' => 'Netwerkgebruik grafieken (extern)',
1301 'network traffic graphs internal' => 'Netwerkgebruik grafieken (intern)',
1302 'network traffic graphs others' => 'Netwerk (overig)',
1303 'network updated' => 'Aangepast netwerk bijgewerkt',
1304 'networks settings' => 'Firewall - Netwerkinstellingen',
1305 'new optionsfw later' => 'Uw wijziging(en) worden actief na de volgende herstart',
1306 'new optionsfw must boot' => 'U moet IPFire herstarten',
1307 'newer' => 'Nieuwer',
1308 'next' => 'volgende',
1309 'no' => 'Nee',
1310 'no alcatelusb firmware' => 'Geen Alcatel USB firmware. Bestand uploaden a.u.b.',
1311 'no cfg upload' => 'Er was geen data geüpload',
1312 'no dhcp lease' => 'Er kon geen DHCP lease worden verkregen',
1313 'no eciadsl synch.bin file' => 'Geen ECI ADSL synch.bin bestand. Bestand uploaden a.u.b.',
1314 'no filter pass' => 'Geef de standaard-klasse voor niet-gefilterde pakketten.',
1315 'no fritzdsl driver' => 'Geen Fritz!DSL driver. Bestand uploaden a.u.b.',
1316 'no information available' => 'Geen informatie beschikbaar.',
1317 'no log selected' => 'Geen log geselecteerd',
1318 'no modem selected' => 'Geen modem geselecteerd',
1319 'no set selected' => 'Geen set geselecteerd',
1320 'no time limit' => 'onbeperkte tijd',
1321 'none found' => 'niets gevonden',
1322 'nonetworkname' => 'Geen netwerknaam ingevoerd',
1323 'noservicename' => 'Geen servicenaam ingevoerd',
1324 'not a valid ca certificate' => 'Geen geldig CA certificaat.',
1325 'not enough disk space' => 'Onvoldoende schijfruimte',
1326 'not present' => '<b>Niet</b> aanwezig',
1327 'not running' => 'loopt niet',
1328 'not set' => 'niet gezet',
1329 'notes' => 'Notities',
1330 'november' => 'November',
1331 'ntp common settings' => 'Algemene instellingen',
1332 'ntp configuration' => 'NTP configuratie',
1333 'ntp must be enabled to have clients' => 'NTP moet ingeschakeld zijn om klanten te bedienen.',
1334 'ntp server' => 'NTP Server',
1335 'ntp sync' => 'Synchronisatie',
1336 'ntp syncro disabled' => 'NTP synchronisatie uitgeschakeld',
1337 'ntp syncro enabled' => 'NTP synchronisatie ingeschakeld',
1338 'ntpd restarted' => 'ntpd herstart',
1339 'number' => 'Nummer:',
1340 'o-no' => 'Inactief',
1341 'o-yes' => 'Actief',
1342 'october' => 'Oktober',
1343 'off' => 'uit',
1344 'ok' => 'OK',
1345 'older' => 'Ouder',
1346 'on' => 'aan',
1347 'online help en' => 'Online help (in Engels)',
1348 'only digits allowed in holdoff field' => 'Alleen cijfers toegestaan in holdoff veld',
1349 'only digits allowed in max retries field' => 'Alleen cijfers toegestaan in max.pogingen veld.',
1350 'only digits allowed in the idle timeout' => ' Alleen cijfers toegestaan in het idle time-out veld.',
1351 'only red' => 'Alleen ROOD',
1352 'open to all' => 'Geef externe toegang voor ALLEN',
1353 'openssl produced an error' => 'OpenSSL gaf een fout',
1354 'openvpn client' => 'OpenVPN client',
1355 'openvpn default' => 'Standaard',
1356 'openvpn destination port used' => 'De bestemmingspoort is al in gebruik door een andere OpenVPN server.',
1357 'openvpn disabled' => 'UITGESCHAKELD',
1358 'openvpn enabled' => 'INGESCHAKELD',
1359 'openvpn fragment allowed with udp' => 'Het gebruik van fragment is alleen toegestaan met het UDP protocol.',
1360 'openvpn log' => 'OpenVPN Log',
1361 'openvpn mssfix allowed with udp' => 'Het gebruik van "mssfix" is alleen toegestaan met het UDP protocol.',
1362 'openvpn prefix local subnet' => 'Het gebruik van de prefix notatie wordt niet ondersteunt op het lokale subnet. Geef a.u.b. een ander subnetmasker zoals 255.255.255.0.',
1363 'openvpn prefix openvpn subnet' => 'Het gebruik van de prefix notatie wordt niet ondersteund voor het OpenVPN subnet. Geef a.u.b. een ander subnetmasker zoals 255.255.255.0.',
1364 'openvpn prefix remote subnet' => 'Het gebruik van de prefix notatie wordt niet ondersteund voor het remote subnet. Geef a.u.b. een ander subnetmasker zoals 255.255.255.0.',
1365 'openvpn server' => 'OpenVPN server',
1366 'openvpn subnet is used' => 'Het gegeven subnet is in gebruik door een andere OpenVPN server.',
1367 'optional at cmd' => 'optioneel AT commando',
1368 'optional data' => '3. Optionele instellingen:',
1369 'options' => 'Opties',
1370 'options fw' => 'Firewall Opties',
1371 'optionsfw portlist hint' => 'De lijst met poorten moet gescheiden zijn met komma\'s (bijv. 137,138). U kunt tot maximaal 15 poorten per protocol opgeven.',
1372 'optionsfw warning' => 'Het wijzigen van deze opties betekent het herstarten van de firewall',
1373 'or' => 'of',
1374 'orange' => 'ORANJE',
1375 'organization cant be empty' => 'Organisatie mag niet leeg zijn.',
1376 'organization name' => 'Organisatienaam',
1377 'organization too long' => 'Organisatie is te lang; mag niet langer zijn dan 60 tekens.',
1378 'original' => 'Origineel',
1379 'os level' => 'OS niveau',
1380 'other' => 'Andere',
1381 'other countries' => 'Andere landen',
1382 'other login script' => 'Ander inlog script',
1383 'otherip' => 'ander IP',
1384 'otherport' => 'andere poort',
1385 'our donors' => 'Onze donateurs',
1386 'out' => 'Uit',
1387 'outgoing' => 'uitgaand',
1388 'outgoing firewall' => 'Uitgaande Firewall',
1389 'outgoing firewall add ip group' => 'Toevoegen IP-adresgroep',
1390 'outgoing firewall add mac group' => 'Toevoegen MAC-adresgroep',
1391 'outgoing firewall edit ip group' => 'Wijzig IP-adresgroep',
1392 'outgoing firewall edit mac group' => 'Wijzig MAC-adresgroep',
1393 'outgoing firewall group error' => 'Een groep met dezelfde naam bestaat al.',
1394 'outgoing firewall groups' => 'Firewallgroepen',
1395 'outgoing firewall ip groups' => 'Uitgaande Firewall IP-adresgroepen',
1396 'outgoing firewall mac groups' => 'Uitgaande Firewall MAC-adresgroepen',
1397 'outgoing firewall mode0' => 'Als u deze modus gebruikt kunnen alle clients zonder enige restrictie het internet benaderen.',
1398 'outgoing firewall mode1' => 'Als u deze modus gebruikt kunnen alleen verbindingen worden opgezet die door de gedefinieerde regels toegestaan zijn.',
1399 'outgoing firewall mode2' => 'Als u deze modus gebruikt worden alle verbindingen toegestaan, behalve de gedefinieerde blokkeringsregels.',
1400 'outgoing firewall outgoing firewall reserved groupname' => 'Gebruik een andere groepsnaam a.u.b., deze naam is gereserveerd.',
1401 'outgoing firewall p2p allow' => 'p2p protocol is toegestaan',
1402 'outgoing firewall p2p deny' => 'p2p protocol is niet toegestaan',
1403 'outgoing firewall p2p description 1' => 'De knop',
1404 'outgoing firewall p2p description 2' => 'betekent dat het p2p protocol is toegestaan of',
1405 'outgoing firewall p2p description 3' => 'dat het p2p protocol niet is toegestaan.',
1406 'outgoing firewall reset' => 'Reset alles',
1407 'outgoing firewall view group' => 'Bekijk groep',
1408 'outgoing firewall warning' => 'Het niet selecteren van bron IP of MAC negeert ze',
1409 'outgoing traffic in bytes per second' => 'Uitgaand verkeer',
1410 'override mtu' => 'Overschrijf standaard MTU',
1411 'ovpn' => 'OpenVPN',
1412 'ovpn con stat' => 'OpenVPN connectiestatistieken',
1413 'ovpn config' => 'OVPN-Configuratie',
1414 'ovpn device' => 'OpenVPN apparaat:',
1415 'ovpn dl' => 'OVPN-Configuratie download',
1416 'ovpn errmsg green already pushed' => 'Route voor het groene netwerk is altijd aangezet',
1417 'ovpn errmsg invalid ip or mask' => 'Ongeldig netwerkadres of subnetmasker',
1418 'ovpn log' => 'OVPN-Log',
1419 'ovpn mtu-disc' => 'Pad MTU Discovery',
1420 'ovpn mtu-disc and mtu not 1500' => 'Pad MTU Discovery vereist een MTU van 1500.',
1421 'ovpn mtu-disc maybe' => 'Optioneel',
1422 'ovpn mtu-disc no' => 'Nooit',
1423 'ovpn mtu-disc off' => 'Uitgeschakeld',
1424 'ovpn mtu-disc with mssfix or fragment' => 'Pad MTU Discovery kan niet worden gebruikt met mssfix of fragment.',
1425 'ovpn mtu-disc yes' => 'Geforceerd',
1426 'ovpn on blue' => 'OpenVPN op BLAUW',
1427 'ovpn on orange' => 'OpenVPN op ORANJE',
1428 'ovpn on red' => 'OpenVPN op ROOD',
1429 'ovpn routes push' => 'Routes (een per regel):',
1430 'ovpn routes push options' => 'Route push opties',
1431 'ovpn server status' => 'Huidige OpenVPN server status:',
1432 'ovpn subnet' => 'OpenVPN subnet (bijv. 10.0.10.0/255.255.255.0)',
1433 'ovpn subnet is invalid' => 'OpenVPN subnet is ongeldig.',
1434 'ovpn subnet overlap' => 'OpenVPN subnet overlapt met : ',
1435 'ovpn_fastio' => 'Fast-IO',
1436 'ovpn_fragment' => 'Fragmentgrootte',
1437 'ovpn_mssfix' => 'MSSFIX-grootte',
1438 'ovpn_mtudisc' => 'MTU-Discovery',
1439 'ovpn_processprio' => 'Procesprioriteit',
1440 'ovpn_processprioD' => 'Laag',
1441 'ovpn_processprioED' => 'Extreem laag',
1442 'ovpn_processprioEH' => 'Extreem hoog',
1443 'ovpn_processprioEN' => 'Hoger dan normaal',
1444 'ovpn_processprioH' => 'Hoog',
1445 'ovpn_processprioLN' => 'Lager dan normaal',
1446 'ovpn_processprioN' => 'Normaal',
1447 'ovpn_processprioVD' => 'Zeer laag',
1448 'ovpn_processprioVH' => 'Zeer hoog',
1449 'ovpnstatus log' => 'OVPN-Status-Log',
1450 'ovpnsys log' => 'OVPN-Systeem-Log',
1451 'package failed to install' => 'Pakket kon niet worden geïnstalleerd.',
1452 'pagerefresh' => 'Pagina wordt ververst, wacht even a.u.b.',
1453 'pakfire accept all' => 'Wilt u alle pakketten installeren?',
1454 'pakfire ago' => 'geleden.',
1455 'pakfire available addons' => 'Beschikbare extensies:',
1456 'pakfire configuration' => 'Pakfire configuratie',
1457 'pakfire core update auto' => 'Installeer core- en extensie-updates automatisch:',
1458 'pakfire core update level' => 'Core-updateniveau',
1459 'pakfire health check' => 'Controleer of de mirror bereikbaar is (ping):',
1460 'pakfire install description' => 'Kies een of meer items uit de lijst hieronder en <br /> klik op de plus om te installeren.',
1461 'pakfire install package' => 'U wilt de volgende pakketten installeren: ',
1462 'pakfire installed addons' => 'Geïnstalleerde extensies:',
1463 'pakfire last core list update' => 'Laatste core-lijst update gemaakt',
1464 'pakfire last package update' => 'Laatste pakketlijst update gemaakt',
1465 'pakfire last serverlist update' => 'Laatste serverlijst update gemaakt',
1466 'pakfire last update' => 'Laatste update gemaakt',
1467 'pakfire possible dependency' => ' Er kunnen pakketafhankelijkheden zijn, hier is een lijst met pakketten die moeten worden geïnstalleerd.',
1468 'pakfire register' => 'Registreer bij de pakfire-server:',
1469 'pakfire system state' => 'Systeemstatus',
1470 'pakfire uninstall description' => 'Kies een of meer items uit de lijst hieronder en <br /> klik op de min om te deinstalleren.',
1471 'pakfire uninstall package' => 'U wilt de volgende pakketten deinstalleren: ',
1472 'pakfire update daily' => 'Zoek dagelijks naar updates:',
1473 'pakfire updates' => 'Beschikbare update:',
1474 'pakfire working' => 'Pakfire is bezig ... Wacht a.u.b. totdat alle handelingen succesvol zijn afgerond.',
1475 'pap or chap' => 'PAP of CHAP',
1476 'parentclass' => 'Parent-klasse',
1477 'parentclass add' => 'Voeg parent-klasse toe',
1478 'password' => 'Wachtwoord:',
1479 'password contains illegal characters' => 'Wachtwoord bevat ongeldige tekens.',
1480 'password crypting key' => 'Wachtwoord codeert de sleutel',
1481 'password not set' => 'Wachtwoord niet ingesteld.',
1482 'password too short' => 'Wachtwoord is te kort.',
1483 'passwords do not match' => 'Wachtwoorden komen niet overeen.',
1484 'passwords must be at least 6 characters in length' => 'Wachtwoorden moeten tenminste 6 tekens lang zijn',
1485 'path to directory' => 'pad naar de share',
1486 'pc' => 'Werkstation',
1487 'pc add' => 'Workstation toevoegen',
1488 'pdc options' => 'PDC opties',
1489 'percentage' => 'Percentage',
1490 'persistent' => 'Persistent',
1491 'pfs yes no' => 'Perfect Forward Secrecy (PFS)',
1492 'phase1 group' => 'Fase1 groep',
1493 'phonebook entry' => 'Telefoonboek entry:',
1494 'ping disabled' => 'Uitschakelen ping response',
1495 'pkcs12 file password' => 'PKCS12 bestandswachtwoord',
1496 'play' => 'Afspelen',
1497 'polfile' => 'Pol-bestand',
1498 'policy' => 'Beleid',
1499 'port' => 'Poort',
1500 'port forwarding configuration' => 'Poort-doorsturen configuratie',
1501 'ports' => 'Poorten',
1502 'portscans' => 'poortscans',
1503 'pots' => 'Klassieke analoge lijn',
1504 'ppp setup' => 'PPP setup',
1505 'pppoe' => 'PPPoE',
1506 'pppoe settings' => 'Extra PPPoE instellingen:',
1507 'pptp settings' => 'Extra PPTP instellingen:',
1508 'pre-shared key is too short' => 'Pre-shared sleutel is te kort.',
1509 'prefered master' => 'Voorkeur master',
1510 'present' => 'Aanwezig',
1511 'prev' => 'vorige',
1512 'primary dns' => 'Primaire DNS:',
1513 'primary ntp server' => 'Primaire NTP server',
1514 'primary wins server address' => 'Primaire WINS serveradres',
1515 'printcap name' => 'Printercap naam',
1516 'printer' => 'Printer',
1517 'printername' => 'Printernaam',
1518 'printing' => 'Printen',
1519 'printing options' => 'printopties',
1520 'priority' => 'Prioriteit',
1521 'processes' => 'Processen',
1522 'profile' => 'Profiel',
1523 'profile deleted' => 'Profiel verwijderd: ',
1524 'profile has errors' => 'Profiel bevat fouten',
1525 'profile made current' => 'Huidig profiel: ',
1526 'profile name' => 'Profielnaam:',
1527 'profile name not given' => 'Profielnaam niet opgegeven.',
1528 'profile saved' => 'Profiel opgeslagen: ',
1529 'profiles' => 'Profielen:',
1530 'proto' => 'Proto',
1531 'protocol' => 'Protocol:',
1532 'proxy' => 'Proxy',
1533 'proxy access graphs' => 'Proxy toegangsgrafieken',
1534 'proxy admin password' => 'Cache beheerder wachtwoord',
1535 'proxy cachemgr' => 'Activeer cachebeheer',
1536 'proxy errmsg filedescriptors' => 'Verkeerd aantal bestandsindicators',
1537 'proxy filedescriptors' => 'Aantal bestandsindicators',
1538 'proxy log viewer' => 'Proxy logviewer',
1539 'proxy logs' => 'Proxy Logs',
1540 'proxy no proxy extend' => 'of specificeer een lijst met niet-geproxyde bestemmingen',
1541 'proxy no proxy local' => 'Verbied lokale proxying op BLAUW/GROEN netwerken',
1542 'proxy port' => 'Proxypoort',
1543 'proxy reconfigure' => 'Opslaan en herstarten',
1544 'proxy reports' => 'Proxy Rapporten',
1545 'proxy reports daily' => 'Dagelijkse rapporten',
1546 'proxy reports monthly' => 'Maandelijkse rapporten',
1547 'proxy reports today' => 'Vandaag',
1548 'proxy reports weekly' => 'Wekelijkse rapporten',
1549 'psk' => 'PSK',
1550 'pulse' => 'Puls',
1551 'pulse dial' => 'Pulskiezen:',
1552 'qos add subclass' => 'Voeg sub-klasse toe',
1553 'qos graphs' => 'QoS grafieken',
1554 'qos warning' => 'De regel <strong>moet</strong> worden opgeslagen, anders zal het worden genegeerd!',
1555 'quick control' => 'Quick controle',
1556 'quick playlist' => 'Quick afspeellijst',
1557 'ram' => 'RAM',
1558 'read bytes' => 'Lees Bytes',
1559 'read list' => 'lijst met readonly hosts',
1560 'real address' => 'Echte adressen',
1561 'reboot' => 'Herstarten',
1562 'reboot ask' => 'Herstarten?',
1563 'reboot question' => 'Extra vraag voor herstart en afsluiten',
1564 'reboot schedule' => 'Inplannen IPFire herstarts',
1565 'reboot sure' => 'Weet u zeker dat u wilt herstarten?',
1566 'rebooting' => 'Herstarten',
1567 'rebooting ipfire' => 'IPFire aan het herstarten',
1568 'reconnect' => 'Opnieuw verbinden',
1569 'reconnection' => 'Opnieuw verbinding',
1570 'red' => 'Internet',
1571 'references' => 'Referenties',
1572 'refresh' => 'Ververs',
1573 'refresh index page while connected' => 'Ververs de index.cgi pagina terwijl verbonden',
1574 'refresh update list' => 'Ververs update-lijst',
1575 'registered user rules' => 'Sourcefire VRT regels voor geregistreerde gebruikers',
1576 'released' => 'Released',
1577 'reload' => 'herlaad',
1578 'remark' => 'Opmerking',
1579 'remark title' => 'Opmerking:',
1580 'remote access' => 'Remote toegang',
1581 'remote announce' => 'Remote aankondiging',
1582 'remote browse sync' => 'Remote Browse Sync',
1583 'remote host/ip' => 'Remote host/IP',
1584 'remote logging' => 'Remote logging',
1585 'remote subnet' => 'Remote subnet:',
1586 'remote subnet is invalid' => 'Remote subnet is ongeldig.',
1587 'removable device advice' => 'Plug een apparaat in, ververs, selecteer en koppel voor gebruik. Ontkoppel voor verwijderen van apparaat.',
1588 'remove' => 'Verwijderen',
1589 'remove ca certificate' => 'Verwijder CA certificaten',
1590 'remove x509' => 'Verwijder x509',
1591 'repeat' => 'Herhaal',
1592 'reportfile' => 'Rapportbestand',
1593 'reportlevel' => 'Rapportniveau',
1594 'request' => 'Verzoek',
1595 'requested data' => '1. Connectie-instellingen:',
1596 'reserved dst port' => 'Bestemmingspoort is gereserveerd voor IPFire:',
1597 'reserved src port' => 'Bronpoort is gereserveerd voor IPFire:',
1598 'reset' => 'Reset',
1599 'reset shares' => 'Reset share',
1600 'resetglobals' => 'Reset globale instellingen',
1601 'resetpolicy' => 'Reset beleid naar standaard',
1602 'resetshares' => 'Reset shares?',
1603 'resetting the vpn configuration will remove the root ca, the host certificate and all certificate based connections' => 'door resetten van de vpn configuratie zullen de root CA, het hostcertificaat en alle certificaatgebaseerde verbindingen worden verwijderd',
1604 'restart' => 'Herstart',
1605 'restart ovpn server' => 'Herstart OpenVPN server',
1606 'restore' => 'Herstellen',
1607 'restore defaults' => 'Herstel standaard',
1608 'restore hardware settings' => 'Herstel hardware-instellingen',
1609 'restore settings' => 'Reset instellingen',
1610 'reverse sort' => 'Sorteer in omgekeerde chronologische volgorde',
1611 'root' => 'Root',
1612 'root certificate' => 'Rootcertificaat',
1613 'root path' => 'Root pad',
1614 'root user password' => 'Root wachtwoord',
1615 'route subnet is invalid' => 'Additionele push route subnet is ongeldig',
1616 'router ip' => 'Router IP-adres:',
1617 'routing table entries' => 'Routeringstabel entries:',
1618 'rsvd dst port overlap' => 'Bestemmingspoortreeks overlapt een poort die gereserveerd is voor IPFire:',
1619 'rsvd src port overlap' => 'Bronpoortreeks overlapt een poort die gereserveerd is voor IPFire:',
1620 'rules already up to date' => 'Regels zijn al bijgewerkt',
1621 'running' => 'LOOPT',
1622 'safe removal of umounted device' => 'U kunt het ontkoppelde apparaat veilig verwijderen',
1623 'samba' => 'Samba',
1624 'samba status' => 'Samba Status',
1625 'saturday' => 'Zaterdag',
1626 'save' => 'Opslaan',
1627 'save config' => 'opslaan instellingen',
1628 'save error' => 'Kan configuratie-archief niet opslaan',
1629 'save settings' => 'Opslaan instellingen',
1630 'save-adv-options' => 'Opslaan geavanceerde opties',
1631 'script name' => 'Scriptnaam:',
1632 'secondary dns' => 'Secondaire DNS:',
1633 'secondary ntp server' => 'Secondaire NTP server',
1634 'secondary wins server address' => 'Secondaire WINS serveradres',
1635 'seconds' => 'Sec.',
1636 'section' => 'Sectie',
1637 'secure shell server' => 'Secure Shell Server',
1638 'security' => 'Beveiliging',
1639 'security options' => 'Beveiligingsopties',
1640 'select' => 'Selecteer',
1641 'select dest net' => 'Selecteer een bestemmingsnet.',
1642 'select media' => 'Selecteer media <br />(alleen FAT wordt ondersteund voor verwijderbare media)',
1643 'select source net' => 'Selecteer een bron net. Als u geen ORANJE of BLAUW netwerk heeft geconfigureerd, dan heeft u geen DMZ pinholes nodig.',
1644 'selecttraffic' => 'Selecteer verbruiksoverzicht:',
1645 'send cr' => 'ISP vereist Carriage Return:',
1646 'send email notification' => 'Ingeschakeld, stuur e-mail notificatie',
1647 'send test mail' => 'Verstuur test e-mail',
1648 'september' => 'September',
1649 'serial' => 'Serieel',
1650 'server reserved' => 'De verbindingsnaam is gereserveerd en niet toegestaan',
1651 'server restart' => 'U kunt geen wijzigingen opslaan als de OpenVPN server actief is.',
1652 'server string' => 'Server String',
1653 'service' => 'Dienst',
1654 'service added' => 'Aangepaste netwerkdienst toegevoegd',
1655 'service name' => 'Dienstennaam:',
1656 'service removed' => 'Aangepaste netwerkdienst verwijderd',
1657 'service updated' => 'Aangepaste netwerkdienst bijgewerkt',
1658 'servicename' => 'Dienstennaam',
1659 'services' => 'Diensten',
1660 'services settings' => 'Firewall - Diensteninstellingen',
1661 'set' => 'zet',
1662 'set time now' => 'Tijd nu gelijk zetten',
1663 'set time now help' => 'Om een synchronisatiegebeurtenis aan de wachtrij toe te voegen (zelfs als er een herhaalschema wordt gebruikt), klik op de <i>Tijd nu gelijk zetten</i>-knop. Mogelijk moet u 5 minuten of langer wachten voordat de synchronisatie plaatsvindt.',
1664 'settings' => 'Instellingen',
1665 'shaping add options' => 'Service toevoegen',
1666 'shaping list options' => 'Verkeersregeling diensten',
1667 'shared' => 'gedeeld',
1668 'sharename' => 'Sharenaam',
1669 'shares' => 'Shares',
1670 'show ajax speedmeter in footer' => 'Toon Ajax snelheidsmeter',
1671 'show areas' => 'toon gebieden',
1672 'show ca certificate' => 'Toon CA certificaten',
1673 'show certificate' => 'Toon certificaat',
1674 'show crl' => 'Toon lijst met ingetrokken certificaten',
1675 'show host certificate' => 'Toon host certificaat',
1676 'show last x lines' => 'Toon laatste x regels',
1677 'show lines' => 'Toon regels',
1678 'show root certificate' => 'Toon root certificaat',
1679 'show share options' => 'Toon shares opties',
1680 'shuffle' => 'Willekeurige volgorde',
1681 'shutdown' => 'Afsluiten',
1682 'shutdown ask' => 'Afsluiten?',
1683 'shutdown control' => 'Afsluit controle',
1684 'shutdown sure' => 'Weet u zeker dat u wilt afsluiten?',
1685 'shutdown2' => 'Afsluiten:',
1686 'shutting down' => 'Nu aan het afsluiten',
1687 'shutting down ipfire' => 'IPFire aan het afsluiten',
1688 'since' => 'sinds',
1689 'sitekey' => 'Sitesleutel',
1690 'sitekeyfile' => 'Site sleutelbestand',
1691 'size' => 'Grootte',
1692 'smart information' => 'S.M.A.R.T. informatie',
1693 'smartwarn1' => 'Apparaat:',
1694 'smartwarn2' => 'rapporteert S.M.A.R.T. fout',
1695 'smbreload' => 'Samba opnieuw laden',
1696 'smbrestart' => 'Samba herstarten',
1697 'smbstart' => 'Start samba',
1698 'smbstop' => 'Stop samba',
1699 'smtphost' => 'SMTP host',
1700 'smtpport' => 'SMTP poort',
1701 'snort hits' => 'Totaal aantal inbraakregels geactiveerd voor',
1702 'snort working' => 'Snort is bezig ... Wacht a.u.b. totdat alle handelingen succesvol zijn afgerond.',
1703 'socket options' => 'Socket opties',
1704 'sort ascending' => 'Sorteer oplopend',
1705 'sort descending' => 'Sorteer aflopend',
1706 'sound' => 'Geluid',
1707 'source' => 'Bron',
1708 'source ip' => 'Bron IP',
1709 'source ip and port' => 'Bron IP: Poort',
1710 'source ip bad' => 'Geen geldig IP-adres of netwerkadres.',
1711 'source ip in use' => 'Bron IP in gebruik:',
1712 'source ip or net' => 'Bron IP of Net',
1713 'source net' => 'Bron Net',
1714 'source network' => 'Bron IP, of netwerk (leeg voor "ALLE"):',
1715 'source port' => 'Bronpoort',
1716 'source port in use' => 'Bronpoort in gebruik:',
1717 'source port numbers' => 'Bronpoort moet een geldig poortnummer of poortreeks zijn.',
1718 'source port overlaps' => 'Bronpoortreeks overlapt een bestaande poortreeks.',
1719 'speaker off' => 'Speaker uit:',
1720 'speaker on' => 'Speaker aan:',
1721 'squid extension methods' => 'Uw <tt>extensie_methoden</tt> lijst',
1722 'squid extension methods invalid' => 'Uw \'extensie_methoden\' lijst mag alleen hoofdletters en cijfers bevatten, gescheiden door een spatie. ',
1723 'squid fix cache' => 'Repareer cache',
1724 'src port' => 'Bronpoort',
1725 'srcprt range overlaps' => 'Bronpoortreeks overlapt met een al gedefinieerde poort.',
1726 'srcprt within existing' => 'Bronpoort ligt binnen een al gedefinieerde poortreeks.',
1727 'ssdmz pinholes' => 'DMZ Pinholes',
1728 'ssh access' => 'SSH toegang',
1729 'ssh access tip' => 'IPFire SSH gebruikt niet de standaard poort 222!',
1730 'ssh fingerprint' => 'Vingerafdruk',
1731 'ssh host keys' => 'SSH Hostsleutels',
1732 'ssh is disabled' => 'SSH is uitgeschakeld. Stoppen.',
1733 'ssh is enabled' => 'SSH is ingeschakeld. Herstarten.',
1734 'ssh key' => 'Sleutel',
1735 'ssh key size' => 'Grootte (bits)',
1736 'ssh keys' => 'Toestaan van authenticatie m.b.v. publieke sleutel',
1737 'ssh no auth' => 'U heeft geen authenticatiemethoden toegestaan; u kunt dan niet inloggen',
1738 'ssh passwords' => 'Toestaan van authenticatie m.b.v. een wachtwoord',
1739 'ssh port' => 'SSH poort gezet op 22 (standaard is 222)',
1740 'ssh portfw' => 'Toestaan van TCP forwarding',
1741 'ssh tempstart15' => 'Stop SSH daemon over 15 minuten',
1742 'ssh tempstart30' => 'Stop SSH daemon over 30 minuten',
1743 'ssh1 disabled' => 'SSHv1 is uitgeschakeld, een versie 2 client is vereist',
1744 'ssh1 enabled' => 'SSHv1 is ingeschakeld, oudere clients zullen ondersteund worden.',
1745 'ssh1 support' => 'Ondersteun SSH protocol versie 1 (alleen noodzakelijk voor oudere clients)',
1746 'ssnetwork status' => 'Netwerkstatus',
1747 'sspasswords' => 'Wachtwoorden',
1748 'ssport forwarding' => 'Poort doorsturen',
1749 'ssproxy graphs' => 'Proxy grafieken',
1750 'sssystem status' => 'Systeemstatus',
1751 'sstraffic' => 'Netwerkgebruik',
1752 'sstraffic graphs' => 'Verkeersgrafieken',
1753 'standard login script' => 'Standaard inlogscript',
1754 'start' => 'Start',
1755 'start address' => 'Beginadres:',
1756 'start ovpn server' => 'Start OpenVPN Server',
1757 'state or province' => 'Provincie',
1758 'static ip' => 'Statisch IP',
1759 'static routes' => 'Statische routes',
1760 'status' => 'Status',
1761 'status information' => 'Statusinformatie',
1762 'status ovpn' => '4. OpenVPN Status / Configuratie:',
1763 'std classes' => 'Standaardklassen',
1764 'stop' => 'Stop',
1765 'stop ovpn server' => 'Stop OpenVPN Server',
1766 'stopped' => 'GESTOPT',
1767 'subject' => 'Onderwerp',
1768 'subject test' => 'Test e-mail',
1769 'subject warn' => 'Waarschuwing – waarschuwingsniveau bereikt',
1770 'subnet' => 'Subnet',
1771 'subnet is invalid' => 'Netmasker is ongeldig',
1772 'subscripted user rules' => 'Sourcefire VRT regels met abonnement',
1773 'successfully refreshed updates list' => 'Lijst succesvol bijgewerkt.',
1774 'summaries kept' => 'Bewaar samenvattingen voor',
1775 'sunday' => 'Zondag',
1776 'swap' => 'Swap',
1777 'swap usage per' => 'Swap gebruik per',
1778 'system' => 'Systeem',
1779 'system graphs' => 'Systeemgrafieken',
1780 'system information' => 'Systeeminformatie',
1781 'system log viewer' => 'Systeem Log Viewer',
1782 'system logs' => 'Systeem logs',
1783 'system status information' => 'Systeem Status Informatie',
1784 'telephone not set' => 'Telefoon niet ingesteld.',
1785 'template' => 'Vooringesteld',
1786 'template warning' => 'U heeft twee opties voor QoS. Bij de eerste klikt u op de knop opslaan en genereert u zelf de klassen en regels. Voor de tweede klikt u op de "vooringesteld" knop en worden de regels middels een sjabloon voor u ingesteld.',
1787 'test' => 'test',
1788 'test email could not be sent' => 'Kon de test e-mail niet verzenden',
1789 'test email was sent' => 'Test e-mail is succesvol verzonden',
1790 'the following update was successfully installed' => 'De volgende update was succesvol geïnstalleerd',
1791 'the statistics were last updated at' => 'De statistieken zijn voor het laatst bijgewerkt op',
1792 'theme' => 'Thema',
1793 'there are updates' => 'Er zijn updates beschikbaar voor uw systeem. Ga naar de "updates" sectie voor meer informatie.',
1794 'there are updates available' => 'Er zijn updates beschikbaar voor uw systeem. Het wordt aangeraden om deze zo snel mogelijk te installeren.',
1795 'there was no file upload' => 'Er is geen bestand geüpload.',
1796 'this feature has been sponsored by' => 'Deze feature wordt gesponsord door',
1797 'this field may be blank' => 'Dit veld mag leeg blijven.',
1798 'this is not a valid archive' => 'Dit is geen geldig archief.',
1799 'this is not an authorised update' => 'Dit is geen geautoriseerde update.',
1800 'this months volume' => 'Volume van deze maand',
1801 'this update is already installed' => 'Deze update is al geïnstalleerd.',
1802 'this weeks volume' => 'Volume van deze week',
1803 'thursday' => 'Donderdag',
1804 'time' => 'Tijd',
1805 'time date manually reset' => 'Handmatige datum/tijd reset.',
1806 'time server' => 'Tijdserver',
1807 'timeout must be a number' => 'Time-out moet een getal zijn.',
1808 'title' => 'Titel',
1809 'to' => 'Naar',
1810 'to email adr' => 'Naar e-mailadres',
1811 'to install an update' => 'Om te installeren uploadt u het .tgz.gpg bestand hieronder:',
1812 'to warn email bad' => 'Naar e-mailadres is ongeldig',
1813 'toggle' => 'pauze/vervolg',
1814 'toggle enable disable' => 'Inschakelen of uitschakelen',
1815 'tone' => 'Toon',
1816 'tone dial' => 'Toonkiezen:',
1817 'too long 80 char max' => ' is te lang, maximaal 80 tekens toegestaan',
1818 'total connection time' => 'Totale verbindingstijd',
1819 'total hits for log section' => 'Totaal aantal treffers voor logsectie',
1820 'traffic back' => 'Terug',
1821 'traffic calc time' => 'Berekeningstijd',
1822 'traffic calc time bad' => 'Berekeningstijd is niet juist',
1823 'traffic info messages' => 'Info berichten',
1824 'traffic monitor' => 'Verkeersmonitor',
1825 'traffic on' => 'Verkeer op',
1826 'traffic shaping' => 'Verkeersregeling',
1827 'traffic shaping settings' => 'Verkeersregeling instellingen',
1828 'traffic warn level bad' => 'Waarschuwingsniveau is onjuist',
1829 'trafficblue' => 'WLAN',
1830 'trafficdate' => 'Datum',
1831 'trafficfrom' => 'Van',
1832 'trafficgreen' => 'Intern net',
1833 'trafficin' => 'Input',
1834 'trafficorange' => 'DMZ',
1835 'trafficout' => 'Output',
1836 'trafficred' => 'Internet',
1837 'traffics' => 'Verbruiksoverzicht:',
1838 'trafficsum' => 'Totalen',
1839 'trafficto' => 'Naar',
1840 'transfer limits' => 'Transferlimieten',
1841 'transparent on' => 'Transparant op',
1842 'tripwire' => 'Tripwire',
1843 'tripwire cronjob' => 'tripwire cronjob',
1844 'tripwire functions' => 'tripwire functies',
1845 'tripwire reports' => 'tripwire rapporten',
1846 'tripwireoperating' => 'Het proces is gestart. Dit kan enige minuten duren, het scherm wordt automatisch ververst nadat het proces is beëindigd.',
1847 'tripwirewarningdatabase' => 'WAARSCHUWING – Uw database wordt bijgewerkt met de data van het laatste rapport. Om ongeautoriseerde wijzigingen te voorkomen wordt de lokale sleutel gebruikt.',
1848 'tripwirewarningkeys' => 'WAARSCHUWING – Dit zal uw huidige sleutels, configuratie en database wissen en opnieuw aanmaken.',
1849 'tripwirewarningpolicy' => 'WAARSCHUWING – Uw tripwire-beleid zal opnieuw worden opgebouwd, hierna wordt uw database opnieuw geïnitialiseerd. Daarvoor zijn de site-sleutel en de lokale sleutel noodzakelijk.',
1850 'tuesday' => 'Dinsdag',
1851 'type' => 'Type',
1852 'umount' => 'Ontkoppelen',
1853 'umount removable media before to unplug' => 'Ontkoppel verwijderbare media voordat u het apparaat verwijdert',
1854 'unable to alter profiles while red is active' => 'Kan profielen niet wijzigen zolang ROOD actief is.',
1855 'unable to contact' => 'Kan geen contact maken',
1856 'unencrypted' => 'Ongecodeerd',
1857 'uninstall' => 'Deinstalleer',
1858 'unix charset' => 'UNIX karakterset',
1859 'unix group' => ' UNIX gebruikersgroep',
1860 'unix password sync' => 'Unix wachtwoordsynchronisatie',
1861 'unix shell' => 'UNIX Shell',
1862 'unknown' => 'ONBEKEND',
1863 'unnamed' => 'Onbenoemd',
1864 'update' => 'Vernieuwen',
1865 'update accelerator' => 'Updateversneller',
1866 'update time' => 'Bijwerken van de tijd:',
1867 'update transcript' => 'Update transcript',
1868 'updatedatabase' => 'Update database met het laatste rapport',
1869 'updates' => 'Updates',
1870 'updates installed' => 'Regelset bijgwerkt op',
1871 'updates is old1' => 'Uw updatebestand is ',
1872 'updates is old2' => 'dagen oud. We raden u aan om te updaten op de <b>Systeem > Updates</b> pagina.',
1873 'updxlrtr 3 months' => 'drie maanden',
1874 'updxlrtr 6 months' => 'zes maanden',
1875 'updxlrtr all files' => 'alle bestanden ...',
1876 'updxlrtr cache dir' => 'Cache directory',
1877 'updxlrtr cache maintenance' => 'Cache onderhoud',
1878 'updxlrtr cache size' => 'Cache grootte (bytes)',
1879 'updxlrtr cache statistics' => 'Cache statistieken',
1880 'updxlrtr cancel download' => 'Annuleer download',
1881 'updxlrtr children' => 'Aantal versnellerprocessen',
1882 'updxlrtr common settings' => 'Algemene instellingen',
1883 'updxlrtr condition download' => 'Download',
1884 'updxlrtr condition nosource' => 'Geen bron',
1885 'updxlrtr condition ok' => 'Actueel',
1886 'updxlrtr condition outdated' => 'Verouderd',
1887 'updxlrtr condition suspended' => 'Uitgesteld',
1888 'updxlrtr condition unknown' => 'Onbekend',
1889 'updxlrtr configuration' => 'Updateversneller configuratie',
1890 'updxlrtr current downloads' => 'Bestanden worden opgeslagen in de lokale cache',
1891 'updxlrtr current files' => 'Huidige bestanden in de lokale cache',
1892 'updxlrtr daily' => 'dagelijks',
1893 'updxlrtr data from cache' => 'Data van cache (bytes)',
1894 'updxlrtr disk usage' => 'Schijfgebruik',
1895 'updxlrtr efficiency index' => 'Cache efficiency index',
1896 'updxlrtr empty repository' => 'Lokale cache is leeg',
1897 'updxlrtr enable autocheck' => 'Inschakelen automatische broncontrole',
1898 'updxlrtr enable log' => 'Inschakelen log',
1899 'updxlrtr filename' => 'Naam',
1900 'updxlrtr files' => 'Bestanden',
1901 'updxlrtr filesize' => 'Grootte',
1902 'updxlrtr full autosync' => 'Vervang verouderde bestanden gedurende controle',
1903 'updxlrtr invalid disk usage' => 'Ongeldige waarde voor max. schijfgebruik',
1904 'updxlrtr invalid download rate' => 'Ongeldige waarde voor max. downloadsnelheid',
1905 'updxlrtr invalid num of children' => 'Ongeldig aantal versnellerprocessen',
1906 'updxlrtr last access' => 'Laatste cache-opvraag',
1907 'updxlrtr last checkup' => 'Laatste broncontrole',
1908 'updxlrtr low download priority' => 'Lagere CPU prioriteit voor downloads',
1909 'updxlrtr maintenance' => 'Onderhoud',
1910 'updxlrtr marked as' => 'gemarkeerd als',
1911 'updxlrtr max disk usage' => 'Max. schijfgebruik',
1912 'updxlrtr max download rate' => 'Max. externe downloadsnelheid (kBit/s)',
1913 'updxlrtr month' => 'een maand',
1914 'updxlrtr monthly' => 'maandelijks',
1915 'updxlrtr not accessed' => 'niet benaderd sinds',
1916 'updxlrtr not enabled' => 'Updateversneller is niet ingeschakeld op de webproxy pagina',
1917 'updxlrtr other' => 'Overig',
1918 'updxlrtr passive mode' => 'Inschakelen passieve modus',
1919 'updxlrtr pending downloads' => 'Wachtrij downloads',
1920 'updxlrtr performance options' => 'Performance opties',
1921 'updxlrtr progress' => 'Voortgang',
1922 'updxlrtr purge' => 'Opschonen',
1923 'updxlrtr remove file' => 'Verwijder uit cache',
1924 'updxlrtr save and restart' => 'Opslaan en herstarten',
1925 'updxlrtr source' => 'Bron',
1926 'updxlrtr source checkup' => 'Broncontrole',
1927 'updxlrtr source checkup schedule' => 'Broncontrole planning',
1928 'updxlrtr statistics' => 'Statistieken',
1929 'updxlrtr statistics by source' => 'Statistieken per bron',
1930 'updxlrtr summary' => 'Samenvatting',
1931 'updxlrtr total cache size' => 'Totale cachegrootte (bytes)',
1932 'updxlrtr total data from cache' => 'Totale hoeveelheid data geleverd uit cache (bytes)',
1933 'updxlrtr total files' => 'Totaal aantal bestanden in cache',
1934 'updxlrtr unknown' => 'Onbekend',
1935 'updxlrtr update accelerator' => 'Updateversneller',
1936 'updxlrtr update information' => 'Er is een nieuwere versie beschikbaar voor download. Bezoek <a href="http://update-accelerator.advproxy.net" target="_blank">http://update-accelerator.advproxy.net</a> voor meer informatie.',
1937 'updxlrtr update notification' => 'Update notificatie!',
1938 'updxlrtr web proxy service required' => 'Web proxy service moet ingeschakeld zijn om de updateversneller te kunnen gebruiken.',
1939 'updxlrtr week' => 'een week',
1940 'updxlrtr weekly' => 'wekelijks',
1941 'updxlrtr year' => 'een jaar',
1942 'upgrade' => 'upgrade',
1943 'uplink speed' => 'Uplink snelheid (kbit/sec)',
1944 'uplink std class' => 'uplink standaardklasse',
1945 'upload' => 'Upload',
1946 'upload a certificate' => 'Upload een certificaat:',
1947 'upload a certificate request' => 'Upload een certificaatverzoek:',
1948 'upload ca certificate' => 'Upload CA certificaat',
1949 'upload fcdsl.o' => 'WORDT VERWIJDERD',
1950 'upload file' => 'Upload bestand',
1951 'upload new ruleset' => 'Upload nieuwe regelset',
1952 'upload p12 file' => 'Upload PKCS12 bestand',
1953 'upload static key' => 'Upload een statische sleutel',
1954 'upload successful' => 'Upload succesvol.',
1955 'upload synch.bin' => 'Upload synch.bin',
1956 'upload update file' => 'Upload updatebestand:',
1957 'upstream password' => 'Upstream wachtwoord:',
1958 'upstream proxy host:port' => 'Upstream proxy (host:poort)',
1959 'upstream username' => 'Upstream gebruikersnaam:',
1960 'uptime and users' => 'Bedrijfstijd en gebruikers:',
1961 'url filter' => 'Inhoudsfilter',
1962 'urlfilter access' => 'Toegang',
1963 'urlfilter activity detection' => 'Activiteitsdetectie',
1964 'urlfilter add new time constraint rule' => 'Voeg nieuwe tijdslimietregel toe',
1965 'urlfilter add new user quota rule' => 'Voeg nieuwe gebruikersquotum regel toe',
1966 'urlfilter add rule' => 'Toevoegen',
1967 'urlfilter advanced settings' => 'Geavanceerde instellingen',
1968 'urlfilter allow' => 'Toestaan',
1969 'urlfilter allow access' => 'Toegang toestaan',
1970 'urlfilter allowed domains' => 'Toegestane domeinen (een per regel)',
1971 'urlfilter allowed urls' => 'Toegestane URL\'s (een per regel)',
1972 'urlfilter assigned quota users' => 'Toegekende gebruikers (een per regel)',
1973 'urlfilter assigned users' => 'Toegekende gebruikers',
1974 'urlfilter automatic blacklist update' => 'Automatische zwarte lijst update',
1975 'urlfilter automatic update schedule' => 'Automatisch updaterooster',
1976 'urlfilter back to main page' => 'Terug naar hoofdpagina',
1977 'urlfilter background image' => 'urlfilter achtergrondafbeelding',
1978 'urlfilter background text' => 'Om een eigen achtergrondafbeelding te gebruiken voor de blokkeringspagina, upload het .jpg bestand hieronder',
1979 'urlfilter backup' => 'Aanmaken back-up bestand',
1980 'urlfilter backup error' => 'Kan back-up bestand niet aanmaken',
1981 'urlfilter backup settings' => 'Back-up URL filterinstellingen',
1982 'urlfilter banned clients' => 'Verboden IP-adressen',
1983 'urlfilter blacklist age 1' => 'Laatste succesvolle zwarte lijst update was',
1984 'urlfilter blacklist age 2' => 'dagen geleden',
1985 'urlfilter blacklist category name' => 'Zwarte lijst categorienaam',
1986 'urlfilter blacklist editor' => 'Zwarte lijstbewerker',
1987 'urlfilter blacklist editor info' => 'Aanmaken en wijzigen van uw eigen zwartelijst',
1988 'urlfilter blacklist name' => 'Naam zwarte lijst',
1989 'urlfilter blacklist update' => 'Zwarte lijst update',
1990 'urlfilter block' => 'Blokkeer',
1991 'urlfilter block access' => 'Blokkeer toegang',
1992 'urlfilter block all' => 'Blokkeer alle URL\'s die niet expliciet zijn toegestaan',
1993 'urlfilter block archives' => 'Blokkeer ingepakte archiefbestanden',
1994 'urlfilter block audio-video' => 'Blokkeer audio/video bestanden',
1995 'urlfilter block categories' => 'Blokkeer categorieën',
1996 'urlfilter block executables' => 'Blokkeer uitvoerbare bestanden',
1997 'urlfilter block ip' => 'Blokkeer sitetoegang middels het IP-adres',
1998 'urlfilter block settings' => 'Blokkeerpagina instellingen',
1999 'urlfilter blocked domains' => 'Geblokkeerde domeinen (een per regel)',
2000 'urlfilter blocked expressions' => 'Geblokkeerde expressies (als reguliere expressies)',
2001 'urlfilter blocked urls' => 'Geblokkeerde URL\'s (een per regel)',
2002 'urlfilter category' => 'Categorie',
2003 'urlfilter category all' => 'iedere',
2004 'urlfilter category data error' => 'Zwarte lijst is leeg',
2005 'urlfilter category log' => 'Splits log in categorieën',
2006 'urlfilter category name error' => 'Zwarte lijst categorienaam is vereist',
2007 'urlfilter client' => 'Client',
2008 'urlfilter configuration' => 'URL filterconfiguratie',
2009 'urlfilter constraint definition' => 'Definitie',
2010 'urlfilter constraint outside' => 'buiten',
2011 'urlfilter constraint within' => 'binnen',
2012 'urlfilter copy rule' => 'Kopieer',
2013 'urlfilter current files' => 'Huidige bestanden in lokale repository',
2014 'urlfilter custom blacklist' => 'Eigen zwarte lijst',
2015 'urlfilter custom expression list' => 'Eigen expressielijst',
2016 'urlfilter custom url' => 'Eigen bron-URL',
2017 'urlfilter custom url required' => 'Eigen bron-URL vereist',
2018 'urlfilter custom whitelist' => 'Eigen witte lijst',
2019 'urlfilter daily' => 'dagelijks',
2020 'urlfilter disabled' => 'uitgeschakeld',
2021 'urlfilter domains' => 'Domeinen (een per regel)',
2022 'urlfilter dont restart urlfilter' => 'Herstart URL filter niet',
2023 'urlfilter dst' => 'Bestemming',
2024 'urlfilter dst error' => 'Er moet tenminste een categorie zijn geselecteerd',
2025 'urlfilter edit domains urls expressions' => 'Wijzig domeinen, URL\'s en expressies',
2026 'urlfilter edit time constraint rule' => 'Wijzig een bestaande tijdregel',
2027 'urlfilter edit user quota rule' => 'Wijzig een bestaande gebruikersquotum regel',
2028 'urlfilter empty ads' => 'Blokkeer "ads" met leeg tijdvenster',
2029 'urlfilter empty repository' => 'Lokale repository is leeg',
2030 'urlfilter enable automatic blacklist update' => 'Inschakelen automatische update',
2031 'urlfilter enable custom blacklist' => 'Inschakelen eigen zwarte lijst',
2032 'urlfilter enable custom expression list' => 'Inschakelen eigen expressielijst',
2033 'urlfilter enable custom whitelist' => 'Inschakelen eigen witte lijst',
2034 'urlfilter enable expression lists' => 'Inschakelen eigen expressielijst',
2035 'urlfilter enable full backup' => 'Inclusief complete zwarte lijst',
2036 'urlfilter enable jpeg' => 'Inschakelen achtergrondafbeelding',
2037 'urlfilter enable log' => 'Inschakelen log',
2038 'urlfilter enable rewrite rules' => 'Inschakelen lokaal bestand omleiden',
2039 'urlfilter enabled' => 'Ingeschakeld:',
2040 'urlfilter example' => 'Voorbeeld: www.domein.com',
2041 'urlfilter example ads' => 'Voorbeeld: www.domein.com/ads/',
2042 'urlfilter export blacklist' => 'Exporteer zwarte lijst',
2043 'urlfilter export error' => 'Kan exportbestand niet aanmaken',
2044 'urlfilter expressions' => 'Expressies (een per regel)',
2045 'urlfilter file ext block' => 'Bestandsextensie blokkering',
2046 'urlfilter filename' => 'Naam',
2047 'urlfilter filesize' => 'Grootte',
2048 'urlfilter filter settings' => 'URL-filter instellingen',
2049 'urlfilter fri' => 'V',
2050 'urlfilter friday' => 'Vrij',
2051 'urlfilter from' => 'Van',
2052 'urlfilter hourly' => 'per uur',
2053 'urlfilter import blacklist' => 'Importeer zwarte lijst',
2054 'urlfilter import text' => 'Om een eerder opgeslagen zwarte lijst te importeren, upload het .tar.gz bestand hieronder',
2055 'urlfilter install blacklist' => 'Installeer zwarte lijst',
2056 'urlfilter install information' => 'De nieuwe zwarte lijst zal automatisch worden samengesteld voor uw ingebouwde databases. Afhankelijk van de grootte van de zwarte lijst kan dit tot enige minuten duren.',
2057 'urlfilter invalid content' => 'Bestand is geen squidGuard compatibele zwarte lijst',
2058 'urlfilter invalid import file' => 'Bestand is geen geldige URL-filter zwarte lijst',
2059 'urlfilter invalid ip or mask error' => 'Ongeldig IP-adres of netwerkmasker',
2060 'urlfilter invalid restore file' => 'Bestand is geen geldig URL-filter back-up bestand',
2061 'urlfilter invalid user error' => 'Ongeldige gebruikersnaam',
2062 'urlfilter load blacklist' => 'Laad zwarte lijst',
2063 'urlfilter local file redirection' => 'Lokale bestandsomleiding',
2064 'urlfilter log' => 'urlfilter log',
2065 'urlfilter log summary' => 'Totaal aantal URL-filter treffers voor',
2066 'urlfilter log viewer' => 'URL-filter logviewer',
2067 'urlfilter logs' => 'URL-Filterlogs',
2068 'urlfilter maintenance' => 'URL-filter onderhoud',
2069 'urlfilter manage local file repository' => 'Beheer lokale bestandsrepository',
2070 'urlfilter manage repository' => 'Beheer repository',
2071 'urlfilter minutes' => 'minuten',
2072 'urlfilter mode allow' => 'toestaan',
2073 'urlfilter mode block' => 'blokkeer',
2074 'urlfilter mon' => 'M',
2075 'urlfilter monday' => 'Maa',
2076 'urlfilter monthly' => 'maandelijks',
2077 'urlfilter msg text 1' => 'Berichtregel 1',
2078 'urlfilter msg text 2' => 'Berichtregel 2',
2079 'urlfilter msg text 3' => 'Berichtregel 3',
2080 'urlfilter network access control' => 'Netwerkgebaseerde toegangscontrole',
2081 'urlfilter no categories' => 'Geen categorieën beschikbaar',
2082 'urlfilter not enabled' => 'URL-filter is niet ingeschakeld op de Web proxy pagina',
2083 'urlfilter quota restart message' => 'Noot: de tellers worden gereset voor alle gebruikers als het URL-filter wordt herstart',
2084 'urlfilter quota time error' => 'Ongeldige waarde voor tijdsquotum',
2085 'urlfilter quota user error' => 'Tenminste een gebruikersnaam is vereist',
2086 'urlfilter redirectpage' => 'Omleiden naar deze URL',
2087 'urlfilter remove file' => 'Verwijder bestand uit repository',
2088 'urlfilter renewal' => 'Vernieuwing',
2089 'urlfilter renewal period' => 'Vernieuwingsperiode',
2090 'urlfilter repository information' => 'Downloadverzoeken voor deze bestanden zullen worden omgeleid van de originele bron naar de lokale repository.',
2091 'urlfilter reset' => 'Reset',
2092 'urlfilter restart' => 'Herstart URL-filter',
2093 'urlfilter restart message' => 'Het URL-filter moet herstart worden om de wijzigingen te activeren',
2094 'urlfilter restart notification' => 'Activeer gewijzigde regels',
2095 'urlfilter restore' => 'Importeer back-upbestand',
2096 'urlfilter restore results' => 'Herstelresultaten',
2097 'urlfilter restore settings' => 'Herstel URL-filter instellingen',
2098 'urlfilter restore success' => 'URL-filter configuratie is hersteld. Het URL-filter moet worden herstart om de de nieuwe instellingen te activeren.',
2099 'urlfilter restore text' => 'Om een eerder opgeslagen configuratie te gebruiken uploadt u het .tar.gz back-upbestand hieronder',
2100 'urlfilter safesearch' => 'Inschakelen SafeSearch',
2101 'urlfilter sat' => 'Z',
2102 'urlfilter saturday' => 'Zat',
2103 'urlfilter save and restart' => 'Opslaan en herstarten',
2104 'urlfilter save schedule' => 'Opslaan update-instellingen',
2105 'urlfilter select blacklist' => 'Selecteer bestaande zwarte lijst',
2106 'urlfilter select multi' => 'Gebruik de ctrl-toets om meerdere categorieën te selecteren',
2107 'urlfilter select source' => 'Selecteer downloadbron',
2108 'urlfilter set time constraints' => 'Instellen tijdsbeperkingen',
2109 'urlfilter set user quota' => 'Instellen gebruikersquotum',
2110 'urlfilter show category' => 'Toon categorie op blokkeerpagina',
2111 'urlfilter show dnserror' => 'Gebruik "DNS fout" om URL\'s te blokkeren',
2112 'urlfilter show ip' => 'Toon IP op blokkeerpagina',
2113 'urlfilter show url' => 'Toon URL op blokkeerpagina',
2114 'urlfilter source' => 'Bronhost(s) of netwerk(en)',
2115 'urlfilter src' => 'Bron',
2116 'urlfilter src error' => 'Bron mag niet leeg zijn',
2117 'urlfilter sun' => 'Z',
2118 'urlfilter sunday' => 'Zon',
2119 'urlfilter tar error' => 'Kan archief niet uitpakken',
2120 'urlfilter thu' => 'D',
2121 'urlfilter thursday' => 'Don',
2122 'urlfilter time' => 'Tijd',
2123 'urlfilter time quota' => 'Tijdquotum',
2124 'urlfilter time space' => 'Tijdvenster',
2125 'urlfilter timebased access control' => 'Tijdgebaseerde toegangscontrole',
2126 'urlfilter timespace error' => 'Fout in tijdsvenster declaratie',
2127 'urlfilter to' => 'Tot',
2128 'urlfilter tue' => 'D',
2129 'urlfilter tuesday' => 'Din',
2130 'urlfilter unfiltered clients' => 'Ongefilterde IP-adressen',
2131 'urlfilter update information' => 'Er is een nieuwere versie beschikbaar om te downloaden. Bezoek <a href="http://www.urlfilter.net" target="_blank">http://www.urlfilter.net</a> voor meer informatie.',
2132 'urlfilter update notification' => 'Update notificatie!',
2133 'urlfilter update now' => 'Update nu',
2134 'urlfilter update results' => 'Zware lijst update-resultaten',
2135 'urlfilter update rule' => 'Update',
2136 'urlfilter upload background' => 'Upload afbeelding',
2137 'urlfilter upload blacklist' => 'Upload zwarte lijst',
2138 'urlfilter upload file' => 'Upload bestand',
2139 'urlfilter upload file information 1' => 'Noot',
2140 'urlfilter upload file information 2' => 'Het URL-filter moet herstart worden om de wijzigingen in de repository te activeren.',
2141 'urlfilter upload file text' => 'Upload het bestand hieronder om het aan de lokale repository toe te voegen',
2142 'urlfilter upload information' => 'De nieuwe zwarte lijst zal automatisch worden samengesteld voor uw databases. Afhankelijk van de grootte van de zwarte lijst kan dit tot enige minuten duren. Wacht a.u.b. totdat dit proces is beëindigd alvorens het URL-filter te herstarten.',
2143 'urlfilter upload success' => 'Zwarte lijst upload succesvol afgerond.',
2144 'urlfilter upload text' => 'Upload het .tar.gz bestand hieronder om een bijgewerkte zwarte lijst te installeren',
2145 'urlfilter url filter' => 'URL-filter',
2146 'urlfilter urlfilter blacklist editor' => 'URL-filter zwarte lijstbewerker',
2147 'urlfilter urls' => 'URL\'s (een per regel)',
2148 'urlfilter user time quota' => 'Tijdquotum (in minuten)',
2149 'urlfilter username' => 'Gebruikersnaam',
2150 'urlfilter username log' => 'Log gebruikersnaam',
2151 'urlfilter web proxy service required' => 'Webproxy service moet ingeschakeld zijn om het URL-filter te gebruiken',
2152 'urlfilter wed' => 'W',
2153 'urlfilter wednesday' => 'Woe',
2154 'urlfilter weekday error' => 'Er moet tenminste een dag geselecteerd zijn',
2155 'urlfilter weekly' => 'wekelijks',
2156 'urlfilter whitelist always allowed' => 'Toestaan gebruik van eigen witte lijst voor verboden clients',
2157 'urlfilter wrong filetype' => 'Bestand heeft niet de extensie .tar.gz',
2158 'usb modem on acm0' => 'USB Modem op ACM0',
2159 'usb modem on acm1' => 'USB Modem op ACM1',
2160 'usb modem on acm2' => 'USB Modem op ACM2',
2161 'usb modem on acm3' => 'USB Modem op ACM3',
2162 'use' => 'Gebruik',
2163 'use a pre-shared key' => 'Gebruik een pre-shared sleutel:',
2164 'use dov' => 'Gebruik data over voice (DOV):',
2165 'use ibod' => 'Gebruik bandbreedte op verzoek (iBOD):',
2166 'use ipfire red ip' => 'Het klassieke RODE IP gebruikt door IPFire gedurende de verbinding',
2167 'use only proposed settings' => 'Gebruik alleen voorgestelde instellingen.',
2168 'used' => 'Gebruikt',
2169 'used memory' => 'Gebruikt geheugen ',
2170 'used swap' => 'Gebruikt swap',
2171 'user' => 'Gebruiker',
2172 'user log' => 'Gebruiker log',
2173 'user proxy logs' => 'gebruiker proxy log',
2174 'username' => 'Gebruikersnaam:',
2175 'username not set' => 'Gebruikersnaam niet ingesteld.',
2176 'users department' => 'Gebruikersafdeling',
2177 'users email' => 'E-mailadres gebruiker',
2178 'users fullname or system hostname' => 'Volledige naam gebruiker of systeemnaam',
2179 'valid root certificate already exists' => 'Een geldig root certificaat bestaat al.',
2180 'valid till' => 'Geldig tot',
2181 'vci number' => 'VCI nummer:',
2182 'view log' => 'bekijk log',
2183 'virtual address' => 'Virtueel adres',
2184 'virtual private networking' => 'Virtual Private Networking',
2185 'visible in browselist' => 'zichtbaar in bladerlijst',
2186 'visit us at' => 'Bezoek ons op',
2187 'voldown10' => 'Verlaag volume met 10',
2188 'voldown5' => 'Verlaag volume met 5',
2189 'volup10' => 'Verhoog volume met 10',
2190 'volup5' => 'Verhoog volume met 5',
2191 'vpi number' => 'VPI nummer:',
2192 'vpn' => 'VPN',
2193 'vpn aggrmode' => 'IKE agressieve modus toegestaan. Vermijd als mogelijk (preshared sleutel wordt verstuurd als zichtbare tekst)!',
2194 'vpn altname syntax' => 'SubjectAltName is een komma-gescheiden lijst van e-mail, dns, uri, rid and ip objecten.<br />email:een e-mailadres. Syntax e-mail:copy neemt het e-mailveld van het certificaat dat wordt gebruikt.<br />DNS:een geldige domeinnaam.<br />URI:iedere geldige URI.<br />RID:geregistreerde object identifier.<br />IP:een IP-adres.<br />Noot:tekenset is beperkt en hoofdletter gevoelig.<br />Voorbeeld:<br /><b>e-mail:</b>ipfire@foo.org<b>,email:</b>copy<b>,DNS:</b>www.ipfire.org<b>,IP:</b>127.0.0.1<b>,URI:</b>http://url/naar/iets',
2195 'vpn auth-dn' => 'Peer is geïdentificeerd door IPV4_ADDR, FQDN, USER_FQDN of DER_ASN1_DN tekenreeks in “remote ID” veld',
2196 'vpn configuration main' => 'VPN configuratie - Hoofdpagina',
2197 'vpn delayed start' => 'Vertraging voor starten VPN (seconden)',
2198 'vpn delayed start help' => 'Als dit noodzakelijk is, dan kan deze vertraging gebruikt worden om dynamische DNS updates op de juiste wijze te propageren. 60 seconden is a gebruikelijke waarde als ROOD een dynamisch IP-adres heeft.',
2199 'vpn incompatible use of defaultroute' => 'hostnaam=%defaultroute niet toegestaan',
2200 'vpn keyexchange' => 'Sleuteluitwisseling',
2201 'vpn local id' => 'Lokale ID',
2202 'vpn missing remote id' => 'U moet de juiste unieke naam/Distinguished Name (DN) opgeven voor deze authenticatie.',
2203 'vpn mtu invalid' => 'MTU moet een numerieke waarde zijn!',
2204 'vpn no full pki' => 'mist private sleutel om het certificaat te genereren',
2205 'vpn on blue' => 'VPN op BLAUW',
2206 'vpn on green' => 'VPN op GROEN',
2207 'vpn on orange' => 'VPN op ORANJE',
2208 'vpn payload compression' => 'Onderhandelen payload compressie',
2209 'vpn red name' => 'Publiek IP of FQDN voor RODE interface of <%defaultroute>',
2210 'vpn remote id' => 'Remote ID',
2211 'vpn subjectaltname' => 'Onderwerp Alt Naam',
2212 'vpn vhost' => 'Roadwarrior virtual IP (Ook wel Inner-IP genoemd)',
2213 'vpn watch' => 'Herstart net-to-net vpn wanneer remote peer IP verandert (dyndns).',
2214 'waiting to synchronize clock' => 'Wachten op synchronisatie van klok',
2215 'warn when traffic reaches' => 'Waarschuw wanneer verkeer x % bereikt',
2216 'warning messages' => 'Waarschuwingsmeldingen',
2217 'was deleted' => 'was verwijderd',
2218 'web hits' => 'Totaal aantal websites die overeenkomen met de geselecteerde criteria',
2219 'web proxy' => 'Web Proxy',
2220 'web proxy configuration' => 'Web proxy configuratie',
2221 'web server' => 'Web Server',
2222 'webradio playlist' => 'Webradio Afspeellijst',
2223 'website' => 'Website',
2224 'wednesday' => 'Woensdag',
2225 'week' => 'Week',
2226 'week-graph' => 'Week',
2227 'weekly firewallhits' => 'wekelijkse firewalltreffers',
2228 'weeks' => 'weken',
2229 'wildcards' => 'Wildcards',
2230 'wins server' => 'Wins Server',
2231 'wins support' => 'Wins Support',
2232 'wireless' => 'Draadloos',
2233 'wireless config added' => 'Draadloze configuratie toegevoegd',
2234 'wireless config changed' => ' Draadloze configuratie gewijzigd',
2235 'wireless configuration' => 'Draadloze configuratie',
2236 'wlanap access point' => 'Access Point',
2237 'wlanap country' => 'Landcode',
2238 'wlanap channel' => 'Kanaal',
2239 'wlanap debugging' => 'Debugging',
2240 'wlanap del interface' => 'Verwijder geselecteerde interface?',
2241 'wlanap encryption' => 'Encryptie',
2242 'wlanap informations' => 'Informatie',
2243 'wlanap interface' => 'Selecteer interface',
2244 'wlanap invalid wpa' => 'Ongeldige lengte voor WPA wachtwoord. Moet tussen de 8 en 63 tekens zijn.',
2245 'wlanap link dhcp' => 'Draadloze LAN DHCP configuratie',
2246 'wlanap link wireless' => 'Activeer draadloze LAN clients',
2247 'wlanap no interface' => 'Geselecteerde interface is geen draadloze LAN kaart!',
2248 'wlanap none' => 'geen',
2249 'wlanap notifications' => 'Notificaties',
2250 'wlanap select interface' => 'Selecteer de draadloze LAN interface.',
2251 'wlanap verbose' => 'Uitgebreid',
2252 'wlanap warnings' => 'Waarschuwingen',
2253 'wlanap wlan card' => 'WLan kaart',
2254 'wlanap wlan services' => 'WLan Diensten',
2255 'wlanap wlan settings' => 'WLan Instellingen',
2256 'wlanap wlan status' => 'WLan Status',
2257 'wol wakeup' => 'Ontwaken',
2258 'workgroup' => 'Werkgroep',
2259 'written bytes' => 'Geschreven bytes',
2260 'xtaccess all error' => 'U kunt een externe toegang niet op ALLEN zetten, dat wordt gedaan in het poort forwarding deel.',
2261 'xtaccess bad transfert' => 'Als u een bestemmingspoort reeks opgeeft, dan moet de bronreeks identiek zijn!',
2262 'year' => 'Jaar',
2263 'year-graph' => 'Jaar',
2264 'yearly firewallhits' => 'jaarlijkse firewalltreffers',
2265 'yes' => 'Ja',
2266 'you can only define one roadwarrior connection when using pre-shared key authentication' => 'U kunt slechts een Roadwarrior verbinding definiëren als u pre-shared sleutelauthenticatie gebruikt.<br />Ofwel u heeft al een Roadwarrior verbinding met pre-shared sleutelauthenticatie, of u probeert er nu een toe te voegen.',
2267 'your department' => 'Uw afdeling',
2268 'your e-mail' => 'Uw e-mailadres',
2269 );
2270
2271 #EOF